ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje te primijenjena (ili razvojna) istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva ili nacionalno relevantna, a projekti trebaju počivati na jakim istraživačkim skupinama čiji su voditelji prepoznati znanstvenici s izvrsnim dosadašnjim postignućima.

Prijavitelj je pravna osoba koja podnosi projektni prijedlog na natječaj. Prihvatljivi prijavitelji su: visoka učilišta, znanstveni instituti, druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).

Natječaj je otvoren za prijave nacionalnih istraživačkih projekata te bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke Republike u okviru inicijative Weave.


Ukratko o natječaju IP-2024-05:

Datum raspisivanja natječaja: 25. ožujka 2024.

Rok za prijavu: 10. svibnja 2024. do 13:00 sati (CEST) 17. svibnja 2024. do 13:00 sati (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 eura

Najmanji ukupni iznos financiranja po projektu: 60.000,00 eura

Prijava na natječaj podnosi se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a.


Upiti vezani uz natječaj

Upiti vezani uz prijavu na natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu e-pošte programi@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnoj stranici HRZZ-a dva puta tjedno – utorkom za upite zaprimljene do ponedjeljka u 12 sati i petkom za upite zaprimljene do četvrtka u 12 sati.

Odgovori na upite počet će se objavljivati 5. travnja, a upiti se mogu postavljati do ponedjeljka, 6. svibnja 2024. 13. svibnja 2024.

Prije postavljanja upita molimo pročitajte već postavljene upite i odgovore jer se na ponovljene upite neće odgovarati. Odgovori na upite postavljene za prethodne natječaje u okviru programa IP ne odnose se na natječaj IP-2024-05.

 

OBAVIJEST: Prva izmjena Natječaja: 9. svibnja 2024.

U Natječaju je izmijenjen uvjet u dijelovima:

 • „Prihvatljivi prijavitelji” umjesto točke „druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).” sada stoji: „ostale ustanove usmjerene na istraživanje, koje imaju najmanje pet doktora znanosti u radnom odnosu koji traje duže od godine dana.”

 • „Obvezni sadržaj prijave“ na str 4. Natječaja uklanja rečenica „Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti (preslika).“

U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2024. godini izmijenjeno je:

 • iz Sadržaja (str.2.) se uklanja točka: „5.3.6. Dopusnica“

 • na str. 3. tekst „druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 151/2022).“ se zamjenjuje sljedećim: „Ostale ustanove usmjerene na istraživanje, koje imaju najmanje pet doktora znanosti u radnom odnosu koji traje duže od godine dana“

 • na str.7. se uklanja točka: „6. Preslika dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti pravne osobe podiže se u sustav kao pdf dokument.“

 • na str. 18. se uklanja točka 5.3.6. Dopusnica „5.3.6 Dopusnica

  • Preslika dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti pravne osobe podiže se u sustav kao pdf dokument. Projektni prijedlozi ne moraju biti prijavljeni u znanstvenom području ili područjima za koje je izdana dopusnica.“

 

Izmijenjeni dokumenti:

Tekst Natječaja_ IP-2024-05_1. izmjena (.pdf)

Upute za prijavitelje_1. izmjena (.pdf).

Call for Proposals IP-2024-05_1st corrigendum (.pdf)

Protokol za provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava (.pdf)


Uz navedeno mijenja se i rok za prijavu na natječaj:

Rok za podnošenje prijave projektnih prijedloga je 17.05.2024. do 13:00 sati (CEST).

 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2024-05 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2024. godini (.pdf)

Kontrolna lista za etička pitanja (.doc)

Administrativni obrazac (.pdf)
Prijavni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls) (verzija 29.4.2024. – uklonjene tehničke pogreške)
Obrazac potpore partnerske organizacije (.doc)
Plan upravljanja istraživačkim podacima (.doc)

Kriteriji za istorazinsko vrednovanje (.pdf)
Obrazac za završno vrednovanje (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2024-05 (.pdf)

Administrative Form (.pdf)
Application Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls) (version 29.4.2024. – technical errors corrected)
Partner Organization Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Evaluation Criteria – peer review (.pdf)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ČEŠKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPCZ-2024-04)
 
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Češke zaklade za znanost (GAČR) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela češko-hrvatskih istraživačkih projekata. U češko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje češka i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem s češke organizacije.

Postupak prijave: Češki voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj GAČR-a. Istodobno predlagatelj projektnog prijedloga iz Hrvatske podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.

Za potrebe ovog Natječaja prihvatljivi predlagatelji su sljedeće organizacije (pravne osobe): 

– visoka učilišta,
– znanstveni instituti,
– druge pravne osobe koje imaju zaposlene osobe sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti i registrirane su za obavljanje znanstvene djelatnosti,
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos čeških i hrvatskih istraživača. Češki i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi GAČR, dok HRZZ provodi administrativnu provjeru prihvatljivosti predlagatelja i krajnjih korisnika iz Hrvatske. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga GAČR-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPCZ-2024-04:

Datum raspisivanja natječaja: 23. veljače 2024.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se GAČR-u do 3. travnja 2024. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 12. travnja 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustavaZa prijavu je potrebno odabrati rok WEAVE-2024.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA „Istraživački projekti – Češko-hrvatski bilateralni projekti” IPCZ-2024-04 (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS „Research Projects – Czech-Croatian bilateral projects” (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Weave u 2024. godini (.pdf)


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (podnosi se na engleskom jeziku):

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

 

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2024-04)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 3. travnja 2024. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi SNSF kao vodeća agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani unutar postotka prolaznosti na tekućem natječaju SNSF-a bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2024-04:

Datum raspisivanja natječaja: 23. veljače 2024.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 3. travnja 2024. do 17:00 CET, a prijava hrvatskog istraživača do 12. travnja 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. U EPP sustavu potrebno je odabrati rok WEAVE-2024.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Weave (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2024-02)
 
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARIS-a. Istodobno predlagatelj projektnog prijedloga iz Hrvatske podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.

Za potrebe ovog Natječaja prihvatljivi predlagatelji su sljedeće organizacije (pravne osobe): 

– visoka učilišta,
– znanstveni instituti,
– druge pravne osobe koje imaju zaposlene osobe sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti i registrirane su za obavljanje znanstvene djelatnosti,
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARIS, dok HRZZ sudjeluje u procesu provodi administrativnu provjeru prihvatljivosti predlagatelja i krajnjih korisnika. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARIS-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPS-2024-02:

Datum raspisivanja natječaja: 4. siječnja 2024.
Rok za prijavu: Prijava hrvatskog predlagatelja mora se podnijeti do 3. veljače 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti” IPS-2024-02 (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS „Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects” (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Weave u 2024. godini (.pdf)


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (podnosi se na engleskom jeziku):

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata
(MOBDOL-2023-12)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstvene organizacije u Republici Hrvatskoj povezala s mladim istraživačima u inozemstvu koji žele aktivno sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj. Konačni cilj je stvaranje baze mladih znanstvenika koji će nastaviti svoju karijeru u RH.

Cilj potprograma „Dolazna mobilnost viših asistenata” je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (dalje u tekstu: I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Nova potpora pridonijet će internacionalizaciji hrvatskog I&R sustava kroz suradnju sa stranim znanstvenicima i istraživačkim grupama.

Potpora za dolaznu mobilnost viših asistenata omogućit će istraživačima iz inozemstva da provedu određeno vrijeme u  istraživačko-razvojnim institucijama u Hrvatskoj.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 01.09.2023.

Rok za prijavu: 01.12.2023. u 13.00 (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. prosinca 2024. Mobilnost mora završiti najkasnije do 1. svibnja 2026. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram dolazne mobilnosti viših asistenata (MOBDOL).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Call for proposals (unofficial translation, published on 7 September 2023)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:

Obrazac A – Prijava Organizacije (.doc)
Obrazac B – Životopis mentora-domaćina (.doc)
Obrazac C – Životopis gostujućeg istraživača/krajnjeg korisnika (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac D – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac E – Izjava matične Organizacije o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (.doc)
Obrazac F – Izjava matične Organizacije da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (.doc)

Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija/diploma o stečenom akademskom stupnju doktora/doktorice znanosti
 – Pismo preporuke za gostujućeg istraživača (pismo mentora, starijeg suradnika, voditelja istraživačkog tima, voditelja ustrojstvene jedinice i sl.)

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mentor, a prijavu u EPP sustav vrši predloženi mentor.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu. Početna anketa za organizacije-prijavitelje dostupna je ovdje, a za gostujuće istraživače ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

NAPOMENA: Prijavitelji projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10, a čiji su projektni prijedlozi u postupku vrednovanja, prihvatljivi su za prijavu na natječaj „Program mobilnosti – Dolazna mobilnost viših asistenata”. Ukoliko projektni prijedlozi na IP-2022-10 ne budu ugovoreni, prijava na MOBDOL-2023-12 bit će administrativno odbijena.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

Pojašnjenja vezana za početnu anketu:

S obzirom na više upita koji su povezani s popunjavanjem početne ankete, navodimo kako za natječaje MOBDOK i MOBODL početnu anketu popunjavaju krajnji korisnici (asistenti i istraživači) dok kod natječaja MOBDOL početnu anketu popunjavaju i organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici.

30.11.2023.

PITANJE: Zainteresiran sam za prijavu na “Mobility Programme – Inbound Mobility of Senior Research Assistants” (MOBDOL-2023-12) kao End Beneficiary (krajnji korisnik).

(UKLONJENO)

Prvo se tiče samih uvjeta za prijavu. Ja sam od 1.10. 2018. do 31.5.2023. živio u (UKLONJENO) jer sam tada pohađao doktorat iz povijesti na (UKLONJENO) (obranio sam disertaciju prije mjesec dana). Mogu li se prijaviti na Vaš program? 

Drugo se tiče iznosa stipendije. Je li iznos od 3,625 eura bruto (bruto 1 ili 2) ili neto? Kako se doprinosi plaćaju?

ODGOVOR: Prema uvjetima natječaja, krajnji korisnik može biti istraživač koji nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj.

U okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno na račun organizacije-domaćina.

 

PITANJE: Ljubazno Vas molimo odgovor na idući upit vezano uz natječaj MOBDOL-2023-12: budući da je u prijavnoj dokumentaciji potrebno predati i potvrdu o završetku doktorskog studija/diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora/doktorice znanosti, treba li potvrda/diploma biti prevedena na hrvatski u slučaju da je kandidat završio doktorski studij u inozemstvu?

ODGOVOR: Potvrda o stjecanju titule doktora znanosti treba biti na jednom od službenih jezika Europske unije i latiničnom pismu te treba biti jasno vidljiv datum stjecanja titule.

 

PITANJE: Imam pitanje za vas u vezi uvjeta za dolaznu mobilnost asistenata na koje nisam uspio pronaći odgovor na stranicama HRZZ-a.

Konkretno, zanima me je li klauzula o potencijalnom istrazivacu koja zahtijeva da “nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj” eliminira i istrazivace koji rade i stalno borave u inozemstvu duzi niz godina, ali formalno imaju prebivaliste u RH?

ODGOVOR: U slučaju privremenog boravka u inozemstvu potrebno je regulirati boravište u državi privremenog nastana. Kako bi krajnji korisnik bio prihvatljiv za prijavu na natječaj, a u slučaju državljana Republike Hrvatske, istraživač ne može imati prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave. (ODGOVOR OBJAVLJEN 12.10.2023.)

 

PITANJE: Javljam se vezano za natječaj “Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12)” s tehničkim pitanjem oko prijave preko EPP sustava.

Naime u “Uputama za prijavu na natječaj” (stranica 6, točka 1.2.1 – Kako se prijaviti na natječaj?) stoji da “prijavu podnosi Organizacija na kojoj je zaposlen krajnji korisnik…”, dok u “Uputama za korištenje epp sustava” (stranica 2) stoji da “prijavu na natječaj… podnose mladi istraživači…”. Naša je dvojba oko toga podnosi li prijavu (tj. registrira li se u epp sustav) krajnji korisnik (zaposlenik) ili organizacija (UKLONJENO)?

ODGOVOR: Kod prijave na natječaj MOBODL, prijavu u sustav podnosi mentor (istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju) koji će biti zadužen za rad gostujućeg istraživača.

 

23.11.2023.

Pitanje: Imam upit glede uvjeta za krajnje korisnike (gostujuće istraživače) za MOBDOL-2023-12. Četvrti uvjet nalaže da gostujući istraživač „Nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj.“  

U inozemstvu živim i radim neprekinuto od 2007. godine, te posjedujem strano (dvojno) državljanstvo.  Imam registriranu adresu (prebivalište) u Hrvatskoj, ali sam također prijavljen kao građanin na „privremenom odlasku izvan Republike Hrvatske u svrhu zaposlenja“ od 2007. Dakle, imam prijavljeno boravište u inozemstvu od te godine, bez boravišta u Republici Hrvatskoj.  

U odgovoru na pitanja objavljenom 12.10.2023. odgovorili ste da: „U slučaju privremenog boravka u inozemstvu potrebno je regulirati boravište u državi privremenog nastana… [a] istraživač ne može imati prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave“. Ovo zvuči kao moj slučaj jer imam prijavljeni privremeni boravak u inozemstvu, i nemam prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine.

Zanima me je li moja interpretacija točna i ispunjava li moja situacija četvrti uvjet za gostujuće istraživače.

Odgovor: Ukoliko u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj nemate prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj možete se prijaviti na natječaj. Upućujemo Vas da prilikom prijave proučite i ostale uvjete predmetnog natječaja. 

 

Pitanje:  Planiram prijaviti poslijedoktoranda na  Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-12). Ona je trenutno na Marie Curie projektu do 10. veljače 2025., zainteresirana je za aplikaciju, ali da li može aplicirati ako počne s projektom nakon 31. 12. 2024.?

Odgovor: Krajnji datum do kojega je potrebno započeti s korištenjem stipendije je 31. prosinac 2024.

 

Pitanje:  Zainteresiran sam za prijavu na “Mobility Programme – Inbound Mobility of Senior Research Assistants” (MOBDOL-2023-12) kao End Beneficiary i imam dva pitanja.

Prvo se tiče samih uvjeta za prijavu. Ja sam od 1.10. 2018. do 31.5.2023. živio u Irskoj (u regiji oko Dublina) jer sam tada pohađao doktorat iz povijesti na Sveučilištu Maynooth (obranio sam disertaciju prije mjesec dana). Mogu li se prijaviti na Vaš program?

Drugo se tiče iznosa stipendije. Je li iznos od 3,625 eura bruto (bruto 1 ili 2) ili neto? Kako se doprinosi plaćaju?

Odgovor: Prijavitelj/Pod-korisnik  na natječaju MOBDOL je javna znanstveno-istraživačka organizacija u Hrvatskoj koja želi ugostiti mladog istraživača iz inozemstva u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja (Organizacija-domaćin).

Krajnji korisnik/Voditelj projekta je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač). Više o uvjetima natječaja molim pogledajte u tekstu natječaja.

Za informaciju o vrsti ugovora kojega krajnji korisnik sklapa s Prijaviteljem, upućujemo Vas na Organizaciju-domaćin na kojoj planirate koristiti stipendiju.

 

Pitanje: Imamo jednog kandidata zainteresiranog za dolaznu mobilnost u okviru natječaja „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08).

Kako bismo se mogli pripremiti za slučaj da prijavljeni kandidat bude odabran po natječaju, molimo informaciju kakav bi status istraživača Zakladi bio prihvatljiv obzirom da bi se potpora isplaćivala u vidu stipendije. Bi li sa istraživačem trebali sklopiti ugovor o radu, ugovor o gostovanju ili možda ugovor o stipendiranju?

Odgovor: Odluku o statusu istraživača odnosno vrstu ugovora donosi Organizacija-prijavitelj u skladu s postojećom zakonskom regulativom.

 

16.11.2023.

PITANJE: Moje je radno mjesto u području Tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, a imam i znanstveni izbor savjetnika u polju računarstva i polju temeljnih tehničkih znanosti (automatika). Kandidat za dolaznu mobilnost doktorirao je u polju Geofizike u Italiji pa me zanima mogu li mu ja biti mentor-domaćin. Inače, njegov program rada komplementaran je s istraživačkim ciljevima moje istraživačke grupe, što ćemo obrazložiti u prijavnom obrascu.

ODGOVOR: Navedeno se odnosi na kriterije za vrednovanje te Vas upućujemo da ih proučite u Obrascu za vrednovanje za Program mobilnosti – Dolazna mobilnost viših asistenata koji su dostupni na mrežnoj stranici HRZZ-a. U svojoj prijavi na natječaj trebate pojasniti komplementarnost istraživačkih aktivnosti kandidata i ciljeva istraživačke grupe mentora domaćina kako bi vrednovatelji Vaše prijave mogli ocijeniti Vašu prijavu.

 

9.11.2023.

Pitanje: Poslana je prijava na natječaj MOBDOL-2023-08, no ukoliko rezultati evaluacije neće biti poznati do roka za prijavu na natječaj MOBDOL-2023-12 mentor-domaćin bi ponovio istu prijavu na natječaj MOBDOL-2023-12, s istim kandidatom za dolaznu mobilnost. Je li to dozvoljeno?

U odgovorima na upite od 26.10.2023. objavljen je negativan odgovor na slično pitanje, no nije jasno odnosi li se negativan odgovor i na situaciju kada se ponavlja potpuno ista prijava.  

Odgovor: Ukoliko rezultati vrednovanja Vaše prijave na natječajni rok 2023-08 ne budu poznati do roka za prijavu na natječajni rok 2023-12, možete ponovno prijaviti istu mobilnost. Ističemo kako se po ovom programu može potpisati samo jedan Ugovor o dodjeli sredstava te se mobilnost može koristiti samo jednom. Odluku o povlačenju jedne od prijava, u slučaju pozitivnog vrednovanja, donosi Organizacija – prijavitelj.

U slučaju ponovne prijave iste mobilnosti na natječajni rok 2023-08, potrebno je osvježiti prijavu u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost predložene mobilnosti (molimo pogledati uvjete natječaja MOBDOL-2023-12).

 

Pitanje: Na program dolazne mobilnosti asistenata prijavila bih kandidata koji ima kanadsko državljanstvo a trenutno je (do siječnja) zaposlen Engleskoj.  Da li taj kandidat zadovoljava uvjet ‘prihvatljivih zemalja?  Pitam jer ne nalazim podatak o tome je li Kanada pridružena članica programa Obzor Europa odnosno nisam sigurna da li je u ovom slučaju važno državljanstvo ili to da je kandidat u trenu prijave na ovaj natječaj postdoktorand u Engleskoj.  

Dodatno, ukoliko je kandidat  iz inozemstva član istraživačkog tima projekta kojega financira HRZZ, da li ga to diskvalificira za ovo financiranje (na tom istom projektu)? 

Odgovor: Prihvatljivi krajnji korisnici po ovom natječaju su državljani države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. Poveznica je dostupna i u tekstu natječaja.

Postojeća znanstvena suradnja na HRZZ projektima ne diskvalificira kandidata za korištenje mobilnosti ukoliko se ne radi o dvostrukom financiranju sukladno Izjavi Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele koja je sastavni dio prijave na natječaj.

 

Pitanje: Planiram prijavu na natječaju MOBDOL-2023-12 kao mentor u okviru bilateralnog hrvatsko-švicarskog projekta UKLONJENO. Je li dozvoljeno u sklopu radnog plana planirati jednomjesečni boravak gostujućeg istraživača kod partnera u Švicarskoj (tijekom službenog trajanja njegova boravka u Hrvatskoj). To bi doprinijelo razmjeni znanja između kompletne hrvatsko-švicarske istraživačke grupe i poslijedoktoranda.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Odgovor: Natječajem „Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata” predviđeno je financiranje boravka istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

 

Pitanje: imam dodatna dva pitanja:

1. U protokolu za administrativni pregled prijava navodi se Obrazac G. Međutim, obrasca G nema u prijavnoj dokumentaciji na https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/. Također, na početku obrasca F stoji: “Obrazac G – USKLAĐENOST S NAČELOM  „NE NANOSI BITNU ŠTETU“”. Molim Vas pojašnjenje i, ako je potrebno, korekciju prijavne dokumentacije.

2. Ukoliko gostujući istraživač nije u radnom odnosu u vrijeme ostvarivanja ove mobilnosti, kako se pokrivaju troškovi njegovog zdravstvenog osiguranja?

Odgovor: 1. Radi se o obrascu „Izjava matične Organizacije da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“.

2. Za navedeno, upućujemo Vas na nadležne organizacije te kadrovsku službu Organizacije-prijavitelj. HRZZ nije nadležan za upite vezane uz zdravstveno osiguranje krajnjih korisnika.

 

Pitanje: Pregledom dokumentacije uočila sam još jednu sitnicu za koju molim pojašnjenje.

U Uputama za prijavu na natječaj na jednom mjestu piše da se iznos stipendije računa prema formuli = Broj mjeseci * 28.629 kn/3.800 EUR. Na drugom mjestu piše “mjesečni iznos zatražene stipendije ne smije biti veći od 3.625 EUR (27.312,56 kn)”. Ista informacija piše i u Obrascu A: “Procjena troškova plana stručnog usavršavanja gostujućeg istraživača po formuli: broj mjeseci * 3.625 EUR/27.312 kn”

Molim Vas za informaciju koji je način računanja ispravan.

Odgovor: Procjena troškova plana stručnog usavršavanja gostujućeg istraživača računa se po formuli: broj mjeseci * 3.625 EUR/27.312 kn.

 

Pitanje: Molim Vas pojašnjenje je li za natječaj MOBDOL-2023-12 prihvatljiv mentor koji je voditelj HRZZ projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10, koji je još uvijek u postupku evaluacije?

Odgovor: Navedeno je prihvatljivo.

 

2.11.2023.

U razdoblju od 26. 10. do 2. 11. nije bilo zaprimljenih upita.

 

26.10.2023.

PITANJE: Da li je prihvatljiv mentor koji je sudjelovao na prethodnom MOBDOL-2023-08 natječaju?

ODGOVOR: Organizacija-prijavitelj jednog mentora može predložiti samo jednom.

 

PITANJE: Imam pitanje za prijavu dolazne mobilnosti viših asistenata. Mentor domaćin mora biti voditelj ili suradnik na aktivnom projektu, da li se u to računaju i institucijski projekti? Institucijski projekti su definirani Kolektivnim ugovorom, a raspisuje ih sama institucija. Trenutno je u Hr jako malo natječaja, pa time i šansa imati kvalitetan projekt minimalna.

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj.

Uvjetima natječaja MOBDOL-2023-12 mentor domaćin treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača.

 

19.10.2023.

PITANJE: Hrvatski sam drzavljanin, zaposlen sam na instituciji u inozemstvu, te imam prijavljeno boravište u inozemstvu više od dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj. Da li institucija sa koje podnosim prijavu (gdje sam trenutno zaposlen) isto mora biti iz zemalja EU (kao i kandidati) ili moze ukljucivati SAD?

ODGOVOR: Prema uvjetima natječaja, krajnji korisnik može biti istraživač koji nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj. Prihvatljive zemlje iz kojih mogu biti institucije (i istraživači) koji će biti financirani putem ovog natječaja su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska. Na navedenom popisu ne nalazi se SAD.

 

PITANJE: kod prijave na natjecaj dolazne mobilnosti, mora li projekt na koji se osoba prijavljuje vec postojati na organizaciji-prijavitelju, ili ja kao dolazni istrazivac mogu prijaviti projekt i djelovati kao njegov nositelj? 

ODGOVOR: Prema uvjetima natječaja, Mentor-domaćin na Organizaciji-prijavitelju (u Hrvatskoj) mora biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. Projekt mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

12.10.2023.

PITANJE: Zahvaljujem na odgovoru na pitanje čime se točno dokazuje boravak više od dvije godine u inozemstvu kandidata koji je hrvatski državljanin (pitanje od 5.10.2023.)

Prema Vašem odgovoru, kandidat to dokazuje ovjerom izjave u Obrascu C prema kojoj nije imao prijavljeno prebivalište/boravište u RH posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave.

Da li je moguće razmotriti taj način dokazivanja boravka u inozemstvu, jer izgleda da više kandidata ima ispunjene stvarne uvjete boravka i rada u inozemstvu kontinuirano više od dvije godine koji se mogu dokazati prijavom boravišta u inozemstvu, ugovorima u radu itd. (vidjeti i pitanje od 29.09.2023.), a nisu cijelo vrijeme boravka u inozemstvu odjavili prebivalište/boravište u RH na MUP-u (odnosno prijavili privremeni odlazak u inozemstvo).

To je zapravo jedan formalni propust, koji ne mijenja suštinu stvari, a to je potrebno vrijeme boravka i radu u inozemstvu, ali njime se potencijalno dobrim kandidatima i s ispunjenim stvarnim uvjetima onemogućava prijava na natječaj.

ODGOVOR: U slučaju privremenog boravka u inozemstvu potrebno je regulirati boravište u državi privremenog nastana. Kako bi krajnji korisnik bio prihvatljiv za prijavu na natječaj, a u slučaju državljana Republike Hrvatske, istraživač ne može imati prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave.

 

5.10.2023.

PITANJE: Čime se točno dokazuje ispunjavanje uvjeta da kandidat za dolaznu mobilnost viših asistenata “Nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj.”? Kandidat je hrvatski državljanin i zaposlen je na instituciji u inozemstvu te ima prijavljeno boravište u inozemstvu više od dvije godine prije roka za podnošenje prijava na natječaj?

Naime, da li je za to dovoljan dokaz ugovor o neprekidnom zaposlenju na inozemnoj instituciji i prijava neprekidnog boravka u inozemstvu u navedeno vrijeme ili za to treba neki dokaz (i koji) od domaćih institucija (i kojih)?

ODGOVOR: Za potrebe prijave na navedeni natječaj, kandidat za dolaznu mobilnost svojim potpisom u Obrascu C – Visiting Researcher’s Curriculum Vitae ovjerava izjavu prema kojoj nije imao prijavljeno prebivalište/boravište u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave na natječaj. Zaposlenje u RH u posljednje dvije godine prije roka za podnošenje prijave na natječaj također se provjerava u Obrascu C.

 

28.09.2023. 

U razdoblju od 21.9. do 28.9. nije bilo zaprimljenih upita.

21.09.2023.

PITANJE: Zainteresirana sam za prijavu na vaš natječaj Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata, i imam pitanje vezano za razumijevanje prebivališta/boravišta (odnosno kako stoji u tekstu natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”).

Posljednjih sedam godina prijavljena sam u (UKLONJENO), gdje sam preselila radi doktorata. Prebivalište u Hrvatskoj nije odjavljeno, a boravište nije prijavljivano. Pored toga, ljetni semestar 2023 (5 mjeseci) sam provela na Sveučilištu u (UKLONJENO), u sklopu postdoktorske stipendije, tijekom koje sam ostala prijavljena na austrijskoj adresi.

Obzirom na moju situaciju, zanima me kakvo je vaše tumačenje, jesam li prihvatljiv korisnik u okvirima natječaja dolazne mobilnosti.

ODGOVOR: Uvjet za prihvatljivost krajnjeg korisnika je da nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: (UKLONJENO ZBOG IMENA I PREZIMENA) Htjela bi Vas pitati za mogucnost dolazne mobilnosti visih asistenata na (UKLONJENO). Sada na Odsjeku (UKLONJENO) imam Erazmus mobilnost. Je li moze fakultet prijaviti mene za Dolaznu mobilnost MOBDOL -2023-12? Ja sam doktorat obranila u 2016. god., zaposlena sam sadnjih 3,5 godine u (UKLONJENO). Opce radno iskustvo kao (UKLONJENO) od 2010. god. Ja sam pitala na odsjeku (UKLONJENO) za ovu mogusnost dolazne mobolnosti jos u ljeto ali oni ne znaju mogu li ja se prijaviti sbog toga sto obranila doktorat sedam godina prije i imam 13. god. radnog iskustva. Onda tada rekli da bi pitala Vas.

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač), a nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj. HRZZ će uzeti u obzir mlade istraživače koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Više informacija o navedenome nalazi se u tekstu Natječaja (fusnota, str. 5). Prethodno radno iskustvo nije uvjet za prijavu na natječaj.

 

14.09.2023.

PITANJE: Vidjela sam da je natjecaj Program mobilnosti otvoren nedavno. Znate li mozda hoce li se novi natjecaj otvoriti i sljedece godine?

ODGOVOR: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nisu planirani novi natječajni rokovi u 2024. godini.

07.09.2023.

PITANJE: Da li imate prevedene materijale (barem Tekst natječaja i Upute za prijavitelje) na engleskom jeziku? Ipak je ovo dolazna mobilnost, pa da kandidati (koji su stranci) mogu znati o čemu se u natječaju radi.

ODGOVOR: Engleska inačica natječaja MOBDOL objavljena je s današnjim danom i dostupna je na kartici natječaja na stranici https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.

Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata
(MOBODL-2023-12)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj potprograma „Odlazna mobilnost viših asistenata” je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 01.09.2023.

Rok za prijavu: 01.12.2023. u 13.00 (CEST)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. prosinca 2024. Mobilnost mora završiti najkasnije do 1. svibnja 2026. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

 

Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:

Obrazac A – Prijava Organizacije (.doc)
Obrazac B – Životopis mladog istraživača (krajnjeg korisnika) (.doc)
Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju (.doc)
Obrazac D – Životopis mentora-domaćina (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac E – Pismo potpore Organizacije-domaćina (na engleskom jeziku) (.doc)
Obrazac F – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku (.doc)
Obrazac G – Izjava Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (.doc)
Obrazac H – Izjava matične Organizacije-prijavitelja da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (.doc)

Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mladi istraživač, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (mladi istraživač) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu koja će biti dostupna online od datuma otvaranja natječaja do njegova zatvaranja. Početna anketa dostupna je ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

 

Pojašnjenja vezana za početnu anketu:

S obzirom na više upita koji su povezani s popunjavanjem početne ankete, navodimo kako za natječaje MOBDOK i MOBODL početnu anketu popunjavaju krajnji korisnici (asistenti i istraživači) dok kod natječaja MOBDOL početnu anketu popunjavaju i organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici.

30.11.2023.

PITANJE: Prijavila sam se na natječaj odlazne mobilnosti viših asistenata MOBODL-2023-08, a budući da rezultati navedenog natječaja još nisu objavljeni, zanima me je li moguće prijaviti se na novi natječaj odlazne mobilnosti viših asistenata MOBODL-2023-12 istom prijavom?

ODGOVOR: Ukoliko rezultati vrednovanja Vaše prijave na natječajni rok 2023-08 ne budu poznati do roka za prijavu na natječajni rok 2023-12, možete ponovno prijaviti istu mobilnost. Ističemo kako se po ovom programu može potpisati samo jedan Ugovor o dodjeli sredstava te se mobilnost može koristiti samo jednom. Odluku o povlačenju jedne od prijava, u slučaju pozitivnog vrednovanja, donosi Organizacija – prijavitelj.

U slučaju ponovne prijave iste mobilnosti na natječajni rok 2023-08, potrebno je osvježiti prijavu u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost predložene mobilnosti (molimo pogledati uvjete natječaja MOBODL-2023-12).

PITANJE: Prijavljujem se na natječaj MOBODL-2023-12 za više asistente na godinu dana.

Zanima me da li bi mogao u sklopu svog boravka stranoj instituciji, a sve radi potreba održavanja neometanog nastavnog procesa u laboratorijskim vježbama, jedan dio boravka doći nazad i održati nastavu na Organizaciji-prijavitelju pa po završetku nastave vratit se na Organizaciji-domaćinu?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja, potrebno je ostvariti u kontinuitetu na Organizaciji-domaćinu.

PITANJE: Viši sam asistent koji će se po drugi put prijaviti na natječaj mobilnosti MOBODL-2023-12. Budući da sam već prilikom prve prijave ispunio početnu anketu (https://croatiasurvey.qualtrics.com/jfe/form/SV_e4Fg3mxTAK3pZS6), zanima me je li potrebno ponovno ispunjavati tu anketu prilikom druge prijave?

 ODGOVOR: Molimo Vas da ponovno popunite početnu anketu.

 

23.11.2023.

Pitanje: Pišem Vam vezano uz Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata. Trenutno sam student u doktorskom programu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bio bih vam zahvalan na odgovoru na pitanje:

Može li istraživač (potencijalni krajnji korisnik) zadovoljiti uvjete prijave ako je stekao titulu doktora znanosti u istoj državi u kojoj je potencijalna Organizacija-domaćin (u mom slučaju Ujedinjeno Kraljevstvo)?

Naravno, pretpostavljam da bi u tom slučaju krajnji korisnik bio zaposlen na prihvatljivoj organizaciji (Organizacija-prijavitelj) tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Odgovor: Organizacija-prijavitelj/Pod-korisnik na natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata je javna znanstveno-istraživačka organizacija u Hrvatskoj koja predlaže svog zaposlenika, mladog istraživača za projekt mobilnosti. Krajnji korisnik tj. mladi istraživač treba biti zaposlen na organizaciji prijavitelju čitavo vrijeme trajanja usavršavanja.

Mjesto stjecanja doktorata ne ograničava krajnjeg korisnika u izboru organizacije domaćin. Pritom, ovim natječajem prihvatljive zemlje u kojima se nalaze organizacije domaćini su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa te Švicarska. Cjelokupan popis prihvatljivih zemalja dostupan je na poveznici koja se nalazi u tekstu natječaja.

 

Pitanje: U fazi sam pripreme dokumentacije za prijavu na MOBODL te u obrascu A, odjeljku C nisam siguran koje reference bi ovdje trebalo navoditi. Navode li se reference koje potkrepljuju obrazloženje tematskog fokusa ili reference mene kao krajnjeg korisnika i mog potencijalnog mentora kojima se potkrepljuje stručnost mentora i fokus mog dosadašnjeg istraživačkog rada.

Odgovor: Reference u Obrascu A odnose se na pitanja u Odjeljcima A-C. Reference Vas i Vašeg mentora možete dodati u Obrazac B i D.

 

Pitanje: Da li u obrascu C možemo obrisati uputu: “Ostatak teksta popuniti u slobodnoj formi:

Molimo navedite kako se predloženo stručno usavršavanje uklapa u strategiju i istraživački rad Vaše grupe, koja znanja i vještine očekujete da će mladi istraživač steći, kako će njegovo izbivanje utjecati na znanstveno-istraživački rad na projektu i ostale obveze na Organizaciji.”?

I da li u obrascu E možemo obrisati sve upute i ostaviti samo naslov “Host Organization’s Letter of Support” te tekst pisma koji organizacija prijavitelj napiše po uputama i potpiše? Sve naravno printano na memorandumu institucije bez loga EU i HRZZ.

Odgovor: Tekst u obrascima nije dozvoljeno brisati. U obrascu E može se obrisati logotip EU i HRZZ-a.

 

Pitanje:  Vezano za popunjavanje dokumenta “Obrazac H – Izjava matične Organizacije-prijavitelja da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (.doc)”. Da li je potrebno unositi kratko obrazloženje ako je odgovor u rubrici Odgovor “Ne”?

Odgovor: Potrebno je unijeti pojašnjenje. Ukoliko je odgovor ne, dovoljno je pod „Obrazloženje“ navesti „nije primjenjivo za projektne aktivnosti“ ili slično.

 

Pitanje: Zamolio bih Vas za par informacija. Imate li možda konkretniji vremenski okvir unutar kojeg se mogu očekivati rezultati prvog kruga natječaja za mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08)? Također, mogu li se kandidati koji su se prijavili na prvi krug prijaviti i na drugi krug natječaja? U slučaju da je odgovor potvrdan, što će se dogoditi u slučaju da kandidat/kinji koja se prijavila u prvi krug bude odobrena mobilnost, a napravio/la je i prijavu za drugi krug? Osim toga, mogu li kandidati/kinje u drugom krugu početak mobilnosti predvidjeti na datum koji je kraći od krajnjeg roka evaluacije (5 mjeseci) (kao što je već navedeno u pitanju odgovorenom 16.11.) što će se dogoditi u slučaju da kandidatu/kinji u drugom krugu bude odobrena mobilnost, ali predviđeni datum odlaska na mobilnost bude raniji od dana donošenja odluke (javljamo se upravnom odboru?) 

Odgovor: Ukoliko rezultati vrednovanja Vaše prijave na natječajni rok 2023-08 ne budu poznati do roka za prijavu na natječajni rok 2023-12, možete ponovno prijaviti istu mobilnost. Ističemo kako se po ovom programu može potpisati samo jedan Ugovor o dodjeli sredstava te se mobilnost može koristiti samo jednom. Odluku o povlačenju jedne od prijava, u slučaju pozitivnog vrednovanja, donosi Organizacija – prijavitelj.

U slučaju ponovne prijave iste mobilnosti na natječajni rok 2023-08, potrebno je osvježiti prijavu u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost predložene mobilnosti (molimo pogledati uvjete natječaja MOBODL-2023-12).

 

Pitanje:  Prilikom ispunjavanja početne ankete za prvi korak traži se: “Naziv projektnog prijedloga”. Međutim ako se na mobilnost ide u instituciju gdje ću se priključiti u aktivnosti koje nisu dio određenog projekta što tu upisujem? Da li mogu samo izmisliti naslov mobilnosti? Međutim ne znam u kojem dijelu projektne prijave upisujem taj naslov? Naime, u obrascu F “Title of research project the Visiting Researcher would join” ostavljam prazno sukladno uputama koje ste nam dali.

Odgovor: Na ovo pitanje možete odgovoriti s N/A.

 

16.11.2023.

PITANJE: Iz dostupnih odgovora na upite evidentno je da proces provedbe vrednovanja prijava za natječaj MOBDOL traje do 5 mjeseci od dana zaključenja natječaja. Dakle treba uzeti u obzir maksimalno trajanje evaluacije kod definiranja datuma početka mobilnosti. Ukoliko evaluacija završi ranije da li je moguće započeti mobilnost prije datuma početka definiranog u prijavi?

ODGOVOR: Navedeno je moguće. No, početak provedbe projekta mobilnosti nije moguć prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava. Predlažemo da se javite s navedenim upitom po primitku obavijesti o odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Pritom, definirano trajanje mobilnosti (broj mjeseci) nije moguće izmijeniti.

 

PITANJE: Nakon objave rezultata natječaja koliko traje proces potpisivanja ugovora tj. koliko dana nakon objave rezultata kandidat može započeti mobilnost?

ODGOVOR: Po završetku postupka dodjele sredstava, odnosno nakon što Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donese odluku o financiranju, svi prijavitelji će primiti obavijest o odluci u najkraćem mogućem roku s podacima o potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava.

 

PITANJE: U natječaju mobilnosti stoji: zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Je li prihvatljivo godina dana plaćenog dopusta + godina dana neplaćenog dopusta, ako se ide na dvije godine mobilnosti – odnosno ako to nije prihvatljivo, koje je rješenje za drugu godinu studija? 

ODGOVOR: Sukladno članku 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja mladi istraživač ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 12 mjeseci, a u preostalom dijelu boravka u inozemstvu na usavršavanju mu se priznaje pravo na neplaćeni dopust. Zaklada nije nadležna za prava i obveze tijekom neplaćenog i plaćenog dopusta stoga molimo da navedeno provjerite na Vašoj instituciji, kod nadležne organizacijske jedinice te regulirate shodno regulativi i internim pravilnicima.

 

PITANJE: U Kriterijima za administrativnu provjeru pod rednim brojem 14 je izjava: Prijavitelj i mladi istraživač ispunili su anketni obrazac. U svim obrascima i tekstu natječaja pod Prijavitelj se smatra Organizacija-prijavitelj na kojoj je mladi istraživač (voditelj projekta) zaposlen. Kako je formulirana izjava može se pretpostaviti kako i Organizacija-prijavitelj mora ispuniti anketni obrazac. Je li tome tako? Ili samo mora ispuniti mladi istraživač? Ako mora i Organizacija-prijavitelj tko je odgovoran za ispunjavanje ankete – ravnatelj, mentor…?

ODGOVOR: Molimo vidjeti objavljenu napomenu iznad postavljenih upita s današnjim datumom.

 

 PITANJE: na stranicama HRZZ-a pod MOBDOK-2023 upisano je „Prilikom podnošenja prijave krajnji korisnici (asistenti) dužni su ispuniti početnu anketu“, dok u Uputama za prijavitelje na predmetni poziv na stranici 12 stoji „Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici (asistenti) dužni su ispuniti anketu“.

Iz navedenog nije jasno treba li Organizacija također ispuniti početnu anketu, te, ukoliko treba nije jasno gdje se ista nalazi, s obzirom da sve navedene poveznice na anketu za predmetni natječaj vode do početne ankete koju imaju ispuniti mladi istraživači.

Nadalje, na stranicama HRZZ-a pod MOBODL-2023-12 navodi se da „Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu“ dok u Uputama za prijavitelje na predmetni poziv na stranici 13 stoji suprotno „Prilikom podnošenja prijave krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu“

Iz navedenog također nije jasno treba li Organizacija također ispuniti početnu anketu, te, ukoliko treba nije jasno gdje se ista nalazi, s obzirom da sve navedene poveznice na anketu za predmetni natječaj vode do početne ankete koju imaju ispuniti mladi istraživači.

Molimo za odgovor jesu li, i za koji natječaj mobilnosti, Organizacije-prijavitelji dužni ispuniti početnu anketu te molimo poveznicu na odgovarajuću anketu.

ODGOVOR: Molimo vidjeti objavljenu napomenu iznad postavljenih upita s današnjim datumom.

 

PITANJE: Molila bih Vas informaciju, vezano kod ispunjava obrasca A, treba li projekt koji prijavljujem u svrhu mobilnosti (iako sam biolog) imati eksperimentalni dio detaljno objašnjenen pod stavkom C, ili nije obvezno, jer se projekt više odnosi na bioinformatičku obradu podataka (data science)?

ODGOVOR: U navedenom odjeljku potrebno je unijeti informacije koje se traže u opisu, a odnose na program usavršavanja. U Obrascu A navodite sve što smatrate nužnim za vrednovanje prijave.

 

PITANJE: Prilikom ispunjavanja obrasca E (Host Organization’s Letter of Support) piše da mora biti na memorandumu organizacije domaćina, međutim taj dokument već ima logo EU i HRZZ. Da li to možemo izbrisati jer moguće da će se poklapati s memorandumom institucije? Ili da nekako prilagodimo smještaj tih logotipa da sve stane?

Nastavno na prethodni upit i pojašnjenje već danog odgovora na vašoj stranici gdje piše da “Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina. Predstavnik pritom nije nužno čelnik institucije. Elektronički potpisi i pečati su prihvatljivi.”

Tko se točno može smatrati predstavnikom? Da li možda neposredni šef predloženog mentora?

ODGOVOR: Pozivno pismo organizacije domaćin ne treba imati logotip HRZZ-a i EU već samo organizacije-domaćina. Predstavnika provjerite s Organizacijom-domaćin.

 

9.11.2023.

Pitanje: Imam pitanje u svezi otvorenoga natječaja za odlaznu mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12). Budući da sam viši asistent u polju povijesti i grani povijesti srednjega vijeka, planiram prijaviti boravak mobilnosti koji bi podrazumijevao posjete različitim gradovima i njihovim arhivima, odnosno knjižnicama. U tom smislu zanima me je li mobilnost zamišljena tako da bude ograničena samo na jedan grad i instituciju-domaćina ili može dodatno podrazumijevati i druge gradove ovisno o tromjesečnim razdobljima aktivnosti?

Odgovor: U okviru ovog natječaja, Organizacija-prijavitelj predlaže krajnjeg korisnika za mobilnost na organizaciji-domaćinu na kojoj je angažiran mentor-domaćin odnosno znanstvenik na organizaciji-domaćinu koji će biti odgovoran za rad s voditeljem projekta. U okviru ovog natječaja mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji-domaćinu. U Planu usavršavanja (obrazac F) krajnjeg korisnika prikazuje se planirana dinamika napredovanja u radu i pokazatelji ostvarenja plana usavršavanja, odnosno rezultate i očekivana postignuća.

 

Pitanje: Imam par upita vezanih za popunjavanje obrasca F u natječaju MOBODL-2023-12. U prvoj tablici pod stavkom „Title of research project the Visiting Reasearcher would join“ misli li se to na ime projekta koji se može proizvoljno odrediti za taj period vanjske izobrazbe?
Nadalje, za istu tu tablicu pod stavkom „Role of Host Mentor on project“ postoje li neke specifične uloge prema kojima se onda mora staviti taj opis ili se tu može staviti samo primjerice  associate ili supervisor, nisam siguran što bi sve bilo prihvatljivo.  U istoj tablici pod stavkom „Project funder“ upisuje li se tu onda National Recovery and Resilience Programme: Outbound Mobility of Senior Research Assistants (MOBODL-2023-12)?

U drugoj tablici (tablica aktivnosti) postoji kategorija „Research activities“ i „Other“. Nije mi baš u potpunosti jasno što bi se trebalo upisivati u kategoriju „Other“ kada bi se zapravo moj cijeli plan istraživanja trebao zasnivati primarno na „Research activities“. Mentor kod kojeg bih volio otići na vanjsku izobrazbu ima u planu i odlazak na jednu ili 2 konferencije, što pretpostavljam da će troškove oni morati snositi, ali trajanje tih konferencija je najviše tjedan dana, moguće i par dana samo. Treba li se takva aktivnost stavljati u tablicu ili nije potrebno napominjati?

Odgovor: Polje „Title of research project the Visiting Reasearcher would join“ odnosi se na projekt na kojem sudjeluje Vaš mentor-domaćin. Nadalje, uloga na projektu ovisi o terminologiji koja se koristi za taj projekt, nema unaprijed zadanih uloga. Polje „Project funder“ odnosi se na izvor financiranja gore spomenutog projekta Vašeg mentora-domaćina.

Ova polja nisu obvezna te se upisuju ukoliko ćete se za vrijeme mobilnosti priključiti provedbi konkretnog projekta. U Planu usavršavanja prikazujete sve ono što smatrate da je važno za vrednovanje prijave.

 

Pitanje: Vezano za ispunjavanje obrasca G za natječaj MOBODL-2023-12, u tekstu Prijavitelj se odnosi na Organizaciju-prijavitelja ili možda nešto drugo? Pregledao sam Vašu prezentaciju s radionice, ali nisam našao informaciju o tome pa bih volio samo da se razjasni.

Odgovor: Obrazac G – Izjava Organizacije-prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele popunjava organizacija-prijavitelj.

 

2.11.2023.

PITANJE: Ispunjavaju li se obrasci u trećem licu ili primjerice opisujemo vlastiti (moj) istraživački interes tipa u odjeljku B obrasca A, pa u dijelu C pišemo kako ćemo mi nešto napraviti, metode koje ću koristiti i slično, a ne da je sve pisano u formi kako će istraživač/korisnik učiniti nešto, savladati to i to, sada se bavi time i time..? 

ODGOVOR: Obrasce možete ispuniti u prvom ili trećem licu, prema vlastitom nahođenju.

 

PITANJE: Tko popunjava i potpisuje obrazac E – Host Organization Support Letter? Odabrani mentor kao “representative of the Host Organization” s organizacije-domaćina ili to treba biti voditelj institucije?

ODGOVOR: Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina. Predstavnik pritom nije nužno čelnik institucije. Elektronički potpisi i pečati su prihvatljivi.

 

26.10.2023.

PITANJE: Trenutno sam zaposlena kao viši predavač na Sveučilištu, te Vas molim da mi pojasnite da li se mogu javiti na raspisani natječaj za više asistente/docente Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12) obzirom da su to znanstveno-nastavna radna mjesta na Sveučilištu, dok sam ja zaposlena isključivo na nastavnom radnom mjestu.

ODGOVOR: Tekstom natječaja Program mobilnosti – Odlazna mobilnost asistenata određeni su uvjeti za krajnje korisnike (mlade istraživače) koji moraju biti zaposleni na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem su zaposleni u trenutku prijave.

 

PITANJE: Zanima me da li program mobilnosti obuhvaća Ujedinjeno Kraljevstvo? Nisu više članica EU, pa pretpostavljam da program ne obuhvaća odlazak u primjerice Englesku, ali htjela bih još jednom provjeriti direktno sa Vama za svaki slučaj. 

ODGOVOR: Popis prihvatljivih država koje su obuhvaćene ovim natječajem nalazi se u tekstu natječaja i obuhvaća države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizoneuratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: vezano za prethodni krug natječaja (MOBODL-2023-08) kada se može očekivati završetak administrativne provjere i kada će kandidati biti obaviješteni je li prijava upućena na postupak vrednovanja? 

Odgovor: Na upit odgovoreno 7. rujna 2023. 

 

PITANJE: Da li je prilikom prijave na natječaj MOBODL-2023-12 potrebno ispuniti početnu anketu iako je ta anketa već ispunjena prilikom prijave na natječaj NPOO-DOK-2023-10?

Da li kada pisemo plana rada za 12 mjeseci (obrazac F) naznacimo vrijeme kada ce se koristiti godisnji odmor?

ODGOVOR: Početna anketa obvezno se popunjava za svaki program na kojeg se prijavljujete. U obrascu F navode se aktivnosti vezane isključivo uz istraživačko usavršavanje i koje su predmet vrednovanja.

 

19.10.2023.

PITANJE: Zanima me forma obrazaca, odnosno što se smije brisati ili ne. Primjerice, Obrazac A pa Odjeljak B: Sažetak trenutačnog znanstvenog interesa i projekta u okviru kojeg je zaposlen krajnji korisnik (najviše 1 stranica) Ukratko, na ne više od 1 stranice opišite trenutačni znanstveni interes istraživača ili projekta u okviru kojega je zaposlen, značaj istoga, te koji je očekivani utjecaj usavršavanja na razvoj interesa istraživača. 

Brišemo li ove upute: “Ukratko…..”  i ostale slične stvari u svim obrascima?

ODGOVOR: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, a što uključuje i brisanje/uklanjanje dijelova teksta iz obrasca. Tekst koji se u obrascu odnosi na upute ne računa se u propisano ograničenje broja stranica.

 

PITANJE: Možete li pojasniti na što se točno odnose izrazi projekt i istraživačka grupa u sklopu koje djeluje viši asistent, a na koje se potrebno referirati u obrascu A? Naše shvaćanje je da zaposlenje u okviru projekta nije uvjet za odlazak na mobilnost, kao i to da se ne radi o projektu i/ili istraživačkoj grupi koje financiraju HRZZ ili EU fondovi. Unaprijed hvala na odgovorima!

ODGOVOR: Kod natječaja Odlazna mobilnost viših asistenata, krajnji korisnik ne mora biti vezan za specifičan znanstveno-istraživački projekt. U Odjeljku A, Obrasca A, „istraživačka grupa“ odnosi se na općenito istraživačku grupu u okviru koje djeluje krajnji korisnik, bilo da se radi o projektnoj istraživačkoj grupi, odsjeku, laboratoriju, odjelu i sl. U Odjeljku B. istog obrasca, opis projekta je primjenjiv i obvezan ukoliko je krajnji korisnik zaposlen u okviru nekog od projekata organizacije. U uputi ispod odjeljka je navedeno da je potrebno opisati: „trenutačni znanstveni interes istraživača ili projekta u okviru kojega je zaposlen.“

12.10.2023.

Temeljem upita zaprimljenog na informativnoj radionici za natječaj MOBODL-2023-12 održanoj 11. listopada 2023. godine, a koje se odnosilo na zaposlenje višeg asistenta na pola radnog vremena, objavljujemo odgovor ovim putem:

Prema uvjetima Natječaja, mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju za čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Navedeno podrazumijeva da viši asistent ima Ugovor o radu sklopljen s Organizacijom-prijaviteljem. U skladu s navedenim, u prijavi Organizacije (Obrazac A) potrebno je upisati „Datum početka i završetka ugovora o radu krajnjeg korisnika na matičnoj Organizaciji.“ Navedeni obrazac ovjerava čelnik Organizacije, a kojim potvrđuje navedene informacije i sljedeću izjavu:

„Čelnik Organizacije-prijavitelja svojim vlastoručnim potpisom i pečatom Organizacije prihvaća obvezu administriranja predloženog istraživanja, uključujući: upravljanje financijskim sredstvima, raspolaganje već zaposlenim radnicima i resursima, pružanje ostale tehničke i druge potpore prema predloženom opisu znanstveno-istraživačkog usavršavanja. Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“

 

PITANJE: Vezano uz natječaj MOBODL-2023-12, tekst natječaja definira prihvatljivost krajnjeg korisnika formulacijom „mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave“. Drugim riječima, ako je doktorat stečen unutar 7 godina, kandidat će biti formalno prihvatljiv, bez obzira radi li trenutno kao viši asistent, docent ili čak izvanredni profesor. Uz pretpostavku da je interpretacija točna, kandidat koji u trenutku prijave radi kao docent ili izvanredni profesor nema mentora, zbog čega nije u mogućnosti ponuditi Obrazac C (Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju). Kako postupiti u ovom slučaju?

ODGOVOR: U navedenome slučaju, Obrazac C može ovjeriti nadređena osoba na Organizaciji-prijavitelju (voditelj laboratorija/odjela/odsjeka, prodekan i sl.).

 

5.10.2023.

PITANJE: U prvom krugu Natječaja je bilo spomenuto da će Natječaj za odlaznu mobilnost viših asistenata imati tri kruga. Zanima me kada bi se mogao očekivati treći krug Natječaja za spomenuti potprogram.

ODGOVOR: U tijeku je drugi natječajni rok za prijavu na Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata s rokom prijave 1. prosinca 2023.

U ovom trenutku nema dodatnih rokova za prijavu na ovaj potprogram.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti na natječaj MOBODL-2023-12 i imam dvogodišnje dijete koje bih u slučaju potpisivanja ugovora povela sa sobom i upisala u vrtić. Postoji li služba koja je namijenjena pomoći oko organizacije upisa djeteta u vrtić za ovu vrstu mobilnosti, kao u slučaju Marie Skłodowska-Curie poslijedoktorske mobilnosti?

ODGOVOR: HRZZ nije nadležan za pitanja vezana uz organizaciju boravka istraživača na organizaciji-domaćinu za vrijeme korištenja mobilnosti. Predlažemo Vam navedeno provjeriti s organizacijom-domaćin.

 

28.9.2023.

PITANJE: Zainteresirana sam za prijavu na natječaj MOBODL-2023-12. Moj poslijedoktorski ugovor ističe u ožujku 2024., a nakon toga bih trebala potpisati idući ugovor, koji će ili pokriti vrijeme trajanja mobilnosti ili će biti trajni ugovor. Kako da moj poslodavac označi u natječajnoj prijavi da ću biti zaposlena i nakon ožujka 2024.?

ODGOVOR:  Krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Navedeno potvrđuje i čelnik Organizacije, ovjerom Obrasca A (Prijava Organizacije), u kojem stoji: „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“ U slučaju isteka Ugovora o radu, a u skladu s istinitošću prethodno navedene izjave, prije početka projekta mobilnosti i u slučaju pozitivnog vrednovanja prijave na natječaj, potrebno je dokazati da ćete biti zaposleni tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

PITANJE: U natječaju MOBODL-2023-12 traži se dostava potvrde o završetku doktorskog studija. Da li je moguće traženu potvrdu dostaviti i nakon isteka roka za prijavu, a prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava? 

Naime navedeno je moguće za potvrdu kojom se dokazuje da je mladi istraživač zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja.

Ukoliko ovo nije moguće, da li će se priznati potvrda da je završna verzija doktorskog rada predana povjerenstvu za obranu doktorata na ocjenu ili potvrda da je povjerenstvo za obranu dalo pozitivno izvješće o doktorskoj disertaciji što je zadnji korak prije obrane same disertacije?

ODGOVOR: Potvrda o završetku doktorskog studija je dio obvezne natječajne dokumentacije bez koje nije moguće zadovoljiti administrativnu provjeru projektnog prijedloga.

 

21.09.2023.

PITANJE: Javljam Vam se vezano za aktualni natječaj odlazne mobilnosti za više asistente, za koji sam osobno zainteresiran. Međutim, nije mi jasna jedna stvar u obrascu ‘F’, odnosno u ‘detaljnom planu znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku’. Naime, traži se od mene „Title of research project the Visiting Researcher would join“, „Role of Host Mentor on project“ te „Project funder“. Shvatio sam iz čitave dokumentacije da je ‘krajnji korisnik’ taj koji prijavljuje svoj jednogodišnji ili dvogodišnji boravak kao mali projekt. Nigdje drugdje osim u obrascu ‘F’, koliko vidim, nema spomena o tome da moram biti formalno uključen u projekt mentora na stranoj instituciji. Možete li mi to razjasniti?

ODGOVOR:  Prihvatljivi troškovi u natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata su putni troškovi koji se odnose na odlazak na instituciju domaćin (povratna avionska karta i sl.) te trošak osobne stipendije korisnika sredstava (mladog istraživača). Istraživački troškovi ne pokrivaju se ovim natječajem. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Ukoliko znanstveno usavršavanje nije vezano uz specifičan istraživački projekt mentora-domaćina, navedeni redak možete označiti minusom.

 

PITANJE: Javljam se u vezi Programa mobilnosti viših asistenata – što se događa u slučaju trudnoće, odnosno porodiljnog dopusta ukoliko se poklopi s trajanjem mobilnosti? Hoće li se ugovor, odnosno mobilnost moći nastaviti nakon porodiljnog za preostali broj mjeseci, morali bi se vratiti novci za čitavo financiranje, ili samo „neiskorišten“ broj mjeseci ili kako bi se to reguliralo?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja, traje najmanje 12 a najviše 24 mjeseca te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. Krajnji datum do kojega se može ostvariti mobilnost po ovom programu je 1. svibanj 2026. godine. Budući da je Program mobilnosti financiran iz sredstava Europske unije, nije moguće produljiti trajanje projekta zbog dugotrajnog bolovanja.

U slučaju nemogućnosti ostvarivanja mobilnosti nakon potpisivanja Ugovora, organizacija prijavitelj i krajnji korisnik trebaju pisanim putem obavijestiti HRZZ. 

Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat svih ili dijela sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.

 

14.09.2023.

PITANJE: U tekstu natječaja piše da viši asistent mora biti zaposlen tijekom cijelog usavršavanja na instituciji prijavitelja bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u tijeku prijave. Odnosi li se to i na moguću promjenu radnog mjesta iz višeg asistenta i trenutku prijave u recimo docenta ili znanstvenog suradnika tijelom usavršavanja? 

Također, zanima me što ukoliko osoba ima valjan ugovor idućih 14 mjeseci od trenutka zatvaranja prijava 1.12.2023. Može li ta osoba prijaviti usavršavanje na godinu dana obzirom da u prvom krugu koji je sada na evaluaciji odgovarate da se proces evaluacije provodi 5 mjeseci. Vjerujem da je mnogim višim asistentima vrijeme ključno za prijavu i provedbu usavršavanja obzirom na to da je ograničeno vrijeme od stjecanja doktorata i trajanje ugovora poprilično nesrazmjerno.

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik/voditelj projekta u natječaju MOBODL-2023-12 je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Krajnji korisnik treba biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Dokaz o zaposlenju u slučaju kojega navodite trebate dostaviti prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava u slučaju da Vaša prijava bude prihvaćena za financiranje, a u svojoj prijavi na natječaj Prijavitelj treba navesti pojašnjenje eventualnog prekida u radnom odnosu.

 

PITANJE: Zanima me je li u sklopu Programa mobilnosti (odlazna mobilnost viših asistenata) moguće redovito (jednom tjedno) putovati u stalno mjesto stanovanja? Naime, prijavio bih se za mobilnost/usavršavanje u Beču, ali sam i otac dvoje djece. Je li moguće zadržati i neka predavanja kod stalnog poslodavca pa to sve zajedno tako isplanirati u Detaljnom planu usavršavanja?

ODGOVOR: Program mobilnosti omogućuje mobilnost u trajanju od 12 do 24 mjeseca i  studijski boravak provodi se u kontinuitetu. Ovim natječajem mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) pri čemu se iznos stipendije utvrđuje na mjesečnom iznosu.

U Planu usavršavanja prikazuju se glavne grupe aktivnosti vezane uz usavršavanje na Organizaciji-domaćinu.

07.09.2023.

PITANJE: Javljam se ovim putem s upitom vezanim uz Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-12). Prijavio sam se u prvom krugu, a budući da je sada raspisan drugi krug te da je rok za prijavu 1. prosinac 2023., zanima me možete li potvrditi da to znači da ćemo mi koji smo se prijavili u prvom krugu, naše rezultate doznati (barem koji tjedan) prije nego će isteći rok za prijavu u drugom krugu? Pitam iz razloga što ste na sastanku spomenuli da se možemo prijaviti i na drugom krugu – pa mi jedino ima smisla da ćemo dobiti naše rezultate prije isteka roka prijave u drugom krugu kako bismo, u slučaju negativnog rezultata, mogli poboljšati/korigirati našu prijavu za drugi krug?

ODGOVOR: Za provedbu vrednovanja za natječaj MOBDOL-2023-08 planirano je do 5 mjeseci od dana zaključenja natječaja i u ovom trenutku ne možemo dati precizniju informaciju.

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
(NPOO-DOK-2023-10)


Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj Natječaj kako bi hrvatskim znanstvenim organizacijama i znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje istraživačke projekte uključe asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu. Također, ovim se Natječajem potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim organizacijama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se unaprjeđuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

Za potrebe ovog Natječaja Prijaviteljem se smatra javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje asistenta i mora biti istraživački aktivan. Organizacija u prijavi treba navesti broj traženih asistenata. Opravdanje traženog broja asistenata mora biti jasno obrazloženo kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta.


Ukratko o natječaju:

Datum raspisivanja natječaja: 20.07.2023.

Znanstveno područje: Na natječaj se mogu prijaviti projektni prijedlozi samo iz STEM područja

Organizacije-prijavitelji: javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Okvirni broj financiranih asistenata: najmanje 180

Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće asistenta

Trajanje zaposlenja asistenta: 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti)

Cjelokupni postupak zapošljavanja asistenta u okviru ovog Natječaja sastoji se od nekoliko koraka:

 1. Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (rok za prijavu: 17.10.2023. 24.10.2023.)
 2. Dostava dokumentacije kandidata za mentora (rok za dostavu: 31.10.2023. 7.11.2023. do 13:00 CET putem EPP sustava)
 3. Vrednovanje prijave (trajanje vrednovanja: najviše 5 mjeseci)
 4. Raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje asistenata
 5. Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine)

 

OBAVIJEST: Prva izmjena Natječaja „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (NPOO-DOK-2023-10)

Prva izmjena Natječaja: 13. rujna 2023.

U Natječaju je izmijenjen uvjet u dijelu „Obvezni uvjeti za asistenta” te umjesto točke „prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.” sada stoji:  „prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2024./2025.”

Izmijenjeni dokumenti:

Tekst Natječaja_1. izmjena (.pdf)
Upute za prijavitelje_1. izmjena (.pdf)

Uz navedeno mijenja se i rok za prijavu na natječaj:

 • Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (novi rok za prijavu: 24.10.2023.)
 • Dostava dokumentacije kandidata za mentora (novi rok za dostavu: 7.11.2023. do 13:00 CET putem EPP sustava)

Natječajna dokumentacija (verzija prije 1. izmjene 13. rujna 2023.)

Tekst Natječaja (.pdf) 
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija

Dokumentacija koju dostavljaju Organizacije


Osim obrazaca 1-3, Organizacija-prijavitelj obvezna je dostaviti i Statut
ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja

 

Dokumentacija koju dostavljaju kandidati za mentora:


Osim obrazaca A-C, kandidat za mentora obvezan je priložiti i Obrazac 1
(koji je prethodno dostavila Organizacija-prijavitelj) te Statut ili drugi odgovarajući akt Organizacije.

Upute za korištenje EPP sustava (objavljeno 13. rujna 2023.)

Prije podnošenja prijave Organizacije-prijavitelji dužni su ispuniti početnu anketu koja je dostupna na sljedećoj poveznici. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja učinka i rezultata Programa.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za program „Razvoj karijera mladih istraživača“, koje putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

NAPOMENA: Prijavitelji projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10, a čiji su projektni prijedlozi u postupku vrednovanja, prihvatljivi su za prijavu na natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ukoliko projektni prijedlozi na IP-2022-10 ne budu ugovoreni, prijava na DOK-2023-10 bit će administrativno odbijena.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

Nacrt Ugovora o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere asistenta (.pdf) (objavljeno 18.10.2023.)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi_NPOO@hrzz.hrOdgovori na zaprimljene upite bit će objavljivani na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno (četvrtkom) počevši od 17.08.2023.

 

2.11.2023.

PITANJE: Ispunjavam online dio prijave za natječaj DOK-NPOO-2023-10. Planiram vezati doktoranda za projekt IP-2022-10 koji je u tijeku vrednovanja, trebam li za iznos financiranja staviti podatke iz prijave? Takoder piše da se ugovoreni iznos izražava u kunama, dakle treba preračunati traženi iznos za IP-2022-10 u kune?

ODGOVOR: Kod unosa podataka o projektu na koji se veže prijava na predmetni Natječaj, potrebno je navesti iznos u kunama. Molimo Vas da iznose, ukoliko su izraženi u Eurima, preračunate u kune prema fiksnom tečaju 7,53450.

 

PITANJE: Vezano za natječaj Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023-10). U Prijavnom Obrascu A postoji ograničenje teksta i navedeno je: “Tekst izvan propisanog ograničenja neće se uzimati u obzir prilikom vrednovanja. Molimo Vas da poštujete sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font Arial, veličina 10, desna i lijeva margina 2.0, donja margina 1.5, jednostruki prored.”

Molim odgovor da li je cijeli tekst potrebno pisati uvučen ulijevo, kao što je to u slučaju teksta pisanog kurzivom (koji služi kao dodatno objašnjenja šta bi se u tom odjeljku trebalno navoditi)? Naime, bez uvlake cijelog teksta dobije se dosta dodatnog prostora.

ODGOVOR: Tekst možete poravnati prema vlastitom nahođenju. Manja odstupanja od propisanog ograničenja, a pogotovo koja se odnose na razlike uzrokovane konačnim formatiranjem su prihvatljiva.

 

26.10.2023. 

PITANJE: ako se jedan suradnik na projektu prijavi za mentora na ovom natječajnom roku, je li moguće da se u sljedećem natječajnom roku (2024.god.) kao mentor prijavi voditelj projekta ili neki drugi suradnik s istog tog projekta? 

ODGOVOR: U ovom trenutku ne možemo davati informacije o natječajima koji još nisu raspisani.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti na natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (NPOO-DOK-2023-10). Trenutno sam voditelj dva projekta – jednog HRZZ UKLONJENO i  jednog EU HORIZON UKLONJENO.  

Je li prihvatljivo da doktorand za kojeg tražimo mjesto na ovom natječaju bude na oba projekta? 

Naime, to bi mu olakšalo istraživanje u sklopu doktorskog rada i nakon što UKLONJENO projekt završi (2025. godine) s obzirom da UKLONJENO projekt traje do 2027. godine. Teme projekta se ne preklapaju, ali jesu srodne u toliko što je istraživanje molekula DNA prisutno u oba projekta te ću pokušat osmisliti temu doktorata koja bi se uklapala u teme oba projekta.

ODGOVOR: Navedeno je moguće. U Obrascu B – Detaljan plan razvoja karijere asistenta možete prikazati sve aktivnosti kojima će se poticati profesionalni razvoj asistenta. Ukoliko će asistent sudjelovati u više projekata, potrebno je navesti podatke za sve projekte kao što je navedeno u Obrascima A i B.

 

PITANJE: Je li moguće na visokom učilištu tražiti zaposlenje doktoranda na 5 godina, s time da doktorand ne bi bio uključen u nastavu, ili je za doktorande na visokim učilištima obvezno tražiti zaposlenje na 6 godina (uz uključenje doktoranda u nastavu)? Također, je li na visokom učilištu moguća naknadna promjena trajanja zaposlenja doktoranda sa 6 god (uz nastavu) na 5 god (bez nastave)? 

ODGOVOR: Trajanje zaposlenja asistenta određeno je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i iznosi 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu. Naknadna promjena trajanja zaposlenja asistenta sa 6 na 5 godina nije moguća.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano za Obrazac A – Prijedlog mentora, odnosno za stanje na posljednjoj stranici i napomenu br. 4 – je li greška ili je u redu da kandidat za mentora ne potpisuje Obrazac?

Naime, u napomeni br. 4 stoji „Molimo nadopunite tražene podatke (titulu, ime i prezime čelnika Organizacije i mentora, zvanje i radno mjesto).“ U posljednjem paragrafu ime mentora se ne spominje, nije označeno gdje ga treba dodati, niti postoji crta i oznaka gdje bi se mentor trebao potpisati.

Molim pojašnjenje i uputu smije li se ovdje mijenjati Obrazac.

ODGOVOR: Obrazac A – Prijedlog mentora potpisuje čelnik organizacije na kojoj je zaposlen mentor. Za potrebe ovog Natječaja Prijaviteljem se smatra javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje asistenta i mora biti istraživački aktivan.

Mentori se na ovaj natječaj prijavljuju putem EPP sustava i putem svog profila te potpis mentora nije nužan na prijavnim obrascima, izuzev Obrasca C – Izjava mentora.

 

PITANJE: U Uputama za prijavitelje pod Odjeljak d, životopis mentora stoji da je potrebno navesti akademska i istraživačka postignuća mentora te popis projekata, dok u formularu nisu nisu navedena istraživačka postignuća.
Molim objašnjenje na što se odnose istraživačka postignuća.

ODGOVOR: Za prikaz akademskih i istraživačkih postignuća molimo slijedite potpitanja koja se nalaze u Obrascu A – Prijava mentora, Odjeljak d, Životopis predloženog mentora.

 

PITANJE: “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja;”
Poštovani, Može li kandidat za mentora biti voditelj projekta odobrenog na  Interreg Danube Region Programme (trajanje dulje od 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja)? 

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu procjenjivati odbori za vrednovanje. Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na pozive čiji se rezultati očekuju u 2023. godini.

 

PITANJE: Iz natječaja je vidljivo različito trajanje ugovora za asistente koji će biti zaposleni na javnim znanstvenim institutima (5 godina) i sveučilištima (6 godina). Duže trajanje ugovora na sveučilištima sugerira mogućnost, ili čak obvezu, sudjelovanje asistenta u nastavi, ali to u uputama nije pojašnjeno.

U ranijim natječajima HRZZ-a za doktorande sudjelovanje u nastavi nije bilo dopušteno. Međutim, informiran sam da je u nekim slučajevima HRZZ na zahtjev tražitelja davala suglasnost da asistenti/doktorandi koje financira HRZZ mogu ograničeno sudjelovati u nastavi.

Pitanje: da li je u ovom pozivu dopušteno/korisno/poželjno za asistente koji se zapošljavaju na sveučilištima planirati angažman u nastavi (elaboracija u obrascima A i B)? Ukoliko je dopušteno (ili čak poželjno), kako će biti vrednovano?

ODGOVOR: U prijavi na natječaj te Obrascu F Detaljan plan razvoja asistenta potrebno je navesti aktivnosti vezane uz doktorski studij, istraživački rad ili ostale aktivnosti (diseminacija, edukacija i sl.). Sudjelovanje asistenta u nastavi predmet je dogovora asistenta i mentora i ne treba se navoditi u prijavnoj dokumentaciji. Sudjelovanje asistenta u nastavi ne smije utjecati na provedbu Detaljnog plana razvoja asistenta koji je predmet vrednovanja. 

 

PITANJE: Vezano za natječaj Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023-10). U Prijavnom Obrascu A za određene točke tj. Odjeljke a, b, c i d postoji ograničenje teksta (maksimalno 1 stranica, odnosno 2 stranice za Odjeljak d Životopis). Da li je radi ograničenja teksta dopušteno u Obrascu A obrisati tekst napisan na početku svakog odjeljka u zagradi kurzivom (koji služi kao dodatno objašnjenja šta bi se u tom odjeljku trebalo navoditi)? Naime, u nekim slučajevima, npr. u Odjeljku d Životopis te upute kurzivom oduzimaju 1/3- 1/4 stranice.

ODGOVOR: Navedeno ograničenje ne uključuje sadržaj obrasca. Ograničenje navedeno za pojedina pitanja u obrascu odnosi se na tekst kojeg unose predlagatelji.

Sadržaj obrasca (tekst u kurzivu) nije dozvoljeno brisati.

 

19.10.2023.

PITANJE: Molim Vas odgovor na pitanje da li prijava na natječaj za doktoranda udovoljava administrativnim i formalnim uvjetima natječaja, ukoliko će mentorov projekt prijavljen u sklopu NPOO poziva Ciljana znanstvena istraživanja biti u evaluaciji u isto vrijeme?

ODGOVOR: Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti samo projektni prijedlog prijavljen na pozive čiji se rezultati očekuju u 2023. godini. Navedeno ne uključuje Ciljana znanstvena istraživanja.

 

PITANJE: Mora li područuje istraživanja doktoranda biti tematski vezano uz projekt u koji je uključen mentor, a koji služi kao osnova za traženje doktoranda? Odnosno, može li istraživanje doktoranda biti druga problematika u istom STEM području (drugo polje) koje nije usko vezano uz temu samog projekta koji kvalificira mentora za prijavu na natječaj za doktoranda?

ODGOVOR: Očekuje se da doktorska disertacija doktoranda bude povezana s temom istraživačkog projekta uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. U okviru prijavnog obrasca (Obrazac A – Prijedlog mentora) potrebno je obrazložiti „odabir doktorskog studija; ciljevi doktorskog rada, metode rada i slično; opis projektnih aktivnosti u koje bi asistent bio uključen, uloga na projektu i zadaci i očekivana postignuća (…)“. Uz navedeno, kriterij 2.3. iz Obrasca za vrednovanje uključuje procjenu: „prijedlog aktivnosti kojima će se pridonijeti razvoju karijere asistenta, odnosno obrazloženje: (…) istraživačkih aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora“ te kriterij 3.2. uključuje procjenu: „Aktivnosti u okviru doktorskog studija (…) razrada aktivnosti i obveza asistenta na doktorskom studiju i povezanost s projektom kandidata za mentora.“

 

PITANJE: Pokušala sam ovo pitanje poslati kroz eNPOO sustav, obzirom da u inicijalnoj anketi stoji napomena „Pitanja i pojašnjenja vezana za anketu s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem sustava eNPOO“. Međutim, natječaj nije vidljiv u sustavu pa Vas molim odgovor ovim putem:

Jedno od pitanja u početnom upitniku je: „Molimo označite prevladavajuće znanstveno područje za koje ste prijavili financiranje zapošljavanja asistenata.“ Kod prijave zapošljavanja asistenata 2 znanstvena područja su podjednako zastupljena, a moguće je označiti samo jedno područje. Što napraviti u ovom slučaju?

ODGOVOR: Ukoliko je moguće označiti samo jedno područje u anketi, molimo Vas da odaberete jedno područje prema vlastitoj odluci. Više područja moguće je navesti u projektnoj prijavi kao i obrazloženja njihove povezanosti.

 

PITANJE: Molili bi vas informaciju vezano za Obrazac 3 – Izjava Organizacije-prijavitelja da je predloženi projekt u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“. Da li se pitanja postavljena u obrascu zbirno odnose na sve postojeće znanstveno istraživačke projekte s kojima se mentori prijavljuju ili se odnose na ovu jednu projektnu prijavu kojom se traže asistentska mjesta.

Konkretno pitanje: Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša?

Moramo li za navedeno pitanje provjeriti svu opremu koja se nabavlja projektima na koje mentori zapošljavaju asistente ili s obzirom da natječajem DOK-2023-10 nije predviđen trošak nabave opreme odgovoriti da se oprema ovim projektom ne nabavlja?

ODGOVOR: Obrazac 3 možete poslati zbirno za sve projekte te navesti na koje se predložene kandidate obrazac odnosi. Ako se planirane aktivnosti asistenta ne mogu prikazati u jednom zbirnom Obrascu 3, možete dostaviti zasebne obrasce. U tom slučaju, na naslovnu stranicu obrasca dodajte podatke o kandidatu za mentora na kojeg se Obrazac 3 odnosi..

 

PITANJE: dobio sam međunarodni projekt koji počinje 1.11.2023. i rečeno mi je da se mogu prijaviti na natječaj za asistenta. Za prijavu je potrebna potvrda o dobivenom projektu. Moja potvrda izgleda kao što je prikazana u prilogu. (NAPOMENA: ZAKLADA NE OBJAVLJUJE ZAPRIMLJENE PODATKE)

U potvrdi da je projekt odobren ne piše datum početka projekta jer je njihov protokol drugačiji, tj. početak projekta se dogovara naknadno što se potvrđuje e-mail-om kao što možete vidjeti u prilogu. Pitao sam njih da li mogu dobiti istu potvrdu s datumom i rekli su da to ne rade jer je početak projekta napisan u e-mailu i da je to do sada svugdje bilo dovoljno. Molim vas potvrdu da li je to dovoljno ili je potrebno da i datum mora biti naveden u potvrdi.

ODGOVOR: Ukoliko potvrde koje se prilažu dokumentaciji ne sadrže podatke o vremenskom okviru provedbe projekta, molimo Vas da ih navedete u prijavnoj dokumentaciji, uz pojašnjenje (npr. u Obrascu A – prijava Mentora).

 

PITANJE: vezano za potvrdu o suglasnosti voditelja projekta, možete li pojasniti tko potpisuje potvrdu u slučaju da se radi o projektu iz Obzor Europa sheme financiranja: da li se pod voditeljem projekta smatra koordinator cjelokupnog Horizon projekta (u našem slučaju, kolega s UKLONJENO), ili je to osoba koja vodi projekt na hrvatskoj suradničkoj instituciji (u našem slučaju, kandidat za mentora)? Isto tako, smatra li se pod čelnikom organizacije u kojoj se projekt provodi ravnateljica naše institucije ili čelnik institucije koja koordinira cjelokupnim projektom? Također, je li potrebno da u ovom drugom slučaju potvrda bude na hrvatskom ili može biti na engleskom jeziku?

ODGOVOR: U prvome dijelu pitanja – potvrdu može potpisati osoba koja vodi projekt na hrvatskoj suradničkoj instituciji. Odnosno, ukoliko je osoba koja vodi projekt na suradničkoj instituciji kandidat za mentora, potvrda nije potrebna.

Čelnik organizacije (koji mora ovjeriti prijavnu dokumentaciju u skladu s uputama natječaja) je čelnik organizacije-prijavitelja, koja će u konačnici sklapati ugovor o radu s asistentom.

 

PITANJE: Molili bi vas informaciju ukoliko Potvrda o suglasnosti voditelja projekta smije biti na engleskom jeziku.

ODGOVOR: Da, potvrda može biti i na engleskom, odnosno može biti na bilo kojem od službenih jezika EU.

 

12.10.2023.

PITANJE: Smijemo li izbrisati tekst pojasnjenja u svakom odjeljku, tipa Obrazac A (smijemo li brisati recenice u italik koja sluze kao pojašnjenje), pošto imamo ograničenja u broju stranica?

Odjeljak a: Kapaciteti i potrebe Organizacije (najviše 1 stranica)

(Navesti trenutačne kapacitete Organizacije/zavoda/laboratorija u smislu ljudskih potencijala izravno uključenih u znanstveno istraživanje asistenta; navesti potrebe konkretne organizacijske jedinice za asistentom te na koji način će Organizacija osigurati odgovarajući prostor, opremu, druge infrastrukturne, administrativne, tehničke i druge pretpostavke za znanstveno-istraživački rad asistenta).

ODGOVOR: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, što uključuje i uklanjanje (dijelova) teksta.

 

PITANJE: Zanima me može li kandidat za mentora biti voditelj uspostavnog istraživačkog HrZZ projekta koji ima već dva doktoranda, jednog na projektu, a drugog doktoranda na projektu razvoja karijera? Projekt traje do 30. siječnja 2026.

ODGOVOR: Ograničenje za prijavu jednog mentora s jednog znanstvenog projekta vrijedi samo za (ovaj) natječajni rok u tijeku. S obzirom na ovaj uvjet natječaja, kandidat za mentora je prihvatljiv za prijavu.

 

PITANJE: Vezano za otvoreni natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10)“, u Uputama za prijavitelje u sklopu pojašnjenja načina na koji je potrebno ispuniti Obrazac 1 stoji „Traženi broj radnih mjesta potrebno je opravdati kroz dosadašnje rezultate, kapacitete i potrebe Organizacije, što je potrebno dodatno obrazložiti u Obrascu A za svakog pojedinog kandidata za mentora.“ (str. 8). Odnosi li se opravdanje traženih radnih mjesta na Obrazac 1 i treba li u njemu taj dio navesti, ili se citirani dio teksta isključivo odnosi na Obrazac A?

ODGOVOR: U Obrascu 1 navodi se ukupan broj traženih asistentskih mjesta u nekoj organizaciji putem natječaja NPOO-DOK-2023-10, dok u Obrascu A kandidat za mentora obrazlaže potrebu za jednim asistentskim radnim mjestom uz poseban naglasak na „trenutačne kapacitete Organizacije/zavoda/laboratorija u smislu (postojećih) ljudskih potencijala izravno uključenih u znanstveno istraživanje.“ Navedeno se odnosi na pojašnjenje potrebe za radnim mjestom asistenta i njegovim uključivanjem u istraživačku grupu. U obrascu A kandidat za mentora obrazlaže potrebe organizacijske jedinice za asistentom čije zapošljavanje traži svojom prijavom na natječaj.

 

PITANJE: “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja;”

Može li kandidat za mentora biti voditelj projekta Zaklade Adris (trajanje dulje od 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja)? 

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu projekta procjenjivati odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Slijedom održanog e-sastanka 29. rujna gdje ste nam prezentirali detalje predmetnog natječaja, i (naše) pripreme projektne dokumentacije za isti, budite ljubazni da pokušamo razjasniti jednu nedoumicu.

Radi se o sljedećem navodu, koji se nalazi na 14. slajdu s održane prezentacije (Ugovaranje i praćenje (2/2)), odnosno na 18. stranici Uputa za prijavitelje (2. Ugovaranje i praćenje provedbe – 2.1 Ugovor i početak financiranja):

”Prve dvije godine uključuju ispunjavanje obveza na doktorskom studiju i prijavu teme doktorskog rada te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu s konkretnim postignućima. Pozitivno vrednovanje rezultata postignutih u prvih 18 mjeseci uvjet je za nastavak financiranja.”

Ono što nas zanima je odnose li se ove dvije godine na kalendarske godine od stupanja asistenta u radni odnos, ili na dvije godine asistenta u svojstvu doktoranda provedene na doktorskom studiju (gdje je druga godina zapravo godina Studija)? Drugim riječima, nije isto je li to datum stupanja u radni odnos, ili datum početka/upisa na doktorski studij. Za potonje (dvije godine asistenta u svojstvu doktoranda provedene na doktorskom studiju) smatramo da je izvedivo, no mišljenja smo kako je dvije godine od zaposlenja do prijave, odnosno obrane teme prilično kratak period za ispunjenje svih studijskih (obaveznih i dodatnih znanstvenoistraživačkih aktivnosti), uključivo završni korak u ovoj fazi (temu doktorskog rada).  

Nastavno na navedeno, i manje važno u ovom trenutku, dalje se navodi kako je ”Pozitivno vrednovanje rezultata postignutih u prvih 18 mjeseci uvjet za nastavak financiranja, tijekom kojega se nastavlja znanstveno-istraživački rad i rad na doktorskoj disertaciji” (2.1 & 2.2). Pretpostavljam kako u ovo prvo izvješće (od ukupno četiri – gledamo visoko učilište) ne ulazi i prijava teme doktorskog rada, već se vrednuje napredak prva tri semestra?

ODGOVOR: Prve dvije godine odnose se na prve dvije projektne godine tj prva dva razdoblja (prvih 24 mjeseci) trajanja projekta Razvoja karijera mladog istraživača (asistenta) koji započinje u trenutku njegova zapošljavanja.

Prijava teme doktorske disertacije mora biti navedena u Detaljnom planu razvoja karijere asistenta u onoj dinamici koju odredi mentor ili koja je regulirana pravilnicima matične organizacije i/ili pravilima doktorskog studija kojeg asistent pohađa. Navedeni plan razvoja karijere asistenta je predmet vrednovanja projektne prijave a Obrazac za vrednovanje objavljen je kao dio natječajne dokumentacije. Prije potpisivanja ugovora između Organizacije i HRZZ-a Plan razvoja karijere može se uvremeniti sukladno periodu proteklom od prijave na natječaj do trenutka zapošljavanja asistenta te se prema tom Planu provodi vrednovanje rezultata rada koje je mentor predvidio za prvih 18 mjeseci od trenutka zapošljavanja asistenta.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz popunjavanje obrasca A – prijedlog mentora koji jer dio natječajne dokumentacije za NPOO-DOK-2023-10. Mogu li se izbrisati dijelovi koji se odnose na upute za popunjavanje?

Dolje je naveden konkretni dio kod odjeljka a. Ukoliko se ne smiju brisati upute računa li se jedna stranica kao tekst koji stane do kraja te stranice ili se računa tekst koji bi zauzela jedna prazna stranica uz postavke navedene u gornjem dijelu dokumenta?

„(Navesti trenutačne kapacitete Organizacije/zavoda/laboratorija u smislu ljudskih potencijala izravno uključenih u znanstveno istraživanje asistenta; navesti potrebe konkretne organizacijske jedinice za asistentom te na koji način će Organizacija osigurati odgovarajući prostor, opremu, druge infrastrukturne, administrativne, tehničke i druge pretpostavke za znanstveno-istraživački rad asistenta).“

ODGOVOR: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati što uključuje i uklanjanje (dijelova) teksta. Tekst obrasca (uputa) ne računa se u ukupan broj stranica.

 

05.10.2023.

PITANJE: Vezano za uvjete koje mora ispunjavati kandidat za mentora, točka 3:  “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja;”. Može li kandidat za mentora biti voditelj projekta Zaklade Adris (trajanje dulje od 18 mjeseci od datuma otvarana natječaja)? 

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu projekta procjenjivati odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Javljam se vezano uz natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” te bih Vas molila pojašnjenje.
U uputama je navedeno:
“Obvezne aktivnosti koje moraju biti navedene u planu razvoja karijere asistenta su: prijava teme doktorskog rada, obrana teme doktorskog rada (odnosno prijavljena i obranjena tema kao rezultat aktivnosti) te obrana doktorskog rada (odnosno obranjen doktorski rad kao rezultat aktivnosti).”
te
“U slučaju negativnog vrednovanja periodičnog izvješća, odnosno ako se utvrdi da se plan razvoja karijere asistenta ne ispunjava kako je predviđeno ugovorom, Organizacija, mentor i asistent snose odgovornost za kršenje ugovornih obveza, što će detaljnije biti razrađeno Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere asistenta.”
S obzirom da nemamo uvid u Ugovor o međusobnim pravima i obvezama molim Vas informaciju kakve su sankcije/penali za mentora/instituciju u slučaju da se ne izvrše obavezne aktivnosti (npr. kandidat ne obrani doktorski rad).

ODGOVOR: Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere asistenta bit će objavljen na mrežnoj stranici HRZZ-a do 11. listopada.

 

PITANJE: Slijedom otvorenog poziva za natječaj Razvoj karijera mladih istraživača, imam pitanje glede prijave. Kao voditeljica ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju očekujemo pokretanje ograničenog poziva za ZCI-ijeve koji bi trebao biti u roku od 1.9.-1.12.2023. Projekti bi trajali 2,5 godine I očekuju se rezultati najranije pocetkom 2024. Moje pitanje:
1) mogu li se prijaviti kao mentor na sada otvoreni natječaj Razvoj karijera?

2) Ako ne, kad I da li očekujete pokretanje novog poziva za Razvoj karijera?

3) Kad ce očekuju rezultati sadasnjeg vrednovanja HRZZ projekata -istraživački I uspostavni?

4) Kad se očekuje raspisivanje novog natječaja za HRZZ projekte- istraživački I uspostavni?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu projekta procjenjivati odbori za vrednovanje.

Ovim putem dajemo upute vezano uz prijavu na natječaj Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10). Službene informacije o ostalim natječajima bit će objavljene na mrežnoj stranici HRZZ-a.

 

PITANJE: Molim pojašnjenje vezano za natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naglašeno je da će u postupku vrednovanja Povjerenstvo procjenjivati i pripada li predloženo istraživanje određenom STEM području i polju. Budući da će istraživanje potencijalnog doktoranda u potpunosti biti vezano za istraživanje na prijavljenom HRZZ projektu, a HRZZ projekt pripada znanstvenom području – Prirodne znanosti i primarno znanstvenom polju – Kemija, ali sekundarno i polju – Interdisciplinarne prirodne znanosti  (kako je navedeno i u Administrativnom obrascu HRZZ projekta, budući da se projekt bavi i biomedicinskom primjenom sintetiziranih sustava), da li se u prijavi za ovaj natječaj može navoditi više znanstvenih polja?

Također, kako to uvjetuje upis doktorskog studija na određenom fakultetu i doktorskom smjeru? Odnosno, da li je u prijavi za natječaj NPOO-DOK-2003-10 potrebno konkretno navoditi i fakultet i doktorski studij koji će doktorand upisati (npr. PMF, smjer Kemija ili Biologija), kao i da li je potrebno ići u detalje poput navođenja predmeta koje će doktorand upisivati, budući da sve to ovisi i o kvalifikacijama osobe koja će se javiti i biti odabrana na natječaju za doktoranda (završen diplomski studij kemije, biologije, PMF, FKIT,…)?

ODGOVOR: U prijavi na natječaj možete navesti više znanstvenih područja i polja te obrazložiti kako se predloženo istraživanje uklapa u uvjete natječaja.

U Obrascu A – Prijedlog mentora, na naslovnoj stranici potrebno je navesti naziv doktorskog studija koji će asistent upisati i ustanovu na kojoj se provodi. Moguće je predvidjeti upis više srodnih doktorskih studija ovisno o odabiru budućeg doktoranda no odabir doktorskog studija treba biti obrazložen. Jedan od kriterija vrednovanja prijave je i razrada aktivnosti i obveza asistenta na doktorskom studiju i povezanost s projektom kandidata za mentora.

 

PITANJE: Zanima me da li se prema ovom natječaju psihologija može smatrati STEM područjem, odnosno da prijava bude moguća iz područja psihologije?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj. Prije upućivanja prijava na vrednovanje Znanstveno-stručno povjerenstvo procjenjuje pripada li pojedino predloženo istraživanje STEM području. Za potrebe ovog natječaja u definiciju STEM područja ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22).

 

28.9.2023.

PITANJE: Može li se kandidat za mentora predložiti sa znanstvenog projekta koji se financira u okviru BlueBio fonda? https://bluebioeconomy.eu/

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj. Radi li se o znanstveno-istraživačkom projektu procjenjuju odbori za vrednovanje tijekom postupka vrednovanja.

 

PITANJE: Možete li, molim Vas, pojasniti je li ukupan trošak plaće asistenta u okviru poziva NPOO-DOK-2023-10 u potpunosti financiran sredstvima NPOO do 30. lipnja 2026. godine, odnosno nadalje iz sredstava Državnog proračuna, za cijelo vrijeme trajanja ugovora o radu asistenta, tj. 5 godina za zapošljavanje na znanstvenim institutima i 6 godina u slučaju visokih učilišta?

Drugim riječima, predstavlja li u bilo kojem trenutku u ugovorenom periodu od 5 godina (u slučaju znanstvenih instituta), odnosno 6 godina (u slučaju visokih učilišta) plaća asistenta isključivo teret organizacije-prijavitelja?

ODGOVOR: Trajanje financiranja Projekta razvoja karijera iz sredstava NPOO-a je do 30. lipnja 2026. Nakon ovog datuma iznos ukupnog troška plaće asistenta do isteka ugovora o radu financirat će se iz sredstava Državnog proračuna.

 

21.09.2023.

PITANJE: Molimo pojašnjenje vezano uz pitanje: 

„Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša?“

U okviru projekta ne planira se nabavka nove opreme već korištenje postojeće. Postojeća oprema jeste sukladna NRT standardima, ali nemamo okolišnu dozvolu? Treba li priložiti okolišnu dozvolu?

ODGOVOR: U navedenom slučaju nije potrebna okolišna dozvola.

 

PITANJE: Na projektu iz programa Horizon Europe je, uz inozemne, angažirano više partnerskih institucija iz Hrvatske. Po jedan mentor iz svake od hrvatskih institucija je izrazio želju za prijavom na NPOO-DOK-2023-10 natječaj, budući da svaka od institucija unutar projekta vodi vlastiti pilot-projekt i ima dovoljno sredstava za financiranje doktoranada. Da li je navedeno moguće?

ODGOVOR: S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

 

PITANJE: Željela bih se prijaviti na natječaj “ “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Suradnica sam na LIFE projektu (UKLONJENO) koji kreće s radom od sljedećeg mjeseca. Zanima me da li ovaj EU projekt može biti vezan za istraživački razvoj asistenta.

ODGOVOR: U slučaju koji navodite potrebno je priložiti potvrdu organizacije koja financira projekta da je projekt prihvaćen za financiranje ili potpisani ugovor o projektu na kojem je naveden datum početka projekta. Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu procjenjivati odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Nastavno na uvjete koje mora ispunjavati kandidat za mentora „s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku“. Odnosi li se ovaj uvjet na prijavu jedne organizacije ili na sve organizacije partnere u istom znanstvenom projektu?

Ako je više fakulteta partner na istom znanstvenom projektu, može li svaki od fakulteta u svojoj prijavi organizacije za isti znanstveni projekt predložiti svog kandidata za mentora (jednog po jednom projektu na razini organizacije)?

ODGOVOR: Za jedan znanstveni projekt može se vezati samo jedan kandidat za mentora neovisno o broju partnerskih organizacija koje su uključene u provedbu tog projekta.

 

PITANJE:  Ako je kandidat za mentora suradnik na projektu – potvrda o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.

Za kolaborativne EU/HORIZON projekte na kojima je institucija mentora partner i mentor je koordinator za instituciju-partnera (dakle ni mentor ni institucija nisu koordinatori citavog EU/HORIZON projekta) da li je potrebno dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu i ako da potpisanu od strane koga?

ODGOVOR: U navedenom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu. Potpisnik potvrde je ovlaštena osoba što ovisi o sporazumu partnerskih institucija za EU/HORIZON projekt.

 

PITANJE: Možemo li koristiti odobreni projekt iz poziva „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma” https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/jacanje-odrzivosti-te-poticanje-zelene-i-digitalne-tranzicije-poduzetnika-u-sektoru-turizma/23234 kao projekt za doktoranda u NPOO-DOK-2023-10?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj dok će znanstveno-istraživačku komponentu procjenjivati odbori za vrednovanje

 

PITANJE: Prema uputama vezanima za obrazac B, prvo razdoblje je 1-18m, drugo 18-36, trece 36-54, te zavrsno do vremena 6 godina za visoka ucilista. Obveza je za visoka učilišta sklapanje ugovora s doktorandima na 6 godina. Ukoliko doktorand obrani svoju disertaciju prije roka od 6 godina (primjerice ako obrani već u roku 4 godine), ostaje li financiran od strane projekta ” Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ” i nakon doktoriranja do isteka potpisanog ugovora od 6 godina?

Molimo Vas uputu kako u slucaju predvidjanja ranije obrane doktorata predvidjeti razvoj karijere asistenta?

ODGOVOR: Ugovor s asistentom koji se zapošljava na visokom učilištu sklapa se u trajanju od 6 godina i ne prekida se kada asistent stekne doktorat znanosti. Plan razvoja karijere potrebno je raspisati na razdoblje od 5 odnosno 6 godina te je potrebno uključiti aktivnosti na doktorskom studiju, istraživačke aktivnosti te ostale aktivnosti sukladno potrebama projekta.

 

14.09.2023.

PITANJE: Ljubazno molimo informaciju je li potrebno priložiti potvrdu o plaćanju troškova školarine i znanstveno-istraživačkog rada u slučaju kada je:

1. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz projekta čiji je voditelj?

2. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz projekta na kojem je suradnik, koji se također provodi na Organizaciji prijavitelju,  te je od voditelja dobio potvrdu o statusu u kojoj su već navedena i sredstva planirana u tu svrhu?

3. Mentor zaposlen na Organizaciji prijavitelju i doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju se iz drugih sredstava Organizacije prijavitelja, nevezanih uz projekt na kojem je mentor voditelj ili suradnik?

4. Mentor je suradnik na projektu koji se provodi na drugoj organizaciji, te je od te druge organizacije dobio potvrdu o statusu u kojoj su već navedena i sredstva planirana u tu svrhu?

ODGOVOR:

1. Potvrda o plaćanju troškova školarine i znanstveno-istraživačkog rada obvezna je ako se doktorski studij i/ili istraživački rad asistenta financiraju iz nekog drugog izvora osim Organizacije-prijavitelja gdje se zapošljava asistent.

2.+4. Ako je mentor suradnik na projektu potrebna je izjava o sudjelovanju na znanstveno-istraživačkom projektu uz koji će biti vezan rad asistenta. Potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik organizacije u kojoj se projekt provodi. U potvrdi treba biti navedeno da je kandidat za mentora suradnik na projektu te da je voditelj projekta suglasan s njegovom prijavom. Također je potrebno navesti podatke o trajanju projekta, izvoru financiranja projekta i iznosu na koji je projekt ugovoren. Ako će se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivati iz projekta, nužno je navesti iznos.

3. Potvrda o plaćanju troškova školarine nije potrebna ukoliko se ista plaća iz sredstava Organizacije-prijavitelja.

 

PITANJE: Molili bi vas dodatnu informaciju vezano za ispunjavanje ankete.

Da li se početna anketa, prije predaje prijave organizacije, ispunjava jednom na razini organizacije od strane ovlaštene osobe za predaju prijave organizacije ili su tu anketu dužni ispuniti svi mentori (pojedinačno svaki za svoj projekt), a koje će organizacije kao kandidate za mentore predložiti u svojoj prijavi?

Da li ste u mogućnosti objaviti indikativni sadržaj početne ankete kao što je to praksa u ostalim natječajima u sklopu NPOO-a.

ODGOVOR: Početnu anketu popunjava organizacija prijavitelj. Mentori ne popunjavaju početnu anketu na ovom natječaju.

HRZZ je za provedbu predmetnog natječaja korisnik sredstava iz NPOO programa, a anketu provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te ne možemo objaviti indikativni sadržaj početne ankete.

 

PITANJE: Možete li pojasniti što znači navedeno u dodatnim kriterijima za odabir mentora:

“Sadašnji broj asistenata koje vodi kandidat za mentora (prednost će imati onaj kandidat koji trenutačno vodi manje asistenata).”

– Odnosi li se ovo samo na osobe koje su zaposlene kao asistenti/doktorandi na matičnoj instituciji mentora?

Molim Vas da pojasnite to na sljedećem primjeru:

Mentor sam osobi koja je zaposlena u privatnome sektoru te izvan projekta i bez projektnoga/institucijskoga financiranja studira na doktorskome studiju čiji nositelj nije institucija na kojoj sam zaposlen. Hoće li se ta osoba, prema gore navedenim kriterijima, računati kao moj “asistent” kojeg vodim i mentoriram, iako ona to nije i ni na koji način nije povezana s mojom institucijom?

ODGOVOR: U Obrascu A kandidata za mentora navodi se broj asistenata u trenutku prijave i izvor financiranja rada istih te Vam predlažemo u toj cjelini dati pojašnjenje vrednovateljima koji će ocjenjivati prijave na natječaj. Prednost ima kandidat koji trenutačno vodi manji broj asistenata u slučaju dva ili više jednako ocijenjena kandidata.

 

PITANJE: Ako imamo HRZZ projekt koji traje 17 mjeseci od otvaranja DOK-2023-10 natječaja i ako sada dobijemo produljenje tog projekta, jesu li voditeljica i suradnici na tom projektu prihvatljivi kao mentori u smislu prijave na DOK-2023-10 natječaj?

ODGOVOR: Kandidat za mentora treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt, u slučaju produženja trajanja, mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja DOK-2023-10 natječaja.

S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora.

 

PITANJE: Planiramo prijaviti našu organizaciju na Vaš natječaj: Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023-10).

Trenutno imamo tri zainteresirana profesora koji će poslati tri prijave ispred naše organizacije za tri asistenta.

U prvom koraku prijave ispunili smo Obrazac 1. i 2., ali nas zanima je li trebamo poslati 3 odvojena Obrasca 3. ili objediniti odgovore na pitanja u jednom Obrascu 3.

Sva tri projekta će biti različita.

ODGOVOR: Obrazac 3 možete poslati zbirno za sve projekte te navesti na koje se predložene kandidate obrazac odnosi. Ako se planirane aktivnosti asistenta ne mogu prikazati u jednom zbirnom Obrascu 3, možete dostaviti zasebne obrasce. U tom slučaju, na naslovnu stranicu obrasca dodajte podatke o kandidatu za mentora na kojeg se Obrazac 3 odnosi.

 

PITANJE: Ljubazno molim za pojašnjenje vezano uz prethodno postavljen upit od 31.08.2023. i Vaš odgovor:

31.08.2023.

PITANJE: imamo dva pitanja vezana uz poziv DOK-2023-10.
1.) Zanima nas mogu li se na natječaj prijaviti projekti prijavljeni na NPOO natječaje:
– Razvojne istraživačke potpore – rok prijave 02.05.2023.
– Ciljana znanstvena istraživanja – rok prijave 29.09.2023.
Oba natječaja imaju rokove donošenja odluke o financiranju maksimalno do 90 dana od zatvaranja roka za prijave, odnosno prije završetka roka za vrednovanje prijave u pozivu DOK-2023-10. Prema načelu jednakosti, projekti prijavljeni na ove pozive spadaju u istu kategoriju kao i projekti prijavljeni na poziv HRZZ IP-2022-10 te molimo razmatranje o prihvaćanju prijava kandidata za mentora uključenih u prijave ovih NPOO pozive.
2.) Vezano uz sljedivost postupka zapošljavanja. Navodi se Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine), a jedan od uvjeta za kandidate je “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”
Smatramo da se ovime institucije stavljaju u neugodnu poziciju, jer pri zapošljavanju asistenata ograničavaju izbor na samo one kandidate koji su već upisani na studij. Naime, ako će se postupak zapošljavanja provoditi u drugoj polovici 2024., kandidati koji nisu upisali doktorski studij neće imati vremena upisati doktorski studij u ak. god. 2023./2024.
Također, institucije nemaju točan datum početka financiranja projekta te osiguran vremenski period za eventualna ponavljanja postupka zapošljavanja.
Stoga predlažemo da u obzir za potencijalne asistene uđu i kandidati koji upisuju doktorski studij u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

ODGOVOR: 1. Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na čiji se rezultati očekuju u 2023. godini. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

2. Natječajem su prihvatljivi asistenti koji će doktorski studij upisati u 2024/2025. akademskoj godini.”

Zanima nas, u slučaju da projektni prijedlog prijavljen na bilo koji od gore navedenih natječaja ne bude prihvaćen za financiranje da li se iz postupka odabira isključuje samo pojedini mentor čiji projekt neće biti prihvaćen za financiranje ili se isključuje Prijavitelj (javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata)?

ODGOVOR: U navedenim slučajevima iz postupka vrednovanja isključuje se konkretni mentor, ne Prijavitelj.

 

PITANJE: U uputama za prijavitelje navodi se da Organizacije-prijavitelji prije slanja zbirne prijave moraju popuniti početnu anketu te će se isto provjeravati kod vrednovanja. U odgovoru na jedno od pitanja (07.09.2023.) naveli ste i da kandidati za mentore (koji su na listi Organizacije-prijavitelja) također popunjavaju početnu anketu. S obzirom da se radi o istoj anketi i pitanja se odnose na organizaciju, da li je moguće unaprijed vidjeti/dobiti cjelokupan sadržaj ankete?

ODGOVOR: Za program DOK-2023-10 početnu anketu popunjava Organizacija-prijavitelj.

 

PITANJE: Zainteresirani smo za prijavu na natječaj DOK-2023-10, ali molimo Vas pojašnjenje na slijedeće:

1. S obzirom da je natječajem definirano kako su prihvatljive organizacije prijavitelji Javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), molim vas za potvrdu prihvatljivosti UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE kao prihvatljivog prijavitelja na istoimeni natječaj. Iako smo isto već prethodno provjeravali (prilažemo korespondenciju u privitku) i dobili potvrdni odgovor HRZZ-a, trenutačno otvoreni natječaj prilagođen je novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te stoga nismo sigurni kako tumačiti odredbe Uputa za prijavitelje. 

2. S obzirom da je natječajem definirano kako su prihvatljivi projektni prijedlozi mentora iz STEM područja, molimo vas za informaciju ako je organizacija akreditirana (ima dopusnicu) za obavljanje djelatnosti u tehničkom području znanosti – je li dozvoljena prijava kandidata za mentora koji imaju znanstveno zvanje iz biotehničkih ili prirodnih znanosti a zaposleni su u instituciji prijavitelju? 

3. Također, u odnosu na prethodne pozive iz ovog programa financiranja, ovim pozivom definirano je isključivo zapošljavanje asistenta (ne doktoranda). Naša organizacija zadovoljava uvjet za OIŠZ odn. istraživačku organizaciju međutim posjedujemo vlastiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donesen sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu institucije (UKLONJEN NAZIV INSTITUCIJE) sukladno kojem su radna mjesta definirana kao: mlađi istraživač, istraživač, stariji istraživač, vodeći istraživač i voditelj Odjela. Molimo vas za informaciju je li moguće zapošljavanje doktoranda na odgovarajuće radno mjesto (mlađi istraživač) budući da se potencijalni doktorandi ne bi zapošljavali na klasično suradničko radno mjesto asistenta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)?

ODGOVOR: 1. Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti i utvrditi prihvatljivost prijavitelja.

2. Prijavitelj na natječaj DOK-2023-10 je organizacija-prijavitelj, javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a prijava treba biti u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata.

3. Putem ovog natječaja, asistent se zapošljava na radno mjesto asistenta s pripadajućim koeficijentom sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i  koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 93/22) na razdoblje od 5 godina u slučaju javnog instituta odnosno 6 godina u slučaju visokog učilišta, sukladno članku 44. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

 

PITANJE: U sklopu raspisanog natječaja pod uvjetima za mentore navedeno je da mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu HRZZ-a, EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Mi na našoj instituciji provodimo znanstveno istraživački projekt financiran iz nacionalnih izvora, ali na projektu imamo suradnike iz Slovenije. Da li je navedeni projekt dovoljan za prijavu na natječaj ili mora biti financiran iz EU sredstava?

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, HRZZ će po zaključenju natječaja provesti provjeru formalne i administrativne prihvatljivosti prijava na natječaj te vrednovanja koje provode odbori za vrednovanje.

 

PITANJE: Javljam Vam se u ime UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE te nas zanima da li se možemo prijaviti na „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ temeljem projekta UKLONJEN NAZIV, gdje je UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE jedan od partnera navedenog projekta.

U privitku Vam šaljem prijedlog projekta, gdje se vidi koja je uloga UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE i koliko traje projekta.

Gledamo sam na vašim mrežnim stranicama, ali nisam vidio odgovor na ovo pitanje pa bih Vas zamolio ako biste mi ga mogli dati.

Hvala Vam unaprijed te stojimo na raspolaganju za sve potencijalne upite.

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju. Navedeno je i predmet stručnog vrednovanja koje provode odbori za vrednovanje.

 

07.09.2023. 

PITANJE: Molim vas pojašnjenje za jedan od uvjeta koje mora ispunjavati kandidat za mentora navedenih u Natječaju – pod točkom „posjeduje mentorsko iskustvo“. Znači li to da kandidat mora imati iskustvo u mentoriranju asistenta/doktoranada ili je dovoljno prethodno mentorsko iskustvo na nižim razinama (diplomski rad i sl.)?

ODGOVOR: Mentorsko iskustvo kandidata za mentora predmet je vrednovanja prijava na natječaj, sukladno proceduri opisanoj u predmetnom Natječaju, a temeljem informacija u Obrascu A o mentorstvu završnih, diplomskih, doktorskih i ostalih radova. Ukoliko kandidat za mentora dosad nije vodio mlade istraživače procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje asistenta.

 

PITANJE: Imam namjeru se ponovo prijaviti na program Doktorandi. Sukladno pravilima projektne prijave treba izmedju ostalog popuniti dosta nejasan i tezak obrazac 3.

Isti sam popunio koliko sam znao i razumio pa bih Vas zamolio ako mozete da ga pogledate tj. prekontrolirate. Moje predvidjeno istrazivanje je akademskog laboratorijskog karaktera koje ni na koji nacin ne utjece niti na infrastrukturu, niti na vodna tijela, nema interakciju s waste managementom i sl. Dobra dio pitanja iz obrasca 3 se u biti odnosi na primjenjena industrijska istrazivanja koja mogu imati veze s otpadom, vodnim tijelima i sl. No, u Vasem upitniku ne postoji opcija N/A pa sam se morao odluciti za odgovore da ili ne.

Da zakljucim, zamolio bih vas za kontrolu tog mog obrasca i povratnu informaciju jeli to tako popunjeno u redu.

ODGOVOR: Zbog jednakosti postupanja, nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu prijavnu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

Ukoliko pitanja nisu primjenjiva na temu projektnog prijedloga kojega prijavljujete, možete uz predviđeni odgovor u upitniku dodati i kako pitanje nije primjenjivo za projektni prijedlog.

 

PITANJE: (UKLONJENO) nas zanima da li se možemo prijaviti na „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ temeljem projekta (UKLONJENO), gdje je (UKLONJENO)  jedan od partnera navedenog projekta.

U privitku Vam šaljem prijedlog projekta, gdje se vidi koja je uloga (UKLONJENO) i koliko traje projekta. Hvala Vam unaprijed te stojimo na raspolaganju za sve potencijalne upite.

ODGOVOR: Predmetnim natječajem pojašnjen je način obrade prijavne dokumentacije te vrednovanja. Nakon zaključenja roka za prijavu Ured HRZZ-a pregledava zaprimljenu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća od prijavitelja će se zatražiti pojašnjenje.

U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj. Radi li se o znanstveno-istraživačkom projektu procjenjuju odbori za vrednovanje tijekom postupka vrednovanja.

 

PITANJE: Molio bih samo iz predostrožnosti informaciju: U natječaju nalazim podatak da se početna anketa ispunjava u sklopu prijave organizacije, te da asistent ispunjava početnu anketu nakon što se zaposli.

Postoji li možda i verzija početne ankete koju trebaju ispuniti i mentori kad rade svoj dio prijave?

ODGOVOR: U sklopu prijave na natječaj, prije zaključenja roka za prijavu, mentor popunjava početnu anketu čija je poveznica dostupna na mrežnoj stranici na kojoj se nalazi natječajna dokumentacija. Početna anketa je obvezni dio prijave na natječaj te ukoliko nedostaje projektni prijedlog se administrativno odbacuje. 

IZMJENA ODGOVORA 14.9.2023: Početnu anketu popunjava organizacija Prijavitelj.

 

PITANJE: Imam dva pitanja vezana za Odjeljak e prijavnog obrasca.

1) da li treba staviti samo 5 publikacija od koje su sve u zadnjih 5 godina?

2) pošto sam bila na porodiljnom u zadnjih 5 godina, što mi jednu godinu smanjuje znanstvenu aktivnost, mogu li staviti publikacije iz zadnjih 6 godina? (dakle i iz 2018)

ODGOVOR: 1. U „Odjeljak e: Popis najznačajnijih publikacija i izlaganja u posljednjih 5 godina“ treba navesti popis publikacija u zadnjih 5 godina.

2. Za majčinstvo kandidata za mentora vrijeme koje se uključuje u životopis i popis postignuća produžit će za 18 mjeseci za svako dijete ili, ako je trajanje duže, stvarno trajanje rodiljinog i porodiljnog dopusta za svako dijete. U tom slučaju, prilikom prijave u EPP sustav pod Dodatnu dokumentaciju dostavite potvrdu o korištenju rodiljnog/roditeljskog dopusta (rodni list, potvrdu kadrovske službe ustanove ili slično).

 

31.08.2023.

PITANJE: imamo dva pitanja vezana uz poziv DOK-2023-10.
1.) Zanima nas mogu li se na natječaj prijaviti projekti prijavljeni na NPOO natječaje:
– Razvojne istraživačke potpore – rok prijave 02.05.2023.
– Ciljana znanstvena istraživanja – rok prijave 29.09.2023.
Oba natječaja imaju rokove donošenja odluke o financiranju maksimalno do 90 dana od zatvaranja roka za prijave, odnosno prije završetka roka za vrednovanje prijave u pozivu DOK-2023-10. Prema načelu jednakosti, projekti prijavljeni na ove pozive spadaju u istu kategoriju kao i projekti prijavljeni na poziv HRZZ IP-2022-10 te molimo razmatranje o prihvaćanju prijava kandidata za mentora uključenih u prijave ovih NPOO pozive.
2.) Vezano uz sljedivost postupka zapošljavanja. Navodi se Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine), a jedan od uvjeta za kandidate je “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”
Smatramo da se ovime institucije stavljaju u neugodnu poziciju, jer pri zapošljavanju asistenata ograničavaju izbor na samo one kandidate koji su već upisani na studij. Naime, ako će se postupak zapošljavanja provoditi u drugoj polovici 2024., kandidati koji nisu upisali doktorski studij neće imati vremena upisati doktorski studij u ak. god. 2023./2024.
Također, institucije nemaju točan datum početka financiranja projekta te osiguran vremenski period za eventualna ponavljanja postupka zapošljavanja.
Stoga predlažemo da u obzir za potencijalne asistene uđu i kandidati koji upisuju doktorski studij u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

ODGOVOR: 1. Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na čiji se rezultati očekuju u 2023. godini. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

2. Natječajem su prihvatljivi asistenti koji će doktorski studij upisati u 2024/2025. akademskoj godini.

 

PITANJE: U odgovorima na pitanja ste naveli da je “prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće navesti projektni prijedlog prijavljen na pozive koje je raspisao HRZZ, a čiji se rezultati očekuju u 2023. godini, primjerice natječaj Istraživački projekti IP-2022-10. Pritom, odluku o financiranju u okviru poziva NPOO-DOK-2023-10 moguće je donijeti samo za one prijavitelje čiji će se istraživački projekti financirati.” S obzirom na to, može li se kao mentor doktoranda na natječaj NPOO-DOK-2023-10 prijaviti i osoba koja je u svojstvu voditelja prijavila projekt Razvojne istraživačke potpore (NPOO.C3.2.R2-I1.06) ako ispunjava sve ostale uvjete? Period evaluacije NPOO.C3.2.R2-I1.06 je trebao biti 90 dana, a natječaj je zatvoren 2.5. te bi se prema tome rezultati trebali očekivati u 2023.

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Zanima me mogu li se u okviru natječaja DOK-2023-10 zaposliti asistenti koji su već ranije upisali doktorski studij, točnije, u konkretnom slučaju očekivano bi asistent imao preko dvije godine trajanja svog doktorskog studija iza sebe? Naime, trenutačni istraživačko razvojni projekt na kojem dotični asistent radi je pred kraj, tako da bi nastavak studija na instituciji uz asistentsku plaću u okviru ovog natječaja bio vrlo važan za asistenta.

Razumijem da bi u tom slučaju bilo izazovno pripremiti šesterogodišnji plan razvoja karijere, kada bi se doktorat već očekivao u roku 2-3 godine.

ODGOVOR: Na natječaj NPOO DOK prijavljuju se organizacije prijavitelji i mentori, a u slučaju prihvaćanja projektnog prijedloga za financiranje, objavljuje se javni poziv za zaposlenje asistenta, sukladno uvjetima natječaja NPOO-DOK. Uvjetima natječaja NPOO-DOK propisano je kako se asistenti zapošljavaju u trajanju od 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti). Sukladno navedenome, u prijavnoj dokumentaciji treba razraditi plan razvoja karijere u trajanju propisanom uvjetima natječaja jer se ne može unaprijed znati koji će od kandidata za asistenta biti najbolji na javnom natječaju za zapošljavanje.

 

PITANJE: Pošto u uputama piše: “Upišite početak i završetak određene aktivnosti koristeći se pritom rednim brojevima mjeseci financiranja (npr. od 1. do 5. mjeseca financiranja), a ne kalendarskim imenima mjeseci. Potrebno je biti precizan i ne obuhvaćati razdoblja dulja od 3 mjeseca.”

Pokušala sam sve aktivnosti onda staviti na tri mjeseca, ali imat ćemo uzgoj životinja i staničnih kultura u projektu, kod toga se svašta može dogoditi, i da doktorand ne svlada tehniku u tri mjeseca, da nam se sve kontaminira, da nam spojevi i tretmani ne uspiju, itd. Pa da li baš treba poštivati tu regulu tri mjeseca ili to može biti rastegnutiji period, stanične kulture učenje i bavljenje doktorand može raditi i cijelu godinu…

ODGOVOR: Prihvatljivo je logički opisati aktivnosti ukoliko podrazumijevaju period duži od 3 mjeseca, no svakako je potrebno voditi računa o izvještajnim razdobljima.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano za sadržaj upitnika; naime, u upitniku se navodi da se podaci ispunjavaju za Organizaciju/prijavitelja, no na drugoj stranici upitnika stoji: “Molimo unesite podatke o projektu kojeg prijavljujete za financiranje” te se traži naziv projekta.

Obzirom da se u obrascima prijave institucije (a ni mentora, osim u kontekstu projekata koje provode mentori) nigdje ne traži jednoznačni naziv projekta zanima me upisujemo li pod naziv projekta naziv poziva tj.  “Razvoj karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” ili moramo osmisliti naziv projekta za potrebu prijave institucije na ovaj poziv? 

ODGOVOR: Molimo u to polje upisati „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

PITANJE: Pišem vam vezano za predmetni natječaj (https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-program-razvoja-karijera-mladih-istrazivaca-izobrazba-novih-doktora-znanosti-npoo-dok-2023-10/). Prije svega, hvala vam na ovoj inicijativi.

Moje pitanje odnosi se na ulogu asistenta za kojeg bi se javili. Naime, može li eventualno primljeni mladi istraživač na ovaj natječaj, odnosno asistent, uz istraživački rad sudjelovati i u nastavnom procesu. U slučaju potvrdnog odgovora, vrijedi li za njega klasična raspodjela znanstvene/nastavne norme za dotično radno mjesto?

ODGOVOR: Asistent sklapa Ugovor o radu s Organizacijom-prijaviteljem pri čemu se podrazumijevaju sva prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa na Organizaciji.

 

PITANJE: Na pitanje da li se na NPOO-DOK-2023-10 poziv mogu prijaviti mentori koji su se prijavili kao voditelji ili suradnici na natječaj Zaklade za projekte IP-2022-10 čiji rezultati još nisu poznati odgovorili ste slijedeće:

“Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti predlagatelj HRZZ Istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.”

Da li se isti princip može primijeniti na mentore koji su se prijavili na NPOO Razvojne istraživačke potpore (duži od 18 mjeseci), koji su trenutno u evaluaciji a nezna se točno kad će biti dodijeljeni (nominalno, po uputama za prijavitelje, su već trebali biti recenzirani i dodijeljeni)?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo. No, ukoliko projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Na prijavi za natječaj IP-2022-10 navedeno je da je početak projekta krajem 2023. S obzirom da je na otvorenom natječaju DOK-2023-10 predviđen početak rada doktoranda u drugoj polovici 2024.

Da li će biti omogućeno bilo prije zapošljavanje doktoranda bilo kasni početak projekta IP-2022?

Naime bilo bi poželjno da doktorand sudjeluje u projektu od početka. I poglavito stoga što projekt traje 4 godine, a zapošljavanje doktoranda je na 5 godina.

ODGOVOR: Organizacije-prijavitelji raspisuju javni natječaj za zapošljavanje onog broja asistenata koji im je odobren sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ-a, najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima. Nakon objave natječaja Organizacija je dužna obavijestiti HRZZ da je isti u tijeku. Nakon izdavanja suglasnosti, HRZZ i Organizacija-prijavitelj potpisuju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere asistenta. Tek nakon dobivanja suglasnosti HRZZ-a Organizacija može sklopiti ugovor o radu s asistentom. Provedba Plana razvoja karijere asistenta počinje s datumom početka ugovora o radu. Za više informacija o povezanim postupcima, molimo vidjeti Upute za prijavitelje objavljene u sklopu predmetnog natječaja.

 

PITANJE: javljam se u vezi pitanja na Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”  Natječajni rok DOK-2023-10.

Naime, čitajući upute nije mi jasno da li je natječaj namijenjen za postojeće projekte koje financira Hrvatska zaklada za znanost ili se odnosi i na druge stručne projekte na tržištu?

ODGOVOR: Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz treći uvjet za mentore u natječaju Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti – Natječajni rok: DOK-2023-10 . 

Naime, ja sam prijavila ICGEB projekt, a rezultat o njegovom prihvaćanju za financiranje očekujem u studenom ili prosincu ove godine. Ukoliko projekt bude prihvaćen za financiranje njegov početak bi bio siječanj 2024. i trajat će 3 godine. S obzirom da je uvjet za prijavu na ovaj natječaj da mentor bude voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj asistenta i da projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja, zanima me je li se mogu prijaviti za mentora u ovom natječaju? 

ODGOVOR: Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj. Ukoliko projektni prijedlog koji je u proceduri vrednovanja za vrijeme prijave mentora na predmetni natječaj ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10.

 

PITANJE: Prijavila sam projekt na natječaj IP-2022-10 za koji sam jučer dobila informaciju da je upućen na istorazinsko vrednovanje. Projekt je u području društvenih znanosti jer se bavimo informacijskim znanostima, međutim samo istraživanje je iz područja umjetne inteligencije, preciznije NLP.

Napomenula bih kako je (UKLONJEN NAZIV ORGANIZACIJE) svoje djelovanje prijavio u STEM područje.

Moje pitanje je imam li pravo prijaviti se na ovaj natječaj koji je namijenjen za STEM područje iako je sam projekt prijavljen u društvene znanosti?

Vidim da u dokumentaciji piše nešto da će o tome pripada li projekt STEM-u odlučivati povjerenstvo – iz čega iščitavam da to nije definirano unaprijed prema područjima znanosti, već se određuje prema istraživanju predloženom u projektu, no zamolila bih potvrdu za to.

ODGOVOR: HRZZ nije u mogućnosti  pružiti mišljenje glede prihvatljivosti projektne prijave, a u skladu s načelom jednakosti u postupanju.

Za potrebe ovog natječaja u definiciju STEM područja ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22). Prije upućivanja prijava na vrednovanje Znanstveno-stručno povjerenstvo procjenjuje pripada li pojedino predloženo istraživanje STEM području. Ako Znanstveno-stručno povjerenstvo procijeni da predloženo istraživanje ne pripada STEM području, dokumentacija pojedinog kandidata za mentora povlači se iz daljnjeg postupka vrednovanja.

 

24.08.2023.

NAPOMENA: Zaprimljeni su upiti vezani za nedostupnost početne ankete koju je potrebno ispuniti prije prijave na natječaj te je HRZZ uputio zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se omogući pristup putem navedenih poveznica.

Pristup poveznicama će biti omogućen u najkraćem mogućem roku, te će vijest o navedenome biti objavljena na web stranici HRZZ-a.

 

PITANJE: zaposlen sam na UKLONJEN NAZIV USTANOVE kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Aplicirao sam za istraživački projekt na natječaju IP-2022-10. Projekt bi, ako bude prihvaćen za financiranje, trebao trajati 4 godine. Namjera mi je da se kao mentor prijavim na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Prema informaciji na web stranici natječaja, navodi se kao realan početak radnog odnosa asistenta druga polovica 2024,a na razdoblje od 5 godina. S obzirom da ću po isteku kalendarske 2027. godine ići u mirovinu, moje mentorstvo bi trajalo 3 godine.

Moim vas za pojašnjenje i/ili upute da li sam zbog opisane situacije prihvatljiv za mentora?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo kod prijave projekta. Za vrijeme trajanja koji se financira predmetnim javnim pozivom moguće je tražiti izmjene (projekta i mentora) koje su predmet vrednovanja u praćenju provedbe. Nastavak mentorstva nakon odlaska u mirovinu ovisi o pravilima sveučilišta.

 

PITANJE: 1. Možete li pojasniti navod iz uputa natječaja – obvezni uvjeti za asistenta: “prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u akademskoj godini 2023./2024.”

Naime, znači li to da kandidat mora biti upisan na doktorski studij u akademskoj godini 2023. / 2024. ili to znači da se kandidat prijavljuje na natječaje za doktorske studije koji će biti raspisani u akademskoj godini 2023. /2024., a slijedom toga započeti u 2024. /2025.?

Nije logično da se to odnosi na studente koji će se upisati u akademskoj godini 2023. /2024. ili koji su već predali prijave za upise jer se ne može očekivati da će već raditi na projektu, bez zaposlenja, te da će imati mentora i temu vezanu uz projekt, a sve iz STEM područja. S obzirom na navedene rokove prijave projekta te činjenicu da većina doktorskih studija otvara prijave do konca rujna, ovo nije moguće ispuniti.

2. Također me zanima sljedeći kriteriji: “Sadašnji broj asistenata koje vodi kandidat za mentora (prednost će imati onaj kandidat koji trenutačno vodi manje asistenata”.

Kako će se provjeravati broj asistenata koji pojedini mentor vodi?  Odnosi li se to samo na osobe koje su zaposlene na radnim mjestima asistenta/doktoranda a koje kandidat za mentora mentorira na doktorskoj disertaciji, ili na osobe koje nisu zaposlene na instituciji prijavitelja, niti su zaposleni na asistentskom/doktorandskom radnom mjestu? S obzirom na navedeno, postoji li neka centralna baza doktoranada i mentora, ili institucija treba dostaviti potvrdu?  I koju/kakvu?

ODGOVOR: 1. Natječajem su prihvatljivi i asistenti koji će doktorski studij upisati i u 2024/2025. akademskoj godini.

2. Navedenu informaciju je potrebno upisati u obrazac A, odjeljak d: Životopis predloženog mentora

 

17.08.2023.

PITANJE: HRZZ UIP projekt čiji sam voditelj traje do 31. prosinca 2024., tj. 17 mjeseci i jedan tjedan od dana raspisivanja prijave. U postupku recenzije mi je drugi projekt (HR-AT bilateralna suradnja), koja bi trajala od 01.siječnja 2024. do 31.prosinca 2025. Također, biti ću i suradnik na projektu ukoliko neki od prijavljenih projektnih prijedloga kolega bude prihvaćen. Je li moguće kombinirati projekte (slična je tematika) kako bi se ostvario uvjet o trajanju projekta od 18 mjeseci?

ODGOVOR: Za mogućnost produljenja trajanja tekućeg HRZZ UIP projekta upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a.

U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost budućeg projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

 

PITANJE: Dobio sam pitanje mogu li se na natječaj objavljen na https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-program-razvoja-karijera-mladih-istrazivaca-izobrazba-novih-doktora-znanosti-npoo-dok-2023-10/ prijaviti mentori angažirani na projektima znanstvenih centara izvrsnosti. Ugovorena dionica tih projekata završava 30.11.2023., no najavljen je nastavak njihovog financiranja na sljedeće razdoblje, a ograničeni poziv za prijavu za takav nastavak financiranja očekuje se da bude raspisan 01.09.2023. (informacija sa stranica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10).

Ako mogu, mogu li se s takvih integriranih projekata u kojima sudjeluje više institucija kao partner, prijaviti i više mentora (npr. jedan po instituciji).

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ovim putem ne možemo dati prethodno mišljenje vezano uz buduće javne pozive i projekte na koje bi se trebao vezati istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u NPOO-DOK-2023-10 natječaju treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. S jednog znanstvenog projekta može se predložiti jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. 

Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja projektne prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaju.

 

PITANJE: Kao uvjet za mentora navedeno je: “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.”

S obzirom da se spominju znanstveni projekti HRZZ-a, jesu li prihvatljivi razvojno istraživački natječaji financirani iz nacionalnih Fondova? Konkretno, natječaj: https://www.fzoeu.hr/hr/objavljen-natjecaj-za-razvojno-inovacijske-projekte-za-provedbu-europskog-zelenog-plana/9207

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ovim putem ne možemo dati prethodno mišljenje vezano uz javne pozive i projekte na koje bi se trebao vezati istraživački razvoj asistenta.

Istraživački znanstveni projekti financirani iz nacionalnih fondova prihvatljivi su za prijavu na ovaj natječaj ukoliko su ispunjeni i ostali obvezni uvjeti. Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta mora sadržavati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će asistent raditi istraživanje za svoj doktorski rad, što je predmet vrednovanja prijave na NPOO-DOK-2023-10 natječaj.

 

PITANJE: U novootvorenom natječaju Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) u uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za mentore stoji “voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja”.

S obzirom na to da su trenutno u evaluaciji projektni prijedlozi poslani u sklopu nekoliko natječaja HRZZ-a, smiju li se na  NPOO-DOK-2023-10 natječaj prijaviti voditelji/suradnici na projektima koji su u evaluaciji i čiji rezultati će vjerojatno biti poznati nakon zatvaranja NPOO-DOK-2023-10  natječaja?

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Prilikom prijave na poziv Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) moguće je navesti projektni prijedlog prijavljen na pozive koje je raspisao HRZZ, a čiji se rezultati očekuju u 2023. godini, primjerice natječaj Istraživački projekti IP-2022-10. Informacija o očekivanom početku provedbe projekta u slučaju pozitivnog vrednovanja nalazi se u tekstu pojedinog natječaja.

Pritom, odluku o financiranju u okviru poziva NPOO-DOK-2023-10 moguće je donijeti samo za one prijavitelje čiji će se istraživački projekti financirati. 

 

PITANJE 1: Da li je predviđeno da se na ovaj natječaj mogu prijaviti kandidati za mentore doktoranada koji trenutno nemaju ispunjen uvjet da imaju projekt trajanja najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja, ali su se prijavili kao voditelji ili suradnici na natječaj Zaklade za projekte IP-2022-10 čiji rezultati još nisu poznati, ali se očekuju u jesen?

PITANJE 2: Molim Vas pojašnjenje može li se na navedeni natječaj prijaviti potencijalni voditelj HRZZ istraživačkog projekta prijavljenog 5.10.2022. godine na natječaj IP-2022-10 za koji je evaluacija još uvijek u tijeku? Ukoliko je to moguće, kako će se postupati ukoliko financiranje za asistenta bude odobreno, a istraživački projekt ne bude odobren?

ODGOVOR: Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti predlagatelj HRZZ Istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor u voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Jesu li doktorand i iz područja kineziologije (koja se u svijetu ubraja u STEM područje) prihvatljivi na ovom natječaju ?

ODGOVOR: Za potrebe ovog natječaja u definiciju STEM područja ulaze područja definirana člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22).

 

PITANJE: molim za dvije informacije u vezi natječaja DOK-2023-10:

– na kojoj poveznici se nalaze odgovori na pitanja u vezi ovog natječaja?

– je li dopušteno prijaviti doktoranda na HRZZ IP projekt na kojemu je već prijavljen jedan doktorand na prethodnome DOK natječaju?

ODGOVOR: Odgovori na pitanja nalaze se na istoj mrežnoj stranici na kojoj je objavljen tekst natječaja i prijavna dokumentacija.

S jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Natječajem NPOO-DOK-2023-10 nije određeno ograničenje broja asistenata koji su suradnici na predmetnom projektu. Vezano uz moguća ograničenja povezana s tekućim HRZZ projektom, upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a.

 

PITANJE: Nastavno na uvjet za mentora: „Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja“, postoji li konkretan kriterij (osim STEM područja) kojim se određuju vrste projekata navedene pod „drugi međunarodni kompetitivni projekti“ koji traju najmanje 18 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, a dolaze u obzir za prijavu mentora?

Prihvaćaju li se za ovaj natječaj sveučilišni, fakultetski, bilateralni, COST, ERASMUS+ i slični projekti? Na prethodnim natječajnim rokovima (DOK-2021-02, DOK-2020-01) stajala je napomena „Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.“ Kod natječaja DOK-2023-10 istu napomenu ne nalazimo.

ODGOVOR: Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja. Uz navedeno, potrebno je zadovoljiti ostale uvjete propisane Natječajem.

 

PITANJE: Vezano uz uvjete koje mora ispunjavati kandidat za mentora, zanima me postoji li konkretan kriterij kojim se određuje koji tipovi projekata navedeni pod “drugi međunarodni kompetitivni projekti” dolaze u obzir za prijavu mentora?

“voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja
natječaja;”

Konkretnije, jesu li Erasmus+ projekti ili projekti COST u načelu prihvatljivi za ispunjenje tog kriterija? Naime, oba omogućuju financiranje troškova mobilnosti i diseminacije.

ODGOVOR: Za prijavu na NPOO-DOK-2023-10  natječaj nisu prihvatljivi programi kojima se financira mobilnost istraživača ili diseminacija. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora predmet su vrednovanja.

 

PITANJE: Vezano za natječaj za HRZZ doktorande, trenutno sam voditelj HRZZ (uklonjen tekst)  projekta koji je točno na pola i još imamo 24 mjeseca do kraja projekta.  Također trenutno sam voditelj radnog paketa Horizon projekta (uklonjen tekst) koji je tek krenuo. Oba projekta su vezana za kvalitetu zraka, jedan vanjskog, a drugi unutarnjeg i preklapajući su tematika.

Pitanja imam vezano za apliciranje za HRZZ doktorande za navedene projekte. Naime i ja (tj. (uklonjen tekst) i Scientific Officer Horizon projekta koji radi na (uklonjen tekst) bi htjeli doktorande pa me zanima da li oboje mogu na isti projekt predati papire za novaka iz različitih institucija. Konzorcij je ogroman i tema ima za više doktorata. S druge strane ako se po natječaju može prijaviti za doktoranda po jednom projektu mogu li onda zatražiti doktoranda na (uklonjen tekst) HRZZ projektu za (uklonjen tekst) ali da problematika doktorata bude iz Horizon projekta jer tamo tek počinjemo dok je (uklonjen tekst) pri kraju što se tiče terena i uzorkovanja. Na taj način bi svaka institucija aplicirala za jednog doktoranda iz slične problematike ali preko dva projekta, jedan HRZZ u tijeku i jedan Horizon koji je počeo lani u 12mjesecu.

ODGOVOR: Uvjetima natječaja DOK-2023-10 propisano je kako kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja. Nadalje, s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Upućujemo Vas da prije prijave proučite i ostale uvjete natječaja.

Uklapanje plana razvoja karijere asistenta u znanstveno-istraživačke aktivnosti projekta kriterij je vrednovanja te u interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz sadržaj projektne prijave. Obrazac za vrednovanje dostupan je na mrežnoj stranici HRZZ-a na kojoj se nalazi i prijavna dokumentacija.

 

PITANJE: Da li se moguće prijaviti na ovaj natječaj kao mentor ukoliko međunarodni projekt kojemu sam voditelj počinje 1.11.2023. i traje 3 godine?

ODGOVOR: Mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja (20. srpanj 2023). U slučaju koji navodite potrebno je priložiti potvrdu organizacije koja financira projekta da je projekt prihvaćen za financiranje ili potpisani ugovor o projektu na kojem je naveden datum početka projekta. 

 

PITANJE: U Uputama za prijavitelje jedan od uvjeta je da mentor mora sudjelovati u aktivnom “projektu koji mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja”. Da li se misli na dan otvaranja predmetnog natječaja DOK-2023-10, dakle datum 20.07.2023.?

ODGOVOR: Datum otvaranja natječaja je 20. srpanj 2023.

 

PITANJE: Da li je prihvatljivi mentor za otvoreni natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10)” osoba koja je u svojstvu voditelja prijavila istraživački projekt u pozivu HRZZ IP-2022-10?

Naime, iako u Tekstu natječaja i Uputama za prijavitelje za natječaj IP-2022-10 stoji da projekti trebaju započeti u periodu od rujna/listopada 2023. g., još nije došla nikakva obavijest od strane Zaklade vezane za vrednovanje tih projekata (čak niti za prvi krug vrednovanja projekata). Zapošljavanje doktoranada vezano za te projekte planirano je putem projekta “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” i njihovo zapošljavanje i upis na doktorski studij planirano je u godini 2023./2024., kao što je i definirano u ovom upravo objavljenom natječaju.

Ako voditelji prijavljenih, a trenutno nerecenziranih IP projekata, nisu prihvatljivi mentori na ovom natječaju, molim vas kada je za očekivati da će se opet raspisati natječaji za zapošljavanje asistenata koji bi se vezali na odobrene projekte u natječaju IP-2022-10?

ODGOVOR: Na natječaj NPOO-DOK-2023-10 može se prijaviti voditelj HRZZ istraživačkog projekta prijavljenog na natječaj IP-2022-10. Ako istraživački projekt prijavljen na natječaj IP-2022-10 ne bude prihvaćen za financiranje, ne može se financirati ni prijava na natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, uvjet za donošenje odluke o financiranju u okviru natječaja NPOO-DOK-2023-10 je da je mentor u voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Imamo nedoumice vezano za natječaj NPOO-DOK-2023-10. Naime, da li je uvjet za financiranje plaća asistenata postojanje Projekta za njegov rad isključivo na znanstveno istraživačkim aktivnostima (i onih koji su u tijeku vrednovanja)  ili se Organizacija (Fakultet) može prijaviti na natječaj u svrhu potrebe za asistentima za rad u nastavi i znanstveno istraživačkim aktivnostima?

ODGOVOR: Jedan od ciljeva natječaja NPOO-DOK-2023-10 je povećanje broja mladih istraživača uključenih u istraživački rad te mentor treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. 

 

PITANJE: Da li je pogodan kandidat za mentora znanstvenik koji je voditelj bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije? Znanstveni razvoj asistenta bi bio vezan uz postojeći projekt. Trajanje odobrenog projekta je više od 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja NPOO-DOK-2023-10.

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja.

 

PITANJE: Ljubazno Vas molimo za informaciju vezano uz uvjete za mentore. Da li osoba koja je u mirovini ali zaposlena na pola radnog vremena te ima ugovor o radu na određeno može biti kandidat za mentora? Osoba je također redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te voditelj međunarodno kompetitivnog projekta.

Unaprijed zahvaljujem na informaciji.

ODGOVOR: Prema uvjetima natječaja NPOO-DOK-2023-10 mentor u trenutku prijave mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme u Organizaciji-prijavitelju.

 

PITANJE: Član sam Upravnog odbora međunarodnog kompetitivnog COST projekta te voditelj projektnih aktivnosti za Hrvatsku, financiranog iz EU Horizon Framework Programme koji započinje u listopadu 2023. godine i traje 4 godine. 

Jesam li prihvatljivi mentor na natječaju za doktorande NPOO-DOK-2023-10?

ODGOVOR: Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora predmet su vrednovanja.

 

PITANJE: imala bih upit vezan za natječaj DOK-2023-10.

Trenutno vodim HRZZ projekt IPCH koji završava 30.11.2024. Dakle po uvjetima natječaja ne zadovoljavam kriterij od 18 mjeseci trajanja projekta od dana raspisivanja natječaja što je 20.07. budući da imam 16 mjeseci trajanja projekta još. Ali svakako ono što bih ja htjela je zatražiti produženje projekta i uz odobrenje projekta od recimo 4 mjeseca zadovoljila bih taj kriterij. Međutim izgleda da ne mogu zatražiti produženje projekta prije početka zadnjeg projektnog razdoblja.

Željela bih to potvrditi? Svakako namjeravam tražiti produženje projekta i onda bih zadovoljila uvjet od 18 mjeseci, ali izgleda da to nisam u mogućnosti prije početka zadnjeg projektnog razdoblja što onda znači da ovaj natječajni rok što se tiče natječaja DOK za mene propada. Molim Vas imajte na umu da dugo nije bilo natječaja DOK te stoga većina nas provodi projekte bez doktoranada.

ODGOVOR: Za pitanja vezana uz tekuće HRZZ projekte upućujemo Vas na Odjel za praćenje provedbe projekata HRZZ-a.

 

PITANJE: Prijavio bih se na natječaj DOK-2023-10 kao mentor. Voditelj sam projekta koji završava 9.1.2025. Prema pravilima natječaja projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja. Nedostaje mi 11 dana do 18 mjeseci pa me zanima jesam li odmah isključen iz natječaja zbog tih 11 dana?

Također, suradnik sam na natječaju RAZVOJNE ISTRAŽIVAČKE POTPORE. Znate li možda kada će biti rezultati tog natječaja kako bih mogao aplicirati na natječaj DOK-2023-10?

ODGOVOR: Za mogućnost produljenja trajanja tekućeg HRZZ projekta upućujemo Vas na Odjel za praćenje projekata HRZZ-a. Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

HRZZ je Provedbeno tijelo za javni poziv Razvojne istraživačke potpore, dok odluku o financiranju projekata donosi Nadležno tijelo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

PITANJE: U prijavi za HRZZ istraživački projekt IP-2022-10 smo zbog obima istraživanja predvidjeli dva asistenta/doktoranda. Također, trenutno nam je u evaluaciji jedan drugi projekt čiji rezultati se očekuju krajem godine – predviđeno trajanje tog projekta je 18 mjeseci. Zanima me da li je i ovaj drugi projekt prikladan za traženje asistenta/doktoranda pa ako projekt ne bude odobren da se prijava za tog asistenta odbije iz administrativnih razloga (isto kao i u slučaju neugovaranja IP-2022-10)?

Također, postoji li maksimalan broj asistenata na koje se može prijaviti jedan mentor, jer u ovom slučaju bi tražili ukupno tri asistenta.

Ukoliko postoji definirani maksimalan broj asistenata po mentoru da li se to može kompenzirati sa dvojnim mentorstvom koje smo predvidjeli u slučaju jednog asistenta?

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.  Prilikom prijave na poziv nužno je navesti projekt koji traje najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja javnog poziva. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

Uvjetima natječaja je definirano da kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja, a s jednog znanstvenog projekta može se predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

 

PITANJE:  U tekstu natječaja za NPOO-DOK-2023-10 stoji da kandidat za mentora treba zadovoljiti uvjet:
   – voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja; 

Zanima me da li se za ovaj uvjet prihvaćaju i EFSA Framework contracts (odnosno specific contracts) koji počinju ove godine?

U sklopu planiranih aktivnosti svakako ima mjesta za doktoranda, a i tema je aktualna (afrička svinjska kuga), pa razmatram prijavu no nisam siguran prihvaća li se i ovakav tip projekta.

ODGOVOR: U interesu jednakog postupanja ne možemo ovim putem dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta na koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta.

Kandidat za mentora u ovome javnom pozivu treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (npr. Obzor 2020/Europa) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj asistenta. Prihvatljivi su samo oni projekti koji ispunjavaju uvjet trajanja (najmanje 18 mjeseci od datuma otvaranja natječaja) i osiguravaju financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti, u okviru kojih će se podržati istraživanje asistenta za izradu doktorskog rada. Istraživačke aktivnosti asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu kandidata za mentora premet su vrednovanja. Projektni prijedlozi prijavljeni na natječaj NPOO-DOK-2023-10 koji ne ispunjavaju ovaj uvjet neće se uputiti u vrednovanje.

 

PITANJE: Da li je moguće da asistent zaposlen preko programa Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10) ima dva mentora, odnosno mentora i komentora? Komentor bi bio znanstvenik koji je suradnik na HRZZ projektu, ali zaposlen na inozemnoj instituciji te s iskustvom u području istraživanja komplementarnom mentoru. 

Ukoliko je to moguće, da li se na natječaj prijavljuje samo jedan mentor (sa Sveučilišta u Hrvatskoj), ili se u prijavi mentora treba spomenuti i komentorstvo? 

ODGOVOR: Uvjetima natječaja je definirano da kandidat za mentora može biti predložen samo jednom po natječajnom roku od strane Organizacije-prijavitelja, te se s jednog znanstvenog projekta može predložiti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Komentorstvo možete navesti u prijavi, ali kao što je navedeno u kriterijima za vrednovanje, vrednovat će se samo kandidat za mentora, odnosno njegova dosadašnja postignuća.

 

Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust)

 

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP), mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike, objavljuje tematski natječaj „Demokracija, upravljanje i povjerenje”.

Ovim Natječajem nastoji se povećati znanje i razumijevanje o prilikama, izazovima i krizama povezanima s demokracijom, upravljanjem i povjerenjem. Projekti financirani u okviru ovog natječaja trebaju biti usmjereni na otkrivanje načina na koji se uvjeti za demokraciju, upravljanje i povjerenje mogu održavati i poticati, odnosno, ondje gdje je to potrebno, ponovno graditi i njegovati kroz različite intervencije i inicijative utemeljene na empirijskim dokazima.

Teme Natječaja:

1. koncepti, razumijevanje i modeli demokracije, upravljanja i povjerenja
2. obrazovanje
3. mediji, informacije i komunikacija
4. gospodarstva i ekonomski sustavi
5. identiteti, diskriminacija, marginalizacija i nejednakosti
6. ekosustavi i okoline
7. epistemiologije, znanje i stručnost
8. povijest i kultura
9. moć, autoritet i sukobi

Svaka od ovih tema detaljnije je opisana ovdje.


Vremenski okvir natječaja:

– Webinari za zainteresirane prijavitelje: 8. kolovoza 2023. (snimka)
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Notice of Intent to Apply): produljeno do 29. rujna 2023.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 6. studenoga 2023.
– Očekivani početak projekata: posljednji kvartal 2024.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu potraživati od Hrvatske zaklade za znanost iznosi 100.000 EUR po projektu.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Notice of Intent to Applynajkasnije do 29. rujna 2023. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 6. studenoga 2023.

Tekst Natječaja (na engleskom)
Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje na natječaj DGT (Addendum)
Upute za hrvatske prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini


Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju (hrvatski prijavitelj) najkasnije dva dana nakon podnošenja cjelokupne projektne prijave (odnosno do 8. studenoga 2023.) obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
– Financijski plan hrvatskog partnera (obrazac)
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se na dario@hrzz.hr.

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2023-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 2. listopada 2023. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani unutar postotka prolaznosti na tekućem natječaju SNSF-a bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2023-10:

Datum raspisivanja natječaja: 27. srpnja 2023.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 2. listopada 2023. do 17:00 CET, a prijava hrvatskog istraživača do 6. listopada 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2024. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Enhancing well-being for the future


Temi se može pristupiti iz različitih perspektiva i disciplina u društvenim znanostima. Omogućuje i potiče multidisciplinarnost i pruža mogućnosti za paneuropsko istraživanje koje uključuje istraživače iz različitih regija Europe, te za usporedbe u različitim kontekstima.

Teme: krize, izazovi i blagostanje, ekološki izazovi i dobrobit, dobrobit i mentalno zdravlje, blagostanje, ekonomija i politika.

U natječaju sudjeluje 20 organizacija za financiranje istraživanja iz 18 europskih zemalja s ukupnim proračunom od oko 16 milijuna eura.

Opći uvjeti prihvatljivosti:

 1. 1. Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od najmanje četiri a najviše šest partnera koji su prihvatljivi za financiranje u državama koje sudjeluju u natječaju;
 2. 2. Trajanje projekata je između 24 do 36 mjeseci;
 3. 3. Najviši iznos financiranja iznosi 1,5 milijuna eura po prijedlogu.

Nadalje, svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju ima pravo odrediti dodatne nacionalne kriterije za prijavitelje iz njezine nadležnosti. Dodatni kriteriji koji će se primjenjivati na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentom Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje (Croatia Factsheet.pdf)  a oni su sljedeći:

1) broj projekata koji će se financirati: 1 do 2, ovisno o iznosu financiranja pojedinačnih projekata;

2) kriteriji prihvatljivosti istraživača:

Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika (odnosno su-voditelja) na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik (su-voditelje) na drugome ili kao suradnik na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike (su-voditelje) na HRZZ projektima koji završavaju s 31. listopada 2024. godine.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u, bilateralnim programima i ERA-NET programima.

3) Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi definirani su u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini te odgovaraju prihvatljivim troškovima u programu Istraživački projekti.

Vremenski raspored natječaja:

  • – Objava natječaja: 26. svibnja 2023.
  • – 21. rujna 2023. – rok za podnošenje pretprijava
  • – rujan-listopad 2023. – nacionalna provjera prihvatljivosti prijavitelja
  • – studeni-prosinac 2023. – prvi krug evaluacije (vrednovanje pretprijava)
  • – siječanj 2024. – odabir pretprijava, poziv na podnošenje pune projektne prijave
  • – 29. ožujka 2024. – rok za podnošenje pune projektne prijave
  • – travanj-svibanj 2024. – drugi krug evaluacije (istorazinsko vrednovanje)
  • – lipanj 2024.- faza prigovora
  • – rujan/listopad 2024. – odabir projekata za financiranje
  • – kraj 2024./početak 2025. – početak provedbe projekata


Kako bi se olakšao proces stvaranja transnacionalnih konzorcija, CHANSE je stvorio alat za pronalazak potencijalnih partnera: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/.   

Informativna radionica za natječaj održat će se 16. lipnja s početkom u 10:00. Više informacija bit će dostupno na stranici CHANSE-a.

Tekst natječaja i sva prijavna dokumentacija nalaze se na stranici konzorcija CHANSE.

Crisis – Perspectives from the Humanities


Tema istraživanja treba se fokusirati na inovativne poglede na fenomene kriza u prošlosti i sadašnjosti. Predloženo istraživanje može se oslanjati na uvide i metodologije iz širokog spektra umjetničkih i humanističkih disciplina. Iako su usmjereni na humanističke znanosti, konzorciji mogu uključiti doprinose iz drugih istraživačkih područja gdje je to prikladno.

Teme: različita shvaćanja kriza, krize i ljudski odgovor, prikaz kriza.

U natječaju sudjeluju organizacije za financiranje istraživanja iz 22 europske zemlje s ukupnim proračunom od oko 15,5 milijuna eura.

Opći uvjeti prihvatljivosti:

 1. 1. Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od najmanje četiri a najviše šest partnera koji su prihvatljivi za financiranje u državama koje sudjeluju u natječaju;
 2. 2. Trajanje projekata je između 24 do 36 mjeseci;
 3. 3. Najviši iznos financiranja iznosi 1,5 milijuna eura po prijedlogu.

Nadalje, svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju ima pravo odrediti dodatne nacionalne kriterije za prijavitelje iz njezine nadležnosti. Dodatni kriteriji koji će se primjenjivati na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentom Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje (Croatia Factsheet.pdf),  a oni su sljedeći:

1) broj projekata koji će se financirati: 1 do 2, ovisno o iznosu financiranja pojedinačnih projekata;

2) kriteriji prihvatljivosti istraživača:

Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika (odnosno su-voditelja) na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik (su-voditelje) na drugome ili kao suradnik na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike (su-voditelje) na HRZZ projektima koji završavaju s 31. listopada 2024. godine.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u, bilateralnim programima i ERA-NET programima.

3) Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi definirani su u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini te odgovaraju prihvatljivim troškovima u programu Istraživački projekti.

Vremenski raspored natječaja:

 • – Objava natječaja: 26. svibnja 2023.
 • – 21. rujna 2023. – rok za podnošenje pretprijava
 • – rujan-listopad 2023. – nacionalna provjera prihvatljivosti prijavitelja
 • – studeni-prosinac 2023. – prvi krug evaluacije (vrednovanje pretprijava)
 • – siječanj 2024. – odabir pretprijava, poziv na podnošenje pune projektne prijave
 • – 29. ožujka 2024. – rok za podnošenje pune projektne prijave
 • – travanj-svibanj 2024. – drugi krug evaluacije (istorazinsko vrednovanje)
 • – lipanj 2024.- faza prigovora
 • – rujan/listopad 2024. – odabir projekata za financiranje
 • – kraj 2024./početak 2025. – početak provedbe projekata


Kako bi se olakšao proces stvaranja transnacionalnih konzorcija, CHANSE je stvorio alat za pronalazak potencijalnih partnera: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/.   

Informativna radionica za natječaj održat će se 14. lipnja s početkom u 10:00. Više informacija bit će dostupno na stranici CHANSE-a.

Tekst natječaja i sva prijavna dokumentacija nalaze se na stranici konzorcija CHANSE.

Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata
(MOBDOL-2023-08)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstvene organizacije u Republici Hrvatskoj povezala s mladim istraživačima u inozemstvu koji žele aktivno sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj. Konačni cilj je stvaranje baze mladih znanstvenika koji će nastaviti svoju karijeru u RH.

Cilj potprograma „Dolazna mobilnost viših asistenata” je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (dalje u tekstu: I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Nova potpora pridonijet će internacionalizaciji hrvatskog I&R sustava kroz suradnju sa stranim znanstvenicima i istraživačkim grupama.

Potpora za dolaznu mobilnost viših asistenata omogućit će istraživačima iz inozemstva da provedu određeno vrijeme u  istraživačko-razvojnim institucijama u Hrvatskoj.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram dolazne mobilnosti viših asistenata (MOBDOL).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (unofficial translation, published on 10 May 2023)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija/diploma o stečenom akademskom stupnju doktora/doktorice znanosti
 – Pismo preporuke za gostujućeg istraživača (pismo mentora, starijeg suradnika, voditelja istraživačkog tima, voditelja ustrojstvene jedinice i sl.)


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mentor, a prijavu u EPP sustav vrši predloženi mentor.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu. Početna anketa za organizacije-prijavitelje dostupna je ovdje, a za gostujuće istraživače ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

17.08.2023.

PITANJE: As you know, the application is due on August 22. I currently live in Finland but, due to family concerns and an up-coming job, would need to move to Croatia. At the time of the application’s submission, I live in Finland. Does that suffice for following the rules for the application?

In other words, at what point could I move to Croatia and not fall foul of the application rules? 

At what point will my residency be checked?

I’m hoping that it is sufficient that I live abroad at the point of submission and am then free to move to Croatia before hearing about whether the application succeeds or not.

ODGOVOR: One of the main criteria of the Call is that the End Beneficiary (Visiting Lecturer) „did not have permanent or habitual residence and was not employed in Croatia in the two years preceding the Call deadline.“ Hence, End Beneficiaries (visiting researchers) must not have had habitual residence in Croatia prior to 22nd August 2023. Also, End Beneficiaries must be nationals of EU Member State or Horizon Europe Associated Country (full list available at https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021- 2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) and Switzerland.

Applicants to the Call are Croatian organizations, i.e. „public research organizations established in line with the provisions of the Act on Higher Education and Scientific Activity (Official Gazette No. 119/22) that meet the definition of “research and knowledge-dissemination organisation” in accordance with the Commission Regulation (EU) No. 651/2014, Article 2(83). (which is to be proven by the Applicant’s Statute or other legal act(s) clearly defining the Applicant’s activity/ies.“

Each organization proposes Host Mentors for the End Beneficiaries (Visiting Researchers). The Host Mentor submits the proposal through the HRZZ’s online project application system (EPP).

The Organizations are required to take care of all the procedures and documents the visiting researchers need during the mobility period, including signing a Contract.

 

PITANJE: U prijavnim obrascima je obavezno navođenje linka na projekt; međutim projekt na koji prijavljujem dolaznog istraživača još nema web stranicu. Što napraviti u tom slučaju? Već je postavljeno pitanje o iznosima projekata ugovorenih u eurima. Vaš odgovor je glasio da se upiše iznos u eurima, a u zagradi da se naznači da ke iznos u eurima. Međutim sustav to ne dopušta pa Vas molim da odgovorite koji iznos da upišemo: u eurima (bez navođenja oznake EUR) ili da preračunamo ugovoreni iznos u kune.

ODGOVOR: U navedenom slučaju molimo priložiti drugu poveznicu na kojoj se nalaze minimalno osnovni podaci o projektnom prijedlogu.

Što se tiče iznosa na koji je projekt ugovoren, ukoliko je isti ugovoren u Eurima, molimo da preračunate iznos u kune prema tečaju 7,53450.

10.08.2023.

PITANJE: Poštovani, možete li molim vas pojasniti što u “MOBDOL_Obrazac-D-Detaljan-plan-usavrsavanja” dokumentu znače polja Role of Host Mentor on project i Project funder? Nije li uloga (role) host mentora upravo to da je mentor projekta? I nije li zaklada Project funder? Ili se tu misli na ostala sredstva iz kojih će se financirati svi troškovi osim plaće gostujućeg istraživača?

U EPP obrazcu, dio PROJEKT se odnosi na ovaj projekt kojeg prijavljujemo (MOBDOL-2023-08) ili na neki drugi mentorov projekt? Ja sam prijavila HRZZ IP-2022-10 (za kojeg još ne znam rezultate), dali da u taj dio EPP obrasca popunjavam podatke o tom projektu?

ODGOVOR: Za navedeni natječaj prihvatljivi mentori domaćini su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. U Obrascu D u poljima koja navodite u svom pitanju navode se podatci o znanstveno-istraživačkim projektu mentora domaćina na kojeg će se gostujući istraživač priključiti. U polje „Role of Host Mentor on project“ potrebno je navesti ulogu mentora domaćina na znanstveno-istraživačkim projektu (npr. voditelj ili suradnik) a pod „Project funder“ ustanovu koja financira znanstveno-istraživački projekt mentora.

U EPP sustavu navodite znanstveno-istraživački projekt mentora-domaćina uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača.

 

PITANJE: vezano uz on-line dio obrasca s podacima o Projektu molila bih vas za slijedeća pojašnjenja:

a) Naziv projekta – da li ide navodi samo naziv projekta na koji se usavršavanje veže ili i naziv usavršavanja?

b) izvor financiranja projekta – u slučaju EU projekata da li se navodi smao iznos koji je ugovorila ustanova prijavitelj proekta ili ukupni ugovoreni iznos?

ODGOVOR: a) Navodi se znanstveno-istraživački projekt mentora domaćina uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača.

b) Navodi se iznos kojega je ugovorila ustanova prijavitelj.

 

PITANJE: Htio bih se informirati da li kandidat za dolaznu mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) mora napraviti prijevod svoje doktorske diplome na engleski jezik ako je ista na drugom stranom jeziku za vrijeme prijave na ovaj natječaj? Naime kandidat s kojim radim na prijavi navedenog projekta ima originalnu diplomu na francuskom i arapskom jeziku. U natječaju je spomenuto da je potrebno priložiti diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti i ništa drugo.

ODGOVOR: Potvrda o stjecanju titule doktora znanosti treba biti na jednom od službenih jezika Europske unije i latiničnom pismu te treba biti jasno vidljiv datum stjecanja titule.

 

PITANJE: U sustavu za prijavu projekta za dolaznu mobilnost MOBDOL-2023-08-7243 prilikom unosa prijave i uploadanja dokumenata uočila sam dvije pogreške:

1. Na prvoj stranici gdje se unose osnovni podaci o projektu i mentoru traži se u četvrtom retku da se upiše iznos financiranja na koji je projekt ugovoren u kunama. Riječ je o EU projektu koji je počeo u veljači ove godine, a ne postoji mogućnost unosa iznosa u eurima. Ja sam preračunala iznos u kune, no to bi trebalo svakako prilagoditi.

2. Na stranici za uploadanje dokumenata (kao i na stranici natječaja gdje se dokumenti preuzimaju) stoji da je Izjava DNSH isto što i Obrazac F, no kada se dokument otvori piše da je riječ o Obrascu G. To bi trebalo ispraviti i uskladiti.

ODGOVOR: 1. U EPP sustavu ovo polje se za sve projekte koje financira HRZZ automatski popunjava jer se povlače podatci iz kartice o projektu koji su izraženi u kunama. Za sve ostale projekte iznos se može izraziti u eurima, pored iznosa u zagradu možete navesti (EUR). 

2. Na upit odgovoreno 27. 7.

27.07.2023.

PITANJE: U suradnji sa Sveučilištom (UKLONJEN NAZIV), došli smo do zaključka kako bismo prijavili dolaznu mobilnost za jednog doktora znanosti s tog Sveučilišta. Pogledao sam popis mogućih kandidata i postoji lista država čiji državljani se mogu javiti. Kandidat koji bi se javio je državljan Meksika koji 7 godina živi u EU, ali nema još državljanstvo. Smatrao sam da nije moguće da se on prijavi, međutim vidjeli smo sljedeću definiciju:

Participants from other countries (i.e. countries that are neither EU Member States nor countries associated to Horizon Europe, nor countries listed above) are not automatically eligible for funding and therefore usually have to participate at their own cost. They can however receive exceptional funding, if:
The granting authority considers that their participation as a beneficiary is essential for implementing the project, for example in view of their:
− outstanding competence/expertise
− access to particular research infrastructures
− access to particular geographical environments
− access to particular data).

Moje pitanje: je li moguće izraditi prijavu ako dokažemo izvrsnost kandidata (npr. ima 12 članaka u Q1/Q2 časopisima), dobijemo pristup infrastrukturi (UKLONJEN NAZIV), i (UKLONJEN NAZIV), te pristup podacima nužnih za ocjenu seizmičke ranjivosti Zagreba, a koji su razvijeni na ta dva Sveučilišta?

ODGOVOR: 1. Prihvatljivi krajnji korisnik mora biti državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske.

20.07.2023.

PITANJE: vezano uz natječaj MOBDOL-2023-08, može li potvrda/diploma o završetku doktorskog studija biti na originalnom jeziku (npr. španjolski) ili je potrebno napraviti prijevod na hrvatski ili engleski.

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo.

 

13.07.2023.

U razdoblju od 06.07. do 13.07.2023. nije bilo zaprimljenih upita.

 

06.07.2023.

PITANJE: Imam pitanje vezano uz rok za prijavu na natječaj MOBDOL-2023-08 koji je 22.8.2023. Na mojoj instituciji traje kolektivni godišnji odmor do 18.8.2023. i postoji mogućnost da čelnik ustanove neće stići odobriti i potpisati prijavu do 22.8.2023., a naša administracija sve odgovarajuće popratiti. Postoji li mogućnost za produljenje roka za prijavu na natječaj od minimalno tjedan dana?

ODGOVOR: Obzirom da je natječaj otvoren 20. travnja i prijava na natječaj traje četiri mjeseca, rok za prijavu neće biti produžen. Novi natječajni rok bit će raspisan u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

29.06.2023.

U razdoblju od 22.06. do 29.06.2023. nije bilo zaprimljenih upita.

 

21.06.2023. 

Pitanje: My question is about my PhD diploma: I have a scanned copy of the diploma and grades but I do not have the physical copy on hand. Will a scanned copy be accepted?

Odgovor: Application to the Call shall be submitted in electronic format through HRZZ’s EPP system. Hard copy of PhD diploma is not necessary for applying to this Call.

 

15.06.2023.

PITANJE: Prema Vašim informacijama na web-stranici stoji ovako:

“Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.”

Nismo shvatili točno iz teksta, radi li se ovdje o iznosu stipendije za usavršavanje istraživača koja se odnosi na mjesećnu plaću dolaznog znanstvenika (prijenos novaca na instituciju, a zatim na račun dolaznog znanstvenika) ili se odnosi na iznos stipendije koji se dodjeljuje za sam znanstveni rad i projekt (prijenos na instituciju, a zatim dolazni znanstvenik odlučuje o korištenju na projektu, reagensima, itd.), a nije povezana sa plaćom. U drugom slučaju, onda se mjesečna plaća dodjeljuje u dogovoru sa dolaznom institucijom domaćinom, ovisno već o vrsti institucije i ugovora?

ODGOVOR: Iznos stipendije za krajnjeg korisnika isplatit će se na račun Organizacije uoči dolaska istraživača iz inozemstva na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i dokumentaciji (potpisani Ugovor). Organizacija-prijavitelj ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje gostujućem istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstvenoistraživačkog usavršavanja u RH. Radi se o osobnoj stipendiji, ne sredstvima čija je namjena financiranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti. U sklopu prijave, potrebno je navesti znanstveni projekt na kojem će se provoditi znanstveno-istraživačko usavršavanje gostujućeg istraživača te izvor njegova financiranja.

Organizacija-prijavitelj obvezna je voditi računa o studijskome boravku i dokumentaciji krajnjeg korisnika u skladu s važećim zakonskim propisima. Ako je gostujući istraživač u radnom odnosu na organizaciji u inozemstvu (matična organizacija), zadržava pravo na isplatu plaće ako je tako regulirano njegovim ugovorom o radu.

 

07.06.2023.

PITANJE: Da li je moguće unutar ovoga poziva prijaviti/dovesti doktorande koji trebaju doktorirati unutar 9 mjeseci (od roka za prijavu) te bi dosli na (UKLONJENO) po stjecanju doktorata, dakle 5/2024. Da li postoje bilo kakva ogranicenja za drzavljanstvo osobe koja bi dosla u RH?

ODGOVOR: Krajnji korisnik predmetnog potprograma može biti istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: Mozete li mi odgovoriti mogu li se prijaviti na natječaj s obzirom da je datum službenog završetka mog projekta HRZZ 31.12.24.? Postoji naravno mogucnost da se projekt i produzi, ali to sad ne mogu znati.

ODGOVOR: Projekt mentora-domaćina mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, a što je potrebno potvrditi prilikom prijave.

 

PITANJE: Proučavajući dokumentaciju za MOBDOL-2023-08 program, nisam stopostotno siguran da li se jednako kao i države koje izravno participiraju kao dio asocijacije Horizon Europe mobilnosti, namjerava izravno i u potpunosti financirati države navedene pod: Participants from the following low- to middle-income countries are automatically eligible for funding

Konkretno razmatram, mogućnost dolaska putem kontakata iz Ukrajine, Crne Gore, Irana te Venezuele, Brazila, Čilea i Kolumbije te bih volio kontaktima nedvosmisleno navesti sažetak uvjeta natječaja.

ODGOVOR: Sve zemlje navedene u dokumentu dostupnom na poveznici (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) su prihvatljive. Prilikom ugošćavanja istraživača državljana stranih, a pogotovo trećih zemalja, potrebno je poštivati sve zakone i propise Republike Hrvatske. U okviru predmetnog potprograma sredstva za provedbu projekta isplatit će se na račun Organizacije-prijavitelj uoči dolaska gostujućeg istraživača iz inozemstva na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i  dokumentaciji (potpisani Ugovor).

 

PITANJE: Treba li kandidat posjedovati doktorat u trenutku predaje prijave ili ga treba imati u trenu kada stipendija treba početi? Naime u pitanju je jako dobar kandidat sa snažnim CV-om, ali koji treba doktorirati u jesen, što je nakon roka za prijavu.

ODGOVOR: (kao kod prvog pitanja). Krajnji korisnik predmetnog potprograma je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

U zadnjem kvartalu 2023. godine planira se još jedan rok za prijavu na ovaj natječaj, pod istim uvjetima.

 

PITANJE: Budući da u natječaju vezanom uz dolaznu mobilnost viših asistenata (MOBDOL 2023) nema dovoljno jasnih informacija o tome što mjesečni iznos stipendije od 3.625 EUR može pokriti bi se htio informirati:

1) Kakav je status stranog višega asistenta što se tiče zaposlenja i plaće? Da li se navedeni BRUTO iznos podrazumijeva kao plaća svakog zaposlenika Organizacije-prijavitelja sa svim oporezivanjima, doprinosima i putnim troškovima za vrijeme trajanja porjekta?

2) Da li je navedena stipendija podvrgnuta drugačijem oporezivanju?

ODGOVOR: Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za usavršavanje i znanstveno istraživanje u iznosu od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno. Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja.

1) Organizacija-prijavitelj obvezna je voditi računa o studijskome boravku i dokumentaciji krajnjeg korisnika u skladu s važećim zakonskim propisima. Iznos stipendije za krajnjeg korisnika isplatit će se na račun Organizacije uoči dolaska istraživača iz inozemstva na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i  dokumentaciji (potpisani Ugovor). Bitno je za naglasiti kako se radi o stipendiji, ne o iznosu za plaću gostujućeg istraživača.

Ako je gostujući istraživač u radnom odnosu na organizaciji u inozemstvu (matična organizacija), zadržava pravo na isplatu plaće ako je tako regulirano njegovim ugovorom o radu.

2) Za informacije o oporezivosti molimo Vas da se obratite za to nadležnim tijelima odnosno strukturama u Organizaciji-prijavitelju s obzirom na to da navedeno nije u nadležnosti Zaklade.

 

01.06.2023.

U razdoblju od 25.05. do 01.06.2023. nije bilo zaprimljenih upita.

 

25.05.2023.

PITANJE: I have a question regarding (REDACTED). Does the incoming candidate have to already have obtained the PhD ? 

ODGOVOR: Yes, one of the main conditions is that the candidate is a young researcher who obtained his/her doctoral degree not more than 7 years before the Call deadline and who will be trained at the Host Organization. Please find the unoffical translation of the Call for Inbound Mobility of Senior Research Assistants via the following link: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Call-MOBDOL_EN.pdf

 

PITANJE: Da li je u sklopu natječaja MOBDOL-2023-08 (Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata), poslijedoktorand iz Indije validan za dolaznu mobilnost? Znam da znanstvenici iz Indije jesu validni za prijave MSCA programa, no za ovaj nisam sa 100%-tnom sigurnoscu mogao izdvojiti podatak. Kolega iz Indije je iznimno zainteresiran za nastavak karijere u HR, a vec imamo raspisan projekt.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska. Na navedenom popisu ne nalazi se i Indija.

 

PITANJE: Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na pitanje da li postoji mogucnost da se na konkurs za dolaznu mobilnost jave i kandidati koji su boravili i bili zaposleni na Fakultetu u Hrvatskoj u protekle dve godine? U konkursu pise da ne smeju biti prijavljeni da rade i borave u Hrvatskoj u prethodne dve godine. Ima mnogo kandidata koji bi nastavili svoje istrazivanja u Hrvatskoj ali im ta tacka konkursa ne omogucava da konkurisu, a vec imaju uspostavljenu saradnju i bilo bi za njih mnogo korisnije da ostanu i zavrse istrazivanja.

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik može biti istraživač koji nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj. Navedeni uvjet nije moguće promijeniti.

 

18.05.2023.

PITANJE: U opisu prihvatljivih krajnjih korisnika MOBDOL-a (natječaja dolazne mobilnosti viših asistenata) stoje određeni uvjeti za koje nisam u potpunosti siguran da li su primjenjivi na mene, pa bih Vas ljubazno molio da mi potvrdite da li mogu aplicirati, s obzirom na moju specifičnu situaciju. 

Naime, ja sam državljanin Republike Hrvatske (ondje sam rođen, odrastao i pohađao osnovno i srednje obrazovanje), ali posljednjih 12 godina živim i studiram u Sjevernoj Americi (SAD-u i Kanadi) gdje sam pohađao preddiplomske studije, diplomske studije, i poslijediplomske studije (koje trenutno dovršavam na UKLONJENO). Da li je ta kombinacija problem za prijavu? Nadalje, iako je datum prijave (koja zahtijeva završen doktorski studij) 22.08.2023., obrana mog doktorata zakazana je za 28.10. 2023. Da li mogu priložiti neke dokaze ili garancije (od Sveučilišta, odsjeka, i/ili supervizora) da ću doktorirati na vrijeme i aplicirati? 

ODGOVOR: Prihvatljivi su državljani država članica Europske unije i pridruženih članica programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarske. Krajnji korisnik na navedenom natječaju može biti istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj.

U zadnjem kvartalu 2023. godine očekuje se raspis novog roka za prijavu na natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata.

 

PITANJE: I am an early career research fellow at the (REDACTED). I am interested in applying for this call with (REDACTED), from (REDACTED).

Can I request you to give more details on the application procedure? I didn’t find any link to the application portal in the call text. I would also need to involve the research support team at the University, and it would be great if you could provide the necessary support.

ODGOVOR: The applications to this Call are submitted by Croatian Research Performing Organizations, i.e. by the Mentors (hosts) employed at the applying organizations. The EPP portal for submitting proposals was opened for applications on 16 May. Instructions on how to submit the proposal through the EPP system are available on HRZZ’s web page: https://hrzz.hr/otvaranje-epp-sustava-za-natjecaje-programa-mobilnosti/ and more details about the Call conditions at https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Call-MOBDOL_EN.pdf. Visiting Researchers will need to register in the EPP system and create a research profile so that they can be added to the application. The registration is done via the following link: https://epp.hrzz.hr/.

 

PITANJE: Zavrsio sam doktorski studij na sveucilistu u Stockholmu 2022. godine i drzavljanin sam RH koji je zadrzao prebivaliste u RH tijekom studija u inozemstvu.

Zanima je li se unatoc tome moguce prijaviti buduci da je jedan od uvjeta za prijavu da krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivaliste/boraviste niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”.

ODGOVOR: Uvjet za prihvatljivost krajnjeg korisnika je da nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: Registrovao sam se kao istraživač sa doktoratom izvan Hrvatske koji bi želeo da konkuriše na otvorene konkurse za rad u javnim istraživačkim organizacijama u Hrvatskoj.

S tim u vezi, imam jedno pitanje. Unapred se izvinjavam ako postavljam pitanje na koje već postoji odgovor u konkursnoj dokumentaciji. Zanima me da li negde postoji spisak otvorenih pozicija ili je potrebno da ja kontaktiram neku od istraživačkih organizacija sa predlogom oko mog angažovanja nakon čega bi oni eventualno konkurisali kod Vas za sredstva?

ODGOVOR: Prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti podnose Organizacije-prijavitelji, javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). Kod Natječaja MOBDOL-2023-08, Organizacija-prijavitelj predlaže Mentora-domaćina koji podnosi prijavu, uključujući plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača. Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za usavršavanje i znanstveno istraživanje. Pravni odnos s gostujućim istraživačem regulira Organizacija-prijavitelj.

 

11.05.2023.

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju.

 

PITANJE: Javljam se s upitom u vezi natjecaja  „Program mobilnosti – dolazna mobilnost visih asistenata”.

Zavrsio sam doktorski studij na sveucilistu u Stockholmu 2022. godine i drzavljanin sam RH koji je zadrzao prebivaliste u RH tijekom studija u inozemstvu.

Zanima je li se unatoc tome moguce prijaviti buduci da je jedan od uvjeta za prijavu da krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivaliste/boraviste niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”.

ODGOVOR:  Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač), a nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: U odgovoru na prethodni upit ustvrdili ste da su “Predlagatelji i suradnici na projektnim prijedlozima prijavljenima na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10) prihvatljivi mentori na ovom natječaju” (odgovori 27.04.2023)
Zanima me kada će prijaviteljima koji su prijavili projekt na natječaj IP-2022-10 biti omogućena prijava na natječaj MOBDOL-2023-08 putem EPP sustava, budući da to trenutno moguće (na dan 9. svibnja 2023.).

ODGOVOR: Prijave u EPP sustavu još nisu omogućene za Program mobilnosti općenito. Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav bit će omogućene 15. svibnja 2023., a što će biti objavljeno u rubrici Novosti na službenoj web stranici Zaklade.

 

PITANJE: 1. Jesu li prihvatljivi korisnici dolazne mobilnosti također hrvatski državljani koji žive i rade van Hrvatske (Njemačka) više od 3 godine i koji su vani stekli doktorat?

2. Je li za prijavu dovoljna pečatirana potvrda sveučilišta o stečenom doktoratu znanosti ili je potrebna preslika diplome? Konkretno, doktorat je stečen prije mjesec dana i diploma će biti izdana od sveučilišta tek kada doktorat bude publiciran, za što je predviđen rok od godine dana.

ODGOVOR: 1. Prihvatljivi krajnji korisnici su državljani jedne od država članica Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske koji nisu imali prijavljeno prebivalište/boravište niti su bili zaposleni u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

2. U slučaju da diploma nije još izdana, prihvatljiva je ovjerena potvrda o obranjenoj doktorskoj disertaciji i stjecanju naziva doktora znanosti.

 

04.05.2023.

PITANJE: My name is (REDACTED) and I am considering applying to the HRZZ fellowship called MOBDOL. Since the call is in Croatian, I am not sure to fully understand the fellowship call. My questions are the following:

– Would I be hired by the Croatian hosting institution or, otherwise, should I be hired by another institution in my origin country? I am thinking of this fellowship as an opportunity to carry out a postdoc in Croatia. In case I am misunderstanding this application call, is there any other HRZZ  call I can benefit from?

– I am supposed to defend my PhD thesis in September 2023, therefore, my question is if I am eligible for the MOBDOL program if I am not a PhD holder at the moment of the fellowship call closing date, even though I will be a PhD holder at the time to start the fellowship.

Thank you for your time and help.

ODGOVOR: The English version of the MOBDOL-2023-08 Call will be made available soon. In summary, this Call is open for Croatian scientific institutions as the Applying Organizations. The institution proposes a mentor, a Visiting Researcher and a program for the Visiting Researcher connected to an ongoing research project. The Visiting Researcher must be a scientist that has obtained a PhD no later than 7 years before the deadline; must be from an EU country or a country-member of the Horizon Europe (see the list of acceptable countries: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) or from Switzerland. The Call defines other requirements as well.

The funds available through the MOBDOL call will be disbursed in the form of a stipend. However, the Host Institution and the Visiting Researcher will have to sign a contract defining their mutual obligations. If the Visiting Researcher is employed at their home country, they retain all their legal rights if it is so defined by their employment contract.

According to the Call conditions, the Visiting Researcher must hold a PhD degree at the time of application to the Call. The MOBDOL programme anticipates two calls – the second one will be launched in late 2023.

 

PITANJE: Jedan od uvjeta koji mora zadovoljiti krajnji korisnik na natječajima MOBODL i MOBDOL je da je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, te se taj rok može produžiti do najviše 11 godina u slučajevima korištenja rodiljnog/ih dopusta ili dugotrajnih bolesti i liječenja koji su nastupili NAKON stjecanja doktorata.

Postoji li mogućnost izmjene uvjeta na način da se rok produži za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, kao što je to bilo učinjeno u natječaju Razvojne istraživačke potpore, također financiranom iz NPOO-a?

ODGOVOR: (Navedene) uvjete Natječaja nije moguće izmijeniti na ovom natječajnom roku.

 

PITANJE: Je li unaprijed poznat postupak što se događa sa stipendijom ako je iz nepredviđenih razloga potrebno ranije prekinuti boravak istraživača, bilo kod dolazne ili odlazne mobilnosti? Snose li institucije ili istraživači penale, te očekuje li se povrat isplaćene stipendije za odrađeni dio mobilnosti?

ODGOVOR: Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.


PITANJE: Jesu li prihvatljivi korisnici dolazne mobilnosti drzavljani trecih zemalja navedeni u dostupnom popisu kao “Other third countries”, gdje je navedeno “Participants from the following low- to middle-income countries are automatically eligible for funding:”? Konkretno, moze li se drzavljan Irana natjecati za stipendiju dolazne mobilnosti?

ODGOVOR: Krajnji korisnici iz zemalja s popisa „Other third countries“ kojeg navodite su prihvatljivi, uz poštivanje uvjeta i mjera koji su navedeni pod EU restrictive measures u istom dokumentu. Pritom, organizacija-prijavitelj je odgovorna za poštivanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na gostujuće predavače iz inozemstva.

27.04.2023.

PITANJA:

1. Molim Vas pojasnjenje vezano uz program MOBDOL-2023-08. Je li navedeni mjesecni iznos stipendije za dolaznog istrazivaca iz inozemstva neoporeziv u Republici Hrvatskoj (tj. jesu li navedeni iznosi neto iznosi koje istrazivac mjesecno prima)?

2. Molila bi Vas informaciju vezanu za natječaj mobilnosti MOBDOL-2023-08. U tekstu je naveden iznos stipendije za dolaznu mobilnost od 3.625 EUR mjesečno. Zanimalo bi me da li je to netto iznos ili se iz tog iznosa plaća porez i svi ostali doprinosi.

ODGOVOR: Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) porez na dohodak ne plaća se na:

21. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa

Sukladno članku 6. stavku 12. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 0/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23):

Porez na dohodak ne plaća se, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 21. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.

Zaključno, sredstva isplaćena za dolaznu i odlaznu mobilnost smatraju se neoporezivim primicima.


PITANJE:
Prijavio sam projekt u sklopu natječaja IP-2022-10 za koje se rezultati prema najavama očekuju na ljeto ove godine. Zanima me jesmo li ja i članovi moje istraživačke skupine prihvatljivi mentori-domaćini u sklopu natječaja Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) s obzirom da nismo angažirani na projektima zaklade koji se trenutno izvode.

ODGOVOR: Prihvatljivi mentori na natječaju Dolazna mobilnosti viših asistenata su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. Projekt mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Predlagatelji i suradnici na projektnim prijedlozima prijavljenima na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10) prihvatljivi su mentori na ovom natječaju.

Projekt u sklopu natječaja Dolazna mobilnost viših asistenata može se u tom slučaju prihvatiti za financiranje samo ako je u trenutku donošenja odluke o financiranju mobilnosti ugovoren i projekt po natječaju IP-2022-10 te ukoliko taj projekt traje za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti.


PITANJE:
Zanima me kakav je točno status znanstvenika koji dolazi u sklopu stipendije. Zapošljava li se znanstvenik na instituciji domaćinu, tj. potpisuje li ugovor o radu? Drugim riječima, je li navedeni iznos od 3625 eura neto iznos kojeg korisnik stipendije dobiva na svoj račun svaki mjesec?

ODGOVOR: HRZZ potpisuje Ugovor o dodjeli sredstava s Organizacijom–prijavitelj te stipendiju isplaćuje na račun Organizacije-prijavitelja. U skladu s Natječajem (dio 5. Financiranje) „Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje gostujućem istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u RH.“

Organizacija prijavitelj i krajnji korisnik potpisuju zaseban ugovor u kojem definiraju status, prava i obveze.


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, iznos stipendije isplaćuje se Organizaciji-prijavitelj stoga mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelj za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.


PITANJE:
Molim Vas da mi odgovorite je li moguće za isti međunarodni projekt (PRIMA program) dobiti potporu i za dolaznu mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) i za Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

ODGOVOR: U okviru jednog znanstveno-istraživačkog projekta moguće je planirati prijavu na program Dolazna mobilnost viših asistenata i Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.


PITANJE:
Htjela bih se raspitati zbog uvjete za prijavljivanje dolazne mobilnosti pod objavljenim natječajem https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08)

Prijavitelj bih bila ja, IME i PREZIME IZBRISANI; Matični broj znanstvenika, zaposlena kao Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju na NAZIV USTANOVE IZBRISAN. 

Članica sam međunarodnog projekta NAZIV USTANOVE, POVEZNICA IZBRISANI.

Kandidat kojeg bih predložila za dolaznu mobilnost je iz Canade te također član spomenutog projekta, IME I PREZIME, koji je ovu godinu doktorirao na sveučilištu u McGillu. Prijavila bih kandidata za dolaznu mobilnost na NAZIV USTANOVE IZBRISAN u trajanju od 12 mjeseci.

Ljubazno Vas molim da mi javite da li moguće prijaviti kandidata za dolaznu mobilnost, odnosno da li su ovim podatcima ispunjeni uvjeti za prijavu.

Za dodatnu informaciju stojim na raspolaganju.

Puno hvala na povratnom javljanju.

ODGOVOR: Hrvatska zaklada za znanost ne može u ovoj fazi postupka dati informaciju o prihvatljivosti prijave na natječaj već se ista utvrđuje po zaključenju natječaja. Za više informacija o prihvatljivosti prijave upućujemo Vas na tekst predmetnog natječaja i Upute za prijavitelje koji se nalaze na mrežnoj stranici HRZZ-a.

Za predmetni natječaj, mentor domaćin treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. Projekt mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Krajnji korisnik, mladi istraživač, treba biti znanstvenik u ranoj fazi karijere koji je doktorat znanosti stekao najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.  

Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata
(MOBODL-2023-08)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj potprograma „Odlazna mobilnost viših asistenata” je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

 

Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mladi istraživač, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (mladi istraživač) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu koja će biti dostupna online od datuma otvaranja natječaja do njegova zatvaranja. Početna anketa dostupna je ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

17.08.2023.

PITANJE: Prijavljujem se na odlaznu mobilnost te imam potvrdu o doktoratu izdanu 2017. godine kad sam i doktorirao. Je li ta potvrda prihvatljiva?

ODGOVOR: Prihvatljiva je ovjerena potvrda o obranjenoj doktorskoj disertaciji i stjecanju naziva doktora znanosti.. Napomena: Prihvatljivost specifičnog dokumenta koji je poslan uz upit nije moguće potvrditi prije zaključenja prijava na natječajni rok i početka postupka provedbe administrativne provjere projektnih prijava, temeljem načela jednakosti postupanja.

 

PITANJE: Javljam Vam se u vezi mijenjanja sadržaja obrazaca. Smijem li pobrisati upute poput : “Molimo navedite kako se predloženo usavršavanje uklapa u strategiju i viziju istraživačke grupe u okviru koje djeluje mladi istraživač. Ako Organizacija-prijavitelj osigurava dodatnu financijsku podršku tijekom usavršavanja, neophodno je navesti izvor i iznos. Molimo navesti na koji način će Organizacija-prijavitelj pružiti podršku istraživaču tijekom stručnog usavršavanja i nakon povratka.”

ODGOVOR: Navedeno nije dozvoljeno.

10.08.2023.

PITANJE: U prijavnoj dokumentaciji (obrascima) koja se može skinuti sa stranice natječaja, u obrascu H pogrešno je naveden naziv dokumenta “obrazac G”: Treba li krajnji prijavitelj ispraviti tu pogrešku? 

Odgovor: Na upit je odgovoreno 27.7.

 

PITANJE: U Protokolu za administrativnu provjeru piše: “Prijavitelj i mladi istraživač ispunili su anketni obrazac.” No kad se od na anketu, popunjava ju samo mladi istraživač. Možete li potvrditi da je potrebno samo da istraživač ispunjava anketu?

Odgovor: Početnu anketu popunjava mladi istraživač, krajnji korisnik.

 

PITANJE: Imam nekoliko pitanja vezanih za natječaj MOBODL-2023-08:

1. Na pitanje o formatu datuma intervala trajanja mobilnosti koji se upisuje u prvu tablicu u Obrascu-A i prvu tablicu Obrascu-F, naveli ste da je za trajanje mobilnosti moguće navesti npr. “ožujak 2024. – ožujak 2025.”, ali da je pritom potrebno navesti točan broj mjeseci/dana trajanja mobilnosti. S obzirom na vaš odgovor, ja bih kao trajanje mobilnosti onda naveo jednu od sljedećih opcija:

a) “ožujak 2024. – ožujak 2025. (12 mjeseci/365 dana)”

b) “ožujak 2024. – ožujak 2025. (12 mjeseci)”

Dakle, muči me definiranje dana trajanja mobilnosti. 

U opciji a), za broj dana sam izabrao 365 dana kao broj dana u minimalnom trajanju mobilnosti od 12 mjeseci. Međutim, nisam siguran ni ako je broj 365 dobar ili možda treba pisati 360 dana jer je 12 mjeseci * 30 dana = 360 dana? Naime, u slučaju da jedan mjesec trajanja mobilnosti vodite kao period od isključivo 30 dana i ne obazirete se na kalendarske mjesece (što je dvosmisleno sugerirano na nekoliko mjesta u natječaju), onda u tom slučaju prema formuli vrijedi da će minimalno trajanje mobilnosti od 12 mjeseci biti zapravo jednako periodu od 360 dana, a ne 365 dana? 

U opciji b) sam izostavio spominjanje broja dana tako da izbjegnem ove dvojbe između broja 365 i 360, ali nisam siguran ako je dovoljno da samo napišem 12 mjeseci s obzirom na vaš prethodni odgovor na koji se ovdje referiram u kojem kažete da je potrebno navesti točan broj mjeseci/dana trajanja mobilnosti?

2. Drugo pitanje tiče se naziva konačnih datoteka koje je potrebno uploadati unutar EPP sustava. Zanima me jesu li nazivi svih konačnih pdf-ova proizvoljni ili moraju biti identični postojećim nazivima predložaka ili pak nešto treće?

ODGOVOR: 1. Dovoljno je navesti broj mjeseci (opcija b iz Vaše poruke), stipendija se isplaćuje u obliku fiksnog iznosa mjesečno.

2. Nazive dokumenata možete uskladiti s nazivom obrasca.

 

PITANJE:  Bila bih Vam zahvalna za informaciju o mogućnosti prijave za drugu stipendiju za vrijeme dobivanja stipendije putem MOBODL programa. Drugim riječima, može li se osoba koja je ostvarila pravo na MOBODL stipendiju prijaviti na natječaj za neku drugu stipendiju (poput EMBO stipendije koja bi pokrila i dio troškova istraživanja)?

ODGOVOR: Prijava na druge izvore financiranja za vrijeme korištenja MOBODL stipendije je prihvatljiva. U slučaju ostvarivanja prava na korištenje drugih stipendija razdoblju korištenja MOBODL stipendije, upućujemo Vas na odredbe MOBODL programa o zabrani dvostrukog financiranja.

 

27.07.2023.

PITANJE: Moja pitanja glase:

1. U Uputama za prijavu na natječaj piše da se obrasci ne smiju mijenjati. Zanima me na kojem mjestu na “Obrascu-F” je potrebno staviti potpise “istraživača” i “mentora-domaćin”, budući da “Obrazac-F ” nema u svom predlošku unaprijed umetnute linije na koje bi se trebali potpisati “istraživač” i “mentor-domaćin”.

2. U slučaju trajanja usavršavanja od 12 mjeseci, može li se u “Obrascu-A” i “Obrascu-F” umjesto točnog datuma odlaska na usavršavanje i povratka s usavršavanja upisati samo mjesec odlaska i mjesec dolaska s obzirom na sve nepredvidivosti (npr., putna karta i sl.). Primjerice, može li se upisati samo “ožujak 2024. – ožujak 2025.”, a to onda podrazumijeva recimo odlazak 5.3.2024. te povratak 5.3.2025.?

ODGOVOR: 1. Možete dodati još jednu liniju u dokument za potpis. Sadržaj obrasca nije dozvoljeno mijenjati.

2. Navedeno je moguće u trenutku prijave na Natječaj. Pritom, potrebno je navesti točan broj mjeseci/dana trajanja mobilnosti. Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava bit će potrebno definirati točne datume. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječajni rok u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

PITANJE: Navedeno je kako obaveznu dokumentaciju za prijavu na natječaj čine obrasci A-H, Statut i potvrda o stjecanju titule dr.sc. No kada se preuzmu obrasci koji se nalaze na stranici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ i kada se preuzme Obrazac H – Izjava matične Organizacije-prijavitelja da je predloženi projekt u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” te kada se isti otvori u Wordu, u naslovu piše “Obrazac G – usklađenost s načelom “ne nanosi bitnu štetu”. Pa me samo zanima, smijemo li i moramo li to promijeniti u obrascu pa da piše “Obrazac H” ili da ostavimo tako kako je i ispunimo dijelove koje moramo? Pitam čisto iz razloga da se zbog ovakvog tipfelera prijava automatski nebi odbila.

ODGOVOR: Upoznati smo s navedenim previdom. Obrazac možete i ne morate preimenovati. Ukoliko izmijenite naziv u Obrazac H, navedeno se neće smatrati izmjenom natječajne dokumentacije.

 

PITANJE: U sustavu https://epp.hrzz.hr/ imamo opciju priložiti/uploadati dokumente pod Ostalo. Što predlažete da tamo priložimo od ekstra dokumentacije, možda tamo možemo priložiti grafičke abstrakte, prikaze i sl.?

ODGOVOR: Sva obvezna dokumentacija prilaže se na za nju predviđenu lokaciju u EPP sustavu. Pod Ostalu dokumentaciju mogu se priložiti relevantne dopune obveznoj dokumentaciji ili ona dokumentacija za koju prijavitelji procjenjuju da je relevantna za projektnu prijavu.

 

PITANJE: Imam pitanje vezano uz odlaznu mobilnost viših asistenata. Ako smo u obrascima naveli kako planiramo mobilnost npr. siječanj 2024 – prosinac 2024, a s obzirom da je krajnji rok odlaska 31.03.2024., zanima me da li je moguće mobilnost započeti krajem ožujka, na primjer, 25.03.2024. (samim time bi mobilnost trajala onda do veljače 2025.) iako smo izvorno planirali započeti mobilnost u siječnju? Ili se moramo strogo držati mjeseci koje smo naveli u obrascima?

ODGOVOR: U obrascima prijave može se navesti okvirni početak mobilnosti (npr. mjesec, bez točnog datuma). Pritom, potrebno je navesti točan broj mjeseci/dana trajanja mobilnosti. Mobilnost mora trajati najmanje 12 mjeseci, nije moguće planirati kraće od 12 mjeseci. Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava bit će potrebno definirati točne datume. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječajni rok u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

PITANJE: S obzirom da instituciji koja će me ugostiti, ali i meni samoj najviše odgovara početak mojeg stručnog usavrsavanja u rujnu. Zanima me ukoliko dobijem financiranje oce li mi se ti mjeseci koje ću provesti na usavršavanju prije donošenja rezultata uvaziti, odnosno ocu li biti financirani sa zaostatkom? U Prijavi ću navesti početak usavrsavanja rujan 2023-rujna 2024., je li to prihvatljivo?

ODGOVOR: Financiranje projektne prijave, odnosno mobilnosti, nije moguće ostvariti retroaktivno. Financiranje ne može započeti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, koji potpisuju HRZZ i Organizacija-prijavitelj.

 

20.07.2023.

PITANJE: 1. Zanima me što se točno misli pod pojmom elektronički potpis? Koliko sam vidio, u engleskom govornom području se pravi distinkcija između elektroničkog i digitalnog potpisa, pri čemu elektronički potpis može biti i jednostavan vlastoručni potpis na grafičkom tabletu, dok je digitalni potpis temeljen na kriptografičkim certifikatima i sl. Dakle, moje pitanje glasi, može li elektronički potpis biti i jednostavan vlastoručni potpis na nekakvom tabletu ili se u dokumentu “Upute za prijavu na natječaj – MOBODL” misli isključivo na digitalni potpis?

2. Mora li na “Obrascu E” biti i elektronički pečat ili je dovoljan samo elektronički potpis? I opet vrijedi prethodno pitanje, na što se točno misli pod pojmom elektronički potpis i pečat (ako mora biti pečat)?

3. Koja je alternativa digitalnom potpisu u slučaju “Obrasca-D” i “Obrasca-E”, ako takvi nisu dostupni? Je li dovoljno da mentor-domaćin i organizacija-domaćin isprintaju dokument i onda ga vlastoručno potpišu na klasičan način te zatim onda takav dokument skeniraju i pošalju meni e-mailom?

4. U slučaju dokumenta “Obrazac F – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku”, i ja kao krajnji korisnik i mentor-domaćin moramo potpisati dokument. Recimo da on dokument potpiše digitalno i pošalje ga meni. Moje naknadno dodavanje mog potpisa na dokument na kojem se već nalazi njegov potpis će onda predstavljati mijenjanje dokumenta, zbog čega onda njegov digitalni potpis prestaje biti validan

5. Ako u slučaju dokumenta “Obrazac F – Detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja istraživača (krajnjeg korisnika) na engleskom jeziku” ja odlučim dokument potpisati vlastoručno te ga skenirati i poslati mentoru-domaćinu putem e-maila, mora li onda i on printati taj dokument i vlastoručno ga potpisati te ga zatim skenirati i poslati mi ga putem e-maila ili on smije potpisati digitalno?

Pitanja 3. i 4. su naravno suvišna ako se pod elektroničkim potpisom dopušta jednostavni vlastoručni potpis elektroničkom olovkom po tabletu (a ne strogi digitalni potpis).

ODGOVOR: 1. Svi europski certificirani potpisi su prihvatljivi u RH (popis po državama), sam potpis ne može se provjeravati bez dokumenta – on je dio dokumenta (link za provjeravanje dokumenata). Za prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti prihvatljiva je i preslika/scan potpisanog dokumenta.

2. Pismo potpore mora biti podneseno na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina. Prihvatljiva je preslika/scan potpisanog dokumenta

3. Navedeno je prihvatljivo.

4. Navedeno je prihvatljivo. U navedenom slučaju možete i Vi prvi potpisati dokument. No, ako Vi posljednji ovjeravate navedeni dokument, molimo da priložite pod ostalu dokumentaciju i originalnu verziju, odnosno zaprimljenu verziju kako bi potpis bio provjerljiv.

5. Odgovor kao pod 4.

 

PITANJE: Imamo upit za našeg zaposlenika, (UKLONJENO). Naime, on bi se prijavio na natječaj koji financira HRZZ, za stipendiju, a kako je kod nas u redovitom radnom odnosu, pitanje je kako možemo na (UKLONJENO) regulirati njegov rad. Radi se o potprogramu odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

Smije li otvoriti plaćeni dopust za vrijeme trajanja stipendije, jer bi ipak jednom tjedno uspio držati nastavu.

ODGOVOR: Sukladno članku 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja mladi istraživač ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 12 mjeseci, a u preostalom dijelu boravka u inozemstvu na usavršavanju mu se priznaje pravo na neplaćeni dopust. Za prava i obveze tijekom neplaćenog i plaćenog dopusta Zaklada nije nadležna stoga molimo da navedeno provjerite na Vašoj instituciji, kod nadležne organizacijske jedinice te regulirate shodno regulativi i internim pravilnicima.

 

PITANJE: U obrascu H navedeno je nekoliko Direktiva.

U dijelu 2A ako je odgovor NE – koje se obrazloženje očekuje?

U dijelu 2C: ako projektni prijedlog nije povezan s vodnim tijelima u obje rubrike se upisuje NE? Koje se obrazloženje očekuje i prema kome/čemu se piše to obrazloženje?

Prepostala pitanja dalje pod rubrikom 2C:

Odgovori se moraju obrazložiti ako je odgovor DA ili NE? Ili u oba slučaja?

ODGOVOR: Obrazac H je tražen od strane Europske komisije. Odgovore je potrebno kratko obrazložiti u svim navedenim slučajevima, odnosno kratko navesti razlog zašto se iste ne primjenjuju ili primjenjuju na projektni prijedlog.

 

PITANJE: zamolio bih vas za pojašnjenje oko ispunjavanja obrasca H. U obrascu se navodi da  “Ukoliko se projektna prijava sastoji od predviđenog istraživanja i inovacija vezanih uz aktivnosti opisanih listom isključenja prijavitelj se automatski isključuje iz daljnjeg postupka natječaja.” Obzirom da se radi samo o aktivnosti odlazne mobilnosti, molim uputu što je potrebno zaokružiti u dijelu 2., odlomku c) kod sljedećih pitanja kako prijavitelj ne bi bio isključen iz daljnjeg postupka natječaja:

Je li predviđena oprema, ako je predviđena, u skladu s NRT standardima, odnosno da li je priložena okolišna dozvola koja je u skladu sa člankom 95. zakona o zaštiti okoliša? – OBRAZLOŽENJE: Aktivnosti podrazumijevaju odlaznu mobilnost (usavršavanje) istraživača te ne podrazumijevaju nabavu opreme.

Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom NN 84/21? – OBRAZLOŽENJE: Aktivnosti podrazumijevaju odlaznu mobilnost (usavršavanje) istraživača te ne podrazumijevaju gospodarenje otpadom.

Je li projektni prijedlog u skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)?  – OBRAZLOŽENJE: Aktivnosti podrazumijevaju odlaznu mobilnost (usavršavanje) istraživača te su u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

ODGOVOR: Navedena pitanja se odnose na znanstveno-istraživačke aktivnosti koje se provode za vrijeme mobilnosti (npr. rad s opremom, materijalima, sirovinama i sl.) te na poštivanje navedenih Zakona, odnosno njihovih odredbi tijekom provedbe tih aktivnosti, stoga je u skladu s time potrebno ispuniti Obrazac H. Ukoliko nema predviđenih aktivnosti, može se navesti kao što predlažete.

 

PITANJE: Imam upit u vezi obrazaca E. U obrascu se navodi “The form should be signed by a representative of the Host Organization”. Planiram ići na usavršavanje na (UKLONJENO) gdje bi usavršavanje mogao provesti kod mentora koji radi u sklopu “(UKLONJEN NAZIV GRUPE) unutar (UKLONJEN NAZIV INSTITUTA) koji se nalazi na (UKLONJEN NAZIV ODJELA). S obzirom da se navedena grupa i institut nalaze unutar više nivoa upravljanja na (UKLONJEN NAZIV) sveučilištu i da su samostalni u financiranju i radu može li se kao Organizacija-domaćin predložiti navedena grupa ili institut, odnosno mogu li onda njihovi voditelji potpisati samo pismo potpore (Obrazac E)?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo s obzirom na to da se radi o neovisnom institutu.

 

PITANJE: Ukoliko će se postdoc održavati pod mentorstvom nekoliko supervizora kako se ispunjavaju obrasci D i C? U mom slučaju su u pitanju tri mentora s jednim koji će biti glavni, treba li navesti informacije samo glavnog ili sva tri? Isto tako zanima me u koliko detalja se ispunjava obrazac D (Životopis mentora) u smislu kvantitete ispisivanja projekata u slučaju kad ih ima podosta. U mentorship experience kolumni ste stavili da je potrebno navesti samo broj mentoriranih doktoranada/postdoc-a, da li se nešto slično može odnositi i na projekte tako da se navedu najveći ili najrecentniji, a potom se stavi broj svih projekata vođenih od te osobe? Npr. 6 projekata (od 2003 g.) financiranih od strane xy ustanove.

ODGOVOR:  S obzirom na uvjete natječaja, moguće je prijaviti jednog mentora-domaćina. Kod ispunjavanja Obrasca D, molimo navesti samo one podatke koji se traže, a u slučaju velikog broja projekata, može se navesti selektirani popis projekata. Navedeno vrijedi i za broj mentoriranih doktoranada i poslijedoktoranada. Molimo Vas da pritom obratite pažnju i na kriterije navedene u obrascu za vrednovanje.

 

PITANJE: 1. Možemo li u Obrazac A u dio c. (gdje pišemo o projektu) staviti grafičke prikaze kao što su mape, sheme i sl. ?
Također, da li se to računa u maksimalnu količinu teksta (maksimalno 4 stranice)?
2. U MOBODL_Protokol-za-administrativni-pregled-prijava.pdf, pod 8. piše “Obrazac E – pismo potpore Organizacije-domaćina podneseno je na službenom memorandumu Organizacije, sadržava Plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja te potpis predstavnika Organizacije-domaćina.”.
Da li to znači da Pismo potpore (Obrazac E) moramo spojiti u jedan dokument s obrascom F (planom istraživanja)? Već sam dobila pismo potpore sa svim elementima navedenim u Uputama za prijavu, ovakva formulacija se nigdje ne spominje…

 ODGOVOR: 1. Prihvatljivi su grafički prikazi. Isti se računaju u ograničenje.

2. Obrasce je potrebno ispuniti u skladu s Uputama. U Uputama za prijavu na natječaj (str 11-12) opisan je sadržaj i način ovjere Obrasca E.

 

 

13.7.2023.

PITANJE: U pdfu “Upute za prijavitelje” stoji da detaljan plan rada (obrazac F) treba biti potpisan od strane mentora-domaćina, ali nema napomene da taj potpis može biti elektronički. Moje pitanje dakle glasi, može li taj potpis biti elektronički kao što je slučaj s obrascem D i obrascem E? Ako ne, treba li onda mentor-domaćin printati taj dokument, potpisati ga ručno, pa ga opet skenirati i poslati mi ga ili?

ODGOVOR: Elektronički potpisi su prihvatljivi.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti za financiranje odlazne mobilnosti  viših asistenata. Moje pitanje odnosi se da li u prijavi mogu staviti za početak usavršavanja 8.9.? Voljela bih započeti usavršavanje u rujnu pa me zanima da li je to moguće s obzirom na donošenje rezultata natjecaja?

ODGOVOR: Trajanje vrednovanja prijava je do 5 mjeseci. S obzirom na to da se natječajni rok zatvara 22. kolovoza 2023. nije izgledno da će se postupak vrednovanje završiti do datuma iz upita stoga predlažemo da razmotrite kasniji početak. Gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika) u okviru prvog roka za prijavu na ovaj Natječaja mora početi najkasnije do 31. ožujka 2024.

 

PITANJE: Na prvoj stranici dokumenta “MOBODL_Obrazac-F-Detaljan-plan-usavrsavanja” koji dakle predstavlja DOCX predložak za izradu obrasca F (downloadan sa službene stranice MOBODL natječaja), nalazi se sljedeća tablica:

(tablica iz Obrasca F)

Title and name of Host Mentor 

 

Host Organization 

 

Name of Visiting Researcher 

 

Title of research project the Visiting Researcher would join 

       ?

Role of Host Mentor on project 

          ?

Project funder 

      ? 

Research visit duration (dates from-to) 

 

Moja pitanja glase: 

 1. Što je potrebno napisati u četvrtom, petom i šestom retku? Naime, ne postoji nikakav projekt kojemu ću se pridružiti na vanjskoj instituciji, nego jednostavno idem na usavršavanje na vanjsku instituciju zahvaljujući isključivo MOBODL natječaju. U uputama MOBODL natječaja nikad nije bio spomenut projekt na vanjskoj instituciji.  
 2. Da onda u četvrtom retku napišem MOBODL ili da samo stavim minus znak ili?
 3. U petom retku da napišem samo “mentorship”?
 4. U šestom retku da napisem  EU ili HRZZ ili …?

ODGOVOR: 1. Navedeno nije definirano Natječajem. Informacije je potrebno unijeti ukoliko će se krajnji korisnici pridružiti istraživačima i istraživačkim grupama čije istraživačke aktivnosti imaju financijsku potporu projekata.

2. Ukoliko znanstveno usavršavanje nije vezano uz specifičan istraživački projekt mentora-domaćina, navedeni redak možete označiti minusom.

3. i 4. Navedene retke možete također označiti s minusom s obzirom na to da se tražene informacije odnose na istraživački projekt mentora-domaćina.

 

PITANJE: 1. Planiram se prijaviti na natječaj za odlaznu mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08). Na sastanku ste naveli da se “vežemo/uključujemo na aktivan projekt Organizacije-domaćina na koju bismo išli”. Da li Organizacija-domaćin baš mora imati aktivan projekt financiran od neke vanjske strane, na primjer vlade ili gospodarstva? I ako da, da li je potrebno navoditi izvor financiranja? Odnosno, zanima me, ako Organizacija-domaćin u sklopu svojih aktivnosti obavlja istraživanja koja nisu vezana za vanjske projekte, možemo li se mi kao korisnici stipendije u tom kontekstu svojim boravkom uključiti u njihov rad? – naravno, uz opis i razrađen plan rada?2. Zanima me još dio koji govori o sankcijama. Ako nakon 6 mj. boravka izvješće nije pozitivno, boravak se prekida i vraćaju se novci. Radi li se tu o vraćanju preostalog iznosa stipendije ili cjelokupnog iznosa, odnosno, vraćanju onog dijela koji je potrošen za vrijeme prvih 6 mjeseci boravka?

ODGOVOR: 1. Odgovor isti kao kod prethodnog upita: Navedeno nije definirano Natječajem. Informacije je potrebno unijeti ukoliko će se krajnji korisnici pridružiti istraživačima i istraživačkim grupama čije istraživačke aktivnosti imaju financijsku potporu projekata.

Dodatno, u opisu aktivnosti možete pojasniti na koji način ćete za vrijeme usavršavanja biti uključeni u rad istraživačke grupe mentora-domaćina ili njegovog/njezinog odjela/organizacije/itd.

2. Prvo periodično izvješće o izvršavanju plana usavršavanja podnosi se na polovini studijskog boravka, odnosno nakon 6 mjeseci ukoliko studijski boravak traje ukupno 12 mjeseci. Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako Zaklada ima pravo zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna. U slučaju negativno vrednovanog izvješća, odluku o traženju povrata sredstava donosi Upravni odbor Zaklade. Povrat se definira odlukom za svaki pojedini projekt koji je negativno vrednovan te ovisi o rezultatima vrednovanja.

 

PITANJE: Kontaktiram Vas u vezi natječaja:“Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08)“ te bih Vas zamolio za jedno pojašnjenje:

„U okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstvenoistraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.
„Intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu.“

U tome me zanima definicija „troškova prihvatljivih za financiranje bespovratnim sredstvima“, na koji je način potrebno troškove pravdati, te možete li navesti koji troškovi spadaju u prihvatljive.

Što se dešava s troškovima koji nisu prihvatljivi, te što se dešava s financijama koje nisu potrošene do okončavanja projekta.

ODGOVOR: Prihvatljivi troškovi u natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata su putni troškovi koji se odnose na odlazak na instituciju domaćin (povratna avionska karta i sl.) te trošak osobne stipendije korisnika sredstava (mladog istraživača). Istraživački troškovi ne pokrivaju se ovim natječajem. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

U svrhu pravdanja iznosa stipendije, nakon povratka sa znanstveno-istraživačkog usavršavanja potrebno je priložiti potvrdu Organizacije-domaćina o trajanju boravka mladog istraživača na Organizaciji-domaćinu, koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Zanimalo bi me pojašnjenje izjave o dvostrukom financiranju. Shvaćam da su financiranja konfliktna, ali bi me zanimalo ako to vrijedi i za prijave na više natječaja poput YUFE i MOBODL. Postolji li problem u prijavi  više paralelnih  odlaznih mobilnosti, npr. YUFE i MOBODL, te ako su u kojem slučaju obje prijave pozitivne, odlučiti se za jednu nakon dobivenih rezultata.

ODGOVOR: Istovremeno korištenje sredstava (stipendija) iz više različitih izvora za isti program (projekt) znanstvenoistraživačkog usavršavanja u (jednom) istom vremenskom periodu smatra se dvostrukim financiranjem.


PITANJE: Možete li mi, molim Vas, precizirati što se misli pod navodom u Obrascu A: “Ako Organizacija-prijavitelj osigurava dodatnu financijsku podršku tijekom usavršavanja, neophodno je navesti izvor i iznos.”? Odnosi li se ta odredba na redovnu plaću krajnjeg korisnika ili na nešto drugo?

Također, možete li precizirati na što se misli pod pojmom “reference” u Odjeljku C Obrasca A? Odnosi li se to na pismo/pisma preporuke, potpis znanstvenika koji daju preporuke ili na nešto treće?

ODGOVOR: Navedeno se ne odnosi na plaću krajnjeg korisnika. Istraživač na studijskom boravku zadržava pravo na isplatu plaće na matičnoj Organizaciji tijekom prvih godinu dana ako to pravo nije iskoristio, odnosno razmjeran dio vremena ako je iskoristio dio tog prava.

Ukoliko Organizacija-prijavitelj isplaćuje dodatna sredstva kao financijsku podršku usavršavanju, a pored obvezne isplate stipendije temeljem Ugovora o dodjeli sredstava sa Zakladom, potrebno je navesti točan iznos i izvor financiranja.

Reference se odnose na popis literature korištene za opis predloženog znanstveno-istraživačkog usavršavanja krajnjeg korisnika.

06.07.2023.

PITANJE: Molio bih Vas da mi pojasnite dio vezan za sankcije ako se predloženi plan istraživanja ne ispuni ili se djelomično ispuni. Rekli ste na radionici da, ako izvješće koje podnesemo nakon 6 mjeseci boravka ne bude pozitivno ocijenjeno, neće nam se omogućiti nastavak mobilnosti. Zanima me trebaju li se u slučaju da izvješće nakon 6 mjeseci provedene mobilnosti ili nakon završetka mobilnosti ne bude pozitivno ocijenjeno, vratiti novčana sredstva zakladi?

ODGOVOR: Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako Zaklada ima pravo zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna.

 

PITANJE: Zanima me što se događa u sljedećim scenarijima promjene radnog mjesta krajnjeg korisnika:

1) ako krajnji korisnik tijekom trajanja mobilnosti prijeđe na drugu znanstvenu instituciju na novo radno mjesto u sustavu znanosti (npr. s jednog fakulteta na drugi)?

2) ako krajnji korisnik tijekom vrednovanja prijave, a prije početka mobilnosti prijeđe na drugu znanstvenu instituciju na novo radno mjesto u sustavu znanosti (npr. s jednog fakulteta na drugi)?

Drugim riječima, što se događa ako se promijeni organizacija-prijavitelj tijekom trajanja mobilnosti odnosno tijekom vrednovanja prijave?

ODGOVOR: Prijavitelj na natječaj je javna istraživačka organizacija (Organizacija – prijavitelj) koja predlaže krajnjeg korisnika, mladog istraživača za odlazak na dugoročnu mobilnost te se Ugovor o dodjeli sredstava u slučaju pozitivnog vrednovanja sklapa između HRZZ-a i Organizacije – prijavitelj. Krajnji korisnik treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelj za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti te regulira svoj status zasebnim ugovorom s  Organizacijom-prijavitelj.

U navedenom slučaju, ukoliko predloženi krajnji korisnik više nije zaposlenik Organizacije prijavitelj prijava na natječaj povlači se iz vrednovanja. Ukoliko tijekom trajanja mobilnosti dođe do promjene ustanove zaposlenje, raskida se Ugovor o dodjeli sredstava između HRZZ-a i Organizacije – prijavitelja.

 

PITANJE: Na vašoj web stranici piše: “Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu koja će biti dostupna online od datuma otvaranja natječaja do njegova zatvaranja.” Međutim, na poveznici na anketu, kad se ona pokrene piše: “Anketu popunjava mladi istraživač (asistent ili viši asistent) kojeg istraživačka organizacija prijavljuje za mobilnost.” Znači li to da je dovoljno da anketu popuni SAMO mladi istraživač, ne I mladi istraživač I predstavnik organizacije-prijavitelja?

ODGOVOR: Početnu anketu popunjava mladi istraživač, krajnji korisnik.

 

PITANJE: U obrascu E piše da potpora organizacije domaćina treba biti na memorandumu. Znači li to da ta potpora ne mora biti u tom template-u koji ste vi poslali već na njihovom memorandumu?

ODGOVOR: Obrazac E, Pismo potpore institucije domaćin treba biti na službenom memorandumu Organizacije-domaćina i potpisano od strane predstavnika Organizacije-domaćina.

 

PITANJE: U uputama za prijavu na natječaj MOBODL, u poglavlju vezanom za Obrazac E – Potpora Organizacije-domaćina, za pismo potpore stoji da mora sadržavati sljedeće elemente: 

1. podršku predloženom znanstveno-istraživačkom usavršavanju prihvaćajući sve odgovornosti koje su proistekle iz i u svezi s pružanjem podrške (administrativnu i podršku drugih službi, financijsku podršku i tehničku podršku Organizacije) 

2. podršku i dopuštenje angažmana mentora na znanstveno-istraživačkom usavršavanju istraživača tijekom cijelog trajanja studijskog boravka 

3. podršku i dopuštenje angažmana istraživačke skupine s kojom mentor-domaćin provodi istraživanje, suradnika koji bi bili uključeni u rad s istraživačem i sl. 

4. popis postignuća Organizacije odnosno organizacijske jedinice u okviru koje će istraživač boraviti u predmetnoj znanstvenoj disciplini.

PITANJA:

– Za točku pod rednim brojem 1, zanima me moraju li se spominjati/navoditi nekakve financijske obveze institucije koja bi mi bila domaćin budući da stipendija pokriva sve moje troškove te ću ja stoga u principu volontirati na toj instituciji (iz perspektive te institucije)? U konačnici, meni će od te institucije-domaćina biti potreban samo radni prostor, stol, stolica, priključak na struju i Wi-Fi. Je li dovoljno onda da oni pod točkom broj 1 navedu samo te elemente podrške.

– Za točku pod rednim brojem 4, moraju li se navoditi relevantni znanstveni radovi odnosno naslovi znanstvenih radova i sl., ili je dovoljno da institucija-domaćin samo navede broj radova objavljenih u tom relevantnom području? 

ODGOVOR: U obrascu E, Pismo potpore Organizacije-domaćina nije potrebno navesti financijske podatke o potpori već je dovoljno navesti elemente podrške koji su nužni i potrebni za provedbu Vašeg plana usavršavanja.

Obrazac E, a posebice popis postignuća Organizacije, temelj je ocjene kvalitete i relevantnosti odabrane institucije s obzirom na područje istraživanja krajnjeg korisnika. Potrebno je navesti informacije temeljem kojih će se moći ocijeniti relevantnost Organizacije-domaćina u području Vašeg stručnog usavršavanja.

 

29.06.2023.

PITANJE: Možete li, molim vas, potvrditi da će se drugi natječaj predviđen za odlaske na stipendije nakon 31. ožujka 2024. raspisati u zadnjem kvartalu 2023?

Pokriva li predviđena stipendija u iznosu od 4.000 EUR sve moguće troškove, dakle i trošak putovanja na konferencije, boravak na terenu i sl.?

Napisali ste da je važno da viši asistent bude zaposlen na matičnoj instituciji, ali da nije važno na kojem ugovoru – to znači da može biti zaposlen i na mjestu znanstvenog suradnika (ukoliko nije prošlo više od 7 godina nakon stjecanja doktorata)?

ODGOVOR: U planu je otvaranje novog natječaja Odlazna mobilnost viših asistenata i Dolazna mobilnost viših asistenata u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Potpora u vidu stipendije predviđena je za financiranje troškova vezanih uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin). Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje mladom istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Pismom potpore Organizacije-domaćina potvrđuje se da će se za vrijeme provedbe programa znanstveno-istraživačkog usavršavanja krajnjem korisniku na raspolaganje staviti resursi organizacije, u dijelu: „Indicate support that will be provided for the proposed scientific training of the Young Researcher (administrative and support of other services, financial support, technical support, etc.)“ a korisnik iznos stipendije troši za potrebe usavršavanja.

Prihvatljiv krajnji korisnik je istraživač koji je titulu doktora znanosti stekao najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj (radno mjesto ne uvjetuje prihvatljivost). Ostali uvjeti navedeni su u tekstu Natječaja.

 

PITANJE: Zanima me koliko detaljno mora biti razrađen plan rada. Je li dovoljno napisati opći plan istraživanja ili je potrebno isti razraditi u detalje? Kakve su sankcije ako se plan ne ostvari ili se djelomično ostvari?

Također, što bi trebalo upisati u obrascu D, u stupcu Type of activity, retku Other (please specify activities)?

ODGOVOR: Obrazac F je Detaljan plan usavršavanja krajnjih korisnika koji mora sadržavati rezultate i očekivana postignuća. Aktivnosti se mogu raščlaniti u manje zadatke te biti jasno navedene kako bi se mogao pratiti napredak projekta, odnosno izvršenja programa znanstveno-istraživačkog usavršavanja. Plan znanstveno-istraživačkog rada ne treba biti vrlo detaljan već treba sadržavati najvažnije aktivnosti i rezultate usavršavanja. Navedeni obrazac je sastavni dio ugovora i temelj za vrednovanje, odnosno odobrenje nastavka financiranja nakon periodičnog izvješća. Više informacija i upute za ispunjavanje obrasca možete pronaći u Uputama za prijavu na natječaj „Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata“, str. 12. i 13.

U retku „Other“ unose se aktivnosti koje se odnose na sve aktivnosti pored istraživačkih, odnosno aktivnosti diseminacije, treninga i sl. a kojima je rezultat npr. objava publikacija, sudjelovanje na konferencijama, usvajanje specifičnih vještina i sl.

 

PITANJE: Naime, u dijelu Prihvatljivi korisnici u uvjetima stoji da istraživač prijavitelj treba biti zaposlen tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

S obzirom da natječaj traje do 22.8.2023. i da se vjerojatno prije 01/2024 neće znati rezultati te da odlazna mobilnost vjerojatno neće moći početi prije 03/2024 što znači da najranije može završiti 03/2025. Kod mene je situacija takva da mi trajanje poslijedoktorandskog ugovora ističe prije tog najranijeg predviđenog završetka mobilnosti 03/2025.

Zvala sam upravu NAZIV USTANOVE na kojem sam zaposlena kao poslijedoktorand i oni su mi rekli kako mi Dekan ima pravo odobriti neplaćeni dopust nekoliko mjeseci, odnosno mirovanje ugovora o radu poslijedoktorandskog ugovora do završetka ove mobilnosti iz Natječaja HRZZ.

Ispunjavam li u tom slučaju uvjete za prijavu na natječaj?

ODGOVOR: Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024., dakle mogući je i raniji odlazak. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Sukladno tome prilikom prijave možete priložiti potvrdu potpisanu od strane čelnika ustanove da ćete ostvariti mirovanje ugovora o radu te ga nastaviti po povratku s mobilnosti.

 

21.06.2023.

PITANJE: Poštovani, može li u detaljnom planu znanstveno-istraživačkog rada biti naveden odlazak u drugi laboratorij (izvan Organizacije-domaćina), primjerice u trajanju od 2 tjedna radi dodatnih analiza/rada u laboratoriju i slično? 

Odgovor: Programom se financira dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu pri čemu je organizacija-domaćin organizacija u inozemstvu koja će ugostiti voditelja projekta, a mentor-domaćin znanstvenik na organizaciji-domaćinu koji će biti odgovoran za rad s voditeljem projekta u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja te se u prijavi navodi sve što je u skladu s usavršavanjem. Plan znanstveno-istraživačkog rada ne treba biti vrlo detaljan već treba sadržavati samo najvažnije rezultate usavršavanja.

 

15.06.2023.

PITANJE: Zanima me na što se točno odnosi izjava o izbjegavanju dvostrukog financiranja u kontekstu programa odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL-2023-08) (“Poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja, ujedno, osobno i u ime Prijavitelja potvrđujem da predloženi prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova), niti da će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.”)?

Obzirom da u samom natječaju za prihvatljive troškove piše samo: “Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu”, zanima me znači li to da tijekom trajanja stipendije istraživač ne smije ni na koji način biti financiran nikakvim EU sredstvima? Npr. ne smije dobiti novac za konferenciju iz EU projekta i slično?

ODGOVOR: Stipendija koja se putem predmetnog natječaja dodjeljuje namijenjena je za usavršavanje i znanstveno istraživanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin). U navedenom primjeru odlaska na konferenciju, načelo zabrane dvostrukog financiranja znači da se npr. kotizacija za konferenciju smije prikazati kao trošak samo jednom, odnosno ne smije se prikazati kao trošak kako bi se isti pokrio više puta, iz više izvora.

 

07.06.2023.

PITANJE: Imate li kakvu dokumentaciju na engleskom jeziku koju bismo mogli poslati potencijalnim mentorima da pročitaju o čemu je riječ?

ODGOVOR: Službeni jezik dokumentacije i prijave svih natječaja u sklopu Nacionalnog programa obnove i oporavka je hrvatski jezik.  Prijavna dokumentacija potprograma MOBODL-2023-08 koju popunjava mentor-domaćin na inozemnoj ustanovi  je na engleskom jeziku.

 

PITANJE: Ako je obrana doktorske disertacije planirana za srpanj 2023., a nakon toga ostajem zaposlena kao asistent na istoj instituciji (ugovor je potpisan na naredne dvije godine, do lipnja 2025.), mogu li se prijaviti na natječaj, unatoč tome što tijekom trajanja mobilnosti nisam zaposlena u zvanju viši asistent? 

U natječaju je navedeno: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno. Taj se iznos isplaćuje na račun institucije ili samog korisnika mobilnosti? Za što su predviđena ta sredstva? Postoji li mogućnost primanja dodatnih sredstava ukoliko to zahtjeva istraživački rad (specifično npr. kemikalije, sekvenciranje)? 

ODGOVOR: Možete se prijaviti na predmetni natječaj po stjecanju doktorata znanosti, te je prijavi potrebno priložiti potvrdu o stečenom doktoratu znanosti.

Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje mladom istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstvenoistraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Potpora se krajnjem korisniku isplaćuje kao stipendija. Stipendija predstavlja fiksni iznos, a ovim se natječajem ne mogu dodijeliti dodatna sredstva.

 

PITANJE: U natječaju je navedeno da voditelj projekta: mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju, odnosno nadređene osobe (voditelja zavoda, odsjeka ili sl.). Dakle, suglasnost može potpisati i napisati bilo tko? Svejedno je radi li se o predstojniku zavodu ili pročelniku odsjeka?

S obzirom da Organizacija-prijavitelj dobiva novčana sredstva (koja bi, kao što je navedeno u natječaju, trebala biti dostupna krajnjem korisniku), ta će se sredstva isplaćivati na koji način? Kao refundacija nakon svog dostavljenog računa?

ODGOVOR: U slučajevima da krajnji korisnik nema dodijeljenog mentora, suglasnost može potpisati nadređena odgovorna osoba prema organizacijskoj strukturi. Nakon što HRZZ isplati puni iznos stipendije na račun Organizacije-prijavitelja, a uoči početka programa mobilnosti, Organizacija je obvezna staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje krajnjem korisniku. Navedena financijska sredstva su potpora u obliku stipendije za ostvarivanje programa mobilnosti. U svrhu pravdanja iznosa stipendije HRZZ-u prilaže se potvrda organizacije-domaćina o boravku asistenta na organizaciji koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Prijavio bih se na natječaj za odlaznu mobilnost viših asistenata. Zanima me je li Velika Britanija na popisu prihvatljivih zemalja? Prošli tjedan sudjelovao sam na vašoj radionici u sklopu koje sam postavio isto pitanje. Kao odgovor na postavljeno pitanje poslali ste mi u chat link na dokument (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf). Međutim, iz teksta dokumenta ne mogu jasno isčitati odgovor nalazi li se Velika Britanija na popisu prihvatljivih zemalja te Vas molim za pomoć.

ODGOVOR: Velika Britanija (United Kingdom) nalazi se na navedenom popisu.

 

01.06.2023.

PITANJE: Istraživač na studijskom boravku zadržava pravo na isplatu plaće na matičnoj Organizaciji tijekom prvih godinu dana ako to pravo nije iskoristio, odnosno razmjeran dio vremena ako je iskoristio dio tog prava. Nije mi jasno što znači ‘ako to pravo nije iskoristio’ odnosno znači li to da ukoliko planiram provesti 13 mjeseci u inozemstvu (npr 01.02.2024.-01.03.2025.), imam pravo primiti plaću poslijedoktoranda za 12 mjeseci od MZO uz 4000,00 eura stipendije mjesečno?

ODGOVOR: Sukladno članku 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja mladi istraživač ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 12 mjeseci, a u preostalom dijelu boravka u inozemstvu na usavršavanju mu se priznaje pravo na neplaćeni dopust. Za ostala pojašnjenja vezana uz isplatu Vaše plaće obratite se nadležnom odjelu na matičnoj organizaciji.

 

PITANJE: razmišljam o prijavi na natječaj odlazne mobilnosti viših asistenata. No, budući da mi je ovo posljednja godina prema ugovoru o zaposlenju na (UKLONJENO), a hoću li nastaviti od 2024. raditi na instituciji ostaje zasad neizvjesno, te me stoga zanima mogu li se uopće onda prijaviti na ovaj natječaj?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Navedeno potvrđuje i čelnik Organizacije, ovjerom Obrasca A (Prijava Organizacije), u kojem stoji: „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“

 

PITANJE: Je li moguća odlazna mobilnost viših asistenata kraća od 12 mjeseci? 

ODGOVOR: Odlazna mobilnost viših asistenata mora trajati najmanje 12 mjeseci, a može trajati najviše 24 mjeseca.

 

PITANJE: Molim Vas odgovore na sljedeća pitanja.

 1. 1. Moj ugovor višeg asistenta ističe u studenom 2023. godine i moj poslodavac je pokrenuo postupak mojeg izbora u docenta, no ugovor će biti potpisan nakon što prođe cijela procedura natječaja i moje nastupno predavanje. Da li se ja mogu prijaviti na ovaj natječaj i ako da, kakva je točno dokumentacija od mog poslodavca potrebna?
 2. 2. Molim vas objašnjenje i za „vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu“. Pošto se u natječaju ne navodi koje su to institucije već samo zemlje molim vas dodatno pojašnjenje tj. koje institucije spadaju u navedeni opis. Dali postoji neka lista institucija ili kriteriji koje ta institucija mora ispunjavati? Također molim informaciju na temelju čega čete vrednovati institucije i dali će „vrijednost“ te institucije biti najbitniji kriterij za odabir?

ODGOVOR: 1. Čelnik Organizacije, ovjerom Obrasca A (Prijava Organizacije), potvrđuje sljedeću izjavu: „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“ Novi rok natječaja predviđa se u trećem kvartalu 2023. godine.

2. Od krajnjih korisnika se očekuje da kao inozemne institucije za studijski boravak odaberu one institucije koje se smatraju vrhunskima u području istraživanja korisnika. U skladu s navedenim, jedan od kriterija vrednovanja je „3. VREDNOVANJE UVJETA NA ORGANIZACIJI-DOMAĆINU“, a u okviru kojeg se nalazi potkriterij: „3.2. Relevantnost Organizacije-domaćina u predmetnom području. (…) Procjenjuje se odabir Organizacije-domaćina i organizacijske jedinice (odjel, laboratorij itd.) s obzirom na područje istraživanja krajnjeg korisnika. Ovaj element vrednuje se na temelju informacija koje prijavitelj navede u Obrascu E. Obrazac za vrednovanje objavljen je uz natječajnu dokumentaciju na web stranici Zaklade.

 

PITANJE: Planiram prijavu na HRZZ Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08). Viši asistenti imaju propisanu normu sati nastave koju su tijekom akademske godine obavezni održati. S obzirom da je minimalno vrijeme odlaska prema natječaju 12 mjeseci, zanima me na koji način je dozvoljeno organizirati nastavu tijekom mobilnosti. Drugim riječima, jesu li prema natječaju dozvoljeni povremeni i kratkoročni povratci na matičnu ustanovu zbog održavanja nastave?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja, traje najmanje 12 a najviše 24 mjeseca te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. HRZZ nije nadležna za pitanje organizacije nastavnih obveza te Vas ljubazno molimo da ga uputite nadležnima na Vašoj organizaciji.

 

25.05.2023.

PITANJE: Zanima me može li se na natječaj prijaviti znanstvenik koji je stekao titulu doktora znanosti prije više od 7 godina, ukoliko je koristio porodiljni dopust prije stjecanja doktorata znanosti kao što je bilo u dosadašnjim natječajima.

ODGOVOR: HRZZ će uzeti u obzir mlade istraživače koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Navedeno vrijeme odnosi se na korištenje navedenih dopusta nakon stjecanja doktorata. Detaljnije pojašnjenje nalazi se u tekstu Natječaja, fusnota 1 (str. 4-5).

 

PITANJE: Da li je nužno da poslijedoktorand za vrijeme trajanja mobilnosti ima ugovor na instituciji s koje odlazi ili je moguće da ga prijavi institucija kod koje dolazi?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na prihvatljivoj organizaciji (Organizacija-prijavitelj) tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

18.05.2023.

PITANJE: 1. Mogu li se na natječaj prijaviti mladi znanstvenici iz svih područja, ili samo iz STEM-a? Zbunjuje podatak da je natječaj ostvaren “u okviru investicije C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima” i – ako ne – hoće li znanstvenici iz STEM i ICT područja imati prednost

2. Očekuje li se da korisnik mobilnosti cijelo razdoblje (od 12 mjeseci minimalno, a 24 maksimalno) provede na stranoj instituciji? Je li moguće predložiti radni plan koji bi uključivao barem dio “boravka” na matičnoj instituciji, odnosno kombinirao istraživanja i boravke na matičnoj i inozemnoj instituciji? Naime, kontaktiravši potencijalnu inozemnu ustanovu za mobilnost, dobio sam odgovor da je mobilnost moguće ostvariti isključivo tijekom trajanja akademske godine, od listopada jedne godine od početka srpnja iduće, no ne i tijekom stanke u akademskom kalendaru. Pozitivan odgovor bi omogućio da u natječaju sudjeluju i mladi istraživači koji izvode nastavu i imaju druga zaduženja na institucijama na kojima su zaposleni.

ODGOVOR:  1. Program mobilnosti otvoren je za sva znanstvena područja.

2. Dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja, može trajati između 12 i 24 mjeseci te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu.

 

PITANJE: Kao viši asistent sudjelujem u držanju nastave na fakultetu. Je li fakultet u slučaju pozitivnog ishoda prijave dužan omogućiti višem asistentu održavanje nastave na daljinu tijekom njegova boravka u inozemstvu?

ODGOVOR: Zaklada nije nadležna za navedeno pitanje. Ljubazno Vas molimo da ga uputite nadležnima na Vašoj organizaciji.

 

PITANJE: Moze li se prijaviti osoba koja nema 100% zaposlenje nego je u nepunom radnom vremenu? I moze li se prijaviti osoba koja ima zvanje i radno mjesto znanstvenog suradnika?

ODGOVOR: Mladi istraživač koji se prijavljuje, koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju (imati Ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelju) te biti zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Za ostale uvjete koje krajnji korisnik mora ispunjavati, molimo pogledajte tekst natječaja.

 

PITANJE: Imam pitanje u vezi napomene: “Za krajnje korisnike koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.” Što se točno misli pod “specijalizacijom”? Smatra li se specijalizacijom i obavljeno poslijedoktorsko usavršavanje u inozemstvu?

ODGOVOR: Specijalizacija se odnosi na specijalističko usavršavanje doktora medicine.

 

PITANJE: Što se događa ukoliko viši asistent više nije zaposlen na instituciji prijavitelju (a u trenutku prijave je bio zaposlenik)?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju čitavo vrijeme trajanja usavršavanja. U Obrascu A (Prijava Organizacije) potrebno je navesti „Datum početka i završetka ugovora o radu krajnjeg korisnika na matičnoj Organizaciji“. Ovjerom navedenog obrasca „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja. “ Prije početka projekta mobilnosti, a u slučaju pozitivnog vrednovanja Vaše prijave na natječaj, trebate dokazati da ćete biti zaposleni tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

PITANJE: 1. Na koji način se dokazuje boravak u inozemstvu, je li dovoljan ugovor o najmu stana/sobe ili su potrebni i neki drugi dokumenti (prijava boravišta)

2. Postoji li mogućnost da viši asistent na matičnoj instituciji izvodi nastavu u jednom danu tjedna dok je ostale dane na inozemnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti?

ODGOVOR: 1. U svrhu pravdanja iznosa stipendije, tijekom mobilnosti potrebno je priložiti potvrdu organizacije-domaćina o boravku istraživača na organizaciji, koju potpisuje mentor-domaćin. Prvo periodično izvješće o izvršavanju plana usavršavanja podnosi se na polovini studijskog boravka. Nakon završetka studijskog boravka podnosi se završno narativno izvješće, koje sadrži pregled provedenih aktivnosti tijekom razdoblja trajanja mobilnosti. Završno narativno izvješće potpisuju čelnik Organizacije-domaćina, istraživač (krajnji korisnik) i mentor-domaćin te ih podnose HRZZ-u u elektroničkom obliku najkasnije u roku od 15 dana od završetka studijskog boravka. Izvješća su predmet vrednovanja Povjerenstva za Program mobilnosti.

2. Dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja, može trajati između 12 i 24 mjeseci te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. Za prava i obveze definirane Ugovorom o radu i drugim važećim aktima, ljubazno molimo da se obratite Vašoj organizaciji.

 

11.05.2023.

PITANJE: Zbog dugogodišnje suradnje i dobrih odnosa s organizacijom, zanima me ako je u sklopu programa mobilnosti (MOBODL-2023-08) moguće prijaviti Harvard Center for Population and Development Studies, Cambridge, MA, USA.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Zanima me mogu li se na program odlazne mobilnosti za više asistente MOBODL-2023-08 prijaviti i osobe koje su već docenti.

ODGOVOR: Krajnji korisnik može biti mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. U skladu s navedenim, ukoliko zadovoljava sve ostale kriterije, krajnji korisnik može biti i docent.

 

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju.

 

PITANJE: Kolegi (UKLONJENO) koji zaposlen na (UKLONJENO) ugovor o radu na mjestu višeg asistenta istječe 31. kolovoza 2024. Molim vas informaciju da li kolegu (UKLONJENO) može prijaviti na natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08) koji je raspisala Zaklada?

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja. Studijski boravak mora trajati minimalno 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseci.

04.05.2023.

PITANJE: Imam pitanje za MOBODL-2023-08 natječaj naveden na Vašim mrežnim stranicama (Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata). Trenutno sam zaposlena u Organizaciji-prijavitelju, ali će mi ugovor isteći 1.8.2023. (pošto sam zamjena za porodiljni). Je li se svejedno mogu prijaviti na ovaj natječaj (jer u tekstu natječaja piše da mladi istraživač mora biti zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja na Organizaciji-prijavitelju (a meni će u međuvremenu istaći ugovor….)?

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

 

PITANJE: S obzirom na prethodno ponuđene odgovore na pitanja: ‘Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije u trajanju od 12 do 24 mjeseca’ i ‘Po zatvaranju roka za prijavu, 22. kolovoza 2023. pokreće se vrednovanje čije je očekivano trajanje tri do pet mjeseci’, molim vas da budete precizniji i odgovorite mi na pitanje: s kojim najranijim datumom može početi gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika)? Može li istraživač (krajnji korisnik) započeti gostovanje prije okončanja vrednovanja i sam pokriti troškove nastale prije početka stipendije?

Prema Obrascu A, ‘Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.’ U istom obrascu se traži i ‘Datum početka i završetka ugovora o radu krajnjeg korisnika na matičnoj Organizaciji’. No, na internetskoj stranici ‘Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata’ stoji: ‘Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.’ S obzirom na navedeno, molim vas da mi kažete može li Organizacija-prijavitelj prijaviti na Natječaj onog krajnjeg korisnika čiji trenutni ugovor o radu istječe tijekom trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja, a očekuje se da će biti zaposlen tijekom čitavog vremena trajanja usavršavanja. Također vas molim da mi kažete je li potrebno dokazati utemeljenost spomenutog očekivanja i, ako to je potrebno, na koji način se ono dokazuje. Podsjećam, u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) stoji: ‘Na slobodno radno mjesto na javnom visokom učilištu i javnom znanstvenom institutu nastavnik, znanstvenik i suradnik zapošljava se u postupku pokrenutom javnim natječajem’ (čl. 40, st. 1).

Prema odgovoru Zaklade: ‘Radno mjesto ne uvjetuje prihvatljivost prijave na ovaj natječaj’ možemo zaključiti da se na natječaj za Odlaznu mobilnost viših asistenata može prijaviti i osoba koja nije zaposlena kao viši asistent na Organizaciji-prijavitelju već, ako je titulu doktora znanosti stekla najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, može biti zaposlena na doslovno bilo kojem radnom mjestu na Organizaciji-prijavitelju. Postoje li ograničenja s obzirom na vrstu radnog mjesta na kojem krajnji korisnik može biti zaposlen tijekom trajanja usavršavanja? Mora li krajnji korisnik biti zaposlen na istoj organizaciji tijekom cijelog trajanja usavršavanja?

ODGOVOR: Natječajem je propisano trajanje vrednovanja prijava na natječaj od najdulje 5 mjeseci (str. 3 – Ukratko o natječaju). Sukladno navedenome možete planirati početak mobilnosti. Ovim natječajem mogu se pokriti troškovi koji će nastati nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava s predlagateljima čije će se prijave prihvatiti za financiranje.

Prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. U skladu s navedenim, ne postoji ograničenje prijave s obzirom na naziv radnog mjesta i krajnji korisnik mora biti zaposlen na istoj organizaciji za čitavo vrijeme trajanja s obzirom na to da je organizacija prijavitelj i da organizacija-prijavitelj potpisuje Ugovor o dodjeli sredstava.

 

PITANJE: Jedan od uvjeta koji mora zadovoljiti krajnji korisnik na natječajima MOBODL i MOBDOL je da je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, te se taj rok može produžiti do najviše 11 godina u slučajevima korištenja rodiljnog/ih dopusta ili dugotrajnih bolesti i liječenja koji su nastupili NAKON stjecanja doktorata.

Postoji li mogućnost izmjene uvjeta na način da se rok produži za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, kao što je to bilo učinjeno u natječaju Razvojne istraživačke potpore, također financiranom iz NPOO-a?

ODGOVOR: (Navedene) uvjete Natječaja nije moguće izmijeniti na ovom natječajnom roku.

 

PITANJE: Je li unaprijed poznat postupak što se događa sa stipendijom ako je iz nepredviđenih razloga potrebno ranije prekinuti boravak istraživača, bilo kod dolazne ili odlazne mobilnosti? Snose li institucije ili istraživači penale, te očekuje li se povrat isplaćene stipendije za odrađeni dio mobilnosti?

ODGOVOR: Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.

27.4.2023.

PITANJE: Od 1. rujna 2022. godine zaposlen sam na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2024. godine, na USTANOVA u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost NASLOV PROJEKTA.

U uputama za prijavu na natječaj ‘Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (Natječajni rok: MOBODL-2023-08)’, stoji: ‘Gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika) u okviru prvog roka za prijavu na ovaj Natječaja mora početi najkasnije do 31. ožujka 2024.’ S obzirom na to da je posljednji dan mojeg ugovora o radu 31. kolovoza 2024. godine, a ‘predloženi boravak/stipendija mora trajati najmanje 12 mjeseci’ i krajnji korisnik mora biti ‘zaposlen na prihvatljivoj organizaciji (Organizacija-prijavitelj) tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti’, molim vas da mi kažete kada najranije može početi gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika)? Postoji li način da ostvarim ovu mobilnost ako mi ugovor na određeno vrijeme istječe 31. kolovoza 2024. godine?

ODGOVOR: Rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost mladih istraživača je 22. kolovoz 2023. nakon čega će se provesti vrednovanje prijava na natječaje. Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije u trajanju od 12 do 24 mjeseca. 


PITANJE:
Budući da zasigurno imate veliki broj upita, pokušat ću biti što koncizniji u vezi svojih pitanja vezanih uz objavljen natječaj “Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)”.

Prvo nekoliko ključnih informacija o meni i trenutnoj poziciji na fakultetu:

 • U 11 mjesecu prošle godine (2022) stekao sam titulu doktora znanosti iz područja Računarstva na NAZIV USTANOVE. OBRISAN TEKST.
 • Trenutno sam zaposlen kao asistent na NAZIV USTANOVE. Istek ugovora mi je 1.10.2023.
 • OBRISAN TEKST


Zanima me:

 • Budući da trenutno nemam status višeg asistenta i postoji svojevrsni “prekid” u mom zaposlenju (ako se navedeno smatra prekidom), smijem li se prijaviti na natječaj “Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)”?
 • U dokumentaciji piše da će se raspisivati još jedan natječaj krajem godine. Možete li mi to potvrditi i dati “okviran datum”, odnosno hoće li se natječaj raspisivati nakon 1.10?

ODGOVOR: Na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata može se javiti istraživač koji je titulu doktora znanosti stekao najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Radno mjesto ne uvjetuje prihvatljivost prijave na ovaj natječaj.

Prije početka projekta mobilnosti, a u slučaju pozitivnog vrednovanja Vaše prijave na natječaj, trebate dokazati da ćete biti zaposleni tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Drugi rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata planira se u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

PITANJE: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno. Je li to brutto ili netto iznos?

ODGOVOR: Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) porez na dohodak ne plaća se na:

(St. 21.) primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa

Sukladno članku 6. stavku 12. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 0/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23):

Porez na dohodak ne plaća se, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 21. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.

Zaključno, sredstva isplaćena za dolaznu i odlaznu mobilnost smatraju se neoporezivim primicima.


PITANJE:
Zanima me ostvaruju li pravo na mobilnost u sklopu ovog natječaja i viši asistenti koji su zaposleni na projektima financiranima iz HRZZ sredstava?

Također, zanima me kada su mogući najraniji rezultati natječaja?

Obzirom na to da sam zaposlen kao viši asistent na HRZZ projektu do 30.9.2024.

i uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti moram biti zaposlen na matičnoj instituciji izgleda mi kao da bi s mobilnosti trebao započeti već u rujnu ove (2023. godine).

Je li taj vremenski rok izvediv?

ODGOVOR: Prihvatljivi prijavitelji su mladi istraživači zaposleni na organizaciji-prijavitelj za vrijeme trajanja mobilnosti, koji zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja, bez obzira na izvor financiranja plaće.

Po zatvaranju roka za prijavu, 22. kolovoza 2023. pokreće se vrednovanje čije je očekivano trajanje tri do pet mjeseci.

PITANJE: U tekstu natječaja je navedeno sljedeće: „Mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin).“ Postavlja se pitanje koji su prihvatljivi troškovi za vrijeme trajanja mobilnosti, odnosno jesu li isključivo znanstveno-istraživačke prirode (npr. oprema, terenska istraživanja, instrumenti, konferencije itd.) ili u prihvatljive troškove ulaze i troškovi smještaja, prijevoza, lokalnog prijevoza, dnevni džeparac i sl.?

ODGOVOR: Prihvatljivi troškovi u natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata su putni troškovi koji se odnose na odlazak na instituciju domaćin (povratna avionska karta i sl.) te trošak osobne stipendije korisnika sredstava (mladog istraživača). Istraživački troškovi ne pokrivaju se ovim natječajem.


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelj za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.

Konzorcij QuantERA II, mreža nacionalnih i regionalnih organizacija za financiranje istraživanja u području kvantnih tehnologija, raspisao je 26. siječnja 2023. godine dodatni natječaj za podnošenje projektnih prijedloga. U natječaju sudjeluje 35 agencija iz 28 zemalja, uključujući i Hrvatsku zakladu za znanost. Teme natječaja su:

 - Kvantni fenomeni i resursi (QPR), čiji je cilj postaviti temelje budućnosti kvantnih tehnologija. Fokus je na osnovnoj kvantnoj znanosti i temeljnoj fizici, a projekti bi trebali istražiti nove kvantne pojave, koncepte, resurse i / ili se baviti glavnim izazovima koji sprečavaju široku primjenu nekih kvantnih tehnologija;

 - Primijenjena kvantna znanost (AQS), čiji je cilj preuzeti poznate kvantne učinke i ustaljene koncepte iz kvantne znanosti, prevesti ih u tehnološke primjene i razviti nove proizvode. To bi mogli biti novi uređaji koji se temelje na poznatim kvantnim efektima i koji će poslužiti za novu primjenu u kvantnim tehnologijama, ili uređaji koji prevode poznate kvantne primjene u proizvode i industrijske primjene.

Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od barem tri partnera iz barem tri različite države. Svaki partner mora biti prihvatljiv za financiranje prema pravilima organizacije koja je nadležna za njegovu državu. Projekti bi trebali trajati između 24 i 36 mjeseci.

Kriteriji te uvjeti koji će se primjenjivati na hrvatske prijavitelje za ovaj natječaj definirani su u dokumentu „Posebni uvjeti za natječaj Quantera 2023 za hrvatske prijavitelje” (Factsheet Quantera – HRZZ). Prije podnošenja prijave prijavitelji također moraju proučiti Upute za prijavitelje na natječaje  Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini. U okviru ovog natječaja HRZZ će financirati jednu istraživačku grupu iz Hrvatske u maksimalnom iznosu od 200,000 EUR.

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija za cijeli konzorcij dostupna je na stranici konzorcija QuantERA. Prijavu podnosi koordinator konzorcija. Rok za podnošenje prijave je 11. svibnja 2023.

Nakon podnošenja cjelokupne prijave konzorcija, voditelji istraživačke skupine (hrvatski prijavitelji) obvezni su Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dodatnu dokumentaciju:

1. Financijski plan za hrvatsku istraživačku grupu (ekstrahiran iz financijskog plana cijelog konzorcija)
2. Kopiju projektnog prijedloga podnesenog u ime konzorcija
3. Pismo potpore matične Organizacije (obrazac)
4. Pisma namjere suradnika koji nisu zaposleni na matičnoj Organizaciji.

Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 15. svibnja 2023. 

Za sve upite obratite se na jasminka@hrzz.hr.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPS-2023-02:

Datum raspisivanja natječaja: 7. veljače 2023.
Rok za prijavu: 28. veljače 2023. do 14 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 3. ožujka 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti” IPS-2023-02 (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS „Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects” (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (podnosi se na engleskom jeziku, osim Plana upravljanja podacima, koji se podnosi na hrvatskom jeziku):

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Plan upravljanja podacima (.doc)

CHIST-ERA je konzorcij organizacija za financiranje istraživanja u Europi i izvan nje koje podržavaju temeljna istraživanja inspirirana korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) ili sučelja između ICT-a i drugih domena. Sam konzorcij CHIST-ERA podržava Obzor Europa u okviru programa Pathfinder Europskog vijeća za inovacije. CHIST-ERA promiče nova i multidisciplinarna istraživanja s potencijalom da dugoročno dovedu do značajnih tehnoloških otkrića. Organizacije koje financiraju zajednički podupiru visokorizične i visokoučinkovite istraživačke projekte odabrane u okviru CHIST-ERA-e, kako bi ojačale europske sposobnosti u obećavajućim novim ICT ili istraživačkim temama u nastajanju ICT-a.

Konzorcij CHIST-ERA-e raspisao je u studenom 2022. natječaj CHIST-ERA 2022 sa sljedećim temama: 1) Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems te 2) Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI. Projekti odobreni za financiranje trebali bi započeti krajem 2023. godine.

Hrvatska zaklada za znanost se na poziv konzorcija priključila aktualnom natječaju te se na natječaj mogu prijaviti i istraživačke grupe iz Hrvatske u sastavu transnacionalnih konzorcija.  Napomena: prijave istraživačkih grupa iz Hrvatske moguće su samo u temi 2) Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI.

Na natječaj se prijavljuju transnacionalni konzorciji koji se sastoje od najmanje tri a najviše šest partnera iz barem tri države koje sudjeluju u natječaju. Svaki partner dobiva financiranje za svoj dio projekta od organizacije za financiranje istraživanja iz njegove zemlje. Hrvatska zaklada za znanost u mogućnosti je financirati jedan projekni tim iz Hrvatsket.

Tekst i uvjeti natječaja dostupni su na poveznici: https://www.chistera.eu/call-2022-announcement 

Rok za prijavu: 2. veljače 2023.

Kriteriji te uvjeti koji se primjenjuju na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentu „Factsheet-Croatia CHIST-ERA 2022”.

Nakon predaje zajedničkog projektnog prijedloga voditelji istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji) moraju dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost sljedeću dokumentaciju:

Obrazac Potpora organizacije
Plan upravljanja podacima

Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti Zakladi do 6. veljače 2023.

Za dodatne informacije obratite se gđi Jasminki Boljević, voditeljici Odjela za međunarodnu suradnju na jasminka@hrzz.hr.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave Istraživačkih projekata te Istraživačkih bilateralnih i trilateralnih projekata sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.


Ukratko o natječaju IP-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 24. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 5. listopada 2022. do 13:00 sati (CEST)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava

Obavijest o otvaranju EPP sustava


Upiti vezani uz natječaj

Upiti vezani uz prijavu na natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu e-pošte istrazivacki@hrzz.hr.

Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnoj stranici HRZZ-a svakog utorka za upite zaprimljene do ponedjeljka u 12 sati i petka za upite zaprimljene do četvrtka u 12 sati.

Odgovori na upite objavljuju se od 3. lipnja 2022. do 30. rujna 2022., a mogu se postavljati do četvrtka, 29. rujna 2022. u 12 sati.

Odgovori na upite neće se objavljivati u razdoblju od 1. do 16. kolovoza 2022.

Prije postavljanja upita molimo pročitajte već postavljene upite i odgovore jer se na ponovljene upite neće odgovarati.

HRZZ zadržava pravo izmjene uvjeta financiranja za svaki natječaj te se odgovori na upite postavljene za prethodne natječaje za IP program ne odnose na natječaj IP-2022-10.

Obavijest (8. rujna 2022.) Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Molimo predlagatelje projektnih prijedloga na natječaju IP-2022-10 da se prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji koriste fiksnim tečajem konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

Obavijest (1. prosinca 2023.): Izmjena proračuna za prvu godinu provedbe projekata, sukladno Odluci Upravnog odbora (Klasa: 120-02/23-02/22, Ur. broj: 410-03-01-23-1) proračun za prvu godinu provedbe projekata iznosi: 7.510.171,06 EUR.

 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2022-10 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. (.pdf)
HRZZ Etička pitanja (.doc)

Administrativni obrazac (.doc)
Prijavni obrazac (.doc)

Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore partnerske organizacije (.doc)
Plan upravljanja istraživačkim podacima (.doc)

Kriteriji za vrednovanje A (.pdf)
Evaluation Criteria B (.pdf)
Kriteriji za vrednovanje C (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Application Form (.doc)

Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Partner Institution Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Evaluation Criteria A (.pdf)
Evaluation Criteria B (.pdf)
Evaluation Criteria C (.pdf)

 

Edit Content
Edit Content

30.09.2022.

P: Može li se profesor koji ima aktivnu ulogu kao voditelj na jednom HRZZ projektu postaviti kao suradnik na dvije različite prijave projekta za ovaj natječaj te se, u slučaju da oba projekta dobiju financiranje, naknadno povući s jednog projekta?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, stoga navedena osoba uz postojeću aktivnu ulogu na ovom natječaju može biti suradnik na jednom projektu. Upućujemo Vas kako su tekstom natječaja određeni uvjeti za prijavu HRZZ projekata.

P: Vezano uz otvoren natječaj za prijavu istraživačkog projekta HRZZ IP-2022-10 molimo Vas za informacije vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu IP-2022-10:

1. Planiramo zaposliti osobu koja je trenutno asistent te se financira iz projekta (EU,ESIF) i u obvezi je doktorirati sredinom sljedeće godine. Zanima nas da li je moguće sklapanje ugovora s tom osobom (poslijedoktorandom) u trajanju od 4 godine na projektu IP-2022-10 ?

2. Možemo li kod planiranja troška plaće za poslijedoktoranda uzeti u obzir i procijenjeno povećanje osnovice od 5% ?

3. Kod ograničenja financiranja sudjelovanja na skupovima na 2 sudionika po kongresu, misli li se to na jedan sažetak ili se može financirati za više suradnika ukoliko svatko ima svoje rezultate za prezentiranje ?

O1: Poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu do najviše dvije godine.

O2: Prilikom procjene troška plaće, moguće je predvidjeti i okolnosti koje bi mogle biti od utjecaja na izmjenu visine plaće.

O3: Troškovi konferencija mogu se predvidjeti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji.


27.09.2022.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

3. O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

Da li pod jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima znači da znanstvenik ne smije u EPP sustavu imati tri prijave istovremeno iako su sve tri još u evaluaciji?

O: 1. 2. i 3. Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. Ako prethodno postoje dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, nije moguće izvršiti prijavu na treći projekt.


23.09.2022.

P: Zanima me mogu li, kao voditeljica projekta s postotkom od 90%, sudjelovati na drugom projektu kao suradnica. Postojeći projekt traje do početka 2025., pa bi na drugom projektu bila angažirana prve dvije godine 10 % a druge dvije godine 30 %. Također, planiram ponovno prijaviti novi projekt nakon što završi razdoblje projekta koji vodim. Molim Vas da mi odgovorite postoje li neki uvjeti o minimalnom postotku suradnika odnosno voditelja (je li dovoljno 70%)?

O: Ukoliko Vam je „voditelj projekta“ jedina aktivna uloga, možete sudjelovati na drugom projektu u ulozi suradnika. Naime, postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom. Stoga, ukoliko

Nadalje, udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt sa kolegama iz Slovenije. Prema Vašim uputama jasno je da se slovenska institucija prikazuje kao PARTNERSKA organizacija.

Međutim, u hrvatskoj istraživačkoj grupi koja uključuju mene i kolege s moje matične institucije (Institut Ruđer Bošković) sudjelovat će i troje kolege s druge institucije (Sveučilište u Zadru) koji će u ostvarivanju radnog plana, odnosno aktivnosti na projektu sudjelovati s opremom koju će osigurati njihova institucija.

Zanima me sljedeće? Može li se njihova institucija također prikazati kao PARTNERSKA organizacija s obzirom da u provedbi projekta sudjeluje sa svojom opremom i resursima?

U slučaju da se njihova institucija može prikazati kao druga PARTNERSKA organizacija, može li predstavnik te grupe biti drugi suvoditelj na projektu?

U slučaju da se njihova institucija NE može prikazati kao PARTNERSKA ORGANIZACIJA znači li to da njihova institucija NIJE obvezna dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta, već da su samo obvezni dostaviti potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženom projektu u slobodnoj formi?

O: Sukladno uputama, u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga partnerska organizacija može biti organizacija iz Slovenije. Ostale organizacije/suradnici koji će sudjelovati u provedbi Vašeg istraživanja uključuju se na projekt kao suradnici/članovi istraživačke grupe. Pismo potpore partnerske organizacije u tom slučaju dostavlja partnerska organizacija iz Slovenije, a suradnici koji su zaposleni drugim organizacijama (nisu zaposleni na matičnoj ustanovi projekta) trebaju dostaviti pismo namjere o sudjelovanju na projektu.

P: 1. Vrijedi li i u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga da PI / Voditelj projekta bude zaposlen na neodređeno i/ili da je izabran u znanstveno-nastavno zvanje?

2. Ako prethodno vrijedi, mora li voditelj s druge strane u bilateralnoj inicijativi također zadovoljavati navedene uvjete (ugovor na neodređeno i / ili izbor u znanstveno-nastavno zvanje)?

3. Ponovno, ako pitanje pod 1. vrijedi, mora li voditelj zadovoljavati navedene uvjete u trenutku predaje projektnog prijedloga ili ih može izvršiti u trenutku predviđenog početka projekta? Kolega iz Ljubljane je trenutno u procesu izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, ali nije izgledno da će proces završiti do trenutka predaje projekta.

O: 1. Sukladno uvjetima Natječaja, voditelj projekta treba biti znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu.

2. i 3. Voditelj partnerske istraživačke grupe prijavljuje projektni prijedlog agenciji ARRS sukladno njihovim pravilima.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

P: Molimo vas za tumačenje kriterija za vrednovanje u prvom krugu, u kategoriji Predlagatelj projektnog prijedloga za društvene i humanističke znanosti.

U kriterijima stoji:

1.   Predlagatelj  projektnog  prijedloga  istraživački  je  aktivan  u  posljednjih  pet godina što je razvidno iz :

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Zanima nas sljedeće… Ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, MORA li on imati:

a) najmanje 3 rada (dakle polovina) u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa + 2 rada koji mogu biti knjige ili drugi radovi u međunarodno recenziranim publikacijama (ne nužno zastupljenim u WOSu ili Scopusu).

ili  b) bilo kojih 5 radova (npr. 4 knjige i 1 rad u međunarodno recenziranoj publikaciji)?

U slučaju da prijavitelj projekta iz društvenoga ili humanističkoga područja nema radove u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa iz područja istraživanja, je li taj kriterij eliminacijski (projektni prijedlog neće proći vrednovanje u prvom krugu) ili se na neki način umanjuje ocjena, ali projekt može ići na daljnje vrednovanje (ako su drugi kriteriji zadovoljeni)?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.


20.09.2022.

P: Naveli ste da su neprihvatljivi troškovi tiskanja knjige kao ishoda projekta, no je li moguće navesti “troškovi financiranja sve do tiska”? Također, jedan od ciljeva projekta bi bilo istraživanje koje bi dovelo do objave 2 toma izvornog rada, te me zanima je li to prihvatljiv ishod projekta?

O: Natječajem je prihvatljiv trošak grafičke pripreme za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini).

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt na natječaj IP-2022-10. Imam dva pitanja:

1. Mogu li prijaviti interdisciplinarni projekt ako je moja institucija akreditirana u području Biomedicina i zdravstvo (jedna od “disciplina” projekta je i Biomedicina i zdravstvo)?

2. Je li dozvoljeno zaposliti dva poslijedoktoranda na projektu – prvog u prve dvije godine, a drugog u druge dvije godine projekta?

O: 1. Ukoliko je matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje biomedicina i zdravstvo prilikom prijave interdisciplinarnog projekta navedeno područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje.

2. Navedeno je moguće.


16.09.2022.

P: Na temelju iskustva kolega iz inozemstva u provedbi sličnih projekata, planirali smo u sklopu projektne prijave, pod ostalu dokumentaciju, priložiti pisma podrške nekoliko istaknutih članova akademske zajednice iz područja koja su tematski bliska temi projekta. Oni, pritom, ne bi sudjelovali u provođenju radnog plana niti bi preuzeli ikakvu obvezu vezanu za provedbu projekta, što bi izrijekom bilo istaknuto u pripadajućem dokumentu. Njihov angažman bi bio isključivo na volonterskoj osnovi (npr., pružanjem poveznica na srodne istraživačke programe u koje su i sami uključeni), bez financijske naknade i u mjeri u kojoj oni smatraju prikladnim, a formalno bi bili okupljeni u tzv. savjetodavni odbor (Advisory Board).

O: Uloga konzultanta/savjetnika nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10 te se navedeno neće vrednovati. Kao dio istraživačke grupe mogu se prikazati i vrednovati samo voditelj projekta i suradnici navedeni u administrativnom obrascu, Cjelini C prijavnog obrasca i Radnom planu projekta. Voditelj projekta tijekom provedbe projekta može organizirati i provoditi savjetodavne aktivnosti s drugim znanstvenicima u cilju uspješnije provedbe projekta, međutim isto nije uključeno u dokumentaciju o provedbi projekta (Radni plan).

P: Da li se pod točkom:

Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva. Dodajte poveznice na mrežne stranice financiranih projekata. Istaknite najvažnije rezultate i publikacije koji su proizašli iz projekata. * 

misli na projekte u tijeku ili na sve projekte na kojima sam sudjelovala?

O: Navedeno pitanje u cjelini B, Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina se odnosi na popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su u tijeku ili su završeni.

P: Prema natječaju stoji da je ovim natječajem predviđeno samo zapošljavanje postdoktoranada na dvije godine.

Drugim riječima, natječaji za radna mjesta na projektu mogu se raspisati samo za postdoktorande, a ne i za doktorande?

Postoji li neki način, da doktoranda kojeg se planira prijaviti na projekt zasada pod nazivom doktorand (D), da ga se tijekom trajanja projekta i zaposli na projekt u punom radnom odnosu? Hoće li tijekom trajanja ovog projekta (ukoliko se dobije financiranje) biti otvoreni natječaji razvoja karijera mladih istraživača pa da se aktivni doktorandi prijave u sklopu tog natječaja te se kao suradnici i zaposle na ovom projektu?

O: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Vezano uz uvjete za voditelja projekta – uspješno mentorstvo doktoranada.

Da li je prihvatljivo ukoliko je planirana obrana doktorata sa doktorandom do kraja 2022. godine s kojim postoje objavljeni radovi (vise od 3) indeksiranih u WOS-u.

O: Navedeno nije prihvatljivo s obzirom na to da se u navedenom pitanju traže informacije o broju obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada.

Ovu informaciju možete navesti u Cjelini B, dio a, pitanje 5 Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

P: 1. Prilikom prijave HRZZ-u bilateralnog projekta sa slovenskom institucijom, da li je znanstvenika koji će se na slovenski strane natječaj prijaviti kao voditelj, potrebno (unutar EPP HRZZ-a) prijavljivati kao suradnika, suvoditelja ili člana istraživačke skupine, ili…?

2. Na koji način će biti vrednovani voditelji slovenskog dijela? Da li HRZZ postavlja kriterije za to, npr. prema kriterijima za voditelje HR dijela prilikom prvog dijela vrednovanja?

3. Što ako projekt bude odobren od strane HRRZ, ali ne prođe na ARRS?

4. Ukoliko bi u projektu sa slovenske strane sudjelovale dvije različite institucije (recimo dva fakulteta s istog sveučilišta), tada će jedna od njih preuzeti vodeću ulogu na slovenskom natječaju. Druga se onda uključuje kao partner?

O: 1. Voditelja partnerske istraživačke grupe prijavljujete kao suvoditelja.

2. Suvoditelj projekta bit će vrednovan po istim kriterijima kao i predlagatelj projektnog prijedloga.

3. Na natječaju IP-2022-10 HRZZ je vodeća agencija koja provodi vrednovanje projekata. O načinu i načelima financiranja u okviru Weave inicijative upućujemo Vas na mrežne stranice HRZZ-a.

4. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u provedbu dijela istraživanja koje provodi partnerska istraživačka grupa mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: Dolazim sa ustanove koja je akreditirana za društveno područje znanosti, ali prijavljujem interdisciplinarni projekt koji uključuje dva dodatna područja (biomedicina, biotehničke znanosti). Molim vas potvrdu da ukupno financiranje za četiri godine takvog projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

O: Ukoliko matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje društvenih znanosti i to područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje. Sukladno tome, najveći iznos financiranja projekta može biti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna.


13.09.2022.

P: Imam pitanje s obzirom da ću prijaviti bilateralni projekt sa Slovenskom grupom, pa me zanima što znači u Administrative formu. Traže li se sredstva i od Slovenske zaklade ili to ostavljamo prazno.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je navesti i iznos financiranja koje traži partnerska istraživačka grupa od agencije kod koje prijavljuje projektni prijedlog.

P: Institucija koja je nositelj sa slovenske strane treba ispuniti obrazac Partner institution support koji potpisuje slovenski suvoditelj i čelnik njegove institucije. Međutim, u slovenskom istraživačkom timu sudjeluju suradnici s još dvije institucije. Da li treba u dokument Partner institution support staviti i opremu tih drugih dviju institucija i tko treba u tom slučaju potpisati dokument?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je dostaviti samo ispunjeni obrazac Potpora partnerske organizacije koju potpisuje suvoditelj projekta i čelnik njegove institucije. U navedenom obrascu navodi se potpora partnerske organizacije suvoditelja projekta.

P: 1. Treba li u EPP sustav priključivati i slovenske partnere istraživače, ili oni idu preko svojih sustava i obrazaca.

2. Nije jasno je li suma predviđena od slovenske zaklade ARRS ulazi u maksimum 1.500.000,00 kn ili je to poseban budžet koji ide preko slovenaca dodatno.

O: 1. U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga, suvoditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav kako biste ga mogli uključiti kao suvoditelja na svoj projekt. Suradnici koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti suradne istraživačke grupe ne trebaju se registrirati u EPP sustav. Popis članova partnerske istraživačke grupe potrebno je priložiti u Prijavnom obrascu u Cjelini C ispod popisa članova istraživačke grupe iz Hrvatske.

2. Navedeni iznos koji spominjete odnosi se na makismum sredstava koje HRZZ može isplatiti po projektu ovisno o znanstvenom području. Slovenski partner s kojim prijavljujete bilateralni projektni prijedlog prijavljuje svoj dio istraživanja ARRS-u prema njihovim pravilima.

P: Projekt prijavljuje grupa s fakulteta A s hrvatskog sveučilišta te bi fakultet A bio nositelj projekta (dakle prijavio bi se istraživački projekt, ne bilateralni). Grupa s fakulteta B, također s hrvatskog sveučilišta, bila bi uključena u projekt te bi sudjelovala u ostvarivanju nekih ciljeva na projektu. Da li je moguće u tom slučaju da grupa s fakulteta B koristi sredstva s projekta primjerice za odlazak na konferencije?

O: Ukoliko će grupa s fakulteta B biti uključena u provedbu projektnog prijedloga u ulozi suradnika na projektu tada se za njih mogu planirati sredstva za aktivno sudjelovanje na konferencijama.


09.09.2022.

P: Projektni prijedlog je na natječaju IP-2020-02 pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima. Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, molim vas koji je postupak u ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2022-10?

O: Postupak prijave isti je za sve prijave na ovaj natječaj, a dodjela sredstava provodi se po kompetitivnom načelu.

P: 1. Zanima me postoji li “poželjan” odnos sredstava koje traži hrvatski partner i sredstava koje traži slovenski partner. Moj slovenski partner planira zatražiti sumu koja je znatno veća od moje te se pitam kako vrednovatelji gledaju na to.

2. Prijavni obrazac, cjelina B, dio a. Traži se popis pet naj značajnih publikacija iz područja istraživanja. Zanima se što se točno smatra područjem istraživanja – je li to znanstveno područje, ili uža tema istraživanja?

O: 1. Ne postoji poželjan omjer traženih sredstava za financiranje projekta. Maksimalan iznos financiranja od strane HRZZ-a propisan je uvjetima Natječaja.

2. Navedeno se odnosi na popis pet najznačajnih publikacija iz područja koje je obuhvaćeno temom istraživanja.

P: U uputama za financiranje piše da ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

Dalje je navedeno: „Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna“.

Tematika projekta je softverska te ne zahtijeva kupovinu opreme, troškovi su većinom diseminacije i usavršavanja. Zanima me može li se prijaviti projekt bez zapošljavanja doktoranda/poslijedoktoranda, a da ukupan iznos financiranja za sve četiri godine bude u rasponu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna?

O: U tekstu natječaja na str. 4. detaljno su pojašnjeni dopušteni iznosi financiranja s obzirom na znanstveno područje u kojem se prijavljuje projekt.

P: 1. Može li projekt trajati kraće, samo 3 godine a ne 4?

2. Ne vidim opciju konzultanta. Moj suradnik iz Engleske jedino može sudjelovati na projektu kao konzultant a ta opcija sada ne postoji. Realno, ja njemu neću dati ni kunu/euro/funtu pa nema smisla da ga vodim kao suradnika. Što mi predlažete?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10. Procjena izvedivosti projekta temelji se između ostaloga na kompetencijama istraživačke grupe te sve osobe koje provode radni plan projekta trebaju biti navedeni kao suradnici te će biti obuhvaćeni postupkom vrednovanja.


06.09.2022.