Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-04)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2022-04:

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije studeni 2022. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)
(ažurirano 20. siječnja 2022.)

Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2022-02)
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPS-2022-02:

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022.
Rok za prijavu: 28. veljače 2022. do 13 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 4. ožujka 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

TEKST NATJEČAJA “ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ IPS-2022-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf) (ažurirano 20. siječnja 2022.)

Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpora organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

CALL FOR PROPOSALS – Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima tekućih ERC projekata u trajanju od 1 do 4 mjeseci.


Ukratko o natječaju:

Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja


Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.


Datum raspisivanja natječaja:
1. listopada 2021.
Rok za prijavu: 29. listopada 2021. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 do 4 mjeseca

Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2022. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.


Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja na hrvatskom (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)
Application form (.doc)

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač) (.doc)

Letter of support of the ERC Principal Investigator (u slobodnoj formi)

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (.pdf, kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

 • Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
 • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
 • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
 • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
 • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
 • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
 • Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2022. godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi dodatni poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Cilj otvorenog natječaja je istraživanjem i inovacijama olakšati održivo i kružno upravljanje i korištenje prirodnih resursa u plavom biogospodarstvu, što uključuje integrirani pristup prehrambenim sustavima kako bi se osigurali integritet i otpornost ekosustava. Opseg planiranog poziva bavit će se tržišnim i socioekonomskim aspektima lanca vrijednosti kako bi se potaknula rješenja za navedena pitanja.

Sudjelovanje u pozivu: U pozivu sudjeluju Belgija, Danska, Estonija, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Malta i Norveška. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati i partneri iz ostalih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od najmanje tri partnera (istraživača/istraživačkih skupina) iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije. Prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 20. rujna 2021. u 13:00 CET.

Poziv za podnošenje konačnih prijedloga: 14. prosinca 2021.

Rok za podnošenje konačnih prijedloga: 21. veljače 2021.

Poveznica na natječajnu dokumentaciju: https://bluebioeconomy.eu/wp-content/uploads/2021/06/BlueBio-2nd-additional-call-document_FINAL.pdf

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge podnosi putem elektroničkog sustava na obrascima koji se nalaze ovdje.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

 • – Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
 • – Za prijave:
 • – Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost gđi Jasminki Boljević, voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove, e-mail: jasminka@hrzz.hr.

 

Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije

Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo. Ove spoznaje trebale bi unaprijediti naše znanje o ublažavanju negativnih društvenih utjecaja pandemije COVID-19 te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Teme Natječaja:

 1. 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
 2. 2. izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
 3. 3. poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
 4. 4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
 5. 5. promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima.

Vremenski okvir natječaja:

– Otvaranje natječaja: 12. travnja 2021.
– Webinari za zainteresirane prijavitelje: travanj/svibanj 2021.
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit): 14. lipnja 2021.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 12. srpnja 2021.
– Očekivani početak projekata: ožujak 2022.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000 EUR.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Intention to Submit) najkasnije do 14. lipnja. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 12. srpnja 2021.

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
Financijski plan hrvatskog partnera
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Službena objava natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se koordinatoru istraživačkih potpora dr. sc. Dariju Lečiću na adresu: dario@hrzz.hr.

Natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih pojava i resursa te primijenjene kvantne znanosti
(QuantERA 2021)


Organizacije-članice konzorcija QuantERA zajednički podupiru multilateralne europske istraživačke projekte koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija kroz suradnju u području napredne višedisciplinarne znanosti i/ili vrhunskog inženjerstva.

Konzorcij QuantERA objavljuje novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije. Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Ukupni proračun natječaja: 40 milijuna EUR

Ukupni proračun za hrvatske prijavitelje: 200.000 EUR

Projektni konzorciji moraju se sastojati od najmanje tri partnera (istraživačke skupine) iz najmanje tri države koje sudjeluju u natječaju (popis u nastavku). Svaki partner u konzorciju mora ispunjavati uvjete koje je propisala nacionalna organizacija iz njegove države i koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

U natječaju uz Hrvatsku sudjeluju: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska.

Konzorciji moraju biti uravnoteženi:

- partneri iz iste države ne mogu potraživati više od 60 % ukupnog proračuna projekta
- proračun jednog partnera ne smije biti veći od 40 % ukupnog proračuna projekta.

Vrednovanje: Projektni prijedlozi vrednovat će se na temelju kriterija programa Europske unije za buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET) – izvrsnost, učinak te kvaliteta i uspješnost provedbe.

Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi (najviše 12 stranica). Ako je taj sažetak odobren, projektni konzorcij će dobiti poziv da podnese cjeloviti projektni prijedlog (najviše 35 stranica).


Vremenski okvir natječaja:

- Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 13. svibnja 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćenju skraćenog prijedloga: srpanj 2021.
- Rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 15. rujna 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćanju projekta: prosinac 2021.
- Okvirni početak financiranja: početak 2022.


Tekst Natječaja (na engleskom jeziku, .pdf)
Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama QuantERA-e.

Kako bi se olakšao proces formiranja projektnih konzorcija, izrađena je aplikacija za pronalazak potencijalnih partnera, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.

Edit

P: “Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja.” Da li se navedeno ograničenje odnosi i na fazu prijave projekata? Odnosno da li je u fazi prijave moguće sudjelovati u dva konzorcija? Ukoliko da, šta se dešava ukoliko oba konzorcija budu izabrana za financiranje od strane QuantERA evaluatora?

O: Možete biti prijavitelj na jednom projektu, a suradnik na drugom.


P: Zanima me kakva su pravila za sufinanciranje projekata Quantere ove godine. Hrvatska opet daje minimalnih 200k EUR. Da li to znači da je ukupni budžet 400k EUR jer EU daje pola? Koliko se najviše može tražiti za projekt na hrvatskoj strani?

O: Najveći mogući iznos za projekt na hrvatskoj strani iznosi 200.000. Top-up EU se koristi za popunjavanje razlika u financiranju da bi se moglo financirati što više projekata na razini cijelog konzorcija, a kada se iscrpi nacionalno financiranje.


22. 3. 2021.

P: 1. S obzirom da na stranicama piše za Hrvatsku „Up to 200k€ per project“ i da mogu biti odobrena 1-2 projekta, to znaci da za projekt može biti odobreno i oko 100 k€. To nam se cini zbilja nedovoljno s obzirom da morate koordinirati iznimno zahtjevni znanstveni rad s minimalno dva strana partnera. Zanima nas jel to onda ukupni iznos projekta koji će se dijeliti da svim partnerima ili je to mozda samo iznos koji ide Hr strani?

2. Drugo pitanje je vezano uz HrZZ pravila. Ja sam trenutno suradnica na dva HrZZ projekta. Zanima me mogu li se prijaviti kao voditelj QuantERA projekta uz izjavu da ću se povuci s nekog od tih projekata ako se odobri Quantera projekt? Jer nezgodno je povuci se odmah s projekata na kojima ste suradnik jer uvijek naravno postoji mogućnost da novi projekt ne dobijete.

O: 1. Najveći mogući iznos koji hrvatski partner može potraživati je 200.000 EUR.

2. EPP sustav ne dozvoljava prijavu ako već imate dvije uloge na HRZZ projektima.


P: I dalje mi je malo nejasno je li 200.000 EUR ukupni iznos za projekt pa se to onda dijeli na HR stranu i ostatak na inozemne partnere ili 200.000 EUR ide samo HR strani a partneri dobivaju dodatna sredstva od svojih zemalja?

O: 200 000 EUR je za hrvatske projekte, partneri dobivaju sredstva od svojih zemalja.

Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE


Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura.

Teme Natječaja:

1. Kulturna transformacija u digitalnom dobu
2. Digitalizacija i društvena transformacija.

Ukupni proračun Natječaja: 36 milijuna EUR. Preporučeni maksimalni proračun pojedinog projekta iznosi 1,500,000 EUR.

Trajanje projekta: 24 – 36 mjeseci

Projektni konzorcij: mora se sastojati od najmanje četiri voditelja (Principal Investigator), tj. partnera iz četiri ili više zemalja koje sudjeluju u natječaju (pravilo 4-4). Svaki voditelj mora biti prihvatljiv prema uvjetima nacionalne organizacije za čije se financiranje prijavljuje i koji su opisani u dokumentu National/Regional Eligibility Requirements.


Natječajna dokumentacija:

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini
Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje (na engleskom)

Često postavljana pitanja (na engleskom)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama konzorcija CHANSE.


Predviđeni vremenski okvir Natječaja:

 • Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 7. svibnja 2021. u 14:00 CET
 • Poziv za podnošenje cjelovitih prijedloga: rujan 2021.
 • Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga (samo na poziv): 7. prosinca 2021.
 • Postupak prigovora: ožujak 2022.
 • Rezultati natječaja: svibanj/lipanj 2022.
 • Početak financiranih projekata: najranije rujan/listopad 2022.


Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog. Skraćeni projektni prijedlozi podnose se putem elektroničkog sustava EPSS do 7. svibnja 2021. u 14:00 CET.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

 • - Kopiju podnesene projektne prijave
 • - Financijski plan hrvatskog partnera
 • - Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije

Za sva pitanja o ovom Natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.

Edit

23.4.2021.

P: Da li Hrvatska zaklada za znanost dopušta angažiranje tehničke stručne pomoći za izradu i održavanje web stranice projekta te snimanje podcasta, webinara i videa u svrhu diseminacije rezultata istraživačkog rada?

O: Navedeni troškovi nisu prihvatljivi.


P: Imamo li neki interni rok za Hrvatsku prije stvarnog roka za CHANSE ili da ispunimo svoj dio aplikacije i obavijestimo Vas kada koordinator pošalje prijedlog?

O: Zakladi je unutar dva dana od prijave potrebno poslati cjelokupnu dokumentaciju propisanu natječajem: 1. Financijski plan projektne prijave (samo dio za hrvatskog prijavitelja), u Excel dokumentu; 2. Kopiju predanog pretprijavnog obrasca, PDF dokument; 3. Obrazac „Potpora organizacije hrvatskog prijavitelja“ (najviše 2 stranice – detaljan opis potpore organizacije, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije); 4. Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja).


P: Da li se financijski plan HR prijavitelja radi na obrascima objavljenim na https://chanse.org/call-for-proposals/ ili postoje i HRZZ obrasci za izradu financijskih planova?

O: Zakladi trebate dostaviti dio financijskog plana koji prijavljujete zajedno s konzorcijem (excel sheet).


P: Molim Vas možete li mi pomoći oko razumijevanja pravila CHANSE poziva u svezi sudjelovanja na CHANSE susretima/meetings, mid-term/final konferencije. Primjerice, ako tim ima 6 članova (uključujući PI) mogu li svi članovi sudjelovati na CHANSE radnim susretima i CHANSE konferencijama? Kooperacijski partneri/stakeholderi sami snose troškove sudjelovanja na CHANSE sastancima i CHANSE konferencijama?

Je li moguće savjetnicima koji nisu iz RH, a ključni su za istraživačka pitanja, financijski pokriti sudjelovanje na više CHANSE susreta (uključujući  mid-term i final CHANSE konferencije)?

O:  Kooperacijski partneri sami snose troškove sudjelovanja na Chanse sastancima i konferencijama.

Sukladno uputama o prihvatljivim troškovima, moguće je pokriti trošak sudjelovanja suradnika na Chanse radnim sastancima/konferencijama.

Chanse konferencije nisu znanstvene konferencije, nego diseminacijske i usmjerene su na umrežavanje.


P: Pitanje vezano uz troškovnik i točke 5 (Travel and meeting costs) i 6 (Travel to CHANSE projects’ conferences). Molim Vas možete li mi objasniti koja je točno razlika između te dvije kategorije. Uključuje li točka 5 odlazak na konferencije koje nisu vezane uz CHANSE, a odnose se na diseminaciju istraživačkih podataka.

O: Točka 6 odnosi se na konferencije umrežavanja u okviru Chanse programa, a organizira ih konzorcij programa.


P: Smije li se u financijski plan za ove projekte uključiti plaćanje školarine za doktoranda koji bi bio zaposlen u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

O: Školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) je prihvatljiv trošak. Opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova možete pronaći u dokumentu: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf


P: 1. Ako je znanstvena ustanova koja prijavljuje projekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, možemo li u istraživački tim uključiti kolege s Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu?

2. Kolege iz Finske uputili su nas da za *vanjske stakeholdere*, dakle partnere koji će se uključiti u projekt a ne dolaze iz akademskog sektora, planiramo bar dio financijskih sredstva za njihovo sudjelovanje u aktivnostima, osobito u CHANSE konferencijama koje predviđaju njihovo sudjelovanje. No, u uputama za prijavitelje iz Hrvatske ne nalazim takvu stavku. Molim Vas za potvrdu da uistinu nije moguce planirati sredstva za CP-ove (Cooperation Partners).

3. Moramo li prije formalne prijave HRZZ-u poslati neki dio dokumentacije, iskaz interesa i sl., ili je dovoljno poslati specificiranu dokumentaciju unutar 3 dana nakon prijave.

O1. Možete.

O2. Prihvatljivi su troškovi suradnika na projektu, ali ne i vanjskih stakeholdera, a sukladno uputama:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf

O3. Dokumentaciju je potrebno poslati u roku od 2 dana nakon pretprijave, odnosno pune prijave.


P: Ljubazno Vas molim kratko pojašnjenje što točno znači skraćeni prijedlog u kontekstu prijave projektnog prijedloga u vezi natječaja za “Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE”.

Postoji li propisana forma i upute za to?

O: To je outline proposal form, koji se nalazi na stranici Chanse: https://chanse.org/call-for-proposals/


P: 1. U dokumentima koje moram poslati Hrvatskoj zakladi (nakon prijave projekta u CHANSE sustav) traži se FP projektne prijave u Excel dokumentu. Pitanje je – govorimo li o CHANSE verziji Excel dokumenta?

2. Traži se i potpisano pismo namjere za suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja. Odnosi li se to na druge PIeve u konzorciju ili na nekog drugog?

O1. Da.

O2. Pismo namjere se traži da suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelja, ali ne za one članove tima koji iz drugih država koji se prijavljuju u svom nacionalnom timu.


P: 1. U tablici Cooperation Partners (Outline Proposal Form, page 4) se nalazi kategorija Source of funding. U projektnom konzorciju postoje različite interpretacije što se pod time misli pa Vas molim službeno tumačenje.

2. Mogu li osobe koje prijavljuju neki veći projekt  (npr. CHANSE,  projekt sa švicarskom Zakladom itd.) sudjelovati kao članovi tima u natječaju „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije“?

O1. Taj dio se odnosi na vanjske partnere gdje oni navode koji su njihovi izvori financiranja.

O2. Mogu ako zadovoljavaju uvjete koji su propisani za naše projekte, znanstvenik može biti na najviše dva projekta:

U uputama za transnacionalne projekte stoji sljedeće ograničenje:

“Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja. Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika odnosno voditelja i/ili suvoditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik odnosno suvoditelj na drugome ili kao suradnik odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona-2020-04, IP-Corona-2020-12 i TTP-2018-07. Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja (PZS), Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima (CSRP) i projektima na bilateralnim programima (IPS, IPCH).”


P: Je li prihvatljiv subcontracting – agencija za provedbu terenskog istraživanja u iznosu od cca 30.000 eura.

O: Očekuje se da istraživanje provodi istraživačka grupa. Takvo nešto nije prihvatljiv trošak.


14.4.2021.

P: Zanima me da li je moguće da se različiti znanstvenici iz iste institucije prijave kao PI na dvije različite prijave?

Ujedno, da li je moguće biti PI na jednoj prijavi, a suradnik u prijavi na drugoj?

O: Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Mogućnosti koje navodite su prihvatljive.


P: 1. U tekstu natječaja stoji za konzorcij – Composed of at least four Principal Investigators, i.e. partners, eligible to receive funding from the CHANSE Funding Organisations from four or more different countries participating in the call, znači li to da u Hrvatskoj mogu biti 2 PI-a? Pretpostavljam da, ako mogu, da onda konzorcij mora uključivati još najmanje 3 PI-a iz 3 zemlje koje sudjeluju u natječaju?

2. Ako je netko PI na projektnom prijedlogu na ovom natječaju, može li na nekom drugom projektnom prijedlogu sudjelovati kao team member?

O1. U hrvatskom dijelu tima može biti samo jedan PI, ostalo su suradnici. U timu trebaju sudjelovati barem četiri voditelja iz barem 4 različite zemlje.

O2. Može.


P: Molio bih Vas za dva pojašnjenja:

 1. 1. U natječaju je predviđeno da očekivani iznos financiranja po projektu bude oko 1,5 milijun eura (dakle, oko 375.000 Eura po partneru). No u dokumentu Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje stoji da je maksimalni iznos po CHANSE projektu 100.000 eura. Možete li ukratko pojasniti ovo? Ako bi projekt bio prihvaćen, znači li to da smo mi osuđeni na gotovo četiri puta manji iznos financiranja od ostalih partnera (iz Švedske, Norveške i UK)?
 2. 2. Zasad planirani voditelj (principal investigator) hrvatskog partnera u ovom CHANSE projektu sam ja. Također sam predviđen kao suradnik na jednom IP-CORONA-2020-12 projektu za koji se još ne znaju rezultati vrednovanja. Zanima me da li me ova dva angažmana sprječavaju da sudjelujem (kao voditelj ili kao suradnik) u prijavi još jednog HRZZ-ova IP projekta u sljedećem natječajnom ciklusu.

O1. Očekivani iznos po projektu nije 1,500.000,00, to je preporučeni najveći iznos po projektu, s minimalno 4 partnera. Svaka država ima svoje uvjete financiranja.

O2. Prilikom prijave na IP projekt na sljedećem natječajnom ciklusu morat ćete provjeriti uvjete prihvatljvosti.


P: 1) Koliki je maksimalni broj stakeholdera po zemlji sudionici u projektnom prijedlogu?

2) Trebaju li osobe koje imaju savjetničku funkciju na projektu uz pismo namjere poslati i svoj životopis?

3) Prilikom prijave projekta da li pismima namjere (i eventualno životopisi) savjetnika stavljaju pod Cooperation partners (CHANSE Outline Proposal Form str. 4)

O1. Ne postoji ograničenje u broju stakeholdera za hrvatski time, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama. Za druge zemlje potrebno je provjeriti s nacionalnim organizacijama.

O2. Suradnici trebaju podnijeti pismo namjere, ali ne i životopis.

O3. Pisma namjere dostavljate Zakladi nakon prijave.


P: Naše dvije znanstvenice bit će dio projektnog tima koji će se javiti na natječaj CHANSE, jedna od njih je angažirana već na dva projekta koje financira HRZZ i to na Uspostavnom projektu s 30% radnog vremena i na Istraživačkom s 40% radnog vremena, dok je druga na samo na Istraživačkom s 50% radnog vremena.
Postoje li za njih sad ograničenja u sudjelovanju na pozivu CHANSE, s obzirom na to da HRZZ ima pravilo o maksimalnom sudjelovanju znanstvenika na dva projekta koje financira Zaklada?

O:  Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika, odnosno voditelja i/ili su-voditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik, odnosno su-voditelj, na drugome ili kao suradnik, odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona- 2020-04, IP Corona-2020-12 i TTP.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja, Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima i projektima na bilateralnim programima.

Očekivan početak projekata je rujan–listopad 2022.

Znanstvenica koja radi samo na jednom projektu može se prijaviti.

Znanstvenica koja radi na dva projekta može se javiti samo ako jedan od ta dva projekta završava do rujna-listopada 2022. godine.


P: Surađujemo s kolegom iz Slovenije. Da li formalno postoji mogućnost da se kolega iz Slovenije “zaposli” na našem sveučilištu za vrijeme trajanja projekta u zakonski dopuštenom okviru? Na 0.8 radnog vremena? Vidite li uopće mogućnost angažmana post-doc kolega iz Europe?

Može li kolega iz Slovenije biti PI (Principal Investigator) u hrvatskom timu, i kakvi su u tom slučaju kriteriji (potrebne referencije, dokazi)?

O: Na projekt se može zaposliti isključivo poslijedoktorand i to osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.  Više o uvjetima zapošljavanja na HRZZ projekte možete pronaći na:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2020/04/Upute_Zapo%C5%A1ljavanje-mladih-istra%C5%BEiva%C4%8Da-na-HRZZ-projekte_FINAL.pdf

Uvjet za voditelja projekta na HRZZ projektima je trajno zaposlenje na hrvatskoj znanstvenoj organizaciji.


P: Molim Vas za objašnjenje sljedećih stavki iz dokumenta National Eligibility Requirements
(https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements-updated-26032021.pdf):

 1. 1. Research costs – na što se odnosi ova stavka?
 2. 2. Personnel costs (post-docs only) – ovo znači da je moguće zaposliti postdoktoranda i to je sve što je dozvoljeno?

Naime, mi trenutačno nemamo kandidata za postdoc koji bi ispunjavao uvjete rada na projektu koji se prijavljuje i sve projektne zadatke će izvršavati isključivo tim istraživača s Filozofskog fakulteta. Projekt bismo stoga prijavljivali samo ako su stavkom (1) ili (2) obuhvaćeni dodaci na plaću voditelju projekta i suradnika ili naknade voditelju projekta i suradnicima, kao što je inače običaj kod Obzor i sličnih EU projekata.

O: Na našim web stranicama objavljen je dokument koji definira koji su sve troškovi prihvatljivi za pojedine kategorije: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf.

Moguće je zaposliti samo poslijedoktoranda. Nisu prihvatljivi troškovi dodataka na plaću.


29. 3. 2021.

P: Postoji li ograničenje broja različitih prijava na CHANSE natječaj koje dolaze s iste institucije (fakulteta)? Naime, osim prijave u kojoj ću ja sudjelovati, jedna kolegica također planira prijaviti svoj konzorcij pa bi me zanimalo možemo li se paralelno i neovisno jedan o drugome prijaviti na natječaj? Ili možda postoje kvote po institucijama uslijed ograničenih raspoloživih sredstava samog natječaja?

O: Ne postoji ograničenje broja prijava s iste institucije, ali jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.


P: 1. Što točno znači uloga Principal Investigatora, je li on voditelj projekta naše sastavnice ili se smatra samo suradnikom na tuđem projektu?

2. Mora li nužno tim uključivati i postdoktoranda?

3. Koliko članova može imati naš tim i imaju i eventualni drugi članovi tima pravo na honorar, kao što smo čuli od potencijalnog stranog partnera, ili im se priznaju samo troškovi?

O1: U slučaju hrvatskih prijavitelja, PI je voditelj hrvatskog dijela projekta. Ako vodi cijeli konzorcij , onda je PL (Project Leader)

O2: Ne mora.

O3: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju. Suradnici nemaju pravo na honorar. Više o prihvatljivim troškovima možete pronaći na stranicama 6-11 Uputa za transnacionalne projekte.


P: Što znači uvjet: There may be more than one PI from one country, but there can only be one PI per university or research institution, što znači ovaj uvjet za Hrvatsku- je li moguće da će biti samo jedan projekt sa Zagrebačkog Sveučilišta- to nam se čini jako jako izazovan kriterij.

O: U nekim državama može biti više voditelja projekata (PI), u kojem slučaju je samo jedan PI sa jedne institucije, a drugi PI na drugoj instituciji (u istoj državi). U hrvatskom timu može biti samo jedan voditelj hrvatskog dijela projekta, ostalo su suradnici.


P: 1. S obzirom da su dozvoljeni troškovi zapošljavanja poslijedoktoranda zanima me da li se u financijski plan navodi unaprijed poznata osoba imenom i prezimenom ili se provodi otvoreni javni natječaj u slučaju da projekt bude pozitivno vrednovan?

2. U prihvatljivim troškovima osoblja nalazi se samo informacija o prihvatljivosti troškova školarine za dokoranda. Znači li to da se, u slučaju pozitivno vrednovanog projektnog prijedloga, mogu naknadno javiti na redovite natječaje za doktorande koje provodi HRZZ i iz kojeg bi se onda financirali troškovi plaće potencijalnog doktoranda?

3. Ako sam dobro shvatio upute za prijavitelje, Izjavu o statusu PDV-a te Izjavu o izbjegavanju dvostrukog financiranja nije potrebno slati prilikom prijave natječaja već samo prilikom godišnjeg financijskog izvještavanja projekata kojima je odobreno financiranje?

O1: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2: Možete.

O3: Da.


P: Trenutačno sam voditelj HRZZ istraživačkog projekta koji završava u prosincu 2022., istovremeno sam suradnik na drugom HRZZ istraživačkom projektu koji završava u listopadu 2022. Međutim, moj ključni angažman na ovom drugom projektu završava nekoliko mjeseci ranije. Dakle, moje pitanje HRZZ-u je mogu li se prijaviti na Chanse natječaj ako HRZZ-u priložim izjavu voditeljice projekta na kojem sam suradnik da moj angažman na drugom projektu završava u kolovozu 2022.?

O: Možete se prijaviti na natječaj. Svakako je potrebno priložiti izjavu voditeljice projekta.


P: Da li uz sredstva koja osigurava HRZZ naš tim može povući dodatna sredstva iz CHANSE fonda od 36 milijuna eura? Ako ne može, zbog čega ne može i tko može (informacija koja nam je važna zbog izbora partnera).

O: Hrvatskim istraživačima na raspolaganju je iznos do 100.00 EUR po projektu. Prijavitelji ne mogu povući dodatna sredstva za projekt, osim nacionalnih sredstava.

Iznos do 1500 000 EUR proračuna projekta „pune“ istraživači sredstvima koja im je predvidjela nacionalna agencija.

Svaka agencija osigurava sredstva za prijavitelje iz svoje nadležnosti. Na stranici 15. Teksta natječaja (Call Announcement) navedeni su iznosi koje dodjeljuje svaka agencija svojim istraživačima a u uvjetima svake agencije može i ne mora biti navedeno koji je najviši iznos kojim financiraju svoje partnere.

EU sredstva koriste se prilikom odabira projekata za financiranje, tako da se tim sredstvima dodatno financiraju projekti kako bi se u konačnici financiralo više projekata, ali to nisu sredstva koja „povlače“ sami istraživači.


19. 3. 2021.

P: Postoji li mogućnost da hrvatski istraživački tim prijavi/angažira – na mjestu savjetnice/konzultantice – osobu iz inozemstva?

O: Da, možete prijaviti. Uloga konzultanata je isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti, te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis

Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu.

Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: S obzirom da je u cijeloj grupi samo jedna osoba muškog spola, zanima nas je li zbog rodne ravnoteže na kojoj se inzistira nužno “poraditi” na rodnoj strukturi uključenih osoba?

O: U slučaju podjednakog broja bodova nakon vrednovanja, primijenit će se sljedeći selekcijski kriteriji:

1) Ako je moguće, svaka organizacija će financirati barem jedan projekt;

2) financirat će se projekti iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Luksembourg, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija


P: 1. Maksimalni iznos koji mogu tražiti kao partner iz Hrvatske je 100 000 EURA? Podrazumijeva li to cjelokupni iznos ili pak onaj koji će pokriti Zaklada, a ostatak bi trebalo se pokriti iz EU sredstava. Zbunjuje me taj dio u dokumentaciji koji se odnosi na “financiran od strane HrZZ-a”.

2. Cjelokupno praćenje projekta i administracijski zahtijevi bit će isti kao kod projekata UIP ili IP?

3. Kod troškova, može li se pod opremom pravdati i računalo za PI-a?

4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada, ali ne i doktoranda? Vrijedi li i za te poslijedoktorande ograničenje od 10 godina znanstvenog rada?

5. Pod troškove istraživanja može li se staviti unajmljivanje agencije koja bi provela anketno istraživanje?

6. Overhead institucijski troškovi su 5%? Računaju li se oni automatskim procesom od cjelokupnog iznosa, ili se pak moraju pravdati putem računa ili sličnoga?

O1. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu tražiti je 100 000.

O2. Praćenje projekta i administracijski zahtjevi definirani su natječajem. Koordinatori projekta trebat će podnijeti srednjoročno izvješće i konačno izvješće. HRZZ zadržava pravo da utvrdi posebnu dinamiku podnošenja znanstvenih izvješća za hrvatskog partnera, što će biti definirano u Ugovoru o dodjeli sredstava.

O3. Nabava osnovne informatičke opreme nije dozvoljena. Na stranici 6. Uputa za hrvatske prijavitelje za ERA-NET projekte možete pronaći popis prihvatljivih troškova.

O4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.

O5. Ne.

O6. Overhead troškovi su prihvatljivi jedino ako su dobro obrazloženi i moraju se pravdati računom

 

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.


Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata
koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije


Datum raspisivanja natječaja: 
11. siječnja 2021.
Rok za prijavu: 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET) – zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa Švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.
Trajanje financiranja projekta: 
do 4 godine
Rezultati natječaja očekuju se krajem rujna 2021. godine.
Okvirni početak projekta: najranije studeni 2021. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Edit

29. 3. 2021.

P: Zanima me informacija vezana za obrazac ‘Potpora organizacije’. Svjesni smo da kao prijavitelji s hrvatske strane moramo imati potpisan dokument od čelnika organizacije, međutim zanima nas moraju li i ostali partneri (s hrvatske strane) imati potpisan taj dokument od svojih čelnika ili je dovoljno samo pismo namjere u slobodnoj formi?

O: Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta (pismo namjere) iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove i suradnik.


P: 1) O maksimalnom iznosu financiranja, iz teksta natječaja:

“Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.”

Znači li to da u navedenim uvjetima (veća grupa) se može tražiti i više od 1.500.000,00 kuna?

2) Nabava opreme: Treba li se uz prijavu priložiti ponude za opremu čija se nabava predlaže?

U dokumentu “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini” u fusnoti na str. 13 čitam: “… za nabavu nove opreme, nadogradnju postojeće opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.”

Da li se to odnosi i na ovaj natječaj? Trebaju li se u tom slučaju ponude priložiti prijavi?

O1: Najveći mogući iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

O2: Ponude je potrebno dostaviti prilikom ugovaranja.


22.3.2021.

P: Može li doktorand na istraživačkom HRZZ projektu sudjelovati kao suradnik na IPCH projektu?

O: Ako se radi o doktorandu koji se financira preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, moguće ga je uključiti na neki drugi projekt pod uvjetom da istraživanje i sudjelovanje na tom drugom projektu ne utječe negativno na provedbu ugovorenog Plana razvoja karijere doktoranda.


P: U opisu je navedeno „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima”. Nas zanima na što se točno odnosi oznaka iz financijskog plana? Misli li se na potkategoriju npr. (Materijal) ili stavku npr. (1.2. Usluga)? S obzirom da je navedeno kako moramo obrazložiti i povezati tražena sredstva, a imamo ograničenje od 4000 znakova, zanima nas možemo li dodatna pojašnjenja za koja mi smatramo da su potrebna, dostavimo u nekoj vrsti priloga?

O: Trebate navesti oznaku stavke. Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje od 4000 znakova se odnosi samo na taj dio radnog plana.


P: 1. U projektnom pozivu postoji mogućnost zapošljavanja jednog poslijedoktoranda na puno radno vrijeme, pa Vas u vezi toga ljubazno molim odgovor na pitanje je li već u samom tekstu prijave potrebno naznačiti osobu imenom i prezimenom (te ju administrativno voditi kao i ostale suradnike na projektu, tj., pribaviti pismo namjere i sl.) ili je dovoljno u prijavi naznačiti da se planira zaposliti poslijedoktorand na puno radno vrijeme na projektu, no bez posebnih specifikacija (osim u Financijskome planu u smislu predviđanja dijela budžeta za plaću poslijedoktoranda), te po eventualnom odobrenju sredstava za projekt pristupiti zapošljavanju osobe na predviđeno radno mjesto?

2. Imam problem prilikom pokušaja dodavanja suradnika na projekt u EPP sustavu

3. Ukoliko je osoba koja na projektu sudjeluje kao suradnik u mirovini, je li dovoljno da njezino pismo namjere bude potpisano samo od strane te osobe, a bez eventualnih potpisa voditelja ustanove na kojoj je prethodno radila?

O1. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2. Korisnici se dodaju na projekt, kao suradnici na kartici A2, preko ID-a korisnika, a ne OIB-a.

O3. Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje potpisuju sami.


P: Gdje mogu naći detaljne upute o formatu i potrebnim informacijama u ova dva dokumenta: Životopis s opisom znanstvenih i  Rezultati istraživanja u zadnjih pet godina –pdf dokument koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu. Treba li njih imati od Hrvata samo za voditelja ili sve članove tima?

O: upute možete pronaći na SNSF stranici: http://www.snf.ch/en/funding/documents-downloads/Pages/guidelines-cv-research-output-list.aspx

Podatke unosite u elektronički sustav SNSF-a za prijavu projekata, a ulaz Vam treba omogućiti švicarski partner.


P: Ja nemam ljudi u timu koji ne rade na IRB-u.
Da li će sustav prihvatiti da ne uploadam nijedno “Pismo namjere”, budući da su oba potrebna samo za članove tima koji NISU zaposleni na IRB-u a ja nemam takvih? Hoće li mi htjeti zaključati prijavu bez tog dokumenta?

O: Ako nemate suradnika s drugih institucija, ne trebate podnositi pismo namjere.


P: Gdje se nalazi formular za unos opisa projekta (u prethodnom pozivu poznat kao ANNEX 1)?

O: Projekt prijavljujete sa Švicarskim partnerom, direktno u SNSF.


P: 1. Projekt je interdisciplinaran između fizike i elektrotehnike. Treba mi tehničar koji bi radio najmanje 2 godine. Osoba mora biti vješta u kompjuterskom programiranju, programiranju rekonfigurabilnih čipova (FPGA) i low-level sučeljima koja softverski povezuju uređaje i kompjuter (tzv driveri) i mora znati projektirati tiskane pločice te ih dati na izradu SME kompanijama u Hrvatskoj i EU.

2. Ima li ovaj projekt overhead, novac iz kojeg bi Ruđer mogao kupiti ono što je u projektu neprihvatljivo? Naime kako Ruđer nema vlastitu tiskaru novaca ili nije jasno otkuda bi pokrio te troškove, a i zašto bi?

Projekt treba pokrivati sve što je potrebno da se provede. To, čini mi se HRZZ nikako ne shvaća. Samo da znate u USA je overhead 51.5% dakle ako biste dali Ruđeru 20% koliko daju EU Horizont projekti, ne bi bila tragedija.

O1. Plaća tehničara nije prihvatljiv trošak.

O2. Posredni troškovi prihvatljivi su u najvišem iznosu od 5 % ukupnog  iznosa traženih sredstava, samo ako su izravno povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj  kategoriji prihvatljivih troškova te za njih postoji valjano obrazloženje i specifikacija trošenja.


12. 3. 2021.

P: Kako izgleda struktura osoblja s hrvatske strane? Čije plaće onda mogu biti pokrivene u prihvatljivim troškovima projekta?

O: Na projektu s hrvatske strane možete zaposliti samo poslijedoktorande.

Na projektu mogu biti angažirani voditelj projekta i suradnici, ali se u sklopu proračuna projekta može osigurati plaća samo za poslijedoktoranda.


P: Može li projektom biti pokriven trošak doktorata za suradnika? 

O: Može.


P: 1. Postoje li uvjeti za primatelja školarine? Mora li biti zaposlenik fakulteta, u slučaju da fakultet prijavljuje?Ili može li to biti osoba koja već pohađa doktorski studij tog fakulteta, a radi negdje drugdje?

2. Također koji su uvjeti za suradnike na projektu?

O1: Nema posebnih uvjeta za doktorande kojima se plaća školarina. Prihvatljivo je pokriti trošak školarine za suradnika zaposlenog na instituciji ukoliko postoji odluka ili je pravilo institucije da se naplaćuju školarine zaposlenicima matične institucije.

O2: Prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika/ članovi istraživačke grupe te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu.


P: 1. Koliko bi bilo idealno osoba na projektu predložiti s hrvatske strane?

2. Da li sudionici projekta mogu biti samo osobe iz Hrvatske i Švicarske, ili se eventualno ako je važan za neku problematiku može planirati i nekoga iz neke „treće zemlje“, npr. konkretno u našem slučaju iz Njemačke ili iz Slovenije?

O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasan angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju.

O2: Suradnici mogu biti i iz drugih država. Osim suradnika, na ovom natječaju, pošto je vodeća agencija SNSF, možete prijaviti i trilateralni projekt sa partnerima i iz navedenih zemalja.


P: Molio bih vas pojašnjenje vezano za natječaj za Švicarsko-hrvatske bilateralne projekte: da li se iznos od 1.500.000,00 kn odnosi samo na hrvatski dio projekta, a partneri iz Švicarske odvojeno potražuju sredstva za svoj dio projekta?

O: To je najveći mogući iznos koji se može tražiti za hrvatski dio projekta. Švicarski partneri svoj dio potražuju od SNSF-a, hrvatski od HRZZ-a.


P: Treba li CV i output švicarskog partnera dostaviti na hrvatskom i na engleskom jeziku ili može samo na engleskom?

O: Vaš životopis i Vaše rezultate istraživanja koje podnosite u SNSF sustav podnosite na engleskom i onda taj isti dokument trebate podnijeti u naš EPP sustav samo na engleskom.


9.3.2021.

P: 1. Da li je uvjet za prijavu na ovaj natječaj da imam neki tekući znanstveni ili europski projekt. Ili nije uvjet?

2. Da li, ako nije uvjet, mogu potražiti prijavu s nekog Instituta ili isključivo mora biti s fakulteta ?

O: Prihvatljivi prijavitelji su (sukladno uvjetima natječaja objavljenim na stranicama HRZZ):

 • aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača
 • znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u u kojoj je zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.
 • Redoviti član HAZU.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: Molim Vas da mi potvrdite da li ja kao voditelj HRZZ projekta s natječaja IP-2018-01 mogu biti hrvatski prijavitelj za „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti – IPCH-2021-04”? Projekt završava u listopadu 2022.

O: Ukoliko ste voditelj na samo jednom projektu, a niste suradnik na još jednom, možete se prijaviti na natječaj.


P: Voditelj sam UIP projekta  koji traje do 2023 godine. Zanima me da li me HRZZ smatra voditeljem ili suvoditeljem na potencijalnoj prijavi projekta IPCH-2021-04? Da li će me se odstraniti iz evaluacije ukoliko prijavim projekt s kolegama iz Švicarske?

O: Temeljem uvjeta natječaja vaša prijava se smatra prijavom na bilateralni program.

Ukoliko se odlučite na prijavu, između UIP projekta koji trenutno vodite i projekta koji planirate prijaviti ne bi smjelo biti značajnijih preklapanja.


P: Zanima me da li ja moram naći partnera u Švicarskoj s kojim ću surađivati na projektu ili je to riješeno na drugi način? Da li ja sam sudjelujem na projektu ili mogu biti uključene i moje kolege? 

O: Kako biste se mogli prijaviti na bilateralni natječaj HRZZ-a i SNSF-a, trebate pripremiti i prijaviti zajednički projekt sa partnerom u Švicarskoj.

Na navedenom projektu možete imati i suradnike.


P: Što se tiče Cro-Swiss natječaja, mogu li ja biti voditelj hrvatske strane, s obzirom na kvotu postotka radnog vremena koju sam utrošio kao voditelj Cro-Slo projekta?

O: Kao voditelj Cro-Slo projekta možete se prijaviti na Swiss-Cro natječaj.


P: Molim vas informaciju da li prijavom na natječaj Swiss National Science Foundation i Hrzz mene smatrate voditeljem i su-voditeljem znanstvenog projekta?

O: Prijavom na natječaj smatrate se voditeljem bilateralnog projekta, odnosno su-voditeljem.


P: Imam par pitanja u vezi Hrvatsko-švicarskih projekata:

1. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta?

2. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta i suradnik na drugom HRZZ IP projektu?

3. Smije li se poslijedoktorand koji je trenutno zaposlen na tom HRZZ IP projektu zaposliti na IPCH projektu nakon završetka IP projekta? On će na IP projektu ukupno raditi oko 3 godine. Može li onda još npr. godinu dana biti zaposlen na IPCH projektu (ako je npr. maximum 4 godine)? Može li duže od toga?

4. Smiju li doktorandi sudjelovati na 2 projekta paralelno (IP i IPCH)?

5. Kada bi se otprilike mogao očekivati sljedeći IPCH natječaj?

O1: Da.

O2: Ne, osim ako jedan od projekata ne završava 20. rujna 2021. godine.

O3: Poslijedoktorand koji je bio zaposlen na IP projektu 3 godine može biti zaposlen na još jednom HRZZ projektu do najviše godinu dana.

O4: Ne.

O5: Prijava bilateralnog projekta može se podnositi na natječaj SNSF-a svake godine s rokom 1.4  te 1.10. (s dokumentacijom za HRZZ 2. 4, odnosno 2.4), te na naš IP natječaj koji je ove godine planiran početkom ljeta.


P: Imam par pitanja vezana uz otvoreni call IPCH-2021-04:

1. Da li članovi istraživačkog tima mogu biti i iz drugih zemalja, ne samo Švicarske i Hrvatske? Pošto to sad spada pod Weave program

2. Naš kolaborator iz Švicarske nas je obavijestio da će biti još jedan call u 10. mjesecu. Da li će biti isti ovakav bilateralni call ili će biti nekakav drugi s mogućnošću sudjelovanja i istraživača iz Hrvatske?

3. Da li se iznos predviđen za financiranje projekta u tekstu natječaja odnosi samo na novce predviđene samo za Hrvatsku stranu ili je to sveukupni iznos projekta kojeg svi moramo dijeliti?

O1: Vi prijavljujete projekt s hrvatskim timom, a prijavljujete ga zajedno sa švicarskim voditeljem projekta. Weave je inicijativa koja omoguće bilateralne projekte na način da je jedna agencija ona kojoj se projekt prijavljuje i koja ga vrednuje, a druga prihvaća rezultate vrednovanja. Svaka agencija financira istraživače koji spada po njenu ingerenciju. Projekti se prijavljuju na natječaj jedne agencije.

O2: Možete se prijaviti sada, s rokom 1.4 te s rokom 1.10 na SNSF natječaj, na kojem proceduru vrednovanja provodi SNSF, ili se možete prijaviti s istim voditeljem iz Švicarske na natječaj IP koji je planiran početkom ljeta.

O3: Hrvatske istraživače financira HRZZ, to znači da je u  dijelu teksta natječaja koji se odnosi na hrvatsku stranu previđeno financiranje hrvatskih istraživača.

Postoji dodatna mogućnost da se na SNSF natječaj jave i kolaboratori iz drugih država, a koje imaju bilateralne ugovore sa SNSF-om (a nemaju sa HRZZ), na način da to budu trilateralni projekti, ali takve slučajeve treba prethodno provjeriti prije s agencijama jer nisu sve agencije još odobrile takve vrste trialteralnih projekata.


P: Trenutno sam voditelj odobrenog IP projekta koji traje do 2025. i suradnik na projektu koji završava 31.03.2021. Prema mome shvaćanju mogao bih se prijaviti na natječaj za Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)?

O: Možete se prijaviti.


P: Vezano za financiranje projekta na natječaju IPCH-2021-04, zanima me da li se iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna odnosi na financiranje obje strane bilateralnog projekta (Švicarska i Hrvatska) ili samo na instituciju u Hrvatskoj?

O: Iznos sredstava odnosi se na financiranje hrvatske strane. SNSF je na ovom natječaju Lead Agency (vodeća agencija), što znači da provodi vrednovanje projekata, dok na kraju svaki partner ugovara sredstva sa svojom agencijom.


P: Voditelj sam projekta izobrazbe doktoranda koji financira HRZZ. Projekt na kojem radi doktorand financira EK. Mogu li se prijaviti na natječaj SNSF i HRZZ-a kao prijavitelj iz RH, dok bi kolega iz Švicarske bio Lead?

Imam drugo pitanje za SNSF-HRZZ prijavu oko financijskog plana: da li planirane ukupne financijske troškove projekta prijavljujemo SNSF-u ili dio planiranih troškova projekta, a onda zasebno prijavljujemo financijski plan HRZZ-u (npr. školarina i plaća novog doktoranda, troškovi sudjelovanja na konferencijama, …)?

Nadalje, ako u prijavi HRZZ-u financijski plan uključuje trošak izobrazbe novog doktoranda, onda ta osoba mora doktorat završavati u RH, ne u nekoj drugoj zemlji?

O: Vaš projekt izobrazbe doktoranda ne računa se u dvije prihvatljive uloge, tako da jeste prihvatljiv prijavitelj. SNSF-u prijavljujete iznos koji potražujete od HRZZ-a, a prilikom prijave projekta svakako prijavljujete razrađeni financijski plan HRZZ-u.

Budući da se doktorandi zapošljavaju na instituciju mentora (u ovom slučaju voditelja projekta) očekuje se da će doktorand veći dio svog rada i istraživanja provesti na ustanovi na kojoj je zaposlen, budući da Zaklada toj ustanovi isplaćuje sredstva za plaću.

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

 

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2021. godine
Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: jesen 2021. godine

 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

 

Prijavna dokumentacija

Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C – Potpora Organizacije


PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA

NACRT UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

 

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljivani na mrežnim stranicama Zaklade dva puta tjedno.

Edit

9.2.2021.

P: Kod Potvrde o suglasnosti voditelja projekta, potpis čelnika Organizacije u kojoj se projekt provodi se kod H2020 projekta odnosi na čelnika Organizacije iz koje dolazi voditelj konzorcija ili čelnik Organizacije čiji se mentor (koji je ujedno suradnik na H2020 projektu) prijavljuje na natječaj?

O: Potpis čelnika Organizacije odnosi se na čelnika one Organizacije u kojoj je zaposlen kandidat za mentora te koji se prijavljuje na natječaj.


P:
Molio bih odgovor na sljedeće pitanje. Smije li se obrisati iz obrazaca A objašnjenja koja se nalaze u zagradi ili je potrebno ostaviti onako kako je u originalu? Pitam zbog toga što je obrazac limitiran na 7 stranica, a kada se to obriše dobije se još dosta prostora za upisivanje. U drugim natječajima koje provodi HRZZ takva objašnjenja se nisu smjela obrisati.

O: Zadanu formu obrasca A nemojte mijenjati odnosno nemojte obrisati obrazloženja iz zagrada.


P: Postoji mnogo znanstvenih organizacija i strukovnih udruga koje doktorandima i mladim znanstvenicima nude stipendije za kraće boravke na inozemnim znanstveno-istraživačkim institucijama, uglavnom u svrhu usavršavanja u eksperimentalnim metodama.

 Zanima me na koji način to uključiti u plan razvoja karijere, s obzirom da za tu aktivnost (usavršavanje na inozemnoj instituciji) ne postoji već osigurano financiranje?

 Je li u tom slučaju bolje u plan kao aktivnost navesti samo prijavu za stipendiju?

O: Prilikom sastavljanja prijave pokušajte biti što konkretniji u razradi aktivnosti koje će doktorand odrađivati. Svaki kandidat svoju prijavu razrađuje na način kako on smatra da je najbolje, a vrednovatelji su ti koji će procijeniti i dati ocjenu konačnog plana.


5.2.2021.

P: Mentor je zaposlen na Sveučilišnom Odjelu. Da li potporu organizacije može potpisati Pročelnik Odjela ili to mora biti rektor Sveučilišta ?

O: Potporu organizacije potpisuje rektor Sveučilišta.


P: Ukoliko ne postoji mrežna stranica EU projekta, odnosno nalazi se na web-podstranici institucije, možemo li staviti link na nju? Kod prijave projekta i u uputama, malo je drugačija ERC klasifikacija, pa nas zanima jeli to u redu onda ovako?

U uputama stoji: LS9 Applied life Sciences and Non-Medical Biotechnology

LS9_5 Agriculture related to crop production, soil biology and cultivation, applied plant Biology

Dok  u prijavi to izgleda ovako Life sciences, LS9 Applied life Sciences, Biotechnology…

te pod LS9-4 Applied life sciences (including crop production, plant breeding….

O: Stavite poveznicu iz koja vodi do informacija o projektu. ERC klasifikaciju sustav automatski povlači tako da je u redu.


P: Voditeljica sam hrvatskog dijela HRZZ projekta sa Slovenijom i planiram se prijaviti na Vaš natječaj za mlade istraživače (doktorande).

Imam upit o trajanju financiranja jer je bilateralni projekt u trajanju od 2020.-2023. a početak rada mogućeg kandidata jesen 2021. te me zanima da li da aktivnosti oko rada doktoranda u obrascu B trebam popuniti za četiri godine ili kraće? Dok traje projekt?

Mogu li pretpostaviti i računati da će biti osigurana plaća kroz 4 godine neovisno o trajanju projekta te onda aktivnosti navedem i za 4. godinu rada doktoranda?

O: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.


P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera, odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja zastupa projekt iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj?

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera (Obzor 2020), odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja je voditelj tima iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj? Ovo nam je jako važno znati kako bismo na vrijeme mogli osigurati sve potrebne potpise pa Vas stoga molim za odgovor

O: Potrebno je priložiti Potvrdu o suglasnosti voditelja konzorcija H2020 projekta. Ako nije moguće doći do potpisa možete priložiti i potvrdu iz elektroničke pošte no u tom slučaju neka potvrdu svakako potiše voditelj tima unutar Vaše Organizacije.


P:
Htjela bi vas pitati da li trebam imati letter of intent ako je planirano da student koji bi radio na Medicinskom fakultetu mora ići na FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva)  nauči raditi s određenim softverom. Ako trebam letter of intent od FER-a, kako on mora izgledati? Tipa da li u njemu može pisati da se oni slažu da student dođe i nauči raditi u tom softveru ili mora točno sve pisati kada, tko, koliko dugo….?

O: U prijavi (Obrazac A) je potrebno objasniti potrebu za usavršavanjem na drugoj instituciji odnosno povezanost takvog usavršavanja s istraživačkim radom doktoranda i doktorskog studija.


P: Kada se očekuju rezultati natječaja DOK-2021-02 i odobravanje zapošljavanja doktoranda?

O: Rezultate natječaja Zaklada će objaviti prije ljeta a nakon toga Organizacije kojima će biti odobreno zapošljavanje doktoranda raspisuju javne natječaje za izbor kandidata.


P: Na 1. stranici Obrasca A – trebamo li pod “Organizacija/e na kojoj se projekt provodi” unijeti samo organizaciju u kojoj će doktorand biti zaposlen ili i organizacije na kojima će biti usavršavanje?

O: U navedenu rubriku se navodi Organizacija koja je nositelj istraživačkog projekta mentora.


2: Trebamo li u Obrascu A, odjeljak c) Plan razvoja karijere doktoranda, navoditi hoće li doktorand odabrati tzv. skandinavski oblik doktorskog rada ili “standardni” oblik? I može li se tijekom doktorskog studija promijeniti ta odluka?

O: Prijavu je potrebno što preciznije pisati tako da vrednovatelji imaju dostupne informacije na temelju kojih će izvršiti vrednovanje prijave. Odabir doktorskog studija je jedan od kriterija ocjenjivanja tako da je svakako potrebno obrazložiti izbor i model studija.


2.2.2021.

P: U obrascu A, odjeljak d,  piše da navedemo plan pokrića troškova pa možete li pojasniti što se pod tim traži. Naime, izvor financiranja za sve troškove doktoranda u mom slučaju je odobreni HRZZ projekt i njega ću navesti pod izvor financiranja za sve troškove. Treba li još nešto?

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija, usavršavanja, istraživanja i ostale troškove.

Dakle, unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.


P:
Da li u Obrascu A, odjeljku d (financijski plan) treba tražene podatke “Navesti strukturu troškova i izvora financiranja i plan pokrića troškova” navesti u danoj tablici ili ih treba opisno obrazložiti u obliku teksta iza tablice?

O: Troškovi financiranja se navode se u tablici no ako smatrate da je potrebno dodatno pojašnjenje, možete i u obliku teksta dodatno objasniti.


P:
Je li u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” konačno moguće zaposliti kandidata koji je u statusu doktoranda već prijavljen, ali ne i zaposlen na projektu i kojemu se iz sredstava zaklade plaća dio školarine doktorskog studija?

Naime, voditeljica sam istraživačkog projekta, na kojemu je prijavljen doktorand koji je upisan na doktorski studij i radi na disertaciji u okviru projekta pod mojim mentorstvom. Doktorski studij je dijelom platio sam, a dio će biti plaćen iz sredstava projekta kroz prve dvije godine. Može li se takav kandidat prijaviti, odnosno biti izabran na natječaju kojeg bismo raspisali u okviru navedenog projekta razvoja karijera mladih istraživača?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Također, natječaj za zapošljavanje doktoranda mora biti javno raspisan te u izvješću natječajnog povjerenstva, koje se dostavlja Zakladi za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje, mora biti jasno navedeno zašto je odabran predloženi kandidat.


P:
Poštovani, mogu li se na Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti, zaposliti doktorandi koji su već upisani na doktorski studij i/ili neki od njih i u postupku prijave i obrane teme doktorskog rada?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija.


P: Prilikom prijave projekta u EPP sustavu se traži link na projekt. S obzirom da je moj projekt tek počeo da li se u rubriku može navesti “u izradi” ili web stranica mora biti gotova prije nego se prijavi projekt?

O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutačno u izradi.


P: Tema HrZZ projekta na kojem se natječemo za zapošljavanje doktoranda putem DOK-2021-02 nalazi se na međi dva polja, fizike i kemije. Zanima me da li je moguće pri odabiru doktorskog studija u projektnoj prijavi NE specificirati da li će doktorski studij biti 1) polje kemija, smjer fizikalna kemija ili 2) polje fizika, smjer atomska, molekulska i optička fizika, te da li se time umanjuje vjerojatnost financiranja studija? U tekstu bih obrazložio podobnost i jednog i drugog studija, a time ostvarujemo prednost zbog mogućnosti odabira najboljeg kandidata s dva studija (kemije i fizike
).

O: Budući da se izbor doktorskog studija vrednuje svako je potrebno navesti na koji doktorski studij se planira upisati doktorski kandidat. Međutim, ako se istraživanje nalazi između dva polja možete navesti dva doktorska studija uz obrazloženje.


P: S
uradnik sam na znanstvenom projekt EU Obzor 2020 uz koji bi trebao biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Imam potporu i potvrdu o suglasnosti voditelja projekta za prijavu na ovaj natječaj. Ja sam voditelj jednog Radnog paketa i voditelj tima, a koordinator je XY University. Projekt traje 4 godine i startat će 1. travnja 2021. Prošao je sve razine vrednovanja i odobren je od strane Europske komisije. Planirano potpisivanje ugovora o financiranju je kroz idućih nekoliko tjedana, očekivanje je da to bude 16.veljače, no možda se malo produži zbog administracije.

Moje je pitanje, budući da je projekt pred sam početak i de facto odobren, mogu li formalno aplicirati na ovaj vaš natječaj? To mi je posebno važno jer mi ovaj termin natječaja odlično odgovara dinamici upisa studenata na doktorski studij xy među kojima bih tražio kandidate. Doktorski studij starta ove jeseni, u zimskom semestru akademske godine 2021/2022. Budući da se studij izvodi bianualno, idući ciklus bi bio tek 2023., što mi ne bi odgovaralo s obzirom na dinamiku projekta. Ukoliko bi bilo moguće da apliciram na ovaj natječaj, sve dodatne dokumente o projektu bih dostavio čim budu potpisani, a sada bih dostavio Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta kako se traži u natječaju.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora u predviđenom roku, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Voditelj sam projekta koji traje od 1.1.2020. do 31.12.2023. Ukoliko nam bude odobrena prijava na natječaju za mentore pri Projektu razvoja karijera mladih istraživača u ovom natječajnom roku, u kojem je nadalje roku potrebno raspisati natječaj za zapošljavanje kandidata? Naš potencijalni kandidat trenutačno je na 5. godini diplomskog studija, odnosno trebao bi diplomirati u ljetnom ispitnom roku te nas zanima možemo li s natječajem “čekati” njega ili se natječaj mora raspisati odmah po dobivanju rezultata natječaja za mentora (naravno, ukoliko rezultat bude pozitivan).

O: Natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan u roku dva mjeseca od zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja koju dobivaju mentor i čelnik ustanove na kojoj je mentor zaposlen.


29.1.2021.

P: Može li professor emeritus biti mentor?

P: S 1. listopada 2021. suradnica na mojem HRZZ projektu odlazi u mirovinu. Zanima može li se ona prijaviti kao mentor za natječaj za zapošljavanje doktoranda koji je upravo u tijeku?

P: Da li su prihvatljivi kandidati za mentora zaposlenici institucija koji će za tri godine steći uvjete za mirovinu, a s obzirom da se projekt DOK planira na 4 godine?

O: U trenutku prijave na natječaj kandidat za mentora mora biti zaposlen na neodređeno u prihvatljivoj Organizaciji. Budući da doktorski studiji u Republici Hrvatskoj imaju različite uvjete i pravila, potrebno je provjeriti na doktorskom studiju na koji se planira upisati odabrani kandidat koje su procedure kada mentor ode u mirovinu, odnosno može li isti mentor nastaviti voditi doktorskog studenta.


P: 1. Može li doktorand biti zaposlen u Organizaciji koja nije nositelj HRZZ projekta, ali je u toj Organizaciji zaposlen potencijalni mentor koji je suradnik na tom HRZZ projektu?

2. Koja Organizacija vodi financijsku brigu o doktorandu – Organizacija koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacija na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

3. Je li za prijavu na natječaj potrebna suglasnost čelnika Organizacije koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacije na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

4. Koji su omjeri radnih obveza doktorand prema projektu, a koji prema Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor suradnik na HRZZ projekta, osobito ako je riječ o Sveučilištu?

5. Prestaje li za doktoranda radni odnos u slučaju obrane doktorata prije isteka projekta ?

O1: Može. Doktorand se obavezno zapošljava na Organizaciji na koje je mentor zaposlen.

O2: Izvori financiranja mogu biti različiti. Međutim, potpisivanjem i ovjerom Obrasca A i Obrasca C čelnik Organizacije mentora potvrđuje da je s mentorom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da postoje uvjeti za zapošljavanje doktoranda te da će Organizacija mentoru pružiti odgovarajuće uvjete kako bi mogao voditi brigu o razvoju karijere doktoranda. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciraju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

O3: Kada je kandidat za mentora suradnik na projektu potrebno je dostaviti Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi.

O4: Navedeno je na mentoru da procijeni. Budući da je doktorand zaposlenik Organizacije mentora, ima jednaka prava kao i svi ostali zaposlenici na ustanovi.

O5: Ne prestaje. Financiranje se nastavlja do isteka ugovora o radu.


P:
Molim odgovor na pitanje je li prihvatljivo u Obrascu A (Prijava Mentora) u odjeljku d: Financijski plan upisati da će:

 1. a) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati osobno doktorand (ako ne postoji volja i/ili osigurana sredstva na Fakultetu)
 2. b) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati doktorand i Mentor iz osobnih sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti.

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor mora osigurati sredstva za troškove školarine doktorskog studija. U prijavi je svakako važno da bude naveden izvor financiranja školarine no to nikako ne smiju biti vlastita sredstva doktoranda.


P: Koji su kriteriji za autocitate? Da li se autocitatom mog rada smatra samo rad na kojem sam ja koautor ili se autocitatom smatra rad na kojem je bilo koji od autora na radu također autor na radu koji citira taj rad?

O: Sukladno uvjetima natječaja jednino nisu prihvatljiva vlastita citiranja (ako postoje).


26.1.2021.

P: Javljam Vam se vezano uz nezgodnu situaciju u kojoj sam trenutno vezano uz natječaj DOK-2021-02. Naime, moj HRZZ projekt je trenutno u fazi pregovora o radnom i financijskom planu (pozitivno je ocijenjen), no još uvijek čekam konačnu Suglasnost (dobila sam Pozitivnu prethodnu procjenu Etičkog povjerenstva za zaštitu životinja). Smijem li se prijaviti na natječaj DOK-2021-02, ukoliko mi do 16.02.2021. ne stigne Suglasnost? Suglasnost će sigurno doći, sve je pozitivno ocijenjeno, samo je pitanje trenutka i sad ako ne dođe do 16.02.2021., ne znam što da radim.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Kao voditelj istraživačkog HRZZ projekta planiram se javiti na natječaj za financiranje doktoranda. Imao bi sljedeća pitanja:

1) Prema pravilniku institucije u kojoj radim smijem biti samo komentor na doktorskom studiju tako da bi zaposleni doktorand tijekom javne obrane teme dobio još jednog komentora. Da li to utječe na moju mogućnost javljanja na ovaj natječaj? Da li je potrebno da drugi komentor zaposlenog doktoranda bude suradnik na HRZZ projektu?

2) Najduže financiranje doktoranda iznosi 4 godine pa najvjerojatnije zaposleni doktorand neće stići doktorirati tijekom trajanja projekta. Utječe li završetak trajanja HRZZ projekta na ugovor doktoranda koji će trajati i nakon završetka HRZZ projekta?

O1: U tom slučaju komentorstvo je dozvoljeno, što detaljnije možete pojasniti u prijavi. Budući da je natječajem predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora, nije potrebno da komentor bude suradnik HRZZ projekta. Napominjemo, prijavu podnosi samo jedan mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje.

O2: Trajanje financiranja doktoranda računa se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat. Dakle, trajanje financiranja doktoranda preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ može biti maksimalno 4 godine neovisno o duljini trajanja istraživačkog projekta mentora. Krajnji cilj je stjecanje stupnja doktora znanosti te bi doktorandi morali obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


P: Voditelj sam UIP HRZZ na kojem je planirano zapošljavanje jednog doktoranda. Prijavljujem Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, na kojem planiram zaposliti 2. doktoranda.

1. Mogu li se usavršavanja koje su planirana na projektu UIP, planirati za 2. doktoranda ako početno na projektu nije planirano zapošljavanje 2. doktoranda? Treba li tražiti neku suglasnost HRZZ-a?

2. Može li se ista aktivnost (ili aktivnosti) koja je planirana ranije na UIP planirati i za 2. doktoranda tj. može li se 2. doktorand jednim dijelom aktivnosti uklopiti u već planirane aktivnosti na projektu UIP?

O: U trenutku zapošljavanja doktoranda voditelj projekta dobit će obavijest da se javi na generičku adresu područja s revidiranim radnim i financijskim planom Uspostavnog istraživačkog projekta, koji sadrže uključenje doktoranda u projektne aktivnosti i eventualne troškove. Radni i financijski plan se mogu mijenjati u odnosu na ugovorene verzije ovisno o trenutku zapošljavanja.


P: Molim pojašnjenje navoda “ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija”.

1) Znači li to da ako prijavu na natječaj obvezno razradimo na četiri godine doktorskog studija, a ako budemo pozitivno ocijenjeni i javi nam se kandidat koji je već polaznik doktorskog studija i ako ga izaberemo onda ćemo korigirati obrazac B Plan razvoja karijere sa 4 na 3 godine? 

2) Ili ako ciljamo na nekog tko je već polaznik prve godine doktorskog studija da li u prijavi na ovaj natječaj razrađujemo samo tri godine?

3) Oni koji su sada polaznici prve godine doktorskog studija u trenutku završetka ovog natječaja i zapošljavanja na ovom projektu već će biti polaznici druge godine studija. Njih je onda isto moguće zaposliti? Financira li im se onda tri ili dvije i pol godine ili dvije godine?

O1: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.

O2: Prilikom prijave potrebno je u Obrazac B aktivnosti razraditi za maksimalno vrijeme od 48 mjeseci. Podsjećamo, natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan.

O3: Ako je doktorand već uspješno studira na doktorskom studiju, od ukupnog broja mjeseci ili godina financiranja, dakle 48 ili 4 godine, financiranje se umanjuje za onoliko mjeseci koliko su doktorandi već odslušali na doktorskom studiju. Npr ako je u trenutku zapošljavanja kandidat upisan na drugu godinu doktorskog studija, financiranje će biti odobreno na maksimalno 36 mjeseci. Mjeseci financiranja računaju se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat.


P: 
U slučaju komentorstva, prijavljuje li se na natječaj samo “glavni” mentor (mentor iz ustanove) ili i komentor?

O: Prijavu podnosi samo glavni mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje. Natječajem je predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora.


P: Fakultet je krenuo sa projektom IRI2 sufinanciranim EU sredstvima. Uz taj projekt bismo željeli sudjelovati u vašem projektu razvoja karijera mladih istraživača pa nas zanima da li je ta suradnja moguća po pravilima iz otvorenog natječaja.

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Molim vas pojašnjenje da li se u Obrascu A – Prijava mentora na Naslovnoj stranici polja: Znanstveno područje, Znanstveno polje, Znanstveno područje po ERC klasifikaciji. Odnose na mentora ili budućeg doktoranda (upisan studij).

O: Odnose se na mentora.


22.1.2021.

P: Možete li mi reći treba li Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta napisati prema određenom predlošku ili u slobodnoj formi uz navođenje podataka spomenutih u Uputama za prijavu?

O: Ne postoji službeni obrazac za potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu sastavljate u slobodnoj formi a potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. U potvrdi treba biti navedeno da je kandidat za mentora suradnik na projektu te da je voditelj projekta suglasan s njegovom prijavom. Također je potrebno navesti podatke o trajanju projekta, izvoru financiranja projekta i iznosu na koji je projekt ugovoren. Ako će se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivati iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li je obrazac A limitiran na naslovnicu + najviše 7 stranica? Ili je u 7 stranica uključena i naslovnica?

O: Obrazac A je ograničen na 7 stranica kako je navedeno u samom obrascu, a u taj broj je uključena i naslovna stranica.

 
P: Voditelj sam projekta HRZZ IP-2019 čiji radni plan uključuje 1 doktoranda i taj doktorand br. 1 je zaposlen putem projekta DOK-2020. Sad bih se rado prijavila na DOK-2021 natječaj radi zapošljavanja 2. doktoranda. Taj doktorand br. 2 bi sudjelovao u nekim od predviđenih aktivnosti u radnom planu za HRZZ IP-2019 (jer je kupljen novi uređaj i osiguran je materijal koji bi mogao koristiti i doktorand br. 2), a djelomično bi doktorand br. 2 imao dodatne aktivnosti koje bi se financirale iz drugog projekta čiji sam voditelj i čije financiranje je osigurano za još dvije godine.

Stoga molim pojašnjenja:

1. Da li je moguća prijava projekta za doktoranda br. 2, ako doktorand br. 2 nije predviđen u radnom planu projekta HRZZ IP-2019 čije bi resurse taj doktorand djelomično koristio?

2. Da li je prihvatljivo da se za doktoranda br. 2 predvidi financiranje koje se kani osigurati u budućnosti prijavom na druge natječaje?

3. Da li je za prijavu potreban ikakav dodatni dokument, npr. suglasnost od Zaklade (biomedicina) ili popis aktivnosti iz radnog plana HRZZ IP-2019 u koje bi se uključio doktorand br. 2?

O1 i 2: Moguća je prijava za novog doktoranda. Ako Vam bude odobreno financiranje, nakon zapošljavanja doktoranda je potrebno uključiti kao suradnika na istraživačkom projektu na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik. Troškovi istraživačkog rada doktoranda trebaju biti predviđeni istraživačkim projektom na kojem je mentor voditelj ili suradnik, a moguće ga je uključiti na 2 istraživačka projekta kao suradnika. Naziv i trajanje tih projekata možete navesti u Obrazac B.

O3: Molimo da dostavite samo dokumente (obvezna i dodatna dokumentacija – potvrde/izjave) koji su navedeni u Uputama za prijavitelje te unutar istih navedete sve potrebne informacije koje će biti razmatrane prilikom vrednovanja. Ako natječajem nije drugačije propisano, svi dodatni materijali, poveznice (hyperlinks) na dokumente i drugi dokumenti koji nisu traženi neće biti uzeti u obzir prilikom vrednovanja.


P: Planiram se prijaviti kao potencijalni mentor na natječaj DOK-2021-02 pa imam nekoliko pitanja:

1) Što znači formulacija u Uputama za prijavu “Prijavitelji na Natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti projekata za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati”, s obzirom da HRZZ na ovom tipu projekata financira samo ukupni trošak plaće doktoranda?

2) Suradnik sam na IP projektu HRZZ-a preko kojeg bi tražio doktoranda na ovom natječaju.

a) Mora li znanstveno-istraživački rad doktoranda uključivati SAMO DIO radnog plana HRZZ projekta preko kojeg se traži doktorand ili se može i proširiti (a sve u skladu s tematikom tog HRZZ projekta)?

b) S obzirom da sam voditelj istraživačkog projekta koji je u suštini financiran donacijom, smijem li kao dodatne financijske izvore (za manji dio materijalnih troškova istraživanja, manji troškovi dodatne izobrazbe i diseminacije rezultata) navesti tu donaciju?

c) Smije li se kao dodatni izvor financiranja (malog) dijela troškova navesti programsko financiranje institucije (tzv. “glavarine”)?

Ako da, mora li se to navesti samo u Obrazac A.d) ili i u Obrascu C?

3) Smije li se doktoranda uključivati u nastavnički rad mentora kao asistenta u nastavi, npr. radi vođenja praktikuma koji uključuje eksperimentalne metode koje sam doktorand koristi za izradu svog doktorskog istraživanja?

4) Smije li doktorand ići na kraće boravke na inozemne znanstveno-istraživačke institucije, u svrhu učenja novih eksperimentalnih metoda ili provođenja dodatnih istraživanja za svoj doktorski rad?

O1: Ako za određene aktivnosti već postoji financiranje putem drugog izvora (u ovom slučaju plaće), nije prihvatljivo da te aktivnosti doktorandu budu dvostruko financiranje. Npr., ako je predviđeno dodatno usavršavanje doktoranda u inozemstvu, koje uključuje financiranje i troškova povezanih s plaćom na toj Ustanovi, financiranje kroz „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za taj period je potrebno zamrznuti, budući se u tom slučaju radi o dvostrukom financiranju aktivnosti.

O2: a) znanstveno-istraživački rad doktoranda može se proširiti u skladu s tematikom tog HRZZ projekta.

O2: b) i c) u odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. Međutim, u slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

Bilo bi dobro da svi troškovi koje pokriva Organizacija budu navedeni i u Obrascu A i u Obrascu C.

O3: Doktorand može sudjelovati u nastavi onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu Plana razvoja karijere doktoranda. Dakle, ne postoji propisano ograničenje.

O4: Smije ako će boravak biti povezano s znanstveno-istraživačkim radom doktoranda i doprinositi ispunjenju Plana razvoja karijere doktoranda. Aktivnost boravka je potrebno navesti u Obrascu B u pojedinoj godini financiranja. Također, u prijavi je potrebno navesti troškove i izvor financiranja.


P: U životopisu za mentora traži se da se upišu pozvana/konferencijska predavanja. Odnosi li se to samo na predavanja gdje je mentor bio predavač, ili to vrijedi i za koautorstvo na pozvanim/konferencijskim predavanjima?

Da li izjava o sufinanciranju iz drugih izvora mora biti podnesena i ukoliko je voditelj projekta –mentor, jer primjerice iz projekta planiramo koristiti kemikalije i potrošni materijal te bi to bilo sufinanciranje doktoranda iz projekta (ili se to odnosi  na to da Organizacija sudjeluje u troškovima, iako su to troškovi s projekta)?

Također Vas molim odgovor u vezi ERC klasifikacije, gdje je u uputama ona napisana na engleskom, pa me zanima trebamo li je i mi prikazivati kao takvu?

O: U prijavu možete staviti sve što smatrate da je relevantnim za vrednovanje prijave. Napominjemo, vrednovatelji će procjenjivati prijavu isključivo na temelju onoga što je u prijavi napisano.

Ako je mentor voditelj projekta, nije potrebno priložiti Izjavu o sufinanciranju.

ERC klasifikaciju sustav automatski povlači na engleskom jeziku.


P: 
Trenutno imam aktivan projekt preko Zaklade i prijavila bih se kao mentor mladom doktorandu koji upisuje doktorski studij.

Financiranje unutar takvoga projekta je, koliko sam shvatila, vezano uz iznos bruto II plaće za doktoranda. U tablici Obrasca A (Prijava mentora), odjeljak d: financijski plan navedeni su i mogući drugi troškovi.

Moje je pitanje sljedeće: trebam li u tu tablicu unositi izračun bruto II plaće ili to računa Zaklada i mogu li unijeti i dodatne planirane troškove (npr. dvije radionice) mimo planirane bruto plaće? Drugim riječima, postoji li financijski limit za prijavu na ovaj natječaj?

O: U odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A nije potrebno unositi izračun bruto II plaće. Možete unijeti troškove za radionice ali svakako morate navesti izvor financiranja kao i za sve ostale troškove. Ne postoji financijski limit za prijavu no podsjećamo iz ovog natječaja financira se isključivo trošak plaće za doktoranda, a za sve ostale troškove mentor i Organizacija su dužni osigurati financiranje.


P: Na 1. stranici Obrasca A se treba ispuniti Znanstveno područje i Znanstveno polje.
Treba li to biti istovjetno sa znanstvenim područjem i poljem naznačenim u HRZZ IP-2020-02, u sklopu kojeg je predviđeno da doktorand radi? Ili to ovisi o znanstvenom području i polju doktorskog studija kojeg će upisati?

O: Potrebno je označiti znanstveno područje i polje u sklopu koje će doktorand raditi istraživanje. Ako se znanstveno područje i polje doktorskog studija značajno razlikuje od područja i polja istraživanja, u prijavi je potrebno jasno obrazložiti razloge.


19.1.2021.

P: Obzirom na natječaj DOK-2021-02 i upute za prijavu: navodi se da je jedan od kriterija odabira mentora i njegova prijašnja mentorstva. No, nadalje se navodi da oni koji i do sada nisu imali doktorande da je bitno da pokazuju potencijal za vođenje doktoranada. Pa Vas molimo odgovor, je li jedan od kriterija za prijavu mentora vođenje prijašnjih doktoranada ili se mogu prijaviti i kandidati koji nisu do sada imali vođenje doktoranada?

O: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje prethodno nisu bili mentori studentu na doktorskom studiju. Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P: Molio bih Vas za pojašnjenje preduvjeta “mentorsko iskustvo” za kandidata za mentora na natječaju DOK-2021-02. Naime, zanima me da li taj preduvjet striktno zahtijeva da je kandidat bio mentor za diplomski ili doktorski rad, ili je prihvatljivo mentorsko iskustvo u radu sa studentima i doktorandima tijekom provedbe više istraživačkih projekata i izradi njihovih publikacija?

O: Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova, dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P:
Molila bih Vas za pojašnjenje oko mogućnosti prijave na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.   Naime, voditeljica sam hrvatskog dijela slovensko-hrvatskog bilateralnog projekta i zanima me mogu li se prijaviti na navedeni projekt za nove mlade istraživače koji je trenutno otvoren na HRZZ-u iako sam u prijavi projekta navela i tražila postdoktoranda te ćemo otvoriti natječaj za postdoktoranda. Ali moram naglasiti da kandidata gotovo uopće na tržištu nema i ako se dogodi da ne mogu naći postdoktoranda bilo bi mi važno zbog projekta da nađem i zaposlimo i mlađeg kandidata (doktoranda). U tom slučaju ostaje pitanje mogu li prerasporediti troškove za postdoktoranda prema troškovima za doktoranda i mogu li se uračunati i školarina i plaća?

O: Možete se javiti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, neovisno o natječaju za zapošljavanje postdoktoranda. Za sva navedena pitanja i pojašnjenja oko natječaja za zapošljavanje postdoktoranda i preraspodjele troškova, molimo da se obratite putem generičke adrese elektroničke pošte koja je zadužena za praćenje Vašeg projekta. Napominjemo, iznos pojedinačnog financiranja preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” odnosi se na iznos ukupnog troška plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.


P: Može li se na Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) prijaviti kao mentor osoba koja je suradnik na znanstvenom projektu HRZZ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti koji je odobren prošle godine?

Nije mi jasna formulacija – “Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima”. Uz napomenu “Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.”

O: Na natječaj se mogu prijaviti voditelji ili suradnici hrvatskog dijela HRZZ Istraživačkog projekta – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti jer se doktorandi zapošljavaju u Republici Hrvatskoj na ustanovi mentora. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li mogu podnijeti prijavu na natječaj DOK-2021-02 ako je moj prijedlog uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćen za financiranje od strane Hrvatske zaklade za znanost, ali je još uvijek u postupku pregovora s obzirom da se čeka rješenje Ministarstva poljoprivrede o obavljanju pokusa na životinjama? Nacionalno etičko povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o opravdanosti projekta.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


15.1.2021.

P: U natječaju se kaže da se na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Zanima me spada li IRI2 projekt, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kao projekt na temelju kojeg se može prijaviti na ovaj natječaj.

P: Je li moguće za ispunjenje uvjeta “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave;” navesti projekt iz EFRR – poziva: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na kojem je moja matična institucija (fakultet) partner, voditelj je druga institucija (fakulteta), a ja sam suradnik na projektu ispred moje matične ustanove?

P: Budući sam suradnik (dr. sc. od 2010. godine) na projektu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., zanima me da li se mogu javiti na natječaj DOK-2021-02?

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Je li uvjet prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti da je mentor nositelj projekta?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik, potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li se konzultanti na projektima u okviru Obzora 2020 mogu prijaviti kao mentori?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima.


P: Prijavila sam se na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte (projektni prijedlog UIP-2020-02-xxxx) rok 2020-02, ali je moj projekt stavljen na listu čekanja (projekt je pozitivno vrednovan, no u ovome trenutku ne postoje dostupna sredstva za njegovo financiranje). Za sada mi nije poznato kada će se znati konačni rezultati (moguće krajem siječnja, ali nije sigurno). U slučaju da dobijem projekt, voljela bih svakako zaposliti jednog doktoranda za rad na projektu. S obzirom na to, imam 2 pitanja:

 • Iako trenutno ne znam rezultate UIP-2020-02 i nisam sigurna hoću li ih znati do roka prijave, mogu li se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
 • Što se događa s mojom prijavom za doktoranda u slučaju da na kraju ne bude dovoljno financijskih sredstava i ne dobijem Uspostavni projekt?

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da projekt ne bude prihvaćen za financiranje, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.

Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19 (IP-CORONA-2020-12)

Natječajem će se financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Istraživačke teme uključuju: zdravstvene aspekte pandemije (biologija i patogeneza COVID-19; razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19; klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19; epidemiološka istraživanja), ekonomske i pravne aspekte pandemije (uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti poduzetništva i neprofitnog sektora; posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma; zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje) te obrazovne i odgojne aspekte pandemije (smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog procesa; obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima pandemije; obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije).


Ukratko o natječaju IP-CORONA-2020-12: 

Datum raspisivanja natječaja: 11. studenoga 2020. godine
Rok za prijavu: 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 10.000.000,00 kuna; financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1., odnosno od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za teme 2. i 3.
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekata: travanj 2021. godine

Prijave na natječaj podnose se samo u elektroničkom obliku putem EPP sustava


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst Natječaja (na hrvatskom jeziku) (.pdf)
Tekst Natječaja (na engleskom jeziku) (.pdf)

Application Form (.doc)
Financijski plan (.xls)
Pismo potpore Organizacije (.doc)

Kriteriji za vrednovanje u prvom krugu (.pdf)
Kriteriji za vrednovanje u drugom krugu (.pdf)

Edit

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI


Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru ovog Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

 1. 1. Zajednički projekt švicarsko-hrvatske istraživačke grupe podnosi švicarski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a do 1. listopada 2020. godine do 17.00 CET
 2. 2. Hrvatski istraživač podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 12.00 CET.
 3. 3. Prijava HRZZ-u sastoji se od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), radnog plana i financijskog plana, potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ. 
 4. 4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SNSF, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Ukratko o natječaju IPCH-2020-10:

Datum raspisivanja natječaja: 10. srpnja 2020.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

Tekst natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac Potpora organizacije (.doc)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Više informacija o postupku vodeće agencije dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/croatia/Pages/default.aspx.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx.


 

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv je usmjeren na sustave opskrbe u plavom biogospodarstvu: logistika i transport – od žetve do prerade.

Opseg poziva je financiranje projekata koji pojednostavljuju prijevoz (tj. logistiku, očuvanje i transport) bio-resursa iz žetve (ulov ili proizvodnja) do prerade kako bi se osiguralo npr. mogućnost utvrđivanja porijekla, kvaliteta, održivosti i potrebne količine ili pred-obrade bio-resursa kako bi se pretvorili u proizvode na tržištu. To uključuje i sustave opskrbe primarnim proizvođačima za aspekte koji utječu na bio-resurse kako se oni kreću dalje u lancu vrijednosti.

Sudjelovanje u pozivu: 15 partnera iz 13 zemalja osiguralo je 11 milijuna eura za ovaj poziv. Sljedeće partnerske zemlje osigurat će sredstva: Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska i Španjolska. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati partneri iz svih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina najmanje tri partnera iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije, a prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem elektroničkog sustava.

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 14. rujna 2020. u 13:00 CET.

Predviđeni vremenski raspored:

8. lipnja: objava poziva
10. lipnja: prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera za prijavu na b2matchu
18. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 1. dio (prezentacija alata za poziv i prijavu, kratko predstavljanje potencijalnih prijavitelja)
25. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 2. dio (sastanci potencijalnih podnositelja zahtjeva 1: 1 putem platforme b2match)
14. rujna: rok za podnošenje projektnih prijava

Poveznica na natječajnu dokumentaciju, na prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera nalaze se na sljedećoj poveznici: https://bluebioeconomy.eu/bluebio-call-announcement/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

 • Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
 • Za prijave:
 • Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost:
  • Jasminka Boljević (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: jasminka@hrzz.hr.

 

Natječaj „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” 

 
Cilj natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.
Istraživačke teme natječaja:

1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
4. Obrazovni aspekti pandemije

Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku putem e-pošte na adresu ip-corona@hrzz.hr.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051 228 690.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni dva puta tjedno u često objavljenim pitanjima na mrežnim stranicama Zaklade. 

TEKST NATJEČAJA (.doc)
CALL FOR PROPOSALS (.doc)
PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)
FINANCIJSKI PLAN (.xls)
Obrazac za istorazinsko vrednovanje (.pdf)

Edit
Edit
16.04.2020.

P: Zanima me imate li informaciju, hoće li doći do pomicanja roka za prijavu na natječaj (IP-CORONA-2020-04).
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

15.04.2020.

P: Zanima me razmatra li se mogućnost produljenja roka natječaja?
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

P: 1. Je li potrebno (elektronski) potpisati prijavni obrazac i financijski plan? Ako da, treba li te dokumente potpisati i čelnik ustanove ili samo vodtelj projekta?
2. Na kraju prijavnog obrasca u C. dijelu je kategorija Reference. Odnosi li se to na reference vezane uz „related work“ projektnog prijedloga ili možda na radove projektnog tima?
O: 1. Od prijavne dokumentacije obrazac Potpora organizacije treba sadržavati potpis i pečat čelnika organizacije voditelja i potpis voditelja. Ako to trenutno nije moguće pribaviti, može se dostaviti i naknadno. Ostalu prijavnu dokumentaciju nije potrebno potpisivati (osim pisma namjere članova istraživačke grupe).
2. U dio „Reference“ potrebno je unijeti popis literature koja se koristila prilikom pripreme projektnog prijedloga.

P: U okviru projekta koji se prijavljuje na natječaj sudjelovala bih kao suradnica, no s obzirom na to da sam relativno nedavno zaposlena kao asistentica još uvijek nemam matični broj znanstvenika. Vidjela sam u prethodnim natječajima da se navedeno polje matičnog broja znanstvenika samo ostavlja praznim ili se upisuje “-“ te se kasnije može nadopuniti profil tim informacijama. Ljubazno bih zamolila za povratnu informaciju vrijedi li navedeno i u okviru ovog natječaja.
O: Profil u EPP sustavu možete ažurirati u svakom trenutku. Prijava projektnog prijedloga na ovaj natječaj podnosi se putem adrese e-pošte ip-corona@hrzz.hr stoga taj dio nije nužan za prijavu.

P: Je li u odjeljku b. “Research methodology (Methodology and plan of work. The respective roles of the co-operating partners in carrying out the proposed research plan.)” i u odjeljku c. “Time schedule of the main activities” prijavnog obrasca potrebno navesti samo istraživačke aktivnosti ili i aktivnosti koje se tiču npr. projektnog menadžmenta i diseminacije? Hoće li biti potrebno podnositi izvješća o statusu projekta?
O: Potrebno je navesti sve aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta kako bi se ostvarili planirani ciljevi. Dio c “Time schedule of the main activities” bi trebao sadržavati jasan i pregledan plan rada na projektu. Ukoliko je diseminacija planirana, onda je to projektna aktivnost koju treba navesti. Za sve HRZZ projekte voditelji su obvezni podnositi izvješće o napretku u skladu s odobrenim radnim i financijskim planom projekta.

14.04.2020. 

P: Kako i gdje se predaju životopisi suradnika? U formularu se navodi samo „Full name of Team Member 1, competencies for the implementation of research“. Da li to znači samo navesti kompetencije s kojima bi sudjelovali u projektu, ili se tu stavlja kratki životopis od 10ak redaka?
O: Životopis članova istraživačke grupe unosi se u dio koji ste naveli (Prijavni obrazac, cjelina C). Ovisno o preferenciji prijavitelja to može biti kratak životopis od 10ak redova no svakako trebaju biti navedene kompetencije suradnika neophodne za provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.
 
09.04.2020.

P: Zanima nas postoji li ograničenje u broju prijava po instituciji?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje u broju prijava na natječaj s jedne organizacije.

06.04.2020.

P: Kada se predmetu istraživanja planira pristupiti multidisciplinarno, mogu li prijavu projekta podnijeti dvije ustanove (fakulteta) kao sunositelji, te mogu li tada biti i dva suvoditelja projekta (svaki za svoje znanstveno područje).
O: Nositelj projekta može biti samo jedna osoba, odnosno organizacija. U slučaju da projektni prijedlog uključuje više znanstvenih područja, važno je da je riječ o području za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je predlagatelj zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.

03.04.2020.

P: 1. Na kojem jeziku se podnosi prijava? Prijavni obrazac je na engleskom, potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Je li moguće imati partnere na projektu? Ako da, koje organizacije su prihvatljivi partneri (udruge, istraživačke organizacije, tvrtke, fakulteti, domaći, međunarodni)?
O: 1. Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Projekti koji će biti financirani u okviru ovog natječaja mogu se provoditi samo na organizaciji voditelja projekta, a prema uvjetima propisanim natječajem. Osobe iz organizacija koje ste naveli mogu u projekt biti uključene u svojstvu suradnika.

P: Je li moguće prijaviti prijedlog projekta, koji bi obuhvatio istraživačke teme za buduće viruse tipa CORONA, npr. COVID-24 ili COVID 27, jer iskreno mislim da su predložene istraživačke teme u ovom natječaju  “out of scope”, jer je kasno razvijati vatrogasna vozila i plan evakuacije, kada se požar dogodio.
O: U okviru ovog natječaja mogu biti financirani projekti koji istražuju korona viruse.

01.04.2020. 

P: Hoće li se prijava podnositi samo na engleskome jeziku ili dvojezično, kao i do sada. Naime, objavljena je samo engleska inačica obrasca. 
O: Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
Edit

15.04.2020.

P: Zanima me mogu li dvije osobe biti voditelji projekta, ili mora je obavezno da samo jedna osoba bude voditelj.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Dostavljaju li se pisma namjere kolega s drugih fakulteta u zemlji na hrvatskom ili engleskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
  
P: S obzirom da će dio realnih mjeriteljskih istraživanja na projektu biti izveden od Vanjske suradne ustanove – male privatne tvrtke, na koji način se troškovi takve usluge prikazuju u Troškovniku: kao usluga koja podliježe provedbi javnih i ostalih natječaja ili kao usluga unaprijed definirnaoj tvrtki jer nema načina da se netko drugi javi s istim certifikatima i mjernom opremom?  Može li takva tvrtka tj njeni radnici (jedan) biti suradnici na projektu?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, a slijedom toga i aktima HRZZ-a. Osobe zaposlene u tvrtki mogu sudjelovati na projektu kao članovi istraživačke grupe ali se tada ne može plaćati njihova usluga.
 
P: Da li za inozemnog suradnika u troškovniku možemo predvidjeti trošak i na koji način ako se on uplaćuje za suradnju Ustanove (u Belgiji), a ne osobe koja surađuje.
O: Za inozemne suradnike moguće je predvidjeti jednake troškove kao i za suradnike iz Republike Hrvatske s napomenom kako se troškovi konferencija za suradnike iz inozemstva mogu pokriti samo za konferencije koje se održavaju u Republici Hrvatskoj. Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Plaćanje svih troškova projekta realizira organizacija voditelja.
 
P: Može li suradnik na projektu biti osoba koja je doktorski student na instituciji izvan Hrvatske, ali nije zaposlena na instituciji koja se bavi znanstveno-istraživačkim readom, već u tvrtki. Ako da, tko sve u tom slučaju potpisuje pismo namjere?
O: Može, a pismo namjere potpisuju suradnik.
 
P: Da li je dovoljno pismo namjere na engleskom, ili treba i na engleskom i na hrvatskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
14.04.2020.
 
P: Da li predlagatelj projektnog prijedloga može biti znanstvenik s doktoratom koji još nije stekao uvjete za znanstveno zvanje?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me da li na projektima u sklopu natjecaja IP-CORONA-2020-04 mogu sudjelovati doktorandi koji su zaposleni na drugim HRZZ projektima.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Vidjela sam da se istraživači mogu prijaviti na više projekata, ako imaju neku posebnu ekspertizu te da će to biti predmet vrednovanja. Da li je isto ako se radi o stranim istraživačima?
O: Navedeno se odnosi i na suradnike iz inozemstva. 
 
10.04.2020.
 
P: Postoji li obrazac za pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu ili se radi o slobodnoj formi. U slučaju da se radi o slobodnoj formi, što se sve očekuje kao sadržaj pisma?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 09. travnja.
 
P: Željela bih uključiti suradnika na projektu koji je zaposlenik privatne tvrtke, a ima iskustvo i doktorat na tematici koju prijavljujem. Obično se u pismu namjere naznaci postotak radnog vremena. Je li moguće da u pismu namjere tvrtka da suglasnost za sudjelovanje na projektu izvan radnog vremena.
O: U pismu namjere za suradnike nije potrebno navoditi postotak radnog vremena, ali mora biti jasno navedeno da će suradnik biti u mogućnosti posvetiti određeni udio radnog vremena radu na projektu, sukladno planiranim projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.
 
P: Ljubazno Vas molim za informaciju vezano uz Pismo namjere, ukoliko je vanjski suradnik iz inozemstva da li je dovoljan samo potpis suradnika ili je potreban i pečat institucije iz inozemstva.
O: Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije potreban pečat, a pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 
09.04.2020.
 
P: Trenutno sam u pripremi projekta vezanog uz tematski natječaj za istraživače projekte IP-CORONA-2020-04 pa bih Vas ljubazno molila pojašnjenje za dva pitanja:
1. U jednom od odgovara 1.04. napisali ste kako članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača, tehničara ili konzultanta. Znači li to da npr. informatičar koji je zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe, posebno jer će obavljati značajan dio posla vezan uz tehničku potporu oko samog projekta. Ako da, može li se tog člana uputiti na radionicu ili konferenciju i pokriti iz troškova projekta, naravno, ako je sve vezano uz potrebe projekta i temu istraživanja?
2. Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? S obzirom da oni nisu zaposleni na organizaciji voditelja, već su studenti, pretpostavljam da i oni trebaju dostaviti pisma namjere? Ali i da za njih vrijede sva pravila i mogućnosti kao i za ostale članove u smislu financiranja konferencija npr. i slično?
O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti. Informatičar zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe kao tehničar te se može uputiti na radionicu. Konzultantima se smatraju osobe koje se jednokratno ili u više navrata angažira za rješavanje specifičnog problema ili pitanja u istraživanju, a za koje voditelj i suradnici nemaju dovoljno iskustva ili znanja. S obzirom na navedeno, za konzultante nije moguće predvidjeti troškove odlazaka na radionicu ili konferenciju.
2. Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.
 
P: Može li se jednu osobu prijaviti kao istraživača na jednom projektu, a kao konzultanta na drugom?
O: U slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Najljepše Vas molim odgovor na pitanje može li ista osoba biti prijavljena kao voditelj jednoga
IP-CORONA-2020-04 projekta i suradnik na drugom IP-CORONA-2020-04 projektu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Može li se u svojstvu suradnika prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija)? Ukoliko može, tko bi trebao potpisati pismo potpore kao čelnik ustanove? 
Isto pitanje (te odgovor) postoji na prethodnom natječaju IP-2020 02 https://hrzz.hr/default.aspx?id=2647 za datum 28. 01. 2020. te me zanima vrijede li ista pravila i na ovom natječaju?
O: Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.).
 
P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi pisma namjere. Potpisuje li pismo namjere samo suradnik na projektu ili i suradnik na projektu i čelnik njegove ustanove? Ukoliko pismo namjere treba potpisati i čelnik ustanove suradnika na projektu, je li prihvatljivo pismo ovjeriti na načine predviđene za Obrazac potpore organizacije (elektronički potpis, faksimil, originalni potpis i pečat organizacije), te pismo dostaviti u roku za prijavu na natječaj kao tekst e-poruke koju upućuje čelnik organizacije i suradnik na projektu na e-adresu ip-corona@hrzz.hr ?
O: Ako je suradnik zaposlen, pismo namjere potpisuju suradnik i čelnik njegove ustanove, a u slučaju da suradnik nije zaposlen, pismo namjere potpisuje samo suradnik. Pismo namjere se sastavlja u slobodnoj formi, a ono što treba sadržavati, ukoliko je moguće, je potpis čelnika ustanove i suradnika te pečat ustanove ako je zaposlen, odnosno samo potpis suradnika (ako suradnik nije zaposlen). Ukoliko nije trenutno moguće, potpis i pečat dostavit će se naknadno.
 
P: Može li  prijavitelj projekta biti konzorcij (tri Sveučilišta) jedan voditelj. Ako da idu li onda tri pisma potpore?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Na natječaj IP-CORONA-2020-04 pripremam projektnu prijavu koja uključuje rad znanstvenika s tri institucije (Klinika za infektivne bolesti, Zavod za transfuzijsku medicine i Sveučilište u Zagrebu). Za realizaciju projekta biti će angažirani ne samo ljudski, nego i infrastrukturni kapaciteti triju institucija.
U natječaju je definiramo da potporu istraživanju mora dati samo institucija prijavitelja. Mogu li potporu istraživanju dati i partnerske organizacije na neki način?
O: Potpora organizacija na kojima su zaposleni suradnici koji će sudjelovati na projektu može biti iskazana kroz pisma namjere suradnika.
 
07.04.2020.
 
P: Molim Vas informaciju koju nisam pronašao unutar seta “pitanja i odgovora”.
Naime, kolega i ja se već pomalo bavimo proučavanjem i istraživanjem novonastale situacije, ali tek smo asistenti na drugim projektima i ovim se bavimo u slobodno vrijeme te smo dobili ponudu za priključenje jednom istraživačkom timu koji će aplicirati na ovaj natječaj.
Zanima nas, postoji li mogućnost simultanog rada na dva projekta HRZZ-a kao asistenti na projektima (doktorandi) s obzirom na činjenicu da smo potpisali ugovor koji obuhvaća 100% radnog vremena na projektima na kojima smo trenutno raspoređeni?
O: To je moguće isključivo ako je dodatna aktivnost dogovorena s mentorom i ukoliko neće utjecati na istraživački rad vezan uz doktorsku disertaciju te sam tijek izrade doktorske disertacije.
 
P: Mogu li privatne tvrtke sudjelovati kao suradnici na projektu? Nadalje me zanima da li se u trošak projekta može staviti njihova usluga obrade nekog skupa podataka metodologijom koja samoj istaživačkoj grupi nije dostupna?
O: Pojedinačne osobe djelatnici privatnih tvrtki mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za obavljene usluge.  Međutim, ukoliko privatna tvrtka čiji djelatnici nisu suradnici na projektu izvrši neku uslugu koja je planirana u financijskom planu moguće je pokriti taj trošak.
 
P: Je li moguće prijaviti dva različita projekta u dvije različite grupe odn. s dvije različite skupine?
O: Jedna osoba može biti voditelj samo jednog projekta prijavljenog na ovaj natječaj, a u slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga te se iznimno može prihvatiti ukoliko ta osoba ima neku posebnu ekspertizu.
 
P: Ima li neki optimalni broj članova koji sudjeluju za sudjelovanju u projektnom timu?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe. Članove samostalno odabire predlagatelj, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti.
 
06.04.2020.

P: Saznao sam da je otvoren natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”, te sa suradnicima razmišljam o prijavi. Međutim već sam suradnik na jednom HRZZ projektu, a i prijavljen sam kao suradnik na drugom HRZZ projektu na natječaju IP-2020-02. Budući da postoji ograničenje sudjelovanja na najviše 2 HRZZ projekta, vrijedi li to i za ove projekte tj. mogu li ja sudjelovati u prijavi na ovaj natječaj?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me mogu li sudjelovati u prijavi projekta ako već sudjelujem u jednom HRZZ projektu te sam prijavljena kao suradnik na drugom koji je trenutno u procesu vrednovanja (ne znam kad će biti rezultati).
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Je li moguće biti voditelj jednog i suradnik na drugom HRZZ projektu i, plus toga, suradnik za projektu IP-CORONA-2020-04.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika.
 
P: Mogu li se na projekt kao suradnici prijaviti osobe koje trenutno nisu zaposlene na domaćem, već na inozemnom, sveučilištu?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
P: Moju ekipu zanima da li voditelj ovog projekta može biti i voditelj budućeg projekta za koji bi aplicirali sljedeće kalendarske godine? U natječaju ne vidimo ograničenje broja istraživača, postoji li ograničenje?
O: Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima. Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe.
 
P: Molim Vas za pomoć u svrhu tumačenja statusa istraživača prilikom prijave projekta IP-CORONA-2020-04. Vrijedi li i kod ovog posebnog poziva ograničenje da se znanstvenik može odazvati pozivu na samo dva HRZZ projektna prijedloga?
O: S obzirom na to da je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku, jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata. Iznimka su suradnici s vrlo uskom ekspertizom ukoliko su uistinu neophodni za dva projekta. Takav slučaj može biti iznimka no nikako pravilo i razmotrit će se prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Trebaju li konzultanti na projektu također dostaviti pisma namjere?
O: Pisma namjere potrebno je dostaviti za sve članove istraživačke grupe koji su zaposleni na organizaciji različitoj od organizacije voditelja.

P: Može li voditelj projekta iz natječaja IP-CORONA-2020-04 biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika koji je zaposlen na sastavnici Sveučilišta, a čija je plaća financirana iz proračuna trenutno aktivnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost?
O: Poslijedoktorand čija se plaća financira sredstvima HRZZ projekta ne može biti voditelj projekta na ovom natječaju.
 
03.04.2020.
 
P: Tko može biti voditelj, a tko suradnici s obzirom na angažmane na drugim HRZZ projektima? Primjerice voditeljica sam aktivnog projekta, te kandidat za suradnika na HRZZ projektu koji je u evaluaciji pa ne znam je li se mogu prijaviti na ovaj natječaj i u kojem svojstvu voditelj/suradnik.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: 1. Na poslijednjem natječajnom roku (02/2020) prijavio sam projekt i ujedno sam suradnik na jednom tekućem istraživačkom projektu HRZZ-a. Smijem li se prijaviti na natječaj IP-CORONA-2020-04 u svojstvu
 voditelja projekta?
2. Projektna istraživanja vezana za coronavirus uključivala bi i suradnju s inozemnim znanstvenicima s izvaneuropskih ustanova. Mogu li ti znanstvenici biti članovi istraživačke grupe? Možete li, molim Vas,
 pojasniti uvjete koje moraju zadovoljavati članovi istraživačke grupe?
O: 1. Na natječaj se mogu prijaviti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
01.04.2020.
 
P: Mogu li se kao prijavitelj i suradnici navesti osobe koje su već prijavljene na 2 HRZZ projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o broju tekućih projekata na kojima su suradnici i/ili voditelji.
 
P: Molim Vas za informaciju tko sve može biti voditelj projekta odnosno suradnik. Naime voditeljica sam projekta koji je u tijeku, a prijavljena sam i kao suradnik na projektu koji je u postupku vrednovanja. Mogu li biti voditelj, odnosno suradnik na projektu na navedenom natječaju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). 
 
P: Da li se mogu prijaviti na IP-CORONA-2020-04 kao voditelj projekta ukoliko sam već na prethodnom UIP projektu prijavljen kao voditelj projekta, a na još jednom UIP kao suradnik?
O: Možete se javiti na ovaj natječaj.
 
P: Može li prijavitelj biti poslijedoktorand kojem ugovor ističe za 2,5 godine?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Da li se na natječaj mogu javiti znanstvenici koji u ovom trenutku imaju aktivan HRZZ projekt? Da li na tom natječaju kao suradnici mogu biti prijavljeni dijelom svojeg radnog vremena postojeći novaci na tim HRZZ projektima?
O: Na natječaj se mogu prijaviti i znanstvenici koji su u trenutku prijave voditelji HRZZ projekta kao i postojeći doktorandi na tim projektima.
 
P: Zanima me minimalan dopušteni broj znanstvenika za prijavu projektnog prijedloga te mogu li znanstvenici na projektu (izuzev voditelja projekta) biti iz inozemstva.
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe, a u grupi mogu sudjelovati i inozemni istraživači. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe koji, prema procjeni predlagatelja, mogu provesti aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.
 
P: Može li jedan te isti istraživač biti predložen kao član tima na više od jednog projekta u ovom natječaju? 
O: Jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata jer je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku.
 
P:  Istraživač sam na jednom projektu, a također sam u prijavi drugog projekta kao istraživač. Da li je moguće da sudjelujem u prijavi ovog projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: Mogu li se prijaviti kao istraživač (suradnik) i sudjelovati na ovom projektu ako već sudjelujem na jednom istraživačkom projektu HRZZ kao suradnik, te sam prijavljena kao suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji još uvijek nije prihvaćen odnosno u postupku je vrednovanja (UIP-2020-02)? Također, hoće li u tom slučaju prijava na ovaj natječaj i sudjelovanje u ovom projektu utjecati na mogućnost sudjelovanja u projektu UIP-2020-02, ako bude odobren (s obzirom na planirani početak i završetak ovog projekta)?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima.
 
P: Da li sudionik na projektu može biti netko tko već radi kao suradnik na dva HRZZ projekta?
O: Osoba koja ima status suradnika istraživača na dva HRZZ projekta, može sudjelovati i na ovom natječaju u statusu suradnika ili voditelja.
 
P: Zanima me postoji li za ovaj natječaj ograničenje za prijavu i sudjelovanje kao u prethodnim natječajima.
Naime, moj mentor je suradnik na tekućem projektu HRZZ-a te je prijavio projekt na natječaju IP-2020-02. Na projektu s natječaja IP-2020-02 sam i ja prijavljena kao suradnik. Zanima me može li moj mentor prijaviti projekt na tekući natječaj i mogu li ja na njemu biti navedena kao suradnik s obzirom na spomenuta sudjelovanja na HRZZ projektima.

O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika. Pritom je svakako potrebno voditi računa o tome da će istraživač koji planira biti angažiran na više projekata HRZZ-a biti u mogućnosti na svakom od tih projekata provesti sve zadane aktivnosti u predviđenim rokovima kako se ne bi ugrozila njihova provedba. 
 
P: Lijepo vas molim informaciju je li moguće u okviru natječaja za korona projekte predvidjeti, osim suradnika, i savjetnike na projektu, dakle, osobe sa savjetničkom/savjetodavnom ulogom.
Na kojem se jeziku dostavljaju pisma namjere suradnika i trebaju li i savjetnici, ako su dopušteni na projektu, također dostaviti pisma namjere. Nadalje, pretpostavljam da se obrazac potpore organizacije dostavlja na jeziku na koje je i sastavljen, dakle samo na hrvatskom. Finalna provjera: tekst projektnog prijedloga pišemo samo na engleskom, zar ne?

O: Članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača,  tehničara ili konzultanta.
Pisma namjere dostavljaju se samo na engleskom jeziku, bez obzira je li riječ o suradnicima s hrvatske ili inozemne ustanove.
Prijavni obrazaci financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
 
P: Imam pitanje administrativne prirode. Naime, može li predlagatelj biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika, a zaposlen na sastavnici Sveučilista?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Mogu li voditelj i suradnici već biti prijavljeni na 2 projekta Zaklade koji su trenutno na vrednovanju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika.
Edit

16.04.2020.

P: U sklopu projekta htjeli bismo izraditi jednu mobilnu aplikaciju koja će biti vezana uz temu projekta (objašnjenje će biti naravno vidljivo u prijavi). S obzirom da na instituciji nemamo osobu koja bi mogla izraditi takvu aplikaciju, je li moguće u projektu angažirati programera koji bi takvu aplikaciju izradio, a što bi se naravno moralo dodatno platiti. Ako je moguće, možete mi molim Vas napisati pod koje troškove stavljamo trošak izrade mobilne aplikacije – možda pod kategoriju 1 – Research costs – podkategorija Services ili postoji neka druga kategorija?
Koji status ta osoba onda ima na projektu – je li to konzultant kojeg ćemo angažirati za rješavanje specifičnog problema ili tu osobu uopće ne navodimo u istraživački tim, nego samo opisujemo uslugu koju će nam pružiti? Zanima me zapravo kako možemo ispravno izradu mobilne aplikacije staviti u projektni obrazac i financijski plan.
O: Planirani trošak možete predvidjeti u stavci Services, međutim osoba kojoj bi bila isplaćena naknada za obavljenu uslugu, ne može sudjelovati na projektu kao dio istraživačke grupe.
 
P: Mi smo privatno trgovačko društvo upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Nismo u sustavu javne nabave. Ako prijavimo troškove materijala i opreme, da li moramo ići kroz javnu nabavu ili možemo materijale/opremu nabaviti od naših standardnih ugovornih dobavljača?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
 
P: 1. Može li se u sklopu projekta financirati studijski boravak (u trajanju od tri mjeseca) člana istraživačkog tima na inozemnoj instituciji?
2. Je li u financijskom planu potrebno dodatno razraditi podkategorije (stavke) ili se samo upisuju okvirni iznosi temeljem postavljenih kategorija i podkategorija?
O: 1. Natječajem IP-CORONA-2020 nije predviđeno pokriće troškova studijskog boravka.
2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. travnja.

15.04.2020.

P: Zanima me koliko detaljno treba napisati financijski plan? Naime u tablici piše da treba pisati samo izose za kategorije i subkategorije, dali je potrebno upisivati i cijene za određene komade opreme koje planiramo kupiti iz projekta? Naime, obzirom na kratkoću vremena teško će biti upisati točne cijene za pojedine predmete, nego samo procijene za ukupne kategorije i subkategorije.
O: Planirane troškove potrebno je prikazati na razini kategorija i stavki u iznosima koji su Vam poznati u vrijeme pripreme prijave projektnog prijedloga.
 
P: Kako ide raspodjela troškova i na čiji račun? Da li prijavitelj dobiva ukupna sredstava, pa onda prijavitelj (Fakultet 1) podmiruje troškove ili dijeli na ostale (npr. Fakultet2, Fakultet 3).
Ako je planirano da vanjski izvođač napravi neku intelektualnu uslugu, da li ta sredstva (već predviđena u financijama) isto dolaze u okviru ukupne sume na Fakultet 1 ili negdje drugdje?
O: Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se isključivo na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Sredstva za provedbu projekta mogu se koristiti samo za troškove navedene u odobrenom Financijskom planu i u skladu s važećim aktima HRZZ-a.
 
P: Postoji li ograničenje koliki postotak traženih sredstava se odnosi na kupovanje laboratorijske opreme (instrumenata)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Molim uputu pod koju stavku u troškovniku pripada računalni program (koji je nadopuna-nadogradnja postojećeg ali može i samostalno funkcionirati), vrlo profesionalan i po cijeni nejeftin (vjerojatno pripada pod javnu nabavu. Smatramo da pripada pod opremu, a ne pod materijal (potrošni).
O: Navedeni trošak računalnog programa možete u Financijskom planu navesti kao opremu.
 
14.04.2020.
 
P: U odgovoru od 7.4. koji se tiču istraživačkih radionica ste naveli da se odnose na zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
Možete li navesti kako će se ti troškovi konkretno pravdati (satnica za sudionike ili neki drugi način)?
O: Troškovi istraživačkih radionica odnose se na troškove smještaja, prijevoza i dnevnica sudionika koji nisu iz mjesta u kojem se održavaju radionice. Moguće je pokriće troškova cateringa bez alkoholnih pića.
 
P: Ljubazno molim za informaciju u vezi neizravnih troškova. Pročitala sam da se oni odnose na struju, vodu i slično. Na koji način će se ti troškovi opravdavati? Računima za struju i vodu? Odnosno, da li je potrebno napraviti specifikaciju neizravnih troškova?
O: Posredne troškove potrebno je specificirati prilikom prijave na natječaj, a prilikom izvještavanja za takve troškove nije potrebno dostaviti račune. 
 
P: Je li moguće u natječaju IP-CORONA-2020-04 predvidjeti punu plaću poslijedoktoranda koji bi radio određeno vrijeme (dio vremena provođenja projekta – određeni broj mjeseci)? Kandidat koji posjeduje potrebna znanja (u slučaju da projekt bude odobren) započeo bi rad kao doktorand, i potom nastavio kao poslijedoktorand, ukoliko je moguća isplata plaće za njegova rad.
O: Ovim natječajem nije predviđeno zapošljavanje mladih istraživača.
 
P: U kojoj se valuti (HRK ili EUR) upisuju troškovi u Finantial plan?
O: U Financijski plan se unose troškovi u eurima, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.
 
P: Može li se dio dobivenih sredstva koristiti za financiranje istraživanja u drugim suradničkim zemljama, npr. za uključenje i obradu pacijenata/zdravstvenih djelatnika iz Italije? Ako da, u kojem iznosu?
O: Natječajem mogu biti financirani projekti za istraživanja koja se provode u Republici Hrvatskoj. Sredstvima projekta nije moguće predvidjeti troškove financiranja istraživanja u drugim zemljama.
 
P: 1 .Imam dogovorenu suradnju s belgijskim istraživačkim institutom koji bi za potrebe provedbe ovog natječaja sukladno natječajnoj dokumentaciji odobrio svojoj suradnici na kao istraživač – suradnik sudjeluje u istraživačkoj grupi. Ako je predviđen teret njenog sudjelovanja 1pers/month da li je moguće to opterećenje navesti pod opravdane troškove i u kojoj stavci troškovnika.
2. Ako član registrirane udruge sudjeluje kao suradnik da li je potrebno definirati i udrugu kao suradnu ustanovu koja pruža uslugu i u kojoj stavci troškovnika.
O: 1. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za provedbu aktivnosti na projektu. 
2. Suradnici mogu biti članovi udruge i nije potrebno definirati udrugu kao suradnu ustanovu.
 
09.04.2020.
 
P: Trebali bismo pojašnjenje za proračunsku stavku Indirect costs: je li pod navedenim prihvatljivo samo izračunati 5% ukupnog iznosa traženih sredstava (kao paušalni iznos) i uvrstiti u proračunsku tablicu? Ukoliko to nije slučaj, molim Vas da nas uputite u način na koji je potrebno izračunati indirektne troškove.
O: Indirektni troškovi računaju se kako ste i naveli, do visine od 5% od ukupnoga iznosa traženih sredstava i kao takve ih upisujete u obrazac Financijski plan.
 
07.04.2020.

P: 1. U okviru Research costs – Services, je li moguće namijeniti sredstva za administrativnu i/ili stručnu pomoć u provedbi projekta, konkretno za honorarni rad? Koliko smo slobodni na tom području,  odn. postoje li neka pravila u vezi s time koja se moraju slijediti. Ako da, molim vas za link odn. dokument.
2. Na što se sve odnose indirektni troškovi?
3. Koliko mogu strani suradnici koristiti sredstva? Ima li nekih ograničenja ili ne? Ako da, molim vas za upute.
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe ili administrativnu pomoć. Troškovi za tehničku pomoć mogu se odobriti samo iznimno ukoliko je to neophodno i ukoliko ta osoba nije zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
2. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti i inozemni suradnici te je za njih moguće predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.
 
P: Ljubazno molim pojašnjenja pojedinih stavki financijskog plana (iz perspektive istraživačke teme 3.):
 1. je li prihvatjivo plaćanje radnog vremena suradnika istraživača u određenom postotku (ako da, pod koju kategoriju financijskog plana se navodi)?
 2. možete li pojasniti prihvatljive troškove za kategoriju “research workshop” (u okviru research costs)
 3. postoje li određeni limiti ili omjeri između različitih stavki financijskog plana
 4. što sve spada pod indirektne troškove u ovom natječaju?
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Istraživačka radionica uključuje zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
3. Natječajem nisu predviđena ograničenja vezano uz visinu troškova pojedinih stavki i kategorija financijskog plana osim za kategoriju posrednih troškova (kategorija 4) gdje je ograničenje 5% ukupnog traženog proračuna. Svi troškovi planirani financijskim planom moraju biti nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja što će biti dio procjene izvedivosti predloženog istraživanja.
4. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
 
P: Kada (barem otprilike u kojem mjesecu) se može očekivati početak korištenja financijskih sredstava za one projekte koji odlukom o financiranju dobiju financijska sredstva?
Također, može li se ovim projektom predvidjeti trošak školarine doktoranda i može li se, ako projekt dobije financijska sredstva voditelj ili suradnik prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ vezan uz projekt s IP-CORONA-2020-04 natječaja?
O: Očekivani početak financiranja projekta je lipanj 2020. godine. Trošak školarine nije predviđen natječajem, kao ni prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
06.04.2020.

P: Molio bih vas da mi svojim odgovorima pomognete oko sljedećih pitanja vezanih za prijavu na natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”.
 1. Mogu li znanstvenici iz organizacije koje se bave istraživanjima, a koje su iz neprofitnog sektora (organizacije civilnog društva) biti službeni suradnici na projektu (primjerice u ulozi suradnika istraživača)? Ukoliko je odgovor da, koji vrste financijskih troškova su opravdane za takve suradnike? Može li se isplaćivati udio u plaći istima za vrijeme trajanje projekta?  Koje vrste financijskih troškova su dozvoljene za konzultante na projektu?
 2. Mogu li se organizacijama civilnog društva plaćati usluge izrade komunikacijsko-vizualno-analitičkih pomagala?
O: 1. Osobe koje ste naveli mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Moguće je predvidjeti troškove koji se uklapaju u jednu od kategorija predviđenih natječajem, a koji su  nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
 
P: Vezano za planiranje troškova mogu li oni biti manji od donjeg limita koji stoji u prijedlogu natječaja, prim za 3 i 4 je 400 000 minimum.
O: Ukupan iznos troškova planiranih projektnim prijedlogom ne može iznositi manje od 400.000,00 kuna.
 
03.04.2020.
 
P: Može li se u sklopu projekta planirati kupovinu informatičke opreme (uzimajući u obzir preporuku socijalnog distanciranja)? Je li omogućena nabavka uredskog materijala (konkretno potrebno za ispis
 anketa)?
O: Natječajem je predviđena nabava opreme koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti planiranih projektom. Za provedbu natječaja očekujemo da je predlagateljima osigurana osnovna računalna oprema kao i ostali materijal koji je potreban za redovan rad na projektu.
Moguća je nabava svih materijala potrebnih za terenska istraživanja no troškovi koje predlagatelji navedu u financijskom planu bit će uzeti u obzir prilikom procjene izvedivosti predloženog istraživanja. 
 
P: 1. Molim vas da nam odgovorite na pitanje vezano uz prihvatljive troškove. Hoće li u prihvatljive troškove spadati usluge provođenja istraživanja na velikim uzorcima građana RH koje provode agencije za istraživanje tržišta? Drugim riječima, hoće li se financirati projektni prijedlozi u kojima u financijskom planu značajan udio troškova predstavlja trošak usluga te postoje li neka ograničenja u tom pogledu?
2. Ako troškovi provođenja istraživanja ne spadaju u prihvatljive troškove, postoje li neka ograničenja vezana uz poticanje sudionika za sudjelovanje u istraživanjima? U dosadašnjim istraživanjima, naknade sudionicima za sudjelovanje u istraživanju u financijskom planu su spadale u indirektne troškove i nisu smjele premašivati vise od 5% godišnjeg budžeta projekta. Vrijedi li to pravilo i za ovaj natječaj?
O: 1. Troškovi usluge provođenja istraživanja koje provode agencije za istraživanje tržišta mogu biti predviđeni kao troškovi u okviru ovog natječaja ako su to troškovi koji su nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
2. U okviru troškova ovog natječaja moguće je predvidjeti i posredne troškove, ali ih je potrebno posebno obrazložiti.
Edit

07.04.2020.

P: Smije li section B (Principal Investigator) biti dulji od 1 stranice?
O: Uvažavajući ograničenje prema kojem Prijavni obrazac ne smije biti dulji od 15 stranica (bez dijela C), dio B može biti dulji od jedne stranice.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)
HRZZ Etička pitanja

 
 
 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)

 
 
 

Edit
Edit
20. 12. 2019.
 
P: Moj projekt uključuje istraživanje na ljudima. Da li je za prijavu projekta dovoljno navesti da je istraživanje predano na ocjenu etičnosti te da će se ista dostaviti do kraja vrednovanja projekta? Vežem se na odgovor od prošle godine (upit za životinje). Nemoguće je do trenutka predavanja projekta dobiti ocjenu od strane Etičkog povjerenstva (u ovom slučaju s nekoliko institucija) zbog kratkog perioda i stanke u prosincu.
O: U prijavnom obrascu potrebno je navesti da je zatražena potvrda Etičkog povjerenstva koja će se dostaviti prije početka financiranja projekta. 
 
P: U natječaju HRZZ koji je obavljen stoji “Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do  1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 do 900.000,00 kuna”
Namjeravam prijavljivati projekt u polju kineziologije, koja je u Hrvatskoj svrstana pod društvene znanosti. Međutim, ako gledamo po panelima HRZZ, kineziologija nije u panelu društvenih i humanističkih znanosti već je svrstana u “Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)”. Ne znam koji financijski okvir trebam pratiti (1-1.5 milijuna ili 600-900 tisuća)?
O: Za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti najveći iznos financiranja je od 600.000,00 do 900.000,00 kn.
 
P: Molim za pojašnjenje točke 3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? (Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020)
Podržat će se projektni prijedlozi iz svih znanstvenih područja koji:
–              ……
–              se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a pri čemu mora biti jasno prikazan razvoj istraživačke teme u odnosu na ciljeve i rezultate ranije provedenog istraživanja; HRZZ neće podržati projekte kojima se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se tome posvetiti posebna pozornost pri vrednovanju projektnoga prijedloga
–              ……
Znači li to da ćete financirati :
a) samo projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a….
Ili
b) se mogu financirati projekti koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a……
O: Zaklada između ostalog financira i projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a. Više informacija o tome koja se vrsta istraživanja financira natječajem dostupne su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.


10. 01. 2020.

P: U EPP sustavu nije dostupno izabrati  vrstu natječaja IP-2020-02 za prijavu, samo za doktorande i bilateralu sa Slovenijom. Hoće li uskoro biti dostupno ?
P: Kada će se otvoriti IP u EPP sustavu?
O: EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Kako smo mi privatna Ustanova koja je započela s radom tek u lipnju 2019 godine a s primarnom znanstvenom djelatnosti po NKD-u (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, brojčana oznaka 72.20), te drugim znanstvenim djelatnostima po sudskom registru, još uvijek nismo upisani u upisnik znanstvenih ustanova pri Ministarstvu znanosti I obrazovanja. Možemo li se prijaviti na natječaj, te po eventualnom odobrenju istog, post festum ishoditi upis u upisnik? Naime, za privatne ustanove je propisano imati tri dr.sc. stalno zaposlena na Ustanovi, o čemu nam itekako ovisi rezultat cijelog natječaja.
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
 
P: U kojem je razdoblju moguće odrediti početak izvođenja projekta? Naime, planiram zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu, a  poslijediplomski studij koji bi pohađao upisivat će studente prve godine na jesen 2020. te 2022. godine. Nisam sigurna je li moguće da doktorand započne studij već ove godine ili da troškove studija planiram u 2. i 3. fazi projekta (od jeseni 2022.).
O: Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga. Okvirni početak projekta istaknut natječajem je studeni 2020. godine. Svi troškovi koji se pokrivaju sredstvima HRZZ projekta dokazuju se računima koji su izdani za trajanja projekta.
 
P: Poštovani, mora li projekt imati svoju mrežnu stranicu (mrežna stranica nije potrebna za provedbu istraživanja) te ako mora da li se aktivnosti/rezultati vezani za njezinu izradu i ažuriranje iskazuju u radnom planu?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama. U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti.


14. 01. 2020.

P1: Ubraja li se suradništvo na prijavi projekata bilateralne suradnje Slovenije i Hrvatske u ograničenje od 2 projekta, na koliko ih neki znanstvenik može biti?
P2: Voditelj sam aktualnog projekta financiranog u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”. Obzirom na obavijest od 20.12.2019. godine (Obavijest za predlagatelje projektnih prijedloga) je li mogu prijaviti projekt na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte IP-2020-02 u statusu voditelja projekta?
O1 i 2: Sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ (20. 12. 2019.) znanstvenici koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” i „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ mogu se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“.
Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.
 
P: Možemo li prijavne obrasce za trenutno otvorene HRZZ natječaje potpisivati elektroničkim certifikatom? Naime, po zakonu je dopušteno takvo potpisivanje svih dokumenata, a mi smo u procesu donošenja odluke o tome koje dokumente ćemo potpisivati na taj način. Molio bih Vas da me u odgovoru na ovaj mail izvijestite o stavu Hrvatske zaklade za znanost na ovu temu.
O: Prijavna dokumentacija predviđa potpis prijavitelja projektnog prijedloga te potpis i pečat čelnika organizacije. Sukladno podacima dostupnima na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH:
Elektronički potpis  podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku pomoću kojih se vrši identifikacija potpisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.
Njegovim korištenjem osigurava se:
AUTENTIČNOST – osigurava da je pošiljatelj stvarno onaj koji tvrdi da on jest
INTEGRITET  –  jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke
Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ukoliko je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se i neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju.
S obzirom da je prijavna dokumentacija u elektronskom obliku te u istoj nije definirano da li se omogućuje isključivo fizičko ovjeravanje pečatom i potpisom, moguće je koristiti elektronički, odnosno napredni elektronički potpis.


17. 01. 2020.

P: Planiramo podnijeti ponovljenu prijavu projektnog prijedloga uz izmjene i obrazloženje i uvažavanje komentara recenzenata (IP-2019-04).
1) Zanima nas ako je u ponovljenoj prijavi potrebno pribaviti nova pisma namjere za sudjelovanje u predloženom projektu za suradnike ili se mogu priložiti pisma namjere iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
2) Treba li kod ponovljene prijave priložiti nove ponude za kupnju opreme ili su dovoljne ponude iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
O: 1. -2. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
 
P: Projektni prijedlog je na prošlome natječaju (IP-2019-04) pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.
Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, treba li na ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2020-02, dostaviti obrazac Ponovljena prijava?
Ako da, treba li u obrascu pojasniti kako su u ponovnu prijavu uključeni komentari panela i/ili recenzenata s obzirom da se radi o pozitivno ocijenjenom projektnome prijedlogu s prošloga natječaja?
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Ukoliko je jedna osoba aktivna već na jednom HRZZ-u, smije li se na ovom callu prijaviti kao potencijalni suradnik na dva IP-2020-02, ali u različitim vremenskim periodima (ne bi bila aktivna tijekom cijelog trajanja projekta, već samo na određenim dijelovima kada bi se provodio određeni tip analiza)? Dakle, na jedan projekt uključila bi se u 2021. g. i do kraja 2021. i završila svoj dio posla na tom projektu, a na drugi 2023. g. i do kraja 2023. g. završila svoj dio posla na tom projektu i doista nikada ne bi istovremeno bila aktivna na više od dva projekta. Osoba inače prima redovnu plaću od MZO-a i ne bi ju se financiralo ni sa jednog HRZZ-a. Je li to dopustivo?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta navedeno nije moguće u trenutku prijave projektnih prijedloga. Međutim, moguće je uključenje suradnika tijekom provedbe projekta.
 
P: Prijavila bih projekt u kojem je pod kategorijom: Troškovi istraživanja, potkategorija: Usluge namijenjen iznos za dio in vivo istraživanja u pokusnim životinjama. Taj dio bi se kao usluga proveo u Fidelti prema postupku koji je odobren od strane Fidelte (Institutional Animal Ethics Committee at Fidelta).
Obzirom da će se navedena istraživanja provoditi u Fidelti kao usluga, trebam li prijavi priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva ili je dovoljno u prijavi napisati da će se taj dio napraviti u Fidelti prema njihovim odobrenim postupcima? Ako trebam dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva, mogu li ga naknadno dostaviti ili odmah pri prijavi projekta?
O: Moguće je naknadno dostaviti sve potrebne etičke potvrde u skladu s pravilima struke i nadležnim propisima.
 
P: Da li se ISTRAŽIVAČKI projekti za temeljna istraživanja prijavljuju na isti način kao i PRIMIJENJENA istraživanja, molim uputu? U Uputama za prijavu se kaže :
3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? 
Natječaji su usmjereni na financiranje temeljnih istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i usmjerena su na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjenih istraživanja usmjerenih na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnih ciljeva. 
O: Istraživački projekti za temeljna istraživanja prijavljuju se na isti način kao i primijenjena istraživanja sukladno uvjetima natječajnog roka.
 
P: Želim se prijaviti na IP 2020: projekt koji predlažem bazira se na istim izvorima projekta koji je bio prijavljen na PZS 2019., projektni prijedlog je ocijenjen pozitivno, ali nije financiran. Voditelj je drugi. Projekt je imao pozitivnu recenziju uz zaključno mišljenje da zadovoljava. Preporuka je bila:
a) predlažemo financiranje projektnog prijedloga, budući da zadovoljava sve postavljene kriterije i ne zahtijeva veće dorade.
Je li potrebno ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.


21. 01. 2020.

P: 1. U EPP sustavu u dijelu koji se odnosi na podatke o obrazovanju postoji mogućnost učitavanja životopisa. Treba li životopis biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku ili je dovoljno staviti samo na jednom jeziku? Ako da, na kojem?
2. Nakon unosa podataka u EPP sustav na hrvatskom jeziku i prelaska na ažuriranje podataka na engleskom jeziku, neki od podataka prikazani su i dalje na hrvatskom jeziku (npr.  dio Obrazovanje – Ustanova stjecanja diplome, slobodan unos i Naziv doktorskog studija; dio Zaposlenje – Odjel/Zavod). Ukoliko ih želim ažurirati, odnosno napisati na engleskom jeziku, onda se nakon spremanja podataka i prelaska na hrvatski jezik podaci u hrvatskom dijelu sustava EPP prikazuju na engleskom jeziku. Na kojem jeziku je potrebno napisati navedene dijelove?
O: 1. Ako se radi o znanstveniku iz Hrvatske potrebno je dostaviti sve podatke na hrvatskom jeziku, ako se radi o suradniku iz inozemstva samo na engleskom jeziku.
2. Ako se radi o polju za slobodan unos, potrebno je prvo upisati podatak na hrvatskom jeziku, zatim znak “ / “ te isti podatak na engleskom jeziku, a kao što je naznačeno u opisu polja. 


24. 01. 2020.

P: Na prošlom natječajnom pozivu UIP 2019-04 prijavio sam uspostavni istraživački projekt koji je bio pozitivno ocijenjen od strane recenzenata uz prijedlog manjih preinaka i dorada a od panela je HRZZ-u predložen za financiranje. Unatoč tome, završio je na rezervnoj listi i u konačnici nije financiran.
Moj prvi upit glasi, da li je moguće taj postojeći projektni prijedlog ponovno prijaviti na ovaj natječajni poziv u obliku ponovljene prijave služeći se pripadajućim obrascem ali sada kao istraživački projekt s obzirom da mi je u medjuvremenu proteklo 7 godina od stjecanja doktorata?
Moj drugi upit glasi, da li je za doktoranda koji se planira zaposliti na istraživačkom projektu u sklopu financijskog plana moguće planirati njegovu bruto II placu uvećanu za božićnicu i prijevoz ili će to biti financirano u sklopu budućeg natječaja “razvoja karijera mladih istraživača”?
O1:  Navedeno je moguće.
O2:  Zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu moguće je jedino u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Troškovi zapošljavanja doktoranda uključuju bruto II plaću te naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla, potpore, nagrade i darove sukladno materijalnim pravima radnika koje su poslodavci temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj i prema njima usklađenih internih akata ustanove dužni isplaćivati.


4. 02. 2020.

P: Postoji li definiran postotak radnog vremena (minimalan i maksimalan) za suradnike na projektu ili to možemo sami odrediti.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.
 
P: Osim što sam zaposlen na Fakultetu (sastavnici Sveučilišta), zaposlen sam i na sveučilišnom Centru (podružnici Sveučilišta).
Želim pridružiti projekt objema institucijama. Je li to dopušteno? Naime, tako bih na raspolaganju za istraživanje imao i opremu Centra i opremu Fakulteta, što bi mi bilo vrlo korisno.
Ako je dopušteno, trebam li u postupku prijave još nešto osim priložiti Potpore organizacije/Institutional Support od Fakulteta i od Centara?
O: Nositelji projekta su voditelj i organizacija na kojoj se projekt provodi te molimo da sukladno tomu prijavite projekt, jer se sredstva isplaćuju isključivo jednoj pravnoj osobi.
Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. U obrascu Potpora organizacije obavezno je navesti svu opremu koja je dostupna za provedbu projekta na organizacijama. U prijavi možete navesti i opremu koju bi koristili na sveučilišnom Centru kako bi vrednovatelji dobili uvid u cjelokupnu opremu koja Vam je na raspolaganju.


7. 02. 2020.

P: 1. Da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije za svoju ustanovu?
2. Da li je dopušteno stavljati hyperlink umjesto poveznice za projekte i članke?
O: 1. Suradne organizacije nisu obavezne ispuniti navedeni obrazac. Obrazac Potpora organizacije ispunjava čelnik organizacije koja je nositelj projekta.
2. Navedeno je moguće.
 
P: Istraživački projekt koji namjeravamo prijaviti je nastavak na istraživanja koja su na tu temu rađena. Profesor koji je provodio navedena istraživanja i ima najviše iskustva na tom polju je sada u mirovini i ugovorom o dijelu je djelatnik fakulteta.
Može li profesor biti suvoditelj na projektu, ukoliko sam ja predlagatelj?
O: Navedeni znanstvenik može biti uključen na projekt kao suradnik. Uloga suvoditelja namijenjena je drugim okolnostima. Više informacija o uvjetima za suvoditelje možete pronaći u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, (str. 7.).
 
P: Možete li mi reći da li je organizacija završne konferencija u sklopu projekta IP-2020-02 obvezna aktivnost ili nije?
O: Natječajem nije propisana obaveza organizacije završne konferencije.


18. 02. 2020.

P: Citiram iz dokumenta TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf):
„Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna… Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.“
„Vrste dopuštenih troškova: …troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna za trajanja projekta)“
Moje pitanje glasi: da li u slučaju financiranja projekta većeg od 1.000.000,00 KN može i oprema prelaziti 500.000,00 KN ili taj limit i dalje ostaje, odn. Projektna prijava neće važiti ako se pređe navedena granica od 5.000.000 kn?
O: Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da u financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna.21. 02. 2020.

P: 1. Je li moguće prijaviti konzultante na projektu? Ukoliko se prijavljuju kako ih prijavljujemo?
2. Projekt planiramo provesti na Zavodu za neurologiju koji je ustrojstvena jedinica Kliničke bolnice Dubrava. U obrascu potpora organizaciji unosimo li KB Dubravu ili možemo unijeti i Zavod za neurologiju?
O1: Uloga konzultanta nije predviđena prema uvjetima natječaja IP-2020-02.
O2: U potpori organizacije navodi se Klinička bolnica Dubrava. Također, svu potrebnu projektnu dokumentaciju potpisuje čelnik Kliničke bolnice Dubrava.
 
P: Prijavili bi se na Istraživački projekt HRZZ 2020.
Da li može u prijavi biti zajednički projekt od (izostavljeni nazivi 2 znanstvene organizacije)?
Ako ne može nego samo jedna ustanova kao voditelj, u kojem statusu je druga ustanova? Da li može druga ustanova biti suvoditelj ili da li može biti voditelj Sveučilište u Splitu?
O: Voditelj projekta može biti isključivo predlagatelj projektnog prijedloga, a ne organizacija/ustanova. Matična organizacija je organizacija u kojoj je predlagatelj projektnog prijedloga stalno zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi te na čiji račun se isplaćuju sredstva. Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Druga ustanova je tada suradna ustanova.
Edit

10. 01. 2020. 

P1: Lijepo Vas molim da mi objasnite što znači: uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa.
P2: Molim vas pojašnjenje rečenice:
“Uz svaku publikaciju voditelj projekta mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena.”
O: Iz poveznice bi trebalo biti vidljivo provodi li se međunarodno istorazinsko vrednovanje (peer review).
 
P: U obrascu ponovljena prijava stoji: “Molimo upišite primjedbe koje su naveli vrednovatelji u obrascu za vrednovanje (navesti o kojem obrascu je riječ), jesu li komentari/primjedbe uvaženi/e i opišite na koji način.” Koji obrazac? Dobili smo elektronskim putem rezultate vrednovanja. Da li mislite na web adresu?
O: Zaključno mišljenje o projektnom prijedlogu kao i preporuke vrednovatelja dostupni su voditeljima u EPP sustavu. Ovisno o tome je li projektni prijedlog negativno vrednovan u prvom ili drugom krugu, to su obrazac za vrednovanje A (prvi krug vrednovanja) ili recenzije i Obrazac za vrednovanje C (drugi krug vrednovanja).
 
P: Molim Vas da mi odgovorite da li postoje ograničenja u dužini teksta koji se unosi u obrazac ponovljena prijava.
O: Ne.
 
P: Molimo Vas komentar vezan na ponovnu prijavu. Želimo ponovno prijaviti projekt u ovom natječajnom roku, međutim uveli smo veće izmjene plana i metodologije rada. Zanima nas tko procjenjuje sličnost projektnih prijava s prošlogodišnjima i postoje li opcije eliminacije istih ukoliko se ove godine prijavimo kao novi projektni prijedlog bez ispunjavanja Obrasca za Ponovljenu prijavu.
O: Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključuje hrvatske i međunarodne stručnjake.
Navedeni obrazac dostupan je za provedbu vrednovanja i HRZZ panelima za vrednovanje i recenzentima. Obrazac za ponovljenu prijavu obvezan je dio prijavne dokumentacije za projektne prijedloge koji na prethodnom natječajnom roku nisu financirani, ali možete pojasniti da ste uveli veće izmjene.


14. 01. 2020.

P: U obrascu radni plan ovaj put se ne navode aktivnosti već samo rezultati. Priroda našeg projekta je takva da će se rezultati sastojati od publikacija, konferencijskih priopćenja i plakata na ljetnim školama. U tim rezultatima vjerojatno će se prezentirati svi dotadašnji rezultati, te će tako u stavku radnog plana biti uključeni svi suradnici i gotovo sve stavke financijskog plana. S obzirom da radni plan treba detaljno prikazati plan provođenja projekta, na koji način da se to postigne u ovom slučaju?
U radnom planu navodi se da treba u najviše 4000 znakova povezati financijska sredstva s radnim planom. Na što se odnosi tih 4000 znakova? Je li 4000 znakova dopušteno po razdoblju, ili po ostvarenom rezultatu?
O: Obrascem Radni plan potrebno je prikazati i rezultate istraživačkih aktivnosti, ne samo rezultate vezane uz publiciranje rezultata. U obrascu Radni plan za svako izvještajno razdoblje također se navode i ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati. Ograničenje od najviše 4000 znakova odnosi se na pojedino izvještajno razdoblje, odnosno prvih 12 mjeseci projekta te potom 18 mjeseci trajanja projekta.
 
P: Što u proširenom sažetku kod postignuća predlagatelja projekta znači “pripadajuće poveznice na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa”? Da li je to web stranica časopisa s “manuscript submission” informacijama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Nastavno na excel tablicu financijskog plana koja je na mrežnoj stranici i sadrži samo 3 razdoblja (a u uputama je prikaz sa 4 razdoblja po godinama), može li se financijski plan kreirati prema godinama – 4, a ne 3 razdoblja?
P: Imam nekoliko upita vezanih oko ispunjavanja prijavne dokumentacije za otvoreni natječaj HRZZ-a.
Naime, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ dani su primjeri ispunjavanja radnog i financijskog plana, no natječajna i prijavna dokumentacija na mrežnim stranicama HRZZ-a se razlikuje. Ponajviše se razlikuje oko razdoblja.
U dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja financijskog plana piše da postoje 4 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-24. mjeseca, 25.-36. mjeseca, 37.-48. mjeseca), a u dokumentu „IP-2020-02_Financijski plan“ postoje 3 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-30. mjeseca, 31.-48. mjeseca).
Isto tako, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja radnog plana piše da postoje 5 razdoblja, bez oznaka vremenskog trajanja, a u dokumentu „IP-2020-02_Obrazac-Radni plan“ postoje 3 razdoblja također bez oznaka vremenskog trajanja.
Molio bih Vas dodatno objašnjenje oko termina „razdoblje“ zbog lakšeg ispunjavanja natječajne dokumentacije.
Također, molim dodatno objašnjenje za 4000 znakova u dokumentu „Radni plan“. Da li se taj broj odnosi na opis pojedinačnog rezultata ili za cijelo razdoblje?
P: Obrazac financijski plan sastoji se od 3 razdoblja. No, u uputama za IP-2020-02 je primjer financijskog plana s 4 razdoblja. Isto tako, u prilogu uputama za IP-2020-02 u Administrativnom obrascu se navode 4 razdoblja (i traže iznosi financiranja za svako od ta 4 razdoblja). Koji način raspodjele razdoblja na projektu je točan?
O: Financijski i radni plan se kod Istraživačkih projekata kreiraju u 3 razdoblja, prvo razdoblje 1-12 mj, drugo razdoblje 13-30 i treće razdoblje 31-48. U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima. U radnome planu ograničenje od 4000 znakova odnosi na pojedino izvještajno razdoblje (1-12, 13-30 i 31-48).
 
P: Može li se predvidjeti školarina za 2 doktoranda u financijskom planu? Za jednog u prvoj godini, a za drugog u drugom razdoblju. Naime, koliko znam, dozvoljeno je natjecati se na natječaj za zapošljavanje jednog doktoranada tijekom trajanja prve godine projekta te još jednom na sljedećem natječaju za zapošljavanje doktoranada, npr. u drugoj godini projekta.
O: Doktorandi se na istraživačkim projektima zapošljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Iz sredstava projekta moguće je planirati školarinu za jednog doktoranda godišnje. (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).
 
P1: U prošlom Natječaju, IP-2019-04, bilo je moguće nabaviti osnovnu računalnu opremu (stolno računalo, monitor) ukoliko je ta oprema namijenjena doktorandu koji se zapošljava projektom. U uputama za ovaj projekt nisam vidjela takvu napomenu. Znači li to da nije moguća nabavka osnovne uredske opreme za doktoranda koji se zapošljava projektom?
P2: S kojom stavkom radnog plana treba povezati troškove školarine doktoranda koji se zapošljava na projektu, s obzirom na to da se zapošljavanje doktoranda ne može navesti kao Rezultat u radnom planu? Isto pitanje vrijedi i za troškove plaće postdoktoranda.
O1: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost str.13 nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
O2: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana. U radnom planu potrebno je obrazložiti tražena sredstva na način da se opišu aktivnosti povezane s rezultatima koji doprinose ostvarivanju glavnih ciljeva. U tom smislu jedna od aktivnosti planiranog rezultata može biti uključivanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na projekt što podrazumijeva troškove  školarine odnosno plaće.
 
P1: Treba li u obrascu Potpora ustanove izričito navoditi rješavanje etičkih pitanja?
P2: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se koristiti, njen link na bazu Šestar i između ostalog navesti održavanje opreme. Kako definirati održavanje opreme? Je li dovoljno navesti u bazi Šestar da je oprema potpuno funkcionalna?
P3: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se nabaviti. Moramo li tu navesti samo novu opremu koju planiramo kupiti ili i upgrade i održavanje?
O1: Potvrda etičkog povjerenstva je zaseban dokument koji je potrebno priložiti neovisno o dokumentu Potpora organizacije.
O2: Održavanje opreme se odnosi na servisna održavanja opreme navedene u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O3: Potpora organizacije mora uključivati svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije također je nužno navesti opremu koja organizacija planira nabaviti kao potpora projektu.
 
P: U prijavnom obrascu je navedena sekcija g. Etička pitanja kako slijedi.
Dio g. Etička pitanja
U uputama za prijavu na natječaj nalazi se tablica u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, molimo da u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju priložite potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnoga prijedloga, može biti dostavljena tijekom vrednovanja projekta.
Možete li mi molim vas reći gdje se točno može pronaći spomenuta tablica u kojoj su navedena etička pitanja, jer je ja ne mogu pronaći u dokumentu, Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 godini, koji sam skinuo s vaših mrežnih stranica.
O: Tablica Etička pitanja nalazi se pod Natječajnoj i prijavnoj dokumentaciji na poveznici https://hrzz.hr/UserDocsImages/UIP%2005-2017/HRZZ_Eticka_pitanja.pdf
 
Poštovani, imam nekoliko pitanja vezano za prijavu na natječaj IP-2020-02:
P1: Navedeno je da je potrebno uz svaki uređaj dati i poveznicu na bazu Šestar. Misli li se pritom na link kojim se dolazi do uređaja, ili identifikacijski broj (ID) toj uređaja u bazi Šestar? Možete li dati primjer kako treba izgledati ta poveznica?
P2: U kojem dijelu obrasca Potpora institucije treba navesti novu opremu koja će se nabaviti projektom?
P3: Ukoliko se neki dio opreme, primjerice set pipeta, nabavlja za upotrebu u laboratoriju na drugoj instituciji (prijavitelj projekta je s PMF-a, a neki suradnici su IRB-a), na koji način se to navodi i navodi li se to uopće u potpori institucije?
O1: Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O2: U obrascu Potpora organizacije pod kategorijom Postojeća oprema koja  će se ustupiti na raspolaganje istraživačkoj grupi navodi se sva oprema koja je za provedbu projekta dostupna na
organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.
O3: Set pipeta ne smatra se opremom već materijalnim troškom istraživanja.


17. 01. 2020.

 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A, Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanj časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Pišu li se životopisi suradnika samo unazad zadnjih 5 godina i da li u striktno istoj formi kao i za predlagatelja projekta, ili može i u nekoj slobodnijoj formi koja uglavnom pokriva rubrike iz popisa postignuća?
Smije li se dio teksta unutar obrasca koji objašnjava kako se nešto mora pisati izbrisati? – npr. smije li se u dole navedenom tekstu izbrisati dio iza zagrade
  2. List of projects (please list projects accepted for funding and project proposals submitted to this or other calls in which yor are the PI or an associate. Please state the source of funding, role within the project (Principal Investigator/ Team member)  requested or received funds, title of the project. Please provide links to the websites of the funded projects
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu. Opisi rubrika u popisu postignuća nije moguće brisatii.
 
P: Da li je potrebno Obrazac za ponovljenu prijavu ispuniti samo na hrvatskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.


21. 01. 2020.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti” 2020. (IP-2020-02), da li je prijavitelj koji je prijavio projekt u sklopu programa Znanstvene suradnje i ostvario vrlo dobre recenzije no projekt nije odobren za financiranje dužan ispuniti  Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ukoliko se radi o istom ili sličnom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U prethodnim natječajima za IP su usavršavanja bila ograničena na 14 dana. U uputama za ovaj natječaj to ne piše, ali i dalje piše u excel formularima za financije. Moje pitanje: je li usavršavanje ograničeno na 14 dana?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom da li je potrebno prevoditi tekstove recenzenata i panela sa engleskog jezika ili je dosta samo objašnjenje, odn. odgovore napisati na hrvatskom?
O: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom jeziku nije potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski jezik, moguće ih je kopirati na engleskom jeziku, a odgovor napisati na hrvatskom jeziku.
 
P: U HR verziji obrasca Prošireni sažetak stoji “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu” dok navedeno ne postoji u ENG verziji. Koja od dvije verzije je ispravna?
Ukoliko u prethodnom pitanju ispravna HR verzija (4 str + naslovnica) što se broji kao naslovnica? Po našem shvaćanju, to je prva stranica nepopunjenog obrasca koji se može naći na stranicama Zaklade (a sadrži pojašnjenja za svaki pojedini dio, naslove i slično), te bi to u stvarnosti značilo da je ukupan dozvoljen broj stranica 4+1=5. Da li je naše razmišljanje ispravno?
Da  li se u prošireni sažetak mogu dodavati reference i da li one ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu, odnosno najviše pet stranica. U obrazac Prošireni sažetak nije potrebno navoditi reference.
 
P: Da li reference u prijavnom obrascu ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Popis referenci ne ulazi u ograničenje broja stranica.
 
P: U dijelu teksta gdje se opisuju životopisi suradnika navedeno je:
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Vezano uz dio “opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta”, treba li tu navoditi opis profila i kompetencije za doktoranda i postdoktaranda koji se namjeravaju zaposliti (ostali suradnici već jesu zaposleni)?  Ako da, koju bi strukturu trebao slijediti taj opis kompetencija? Isto na jednoj strani?
O: Za doktoranda i poslijedoktoranda koji se planiraju zaposliti na projekt potrebno je dostaviti opis profila i kompetencija u slobodnoj formi do najviše jedne stranice.

 

P: Za prijavu istraživačkog projekta na novi natječaj HRZZ traži se potvrda da su publikacije imale istorazinsko vrednovanje. Može li kao potvrda poslužiti web adresa stranica PubMed-a ili Wos-a gdje je naslov publikacije citiran?
O: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: Da li se u Prijavnom obrascu kod životopisa sudionika projekta piše po rubrikama Track record, ali za cijelu karijeru sudionika pošto je voditelj projekta stručnjak na području projekta dok su sudionici često znanstvenici sa iskustvom na određenom području nužnom za provedbu projekta, koje nije nužno stečeno u zadnjih 5 godina?
O: U popisu postignuća suradnika potrebno je navesti radove relevantne za područje istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.
 
P: Vezano za upis opreme koje matična institucija stavlja na raspolaganje projektu u bazu podatak Šestar. Naime, na naslovnoj stranici baze (https://sestar.irb.hr/) je stajalo (a što je koliko sada vidimo uklonjeno) da se tu upisuje oprema vrijednosti veće od 400.000 kuna kao i posebna/specifična oprema manje vrijednosti. Da li je za potrebe ove prijave potrebno unijeti svu opremu (npr. 3D printere, radne stanice, dronove, osciloskope, i slično) koju institucija stavlja na raspolaganje neovisno o njezinoj vrijednosti ili postoji neko ograničenje? Tj. da li postoji neki dogovor portala i HRZZ-a vezano za navedeno?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.


24. 01. 2020.

P: Molim vas objašnjenje o pripremi CVa suradnika na projektu. Piše da Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Molim vas objašnjenje da li treba onda preuzeti isti obrazac CVa kao za voditelja projekta ili se može proizvoljno prirediti dokument koji će sadržavati cjeline: popis radova, popis projekata, sudjelovanja na HRZZ projektima i ostalo. Također me zanima upisuju li se podaci za suradnike isto samo za zadnjih 5 godina ili i više.
P: Poštovani, ispričavam se na ponovnom upitu, međutim jako mi je važno saznati piše li se CV suradnika u identičan obrazac Popis postignuća (track record) cjeline A, najviše zbog suradnika koji nisu iz RH. Ako koristim identičan obrazac onda za vanjske suradnike nigdje nema upisano zaposlenje niti osnovni podatci, a prethodno sudjelovanje na HRZZ projektu na njih se ne odnosi. Zato mi se čini optimalno da prilagodim CV za suradnike, u koji ću dodati osnovne podatke, zaposlenje i obrazovanje, a zatim kao u Track record dodati popis radova, projekata, pozvana predavanja i ostalo.
P: Treba li dokument Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) onda kopirati za svakog suradnika i u njega upisivati podatke iz životopisa za suradnike?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
 
P: U natječajnoj dokumentaciji u Prijavnom obrascu ovaj puta nema (za razliku od natječaja 2019.) naputka da na prvoj stranici Prijavnog obrasca treba stajati sažetak projektnoga prijedloga. Znači li to da ga nije potrebno staviti na početak tog obrasca?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi sažetak projekta.
 
P: U uputama za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije navedeno je da je u obrascu potrebno navesti svu potrebnu opremu koja je dostupna na instituciji te uz svaki uređaj navesti I poveznicu na bazu Šestar. U skladu s uvjetima korištenja baze Šestar, u nju se unosi oprema vrijednosti jednake ili veće od 400 000 kn te oprema manje vrijednosti ukoliko je jedinstvena i/ili rijetka na području RH. Budući da za potrebe projekta namjeravamo koristiti više uređaja dostupnih na našoj instituciji čija je vrijednost manja od 400 000 kn, a nisu specifični niti rijetki, isti nisu uneseni u bazu Šestar (spekreofotometri, centrifuge, pH metri itd.). Je li u tom slučaju dovoljno postaviti poveznicu na katalog opreme na web stranici institucije ili je potrebno svu tu opremu uvesti u bazu Šestar kako bi se mogao ispuniti obrazac Potpora organizacije?
P: Ako Matična institucija posjeduje opremu koju je nabavila, ali još nije stavila u funkciju i nije na šestar, a bitna je za provedbu projekta, kako se to navodi u Potpori institucije?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja kao i nabavljenu opremu koja još nije u funkciji.
U ovom dijelu prijavne dokumentacije vrednovatelji Vašeg projekta će dobiti informacije temeljem kojih će procijeniti infrastrukturne uvjete za provedbu projektnog prijedloga i potporu organizacije.


28. 01. 2020.

P: U prošlom pozivu sam prijavio UIP koji mi nije odobren, te sada planiram prijaviti IP s donekle sličnom tematikom. S obzirom da prelazim iz jedne kategorije projekata u drugu, da li sam dužan ispuniti „obrazac ponovljena prijava“.
 O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Poštovani, da li se životopis suradnika na projektu piše samo unazad zadnjih 5 godina?
P: Pišu li se životopisi suradnika s podatcima unazad zadnjih 5 godina (kao što se traži za voditelja u Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) ili je važno samo prilagoditi fromu CVa prema tim uputama?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi strukturu petogodišnjeg popisa postignuća.
 
P1: Ako nema nikakvih etičkih dvojbi u provedbi projekta, treba li prilagati potvrdu etičkog povjerenstva?
O1: Navedeno nije potrebno.
 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A; Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: U prijavnom obrascu na prvoj stranici je navedeno da se obrazac sastoji od tri cjeline: Cjelina A (stranice 1 – 3), Cjelina B (stranice 4 – 15), Cjelina C i Reference. Prema tome, cjelina C nije uračunata u 15 stranica koje su maksimum za cjelinu A+B. Međutim, na samom kraju obrasca je navedeno “Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Jasno je da reference nisu uračunate u duljinu prijavnog obrasca, no ovdje je sada navedeno da cijeli Prijavni obrazac (A i B i C dio) može biti maksimalo 15 stranica. Da li je to točno? Jer u cjelini C gdje se opisuje istraživačka grupa, u slučaju većeg broja istraživača (a za svakog ide opis uloga i životopis od najviše 1 stranice), broj stranica koje će preostati za sam projektni prijedlog (Cjelina B) će biti neznatan.
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.
 
P: U cjelini C – Istraživačka grupa, u napomeni je navedeno da za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu i dodati postotak planiranog radnog vremena za rad na projektu. Ukoliko već imamo osobu koja svojim kompetencijama odgovara doktorandu kojeg bi zaposlili na projektu, možemo li ovdje navesti ime i prezime te osobe?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu doktoranda.
 
P: Da li je potrebno staviti sažetak na početnu stranicu prijavnog obrasca, kao što je bio slučaj u prethodnom natječaju.
O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.
 
P: Prijavljujem projekt na natječaj IP-2020-02 kao voditelj. Pošto sam unazad zadnjih 5 godina bila 1 godinu na porodiljnom dopustu da li svoj Track Record pišem za zadnjih 6 godina?
O: U prijavnom obrascu (Cjelina A, Dio b: Životopis predlagatelja projektnog prijedloga) u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.
 
P: U obrascu prošireni sažetak navodite sljedeće „2. Popis najvažnijih projekata prihvaćenih za financiranje, (navedite financirane i projektne prijedloge prijavljene na ovaj ili druge izvore financiranja na kojima ste voditelj ili suradnik. Navedite izvor financiranja, uloga na projektu (voditelj/suradnik)  tražena ili dodijeljena sredstva, naslov projekta. Dodajete poveznice na mrežne stranice financiranih projekata.)“. Da li se pod tim misli na projekte koji se trenutno provode i trenutno financiraju od strane HRZZ-a ili nekog drugog izvora financiranja ili općenito na sve projekte na kojima je prijavitelj projekta sudjelovao a već su ranije završili.
O: Misli se na projekte financirane od strane HRZZ-a i/ili drugih izvora financiranja bez obzira jesu li projekti završili ili se još provode.
 
P: U formularu “IP_2020_02 Prijavni obrazac” na numeriranoj stranici 3 se nalazi slijedeća uputa: “Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Kako se Prijavni obrazac sastoji od tri cjeline (vidi naslovnu stranicu obrasca “IP_2020_02 Prijavni obrazac”) te kako je ponuđeno da Cjelina B-Projektni prijedlog može maksimalno biti od stranice 4 do 15, neminovno je kako će Cjelina C  biti izvan upute o broju stranica projektnog prijedloga (ukoliko maksimalno iskoristimo broj stranica za Cjelinu A i Cjelinu B), koja se nalazi na numeriranoj stranici 3. Prema tomu, koliko je ograničenje stranica za Prijavni obrazac (što uključuje sve Cjeline), ukoliko je sugerirano da Cjelina B maksimalno može biti do 15. stranice.
O: Odgovor na pitanje nalazi se na mrežnoj stranici Zaklade od 24. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, molim vas pojašnjenje vezano uz životopis suradnika na projektu (Cjelina C).
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi) 
Ime i prezime Suradnika 1, matični broj znanstvenika[1]: životopis (najviše 1 stranica)
Trebaju li strukturu Popisa postignuća (prema track record za voditelja) pisati isključivo oni koji će se zaposliti na projektu ili svi suradnici na projektu? Ili suradnici pišu životopis u slobodnijoj formi na najviše jednoj stranici?
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu, a moguće je dodatno prilagoditi formu s obzirom na izdvojene kompetencije.
 
P: 1. U Cjelini B prijavnog obrasca se nalazi dio e. Radni plan. Ispod njega se nalaze podstavke označene kao d1. Ciljevi; d2. Očekivani rezultati d3. Opišite potencijalne rizike. Budući se očigledno radi o copy/paste opciji iz Prijavnog obrasca iz prošlog natječaja, bez dodatne recenzije i provjere, to Vas ovim putem pitam mogu li navedene stavke obilježiti logično dakle kao e1., e2., e3., jer način na koji je trenutno to predloženo je kontra svake logike i zdravog uma.
2. Nadalje, pod jednom od tih stavki (d3.) (hic!) se traži opis potencijalnih rizika predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika. Molio bih Vas da dodatna objašnjenja na koje se konkretno rizike misli. Je li se misli na rizike povezane s promjenom broja istraživača na projektu ukoliko se neki od njih u slobodno vrijeme bavi ekstremnim sportovima? Je li se misli na moguća bolovanja i porodiljne dopuste? Je li se misli na rizike koje nose putovanja na kongrese? Je li se misli na rizike vezane za materijalni gubitak (npr. kvar aparature, požari u ustanovi i sl.)?  Je li se misli na pojavu problema unutar samog znanstveno-istraživačkog rada, dakle konkretnih problema koji se mogu riješiti znanstvenim pristupom?
Molio bih Vas za sto konkretniji odgovor na posljednji upit, te Vas komentar na moju primjedbu glede copy/paste pogreške.
O1: Kao što je već ranije odgovoreno u Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O2: Navedeno se odnosi na navođenje potencijalnih rizika u znanstveno-istraživačkom radu odnosno provedbi predloženog znanstvenog istraživanja. Potencijalni rizici su različiti ovisno o području istraživanja, a voditelji bi trebali iskazati na koji način se rizici mogu izbjeći odnosno nadomjestiti kako bi predloženo istraživanje moglo postići predviđene ciljeve .
 
P: Treba li u Application Form, Section C – Research Group, navoditi i voditelja projekta u: tablici, Section a) (Research group – roles) i Section b)?
O: Navedeno nije potrebno s obzirom da se podaci o voditelju navode u Sekciji A u Prijavnom obrascu.
 
P: Možete li mi molim vas reći gdje mogu pronaći dokument, Administrativni obrazac.
Ovaj dokument na hrv. i eng. je u natječaju istraživački projekti, naveden kao obavezni sadržaj prijave, a ja ga ne mogu pronaći na vašoj internetskoj stranici.
O: Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu, a sadrži osnovne podatke o voditelju projekta i matičnoj organizaciji. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.


31. 01. 2020.

P: U slučaju korištenja instrumenta sa druge sastavnice istog Sveučilišta (instrument je upisan u bazu šestar), da li potrebno dostaviti nekakvu izjavu da će se instrument moći koristiti? Ili ga je dovoljno samo navesti?
O: Dio istraživačkih aktivnosti koji će se provesti na drugoj sastavnici Sveučilišta potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dijelu c. Metodologija. Predlažemo pod ostale dokumente priložiti pismo potpore organizacije na kojoj je smješten uređaj.
 
P: Treba li iznose financiranja projekata u Track record a) pisati u EURima u engleskoj verziji Application Form?
O: U engleskoj verziji dokumenta potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Može li se prilikom popunjavanja prijavnog obrasca (IP-2020-02) izbrisati opisni tekst – tekst u zagradi uz npr.
“Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja (opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)” i druge dijelove b, c itd. s obzirom da navedeni tekst u zagradama zauzima dosta mjesta?
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca.
 
P: Da li i suradnici na projektu moraju u svome životopisu stavljati linkove na svojih 5 publikacija?
O: Navedeno nije potrebno.
 
P: Molim Vas za jednu informaciju. Naime, zanima me navode li se u životopisu suradnika postignuća ostvarena ISKLJUČIVO u zadnjih pet godina?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 28. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, koliki maksimalni broj slova može imati akronim za Istraživački projekt?
O: Ne postoji ograničenje broja slova u akronimu projekta.
 
P: Margine u Vašem obrazcu “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak” ne odgovaraju Vašim uputama u istom dokumentu, a koje se odnose na margine stranica. Dakle margine u Vašem ponuđenom obrazcu su 2,5 cm, dok je u dokumentu zamoljeno poštivati margine 2,0 desna i 1,5 donja. Čega se ovdje pridržavati? Hoću li promijeniti postavke margina u “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak”? Ili ostaviti Vaše margine koje ne odgovaraju onima koje molite da se pridržavamo?
O: Potrebno je pridržavati se uputa navedenih na početku obrasca Prošireni sažetak.
 
P: 1. Trebamo li prilikom navođenja aktivnosti koje su potrebne za izvođenje rezultata objašnjavati kako su aktivnosti provedene ili je dovoljno navesti popis aktivnosti koje su dovele do ostvarivanja rezultata?
2: Molim Vas za pojašnjenje između kategorija radionica u kategoriji 1.4. i radionice iz 4.1.
O1: Potrebno je navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bio jasan način na koji će se postići planirani rezultati.
O2: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanjadiseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.
 
P: Možete li mi reći je li u životopis suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02 potrebno napisati podatke iz Prijavnog obrasca, popis postignuća (cjelina A, dio a) ili je potrebno za sve suradnike napisati i dio b iz cjeline A?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi popis postignuća sukladno Cjelini A, dijela a Prijavnog obrasca. Osim navedenog potrebno je navesti ostale relevantne informacije o kompetencijama suradnika nužnim za provođenje istraživačkih aktivnosti u okviru projektnog prijedloga.
 
P: Molim odgovor na sljedeće pitanje vezano za natječaj IP-2020-02. Postoji li ograničenje u duljini ispunjenog obrasca Potpora organizacije? Nadalje, da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije?
O: Nije propisan broj stranica za obrazac Potpora organizacije.
 
P: Svi suradnici trebaju potpisati pisma namjere (potpisana i od voditelja organizacije) na hrvatskom i engleskom, no treba li suradnik iz inozemne ustanove imati i pismo namjere na hrvatskom i engleskom ili je za njega dovoljno na engleskom?
O: Suradnik iz inozemstva treba dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku.
 
P: 1. U Proširenom sažetku i obrascu potpora organizacije piše da Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina  treba imati najviše 1 stranicu, no nemoguće je navesti pet publikacija, sve financirane projekte unazad 5 godina i HRZZ projekte s najvažnijim publikacijama unutar jedne stranice. Je li moguće proširiti taj dio?
2. Da li je potrebno u popisu projekata navoditi i HRZZ projekte koji će biti navedeni u sljedećoj točki: Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate). 3. Da li je za poveznice na mrežne stranice financiranih projekata prihvatljiva poveznica na HRZZ stranicu gdje je predstavljen projekt odnosno na stranicu drugog izvora financiranja gdje se vidi da je projekt financiran jer nemaju svi projekti vlastitu web stranicu.
O: 1. U popisu postignuća potrebno je prikazati najvažnije podatke relevantne za ovaj projektni prijedlog. Umjesto navođenja punih podataka vezanih uz sudjelovanje na HRZZ projektima, predlažemo dodavanje poveznica na mrežne stranice projekata gdje su te informacije vidljive.
2. Navedeno je potrebno.
3. Navedeno je prihvatljivo.
 
P: Ako su dva voditelja (zbog mirovine) i oba imaju 3 stranice za životopis, znači li da se B cjelina može produžiti za 3 stranice?
O: U tom se slučaju dijelovi a i b cjeline A popunjavaju za predlagatelja i za su-voditelja te se obrazac sukladno tomu produžuje za 3 stranice.


4. 02. 2020.

P: Da li se životopisi stranih suradnika moraju prevoditi na hrvatski jezik za hrvatsku verziju prijavnog obrasca istraživačkog projekta ili se može dodati engleski životopis u hrvatsku verziju budući da se radi o stranim suradnicima i to je jedini originalni dokument.
O: U hrvatskoj verziji Prijavnog obrasca životopis suradnika iz inozemstva može biti na engleskom jeziku.  
 
P: Ukoliko se na Istraživački projekt prijavljuje HR i  SLO tim, voditelj HR
Mogu li se u istraživanju koristiti i SLO podatci (retrospektivni podatci o lijekovima)
I treba li u prijavi priložiti i SLO Etičko povjerenstvo
Ili se u samoj prijavi može pisati da će ista biti ishođena naknadno?
O: Rok za prijavu na Istraživački projekti – slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01) završio je 29. siječnja, a idući natječaj za bilateralne projekte raspisat će se potkraj godine. Ukoliko se prijavljujete na natječaj Istraživački projekti IP-2020-02, slovenski istraživači mogu biti suradnici kao i drugi strani istraživači.
 
P: Izdavačka kuća Elsevier izdaje velik broj časopisa iz različitih znanstvenih polja, Pronašla sam link na kojem opisuju svoj peer-review proces.
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 
S obzirom na to da ovaj link nije vezan uz pojedini časopis, je li prihvatljivo da se taj link postavi uz publikacije časopisa koje izdaje Elsevier kao poveznica na postupak istorazniskog vrednovanja? Pritom se iz samog citata uz koji je link naveden ne može vidjeti da ga izdaje Elsevier, ali je ta informacija dostupna ukoliko se pristupi stranicama časopisa.
O: Potrebno je dostaviti poveznicu na kojoj se nalaze informacije o postupku vrednovanja koji provodi časopis u kojem je rad objavljen i iz čega je vidljivo da časopis provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: 1. Molim pojašnjenje oko broja stranica u proširenom sažetku. Naime, u hrvatskoj varijanti piše “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu”, što znači 4+1, dok u engleskoj varijanti piše samo ” four pages maximum” . Koliko je to onda sveukupno strana u engleskoj varijanti “Proširenog sažetka”?
2. Što točno ide, na naslovnu stranicu (tj. prvu od pet stranica) Proširenog sažetka? Samo “Predlagatelj projektnoga prijedloga, Puni naziv projektnoga prijedloga, AKRONIM PROJEKTNOGA PRIJEDLOGA.” ?
A onda druga od pet stranica započinje sa: “Molimo poštovati sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font OpenSans ili Arial, veličina fonta najmanje 10, margine (2.0 desna i lijeva i 1.5 donja), jednostruki prored.” ?
Molim pojašnjenje.
3. Iako sam proučila Vaše dosadašnje odgovore na upit vezano uz “Sažetak projekta” još uvijek mi je nejasno gdje i da li uopće treba priložiti “Sažetak projekta” igdje osim u Administrativnom obrascu? Naime napisali ste da na ovom natječaju ne treba ubaciti Sažetak na prvu stranicu Prijavnog obrasca, kao sto je bilo na prethodnom natječaju. Također, na jedan od upita od 28.1.2020. ponudili ste odgovor:
“O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.”
međutim u Obrascu Prosireni sazetak projekta nigdje nema predviđenog prostora za “Sažetak”. 
4. U primjeru Administrativnog obrasca stoji “Sažetak projektnog prijedloga (HR) (najmanje 100, a najviše 2000 znakova)”.
Da li se “2000 znakova” odnosi na 2000 znakova sa razmakom ili bez razmaka?
O1.: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. siječnja.
2. Prva stranica se ispunjava prema zadanim poljima i tekstu na prvoj stranici.
3. Sažetak projektnog prijedloga je čitav obrazac Prošireni sažetak koji se ispunjava prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.
4. Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.
 
P: U prijavnom obrascu, cjelina A (Predlagatelj projektnoga prijedloga), dio a (Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina), nalazi se popis što je sve potrebno uključiti u popis postignuća. Međutim, taj popis zauzima gotovo pola stranice, a navedeno je da popis postignuća može zauzimati najviše 1 stranicu. Kada se navede 5 publikacija (prva stavka na popisu), više ne ostane mjesta za ostale stavke popisa. Da li se ta uputa može obrisati pa da ostane cijela prva stranica za popis postignuća, ili je moguće da popis postignuća bude djelomično i na drugoj stranici s obzirom da je pola prva stranice već zauzeto uputama? Dodatno, ako popis postignuća zauzme pola druge stranice zbog upute na prvoj stranici, onda životopis (najviše dvije stranice) djelomično zauzme i 4. stranicu.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca. Popis postignuća može prelaziti na drugu stranicu poštujući ograničenje da ukupan tekst nije dulji od jedne stranice. Međutim, za publikacije možete navoditi i poveznice.
 
P: U sklopu prijave za ovogodišnje istraživačke projekte da li dokumentacija mora sadržavati i dozvole čelnika ustanova za sve pojedinačne suradnike?
O: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji treba priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.
 
P: Zanima me da li je u Obrascu ponovljene prijave potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski.
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu. Dakle, opisno je potrebno navesti koje su bile zamjerke odnosno prijedlozi i kako ste to riješili u novoj prijavi.


7. 02. 2020.

P: U obrascu prošireni sažetak postoji sljedeći naputak/kategorija „Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.“
Moje pitanje glasi što se misli pod pojmom „istraživački problemi“ da li su to možda znanstveni ciljevi projekta koji se u proširenom sažetku nigdje izričito ne spominju (ne traži se njihovo navođenje), a prema svemu sudeći su bitni jer u kategoriji „Resursi“ postoji sljedeći naputak  „opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke. Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga“
Ili se možda misli na potencijalne rizike sada nazvane problemima?
Ili se možda radi o „istraživačkim problemima“ opisanima unutar kategorije „Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo“. koje sada treba ponovo preformulirati, kao npr. Resurse: u Prijavnom obrascu (1. puta) u Radnom planu (2.puta) i Proširenom sažetku (3.puta)?
O: Istraživački problemi su specifične teme zbog kojih se provodi istraživanje.


11. 02. 2020.

P: Da li je u Part A – Applicant, Section a: Applicant’s track record in the last 5 years (max. 1 page) (za voditelja!) potrebno zadržati cijelu predloženu strukturu opisa, zajedno s opisom pojedine stavke?
npr.  treba li za stavku 
5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings (201? name of the event and your role /type of event/number of participants/country), international awards, editorial board memberships, longer periods of training courses, international peer review, training courses at international institutions, the most significant scientific collaborations (names of collaborators, topics, organisation, city, country; results application)
navoditi i opis u zagradi, ili je potrebno ssamo navesti: 5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings?
Naime, pojedina dostignuća se ionako raščlanjuju kada se navode.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 31. siječnja i 4. veljače.


14. 02. 2020.

P: Poštovani, u online prijavi u polju istraživačka skupina za projekt IP-2020 – 02 što treba navesti u rubrici uloga za suradnike na projektu?
O: Uloga suradnika na projektu je glavni zadatak koji suradnik obavlja na projektu.
P: U odgovoru od 17.01.2020. piše: “Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.” dok u odgovoru od 04.02.2020. piše “Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.”. Što je točno?
O: Obrasci se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Odgovor na pitanje od 4.02.2020. napisan je u kontekstu pitanja o prevođenju komentara inozemnih recenzenata na hrvatski jezik.
 
P: Je li potrebno, tj. može li se u EPP sustavu pod A2 (Istraživačka skupina) navesti doktoranda i poslijedoktoranda? Njihov identitet mi u ovoj fazi nije poznat, stoga ih ne mogu upisati pomoću IB-a.
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet u fazi prijave nije poznat navodi se u Prijavnom obrascu, cjelina C Istraživačka grupa, kao P i D. U EPP sustav nije ih moguće upisati dok nisu poznata imena osoba koje će se priključiti projektu.


18. 02. 2020.

P: Molila bih pojašnjenje u vezi pisama namjere za suradnike iz inozemstva:
koje elemente moraju pisma namjere sadržavati osim imena suradnika i institucije iz koje dolazi? Pretpostavljam ime projekta i potpis suradnika, ali treba li sadržavati rečenicu kojom se izjavljuje namjera sudjelovanja u projektu ukoliko bude odobreno financiranje?
O: Navedeno je točno.
 
P: Prošle godine smo se prijavili na natječaj za istraživačke projekte pod voditeljstvom (ime i prezime voditelja i naziv projekta su uklonjeni). U svezi s našom potencijalom ovogodišnjom ponovljenom prijavom, imam dva pitanja.
 1. Moramo li novo odobrenje Etičkog povjerenstva i pisma namjere priložiti ove godine ili mogu biti prošlogodišnja ?
 2. Također, bismo li mogli navesti konzultante (radi se od zaposlenicima Veterinarskog Instituta uz potpisanu Izjavu ravnatelja) koji bi nam napravili dio obrade uzoraka na svom uređaju, a da nisu suradnici na projektu budući da svega nekoliko takvih uređaja postoji u RH ili isključivo moraju biti suradnici?
O: 1. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
2. Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva.
 
P1: U prijavnom obrascu na engleskom jeziku navedeno je” Section f. Resources (describe the costs of the proposed project in HRK, including the material resources…”. S obzirom da je u svim ostalim obrascima na engleskom jeziku potrebno navoditi iznose u EUR, treba li ih I u ovom dijelu navesti u EUR ili se držati naputka u obrascu I prikazati troškove u HRK? U slučaju da ih je potrebno navesti u EUR, je li dopušteno ispraviti valutu u tekstu naputka?
P2: Da li u engleskoj verziji financijskoga plana, radnoga plana i poglavlju Resursi (unutar Prijavnog obrasca) troškove treba iskazati u Eurima ili može biti u kunama kao i u hrvatskoj verziji prijave?
O: U engleskoj verziji dokumenata potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Već je bilo pitanja na ovu temu, ali iz Vaših odgovora još je nejasnije kako postupati s obrascem Prošireni sažetak. Dakle, već ste odgovorili da moramo poštovati margine iz upute s početka dokumenta (lijevo i desno po 2 cm) iako ste Vi formatirali dokument s marginama od po 2,5 cm sa svake strane. Kada su Vas zatim pitali, smijemo li onda tablicu proširiti za po tih 0.5 cm na svaku stranu, rekli ste da se ne smijemo. Iz tih odgovora slijedi da moramo promijeniti Vaše formatiranje margina, ali ne i Vaše formatiranje tablice za unos teksta. Kada se to ispoštuje, završimo s tablicom koja ne ide od margine do margine nego je decentrirana na stranici (pomaknuta u lijevo) i istovremeno nije dovoljno velika da se unesu isti traženi podaci koji se unose u 5-year track record u Prijavnom obrascu jer u odnosu na njega, u ovom obrascu nema dovoljno mjesta. Molim odgovorite što točno što se tiče formatiranja trebamo napraviti s dotičnim dokumentom, ili ništa.
O: Obrazac Prošireni sažetak potrebno je ispuniti u formi u kojoj je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ, s marginama od 2,5 cm.


21. 02. 2020.

P: Postoji li engleska verzija dokumenta “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020”?
O: Navedeno ne postoji.
 
P: Obrazac Ponovljena prijava:
Naime dobiveni komentari recenzenata su na engleskom jeziku, a sažetak panela je na hrvatskom. Što daje nekoliko mogućnosti kako popuniti HR i ENG obrazac. Dakle moja pitanja bi bila:
 1. Da li je komentare recenzenata na engleskom jeziku potrebno prevoditi za HR verziju obrasca? Pretpostavljam da nije kada su ih tako i dobili panelisti te iz njih saželi svoje komentare.
 2. Da li je komentare panelista potrebno prevoditi na engleski jezik za ENG verziju obrasca?
 3. Da li je moguće HR komentare panelista ne uključiti u ENG verziju obrasca a uključiti u HR verziju?
O: 1. Navedeno nije potrebno.
2. Navedeno je potrebno.
3. Komentare panela potrebno je uključiti u obje verzije obrasca. Projektne prijave na hrvatskom i engleskom jeziku trebale bi biti istovjetne.
 
P: Molim Vas da mi pojasnite jedan segment kod popunjavanja administrativnog obrasca u EPP sustavu. Jeli se pod kategorijom A2-istraživačka grupa u rubriku Uloga treba upisati detaljno sve što smo naveli u projektnom prijedlogu ili smijemo napisati okvirni opis?
O: U Rubriku „Uloga“ potrebno je napisati grupu aktivnosti za koje je zadužen svaki suradnik.
 
P: Ukoliko odlučimo koristiti font Arial za pisanje projektne prijave, mijenjamo li sve u dokumentima u taj font ili dio koji je već napisan u obrascima koji se tiče uputa za ispunjavanje ostavljamo u fontu Open Sans?
O: Font treba biti usklađen u cijelom dokumentu.
 
P: U predlošku obrasca Radni plan enumeracija rezultata unutar svakog pojedinog razdoblja počinje s D1. Iz toga slijedi da ce unutar projekta biti po tri rezultata označena s ‘D1’, ‘D2’ i t.d., sto donekle otežava jednostavno i jednoznačno povezivanje rezultata s ciljevima, kao i stavkama financijskog plana.
Može li se rezultate radije obrojcati kontinuirano (tako da, primjerice, ukoliko su u prvom razdoblju planirani rezultati D1-D5, prvi rezultat u drugom razdoblju bude označen s ‘D6’)?
O: Navedeno je moguće.
Edit

10. 01. 2020.

P: S obzirom na natječaj Istraživački projekti 2020 (IP-2020-02), zanima me je li prihvatljivi trošak kupnja rabljene opreme veće vrijednosti iz inozemstva? Nabavljali bismo rabljeni stroj iz inozemstva vrijednosti 300.000 – 350.000 kn (PDV uključen). Nabavljalo bi se od ovlaštenih tvrtki i s garancijom, a radi se o tzv. obnovljenom (“refubrished”) stroju.
Nadalje, po zakonu bi taj iznos trebao ići na Javnu nabavu, ali ona u ovom slučaju nije moguća, jer nema hrvatskih poduzeća koja prodaju takvu vrstu strojeva. Na koji način bi se onda organizirala nabava?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave – fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
Upit vezan za proces javne nabave potrebno je provjeriti s matičnom organizacijom.
 
P: Da li je dozvoljeno predvidjeti trošak kompjutora za PhD studenta koji će biti zaposlen preko HRZZ?
O: Da. Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini nabavka računala moguća je za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
 
P: Namjeravamo prijaviti istraživački projekt te imamo dva pitanja u vezi financiranja istraživačkih projekata:
1. Financiranje konferencija – postoji li limit od ukupnih dozvoljenih financijskih sredstava koji se može koristiti za financiranje aktivnog sudjelovanja na domaćim i inostranim konferencijama?
2. Financiranje tehničara – postoji li limit koliko se može potrošiti na financiranje tehničara te mora li potencijalni tehničar zadovoljavati određene kvalifikacije, odnosno stručnu spremu?
O1: U okviru kategorije Diseminacija i suradnja dopušteni su troškovi koji su potrebni za odlaske na konferencije i kongrese. Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci. Planirani troškovi bit će predmet vrednovanja.
O2: Limit iznosa za financiranje tehničara nije određen, no angažman tehničara dozvoljen je jedino za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu. Pritom je uz financijsko izvješće potrebno navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.
 
P: Također me zanima navode li se troškovi oglašavanja natječaja za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda pod posredne troškove u financijskom planu, budući da ta stavka više nije unaprijed zadana u obrascu.
O: Troškovi oglašavanja natječaja nisu dopušteni troškovi te se ne navode u financijskom planu.
 
P: U uputama stoji da iznosi u financijskom planu na engleskome jeziku trebaju biti navedeni u eurima, dok u samome obrascu stoji da trebaju biti navedeni u kunama. Koji je od ta dva podatka točan?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženog financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti  u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.


17. 01. 2020. 

P: U natječaju „Istraživački projekti“ navedeno je da je najveći iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.00,00 Kn. Zanima me postoje li ograničenja vezano uz raspodjelu sredstava po godinama? Npr. je li moguće u prvoj godini imati budžet od 350.000,00 Kn, drugoj 300.000,00 Kn, trećoj 250.000,00 Kn te četvrtoj 100.000,00 Kn? Ili postoji definiran maksimum po godini (250.000,00 Kn godišnje)?
O: Natječajem nije određeno ograničenje traženih troškova po godini, no preporuča se da troškovi budu ravnomjerno raspoređeni po razdobljima. Traženi iznos po godinama potrebno je uskladiti s projektnim aktivnostima.
 
P: Vezano za prijavu istraživačkog projekta zanima me je li u Excel tablici “financijski plan” moguće stupce podijeliti na 4 godine po npr. 1-12mj. 13-24mj, 25-36mj. i 37-48mj.
O: Navedeno nije moguće. Financijski plan se dostavlja u formi obrasca dostupnog na mrežnim stranicama HRZZ-a, a vezan je uz izvještajna razdoblja nakon kojih slijede isplate financijskih sredstava.


21. 01. 2020.

P: Prijavljujem Istraživački projekt za natječaj IP-2020-02 Hrvatske zaklade za znanost koji je raspisan 29.11.2019. godine. Imam jedan upit:
a) u uputama za popunjavanje financijskog plana piše sljedeće  usluge za provođenje istraživanja; trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim natječajem. Za procjenu opravdanosti/prihvatljivosti troškova usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Za prijavljeni istraživački projekt tijekom trajanja od 48 mjeseci na stavke usluge analiza se predlaže sve skupa 51 500, 00 kn za pojedine stavke analiza tj. za prvu godinu 7500,00 kn, za razdoblje (13-30
mjesec) 36000,00 (ukupna vrijednost analiza, nije samo jedna usluga), za razdoblje (31-48 mjesec) 8000,00 kn.
Navedene usluge analiza se provode na različitim Institucijama koje jedine i imaju te Instrumente u RH. Moj upit je da li mogu staviti te iznose za trošak analiza ili ne? Napominjem da je taj iznos za sve 4 godine i da se radi o pojedinim uslugama analiza, a ne o jednoj usluzi analize.
O: Navedene troškove moguće je planirati u potkategoriji usluge. Ako iznos troška pojedine usluge iznosi 35.000,00 kn ili više potrebno je dostaviti tri ponude ili obrazloženje da neke ustanove jedine u Hrvatskoj provode pojedine analize.
 
P: 1. Budući da su iznosi troškova objave u Open access časopisima sa većim faktorom odjeka za samo jedan rad redovito veći od definiranog limita od 10.000 kn (pogotovo budući da se na njih još obračunava i PDV), da li je razliku moguće financirati iz drugih izvora? Ukoliko je odgovor potvrdan, da li to treba negdje posebno u prijavi navoditi?
2. Budući da smo prijavu slali i na prethodni natječaj znamo kako je financijski plan trebalo detaljno ispuniti (za prvu godinu i povezati sa rezultatima). Koliko vidimo sada se to nigdje u uputama eksplicite ne traži, pa je stoga naše pitanje da li postoji razlika između detaljnosti popunjavanja financijskog plana za prvo i svako sljedeće razdoblje i da li treba postojati u financijskom planu veza između stavki i rezultata (vidimo da se sada nešto slično traži u proširenom sažetku)?
O: 1. Navedeno je moguće, u financijskom planu projekta potrebno je prikazati samo iznos koji će pokriti HRZZ, u skladu s uvjetima natječaja.
2. Financijski plan za prvu godinu potrebno je detaljnije razraditi, a za troškove planirane u narednim razdobljima dovoljno je prilikom prijave projektnog prijedloga navesti okvirne iznose prema kategorijama financijskog plana. U proširenom sažetku i Prijavnom obrascu potrebno je povezati tražene resurse za sva razdoblja projekta s planiranim aktivnostima.
 
P: U financijski  plan treba unesti kongrese samo za 1. godinu. Da li je dovoljno za druga 2 projektna razdoblja samo unesti ukupnu svotu koja će se potrošiti na odlaske na kongrese i ako da u koju rubriku ako još nije odlučeno na koje konferencije bi se išlo:
                4.4. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u RH
                4.5. Sudjelovanje na domaćoj znanstvenoj konferenciji
                4.6. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u inozemstvu
O: Troškove planiranih konferencija za prvu godinu projekta potrebno je specificirati zasebno za svaku konferenciju. Za naredna razdoblja troškove konferencija potrebno je prikazati zbirno prema navedenim potkategorijama navodeći broj planiranih konferencija te troškove koje obuhvaćaju.
 
P: Imam dva pitanja vezana za obrazac Financijski plan – kategorija 4. 
Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje:
Za ciljanu konferenciju još nemam točan datum, no održava se svake tri godine i to obično u rujnu ili listopadu. Budući da je trajanje projekta 1.10.2020 – 30.09.2024,  očekivani termini konferencije su na granici između 1. i 2. razdoblja (2021.) ili na samom kraju projekta (2024.).
1. Je li moguće da se,  nakon sto se saznaju pravi datumi, konferencija prebaci u pravo razdoblje (u slučaju da sam je upisala pod krivim razdobljem) – je li moguće prebacivanje u ranije i kasnije razdoblje?
2. Je li moguće otići na konferenciju ako ona bude organizirana nakon kraja projekta (npr. u listopadu 2024.)?
O: 1. Navedeno je moguće te se prilagođava prilikom podnošenja periodičnog izvješća
2. Svi troškovi određenog izvještajnog razdoblja moraju datirati unutar toga izvještajnog razdoblja, te se ne mogu odnositi na troškove nastale nakon razdoblja ili kraja projekta.
 
P: Da li pod troškove usluga mogu ići troškovi za korištenje instrumenta? Iako je instrument prisutan na instituciji na kojoj jedan od suradnika radi institucija naplaćuje korištenje kako bi pokrila održavanje instrumenta.
O: Troškove najma opreme moguće je navesti u potkategoriji usluge te će biti predmet vrednovanja.


24. 01. 2020.

P: Mogu li s projekta kupiti opremu (ne kapitalnu) za drugu HR znanstvenu instituciju?
O: Oprema koja se kupuje sredstvima HRZZ projekta u vlasništvu matičnoj organizaciji voditelja.
 
P: Koliki je godišnji trošak za postdoktoranda?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Napominjemo da Hrvatska zaklada za znanost financira isključivo sredstava koja su u skladu s uvjetima HRZZ natječaja te u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske..
P: U laboratoriju i na institutu postoje aparati čije se korištenje naplaćuje po satu, na njima rade članovi istraživačke grupe (znači ne radi se o trošku usluge za provođenje istraživanja od strane neke treće osobe), a neophodni su za provođenje projekta. Od tih novaca dijelom se plaća popravak kad dodje do nekog kvara, a dio sredstava je namijenjen za kupnju novog aparata u nekom trenu kad popravak više nije isplativ  – dakle neka kombinacija servisa i amortizacije. U kojoj rubrici financijskog plana se prikazuju ti troškovi, odnosno mogu li se prikazati kad je riječ o amortizaciji/servisu? Ako takvi troškovi nisu prihvatljivi unutar financijskog plana, kako da se riješi navedeni problem i osiguraju sredstva za korištenje aparata? Da li se takvi aparati za koje se mora plaćati korištenje navode u potpori institucije s pripadajućom poveznicom na Šestar?
O: Financijskim planom može se prikazati trošak servisa uređaja kojega organizacija stavlja na raspolaganje provedbi projektnog prijedloga te je sukladno tome naveden u Obrascu potpora organizacije ili nabavka novog uređaja. Trošak amortizacije nije prihvatljiv trošak.  
 
P: U uputama za prijavu IP projekata (poglavlja 4, stranica 9) stoji:
“Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada i/ili poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene ”  te (točka 5.1.2., stranica 12):
“U ovoj kategoriji dopušteni su sljedeći troškovi: · plaća (bruto II) – samo za zapošljavanje mladog istraživača. Iznos plaće potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu za radno mjesto asistenta / poslijedoktoranda.”
Iz navedenoga se da zaključiti da se plaća doktoranda koji se zapošljava na projekt treba unijeti izravno u financijski plan projektnog prijedloga. Je li to doista tako, ili za plaće doktoranda treba čekati poziv za Natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Iz financijskih sredstava Istraživačkih projekta moguće je planirati jedino trošak plaće poslijedoktoranda, a doktoranda je moguće zaposliti putem prijave na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.


28. 01. 2020.

P1: Na organizaciji nositelja projekta postoji resurs (aparatura) za izvedbu određenih mjerenja. Kako na organizaciji nositelja projekta postoji samo par osoba koje imaju literaturne reference koje se odnose na rad s tom aparaturom i kako su one već angažirane u punom opsegu u znanstvenom dijelu radnog vremena na drugim projektima, je li moguće navedene osobe angažirati (i za to platiti-poput prekovremenog rada) za rad na postojećoj aparaturi u svrhu realizacije projekta? Osobe ne bi u tom slučaju bile članovi projekta jer i ne mogu s obzirom na popunjenost radnog vremena. Na koji način to obrazložiti i gdje u prijavi?
P2: Ukoliko bih za to angažirao nekoga od članova istraživačkog tima bez referenci za rad na postojećoj aparaturi, koji bi se kroz vrijeme drealizacije projekta obučavao za rad na toj aparaturi, kako bi to utjecalo na vrjednovanje projekta od strane Zaklade (ukoliko recenzent bude imao zamjerku na to, hoće li je Zaklada prihvatiti znajući postojeće stanje)?
Konkretno, radi se o mjerenjima (preporučenom standardnom metodom od strane Europske Komisije) koja bi potvrdila eksperimentalne rezultate metode razvijene kroz projekt.
O1: Plaćanje naknade suradnicima na projektu nije moguće kao niti plaćanje naknade zaposlenicima matične organizacije.
O2: Navedeno je moguće. Prilikom prijave projektnog prijedloga potrebno je obrazložiti koji će član istraživačkog tima provesti mjerenja i na koji način će steći potrebne kompetencije.
 

 

P: Molim Vas informaciju za konverziju kuna u eure, kakav je točno bio srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan 29.11. 2019.
O: Ovu informaciju možete pronaći na  mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke (Tečajna lista).
 
P: Vezano za prijavu projekta (IP-2020-02) imam pitanje koje se odnosi na ispunjavanje obrasca “Financijski plan”. Naime, u tom obrascu stoji pojam “Stavka” koji se do sada odnosio na stavke iz radnog plana. Kako sada u obrascu “Radni plan” ne pisu stavke, je li potrebno u financijskom planu pisati stavke i ako je, na koje cemo se stavke referirati?
O: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.
 
P: 1. Molim Vas da mi pojasnite mogućnost stručnog usavršavanja (14 dana).
Je li moguće usavršavanje jednog doktora 14 dana u svakoj godini u inozemstvu? Je li moguće da svaki suradnik koristi 14 dana usavršavanja, godišnje? Pitanje je odnosi li se 14 dana usavršavanja na sve 4 godine ili može biti u svakoj godini i je li ograničeno samo na jednu osobu?
2. Usavršavanje se može provesti i da suradnik projekta iz inozemstva dođe I nauči ljude novim tehnikama. Prema uputama opravdani su boravci samo od 7 dana, za radionice. Može li se to karakterizirati kao usavršavanje i produžiti? Koliko puta su mogući takvi boravci tijekom projekta?
O1: Trošak usavršavanja moguće je planirati u svim razdobljima projekta za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi.
O2: Navedeno nije moguće planirati u okviru usavršavanja. Troškove dolaska suradnika iz inozemstva moguće je planirati u okviru troškova istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji u trajanju do 7 dana u svim razdobljima trajanja projekta.

 

P: 1. U odgovorima na pitanja od 10.01.2020. stoji da je izrada mrežne  stranice  obaveza VP tijekom prve godine projekta. Može li se u financijskom planu predvidjeti taj trošak (pod primjerice diseminacija i suradnja) odnosno ukoliko ne može, može li se taj trošak pokriti iz posrednih troškova?
2. U odgovoru od 14.1. vezano za zapošljavanje piše da se doktorandi  zapošljavaju na IP  preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Iz Uputa i teksta natječaja za IP 20202-02 to nije jasno i eksplicitno navedeno. Ukoliko projekt razvoja karijera nije odobren za pojedinog IP znači li to da ne može zaposliti doktoranda i planirati plaću za doktoranda iz sredstava IP2020-02 nego da može planirati zaposliti samo poslijedoktorande?
O1: Troškovi informatičkih usluga izrade i održavanja mrežnih stranica nisu prihvatljivi trošak iz sredstava projekta.
O2: Doktorandi se na istraživačkim projektima mogu zaposliti jedino putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da se na istraživačkim projektima mogu zaposliti isključivo poslijedoktorandi stoga je moguće planirati samo sredstva za plaću poslijedoktoranda.
 
P: 1. Je li najveći iznos financiranja projekta 1.000.000 HRK za projekt iz prirodnih i biotehničkih znanosti, a za ići do 1.500.000 HRK treba imati povećane materijalne troškove istraživanja ili nabavku opreme za grupu s većim brojem istraživača?
Ili je maksimum 1.500.000 HRK, a za ići preko toga moramo imati povećane materijalne troškove i veću grupu?
2. Koliki iznos smatrate povećanim materijalnim troškova istraživanja? I koji broj članova grupe smatrate grupom s većim brojem istraživača?
O1: Maksimalni dozvoljeni iznos financiranja za projekte iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti je 1.500.000,00 kn. Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.
O2: Iznos materijalnih troškova istraživanja kao i broj suradnika nisu unaprijed definirani, ovise o znanstvenom području, a moraju odgovarati stvarnim potrebama projekta, što će biti predmet vrednovanja. Dakle, o tome odlučuju stručnjaci iz područja a ne Zaklada.
 
P: U uputama je navedeno da je za trošak naknade za objavu radova s otvorenim pristupom dozvoljen maksimalni iznos od 10.000,00 kn po godini. Znači li to da je za 2. i 3. razdoblje projekta (koje traje 18 mjeseci) dozvoljeno 15.0000,00 kn ili je isto 10.000,00 kn maksimum?
O: Maksimalni iznos naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, iznosi do 10.000,00 kn po godini odnosno 40.000,00 kn za četiri godine. U prvoj godini projekta maksimalni iznos je 10.000,00 kn, a u drugom i trećem razdoblju moguće je prilagoditi iznose vodeći pritom računa da ukupan iznos ne prelazi 40.000,00 kn tijekom cijelog trajanja projekta.


31. 01. 2020.

P: Da li je za nabavu nove opreme potrebno dostaviti 3 ponude?
O: Ukoliko je iznos nove opreme koja se planira kupiti iz sredstava projekta veći od 35.000,00 kuna potrebno je dostaviti tri ponude do kraja pregovora oko financijskog i radnog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
 
P: 1. Je li u fazi prijave u financijskom planu pod TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA dovoljno navesti troškovi tehničara ili je potrebno raspisati kompetencije i opseg posla (elaborirati potrebu za tehničarom)? Također, prilikom izračuna troškova tehničara imate li preporuku/smjernice za izračun sata rada?
2. Istraživanje obuhvaća više centara na kojima se prikupljaju uzorci i kako bi se osiguralo da na vrijeme stignu na analizu (određen vremenski period u kojemu su stabilni) angažirala bi se kurirska služba. Mogu li ovaj dio navesti pod usluge u TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA?
O1: U financijskom planu upisuje se naziv vrste usluga za provođenje istraživanja, a u Prijavnom obrascu je potrebno objasniti za koje poslove se planira angažirati tehničara. Prilikom periodičnog izvještavanja potrebno je uz financijsko izvješće navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dostaviti dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.
O2: Navedeno je moguće.
 
P: U prijavi projekta planirana je nabavka opreme čija vrijednost prelazi 35,000 kuna ali zbog specifičnosti opreme (3D printer) nismo uspjeli pronaći tri subjekta koja bi bila u mogućnosti ponuditi nam opremu željenih karakteristika.
Moje pitanje je moramo li svejedno dostaviti tri ponude s obzirom na vrijednost opreme?
O: U slučaju kada nije moguće dostaviti tri ponude, potrebno je dostaviti pisano obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja iste.
 
P: Koji je najmanji dopušteni iznos financiranja za IP-2020-02?
Ukoliko trenutno iznos financiranja iznosi nešto manje od 1 000 000 kn, je li to prihvatljivo ili bi traženi iznos trebao biti iznad 1 000 000 HRK?
O: Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja ne može biti manji od 300.000,00 kuna. Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je predložiti iznos u skladu s potrebama projektnog prijedloga poštujući najveće dozvoljene iznose i najmanji ukupni iznos financiranja.


4. 02. 2020.

P: Kod ispunjavanja obrasca Financijski plan, 1. Troškovi istraživanja KATEGORIJA, Istraživačka radionica, POTKATEGORIJA – može li se budžetirati i noćenje za suradnike ili su dozvoljeni samo troškovi prijevoza i dnevnica?
O: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 12.) prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal, a u slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.

 

P: Je li moguće za suradnike projekta planirati trošak smještaja prilikom odlaska na istraživačke radionice koje se održavaju u inozemstvu, konkretno u ovom slučaju u Slovačkoj?
O: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 12.) u slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.

7. 02. 2020.

P: 1. U uputama za prijavitelje navedeno je pod točkom 5.1. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi stavka 3) OPREMA da je prihvatljiv trošak tekuće održavanje opreme (servis) a neprihvatljiv trošak terećenje punog troška servisa za opremu koja se nalazi na organizaciji.
Moje pitanje je znači li to da svaki servis opreme koja se nalazi na organizaciji prijavitelja može biti samo djelomično pokriven iz sredstava projekta? Za koju opremu je onda prihvatljivo pokriti cijeli iznos servisa iz sredstava projekta?
2. Molim vas informaciju u koju kategoriju troska spada nabavka software-a za postojeći uređaj na instituciji prijavitelja?
O: 1. Točno. Trošak servisa opreme moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u obrascu –  Potpora organizacije navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti.
Za opremu nabavljenu sredstvima projekta moguće je planirati puni iznos troškova servisa.
2. Navedeni trošak moguće je navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi.
 
P: U Uputama za prijavitelje navedeno je da su troškovi servisa prihvatljivi isključivo za opremu navedenu u obrascu Potpora organizacije. U našem projektnom prijedlogu predviđeno je korištenje uređaja koji se nalaze na drugoj sastavnici Sveučilišta, u laboratoriju našeg suradnika na projektu. Navedeni uređaj je prijeko potreban za provođenje predviđenih aktivnosti te je planirana njegova upotreba tijekom sve 4 godine trajanja projekta. Budući da je uređaj velike vrijednosti I zahtijeva redovito održavanje I servisiranje, a ne možemo ga navesti u potpori organizacije jer je uređaj lociran na drugoj ustanovi, zanima me možemo li u financijskom planu predvidjeti servis navedenog uređaja? Je li u ovom slučaju prihvatljivo navesti uređaj u pismu namjere za sudjelovanje na projektu u kojem bi dekan druge institucije potvrdio podršku našem projektu u vidu angažmana suradnika s njegove institucije I dostupnosti navedenog uređaja?
O: Troškove servisa moguće je financirati samo za opremu koja je smještena na organizaciji na kojoj se provodi projekt. S obzirom na to da ovakva situacija nije uobičajena, opravdanost troška bit će predmet vrednovanja.
 
P: 1. U odgovorima na pitanja od 10.01.2020. stoji da je izrada mrežne
stranice  obaveza VP tijekom prve godine projekta. Može li se u financijskom planu predvidjeti taj trošak (pod primjerice diseminacija i
suradnja) odnosno ukoliko ne može, može li se taj trošak pokriti iz posrednih troškova?
2. U odgovoru od 14.1. vezano za zapošljavanje piše da se doktorandi
zapošljavaju na IP  preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Iz Uputa i teksta natječaja za IP 20202-02 to nije jasno i eksplicitno navedeno. Ukoliko projekt razvoja karijera nije odobren za pojedinog IP znači li to da ne može zaposliti doktoranda i planirati plaću za doktoranda iz sredstava IP2020-02 nego da može planirati zaposliti samo poslijedoktorande?
O: 1. Prema uvjetima natječaja trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv. Mrežna stranica projekta može biti u sklopu mrežne stranice organizacije.
2. Zapošljavanje doktoranda moguće je jedino u okviru natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ koji prati raspisivanje natječajnih rokova za istraživačke projekte te će biti raspisan nakon vrednovanja prijava ovogodišnjeg natječaja za istraživačke projekte. Odobrenje zapošljavanja doktoranda u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ predmet je vrednovanja.
 
P: Da li je moguće predvidjeti puni iznos bruto plaće za poslijedoktoranda ili suradnika kroz projekt i koliko dugo može biti zaposlen?
O: Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine. Financiranje suradnika nije moguće.

14. 02. 2020.

P: Namjeravam prijaviti HRZZ istraživački projekt, s obzirom da bi dio terenskih istraživanja obuhvaćao i bušenje više plitkih 10-15 m bušotina, što znači i nešto veći trošak usluga u financijskom planu. U uputama piše da to može biti prihvatljiv trošak, ali može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.  Za istraživanje bušenje i uzimanje neporemećenih uzoraka je krucijalno, a za njega moramo angažirati nekoga izvan istraživačke skupine, pa me zanima koliki najviši postotak mogu iznositi usluge?
O: Iznos potkategorije Usluga nije definiran natječajem. Ako je trošak usluge 35.000,00 kn ili veći potrebno je dostaviti tri ponude. Svi troškovi navedeni u Financijskom planu bit će predmet vrednovanja.
 
P1: Pod koju vrstu troška svrstati softver: 1.1 Troškovi istraživanja – Materijal ili 3.1 Nova oprema? U odgovorima objavljenim na Vašem webu našla sam da je softver za postojeći uređaj moguće navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi, ali mi iz tog nije jasno što je sa stand-alone aplikacijama / softverom za uređaj koji se planira nabaviti u okviru projektnog prijedloga.
P2: U koju vrstu troška navesti godišnje održavanje softvera.
O1: Navedeni softver je moguće planirati i u okviru kategorije 3. Troškovi opreme.
O2: Godišnje održavanje softvera navodi se pod Godišnjim održavanjem opreme.
 
P: Imam pitanje vezano uz sudjelovanje na konferencijama. Kako projekti s provedbom počinju 1.11.2020, može li u financijskom planu biti konferencija koja će se održati prije da se financije dodjele retroaktivno? Ako da, koji je minimalni datum za koji se to može?
O: Navedeno nije moguće. Prihvatljivi su troškovi projekta samo oni nastali od datuma početka do datuma završetka projekta. Nadalje, troškovi konferencija predviđeni su kako bi se na konferencijama predstavljali rezultati rada na projektu.
 
P: Prilikom ispunjavanja obrasca Financijski plan, moguće je navesti posredne troškove. Obzirom da planiramo imati posredne troškove u sva tri razdoblja trajanja projekta, je li potrebno za prvo razdoblje raspisati na što se točno odnose posredni troškovi ili je moguće navesti samo zbirni iznos?
O: Uz iznos posrednih troškova u Financijskom planu potrebno je, u opisu stavke, upisati vrste troškova na koje se odnosi navedeni iznos za svako razdoblje Posredne troškove, kao i ostale troškove, potrebno je pojasniti i u Prijavnom obrascu, dio f. Resursi.  

18. 02. 2020.

P1: Vezano uz posredne troškove:
 1. Uključuju li posredni troškovi troškove nabave tinti i tonera, papira i drugog uredskog materijala, npr troškove nabavke vode, sitnih popravaka, higijenskih sredstava ?
 2. Može li se dio tog troška utrošiti na izradu projektne web stranice, koja je obaveza za financirane projekte?
 3. Pravdaju li se posredni troškovi??
P2: Namjeravamo nabaviti radne stanice i superračunala: postoji li gornja granica za iznos takve opreme?
U slučaju kada se traži više sredstava za materijalne troškove istraživanja, koliki broj istraživača se misli pod većom istraživačkom grupom (mislim na red veličine) jer to dosta ovisi o samom projektu i opsegu posla…
P1: Uredski materijal i izrada web stranice projekta nisu dopušteni troškovi. Posredni troškovi su iznimno prihvatljivi ako su nužni za provođenje projektnih aktivnosti i opravdani prirodom projekta te za njih postoji valjano obrazloženje i specifikacija. Ako je nužno i opravdano prirodom projekta, HRZZ može u određenim slučajevima odobriti pokrivanje nekih od navedenih troškova, međutim voditelj projekta za to mora dostaviti detaljno obrazloženje. Posredne troškove potrebno je specificirati, a prilikom izvještavanja dostaviti račune.  
P2: Gornja granica za nabavku pojedinačnog komada opreme je 400.000,00 kn. U financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna za istraživačke projekte. Za nabavu nove opreme ili nadogradnju postojeće opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Broj istraživača u istraživačkoj grupi nije unaprijed definiran, on ovisi o znanstvenom području i stvarnim potrebama projekta te će biti predmet vrednovanja.

21. 02. 2020.

P: Zanima je li  u slučaju održavanja radnog sastanka suradnicima izvan mjesta matične organizacije isplata dnevnica opravdan trošak ako je za radni sastanak organiziran ručak ili večera na trošak projekta.
O: U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str. 14. navedeni su prihvatljivi troškovi potkategorije Radni sastanci za sve suradnike. Radni sastanci održavaju se na matičnoj organizaciji.  
 
P: U sklopu istraživačkog projekta planiramo u dva navrata koristiti vanjsku uslugu za određene eksperimente jer je tako višestruko povoljnije nego da ih sami radimo. Oba puta je iznos 35000 kn. To je vrlo jedinstvena usluga te nije moguće pribaviti tri ponude. Da li je to prihvatljivo?
O: Ukoliko nije moguće dostaviti tri ponude treba priložiti pisanu izjavu i pismeno obrazložiti razlog.
 
P: U obrascu Financijski plan u kategoriji Troškovi istraživanja, potkategoriji Terenska istraživanja u uputi za popunjavanje stoji „Svako terensko istraživanje unosi se kao zasebna stavka, odredište, trajanje, broj suradnika koji idu na terensko istraživanje, troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. prijevoz, smještaj, dnevnice) unosi se zbirno za sve sudionik“.  Terenska istraživanja koja će biti provođena u sklopu implementacije projekta koji prijavljujem bit će česta. Naime, radi se o istraživanju na moru, gdje će se barem 300 puta izaći osobnim automobilom i  gumenom brodicom na terensko uzorkovanje morske vode na više od 10 lokacija istraživanja. Troškovi koji će nastati su gorivo za vanbrodski motor gumenog čamca te za korištenje osobnog (službenog) automobila. Unošenje svakog terenskog istraživanja, čija cijena neće prelaziti 200 kn po izlasku rezultiralo bi u prevelikom sadržaju obrasca Financijskog plana. S obzirom da se izlasci na teren po tipu mogu svrstati u nekoliko (4 ) kategorije mogu lij ja radi pojednostavljenja u financijski plan staviti troškove izlazaka na teren za svaku kategoriju pojedinačno po svakom razdoblju istraživanja?
O: Navedeno je moguće.
 
P: Vezano za natječaj IP_2020_02. Da li je pod troškovi opreme prihvatljivo pisati nabavku multikanalnih pipeta te pod Servisno održavanje opreme pisati kalibraciju pipeta, servisno održavanje laminara i termomiksera, a pod nadogradnju novi nastavak za rotor za centrifugu?
Pošto je jedino sve sitna laboratorijska oprema (pipete, termomikser) da li je isto potrebno navoditi u obrazac Potpora organizacije. Isto tako, da li je potrebno u obrazac Potpora organizacije pisati nadogradnju centrifuge i servis laminara?
O: Navedeno je moguće planirati u okviru troškova kategorije 3. Oprema.
U obrazac Potpora organizacije potrebno je navesti svu opremu za koju se planiraju troškovi nadogradnje i/ili servisa, kao i ostalu opremu (uključujući laboratorijsku opremu) koju će organizacija dati na korištenje projektnom timu.
 
P: Namjeravam prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02. U projektu bi planirao dolazak suradnika iz inozemstva, člana istraživačkog tima, na našu instituciju u razdoblju duljem od 7 dana, što smatram neophodnim za provođenje određenih ključnih aktivnosti u okviru projekta. Troškove vezane uz njegov dolazak planiram uvrstiti pod troškove terenskog istraživanja. Inozemni suradnik o kojem je riječ izuzetan je znanstvenik-stručnjak s neusporedivim znanstvenim i tehničkim kompetencijama i iskustvom u području o kojem se radi a koje se ne mogu prenijeti na ostale članove tima iz RH standardnim komunikacijskim kanalima (e-mail, telefon, skype, itd.) već samo uz osobno sudjelovanje u praktičnoj izvedbi i to optimalno u vremenu duljem od 7 dana zbog same prirode istraživačkog eksperimenta u kojem je riječ. Mišljenja sam da bi u interesu znanstvene zajednice RH pa tako i HRZZ svakako bilo omogućiti takav način prenošenja znanstveno-stručno-tehničkih kompetencija na članove tima iz RH uz relativno niske troškove. U Uputama za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 ne vidim administrativne prepreke za takvo planiranje troškova, pa vas molim za odgovor da li je troškove dolaska inozemnih članova tima moguće tretirati/planirati kao troškove terenskog istraživanja?
O: Dolazak suradnika iz inozemstva u svrhu provedbe ključnih aktivnosti na projektu  moguće je planirati u okviru kategorije Troškovi istraživanja, potkategorije Istraživačkih radionica s članovima istraživačke grupe (do 7 dana) ili u okviru terenskog istraživanja.
 
P: U provođenju predloženog projekta sudjelovalo bi više institucija, a svaka od njih bi pokrila jedno geografsko područje jer bi se zbog tipa projekta istraživanja provodila na više lokacija u Hrvatskoj. Za odlaske na teren, otprilike 20 km po izlasku koristili bi se službeni i/ili privatni automobili, ovisno čime projektni partner raspolaže. Moje prvo pitanje je može li se suradniku iz druge institucije isplatiti korištenje automobila po principu 2 kn po prijeđenom kilometru neovisno koristi li službeni ili osobni automobil? Drugo pitanje je kako prijaviti trošak korištenja čamca s vanbrodskim motorom kojim se izlazi na teren (samo prijavitelj projekta), je li moguće prijaviti potrošeno gorivo s obzirom da se zna prosječna potrošnja po satu rada?
O: 1. Isplata troška od 2 kn po km odnosi se isključivo za osobne automobile.
2. Za navedeni trošak potrebno je dostaviti račun za potrošeno gorivo koji mora glasiti na organizaciju voditelja projekta.
 
P: Poštovani, u uputama je navedeno da se stavke potkategorija u financijskom planu trebaju povezati s ostvarenim rezultatima iz Obrasca radni plan.
S obzirom da će se neke rezultate u projektu koji prijavljujem ostvarivati parcijalno (npr. ako su vezani za period jedne turističke sezone) tijekom više razdoblja, i treba ih u više razdoblja navesti kao ostvareni rezultat (npr. “Obrađeni rezultati istraživanja provođenih u prvoj sezoni”)  moje je pitanje treba li upisati poveznicu smo završnog rezultata ili svakog rezultata (parcijalnog) upisanog u radni plan? Moje drugo pitanje je postoji li ograničenje broja poveznica po jednoj stavci podkategorije?
O: U Obrascu radni plan potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana na način da se povezuju s planiranim rezultatima. Ukoliko u radnom planu postoji više rezultata za istu istraživačku aktivnost, potrebno je svaki od navedenih rezultata povezati s planiranim troškovima u financijskom planu. Navedeno ograničenje ne postoji.
Edit

20. 12. 2019. 

P: Da li se kod radnog plana (u zadnjem stupcu “Član istraživačke grupe”) može upisivati više imena ili samo jednog člana istraživačke grupe? Tj., da li u redovima (uz stavke D1, D2 itd.) može biti samo jedan suradnik ili više njih? Ako je samo jedan da li se redovi s rezultatima (D1, D2 itd) ponavljaju s istim rezutatom za različite suradnike koji su radili na istoj problematici?
Primjeri: (1) Više suradnika obavlja u isto vrijeme zajedno terenski rad ili (2) više suradnika su autori znanstvenog rada ili prezentacije za kongres – piše li se za svakoga zasebni red ili može u istom redu bit više imena?
O: U istom redu može biti navedeno više suradnika, tj. upisuju se svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u nekoj aktivnosti. 


10. 01. 2020.

P: U primjeru radnog plana nisu navedene Kontrolne točke kao ni trajanje aktivnosti.
Da li da ih sami uvrstimo u Radni plan?
O: Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje, a ispunjava se sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. Nije potrebno navoditi kontrolne točke niti trajanje aktivnosti u radnom planu.
 
P: Zanimaju me odgovori vezani uz radni plan:
1. Je li razdoblje odgovara jednoj godini, tj. 12 mjeseci ili ovisi kako tko impostira?
2. Hoće li se tražiti da svaki rezultat korespondira određenom razdoblju / periodu godine, jer u ovom trenutku u radnom materijalu nema tog stupca u kojem se upisuju mjeseci?
3. Pišu li se,  unutar razdoblja, rezultati vremenskim redoslijedom, kako se događaju, ili vezano uz brojeve ciljeva tj. 1. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.), 2. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.) i na taj način imamo iste nazive za različite rezultate?
O1: Prvo razdoblje se odnosi na pravih 12 mjeseci trajanja projekta, a drugo i treće razdoblje na 18 mjeseci trajanja projekta.
O2 i 3: Svaki rezultat se povezuje s pripadajućim ciljem (ciljevima) što se u dokumentu označava pripadajućom oznakom. Na primjer, uz svaki rezultat treba stajati (povezano s O1 i O3).


17. 01. 2020.

P: U sekciji 6 na stranici 18 i 19 dokumenta pod nazivom Upute za prijavitelje natječaja HRZZ u 2020 godini piše kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije.
U radnom planu (na hrv. i eng.) kojeg sam preuzeo s vaših internetskih stranica nema rubrike plan diseminacije.
Možete li mi molim vas objasniti na gdje je točno potrebno unijeti plan diseminacije. Kao zasebnu rubriku na kraju dokumenta? Kreirati zaseban dokument?
O: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim Rezultatima u radnome planu.
 
P: 1. U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u radni plan ne navodi pisanje izvješća. Međutim u primjeru tablice radnog plana su navedeni primjeri:
D1. Izvješće o obrađenim uzorcima….
D4. Izvještaj o spoznajama o temi istraživanja….
Molim vas objašnjenje koju onda vrstu izvješća stavljamo u radni plan?
2. Da li se u radnom planu povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute (“Molimo obrazložite….. rezultati.”), odnosno da li se onda maksimum od 4000 znakova odnosi samo na tu kućicu ili sva polja u pojedinom razdoblju (dakle i na rezultate i članove)? Također me zanima je li 4000 znakova s razmacima ili bez? Ako se povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute koje su pisane kao Open Sans 8, unosi li se tekst kao Open Sans 8 ili Open Sans 10?
O1: U radnom planu ne trebaju se navoditi periodična izvješća koja se dostavljaju Zakladi na karaju svakog izvještajnog razdoblja, a predstavljaju ugovornu obvezu voditelj projekta.
U obrascu Radni plan primjerom su navedena izvješća proizašla iz provedenih projektnih aktivnosti koje je moguće prikazati kao ostvareni rezultat, npr. provedeno je terensko istraživanja, obrađeni su podaci i kao dokaz ostvarenog rezultata provedenog terenskog može se dostaviti, npr. Izvještaj o obrađenim podacima.
O2: Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje se odnosi samo na taj dio radnog plana. Ograničenje se odnosi na 4000 znakova bez razmaka. Tekst se unosi u fontu Arial ili Open Sans 10.


24. 01. 2020.

P: Poštovani, u Uputama za prijavitelje projekta navedeno je da radni plan mora sadržavati plan diseminacije. Nije jasno da li je to neki posebni plan ili se to odnosi samo na Rezultate unutar Ciljeva u radnom planu. Zbog toga vas molim pojašnjenje kako mora izgledati Plan diseminacije i objavljivanja, da li kao posebni dio radnog plana ili samo kao jedan red u radnom planu vezano uz određeni cilj. 
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
 
P1: Odnosi li se ograničenje od 4000 znakova samo na D1, ili na tekst zbrojen u rubrikama D1-D4?
P2: U radnom planu, možete li pojasniti primjerom vezanim uz biomedicinska istraživanja rubriku D4. izvještaj o spoznajama o temi istraživanja?
O1: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
O2: HRZZ nije u mogućnosti navoditi primjere vezane uz znanstvena područja istraživanja. Svi primjeri u popratnoj dokumentaciji nisu prikladni za sva znanstvena područja i ne trebate ih slijediti ukoliko nisu primjenjivi. U radnom planu trebate navesti rezultate projektnih aktivnosti koje su važne i specifične za vaš projektni prijedlog.
 
P: Poštovani, mogu li se proširiti margine tablice i mijenjati granice ćelija u radnom planu?
O: Prijavne obrasce nije dopušteno mijenjati.
 
P: U koju od rubrika radnog plana (D1, D2, D3 ili D4) se navode planirana sudjelovanja na konferencijama?
P: Da li se i gdje unutar planiranih rezultata pišu sudjelovanja na konferencijama?
O:  Sudjelovanja na konferencijama navode se u rubriku ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.
 
P: U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u Radni plan upisuje podatak o vremenu postizanja rezultata za neki od ciljeva. Dali je dovoljan podatak o razdoblju (npr. 1-12 mjeseci, 13-30 mjeseci) ili se za svaki od rezultata piše potrebno vrijeme primjerice  2-3 mjeseca svake godine?
O: U radnom planu nije potrebno navoditi vrijeme postizanja rezultata.


4. 02. 2020.

P: Možete li sukladno Uputama na str. 17. dati Primjeri ispunjavanja radnog plana? Trenutno to nije primjer ispunjavanja, već je primjer Obrazca radnog plana. Konkretno:
1. Izrađena baza podataka! Što je to? Moram li imati informatičara kao suradnika u istraživačkom timu za ovo i dokazati mu kompetencije za izradu i upravljanje bazama podataka? Kako izgleda baza podataka.
Oprostite, ali po struci sam kemičar pa se u to ne razumijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 17. siječnja.
 
P: U radnom planu postoji naputak: “Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima (najviše 4000 znakova). Navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati.”. U uputama u poglavlju 6. Radni Plan se navodi “Pritom, u radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavka opreme,….”.
Kako povezati stavke iz financijskog plana (tražena sredstva) ako ne smijem navoditi nabavu opreme. Što smijem navoditi za troškove istraživačke djelatnosti?
O: Stavke u Financijskom planu potrebno je povezati sa znanstvenim rezultatima iz Radnog plana. Naputak kojega ste citirali iz Uputa, vezano uz obrazac Radni plan odnosi se na navođenje rezultata projekta koji trebaju uključivati samo znanstveno-istraživačke rezultate.
 
P: Je li Radni plan mora slijediti Financijski plan po razdobljima? Odnosno je li moguće navesti ” tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana” povezana sa drugim razdobljem?
O: Navedeno je moguće.


18. 02. 2020.

P: Poštovani, namjeravam prijaviti Istraživački projekt u čijoj će provedbi zbog prirode istraživanja sudjelovati veći broj suradnika. S obzirom da bi navođenje svih suradnika koji sudjeluju u ostvarivanju nekog rezultata u stupcu “Suradnik” obrasca “Radni plan” povećalo opseg dokumenta bez obzira na količinu teksta u stupcu “Rezultati koji se planiraju ostvariti”, moje je pitanje može li se umjesto pojedinačnog navođenja imena svih suradnika koji su sudjelovali u ostvarivanju nekog rezultata,  upisati “Svi suradnici”?
O: Navedeno je moguće.
 
P: Odnosi li se ograničenje od 5 stranica za radni plan na obrazac za radni plan (tablicu) ili na raspis radnog plana u prijavnom obrascu?
O: Navedeno ograničenje se odnosi na Obrazac radni plan (tablicu).
Edit
20. 12. 2020.

P: Voditelj sam aktualnog istraživačkog projekta uklonjena šifra projekta koji završava 31.03.2021.
Da li je moguće da se prijavim na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte s namjerom da se novi istraživački projekt, ukoliko bi bio odobren za financiranje, nastavi odmah nakon završetka aktualnog uklonjena šifra projekta projekta?
O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće. Voditelji projekata koji završavaju do 31. prosinca 2020. mogu se prijaviti na tekući natječaj.
 
P: Planiram prijaviti projekt  na nadolazeći natječaj HRZZa te me interesira sljedeće:
S obzirom da radim na prijedlog projekta s kolegom (strancem) sa Sveučilišta u SAD-u, interesira me je li moguće da kolega bude u svojstvu istraživača na projektu, a da ima pravo na sudjelovanje u aktivnostima koje su unutar odobrenih troškova, primjerice:
– financirane odlaske na konferenciju
– financirane dolaske na radionice organizirane od strane voditelja
O: Za inozemne članove istraživačke grupe dozvoljeni su troškovi sudjelovanja na konferencijama u Republici Hrvatskoj kao i dolasci na radionice koje se organiziraju na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
 
P: Molila bih Vas za informaciju postoji li definirani minimalni postotak radne opterećenosti za voditelje istraživačkih projekata?
S obzirom da je u Natječaju i Uputama za prijavitelje navedeno da jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, između ostalog kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome, zanima me kako se u tom slučaju mogu rasporediti postotci radne opterećenost.
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: Planiram prijaviti Istraživački projekt 2020 te bi me zanimalo može li voditelj projekta uzeti slobodnu studijsku godinu tijekom trajanja projekta?
O: Korisnici sredstava dužni su Zakladu obavijestiti o svim promjenama koje mogu utjecati na provedbu projekta, a osobito o planiranim statusnim promjenama. Za svako kontinuirano izbivanje dulje od 3 mjeseca koje se reflektira na provedbu projekta, potrebno je podnesti Zahtjev koji se potom upućuje na vrednovanje.
 
P: Molio bi vas za informaciju, da li mogu prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02 pošto je rok za prijavu 13. veljače 2020., a moj trenutni projekt traje do 29.02.2020.?
O: Da. Jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine (uključujući).
 
P: 1. U prijavi istraživačke skupine za istraživački projekt IP-2020-02 ne vidim da postoji sudjelovanje istraživača u svojstvu konzultanta, kao je bilo u pozivu IP-2018. Da li to znači da takvo sudjelovanje više nije moguće? U tom slučaju me zanima ima li kakva opcija da se prijavi osoba koja je trenutno prijavljena na dva HrZZ projekta koja oba završavaju 2021.  i sada je ne mogu prijaviti kao suradnika.
2. Nastavno na prethodno pitanje, da li je moguće staviti u plan rada uključivanje osobe u drugoj godini projekta, budući da se trenutno ne može uključiti?
3. Trenutno sam suradnica na dva HrZZ projekta (uklonjene šifre projekta). Može li mi voditelj projekta HrZZ (uklonjena šifra projekta) dopustiti da odem s njegovog projekta krajem 2020. (trajanje projekta je predviđeno do 28.2.2021.) kako bih mogla prijaviti vlastiti projekt, budući da je eksperimentalni dio na navedenom projektu pri kraju?
O1: Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva. U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2020-02, niti će moći biti prijavitelj. Moguće je zatražiti naknadno uključenje suradnika na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
O2: Prilikom prijave projektnog prijedloga svi suradnici koji su navedeni u radnome planu trebaju biti registrirani u EPP sustav. Novog suradnika možete naknadno uključiti u projekt kada za to budu postojali uvjeti, a potrebno je podnesti Zahtjev za uključivanjem suradnika koji se upućuje na vrednovanje te priložiti izmjene radnoga plana.
O3: U trenutku prijave projektnog prijedloga trebaju biti zadovoljeni uvjeti za voditelja projekta – jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.
P: Kao voditelj uspostavnog istraživačkog projekta čija je provedba završila 31.12.2018., planiram se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“. U tekstu natječaja „Istraživački projekti“ kod opisa Predlagatelja projektnog prijedloga pod drugom točkom navodi se uvjet dokazanog uspješnog mentorstva mladih istraživača:
aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača;“.
Ja sam bio voditelj uspješno provedenog uspostavnog istraživačkog projekta (uklonjena šifra projekta) te sam trenutno, u okviru tekućeg „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, mentor doktorandu koji je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije (predviđeni datum obrane srpanj 2019.). U koautorstvu s doktorandom objavio sam rad u časopisu iz prve kvartile. Osim ovog mentorstva nisam bio mentor doktorandima. Uz mentorstvo doktoranda, do sada sam mentorirao izradu 40 završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima.
Molio bih vas povratnu informaciju je li moja prijava na natječaj „Istraživački projekti“ prihvatljiva s obzirom da do roka za prijavu na natječaj neću biti mentor doktorandu koji je obranio doktorsku disertaciju.
O1: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste mentor doktorandu čija se obrana doktorskog rada očekuje.


10. 01. 2020. 
 

P: Sa željom mogućnosti apliciranja na Vaš natječaj pod nazivom “Istraživački projekti”, ljubazno Vas molim detaljnije pojašnjenje, koje ne mogu pronaći u uputama za prijavitelje:
1. Naime, apstrahirano je da financirate Bruto II plaće “samo za zapošljavanje mladog istraživača”. Molim Vas definirajte, što podrazumijevate pod pojmom mladog istraživača, kako ne bismo pogriješili u interpretaciji?
2. Točkom 4. je definirano da sufinancirate osim plaće mladog istraživača i/ili Bruto II plaću poslijedoktoranda, no kako je to osoba koja “se bavi do 10 godina od upisivanja doktorskog studija znanstvenim radom”, koliko ta osoba mora imati minimalno godina, ili to nije bitno?
3. Nadalje, nigdje nije precizirano da li financirate bruto II plaće budućeg voditelja projekta koji je stalno zaposlen kao doktor znanosti na Ustanovi koja se planira prijaviti na natječaj. Da li to financirate i u kojem obimu?
4. Mogu li suradnici/članovi grupe na projektu biti u honorarnom odnosu s Ustanovom? Tako da im se isplaćuje naknada kroz drugi dohodak, ili moraju biti zaposleni s punim radnim vremenom? Ako da, u kojem obimu to sufinancirate?
O1: Mladi istraživači na HRZZ projektima su doktorandi i poslijedoktorandi. Iz sredstava Istraživačkih projekata moguće je zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
O2: Kronološka dob poslijedoktoranda nije element za procjenu prihvatljivosti.
O3: HRZZ ne financira plaću voditelja projekta. Prema uvjetima objavljenog natječaja voditelj projekta je znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
O4: Suradnicima na projektu se iz sredstava HRZZ projekta ne može isplaćivati naknada.
 
P: Mogu li suradnici u istraživanju biti državljani RH koji rade na drugim sveučilištima izvan RH i pod kojim uvjetima ?
O: Da. Kao dio prijavne dokumentacije potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koji nisu zaposleni na matičnoj instituciji voditelja projekta, a njihova uloga u provedbi projekta treba biti vidljiva u projektnom prijedlogu i radnom planu.
 
P: U slučaju umirovljenja voditelja projekta tijekom provedbe odobrenog projekta može li njegov zamjenik biti iz druge institucije (različite institucije od voditeljeve) ?
O: Prijavu na natječaj potpisuju organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije koja je prijavitelj projektnog prijedloga.


14. 01. 2020.

P: Planiram ponovo prijaviti dorađenu verziju UIP-a s prošlog calla. S obzirom da više ne mogu prijavljivati UIP (jer mi upravo ističe 7. godina od doktorata), prijavit ću IP. Imam dva pitanja:
1.) Smije li mi dosadašnja suradnica iz inozemstva (Njemačka državljanka) biti suradnik i na IP-u i, ako da, mora li i ona ispuniti svoj EPP profil? Ako mora ispuniti profil, može li samo na engleskom ili mora i na hrvatskom (koji ne govori i bit će joj problem popuniti)?
2.) S obzirom da na ovom callu nema mogućnosti prijave suradnika u svojstvu konzultanata, znači li to da apsolutno nikako ne možemo uključiti ljude koji su već na dva aktivna HRZZ projekta, a koji će sigurno sudjelovati na našem projektu jer će nas svojim iskustvom savjetovati, usmjeravati i pomoći kod obrade podataka? Ako ipak postoji mogućnost njihova uključivanja, možete li nam, molim vas, reći u kojem svojstvu (ako sam dobro shvatila, u IP su svi u svojstvu suradnika i nema posebnih raščlanjenja uloga)?
O1: Navedeno je moguće. Svi suradnici na projektu moraju se osobno registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke, nakon čega dobivaju identifikacijski broj (IB). Identifikacijski broj suradnika služi podnositelju projektnog prijedloga za prijavu suradnika na projekt. Prilikom registracije u EPP sustav moguće je odabrati sučelje na engleskom jeziku.
O2: Jedan istraživač može istodobno sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji sudjeluju na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.
 
P: Prijavila bi se na natječaj za projekt IP-2020-02 na kojem bi bio i suvoditelj zbog mog odlaska u mirovinu u listopadu 2023. g. Da li to onemogućuje suvoditelja da prijavi svoj projekt na idućem natječaju (dakle u razdoblju 2021-2023)? Može li suvoditelj preuzeti projekt u studenom 2022.?
O: Suvoditelj u potpunosti zamjenjuje voditelja projekta njegovim odlaskom u mirovinu. S obzirom da jedan istraživač može istodobno biti voditelj jednog istraživačkog projekt navedeni suvoditelj ne može prijaviti svoj projekt u ulozi voditelja. Promjena voditelja projekta u slučaju njegova odlaska u mirovinu moguća je jedino u drugoj polovici provedbe projekta, ali je nužno da se ona predvidi već u projektnoj prijavi.
 
P: Planiram prijaviti istraživački projekt iz polja povijesti umjetnosti te me vezano za suradnike zanima sljedeće:
 1. u projekt namjeravam uključiti doktoranda pred završetkom doktorskog rada, mora li on imati matični broj znanstvenika?
 2. obzirom na specifičnost polja istraživanja, povijesti umjetnosti, suradnja s kolegama iz muzeja je vrlo važna za provedbu projekta. Kolega nema doktorat znanosti, ali je u zvanju muzejskog savjetnika i sudjelovat će u svim zajedničkim aktivnostima na projektu. Kako ga mogu uključiti u projekt (nema matični broj znanstvenika)?
 3. moraju li suradnici iz inozemstva imati matični broj znanstvenika?
 4. moraju li suradnici koji rade u ne-znanstvenim institucijama (muzeji) imati suglasnost ravnatelja, ako će njihovo sudjelovanje na projektu biti realizirano mimo njihovog službenog radnog vremena (nema umanjenja radnih obaveza u matičnoj instituciji)?
O1: Moguće je prijaviti suradnika koji nema matični broj znanstvenika. Po primitku matičnog broja  potrebno je ažurirati profil suradnika u EPP sustavu.
O2: Suradnici na HRZZ projektu doprinose provedbi projekta svojim znanjem i ne moraju imati matični broj znanstvenika. Možete ga uključiti na projekt u funkciji  suradnika – istraživača.
O3: Ne.
O4: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji trebate priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.
 
P: Imam dva pitanja vezana uz natječaj Istraživački projekti:
1. ukoliko mi je suradnik osoba koja radi u osnovnoj školi, ali ima doktorat znanosti i radove u temi koju prijavljujem, na koji način on piše pismo namjere? Tko ga potpisuje osim njega?
2. Pišemo li za studenta suradnika i ime, treba li i njegov životopis i reference budući da ih ima (tri rada u temi koja se prijavljuje)?
O1: Pismo namjere suradnika iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove u kojoj je zaposlen i suradnik.
O2: Za sve suradnike potrebno je navesti životopis i odgovarajuće kompetencije za rad na projektu.
 
P: Molim Vas za pojašnjenje kako navesti suradnike koji će raditi na projektu a u stalnom su radnom odnosu na drugoj instituciji (partner na projektu).
Radi se o dvoje kolega, oboje su doktorandi a jedan od njih bi do kraja godine trebao braniti doktorsku disertaciju.
Da li ih navesti kao stručne suradnike uz napomenu da su doktorandi ili ih navesti kao doktorande (iako se projekt financijski neće teretiti školarinom)?
O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika – istraživača, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.


21. 01. 2020.

 
P: Molim vas odgovore na slijedeće upite vezane za natječaj za prijavu Istraživačkih projekata:
1.Postoji li minimalan i maksimalan broj članova/suradnika u istraživačkoj grupi?
2.Moraju li istraživači/suradnici na projektu biti u znanstvenom zvanju?
O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
O2: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta. 


24. 01. 2020.

P: Imam namjeru kao voditelj prijaviti Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-0
Umirovljenik sam zaposlen na uklonjen naziv organizacije na pola radnog vremena na određeno vrijeme.
Molim za Vaše mišljenje imam li pravo biti prijavitelj za Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-02.
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj projektnog prijedloga na natječaj Istraživački projekti 2020-02  treba biti u stalnom je radnom odnosu. Umirovljeni znanstvenici mogu biti suradnici na projektu.
 
P: Kao predlagateljica projekta koji predviđa 6 osoba koje bi bile uključene, htjela bih među njima uključiti kao suradnicu osobu koja je već suradnica u jednom istraživačkom projektu Zaklade i projekt traje već godinu dana. Ako bi se odobrio projekt koji predlažem, ta osoba bi se mogla uključiti u prve dvije godine u nešto manjem postotku jer je angažirana na tekućem projektu, a u druge dvije godine u većem, jer bi se tada već završio projekt u kojemu je primarno uključena. Može li se tako navesti u projektnoj dokumentaciji, s ovim obrazloženjem? I koliki može biti najmanji postotak uključenosti u te prve dvije godine, s obzirom na ovu situaciju? Napominjem da je riječ o književno povijesnom I kulturološkom istraživanju i ponovljenom projektnom prijedlogu, pri čemu su recenzenti sugerirali osobu povjesničara “koja bi bila dragocjena” da upotpuni tim.
O: Navedeno je moguće. Postotak rada suradnika na projektu nije unaprijed definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta.
 
P: Planiram prijaviti IP projekt i imam pitanje vezano za angažman studenata na projektu. Naime, desetak studenata bi svake godine angažirala za provođenje aktivnosti planiranih projektom. Isti studenti (imenom i prezimenom) bi mogli biti dvije godine na projektu  (jer bi studenti bili druge i treće godine preddiplomskog studija, te nakon završetka više nemaju status studenta).
1.  Zanima me kako mogu studente prijaviti za sudjelovanje u projektu? Da li mogu biti u  kategoriji “suradnici” (ali vremenski je ograničeno) i na koji način?
2. Da li je prihvatljivi trošak plaćanje rada studenata preko Ugovora student servisa (u kategoriji troškovi tehničara postojeća opcija je Ugovor o djelu)?
3. Da li je prihvatljiv trošak sudjelovanje studenata (koji sudjeluju u aktivnostima projekta) na radionicama ili odlazak na znanstvene skupove i kongrese uz prezentaciju rezultata i radova proizašlih iz projekta.
O: 1. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu kao suradnike.
2. Studenti mogu obavljati određene aktivnosti, no, isplate naknada putem studentskih ugovora nisu prihvatljiv trošak istraživanja.
3. Navedene troškove moguće je planirati za sve suradnike koji će aktivno sudjelovati u aktivnostima diseminacije projekta.
 
P1: Treba li suradnik na projektu  iz druge HR znanstvene institucije, prilikom opisa svog doprinosa na projektu, linkati na Šestar opremu iz svoje institucije koju će pri tome koristiti ? Treba li on priložiti potporu institucije ili samo Pismo namjere? Trebaju li stranci priložiti neki dokument svoje institucije?
P2: Prilikom updatiranja svog profila na stranici vidjela sam svoj stari životopis i obrisala ga. Onda sam vidjela da životopis više nije obavezan dokument. Znači li to da je životopis obavezan jedino u Prijavnom obrascu Cjelina A?
O1: Poveznica na Šestar dostavlja se za opremu navedenu u obrascu Potpora organizacije. Nije potrebno dostaviti poveznice na Šestar za opremu sa suradnih organizacija na kojima će se provesti dio istraživanja. Svi suradnici koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja trebaju dostaviti pismo namjere sukladno uvjetima natječaja IP-2020-02. U pismu namjere potrebno je navesti opremu koja će se staviti na raspolaganje projektu, a isto je potrebno opisati i u Prijavnom obrascu.
O2: Životopis predlagatelja navodi se u Prijavnom obrascu Cjelina A.
 
P: 1.Mogu li i pod kojim uvjetima inozemni istraživači biti suradnici na projektu?
2. Ako radimo ponovljenu prijavu istog projekta, trebaju li suradnici na projektu koji su Van naše institucije raditi novo pismo namjere/izjavu čelnika institucije o raspoloživosti za sudjelovanje na projektu ili možemo priložiti pismo korišteno u prethodnoj prijavi?
O1: Navedeno je moguće. Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trebate priložiti pismo namjere koje potpisuje suradnik.
O2: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
 
P: Molimo Vas da nas obavijestite da li se radno opterećenje voditelja i suradnika na istraživačkom projektu HRZZ-a izraženo u postotku odnosi na njegovo/njezino ukupno radno opterećenje na razini godine (cca 1800 radnih sati definiranih Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje) ili samo na znanstveni dio (810 radnih sati).
Kolektivnim ugovorom je definirano cca 1800 radnih sati za znanstveno-nastavno osoblje koje se prema standardnom radnom opterećenju dijeli na: 45% za nastavu (810 sati),  45% za znanost (810 sati) i institucijski doprinos i administrativni dio posla 10% (180 sati).
Npr. ako je netko suradnik na projektu i njegovo radno opterećenje je 10% da li je to 180 sati (na ukupan broj radnih sati), 162 sata (ukupan broj sati umanjen za institucijski doprinos/administraciju) ili 81 sat (ukupan broj sati za znanost) godišnje.
O: Navedeno se odnosi na ukupno radno opterećenje voditelja i suradnika.
 
P: Zanima me može li suradnik na projektu biti osoba iz inozemstva
(Švicarska) koja ima svoj vlastiti laboratorij za istraživanje prirodnih spojeva? Osoba ima doktorat znanosti, ali ne dolazi iz akademske zajednice nego iz privatnog sektora.
Ako može, tko za tu osobu treba potpisati pismo namjere.
O: Navedeno je moguće. Pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 
P: Ako budem upisan kao suradnik – istraživač u projektu, isključuje li to mogućnost mog zaposlenja na istom projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” (ukoliko se jedan od suradnika ili voditelj prijavi za mentora)?
O: Uloga suradnika – istraživača na projektu ne isključuje mogućnost prijave na navedeni natječaj.


28. 01. 2020.

P: Da li postoji ograničeno trajanje usavršavanja suradnika na istraživačkom projektu (npr. maksimalno dva tjedna, tri tjedna itd).
O: Maksimalno trajanje jednog usavršavanja je 14 dana. Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija-domaćin mora imati konkretan program.
 
P: Na istraživačkom projektu 2020 sudjelovali bi i znanstvenici iz inozemstva, trebaju li oni dati svoje brojeve znanstvenika ako postoje (ako ne sto onda) i OIB tj. sto treba napisati za OIB jer i obrazac na engleskom to traži i hoće li EPP sustav to prepoznati?
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ukoliko EPP sustav ne prihvaća neispunjeno polje, možete upisati „-“.
Kada se u EPP sustavu odabere da se radi o stranom državljaninu, polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.
 
P: Može li se u okviru projekta zaposliti poslijedoktorand koji zadovoljava kriterije koje ste naveli u Uputama za prijavitelje (osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina od upisivanja doktorskog studija), a koja je izabrana u zvanje znanstvenog suradnika, pri čemu je izbor u to zvanje pokrenula (i financirala) ona sama, prije početka projekta u kojemu bi se zaposlila kao poslijedoktorand.
O: Navedeno je moguće.
 
P: Molim vas za odgovor na pitanje: Ako se kao suradnik želi prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija), tko bi se trebao potpisati na pismu potpore kao čelnik ustanove? Je li se u tom slučaju dekan ili rektor potpisuju kao čelnici ustanove, usprkos tome sto student nije zaposlenik ustanove?
O: Pismo namjere potpisuje student osobno te nisu potrebni dodatni potpisi, budući da se radi o nezaposlenoj osobi.


31. 01. 2020.

P: Planiramo kao suradnika na projektu pozvati osobu koja je ekspert u polju područja kojim se istraživanje bavi, no koja nema afilijaciju na fakultetu već je privatnik. Zanima nas, budući da je potrebno pismo u kojem Institucija dopušta svom zaposleniku da bude suradnik na projektu, kako se ista situacija odražava ukoliko je riječ o privatniku.
O: Pismo namjere potpisuje suradnik osobno i odgovorna osoba u instituciji za zaposlenja.
 
P: U projekt su uključena dva suradnika koji su u stalnom radnom odnosu na ustanovi koja je partner. Mogu li u kategoriji OSOBLJE (ili nekoj drugoj kategoriji) za oba suradnika doktoranda navesti samo iznos školarine?
O: Trošak školarine doktorskog studija moguće je planirati za jednog doktoranda u iznosu najviše do 20.000,00 kn godišnje, a najdulje 3 godine.
 
P: Možete li mi reći koji je minimalni postotak radnog vremena suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02?
O: Najmanji udio radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni udio radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.


4. 02. 2020.

P1.: Treba li se na Istraživačkom projektu trošak školarine za doktorski studij odnositi na doktoranda kojeg će se zaposliti putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti”?
2. Ako putem natječaja bude izabran doktorski student, koji je sada na projektu u statusu suradnika i koji već ima plaćenu školarinu (na temelju dvojnog doktorata i izvrsnosti) i samo želi radni odnos, može li se drugom doktorandu platiti samo školarina (bez zasnivanja radnog odnosa) ili se predviđena školarina gubi?
3. U slučaju da na natječaju “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti” bude izabran doktorand kojem nije potrebna školarina, i od suradnika na projektu dobije status doktoranda, može li se taj drugi doktorand (kojem će se platiti školarina i koji će postati drugi doktorand na projektu) izabrati javnim natječajem (bez da mu se već sada, kako ste naveli, navodi ime i prezime)?
4. Može li u ovom slučaju suradnik koji će biti zaposlen kao doktorand nastaviti raditi poslove predviđene za njega kao suradnika (Radnim planom), a drugi doktorand (s plaćenom školarinom) raditi poslove predviđene za D1?
O1.: Natječajem IP-2020-02 predviđeno je pokrivanje troškova školarine za doktoranda, bez obzira na izvor financiranja njegove/njene plaće.
2. Drugom doktorandu je moguće platiti školarinu.
3. Navedeno je moguće. U trenutku prijave nije potrebno navoditi ime i prezime doktoranda ako nije poznato.
4. Ako je suradnik zaposlen kao doktorand na projektu Zaklade, od njega se očekuje da radi aktivnosti predviđene radnim planom, isto se odnosi i na doktoranda kojemu se iz sredstava projekta isplaćuje školarina.
 
P: Kao suradnicu bih prijavio doktorandicu zaposlenu na drugoj ustanovi. Doktorandicu trenutno još uvijek financira HRZZ kroz natječaj DOK-2014-06, a njeno zaposlenje bilo je pridruženo projektu s natječaja IP-2013-11, koji je završio 14.12.2019. Iako je taj projekt završio, doktorandica je i dalje u radnom odnosu, s financiranjem HRZZ. Trenutno je na porodiljnom dopustu, nakon kojeg ima još nekoliko mjeseci financiranja u kojem roku će obraniti doktorat.
Pitanja:
1) Mogu li je prijaviti kao suradnicu na projektu?
2) Postoji li, od strane HRZZ, ograničenje njenog radnog vremena na mom projektu, s obzirom na njen status doktoranda pri HRZZ?
3) Da li, uz nju i čelnika njene ustanove, njeno pismo namjere supotpisuje i njen mentor (koji je suglasan s njenim angažmanom)?
4) Nakon njene obrane doktorata, koja će uslijediti nakon nekoliko mjeseci suradništva na mom projektu, može li se ona zaposliti na mom projektu (i ustanovi) kao poslijedoktorand, i to u trajanju od dvije godine? Odnosno, s obzirom na odredbu “Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine.”, da li joj se trajanje statusa suradnika oduzima od te dvije godine?
O1-3: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava treba biti podržana pismom mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti)..
2. Udio sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
4. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata. Navedena se može zaposliti na projektu kao poslijedoktorand (u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju) u trajanju od dvije godine, a trajanje statusa suradnika se ne oduzima od te dvije godine.


7. 02. 2020.

P: Pripremamo prijavu Istraživačkog projekta te molim za pojašnjenje – u kojem obliku treba biti razrađen Plan diseminacije? Da li je već u ovoj fazi potrebno predvidjeti autore i radne naslove radova koji trebaju proizaći iz projekta?
Također, molim za potvrdu – plan diseminacije navodi se na kraju radnog plana ili u zasebnom dokumentu?
O: Plan diseminacije mora biti uključen u tablicu Radnoga plana, među rezultatima projekta i eventualno u opisu istraživačkih aktivnosti. Nije potrebno predvidjeti autore i naslove radova koji bi trebali proizaći iz projekta.11. 02. 2020.

P: Nakon što je završio projekt Zaklade u kojem je doktorandica bila (uklonjeno ime i prezime) namjeravam prijaviti novi projekt koji bi se tematski nastavljao na prethodni, uzimajući pri tome u obzir aktualno stanje, trendove i istraživačka pitanja iz tog područja. U prijedlog projekta (vezano za natječaj koji je otvoren do 3.3.2020) uključila bih doktorandicu (uklonjeno ime i prezime) u ulozi post-doktorandice, s uz pretpostavku da će ona uspješno obraniti doktorsku disertaciju u srpnju 2020.  S obzirom da je proces evaluacije projekata dugotrajan, zanima me što bi se dogodilo kada bi do trenutka eventualne pozitivne evaluacije i prihvaćanja projekta kolegica već dobila neko drugo radno mjesto (na našem fakultetu, ili negdje drugdje…). Da li bismo morali pronaći zamjenu tj. prijaviti nekog drugog post-doktoranda? Ili bi tada prijava bila odbačena, a projekt se ne bi realizirao? Ili postoje neke druge opcije?
O: Ako je za provedbu projekta potrebno zaposliti poslijedoktoranda, plaću treba predvidjeti u financijskom planu projekta, sukladno uvjetima natječaja, a uloga poslijedoktoranda treba biti jasno vidljiva u radnom planu. Očekivani početak projekta u ovom natječaju je studeni 2020. godine. U slučaju prihvaćanja projekta, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj i odabrati najboljeg kandidata. 


18. 02. 2020.

P: Prijavljujem projekt na trenutnom natječaju (kao voditelj). Trenutno sam mentor jednoga doktoranda koji je zaposlen prije oko dvije godina preko Projekta razvoja mladih istraživača na istraživačkom projektu na kojemu sam tada bio suradnik. Dotični je projekt u medjuvremenu zaključen, a moj doktorand i ja smo postali suradnici na drugom istraživačkom projektu koji je odobren za financiranje u prošlom kolu. Može li dotični moj doktorand biti suradnik (član istraživačke grupe) i na projektu kojega prijavljujem?
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt ukoliko je tema vezana uz njegovu disertaciju te neće doći do odstupanja s Planom razvoja karijere doktoranda.
 
P: Namjeravam prijaviti istraživački projekt pa me zanima, s obzirom da već sudjelujem u projektima svoje institucije, koji je najmanji postotak radnog vremena kojim glavni istraživač može sudjelovati u projektu.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ od 20.12.2019.
 
P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti 2020.” (IP-2020-02), jedan od suradnika na projektu radi izvan matične institucije (u inozemstvu) stoga bi u financijski plan unijeli troškove njegovog dolaska. Da li takvi troškovi idu pod stavku 1. Materijalni troškovi, Istraživačka radionica? Da li je moguće pokriti troškove suradnika (prijevoz, smještaj i dnevnice) u svakom razdoblju projekta?
O: Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja –  Istraživačka radionica (u  trajanju do 7 dana),  prihvatljivi troškovi su smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.
Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja – Radni sastanci (u trajanju do najviše 2 dana) , prihvatljivi su troškovi jednog ručka ili večere, prijevoza, smještaja, dnevnica za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije.


21. 02. 2020.

 
P: S obzirom na to da na projektu planiram suradnika koji je tek diplomirao, dakle, nema broj iz registra znanstvenika, tako da se ne može niti prijaviti na EPP sustav, je li dovoljno u projektnom prijedlogu dostaviti njegov životopis?
O: Svi suradnici na projektu moraju biti upisani u EPP sustav. Prilikom prijave suradnika koji nemaju matični broj znanstvenika moguće je u traženo polje upisati  oznaku „-“.
Edit

20. 12. 2020. 

P: Hoće li po završetku vrednovanja istraživačkih projekata 2020. god ponovo biti raspisan natječaj za zapošljavanje doktoranada (odnosno odabir mentora) “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2020-02, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata, odnosno natječaj će biti raspisan kad budu poznati rezultati vrednovanja projekata s roka IP-2020-02.

 

P:
1. U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Odnosi li se taj uvjet na njegovo primanje plaće u razdoblju od prve dvije godine, nakon čega bi i dalje bez naknade nastavio sudjelovati u radu projekta, ili općenito na njegov sveukupni znanstveno-istraživački doprinos te izvođenje nastave (ako je riječ o Sveučilištu), dakle nakon te dvije godine ne bi više mogao sudjelovati u projektu?
2. S obzirom da u navedenom projektu naglasak nije na zapošljavanju doktoranada, zanimalo bi me je li potrebno zaposliti doktoranda ili na projektu može biti zaposlen samo jedan poslijedoktorand.
O:
1. Uvjet se odnosi na financiranje plaće iz sredstava projekta. Nakon isteka dvije godine poslijedoktorand može ostati na projektu u funkciji suradnika.
2. Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.


17. 01. 2020.

P: Molila bih Vas za informaciju mogu li poslijedoktorand, koji bi bio zaposlen na projektu te doktorand, kojem bi se platila školarina, biti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU?
O: Na natječaj za zapošljavanje doktoranda odnosno poslijedoktoranda raspisuje matična organizacija i na natječaj se mogu javiti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU.
 
P: U okviru projekta prijavljenog na prošli natječaj “Istraživački projekti” (IP-2019) planirano je moje sudjelovanje u ulozi doktoranda (putem financiranja školarine iz projekta). Međutim, taj projekt nije prošao na natječaju te nije preporučen za financiranje. Ja sam svejedno upisao doktorski studij u ovoj akademskoj godini (2019/2020) te zbog izvrsnosti ostvario oslobađanje od plaćanja školarine.
Moja pitanja su:
Budući da će se gore navedeni projekt prijavljivati ponovno na ovogodišnji natječaj (IP-2020), mogu li i sada biti prijavljen kao doktorand, s obzirom da ne moram plaćati školarinu pa da školarina neće biti potraživana u ovogodišnjoj prijavi projekta?
Ako to nije moguće, postoji li za mene mogućnost zaposlenja i primanja plaće na projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” ?
O:  Moguće je sudjelovanje na navedenom projektu u ulozi suradnika – istraživača, s obzirom da se funkcija doktoranda dodjeljuje jedino u slučajevima kada se plaća financira iz sredstava HRZZ-a. Postoji mogućnost zaposlenja na projekt u ulozi doktoranda putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” čiji je rok za prijavu 21. siječnja 2020.
 
P: U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Zanima me može li se nakon isteka dvije godine plaće prvog postdoktoranta zaposliti novi postdoktorant na istome projektu.
O: Navedeno je moguće.


7. 02. 2020.

P: 1. Možemo li angažirati poslijedoktoranda koji je obranio doktorat 01.
srpnja 2016. godine, a upisao doktorski studij 05.12.2009?
2. Ukoliko ne možemo angažirati poslijedoktorana, postoji li neki drugi model preko kojeg možemo angažirati suradnika na projektu i jeli moguće financirati placu suradnika na projektu iz projektnog budžeta?
O: 1. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom
bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno
o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata
znanosti.
2. Iz sredstava projekta moguće je planirati isključivo plaću poslijedoktoranda. Suradnike na projektu možete angažirati ovisno o predviđenim projektnim aktivnostima no nije dozvoljeno isplaćivanje honorara.


14. 02. 2020.

P: U prijavi projekta je planirano zapošljavanje doktoranda putem natječaja HRZZ – Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. U prijavi IP-2020-02 nije predviđen trošak plaće niti školarine pa nas zanima da li je potrebno među suradnike navesti planiranog novozaposlenog doktoranda i koji je njegov status – “S” ili “D” i da li je moguće predvidjeti nabavku računala za istog iz sredstava IP-2020-02?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti  ime i prezime osobe koja će biti zaposlena na radnome mjestu doktoranda. Navedenog doktoranda se u prijavi projekta označava D. Moguće je predvidjeti nabavku računala za novozaposlenog doktoranda kao i trošak školarine. 
Edit

4. 02. 2020.

P: U uputama za prijavu istraživačkog projekta kako je za prijavu projektnog prijedloga potrebno za svakog suradnika unijeti njegov identifikacijski broj (IB).
Nakon prijave u EPP, pojam koji je najbliže gore navedenom na stranici moj profil je, Korisnički ID Da li je to identifikacijski broj (IB) kojeg tražite za prijavu?
O: Da, IB se odnosi na korisnički ID. U EPP sustavu, ID korisnika će se pojaviti kada popunite sve 4 kartice pod MOJ PROFIL za sva obvezan polja (*). Nakon toga u prvoj kartici OSOBNI PODACI na vrhu prikazati će se ID korisnika koji se sastoji od kombinacije brojeva i slova.
 
P: Ljubazno Vas molim pojašnjenje vezano uz prijavu u EPP sustav.
1.Trebaju li se svi suradnici na istraživačkom projektu prijaviti u EPP sustav?
2. Odnosi li se ta obveza i na suradnike iz inozemstva i profesore emerituse?
O 1. i 2.: Svi suradnici uključeni u projektni prijedlog trebaju se registrirati u EPP sustav.

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.
 
Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals UIP-2020-02 (.pdf)

* Application Form (.doc)
* Extended Abstract Form (.doc)
* Repeated Submission Form (.doc)

* Work Plan (.doc)
* Financial Plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)

* Evaluation Criteria A (.pdf)
* Evaluation criteria B (.pdf)
* Evaluation Criteria C (.pdf)

Edit
Edit

20. 12. 2019.

P: Naš prijedlog studije spada u znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, međutim imamo dilemu oko znanstvenog polja, kliničke medicinske znanosti ili temeljne medicinske znanosti. Naime kao prijavitelj radim na Medicinskom fakultetu, i moj PhD i postdoktorski rad je bio u biomedicini i temeljnim medicinskim znanostima. Drugi članovi tima su imunolozi, molekularni biolozi i biokemičari. Okupljamo se kako bi istražili terapijsku metodu stimulacije mozga kod psihijatrijskih pacijenata a učinci terapije se prate metodama imunologije i signalnih molekula, neurofiziologije, i kliničkim testovima (psihijatrijski i psihološki testovi). Sva istraživanja bi se radila na Medicinskom faksu, osim kontrolnih testiranja u bolnici koja su dio standardne zdravstvene njege. Ovaj dio kontrolnih kliničkih testiranja se nalazi u etičkoj odluci i u sklopu sporazuma fakulteta i bolnice tako da nećemo tražiti člana istraživačkog tima koji bi “radio regrutaciju i ta testiranja” već je to dio dogovora između dvije institucije. Projekt “trenutno” pripada temeljnim medicinskim znanostima, neuroznanosti i medicinskoj biokemiji zbog naše primarne vokacije svih članova tima i metoda koje ćemo primjenjivati, a zbog pacijenata (psihijatrija) recimo da “pripada” kliničkim medicinskim znanostima.
O: U EPP sustavu prilikom popunjavanja Administrativnog obrasca možete označiti više različitih polja kojima pripada tema istraživanja.

P: Hoće li u slijedeća dva mjeseca biti organizirana neka tribina ili radionica vezana uz Uspostavne istraživačke projekte?
O: Predstavljanje otvorenih natječaja bit će održano u narednim mjesecima prije isteka roka prijave na natječaj. Informacije o predstavljanju otvorenih natječaja bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Iz natječajne dokumentacije te odgovora na pitanja iz prethodnih godina mi nije jasno da li je planiranje zapošljavanja doktoranda (ili postdoktoranda) nužan uvjet za prijavu UIP-a?
O: S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta uspostava istraživačke grupe znači i zapošljavanje doktoranda i/ili posljedoktoranda.

P: 1. Administrativni obrazac – preuzimamo li ga iz Priloga 1 Uputa za
prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020. godini ili postoji kao zaseban obrazac (kao ostali obrasci za prijavu)?
2. Postoji li poseban obrazac pisma namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni u matičnoj organizaciji?
O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
2. Pismo namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji potrebno je dostaviti u slobodnoj formi.

P: Htjela bi priložiti aplikaciju za uspostavni projekat (Rok 13.02.2020) ali čini se da do tada neću potpisati radni ugovor (plan je potpisati vjerojatno 01.03). Ja dolazim na uklonjen naziv organizacije kroz program za povratnike pa još čekamo da se odrade zadnji koraci u vidu administracije. Moje pitanje je mogu li ja priložiti projekat bez potpisanoga ugovora o radu?
O: U obrascu Potpora organizacije čelnik matične organizacije na kojoj će se provoditi projekt treba jamčiti da ćete biti zaposleni za vrijeme trajanja projekta. U tom slučaju Ugovor o radu bit će potrebno dostaviti čim bude potpisan od svih strana.

10. 01. 2020.

P: Da li je dopuštena suradnja u pisanju/izradi članaka u kojima bi, uz članove Istraživačke grupe (Voditelj i mladi istraživači-doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, koautori još bili i suradnici koji nisu na projektu, dakle vanjski suradnici na samoj instituciji koja je nositelj projekta, ali i izvan te institucije?
O: Autorstvo na člancima nije propisano Uputama za prijavu projektnih prijedloga već odražava doprinos istraživača u pojedinom istraživanju i u potpunosti ovisi o autorima članka.

P: Da li se oprema, koja će se dobiti u sklopu HRZZ projekta, može koristiti za stručne projekte/poslove te za nastavu u sklopu pojedinih kolegija u svrhu rada sa studentima? Odnosno, da li se ta oprema smije koristiti samo za znanstvene potrebe projekta HRZZ-a?
O: Oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a je u vlasništvu matične organizacije, s ciljem provedbe projektnih aktivnosti. Po završetku projekta oprema se stavlja na raspolaganje svim istraživačima, bez naplate.

P: Vezano uz dio ”Financiranje” Uspostavnog istraživačkog projekta, pod ”troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda)”; ukoliko se Istraživačka grupa formira od tri doktoranda i mene kao Voditelja, da li se pokrivaju troškovi za sva tri doktoranda (plaća (bruto II) te troškovi doktorata) ili za samo jednog doktoranda?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak plaće i trošak školarine za jednog doktoranda. Zapošljavanje dodatnih doktoranada moguće je ostvariti putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

P: 1. U Natječaju i Uputama za prijavitelje je navedeno: „Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen ili će biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta i u kojoj će se projekt provoditi“. Ukoliko je znanstvena organizacija akreditirana samo za jedno područje (biomedicina i zdravstvo), a projekt spada u dva područja sukladno ERC klasifikaciji (Life sciences, LS7_10 Health services, health care research, medical ethics i Social sciences and humanities, SH1 Individuals, Markets and Organizations), može li takav projektni prijedlog biti formalno prihvatljiv i je li moguće označiti oba područja prilikom prijave?
2. Ukoliko tijekom provedbe Uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćenog za financiranje Zaklade voditelj projekta ili član projektnog tima ode na porodiljni dopust ili dulje bolovanje, da li se projekt privremeno zaustavlja (i produljuje vrijeme provedbe), mora provesti bez zastoja ili prekida financiranje?
O: 1. Projekt je moguće prijaviti u području za koje je matična organizacija predlagatelja akreditirana. Ako se radi o interdisciplinarnom projektu potrebno je tako navesti u Administrativnom obrascu. U tom slučaju bit će potrebno odabrati primarno znanstveno polje u koje pripada projektni prijedlog, a potom odabrati ostala znanstvena polja kojima projektni prijedlog pripada.
2. U slučaju porodiljinog dopusta voditelja/ice projekta ili duljeg bolovanja moguće je projekt staviti u mirovanje pri čemu nije moguće provoditi niti financirati aktivnosti projekta. Ovakve situacije rješavaju se individualno, u dogovoru s voditeljem projekta i temeljem vrednovanja.
U slučaju porodiljnog dopusta ili duljeg bolovanja člana istraživačke grupe projekt se ne prekida već se predlaže zamjena za tu osobu ili se njegova zaduženja mogu preraspodijeliti na ostale članove istraživačke grupe.

P: Najljepše Vas molim za informaciju o najvišem iznosu koji pojedini projekt novčano može imati ukoliko se radi o interdisciplinarnom istraživanju.
O: Prilikom prijave interdisciplinarnog projekta nužno je odabrati primarno znanstveno područje u koje pripada projektni prijedlog prema čemu se određuje proračun projekta.

P: U prijavnom obrascu piše slijedeće vezano za etiku da postoji tablica u Uputama za prijavitelje, međutim ne vidimo da postoji ta “tablica” u Uputama??
The Guidelines for Applicants provide the table that lists several ethical issues. If any of the issues from the table are relatable to your research, please submit, under “Supporting documentation”, the opinion of the competent Ethical Committee on the ethics of the proposed research. If the certificate is not delivered upon submission of the project proposal, it may be requested during the evaluation and, in any case, must be delivered before commencing negotiations of the Work and Financial Plans for the project proposals recommended for financing.
O: Tablica Etička pitanja dostupna je na poveznici.

P: 1. Da li u sklopu novog natječaja članovi istraživačke grupe (izuzev voditelja za kojega je jasno navedeno da mora) moraju navesti postotak radnog vremena koji će posvetiti na projektu u svom pismu namjere, da li se taj podatak mora navesti u nekom drugom dijelu dokumentacije te da li ista i dalje iznosi 30 % ? Ako je odgovor potvrdan kako će se tih 30 % iskazati za člana istraživačke grupe koji je slijedom projektnih aktivnosti potreban tek od 3. godine projekta?
2. Da li se faktor 2 do 7 od doktorata i maksimalni broj sudjelovanja na HRZZ projektima odnosi i na pridružene suradnike, koji nisu članovi istraživačke grupe, pa ne sudjeluju u radnom i financijskom planu, već ih se samo navodi u B cjelini?
O: 1. Postotak radnog vremena za sve članove istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Pismu namjere. Istraživači kojima će iz sredstava projekta biti pokriveni troškovi plaće trebaju posvetiti 100 % radnog vremena radu na projektu. Ostali članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se radi o naknadnom uključivanju člana istraživačke grupe, potrebno je prilikom ugovaranja treće godine projekta dostaviti pismo namjere u kojem će biti naveden postotak angažmana na projektu.
2. Navedeno ograničenje odnosi se samo na članove istraživačke grupe.

14. 01. 2020.

P: 1. Zanima me da li potvrda o etičnosti istraživanja mora biti i na engleskom i hrvatskom jeziku?
2. S obzirom na postupak zapošljavanja doktoranda, zanima me kako da napravim proračun za plaću doktoranda u financijskom planu. Da li se za prvu godinu upiše puni ili umanjeni godišnji iznos plaće doktoranda? Također, zanima me da li u radni plan u petoj godini mogu navoditi doktoranda, s obzirom na postupak zapošljavanja.
O: 1. Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti na hrvatskom jeziku. Predlažemo u prijavnoj dokumentaciji (prijavnom obrascu) obrazložiti da će se potvrda o etičnosti istraživanja dostaviti naknadno ili je priložena prijavnom obrascu.
2. Trošak plaće je potrebno planirati uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za provedbu natječaja za zapošljavanje doktoranda i iznos plaće prilagoditi trajanju u pojedinom razdoblju. Po isteku ugovora o radu doktorand može ostati na projektu kao član istraživačke grupe. Dakle, ako ga planirate zaposliti u drugoj polovici prve godine projekta, iznos njegove plaće potrebno je prilagoditi stvarnim potrebama. Prihvatljivo je da zapošljavanje doktoranda obuhvaća i dio pete godine vašeg projekta.

17. 01. 2020.

P: 1. U proteklih pet godina koristila sam rodiljni dopust. U Vašim odgovorima na pitanja na natječaj za zapošljavanje doktoranada vidjela sam sljedeće što je primjenjivo i na moj slučaj: “ukoliko je bilo prekida u karijeri (rodiljni dopusti, dugotrajna oboljenja ili liječenja i sl.), potrebno ih je jasno obrazložiti, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek karijere. Dakle, možete uključiti u popis postignuća i 2014. godinu uz jasno obrazloženje.”
Moje je pitanje gdje se prekidi u karijeri mogu navesti u obrascu proširenog sažetka, budući da je isti temelj prve faze vrednovanja i, koliko vidim iz natječajne dokumentacije, vrednovatelji u prvom krugu ne dobivaju cijeli prijavni obrazac s punim životopisom već samo Prošireni sažetak, Radni i Financijski plan (Natječaj, str.7)
2. U slučaju da je projektni prijedlog prihvaćen, projekti započinju najranije u studenom. U slučaju trudnoće voditeljice prije rezultata natječaja, može li se tražiti odgoda početka projekta?
O: 1. Prekidi u karijeri navode se u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga, a ako se u popisu postignuća navode radovi stariji od pet godina potrebno ih je obrazložiti o obliku napomene uz popis postignuća.
2. Navedeno je moguće.

21. 01. 2020.

P: Iz Uputa za prijavitelje je jasno da voditelj i članovi istraživačkog tima trebaju sudjelovati u aktivnostima definiranim u okviru projekta pa tako i u pisanju znanstvenih radova. Pitanje je hoće li Zaklada negativno gledati na objavljene radove s rezultatima koji su proizašli iz istraživanja u okviru Uspostavnog projekta ako su uz članove istraživačkog tima koautori rada i drugi znanstvenici koji su doktorat stekli prije, primjerice, više od 11 godina (npr. profesor u trajnom zvanju)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. siječnja 2020. godine.

P: 1.Da li mišljenje Etičkog povjerenstva treba biti dostavljeno tijekom prijave projekta ili do onda kada bi projekat bio eventualno financiran?
2. Je li potrebno mišljenje Etičkog povjerenstva na razini Sveučilišta ili na razini Ministarstva za poljoprivredu?
O: 1. Potvrdu Etičkog povjerenstva možete dostaviti pri prijavi projekta, no ako potvrda nije dostavljena pri prijavi projektnoga prijedloga, mora se dostaviti prije početka projekta.
2. Navedeno ovisi o vrsti istraživanja koje se provodi i mora biti usklađeno s pravilima struke i važećim zakonskim odredbama.

24. 01. 2020.

P: Da li je potrebno napisati prijavu i na engleskom i na hrvatskom jeziku, ili je dovoljno napisati prijavu na hrvatskom jeziku?
O: U Uputama za predlagatelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na stranici 19. navedene su upute o prijavi projektnog prijedloga koji se uvijek piše na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Moj uspostavni projekt zahtijevati će uporabu životinja. S obzirom da sam ja povratnik na područje RH nemam odrađene tečajeve za rad sa životinjama u Hrvatskoj ili Europi (povratnik iz Amerike). Hoće li me to spriječiti da prijavim uspostavni projekat? Ja namjeravam odraditi sve tečajeve u narednih par mjeseci ili najkasnije do kada bi projekt eventualno bio financiran.
O: Navedeno neće onemogućiti prijavu, no može utjecati na vrednovanje projekta.
U istraživačkoj grupi trebaju biti članovi koji će svojim kompetencijama omogućiti provedbu projekta, koji imaju potrebne dozvole za rad sa životinjama.
Predlažemo Vam u prijavnom obrascu navesti plan pribavljanja potrebnih dozvola kako bi vrednovatelji imali sve relevantne informacija ili kao suradnika navesti nekog tko već ima sve potrebne dozvole.

P: 1. Mora li doktorand biti upisani na doktorski studij prilikom javljanja na natječaj ili ga upisuje naknadno?
2. Tko financirani troškove doktorata (ustanova, konkretno Sveučilište ili pojedinac? – Sveučilište nema doktorski studij iz područja za koje prijavljuje projekt što znači da doktorand mora upisati doktorski studij na nekom drugom Sveučilištu)?
O: 1. Obje mogućnosti su dopuštene. Napominjemo da se za zapošljavanje doktoranda sukladno zakonskim propisima mora provesti javni natječaj.
2. Trošak školarine može se prikazati Financijskim planom projekta.

P: Molimo Vas za informaciju vezanu uz natječaj Uspostavni istraživački projekti 2020., da li se osoba koja je navedena kao suradnik na postojećem HRZZ Istraživačkom projektu i kao suradnik na projektu iz Programa Znanstvene suradnje može prijaviti kao voditelj na natječaju za Uspostavni istraživački projekt 2020.
U uputama za predlagatelje stoji:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.”
O: Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga prijava nije moguća.

31. 01. 2020.

P: Radnim planom projekta predviđena je analiza ekspresije gena metodom Real-time PCR (qPCR). Ustanova na kojoj sam zaposlena ne posjeduje instrument za navedenu analizu, ali postoji mogućnost da se on u dogledno vrijeme nabavi. Ovu analizu radimo na ustanovi koja je u sklopu <uklonjen naziv organizacije>, s kojoj imamo dugogodišnju suradnju. Zanima me da li moram dostaviti neki oblik potvrde (npr. dekan fakulteta, voditelj laboratorija i sl.) da će mi ta Ustanova omogućiti rad na instrumentu tijekom trajanja projekta ili mogu samo u Prijavnom obrascu pod stavkom Resursi napisati da će se te analize izvoditi na drugoj ustanovi budući da nitko iz Laboratorija koji ima navedeni instrument ne može biti suradnik na UIP sukladno uvjetima natječaja.
O: U ovom slučaju potrebno je dostaviti suglasnost čelnika organizacije o korištenju opreme na navedenoj organizaciji.

4. 02. 2020.

P: U tekstu natječaja je navedeno da je najmanji broj članova istraživačke grupe tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda). Da li to znači da nije moguće podnesti prijavu za Uspostavni istraživački projekt bez doktoranda odnosno poslijedoktoranda (odnosno da li će biti odbijen)? Naime, u okviru našeg projektnog prijedloga bila bi četiri člana istraživačke grupe od kojih svi zadovoljavaju uvjet o stjecanju doktorata unutar 7 godina.
Zbunjuje me još jedna rečenica (str. 9 Uputa): Ovisno o vrsti natječaja, iz sredstava HRZZ projekta moguće je zaposliti doktoranda i/ili poslijedoktoranda. Što znači da nije nužno?
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu je obavezno. Natječajem je predviđeno da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine, a tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti i poslijedoktoranda.

7. 02. 2020.

P: U natječaju stoji da je okvirni početak projekta studeni 2020. godine, s obzirom da je rok za prijavu na natječaj već produžen možemo li navesti predloženo trajanje projekta od 1.01.2021 do 31.12.2025.
O: Navedeno je moguće.

11. 02. 2020.

P: U tekstu Natječaja za uspostavne projekte stoji:
– Najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta;
– Među prihvatljive troškove pripadaju: troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda).
Da li je projekt prihvatljiv ukoliko se njime predvidi zapošljavanje jednog poslijedoktoranda iz sredstava uspostavnog projekta?
Zapošljavanje doktoranda bih predvidjela temeljem odvojenog natječaja Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, dakle, ne iz sredstava uspostavnog projekta.
O: Navedeno je moguće.

14. 02. 2020.

P: Za Uspostavni istraživački projekt je naveden uvjet za predlagatelja istog koji ga ograničava s obzirom na vremensko stjecanje titule doktora znanosti („najmanje 2 godine, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj“). S obzirom da sam doktorirao 27.4.2018. i da je krajnji rok za prijavu 3.3.2020., zanima me je li ova granica od dvije godine striktna ili se mogu prijaviti unatoč tome što mi nedostaje nešto malo manje od dva mjeseca da zadovoljim ovaj vremenski rok? Ostale uvjete o broju znanstvenih radova, projekata i sl. zadovoljavam.
O: Uvjet stjecanja doktorata od dvije do sedam godina od datuma roka za prijavu nije moguće prilagođavati, već je on striktan no idući natječaj za Uspostavne istraživačke projekte bit će raspisan u drugoj polovici 2020. godine.

P: Ovim putem bi samo željela provjeriti i raščistiti dvojbu koja se pojavila tijekom pripreme projekta. Naime, zanima me može li Uspostavni istraživački projekt (uip) trajati kraće od 5 godina, primjerice naše istraživanje je optimalno za 4 godine.
O: Prema uvjetima natječaja uspostavni istraživački projekt ne može trajati kraće od 5 godina.

18. 02. 2020.

P: Da li je moguće na jednom projektu prijavljenom na natječaj UIP-2020-02 planirati zapošljavanje i doktoranda (u prvoj godini istraživanja) i postdoktoranda (u drugoj i trećoj godini istraživanja), dakle dvije osobe čija bi plaća bila pokrivena tijekom projekta?
O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Da li je moguće zaposliti dva postdoktoranda na uspostavni projekt (različitih profila prema potrebi projekta), prvi postdoktorand na prve dvije godine, a drugi postdoktorand na druge dvije godine trajanja projekta?
O: Navedeno je moguće. Na uspostavnom istraživačkom projektu moguće je zaposliti dva poslijedoktoranda, ali ne istovremeno.

P: U tekstu natječaja je navedeno ”Organizacija mora jamčiti da voditelj projekta neće imati bitno administrativno opterećenje kao niti opterećenje u nastavi…”. Na što se odnosi ta tvrdnja, naročito da voditelj neće imati opterećenje u nastavi? Da li to znači da voditelj ne smije održavati nastavu na instituciji na kojoj je zaposlen, ukoliko se projekt prihvati?
Na instituciji zaposlenja, voditelj projekta tj. ja (docent) ima opterećenje u skladu sa Zakonom o radu, odnosno Kolektivnim ugovorom i svim pripadnim zakonima i pravilnicima.
Također, navedeno je ”HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena.” Na koji način se vrši kontrola navedenoga, odnosno izračun tog dijela radnog vremena? Još jednom napominjem da je cjelokupno nastavno opterećenje mene (tj.) voditelja projekta u skladu sa svim propisima i zakonima u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na rad u znanstveno-nastavnoj instituciji te je usklađeno sa zadanih/traženih 55 %.
O: Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba posvetiti najmanje 55% radnog vremena radu na projektu za što čelnik organizacije daje suglasnost u obrascu Potpora organizacije. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta može održavati nastavu na organizaciji na kojoj je zaposlen u preostalom postotku radnog vremena.

21. 02. 2020.

P: U natječaju je navedeno: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. Znači li to da članovi panela u prvom krugu neće dobiti i sažetak projektnog prijedloga, koji je dio administrativnog obrasca?
O: Sve informacije koje su potrebne za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu potrebno je navesti u Proširenom sažetku te radnom i financijskom planu. Članovi panela dobivaju na uvid cjelokupnu prijavnu dokumentaciju no obratite pozornost na to da se vrednovanje u prvom krugu prvenstveno temelji na navedenim obrascima.

Edit

10. 01. 2020.

P: Pitanje vezano uz obrazac za ponovnu prijavu. Završno vrednovanje panela dano je na hrvatskom jeziku. Znači li to da je kod obrazaca ponovne prijave na engleskom jeziku potrebno prevesti komentare završnog vrednovanja panela?
Također, navode li se i pozitivni komentari ili samo komentari vezani uz izmjene projekta?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.

P: Imamo upit vezano za pismo potpore institucije.
Piše da opremu koja postoji na instituciji povežemo s Šestar bazom.
Koliko vidim neka od naše opreme nije u toj bazi. Što to znači, da trebamo zatražiti od njih da tu opremu uvrste u svoju bazu, ili je dovoljno da navedemo opremu koju imamo na instituciji?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar.

P: Treba li uz svaki uređaj (opremu) koji je za provedbu projekta dostupan na organizaciji navesti u obrascu poveznicu na Šestar ili je dovoljno samo staviti poveznicu na stranicu gdje je popisana sva oprema naše ustanove koja je upisana (može se izlistati na Šestaru u kategoriji Napredno pretraživanje > Ustanova) ili je moguće možda samo navesti Šestar ID nekog uređaja?
O: U obrazac potpora organizacije navodi se oprema koja se koristi za provedbu projektnog prijedloga. Potrebno je dostaviti poveznicu na opremu koje će se koristiti za provedbu projekta.

P: 1. U slučaju da su znanstvenici trenutno zaposleni kao post-doktorandi na HRZZ projektu koji završava krajem 2020 godine, te trenutno ne znaju gdje će biti zaposleni od 2021, da li oni trebaju u pismu namjere tražiti potpis čelnika trenutne matične organizacije, iako će ugovor o radu na toj organizaciji završiti prije nego bi novi projekt, ako bude odobren, mogao započeti?
2. Da li pisma namjere s originalnim potpisima moraju biti dvojezična?
O: 1. Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije na kojoj je istraživač zaposlen prilikom prijave na natječaj.
2. Pisma namjere potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku. Iznimka su pisma potpore za inozemne znanstvenike koja mogu biti samo na engleskom jeziku.

14. 01. 2020.

P: 1. Opisujemo li predlagatelja projekta u dijelovima Prijavnog obrasca:
Cjelina C – istraživačka grupa – tablica i Dio a. Istraživačka grupa
2. Treba li zadržati ili se mogu izbrisati upute za popunjavanje rubrika (obzirom da zauzimaju mnogo prostora), npr.
Dio g. Resursi (opišite troškove predloženog projekta u HRK, uključujući i resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.
Navedite sve dodatne izvore financiranja. Opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke.
Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.)
Napomena: Kako bi se panelima za vrednovanje olakšala procjena resursa, u opisu resursa trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskome planu s oznakama kategorija, potkategorija i stavki iz financijskog plana.
O: 1. Informacije o predlagatelju projektnog prijedloga potrebno je navesti u cjelini A Predlagatelj projektnog prijedloga.
2. Opis kategorija u Prijavom obrascu treba ostati nepromijenjen.

P: Prošireni sažetak je limitiran na svega 4 stranice (ne brojeći cover). U odnosu na prethodne natječaje pogledali smo kako je izgledao isti obrazac novi i znači prethodni. Naime u ovom “novom” obrascu na kraju je sada stavljen dio “
“Resources (Describe the required project budget, linking the items in the financial plan to the related objectives and results, and the activities that include those items. Explain all items of the financial plan; the budget should be accurate and clearly elaborated. Indicate the percentage of working hours that the applicant will devote to the implementation of the project proposal).”
Kad pogledamo koliko ima pitanja i s obzirom da se ovaj dio zapravo odnosi na budget koji je detaljno opisan u aplikacijskom obrascu (sekcija g), u financijskom planu i radnom planu, nije nam jasno kako sada opet stisnuti sve naše odgovore u te 4 stranice, a pitanja je kad pogledate sve skupa jako puno. U tom zadnjem paragrafu koji se odnosi i koji je sada uključen u Prošireni sažetak napisano je da se detaljno navedu svi troškovi i povežu s aktivnostima, rezultatima kako je navedeno u aplikacijskom obrascu, radnom planu i excel tablici budgeta. Molimo Vas da nam pomognete jer mi smo pokušali sve stisnuti međutim kad tražite da se Resources pišu detaljno jednostavno ne stane u tako ograničenom prostoru. Možete li dopustiti da taj “novi” dio koji je umetnut u tablicu a nije bio na prethodnim natječajima od strane HRZZ, a odnosi se na Resources, da nam dopustite koju stranicu više (2-3?).
O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak u kojem ne trebaju biti navedeni svi već samo najvažniji podatci o projektnom prijedlogu.
Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu. Pitanje koje se odnosi na resurse u ovom obrascu uključuju opis glavnih kategorija istraživačkih troškova i njihove povezanosti s aktivnostima i rezultatima dakle nije potrebno ulaziti u detalje. Detaljniji opis potrebno je prikazati u Prijavnom obrascu.

P: Zanima me koje obrasce je potrebno ispunjavati kod ponovljene prijave – sve ili samo one u kojima smo načinili izmjene? Također, da li je kod ponovljene prijave potrebno iznova popunjavati i ovjeravati obrasce poput Potpore organizacije ili Pisma namjere za suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelju?
O: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja UIP-2020-02.

17. 01. 2020.

P: Je li u popisu postignuća prihvatljivo navođenje radova u tisku (prihvaćeni, ali časopis/zbornik nije još tiskan) ukoliko se smatraju bitnima s obzirom na temu projektnog prijedloga?
O: U popis postignuća moguće je navesti rad koji je prihvaćen za objavu. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.

P: Je li dopušteno u petogodišnji popis postignuća uvrstiti rad koji je poslan i/ili je u postupku objavljivanja u časopisu s međunarodnom recenzijom?
Ako to nije moguće, gdje se ovaj podatak može navesti?
O: Rad koji je u postupku recenzije ne može se uvrstiti u popis postignuća, no rad koji je u postupku objavljivanja (prihvaćen za objavljivanje) moguće je navesti u popisu postignuća uz dostavu potvrde uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.

P: Javljam Vam se pitanjem u vezi strukture prijavnih obrazaca (i hrv. i engl. verzija):
Pod Section e. Work Plan / Dio e. Radni plan su navedeni d1. Objectives / d1. Ciljevi itd. Pretp. da je riječ o pogrešci (zamjena e s d). Da li možemo sami u oba obrasca izmijeniti d1, d2 i d3 u e1, e2 i e3
P: Molila bih za pojašnjenje za prijavni obrazac (hrv i eng verzija).
Nije nam jasno zašto postoje paragrafi naslovljeni: d1, d2, d3 u sklopu Dio e. Radni plan? Logika nam nalaže da bi se paragrafi trebali označiti sa slovom e, kao e1, e2, e3? Dio d. postoji prethodno i odnosi se na učinak istraživanja. Ovako stoji u obrascu:
Dio e. Radni plan (U ovom dijelu projektnog prijedloga treba biti jasno vidljivo kako će se ostvariti planirani ciljevi projekte. Opišite pristup istraživanju; ciljeve predloženog istraživanja, rezultate i njihovu povezanost s resursima slijedeći predloženu strukturu.)
d1. Ciljevi (navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja.)
d2. Očekivani rezultati (opišite planirane rezultate za svaki istraživački cilj.)
d3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O: U Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.

P: 1. U Uputama u dijelu koji se tiče potpore organizacije stoji: “U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom. Čelnik potpisom izjave jamči da istovjetna oprema ne postoji na organizaciji” Ono što mi nije jasno je na koju se to opremu odnosi? Znači li to ako imamo u firmi fluorometar(vrijednost oko 40 000kn) koja se koristi u drugom, dislociranom laboratoriju u istoj firmi, da za potrebe projekta ne možemo predvidjeti trošak nabave još jednog?
2. Jesu li loggeri koji se koriste za praćenje ptica spadaju u opremu ili potrošni materijal? Naime, teoretski oni jesu oprema, ali jednom kad ih stavite na ptice ne možete ih, u pravilu, više koristiti te su na taj način potrošni?
3. Ne mogu nigdje naći koja oprema se sve upisuje u Šestar. Pretpostavljam da se ne treba upisivati mikropipete i takvu ostalu jeftinu opremu.. Postoji li neki cut off u vrijednosti opreme?
P: Koja oprema treba biti prijavljena u bazu Šestar: sva oprema navedena u obrascu Potpora organizacije (to je sugerirano u Uputama za prijavitelje, str. 4); glavna oprema za provedbu istraživanja (kao što ste odgovorili 10.01.2020.) ili oprema čija vrijednost prelazi 400.000 kn (baza Šestar je zamišljena za takvu opremu)?
O: 1. Iz potpore organizacije treba biti vidljivo koja oprema se stavlja na raspolaganje projektnom timu kao i opremu koja se planira nabaviti sredstvima projekta kako bi se tijekom vrednovanja mogli utvrditi uvjeti za provedbu projektnog prijedloga. Ako na matičnoj organizaciji postoji oprema koja je potrebna za provođenje projektnih aktivnosti, istu je nužno navesti u potpori organizacije, stoga nabavka iste opreme nije prihvatljiva. Odnosno ukoliko se radi o opremi koja već postoji potrebno je pojasniti zašto se nabavlja nova.
2. Navedeni uređaj može se smatrati potrošnim materijalom.
3. U bazi Šestar trebalo bi navesti svu opremu koja je navedena u obrascu Potpora organizacije. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja.
Sitnu opremu poput mikropipeta nije potrebno upisati u bazu Šestar.

21. 01. 2020.

P: 1. U Natječaju za UIP 2020 piše kako se prvi krug vrednovanja temelji na tekstu Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. (CV nije naveden)!
U Kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu navedeni su pojedini kriteriji za procjenu predlagatelja, za koje nije predviđeno u Proširenom sažetku da se navedu. Pa me zanima može li se u Prošireni sažetak uz: 
“Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta (najviše 1 stranica), uključujući:
1. Pet publikacija u posljednjih 5 godina: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju;
3. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata;
4. Priopćenja s konferencija i/ili monografije;
5. Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu; /
6. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)
7. Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole;”
Nadodati i ostali kriteriji koji su važni za vrednovanje predlagatelja, kao što je: mentorstvo diplomskih radova i sl.?
2. Također, u proširenom sažetku navodi se: “6. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)“, dok u obrascu za vrednovanje stoji: „dosadašnje uspješne prijave na natječaje za poslijedoktorsku istraživačku stipendiju ili istraživački projekt“ , pa me zanima mogu li se u Proširenom sažetku na navedeno mjesto uz HRZZ projekte navoditi sudjelovanja/ vođenja i na drugim međunarodnim i ili hrvatskim projektima.
Ili evaluatori navedeno saznaju iz životopisa kandidata pa je potrebno u Životopis kandidata navesti sve traženo?
O: 1. Obrazac Prošireni sažetak je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade. Svaki predlagatelj navodi informacije koje smatra važnima za svoju prijavu.
2. Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.

P: U prijavnom obrascu za UIP-2020-02 navedeno je da životopis članova istraživačke grupe treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Znači li to da za članove istraživačke grupe ne treba navesti primjerice obrazovanje, radno iskustvo, nastavne aktivnosti, itd. (što se za Predlagatelja navodi u cjelini A, dijelu b)?
P: Imam upit vezano uz popunjavanje CV-a za članove istraživačke grupe. Da li članovi istraživačke grupe moraju ispunjavati CV prema primjeru Cjeline A, dio a ili Cjeline A, dio b? Naime, kolege mi kažu da su članovi istraživačke grupe u prethodnim natječajima trebali ispuniti dio b te iste cjeline. Možete li mi reći kakav CV format članovi istraživačke skupine moraju slijediti?
O: Životopis članova istraživačke grupe treba sadržavati akademska i istraživačka postignuća, kao i sažet popis financiranih projekata s naglaskom na onima na kojima suradnik u ovom trenutku sudjeluje te opis predmeta istraživanja u projektima koji traju. Preporučuje se koristiti predložak iz Cjeline A, Životopis voditelja projekta.

P: Prijavni obrazac za uspostavne projekte, cjelina A, dio a, smije sadržavati najviše 1 stranicu međutim, meni je nemoguće ubaciti sve tražene stavke na samo jednu stranicu, font 10, jer inače sve izgleda neuredno i nabacano. Ukratko, ne stane sve jer se treba navesti nekoliko stavki koje uključuju popis radova (posljednjih 5 godina, dokaz samostalnosti, radovi tijekom doktorata, kongresi) i sl. Ima li možda nekih naznaka da se to poveća na 2 stranice, odnosno imate li neki prijedlog kako da ubacim sve referentne točke, a da ne ometam formu obrasca? Sigurna sam da i drugi znanstvenici imaju isti problem.
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, najviše na jednoj stranici, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

P: U prijavnom obrascu Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga, rubrika Popis postignuća predlagatelja gdje se upisuje pet publikacija u zadnjih pet godina, mora li biti kronološki neprekinutih 5 godina, odnosno može li se oduzeti period od npr. rodiljnog dopusta čime se ulazi u period od zadnjih 6 ili 7 god.?
Pitanje se odnosi i na isti dio u Proširenom sažetku.
O: Navedeno je dopušteno te je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o prekidima u karijeri.

P: 1) U Prijavnom obrascu u dijelu e. Radni plan, d1. Ciljevi stoji: navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja. Treba li ovdje navoditi obavezne ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta (uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja), budući da to nisu znanstveni ciljevi istraživanja?
2) U engleskoj verziji Prijavnog obrasca, u Section g. Resources stoji: Describe the costs of the proposed project in HRK. Je li ovo HRK greška? Treba li troškove navoditi u kunama ili eurima?
O: 1. U dijelu e. Radni plan potrebno je navesti sve ciljeve istraživanja, uključujući i obvezne ciljeve za Uspostavne istraživačke projekte. Uspostavu nove istraživačke grupe i istraživanja potrebno je detaljnije opisati u dijelu f. Cjeline B.
2. U engleskoj verziji Prijavnog obrasca iznose troškova treba navesti u eurima.

24. 01. 2020.

P: Možete li mi reći da li je potpora institucije limitirana brojem stranica?
P: 1. U prošlom pozivu na natječaj (UIP-2019-04) u Uputama za prijavitelje postojao je odjeljak s Uputama za ispunjavanje Obrasca Potpora organizacije (2.4.3.) u kojem je pisalo da je se Potpora organizacije može napisati na najviše 3 stranice. U trenutnim Uputama za prijavitelje ne mogu pronaći ovu informaciju pa me zanima postoje li ograničenja što se tiče dozvoljenog broja stranica za obrazac Potpora organizacije.
2. Što se tiče upisa u bazu Šestar, je li potrebno upisati i softverska rješenja koje planiramo koristiti u sklopu projekta, a čija oprema uključuje npr. kamere, mikrofone i slično, a biti će opisana u Obrascu Potpora organizacije? Pitam jer u uputama piše kako „Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Šestar iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njeno održavanje“. Možete li definirati što se točno misli pod „oprema“? Za prirodne znanosti je dosta jasno, no u području društvenih znanosti „oprema“ je malo drugačija pa bih molila Vašu pomoć oko definiranja iste.
O: 1. Ovogodišnjim uputama nije propisan broj stranica za Obrazac potpora organizacije.
2. Upućujemo Vas na upute vezane uz upis u bazu Šestar.

P: U ”Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini” na stranici 21 priložen je ”PRILOG 1 Administrativni obrazac, primjer”. Gdje se može pronaći taj obrazac?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca.

P: 1. Track record voditelja – navodi se da voditelj uz svaku publikaciju mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena. Da li se misli na opis časopisa kako provodi recenzije?
Smije li se u track recordu voditelja navoditi radove koji su objavljeni 2015. godine budući da je 2020. tek na početku?
2. u dijelu C gdje su životopisi članova istraživačke grupe – navode li se samo radovi u posljednjih 5 godina? I isto pitanje kao i za track record voditelja – smije li se navoditi radove koji su objavljeni 2015. godine budući da je 2020. tek na početku?
O: 1. Navedeno je točno.
U popisu postignuća predlagatelja navode se radovi u posljednjih 5 godina uključujući 2015. godinu.
2. U popisu postignuća članova istraživačke grupe potrebno je navesti radove relevantne za temu istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.

P: 1) U natječaju HRZZ-a za Uspostavni istraživački projekt (UIP) navedeno je:
”U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.”
Da li doktori znanosti, docenti, izvanredni profesori i viša zvanja koji su doktorirali izvan minimalnog odnosno maksimalnog ograničenja (2 do 7 godina), koji su zaposlenici ustanove koja je nosioc projekta, mogu sudjelovati na UIP-u u svojstvu tih spomenutih drugih istraživača te da li je definiran neki izvjesni postotak njihovog angažmana?
2) Planiram angažirati na UIP-u docenta istraživača koji je docent i koji je doktorirao unutar maksimalnog ograničenja od 2 do 7 godina. Da li on može biti član istraživačke grupe ili može biti u svojstvu tzv. drugih istraživača (prethodno spomenuto)? Ja kao voditelj projekta i spomenuti docent nemamo pravo na nikakva pokrića troškova, plaću i ostalo navedeno, budući da smo zaposlenici na neodređeno vrijeme na istoj ustanovi koja je nosioc projekta?
3) Da li članovi Istraživačke grupe mogu biti ja kao voditelj projekta, doktorand i student (tj. studenti koji će se po potrebi mijenjati s obzirom na završetak, odnosno prestanak studentskog statusa?
4) U Istraživačku grupu mogu se uključiti redovni i izvanredni studenti?
O: 1. Navedeni istraživači mogu sudjelovati na projektu no ne kao članovi istraživačke grupe te za njih nije definiran postotak rada koji trebaju posvetiti radu na projektu.
2. Navedeni istraživač može biti član istraživačke grupe. Iz sredstava projekta moguće je planirati isključivo trošak plaće za doktoranda i poslijedoktoranda koji se zapošljavaju na projekt.
3. Jedan od uvjeta natječaja Uspostavni istraživački projekti UIP-2020-02 je Uspostava istraživačke grupe u prvoj godini trajanja projekta koja broji najmanje tri člana grupe, a to mogu biti uz voditelja doktorandi, mladi istraživači koji su doktorirali 2 do 7 godina od roka prijave na natječaj te studenti.
4. Navedeno je moguće.

P: Molim za pojašnjenje Prijavnog obrasca, cjeline A, dio a (Popis postignuća). U objašnjenju popisa postignuća (točka 1. Pet publikacija u posljednjih 5 godina) navedeno je kako trebamo navesti radove u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije i sl.. Moje pitanje je vezano uz navođenje poveznica. U uputama je navedeno kako se očekuje „da voditelj projekta u petogodišnjem popisu postignuća pokaže znanstvene publikacije gdje ima značajan doprinos i koje su objavljene nakon provedenog međunarodnog istorazinskog vrednovanja što je važan pokazatelj kontrole kvalitete časopisa te su posljedično vidljive u Web of Science, Scopus ili Directory of Open Access Journal (DOAJ) bazama“.
 1. Da li se „provedeno međunarodno istorazinsko vrednovanje“ odnosi samo na radove objavljene u znanstvenim časopisima?
 2. Koju pripadajuću poveznicu da navedemo (poveznicu na časopis, ako rad ima doi njega)?
O 1: Navedeno se odnosi na znanstvene publikacije.
O 2: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).

P: Možete li nam reći da je li je nužno u EPP sustavu, u kartici Obrazovanje prikačiti životopis Predlagatelja i članova istraživačke grupe? Budući da je CV Predlatelja napisan u Prijavnom obracu pitamo se da li je onda nužno prikačiti opet i u ovom dijelu sustava? Drugo pitanje, da li se isti CV koji se nalazi na EPP sustavu, bilo za predlagatelja ili članove istračke grupe koristi, koristi u tijeku vredovanja na predloženom projektnom prijedlogu na HRZZ?
O: Životopis nije obvezan dokument u kartici Obrazovanje. Životopise voditelja i članova istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu. Sva priložena dokumentacija pa tako i CV koristi se u postupku vrednovanja.

28. 01. 2020.

P: Među objavljenim pitanjima i odgovorima stoji da se za životopis članova istraživačke grupe preporučuje koristiti predložak iz Cjeline A, Životopis voditelja projekta. To je naslov odjeljka Cjelina A, dio b. Ovaj odgovor je u suprotnosti s traženjem navedenim u formularu Prijavni obrazac, gdje stoji da životopis članova istraživačke grupe treba slijediti strukturu cjelina A, dijela a. Molim Vas nedvosmisleni odgovor na ovo pitanje.
O: Preporučuje se koristiti predložak iz Cjeline A, dio a track record. Životopis mora sadržavati uobičajena akademska i istraživačka postignuća, kao i sažet popis financiranih projekata s naglaskom na onima na kojima suradnik u ovom trenutku sudjeluje te opis predmeta istraživanja u projektima koji traju.

P: Prijavila sam projekt na Vaš call Tenure Track Pilot program 2018. godine (TTP-2018-07). Projekt je dobio dobre ocjene, ali nije bio shortlistan uz preporuku da se doradi i prijavi na neki sljedeći call.
Da li to znaci da uz prijavu tog istog (minimalno aktualiziranog) projekta moram ispunjavati i “repeated submission” formular, ili se to odnosi samo na projekte koji su prijavljivani u sklopu prijašnjih callova za uspostavne projekte?
O: U ovome slučaju ne prilaže se Obrazac Ponovljena prijava, već je navedeni obrazac potrebno priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.

31. 01. 2020.

P: U obrascu ‘Extended abstract’ u sekciji ‘Resources’ stoji da trebamo opisati budžet. Ako već navodimo brojke (npr. ukupni troškovi u pojedinoj kategoriji), da li da ih stavimo u eurima ili kunama (budući da financial plan treba biti u eurima)? Drugim riječima, da li da u engl. verziji pišemo trošak u eurima, a u hrv. u kunama?
O: U engleskoj verziji Proširenog sažetka iznose troškova treba navesti u eurima, a u obrascu na hrvatskom jeziku iznos se navodi u kunama.

P: Da za svaki slučaj provjerim: u ‘Application Form’ (engl. obrazac) u sekciji ‘Resources’ troškove navodimo u kunama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 21. siječnja. U engleskoj verziji obrasca iznosi se navode u eurima.

P: Upisuju li se u prijavnom obrascu Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga, dio a Popis postignuća predlagatelja u podrubrike Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju te Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata samo radovi u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima ili se mogu upisati i sažeci sa kongresa objavljeni u recenziranim zbornicima skupova (Book of abstract)?
O: U popisu postignuća navode se publikacije temeljem kojih će se procjenjivati predlagatelj prema kriterijima u obrascu za vrednovanje A i B. Osim radova u međunarodno recenziranim časopisima mogu se upisati i sažetci s kongresa objavljeni u recenziranim zbornicima. Prijavitelj može samostalno odlučiti koja su njegova najvažnija postignuća.

P: U prijavi UIP 2020. imamo dva istraživača koji su s druge institucije. Radi se konkretno o (uklonjen naziv organizacije) koji je neprofitna znanstvena ustanova u stopostotnom vlasništvu države koja se financira projektno kroz realizaciju ugovora za izradu projekata dobivenih na međunarodnim i domaćim natječajima.
Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja (uklonjen naziv.) Treba li u pismu namjere za članove izvan matične institucije navesti također kako ti članovi istraživačke grupe izdvajaju najmanje 30 % radnog vremena za rad na projektu ili je dovoljno navesti da institucija daje suglasnost za sudjelovanje djelatnika u UIP u mjeri koliko je potrebno za ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta. Naime, Uprava Instituta podupire projektni prijedlog, kao i sudjelovanje svojih djelatnika, međutim postavlja se pitanje što potpisivanje Pisma potpore u tom postotku znači za njihove djelatnike, s obzirom da su znanstvena ustanova ali se financiraju isključivo kroz projekte.
O: U pismu namjere potrebno je navesti koliki udio rada će članovi istraživačke grupe posvetiti radu na projektu. Čelnik daje suglasnost o sudjelovanju na projektu svojim potpisom za sve članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji prijavitelja projekta.

4. 02. 2020.

P: Molim vas za pojašnjenje dijela Prijavnog za Uspostavne projekte koji glasi:
“Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja (opišite važnost istraživanja predložene teme, istraživanja koja ste do sada proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem, njegovu inovativnost i originalnost u odnosu na stanje u području. Voditelji projekata koji su već financirani sredstvima HRZZ-a trebaju ukratko navest naslov i ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem.)”
Nije mi jasno na koga se odnosi ovaj dio: ” Voditelji projekata koji su već financirani sredstvima HRZZ-a trebaju ukratko navest naslov i ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem” ako prijavljujem uspostavni projekt onda nisam prije mogla biti voditelj istraživačkog niti uspostavnog HRZZ projekta. Da li je to neka greška u tekstu budući da taj isti tekst stoji u Prijavnom obrascu za Istraživačke projekte?
O: Potrebno je navesti informacije o drugim HRZZ projektima na kojima ste sudjelovali, termin voditelj projekta odnosi se na uspostavni projekt kojega prijavljujete.

P: Prijavila sam projekt na program Znanstvena suradnja prošle godine. Projekt je dobio dobre ocjene, ali nije odabran za financiranje. Ako dorađenu ideju prijavljujem na poziv Uspostavni istraživački projekti, da li je potrebno ispunjavati obrazac ponovljena prijava ili se to odnosi samo na projekte koji su prijavljivani u sklopu prijašnjih poziva za uspostavne projekte?
O: U ovome slučaju ne prilaže se Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a. Navedeni je obrazac potrebno priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim UIP i IP natječajima nisu bili prihvaćeni za financiranje.

P: Da li se u obrascu Radni plan smiju dodavati novi retci u tablici Ciljevi projekta ili je fiksno zadano da projekt mora imati pet ciljeva?
O: Moguće je dodati nove retke u Radnom planu.

7. 02. 2020.

P: Treba li se pridržavati nekog određenog stila za navođenje literature korištene u pisanju projektnog prijedloga i popisa postignuća voditelja, ili je dozvoljeno upotrebljavati stil područja kojim se bavimo?
O: Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje.

11. 02. 2020.

P: U prethodnom roku Uspostavnih istraživačkih projekata (UIP-2019-04) moj projekt nije odobren za financiranje. Jedna od primjedbi recenzenta, a koju je ponovio i Panel u Zaključnom mišljenju je bio da ukupan iznos troškova usavršavanja, diseminacije i suradnje čini više od 10% ukupne vrijednosti projekta, što smatraju nerealnim. Konkretno, tih 12% iznosilo je približno 191.000 kn, odnosno prosječno 38.200 kn godišnje, što je znatno manje od maksimalnih 70.000 kn navedenih u Uputama. Dobio sam dojam da ta primjedba ne proizlazi iz vrednovanja moj projekta (predviđenog broja sastanaka, radionica i konferencija), već unaprijed definiranog limita za ukupan iznos, pa bih htio provjeriti koliki je iznos opravdano predvidjeti za navedenu kategoriju? Moram li se u ponovljenoj prijavi ograničiti na ispod 10% ukupne vrijednosti projekta za navedenu kategoriju (dvostruko manje od maksimalnog iznosa)?
O: Iznos troška usavršavanja nije propisan natječajem, a najveći iznos kategorije diseminacija i suradnja može biti do 70.000,00 kuna godišnje. Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je predložiti usavršavanja, a opravdanost navedenih usavršavanja procijenit će panel za vrednovanje.

14. 02. 2020.

P: Molim Vas odgovor na pitanje vezano uz poziv “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2020-02:
Može li se i u englesku i u hrvatsku verziju administrativnog obrasca priložiti potvrda o doktoratu, potvrda o zaposlenju i potvrda o porodiljnim dopustima na hrvatskom? Ili te dokumente uopće ne treba prilagati u englesku verziju?
P: U EPP sustavu kod unošenja potvde dokumenta o stjecanju doktorata predlagatelja unosimo na hrv i engl, pošto imam samo potvrdu na hrv, treba li prevoditi ili da jednostavno uplodam isti dokument ? Isti upit je i za potvrdu da sam imala porodiljni (izadan od Kadrovske službe fakulteta). Znači trebam li nju prevoditi ili uplodam isti dokument?
O: Potvrde o doktoratu, zaposlenju i rodiljnim dopustima nije potrebno prevoditi na engleski jezik. U obje verzije dokumenata u EPP sustavu potrebno je podignuti traženi dokument na hrvatskom jeziku.

P: Molim Vas odgovor na pitanje vezano uz poziv “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2020-02:
U prijavnom obrascu, u cjelini B, dijelu g. Resursi traži se: „opišite troškove predloženog projekta u HRK, uključujući i resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.“ Misli li se pod „resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija“ samo doslovno na financijska sredstva ili taj pojam obuhvaća i davanje administrativne i tehničke podrške, te sveg ostalog što se navodi i u obrascu potpora institucije?
O: Navedeno se odnosi na opremu na raspolaganju za istraživanje, tehnički i administrativnu podršku, i eventualna financijska sredstva.

P: Imam nekoliko pitanja vezanih uz ispunjavanje Application form:
1. Application form, Part A – Applicant, Applicant’s track record
Pod broj 1 traži se: “Five publications in the last 5 years: papers in international peer-reviewed scientific journals with corresponding links, chapters in books, conference papers, monographs, etc.”, dok se pod broj 4 traži: “Conference communications and/or monographs”. Po čemu se sadržaj stavke 4 razlikuje od stavke 1? Navode li se samo proceedings, ili sva konferencijska priopćenja? Što s prezentacijama na konferencijama za koje se ne izdaju proceedings?
2. Application form, Part A – Applicant
U a dijelu (Applicant’s track record) pod broj 8 traži se: “Other significant academic achievements: organization of scientific meetings…”. Kasnije u b dijelu (Applicant’s CV) stoji stavka “ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS”. Koja je razlika između ova dva podatka?
O1: Točka 1 odnosi se na radove publicirane u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radove s konferencija, monografije, itd., dok se točka 4 odnosi na priopćenja s konferencija i/ili monografije.
U Popisu postignuća navode se postignuća koja predlagatelja kvalificiraju za vođenje Uspostavnog istraživačkog projekta.
O2: Točka 8 odnosi se na druga važna akademska postignuća, među kojima može biti organizacija znanstvenih sastanaka, a stavka „organizacija znanstvenih sastanaka“ odnosi se isključivo na znanstvene sastanke.

21. 02. 2020.

P: Prijavni obrazac sastoji se od tri cjeline:
 – Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga (stranice 1–3)
 – Cjelina B – Projektni prijedlog (stranice 4 – 15)
 – Cjelina C – Istraživačka grupa
 – Reference
Znači li to da Cjelina A i Cjelina B zajedno čine maksimalno 15 stranica (kako je navedeno u zagradama), a cjelina C je izvan navedenog ograničenja od 15 stranica?
Ili se ograničenje od 15 stranica odnosi ukupno na sve cjeline, ne uključujući samo reference (kako je navedeno na kraju prijavnog obrasca)?
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.

Edit

20. 12. 2019.

P: Vezano za postavljenje ciljeva (objectives), Objective 1, recite da li se uspostavljanje istraživačke grupe definira u prvom mjesecu projekta kao prva aktivnost ili kad se zaposli recimo PhD? Sto se može navesti kao deliverable te aktivnosti – uspostava istraživačke grupe? Može li se kao druge aktivnosti staviti zapošljavanje phd studenta i eventualno treća aktivnost prijava na buduće projekte? Ostali objectivi su istraživački i u njih bih istraživačke aktivnosti uz nabavu opreme i diseminacijske aktivnosti. Da li je to opravdano ovako?
O: Uspostava istraživačke grupe očekuje se tijekom prve godine projekta, a obično je taj cilj vezan za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda.
Prijava na programe EU i ostale kompetitivne istraživačke natječaje očekuje se tijekom provedbe projekta, a posebice u posljednja dva razdoblja provedbe projekta. Osim istraživačkih ciljeva, u radnom planu mogu se navesti i ova dva cilja.
Obrazac Radni plan izmijenjen je u odnosu na prethodne natječaje. U retku ispod rezultata potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći se oznakama iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima. Molimo pogledati Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.

10. 01. 2020.

P: Obrazac je promijenjen u odnosu na prethodne natječaje.
U uputama piše da se ne navode rezultati “deliverable” koji se odnosi tipa na nabavljenu opremu, zaposlenog doktoranda. A s druge strane trebaju se povezati rezultati iz prijavnog obrasca i financijskog plana s radnim planom. Možete li bit malo jasniji. Znači li to onda da u radni plan pišemo samo rezultate koji se odnose na istraživanje, a da “zanemarimo” ostale rezultate u financijskom planu?
O: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.
U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavke opreme, raspisivanja natječaja za zapošljavanje, pisanja izvješća i sl.
U financijskom planu se ne prikazuju rezultati već troškovi projekta. Radni plan potrebno je povezati sa financijskim planom i pojasniti troškove koji su povezani s pojedinim rezultatima. Trošak, npr. nabavljene opreme (navesti stavke financijskog plana) za novog doktoranda koji se navodi u financijskom planu povezuje se s rezultatima cilja uspostavljena istraživačka grupa.

P: 1. Čitajući “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost” uočio sam izmjene u obrascu “Radni plan”, gdje je navedeno da se planirani rezultati trebaju povezati s oznakama iz financijskog plana. Mogu li se u ovom obrascu kao oznake iz financijskog plana koristiti stavke financijskog plana, npr. 1.1, 1.2, itd.? Treba li navesti samo broj ili cijeli opis pojedinog troška?
2. Treba li u radnom planu navesti aktivnosti i kontrolne točke (milestones), kao što je to bio slučaj u prethodnim obrascima? Ako je to potrebno, gdje se mogu navesti ovi podaci?
3. S obzirom da se obrazac “Radni plan” sada sastoji od 5 razdoblja u kojem se za svako razdoblje navode rezultati D1, D2 itd., kako označiti pojedini rezultat u financijskom planu? Odnosi li se “oznaka iz radnog plana D4.4” koju ste naveli kao primjer na stranici 11 u Uputama na 4. rezultat iz 4. projektnog razdoblja? Možete li pojasniti na što se odnosi prvi, a na što drugi broj?
O: 1. U radnom planu potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana (npr. 1.1., 1.2. itd.) povezujući ih s planiranim rezultatima. Dovoljno je navesti numeraciju stavki iz financijskog plana.
2. Na mrežnoj stranici Zaklade dostupan je obrazac Radni plan koji se ispunjava sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020.
3. U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.

P: U kraćim uputama o obaveznoj dokumentaciji navodi se radni plan, s točkama provjere koje se ne spominju u obrascu radnog plana. Da li ih ne treba onda navoditi?
O: U obrascu Radni plan ne navode se točke provjere.

17. 01. 2020.

P: Imam nedoumicu oko ispunjavanja Radnog plana. U prošlogodišnjem natječaju za Uspostavne projekte eksplicitno je pisalo u Uputama za prijavitelje da Radni plan treba imati dva obavezna cilja: Uspostavljena istraživačka grupa i Prijavljeni projektni prijedlozi na druge izvore financiranja. U ovom godišnjem Natječaju u Uputama nema te stavke. Međutim u odgovorima iz 10. siječnja 2020. pišete: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“. Da li onda i ove godine postoje obavezni ciljevi u Radnom planu ili ne?
O: Projektni prijedlog prijavljen na natječaj UIP-2020-02 treba uključivati dva obavezna cilja Uspostavnog istraživačkog projekta, uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja.

21. 01. 2020.

P: Koja je veza između Obrazac Radni plan; i odjeljka e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Konkretno, trebaju li u oba dijela biti isti Ciljevi, numerirani na isti način, to jest: treba li cilj O1 iz Radnog plana odgovarati cilju navedenom pod O1 u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Zbunjuje me opis ciljeva, u obrascu Radni plan idu i ciljevi zapošljavanja i prijave novih projekata, dok je u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu navedeno da se napisu “znanstveni ciljevi” pa mi se čini da su ciljevi različiti i da ih mogu različito numerirati.
O: U Radnom planu trebaju biti navedeni ciljevi iz Prijavnog obrasca. U Prijavni obrazac i u Radni plan treba navesti znanstvene ciljeve kao i obvezene ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.

24. 01. 2020.

P: P1: Da li bilo prikladno da u radnom planu pišemo listu ciljeva (objectives) prema razdoblju u kojem se realiziraju, a ne da ih sve popišemo na početku? Npr. ako će se aktivnosti potrebne za realizaciju nekih ciljeva raditi prve dvije godine, a preostali ciljevi će se realizirati kroz aktivnosti od 3. do 5. godine projekta? Možemo li u tom slučaju u tablicu radnog plana stavljati npr. O1 i O2 iznad 1. i 2. perioda projekta, a O3, O4 itd. iznad trećeg perioda projekta itd. (ili tome slično)?
P2: Ako znanstvene ciljeve označavamo s O1, O2 itd. (ako smo ih tako označavali u prijavi projekta), da li “administrativne ciljeve” poput uspostavljanja nove istraživačke grupe i sl. možemo označiti drugačije (da se odmah uoče razlike među tim ciljevima)? Ako možemo, imate li kakvu preporuku za to?
O: 1. Radni plan je potrebno ispuniti prema predlošku. Na prvoj stranici navode se znanstveni ciljevi projekta koji se planiraju ostvariti za vrijeme trajanja projekta.
2. Ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta u Radnom planu potrebno je označiti oznakom O a jedan od cilja je i uspostava nove istraživačke grupe .

P: U dijelu gdje se objašnjava radni plan navodi se da radni plan treba biti do 5 stranica. Kako je u prošlom prijavnom roku to bilo do maksimalno 20 stranica, samo provjeravamo – sada je samo 5 stranica?
O: Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat.

28. 01. 2020.

P: Može li se u radni plan pisati analiza koja će se obaviti na partner instituciji, a koja neće biti naplaćena?
O: Analiza koja će se obaviti na suradnoj organizaciji, a nužna je za ostvarenje određenog rezultata, može se opisati u rubrici ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.

P: Možete li mi, molim Vas, objasniti odgovor od 24.01. o radnom planu – Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat. Dakle može imati vise od 5 stranica?
O: Radni plan može imati do pet stranica.

31. 01. 2020.

P: 1. Podrazumijeva li jedno razdoblje period od jedne godine ili npr. 1. razdoblje može trajati 6 mjeseci, 2. razdoblje 2 godine i tako dalje.
2. Na stranici 16 Uputa za prijavitelje piše “da se radni plan treba sastojati od podataka o vremenu postizanja rezultata”, molim Vas da definirate gdje trebamo navesti vrijeme postizanja rezultata?
3. Treba li “Diseminacija rezultata projekta” biti jedan zasebni cilj projekta ili plan diseminacije rezultata treba provesti kroz cijeli radni plan?
O: 1. Jedno razdoblje podrazumijeva period od 12 mjeseci.
2. Planirani mjesec ostvarenja rezultata ne navodi se u Radnom planu.
3. Diseminacija rezultata nije cilj projekta. U Radnom planu potrebno je prikazati rezultate diseminacijskih aktivnosti za svako razdoblje projekta, ako je primjenjivo. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga.

7. 02. 2020.

P: U vezi radnoga plana, navodi se limit od 4000 karaktera. Da li se to odnosi na limit jednoga rezultata (deliverable) ili na limit cijeloga razdoblja? Je li to 4000 “with spaces” ili “without spaces”?
O: Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na rubriku u kojoj je potrebno opisati povezanost istraživačkih aktivnosti i traženih resursa za svako razdoblje projekta zasebno te na broj znakova bez razmaka.

11. 02. 2020.

P: S obzirom na Primjer ispunjavanja radnog plana iz “Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini”, htio bih provjeriti navodi li se sudjelovanje na konferencijama kao zaseban rezultat? Ako je odgovor ne, možete li mi reći u kojem se dijelu prijavne dokumentacije, pored Financijskog plana, treba navesti sudjelovanje na konferencijama?
O: Diseminacija se u radnom planu navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 17.).

18. 02. 2020.

P: U vezi izrade Radnog plana za Uspostavne istraživačke porojekte, zanima me sljedeće:
 1. Smije li se obrisati tekst rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (Dakle, tekst: „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva….“)?
 2. Piše li se plan diseminacije skupno, nakon tablice Radnog plana, ili se plan disiminacije opisuje za svako razdoblje pojedinačno, unutar rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (rubrika s najviše 4000 znakova)?
O1: Opis rubrike u Radnom planu nije moguće brisati.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu za svako razdoblje projekta.

P1: Ako smo u Radnom planu jednu financijsku stavku objasnili u npr. 1. razdoblju, a ona se proteže kroz još nekoliko sljedećih razdoblja (npr. servisiranje opreme kroz 3 godine od ukupnih 5 godina trajanja projekta), trebamo li ponavljati objašnjenje u svakom razdoblju ili je dovoljno jednom napisati objašnjenje i samo tu povezati stavku iz financijskog plana s radnim planom, bez obzira što se ista stavka ponavlja i u sljedećim razdobljima ili je bolje u svakom razdoblju ponoviti objašnjenje?
P2: U odgovoru od 11.02. o Radnom planu i diseminaciji pišete da se diseminacija navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje, ako je primjenjivo. Možete ljubazno Vas molim to još malo pojasniti – to znači da u Radnom planu ispod svakog razdoblja (ili razdoblja u kojem je to primjenjivo) ispod obrazloženja zatraženih sredstava i njihovog povezivanja s financijskim planom trebamo dodati podnaslov Plan diseminacije i objavljivanja i tu opisati planirane publikacije, uključujući kvartile časopisa? Malo je nejasno jer u uputama ovo ne spada u tablicu, barem se tako čini. Da li onda Plan diseminacije ulazi u ovaj broj od 4000 dozvoljenih znakova ili se tih 4000 znakova odnosi samo na povezivanje rezultata iz radnog plana s financijskim planom?
P3: U diseminaciju rezultata inače ulaze i odlasci na konferencije, pisanje diplomskih radova, ali i prezentacija rezultata javnosti na različitim simpozijima. S obzirom da ste u opisu plana diseminacije i objavljivanja naveli samo publikacije, htjela sam provjeriti da li u planu diseminacije trebamo pisati isključivo o znanstvenim publikacijama ili je moguće uključiti i ostale diseminacijske aktivnosti? Jasno da ne možete opisati svaku sitnicu u uputama, zato bih radije provjerila detalje.
O1: Troškove je potrebno povezati s aktivnostima za svako razdoblje zasebno.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu. Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na opis povezanosti aktivnosti traženih resursa.
O3: Plan diseminacije treba obuhvaćati sve rezultate proizašle iz diseminacijskih aktivnosti.

21. 02. 2020.

P: Da li treba uključiti nabavu nove računalne opreme za doktoranda/poslijedoktoranda u radni plan (rezultate, aktivnosti)?
O: Navedene aktivnosti mogu se navesti u rubrici ispod istraživačkih rezultata u kojoj se opisuje povezanost aktivnosti i traženih sredstava iz financijskog plana.

Edit

20. 12. 2019.

P: Ako za uspostavni projekt imamo ugovorenu suradnju sa kolegama koji rade na Sveučilištu/institutu u inozemstvu, da li se troškovi potrošnog materijala i kemikalija te korištenje instrumenta (a radi se o vrlo specifičnim instrumentima, potrošnom materijalu i kemikalijama) na dotičnom Sveučilištu/institutu mogu platiti preko računa kojeg ta institucija izda našem Sveučilištu/institutu (naime institutcija ne dozvoljava dostavu potrošnog materijala i kemikalija od strane osobe koja ne tamo ne radi, pa je ovo jedina opcija)? Ukoliko može, da li je postoji financijska granica za plaćanje pojedinog računa ili ne (procjena je da bi se troškovi analiza koje će obaviti članovi istraživačke grupe mogli kretati između 100 000-150 000kn godišnje tijekom 3 godine) ? Ako je na sve odgovor potvrdan, da li onda te troškove mogu normalno prikazati u financijskom planu kao materijalne troškove istraživanja (to mi je jedino logično jer se ne radi o usluzi već o troškovima materijala i korištenja instrumenata za planirane analize)?
O: Troškovi koje opisujete navode se u kategoriji 1. Troškovi istraživanja u potkategoriji Usluge, a njihova opravdanost se vrednuje.

P: Zanima nas odgovor na pitanje vezano za budžet i opravdanost slijedećeg troška opreme. Naime nama je za istraživanje potrebna oprema čija vrijednost je preko 900 000 kn. Fakultet namjerava kupiti tu opremu zato sto bi se na njoj radile pretrage i terapija pacijenata u sklopu sporazuma s bolnicom a bolnica s HZZO (znači preko uputnice bi dolazili pacijenti). Oprema bi bila locirana na fakultetu. Fakultet će tu opremu kupiti kroz leasing i 60 obroka. U sklopu predloženog projekta tj. budžeta stavili bi plaćanje nekoliko rata za tu opremu u sklopu HRZZ. Recite da li je takav plan opravdan? Održivost predloženog projekta je obećavajuća bas zbog činjenice sto ćemo imati veliki priljev bolesnika koji će dolaziti na te pretrage koje će biti dio standardne skrbi i imaju svoj DTP. Mi bi koristili tu opremu za istraživanje i imali bi pacijente za predloženi projekt i daljnja istraživanja i nakon završetka predloženog projekta.
O: Prema navedenom riječ je o ulaganju u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.

10. 01. 2020.

P: Trebamo li budget u Excelu ispunjavati u HRK ili EUR na oba jezika, ili je nužno da excel na engl bude u EUR?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.

P: 1. Da li se trošak usluga za provođenje tehničkih/stručnih zadataka u vidu prijevoza, smještaja i dnevnica može osigurati suradnicima koji su navedeni u cjelini B, a nisu članovi istraživačke grupe? Ako ne, da li postoji drugi način pokrivanja troška terenskog istraživanja za te osobe ako će provesti nešto za što među istraživačkom grupom ne postoje kompetencije?
2. Da li je moguće osigurati troškove terenskog istraživanja (prijevoz, smještaj, dnevnica) osobi koja je zaposlena na matičnoj organizaciji, a nije uključena u istraživačku grupu jer je zaposlena kao stručni kadar, već bi sudjelovala u nekim aspektima kao tehničar/dokumentarist?
3. Da li se inozemnom članu istraživačke grupe može osigurati trošak odlaska na konferenciju izvan Republike Hrvatske ako predstavlja rezultate koji su proizašli iz rada na projektu i da li tu postoje neka ograničenja koja nisu jasno navedena u uputama?
O: 1. – 2. Prema uvjetima natječaja troškove je moguće planirati samo za članove istraživačke grupe. Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. Nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili članova istraživačke grupe jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta.
Moguće je za potrebe terenskog istraživanja izdati putni nalog tehničkom osoblju zaposlenom na organizaciji.
3. Za inozemnog člana istraživačke grupe moguće je planirati troškove odlazaka na konferencije u Hrvatskoj.

P: Da li član istraživačke grupe koji radi izvan matične institucije (u inozemstvu) ima pravo na financirani dolazak (prijevoz, smještaj, dnevnice) na ‘Istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe’ koja bi se organizirala na matičnoj instituciji?
O: Navedeno je prihvatljivo.

14. 01. 2020.

P: U uputama za prijavitelje stoji: “U financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna za istraživačke projekte.” Zanima me da li se ovo ograničenje odnosi i na Uspostavne istraživačke projekte.
O: Navedeno ograničenje odnosi se na Istraživačke projekte.

P: Čitajući nove “Upute za prijavitelje…” vidim da se stalno spominje da projekt financira bruto II plaću doktoranda i/ili poslijedoktoranda, što bi značilo da bi sada trebao u financijski plan predvidjeti i trošak plaće doktoranda…jer koliko se sjećam prije je bilo to predviđeno samo za poslijedoktorande…pa me sada zanima je li to zaista tako, tj. da li trebam bruto plaću doktoranda predvidjeti u financijskom planu?
Znači glavno pitanje je sada kako će biti financirana plaća doktoranda na HRZZ projektima…samo iz projekta ili će biti mogućnost kao i do sada da ide posebni natječaj za njih, pa onda njihova plaća ne ide iz projektnog budžeta…
Uglavnom, zanima me, da li, barem u teoriji, ja na projektu mogu imati i doktoranda i poslijedoktoranda tako da im plaća ide “iz projekta”? I da li mogu imati dodatno još jednog doktoranda kojeg bi “dobio” preko novog natječaja za izobrazbu doktoranda?
O: Iz sredstava uspostavnog istraživačkog projekta moguće je planirati trošak plaće za doktoranda i poslijedoktoranda. Također moguće je planirati zapošljavanje dodatnog doktoranda putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

17. 01. 2020.

P: Koliki mogu biti troškovi usluga? U uputama piše “trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe”. Možete li to precizirati? Naime meni je jedna od usluga sekvenciranje cijelog genoma, što je puno jeftinije raditi u stranim firmama specijaliziranim za to i ako bi slijedio svoju originalnu ideju, ta bi mi stavka iznosila oko 80 000 kn godišnje u prve 4 godine projekta. Da li je to dozvoljeno? Pošto prelazi 35 000 kn, dostavio bih 3 ponude.
O: Očekuje se da će se u istraživačku grupu uključiti članovi koji mogu odraditi veći dio istraživačkih aktivnosti i stoga je troškove usluga moguće planirati u manjem dijelu u odnosu na ukupan budžet projekta.
Ako je nužno za provedbu istraživačkih aktivnosti u financijskom planu možete planirati navedene troškove i dostaviti potrebne ponude. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.

P: U tekstu natječaja UIP_2020_02 piše:
“Tražena sredstva za provedbu projekta ne mogu biti manja od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove osoblja.”
Što se tiče opreme i materijala, naš istraživački tim će istraživanje provoditi na računalu (razne simulacije) i praktički nemamo nikakvih troškova za materijale i opremu.
Nadalje, u uputama za prijavitelje piše da se za potrebe diseminacije i suradnje može najviše potrošiti do 70.000,00 HRK godišnje što je u petogodišnjem ciklusu 350.000,00 HRK.
Ne izgleda mi realno potrošiti još 150.000,00 HRK na stručnu literaturu i terensko istraživanje (imamo kontejnerski terminal u Rijeci na kojem možemo izvršiti terensko istraživanje)
Imam dva pitanja.
Je li moguće prijaviti projekt s manjim budžetom od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove (plaća i doktorat) novog doktoranda?
Je li moguće prijaviti troškove opreme za neko jače super računalo koje bi ubrzalo izvođenje simulacija s obzirom da je zabranjeno uvođenje troškova za informacijsku opremu?
O: Prema uvjetima natječaja najmanji iznos financiranja (za svih pet godina), ne računajući troškove plaće, za jedan projekt je 500.000,00 kuna.
Svi troškovi navedeni u financijskom planu trebaju odgovarati prirodi projektnih aktivnosti i bit će predmet vrednovanja.

P: 1. Da li je prihvatljiv trošak usavršavanja doktoranda (u obliku tečaja, treninga) u privatnom ovlaštenom/akreditiranom laboratoriju koji raspolaže za istraživanje neophodnom i iznimno skupom opremom koja nije dostupna na našoj instituciji, a koja bi doktorandu omogućila provedbu djela analiza predviđenih istraživanjem i izobrazbu o metodikama za koje članovi istraživačke grupe nemaju kompetencija. Ukoliko da, koliko usavršavanje može trajati i koliki iznos financiranja istog jer prihvatljiv.
2. Može li se za tehničku pomoć (ugovor od djelu) angažirati osobu sa inozemne institucije?
3. Mogu li znanstvenici s inozemnih institucija organizirati neki oblik usavršavanja/radionice na svojoj instituciji u svrhu izobrazbe članova istraživačkog tima? Mogu li se kakva sredstva koristiti u tu svrhu?
O: Prihvatljivi su troškovi usavršavanja doktoranda s jasnim ciljem i programom u trajanju najviše do 14 dana.
2. Sklapanje Ugovora o djelu definirano je važećim aktima matične organizacije. Troškovi tehničara pojašnjeni su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str. 12, fusnota 12.
3. Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja za članove istraživačke grupe u skladu s Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, str. 13.

24. 01. 2020.

P: U obrascu Financijski plan piše da se zeleni tekst ne briše, a u uputama za prijavitelje stoji primjer obrasca ispunjenog zelenom bojom, ali bez zadanog zelenog teksta (materijal, usluge) pa molim uputu kojeg se primjera držati.
O: Naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta označenog zelenom bojom, koji se ne briše.

28. 01. 2020.

P: Trošak licence za nadogradnju softwera je dopušten. Možete li mi molim Vas reći pod koju kategoriju ga upisujemo u financijskom planu?
O: Trošak licence za nadogradnju softwera moguće je planirati u kategoriji 1. Materijalni troškovi.

P: Treba li oprema koja se kupuje sredstvima projekta biti pod garancijom tijekom cijelog trajanja projekta ili je moguće da garantni rok bude kraći? Npr. je li u redu da se oprema kupi u 1. godini projekta, a da garancija traje 2 godine
O: Trajanje garancije opreme nije propisano.

P: Istraživanje koje planiramo provesti zahtijeva korištenje operacijske dvorane na Klinici Veterinarskog fakulteta. Njen najam po danu ima određenu cijenu koja bi, s obzirom na učestalost izvođenja eksperimenta, u konačnici iznosila oko 15% ukupnog predviđenog iznosa financiranja projekta. Sve aktivnosti vezane uz istraživanje obavili bi suradnici – članovi istraživačkog tima. Da li je tom slučaju najam prostora/opreme prihvatljivo prikazati kao materijalni trošak?
O: Navedene troškove je moguće planirati u financijskom planu, u potkategoriji Usluga.

P: 1. Je li moguće naručiti komad opreme čija nominalna vrijednost ne prelazi 400.000 kn, ali s dostavom i PDV-om prelazi?
2. Uz ostalu opremu (sva nužna za provođenje projekta) ukupni trošak opreme bi bio oko 600.000 kn. Je li takav financijski plan opravdan za UIP?
O: 1. Navedeno nije moguće, moguća je nabava pojedinog komada opreme u iznosu do 400.000,00 kn s uračunatim PDV-om.
2. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja te o tome odlučuju stručnjaci iz područja.

P: 1. Projektni prijedlog koji planiramo uključuje sudionike vrlo specifične populacije za koji ne postoji okvir uzorkovanja (roditelje djece s teškoćama u razvoju) te nam je vrlo bitno planirati angažman suradnika/tehničara na terenu potrebnih kompetencija (konkretno voditelje različitih udruga u RH te djelatnike neonatoloških regionalnih centara) čija bi uloga i zadaća bila vezana za regrutaciju sudionika i neke aktivnosti same provedbe istraživanja. Oni su nam spremni pomoći u provedbi istraživanja, a vrlo su nam važni i kao medijatori u kasnijoj diseminaciji istraživačkih nalaza, odnosno provedbi aktivnosti vezanih za praktični/primijenjeni cilj projektnog prijedloga. Međutim smatramo da bi se njihov angažman u provedbi aktivnosti trebao barem simbolično nagraditi određenim iznosom (ugovor o djelu) kako bismo dodatno osigurali ostvarenje svih planiranih projektnih rezultata. Na osnovi HRZZ uputa o financijskom planu smatramo to opravdanim i mogućim, no želimo još jednom provjeriti da li je to tako?
2. Drugo je pitanje vezano za traženje ponuda stručnih usluga koje prelaze 35 000 kn. Naime, u dijelu projektnog prijedloga planirale smo uslugu za provedbu dijela kvalitativnog istraživanja (provedba fokus-grupa i/ili dubinskih intervjua, u kojoj bi se usluga tražila za samu provedbu na terenu, dok bi izradu vodiča, transkribiranje i analizu rezultata radila istraživačka grupa) te smo u planiranju tražile nekoliko ponuda. Agencija koja je na tržištu jedini renomirani izvoditelj takvih usluga dala nam je ponudu koja premašuje navedeni iznos od 35 000 kn, te nas zanima da li je to opravdan razlog za premašivanje iznosa (tj. ne traženje dodatnih ponuda)? U protivnom bismo planirale stručnu uslugu stručnjakinje koja nam je dala povoljniju (nižu) ponudu, međutim pitamo se da li je naša procjena dokaza njenog prethodnog iskustva i kompetencija u provedbi kvalitativnih istraživanja dovoljan / opravdan čimbenik za planiranje njenog angažmana?
O: 1. S obzirom da navedeni suradnici sudjeluju u provedbi istraživačkih aktivnosti, oni mogu biti uključeni na projekt u funkciji suradnika – istraživača, ali za to ne mogu biti plaćeni Ugovorom o djelu.
2. Troškovi navedeni u Financijskom planu predmet su vrednovanja. Ako je trošak usluge 35.000,00 kn ili veći potrebno je dostaviti tri ponude.

P: Smatra li se prihvatljivim trošak objave natječaja za zapošljavanje doktoranda?
O: Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini navedeni troškovi nisu prihvatljivi.

P: U uputama za prijavitelje je među prihvatljivim troškovima u kategoriji diseminacija i suradnja navedeno da je za naknadu za objavu radova s otvorenim pristupom moguće tražiti do 10.000,00 kn po godini. To je premalo, časopisi u području biomedicine/biologije za to traže cca. 2000 eura. Nakon što se doda PDV, dolazimo do cifre od cca. 20 000 kn po radu. S 10 000 kn nije moguće objaviti rad s otvorenim pristupom. Može li se vrijednost za ovaj trošak povisiti?
O: Troškove projekta moguće je planirati u okviru dopuštenih iznosa sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. U prvoj godini projekta maksimalan iznos je 10.000,00 kn, a u narednim razdobljima moguće je prilagoditi iznose vodeći pritom računa da ukupan iznos ne prelazi 50.000,00 kn tijekom cijelog trajanja projekta.

P: U engleskom obrascu Financial plan.xlsx na dnu piše: “all costs should be expressed in HRK”. Je li to greška? Trebaju li troškovi biti iskazani u kunama ili eurima?
O: U engleskoj verziji Financijskog plana iznose troškova treba navesti u eurima.

P: Zanima me da li za iznose veće od 35 000 kn, treba odmah pri prijavi projekta dostaviti 3 ponude, ili se one mogu dostaviti naknadno?
O: Ponude za kupnju opreme potrebno je dostaviti do kraja pregovora o doradi radnog i financijskog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

31. 01. 2020.

P: Da li je moguće napraviti ugovor o djelu za odrađeni rad na terenu (arheološko iskopavanje) s nekim tko nije dio istraživačke grupe, ali je suradnik na projektu? Ako ne da li mu je moguće dati dnevnice za terenski rad ako je u njega uključen jer je riječ o lokalnoj osobi koja donosi bitne informacije samom projektu? Također, na koji način se mogu platiti radnici na terenu? Da li se mogu uključiti i studenti preko ugovora i da li ih u tom slučaju treba navoditi kao dio istraživačke grupe (s imenom/bez imena?)?
O: Suradnici na projektu ne mogu primiti naknadu putem ugovora o djelu, no troškove terenskih istraživanja za navedene osobe moguće je prikazati u okviru putnog naloga.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja moguće je angažirati tehničare. Naknada za obavljanje poslova tehničara može se isplatiti putem ugovora o djelu ili R1 računa.
U slučaju potrebe uključivanja studenata na HRZZ projekte potrebno je navesti imena i prezimena studenata koji se uključuju na rad u projektu te priložiti dokaz da su to redoviti studenti upisani na studijski smjer koji je povezan s temom istraživanja. Također, potrebno je u radnom planu predvidjeti pripremu studenata za ove poslove i osigurati njihovo vođenje i nadzor u radu na projektu. Naknadu za rad studenta ili službeno putovanje povezano s navedenim poslovima moguće je platiti, u skladu s važećim zakonskim propisima, putem ugovora o djelu te putnog naloga.

P: 1. Na pitanje od 10.1.2020. : “P: Trebamo li budget u Excelu ispunjavati u HRK ili EUR na oba jezika, ili je nužno da excel na engl bude u EUR? Odgovorili ste slijedeće : “O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.”
Budući da u obrascu Financijski plan na engleskom jeziku stoji u uputama da se on ispunjava u HRK (including VAT), molim vas da mi točno kazete u kojoj valuti se ispunjava obrazac na financijski plan?
2. Da li se može financijskim planom predvidjeti još jedna školarina (znaci ukupno dvije školarine + placa zaposlenog doktoranda na projektu) za doktoranda za kojeg postoji mogućnost da se zaposli putem natječaja „Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” na sljedećem natječajnom roku?
O: 1. U projektnoj dokumentaciji na engleskom jeziku financijske resurse potrebno je prikazati u eurima.
2. Navedeno je moguće, ali ne istodobno. Dakle, nije moguće predvidjeti u istoj godini dvije školarine.

P: Može li se režijski trošak (struja, voda) koji će biti neophodan za funkcioniranje nabavljene opreme i provođenje projekta navesti u posrednim troškovima?
O: Navedeno je moguće za istraživanja koja vode ka takvim povećanim troškovima i bit će predmet vrednovanja.

P: U tekstu natječaja se navodi da je projekt pogodan za istraživanja koja će rezultirati patentom, te u uputama za prijavitelje navodi se patent kao mogući deliverable. Troškovi patenta se ne navode nigdje kao prihvatljivi i neprihvatljivi.
Ukoliko možete pojasniti ako već stavim patent kao deliverables, da li je prihvatljivo zatražiti sredstva za pisanje i prijavu patenta?
O: Troškovi patentiranja ne mogu se prikazati u financijskom planu projekta.

P: Zanima me da li su sredstva za kategoriju Usluge financijskog plana ograničena?
O: Iznos potkategorije Usluga nije definiran natječajem. Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim
Natječajem.

P: Prilikom konverzije HRK u eure (koje navodimo u obrascima na engleskom jeziku) da li da zaokružujemo brojeve ili ih ostavljamo na npr. dvije decimale (primjerice: 1000 HRK pretvaramo u 134,51 EUR ili 132 EUR)?
O: Pri konverziji kuna u eure potrebno je iznose zaokružiti na veći iznos.

4. 02. 2020.

P: 1. Možete li mi razjasniti razliku između istraživačke radionice koja je pod kategorijom Troškovi istraživanja (Upute str.12) i radionice u kategoriji Diseminacija i suradnja (Upute str. 14)?
2. Također, pod terensko istraživanje je napisano da uključuje prijevoz, smještaj i dnevnice za voditelje i suradnike (Upute str. 12). Ovdje se misli na suradnike koji nisu članovi istraživačke grupe ?
O: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do najviše 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji voditelja projekta s ciljem provedbe istraživačkih aktivnosti. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.
2. U financijskom planu za uspostavni istraživački projekt moguće je planirati troškove za članove istraživačke grupe.

P: Predvidjela bih troškove printanja postera za doktoranda pri odlasku na konferenciju.
Jesu li ti troškovi opravdani?
Ako da, spadaju li u budžet za navedenu konferenciju ili ih trebam posebno dodati (i u koju kategoriju)?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi u okviru troškova konferencije unutar kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje.

P: U Uputama stoji da je za objavu radova s otvorenim pristupom dopuštena naknada u iznosu do 10000 kn po godini.
Ako je primjerice cijena objavljivanja rada u časopisu s otvorenim pristupom 13000 kn, je li moguće kombinirati pokrivanje troška objavljivanja takvog rada na način da se 10000 kn pokrije iz sredstava dodijeljenih od strane Zaklade, a preostalih 3000 kn iz primjerice vlastitih sredstava Fakulteta?
O: Da, moguće je.

7. 02. 2020.

P: 1. Mogu li se članu istraživačke grupe iz inozemstva pokriti troškovi pohađanja tečaja iz složenih statističkih analiza koje održava u Engleskoj?
2. Može li se iz sredstava projekta pokriti trošak simbolične naknade sudionicima istraživanja koji će dobrovoljno sudjelovati u istraživanja. Ukoliko se može pokriti, zanima nas u kojem iznosu je riječ?
3. Mogu li se isplaćivati honorari suradnicima na projektu?
4. Mogu li biti uključeni i/ili zaposleni vanjski konzultanti na projektu?
O: 1. Navedeno nije moguće. Članu istraživačke grupe iz inozemstva moguće je pokriti jedino troškove odlaska na konferencije u Hrvatskoj.
2. Ovakvi troškovi mogu biti prikazani kao posredni troškovi ako je riječ o longitudinalnom istraživanju ili vrsti istraživanja za koju je uobičajeno motiviranje sudionika. Prema uvjetima natječaja posredni troškovi mogu iznositi 10 % od ukupnih sredstava traženih od HRZZ-a te ih je potrebno dodatno pojasniti.
3. – 4. Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće.

P: U tekstu Natječaja za uspostavne projekte stoji:
– Najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta;
– Među prihvatljive troškove pripadaju: troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda).
Da li je projekt prihvatljiv ukoliko se njime predvidi zapošljavanje jednog poslijedoktoranda iz sredstava uspostavnog projekta?
Zapošljavanje doktoranda bih predvidjela temeljem odvojenog natječaja Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, dakle, ne iz sredstava uspostavnog projekta.
O: Sve navedeno je prihvatljivo.

11. 02. 2020.

P: Imam pitanje vezano uz financiranja školarine za doktoranda. Planiram zapošljavanje jednog doktoranda i školarinu za tog doktoranda. Na projektu će kao suradnik biti prijavljen još jedan doktorand koji se neće zaposliti na projektu, ali mu je tema doktorata direktno vezana uz temu projekta. Može li se financirati plaćanje školarine i za taj drugi doktorat, ili bar dio školarine, kako bi poštovali pravilo da nemamo dvije školarine u istoj godini?
Konkretno, možemo li u prvoj godini platiti 20 000 kn školarine suradniku koji nije zaposlen na projektu, a u naredne tri godine doktorandu koji je zaposlen na projektu?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za jednog doktoranda najviše do 20.000,00 kn godišnje i najdulje 3 godine. Tijekom trajanja projekta iz sredstava projekta nije nužno planirati školarinu za istog doktoranda.

P: U excel tablici Financijski plan, u rubrici 2.2. Školarina za doktoranda stoji da treba upisati naziv doktorskog studija i ustanovu zaposlenja doktoranda. Je li ovo ” ustanova zaposlenja doktoranda” greška? Treba li upisati ustanovu zaposlenja doktoranda ili ustanovu u kojoj će doktorand upisati doktorski studij?
O: Potrebno je upisati naziv organizacije gdje će doktorand upisati doktorski studij.

P: Da li se članu istraživačke skupine iz inozemne institucije može platiti trošak usavršavanja u inozemstvu? Znamo za odgovor koji se tiče konferencija, no nigdje se ne navode ograničenja za usavršavanje.
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva nisu prihvatljivi troškovi usavršavanja u inozemstvu.

P: 1. Ako neke potkategorije nećemo koristiti, npr.: 1.4. Usluga, naziv vrste usluge za provođenje istraživanja, svaka grupa usluga unosi se kao zasebna stavka, STAVKA, Možemo li to izbrisati iz Financijskog plana ili da sve potkategorije ostavimo, iako je trošak 0 kuna? Ako ostaju, kako ih numeriramo – samo nastavljamo numeraciju (1.4.) odozgo, bez obzira što te potkategorije nemamo ili postoji neki drugi način?
2. Ako putujemo na konferencije u 3 ili 4 godini projekta, trebamo li sada dostaviti i informativne ponude npr. s Booking.com za smještaj ili Croatia Airlines za avio-karte ili je dovoljno da upišem okvirne cijene? Zanima me što će se desiti ako se cijene promijene, tj. hoće li se u tom slučaju očekivati da ustanova snosi razliku troškova ili će to biti moguće dogovoriti za Zakladom?
3. U sklopu projekta htjeli bismo nabaviti laboratorijski sudoper – u prošlom natječaju su me uputili da to navedem pod Troškove opreme – Nova oprema, je li isto tako i u ovom natječaju tj. gdje točno mogu navesti taj trošak?
O: 1. Stavku, za koju nije planiran trošak, nije dopušteno brisati iz financijskog plana i potrebno ju je numerirati prvom sljedećom slobodnom brojčanom oznakom kao što je navedeno u podnožju financijskog plana pod „VAŽNO“.
2. Za odlazak na planirane konferencije nije potrebno dostavljati informativne ponude. Tijekom provedbe projekta voditelj projekta samostalno može prenamijeniti troškove unutar 20 % ukupne rate za izvještajno razdoblje, a u slučaju značajnih promjena projekta Zakladi se može uputiti Zahtjev za izmjenu radnog i financijskog plana.
3. Navedeni troškovi za opremanje laboratorija mogu se planirati u kategoriji 3. Oprema.

14. 02. 2020.

P: Koji broj unosimo u excel budget-u financijskog plana projekata gdje piše navesti broj? Odnosi li se to na broj CALL ID recimo kod sebe vidim ovaj broj za svoj projekt kojeg pripremam /unosim UIP-2020-02-(uklonjena šifra projekta)?
O: Točno, unosite broj koji je vezan uz Vaš projektni prijedlog u EPP sustavu, u pitanju označen s XXXX, a koji slijedi nakon specifikacije vrste i broja natječaja UIP-2020-02.

P: Možete li mi konkretnije odgovoriti što je sve moguće platiti članovima istraživačke skupine koji su iz inozemstva – može li se za njih platiti materijal za istraživanje, usluge i koji tip usluga, terenska istraživanja u njihovim državama čija je svrha uzimanje uzoraka, istraživačka radionica i gdje (RH i/ili inozemstvo), manja oprema, servis i nadogradnja opreme, usavršavanja i gdje (RH i/ili inozemstvo), odlasci na konferencije samo u RH ili i drugdje, te odlazak na završnu radionicu projekta u RH?
O: Članovima istraživačke grupe iz inozemstva moguće je pokriti sudjelovanje na istraživačkoj radionici u RH, dolazak na radne sastanke na matičnoj organizaciji voditelja projekta, dolazak na konferenciju u RH te dolazak na završnu radionicu projekta.

18. 02. 2020.

P: 1. U sklopu projekta planira se nabava opreme za koju je potrebna edukacija od strane proizvođača. Da li je u sklopu projekta prihvatljiv trošak honorara instruktora i putni troškovi koji nisu uključeni u cijenu opreme? Ako je moguća, u koju kategoriju ulazi navedeni trošak?
2. Da li se trošak objave natječaja za zapošljavanje smatra prihvatljivim posrednim troškom?
3. Da li se trošak osiguranja opreme (obavezan prema zakonu i pravilnicima) koja će se kupiti na projektu smatra prihvatljivim posrednim troškom?
O: 1. Navedene troškove moguće je navesti u okviru potkategorije usluga. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.
2. i 3. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi i ne se mogu planirati u okviru posrednih troškova.

P: 1. Prema uputama, pri ispunjavanju financijskog plana, u fusnoti 11 piše da je nabavka računala moguća samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande. Znači li to da je moguće kao stavku u financijski plan, pod troškovi opreme, nova oprema, unijeti nabava novog stolnog i prijenosnog računala za doktoranda?
2. Školarina na Doktorskom studiju poslovne ekonomije i ekonomije na EFZG iznosi 121.500kn. Prema riječima voditeljice službe, školarina se možete platiti u tri rate, pri čemu je prvu ratu potrebno platiti prilikom upisa, što znači da su to tri rate po 40.500kn. Međutim, u uputama na stranici 12 piše sljedeće: školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000kn godišnje, najdulje 3 godine). Može li se onda iz projekta platiti taj cijeli iznos školarine ili ne?
O: 1. Moguće je jednog od navedenog.
2. Ne, iznos troška školarine moguće je planirati u skladu s Uputama.

P: Vezano za prihvatljivost troškova, u planu projekta je nabava uređaja za CHN analizu, za koji je potrebno imati dovod plinova helija i kisika. Može li se u financijski plan predvidjeti troškove razvoda cijevi za plinove? To bi spadalo u instalaciju uređaja do pune funkcionalnosti i ne uključuje građevinske radove.
O: Navedene troškove moguće je planirati u okviru troškova nabave uređaja.

P: Da li se pod troškovima školarine za doktoranda podrazumijevaju i putni troškovi zbog putovanja doktoranda do mjesta pohađanja doktorskog studija (javni prijevoz ili vlastiti automobil), pripadni troškovi smještaja s doručkom i dnevnice?
O: Ne, trošak školarine obuhvaća iznos školarine doktorskog studija.

P: U sklopu ove kategorije, navedeno je da ”Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci”. To podrazumijeva da je odlazak na konferencije predviđen samo za period unutar 1.5 godina? To se odnosi na bilo kojih 1.5 godine unutar trajanja projekta?
O: Najveći iznos kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje je 70.000,00 kn za svaku godinu uspostavnog istraživačkog projekta. Financijski plan za uspostavne istraživačke projekte planira se u 5 razdoblja po 12 mjeseci.

P: Molim vas odgovor na pitanje u koju potkategoriju i stavku prikazati poštanske troškove slanja materijala u RH i u inozemstvo, a vezani su za troškove istraživanja tj. dostavu materijala drugim članovima istraživačke skupine?
O: Navedene troškove je moguće prikazati u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi

21. 02. 2020.

P: 1. Da li treba specificirati datume/mjesece odlaska na terenska istraživanja u financijskom planu?
2. Gdje se u financijskom planu treba navesti nabavka novog softwera?
O: 1. Navedeno nije potrebno specificirati.
2. Navedeni trošak moguće je navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi.

P: Zanima me postoji li ograničenje financijskih sredstava vezano uz nabavku Opreme u Uspostavnom istraživačkom projektu?
P: Da li u financijskom planu postoji limit za troškove kategorije Nove opreme i ako da, koliko je maksimalan iznos?
O:. Gornja granica za nabavku pojedinačnog komada opreme je 400.000,00 kn. Ukupan iznos sredstava u kategoriji 3. Oprema nije ograničen.

P: U Uputama za prijavitelje navedeno je da ”Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci).”.
Da li se pod time podrazumijeva da se konkretno u prvoj i trećoj godini trajanja projekta ide na konferencije u svrhu diseminacije rezultata, a u drugoj i četvrtoj godini da se publiciraju članci u časopisima koji naplaćuju troškove obrade? Pitam radi navedenog perioda od 18 mjeseci, odnosno godine dana.
O: Iznos koji navodite odnosi se na Istraživačke projekte. Najveći iznos kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje je 70.000,00 kn za svaku godinu uspostavnog istraživačkog projekta. Financijski plan za uspostavne istraživačke projekte planira se u 5 razdoblja po 12 mjeseci. Diseminacijske aktivnosti za svako razdoblje projekta nisu definirane, ali trebaju biti u skladu s planiranim rezultatima projekta.

P: U Podkategoriji ”Odlasci na skupove/konferencije/kongrese, POTKATEGORIJA”, predviđen je dosta detaljni opis u kojemu se traži naziv konferencije, mjesto održavanja,… U dosta velikom broju slučajeva konferencije se najavljuju, pripremaju i održavaju unutar jedne godine, zna doći i do odgode ili čak i odgađanja konferencije, a jako teško je i predvidjeti odlazak na neku konferenciju koja se održava redovito (npr. IWA, Elsevier i sl.).
Da li se ovdje općenito može napisati o vrsti konferencije gdje bi se išlo, barem kontinent, tema konferencije ili striktno sve što je navedeno u Excel obrascu?
O: U financijskom planu za troškove odlazaka na skupove/konferencije/kongrese potrebno je specificirati vrste troškova koji se planiraju pokriti iz sredstava projekta i broj osoba koji će ići na skupove/konferencije/kongrese. prilikom prijave na natječaj. Dovoljno je navesti okvirno na koje se konferencije planira ići (međunarodne ili nacionalne) i predvidjeti troškove.

Edit

20. 12. 2019.

P: 1. Je li prihvatljiv član istraživačke skupine koji je stekao diplomu doktorskoga studija prije više od sedam godina, ali je u međuvremenu subspecijalizant? Umanjuje li se vrijeme proteklo od doktorata za vrijeme provedeno u subspecijalizaciji (kao što vrijedi za specijalizaciju?)
2. U kojim sve svojstvima može biti član istraživačke grupe? Koji od njih trebaju dostaviti diplome i dokaze o zaposlenju?
3. Postoje li još neke uloge izvođača projekta osim voditelja i istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.
2. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke grupe mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti. Preslika diplome o doktoratu znanosti i dokaza o zaposlenju treba dostaviti samo predlagatelj projektnog prijedloga.
3. U projektnom prijedlogu navode se voditelj i članovi istraživačke grupe.

P: Možete li mi objasniti tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga za uspostavni istraživački projekt? Naime, u Natječaju objavljenom 29.11.2019. se navodi da: “Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu…” dok se u uputama za prijavitelje na natječaje HrZZ u 2020 navodi da “podnositelj projektnog prijedloga u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta mora biti u stalnome radnom odnosu”. Konkretno Vas onda pitam da li bi mogao prijaviti projektni prijedlog ako sam trenutno poslijedoktorand i institucija (organizacija) prilikom prijave da garanciju (pismom potpore) da će mi pružiti podršku i zaposliti u stalni radni odnos? Znam da je to bilo moguće na prethodnom natječaju za uspostavne projekte pa me zanima da li se to promijenilo?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen tijekom trajanja projekta tako da se možete prijaviti na trenutno otvoreni natječaj Uspostavni istraživački projekti.

P: Prema Vašim uputama natječaj za Uspostavni istraživački projekti HRZZ će uzeti u obzir prijavitelje i članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Moje pitanje je doktorirala sam 11.07.2012 godine, prvo dijete sam rodila 30.03.2005 godine, a drugo 25.06.2007 godine. Obzirom na gornje upute pretpostavljam da se mogu prijaviti na navedeni natječaj ali želim još jednom provjeriti.
P: Nastavno na objavljeni natječaj “Uspostavni istraživački projekti”, najljepše Vas molimo za tumačenje kriterija prihvatljivosti istraživača koji bi prijavili navedene projekte. Naime, kao osnovni kriterij za voditelje projekta po raspisanom Pozivu je da su isti stekli doktorat znanosti najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj.
Ukoliko je predlagateljica projekta doktorirala u 12.2010. godine, a do danas je koristila 2 porodiljna dopusta, da li ista može biti voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta i ukoliko može, koju je popratnu dokumentaciju potrebno dostaviti za dokazivanje npr. rješenja HZZO-a, rodne listove ili ovjerenu potvrdu poslodavca u kojoj će biti navedena razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti.
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Zanima me u kojem se trenutku smatra da je znanstvenik “na projektu”, odnosno je li moguća prijava na dva natječaja u siječnju/veljači 2020. za znanstvenika koji je suradnik na jednom istraživačkom projektu koji je upravo odobren i u fazi potpisivanja?
Naime, planirala bih prijaviti svoj uspostavni projekt, i zanima me smijem li još sudjelovati kao suradnica na jednom drugom (istraživačkom ili HR-Slo bilateralnom istraživačkom) projektu u prijavi?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ-ovom istraživačkom ili uspostavnom istraživačkom projektu.
U to se ubrajaju i HR-Slo bilateralni istraživački projekti.

10. 01. 2020.

P: Na natječaju koji je zatvoren u svibnju 2019. godine prijavila sam uspostavni projekt. Projekt nije pozitivno vrednovan te mi je savjetovano da se, uz izmjenu prema uputama recenzenata, prijavim na sljedeći natječaj. Rok za prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte je 13.2.2020. Ja sam doktorirala 8.2.2013. Znači li navedeno da ne mogu pisati ponovljenu prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte?
P: Mogu li biti se prijaviti i biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta ako sam doktorsku disertaciju obranio 8. veljače 2013., a diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti mi je izdana s datumom 22. rujna 2013. Zaposlen sam kao docent na fakultetu.
O: S obzirom da Vam u trenutku prijave na ovaj natječajni rok ističe više od 7 godina od stjecanja doktorata znanosti ne zadovoljavate uvjete za prijavu na UIP-2020-02, no svakako Vas pozivamo da svoj projektni prijedlog prijavite na natječaj IP-2020-02.

P: 1) Mogu li stručni suradnici s titulom magistra znanosti biti članovi istraživačke grupe u prijavi uspostavnog istraživačkog projekta?
2) U natječaju stoji da kod Uspostavnog istraživačkog projekta u provedbi mogu sudjelovati i drugi istraživači. Pitanje je je li možemo planirati za njih u financijskom planu diseminaciju i materijal za provođenje istraživanja?
O: 1. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti.
2. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.

P: Molila bih Vas objašnjenje što se tiče predlagatelja projekta i člana istraživačke skupine. Naime, u natječaju stoji slijedeće:
“Predlagatelj u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2020-02)”
dok u uputama za predlagatelje stoji slijedeće:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.”
Obzirom da su navedene smjernice u suprotnosti jedna s drugom, odnosno u Pozivu je navedeno kako predlagatelj ne može biti I član istraživačke skupine na projektu koji se prijavljuje na ovom natječaju, a u uputama je navedeno suprotno, ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje koje upute je potrebno slijediti.
O: Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.
Predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2020. godini.

P: Zaposlena sam kao znanstveni suradnik pri Znanstvenom centru izvrsnosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kako imam Ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.12.2022., mogu li s obzirom na navedene uvjete natječaja za voditelje projekta prijaviti UIP?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta što čelnik organizacije jamči u pismu Potpora organizacije.

P: Vidjela sam da kod istraživačkih projekata konzultanti nisu prihvatljivi. Zanima me da li je tako i kod uspostavnih istraživačkih? Mislila sam kao konzultante staviti trojicu starijih kolega koji se već dugi niz godina bave razdobljem kojega namjeravam prijaviti i svojim bi iskustvom značajno doprinijeli provedbi projekta!
Još jedno pitanje vezano uz sudjelovanje studenata na projektu. Da li u projektni plan mogu uključiti izradu diplomskog rada koji je vezan uz temu projekta? I što kada taj student diplomira npr. u drugoj godini provedbe projekta. Da li ja mogu već sada planirati još jednog studenta koji bi se uključio u trećoj godini provedbe ili samo u radni plan kumulativno stavim dvoje studenata?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja UIP-2020-02. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.
Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman dvaju studenata.

P: 1. Da li članovi istraživačke grupe mogu biti i oni znanstvenici (domaći i inozemni) koji trenutno nisu zaposleni u znanstvenoj instituciji? Da li takvi znanstvenici mogu priložiti pismo namjere samo s vlastoručnim potpisom?
2. Da li postoji ograničenje što se tiče većeg (npr. 10 članova) broja članova istraživačke grupe i da li je moguće negativno vrednovanje ako je istraživačka grupa veća?
3. Da li ime tehničara treba unaprijed navoditi u istraživačkoj grupi i ako je odgovor potvrdan da li je onda ona/on iznimka iz pravila 2-7 od doktorata?
O: 1. Navedeno je moguće. U slučaju tom slučaju članovi istraživačke grupe sami potpisuju pismo namjere.
2. Najveći broj članova istraživačke grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
3. Ime tehničara nije potrebno navoditi u istraživačkoj grupi. Obzirom na ulogu tehničara na projektu nisu primjenjiva pravila vezana uz vrijeme stjecanja doktorata.

P: Imam pitanje vezano za članove istraživačke grupe koja se uspostavlja ovim projektom. Kako osoba koju sam planirala uključiti u istraživačku skupinu za 4 mjeseca premašuje pravilo najviše 7 godina od doktorata, u mogućnosti sam staviti njezinog mlađeg suradnika koji je trenutno zaposlen kao suradnik na stručnom osposobljavanju. To je osoba koja je izvan institucije predlagatelja projekta, znaci suradnik s vanjske institucije, ali smatram da bi institucija i osobe koje bi ovim putem uključila u projekt uvelike pridonijeli kvaliteti samog projekta. Zanima me može li takva osoba, znaci suradnik na stručnom osposobljavanju u znanstvenoj instituciji biti član istraživačke skupine.
O: U tekstu natječaja na str. 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

P: Zanima me koliki je minimalni postotak radnog vremena kojeg članovi istraživačke grupe mogu posvećivati provedbi projekta (doktorand iz suradničke institucije čiji je dosadašnji rad povezan s temom projekta te je neophodan za istraživačke aktivnosti projekta).
O: Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se plaću navedenog doktoranda financira iz sredstava HRZZ-a isti ne može biti član istraživačke grupe na drugom projektu s obzirom da za provedbu projektnih aktivnosti na projektu na kojem je zaposlen treba posvetiti 100% radnog vremena. Ako se radi o doktorandu koji ne prima plaću iz HRZZ projekta tada na uspostavnom istraživačkom projektu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe uspostavnog projekta biti mladi znanstvenici koji su već zaposleni kao doktorandi na Znanstvenom centru izvrsnosti? Konkretno, planiram prijaviti projekt čiji bi članovi bili voditelj i još tri mlade osobe koji trenutno nemaju doktorat znanosti, zaposleni su kao doktorandi na drugom projektu (ZCI) koji pokriva njihove plaće.
Dakle, iz ovog projekta bi im se, dok ne doktoriraju, financirali samo poneki odlasci na konferencije, a nakon doktorata bi neki od njih postali potencijalni kandidati za poslijedoktorande na ovom uspostavnom projektu.
U slučaju potvrdnog odgovora, molim vas da navedete koliki postotak radnog vremena bi oni trebali posvetiti ovom projektu dok su istodobno doktorandi na drugom projektu.
O: Članovi istraživačke grupe trebaju projektu posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Mogućnost njihove prijave na ovaj natječaj trebate provjeriti s pravilima financiranja njihovih plaća.

P: Imam nekoliko pitanja u vezi članova istraživačke grupe.
 1. Da li na navedenom projektu mogu biti članovi istraživačke grupe specijalizanti koji su zaposleni samo na klinici te namjeravaju upisati doktorski studij. Ako da, dali im taj studij može biti financiran iz projekta?
 2. Da li na projektu članovi istraživačke grupe mogu biti specijalizanti koji su već na doktorskom studiju koji su odslušali te završavaju svoju disertaciju (ali nisu još obranili disertaciju i stekli dr.sc. naslov).
 3. Da li na projektu mogu biti dr.sc. koji su specijalisti u bolnici ali nemaju ugovor s fakultetom. Dali oni mogu biti na projektu, tj. da li mogu biti postdoktorandi na projektu te primati “kumulativnu placu”. U slučaju da su postdoktorandi na projektu zaklade, da li ti zaposlenici imaju ikakva nastavna zaduženja? hvala na odgovorima
O: 1. Navedeni istraživači mogu biti članovi istraživačke grupe. Iz sredstva projekta moguće je platiti školarinu doktorskog studija ako je doktorski rad vezan uz temu projekta.
2. Navedeno je moguće.
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja.
UIP natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

14. 01. 2020.

P: Je li određeno koliki treba biti postotak radnog vremena za rad na projektu za predlagatelja i članove istraživačke grupe?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena, a članovi istraživačke grupe najmanje 30 %.

P: Može li osoba koja je zaposlena na radno mjesto asistenta do povratka nenazočne djelatnice navesti kao član istraživačke skupine?
O: Navedeno je moguće.

P: Molim Vas da mi pojasnite može li mlada znanstvenica (3 god nakon doktorata) sudjelovati kao članica istraživačkog tima na uspostavnom projektu ako nema ugovor na javnoj znanstvenoj instituciji. Zaposlena je još samo 8 mjeseci kao poslijedoktorand, a u projektnom prijedlogu bi bila u svojstvu članice istraživačke grupe, a ne poslijedoktorandice jer će do početka projekta ispuniti 4 godine na mjestu poslijedoktoranda.
Vezano za upit, mlada znanstvenica bi bila članica istraživačke grupe, a zaposlena je po drugi put na mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu tako da ju ne mogu staviti kao poslijedoktoranda na svoj prijedlog projekta.
Molila bi vas i za pojašnjenje gdje upisujem detalje vezane za suradnike na projektu te mogu li oni biti i iskusni znanstvenici?
O: Ako je istraživač zaposlen na HRZZ projektu 100 % radnog vremena treba posvetiti radu na tom projektu. Moguće je uključenje navedene znanstvenice na uspostavni istraživački projekt u ulozi člana istraživačke grupe po završetku tekućeg projekta na kojem je zaposlena.
Ukoliko je projektnim aktivnostima planiran suradnja s drugim istraživačkim grupama, nju je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B. Znanstvenici kojima je od doktorata prošlo više od 7 godina ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Zanima me da li imam pravo na prijavu Uspostavnog istraživačkog projekta. Naime, doktorirala sam 10.02.2010. godine, ali sam u međuvremenu imala 2 porodiljna. Prvo dijete rodila sam 30.12.2010., a drugo 19.03.2017. godine. Za oba djeteta koristila sam dopust u trajanju od 12 mjeseci.
O: Odgovor se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.

P: Moje pitanje je vezano za člana istraživačke grupe odnosno doktoranda.
Naime iz uputa je jasan postupak zapošljavanja te uloge i obveze doktoranda koji će biti uposlen na projektu. Molila bih Vaše pojašnjenje slijedeće nedoumice: može li član istraživačke grupe biti doktorand koji je već upisao doktorski studij na partner instituciji, a zaposlenik je na drugom institutu.
Navedeni doktorand odnosno troškovi doktorskog studija ne bi bili financirani iz proračuna projektnog prijedloga nego bi doktorand ravnopravno sudjelovao u izvršenju ciljeva, te sudjelovao u financijskom planu (diseminacija, troškovi konferencija ..) kao i ostali članovi grupe i eventualno dio podataka koji bi proizašli iz projektnih ciljeva uključio u svoju doktorsku disertaciju. Napominjem kako bi svojim angažmanom pridonio kakvoći izvođenja projektnih ciljeva.
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu kojemu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena što treba biti vidljivo iz pisma namjere kojega potpisuje čelnik organizacije na kojoj je doktorand zaposlen.

17. 01. 2020.

P: Da li se suradnici koji nisu članovi istraživačke grupe (dakle koji mogu sudjelovati te im se sukladno pravilima može financirati dolazak na radionicu ili skup na matičnu organizaciju predlagatelja, važni su zbog svojih kompetencija), navode u Cjelini B pod dio f (/Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja) ili na drugom mjestu?
P: U provedbi projekta sudjelovali bi i iskusni istraživači koji posjeduju dio materijala koji će se eksperimentalno obraditi u okviru ovog projekta, te u čijim bi se inozemnim laboratorijima provodilo znanstveno usavršavanje doktoranada. S obzirom na to da ovi znanstvenici prema Uputama ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu sudjelovati u provedbi projekta, kako navesti njihovu ulogu na projektu? Mogu li se njihovi dolasci u Hrvatsku na radne sastanke u okviru provedbe projekta financirati ovim projektom?
O: Troškove radnih sastanaka ili istraživačke radionice na matičnoj organizaciji predlagatelja moguće je planirati za članove istraživačke grupe. Troškovi gostovanja suradnika opravdani su u slučaju organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica na matičnoj organizaciji, a u tom slučaju mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.
Ulogu suradnika moguće je prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini B, a rubrika ovisi o segmentu istraživanja u kojem će suradnici sudjelovati.

P: 1. Može li znanstvenik koji je predlagatelj projektnog prijedloga s hrvatske strane (glavni istraživač iz Hrvatske) na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
2. Može li znanstvenik koji će biti prijavljen kao član istraživačke grupe na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
O: 1. – 2. Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga ne može biti prijavljen kao član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu.

P: Znam da u istraživačkoj grupi ne može biti osoba kojoj je proteklo više od 7 godina od doktorata no što je s osobama koje nisu niti upisivale doktorski studij jer ne rade u sustavu znanosti? Konkretno – može li član grupe biti muzejski kustos? Muzejski materijal bi bio korišten u projektnim aktivnostima.
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe.

P: 1. Kod uspostave istraživačke grupe i/ili laboratorija, u natječajnoj je dokumentaciji navedeno da članovi mogu biti i studenti. Moraju li se studenti u prijavi navesti imenom i prezimenom ili se mogu tijekom trajanja projekta izmjenjivati. Ako uzmemo u obzir da se studenti u 5 godina izmjene iz brojnih razloga (završe dvije razine studija, prebace na drugi studij, prekinu studij, nisu više u mogućnosti sudjelovati na projektu iz privatnih razloga i slično) teško je računati sa istim osobama cijelo vrijeme trajanja projekta.
2. Koliki broj studenata se može priključiti istraživačkoj skupini, koji troškovi su prihvatljivi za studente i na koji način im se mogu isplaćivati?
3. Postoji li mogućnost zaposlenja jednog doktoranda na 4 godine (odmah) i jednog poslijedoktoranda na 2 godine (u kasnijoj fazi projekta – 3.godina)?
4. Mogu li suradnici u istraživanju biti strani državljani koji rade na institucijama izvan Hrvatske. Ukoliko da, koji su uvjeti njihovog uključivanja u projekt?
O: 1. Prilikom prijave projektnog prijedloga nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe. Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman studenata u broju koji odgovara potrebama projekta.
2. Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta. U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str 11. – 16. navedeni su prihvatljivi troškovi za članove istraživačke grupe.
3. Navedeno je moguće.
4. Suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu mogu biti znanstvenici iz inozemstva, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe. Podrazumijeva se da su suradnici relevantni stručnjaci u području istraživanja koji svojim iskustvom i kompetencijama mogu doprinijeti provedbi planiranih projektnih aktivnosti.

21. 01. 2020.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti iz drugih država i može li se istraživanje (što uključuje kupovinu kemikalija, materijala, putne troškove za terenska istraživanja i dr…) provesti i u njihovoj zemlji osim u RH? Kakve su mogućnosti slanja kemikalija, materijala i dr. za potrebe istraživanja od RH u njihovim državama i obrnuto?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Ako je planirano da se dio istraživanja provede na suradnim organizacijama u inozemstvu moguća je nabavka i slanje potrošnog materijala do tih organizacija. Za članove istraživačke grupe iz inozemstva moguće je planirati troškove terenskih istraživanje.

P: 1. S obzirom da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe da li se očekuje da i njihov diplomski rad bude vezan uz neki segment unutar projekta?
2. Da li član istraživačke grupe može biti doktorand koji je već na trećoj godini doktorskog studija i da li u tom slučaju dio doktorske disertacija mora biti povezano s projektom?
3. Član 1. bio bi kolega koji će kroz dva mjeseca obraniti svoju disertaciju. Da li da već sada priložim njegov životopisi i navedem ime i prezime, pošto još do kraja prijave na natječaj neće imati matični broj znanstvenika?
4. Koja je uloga suradnika na projektu, pošto ste kao odgovor na jedno od pitanja naveli da suradnici ne mogu biti dijelom radnog i financijskog plana.
5. Kolegica je prije nekog vremena zamrznula svoj doktorski studij. Da li ju ja mogu staviti kao člana istraživačke grupe i ako da, treba li ona odmrznuti svoj status? Ukoliko treba, da li i njezin doktorat mora biti povezan s projektom?
O: 1. Sudjelovanje studenta treba biti jasno prikazano radnim planom projekta i pojašnjeno u prijavnoj dokumentaciji. Ukoliko je diplomski rad povezan s provedbom projekta prikazat će se kao dio izvješća o provedbi projekta.
2. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe. Tema doktorske disertacije člana istraživačke grupe ne treba biti povezana s temom projekta, ali njegovo sudjelovanje na projektu treba odgovarati potrebama projekta. U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva u Prijavnom obrascu.
3. Pri prijavi projektnog prijedloga u Prijavnom obrascu potrebno je navesti životopise članova istraživačke grupe.
4. Suradnici mogu svojim iskustvom i savjetima pomoći članovima istraživačke grupe u provođenju projektnih aktivnosti. Za suradnike nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta.
5. Navedena znanstvenica može biti članica istraživačke grupe bezobzira na status doktorskog studija. Tema doktorskog rada ne treba nužno biti povezana s temom projekta, no očekuje se da članovi istraživačke grupe svojim kompetencijama doprinose realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

24. 01. 2020.

P: Obraćam Vam se u svezi s pitanjem postotka radnoga vremena na uspostavnim projektima jer nisam uspio pronaći odgovor u uputama i natječajnome tekstu.
Zanimalo bi me kada bih sada sudjelovao u uspostavnome projektu kao član istraživačke skupine (a zaposlen sam na instituciji na radnome mjestu docenta), bi li mogao nakon dvije ili tri godine prijaviti uspostavni projekt u svojstvu voditelja, te ako je odgovor potvrdan, koliki bi tada trebao biti postotak radnoga vremena na prvome i drugome projektu kako bi ta opcija bila moguća.
O: Navedeno je moguće. Postotak radnog vremena definiran je uvjetima natječajnog roka.

P: 1. U odgovorima na pitanja od 17.1. (dio Voditelji i članovi istraživačke grupe) navodite da “nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe” što pretpostavlja da studenti mogu biti dio istraživačke grupe, kao i u odgovoru da “Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta”. Ako namjeravamo uključiti studente u rad na projektu, treba li onda u Cjelini C u tablici navesti studente kao članove istraživačke grupe ili ne?
2. Također mi iz nekih odgovora (14.01.2020.) u dijelu Voditelji i članovi istraživačke grupe nije jasno može li se uz doktoranda čije se zapošljavanje i školovanje predviđa financirati iz projekta, u istraživačku grupu uključiti i doktorand koji već radi na matičnoj instituciji. Da budem jasnija, može li asistent koji je tek zaposlen na instituciji (uklonjen naziv organizacije) i financiran je od strane MZO, koji će kroz mjesec-dva upisati doktorski studij, biti dio istraživačke grupe, sudjelovati u izvršenju ciljeva projekta te dio podataka uključiti u svoju doktorsku disertaciju? Mogu li se za njegove aktivnosti (edukacija, konferencije i sl.) također predvidjeti troškovi u financijskom planu u prijavi UIP-2020-02? Treba li se onda u Cjelini C u tablici navesti i tog drugog doktoranda kao člana istraživačke grupe (imenom i prezimenom) ili ne?
O: 1. Sve članove istraživačke grupe potrebno je planirati i navesti u Cjelini C.
2. Uz doktoranda koji se zapošljava na projektu moguće je u istraživačku grupu uključiti i doktoranda čija se plaća neće financirati iz sredstava projekta. Za navedenog doktoranda moguće je planirati iste troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe te ga je potrebno navesti u Cjelini C imenom i prezimenom kao člana istraživačke grupe.

P: Da li poslijedoktorand, koji je trenutno zaposlen na tekućem istraživačkom projektu (projekt završava 2022. godine), može biti i član radne skupine uspostavno-istraživačkog projekta kojeg planiram prijaviti?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 14. siječnja.

P: Može li doktorand raditi u nastavi i u kojem postotku?
O: UIP natječajem predviđa se zapošljavanje doktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se doktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za doktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

P: U tekstu natječaja UIP 2020/02 stoji da
 – članovi istraživačke grupe tijekom cijelog trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti
 – u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe,
ali u uputama za prijavitelje stoji da su prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompeticijama pridonose provođenju projekta.
Stoga je moje pitanje može li osoba koja je stručni suradnik u sustavu znanosti, nema upisan ni završen doktorski studij, neće ga ni upisivati, biti član istraživačke grupe jer je zbog svojih kompetencija bitna za provedbu projekta. Ako može, u kojem svojstvu prijavljujem tu osobu, kao istraživača?
O: U uvjetima Natječaja na stranici 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

28. 01. 2020.

P: U jednom od objavljenih odgovora naveli ste da osobe koje ne rade u sustavu znanosti mogu biti članovi istraživačke grupe iako nisu i neće upisati doktorski studij (pitanje se odnosilo na muzejskog kustosa). U našem slučaju, radilo bi se o osobama koje rade u sustavu zdravstva (namjeravamo koristiti kliničke uzorke) – mogu li liječnici/inženjeri koji bi nam slali uzorke biti članovi istraživačke grupe?
Neki liječnici imaju doktorat znanosti stečen prije više od 7 godina, ali ne rade u sustavu znanosti. Mogu li oni biti članovi istraživačke grupe na uspostavnim projektima?
O: Navedene osobe ne mogu biti članovi istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu, ali ih je moguće uključiti na projekt u ulozi suradnika. Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu.

P: Da li suradnici na projektu, koji nisu članovi istraživačke grupe, trebaju dostaviti životopis i pismo namjere?
O: Za suradnike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere.

31. 01. 2020.

P: Na uspostavnim istraživačkim projektima mogu sudjelovati suradnici koji ne mogu biti članovi istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 godina od doktorata). Za njih nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta. Odnosi li se i na njih pravilo da ako već imaju dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, onda na uspostavnim projektima ne mogu biti suradnici?
O: Suradnja s znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a.

P: 1. Kako planiramo u sklopu projekta osnivanje genetskog laboratorije u kojem bi se provodile analize u kasnijim godinama projekta (u prvoj godini samo sakupljanje uzoraka i nabava opreme, montaža i sl.) da li je moguće planirati zaposlenje poslijedoktoranda u drugoj godini projekta na 24 mjeseca kako je i predviđeno natječajem? Napomenuli bi da istraživački tim u startu ima četiri mlada istraživača, 3 s doktoratom i jedan doktorad na drugom projektu), te smo planirali i uključivanje dva studenta Ms studija.
2. Da li je moguće predvidjeti zaposlenje doktoranda preko Natječaja Izobrazba novih doktora znanosti u prvoj godini projekta, i da li to treba provesti kroz cijelu projektnu prijavu (radni plan i ostalo)?
O: 1. Navedeno je moguće.
2. Navedeno je moguće i potrebno je prikazati u projektnoj dokumentaciji.

P: Moj upit vezan je za prihvatljivost dviju kolegica za sudjelovanje u istraživačkom timu uspostavnog projekta UIP-02-2002:
1. kolegica koja je u studenom 2009. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija, doktorata i poslije doktorata) tri puta bila na porodiljnom za troje djece
2. kolegica koja je u kolovozu 2011. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija i doktorata) dva puta bila na porodiljnom za dvoje djece
Naime, iz uputa i odgovora na pitanje ne mogu razabrati računa li se i cjelokupno vrijeme karijere na institutu (uključujući i izradu magisterija i doktorata).
O: 1. – 2. Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

4. 02. 2020.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti doktorandi koji su na tekućem HRZZ IP projektu zaposleni preko Projekta razvoja mladih istraživača? Npr. neke aktivnosti i rezultati mogu biti zanimljivi i iskoristivi za oba projekta?
2. U odgovorima na pitanja navedeno je da članovi istraživačke skupine mogu biti istraživači zaposleni na inozemnim ustanovama. Vrijede li za njih ista financijska pravila kao da su zaposleni na ustanovi na kojoj se provodi projekt? Može li se njima npr. financirati sudjelovanje na konferencijama i slično?
3. Za članove istraživačke skupine se očekuje da 30% radnog vremena provode na aktivnostima projekta. Postoji li minimalno vrijeme (broj mjeseci) koje netko može biti angažiran na projektu da bi se smatrao članom istraživačke skupine?
O: 1. Navedeni doktorand na istraživačkom projektu treba posvetiti 100 % radnog vremena stoga ne može sudjelovati u provedbi aktivnosti na uspostavnom istraživačkom projektu. Doktorandi zaposleni na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu sudjelovati u provedbi nekih aktivnosti ukoliko je to u skladu s predviđenom temom doktorske disertacije odnosno ukoliko neće ugroziti provedbu Plana razvoja karijere doktoranda, međutim ne mogu biti članovi nove istraživačke skupine jer su članovi istraživačke grupe svoga mentora.
2. Navedenim znanstvenicima moguće je pokriti troškove dolaska na konferencije u koje se održavaju u Hrvatskoj.
3. Navedeno nije propisano uvjetima natječaja.

P: Lijepo bih molila da li mi možete potvrditi da li za suradnike na projektu koji nisu članovi istraživačke grupe vrijedi:
a) pravilo od 2 do 7 od doktorata
b) pravilo da smiju biti najviše na 2 HRZZ projekta
Također, da li za te suradnike treba slati njihov životopis, pismo namjere i naglasiti koliko posto vremena će sudjelovati u implementaciji projekta.
O: Suradnja sa znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a te se na njih ne odnosi ograničenje od 2 do 7 godina od stjecanja doktorata. Za navedene znanstvenike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere te se njihova uloga ne navodi u radnom i financijskom planu projekta.

14. 02. 2020.

P: Ako želimo u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta na matičnoj instituciji ugostiti inozemnog znanstvenika koji bi održao radionicu u vezi vrlo specifične analize podataka vezano uz projekt, može li to biti znanstvenik koji nije dio istraživačkog tima, jer se radi o redovitom profesoru koji je doktorirao puno prije pa prema tome ne može biti dio istraživačke grupe (samo znanstvenici s doktoratom u proteklih 7 godina) već će se voditi kao vanjski savjetnik. Pri tome mislim uvrstiti troškove pod kategoriju 4. Training, dissemination and collaboration costs, podkategoriju Organising meetings/conferences/congresses/workshops – točku 4.8. Cost of the Principal Investigator or team member or guest lecturer related to the meeting/conference/congress/workshop to be organised, venue, duration, costs to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems for event manager or associate or guest lecturer to the m/c/c/w). Ili je ovako nešto moguće samo i isključivo za članove istraživačke grupe?
O: Navedeno je moguće uvrstiti u kategoriju 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje te je trošak potrebno pojasniti u Prijavnom obrascu, dio f. Resursi.

P: Može li osoba zaposlena na radnom mjestu ‘Viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju’, koja nema doktorat te neće upisivati doktorski studij i doktorirati u okviru projektnog prijedloga koji prijavljujemo, biti član istraživačke grupe?
O: Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti. Osobe bez doktorata mogu sudjelovati u provedbi projekta, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Koliko smo shvatili, postoje dvije moguće situacije statusom studenta na projektu :
1. Studenti mogu biti uključenu u istraživačku skupinu. Na jednom mjestu u pitanjima i odgovorima govorite da je potrebno navesti ime i prezime studenta, no na drugom da nije potrebno. Možete li pojasniti? Konkretno, za potrebe terenskog dijela projekta mi trebaju 3 studenta kroz 4 godine. Mogu li staviti u istraživačku grupu 3 studenta bez imena u periodu 1-48. mjesec? Ovdje ne podrazumijevam 3 konkretne osobe već 3 studenta koji imaju iskustvo koje nam treba, a mijenjat će se kako će koji biti slobodan, odnosno još u statusu studenta. Neki studenti će diplomirati u te 4 godine. I da li je prihvatljivo troškove dnevnice, prijevoza i smještaja za te studente isplatiti preko putnog naloga?
O: U trenutku pripreme projektnog prijedloga moguće je navesti planirani broj studenata uključenih u istraživanje. Budući da je jedino članovima istraživačke grupe moguće pokriti troškove iz HRZZ projekta, u tijeku provedbe projekta, a prije provođenja aktivnosti potrebno je Zakladi, u skladu s važećim pravilima podnošenja zahtjeva, dostaviti zahtjev o uključenju odabranih studenata u istraživačku grupu.

P: Recite mi nakon što upišem u profilu da mi je obrana doktorata bila 23.7. 2012 jel treba negdje dodatno pojasniti u ovom EPP sustavu ili je dovoljno pod dokumente uplodati potvrdu rodiljnog dopusta?
Na što se odnosi ovaj upit, nije mi jasno?
Broj dana za koje se produžuje mogućnost prijave na natječaj (ako je primjenjivo):
Number of days for extension of the eligibility (if applicable):
da li se taj upit odnosi na porodiljni? Znači meni je datum obrane doktorata bio 23.7.2012, a na porodiljnom sam bila od 20.4.2017-10.6.2018 prema mojoj računici to iznosi 6,5 god. Kako da sad to pretvaram u dane ne razumijem.
Ako se odnosi na porodiljni što i kako unosim?
O: Uz upisivanje datuma stjecanja doktorata, potrebno je odgovoriti na pitanje o produženju mogućnosti prijave na natječaj/extension of the eligibilty. Pitanje se odnosi na trajanje prekida u karijeri (u danima), čime se zadovoljava uvjetima natječaja.

P: Prijavljujem uspostavni istraživački projekt. Prilikom prijave, u želji da ispunim sve za administrativni obrazac želim unjeti članove Istraživačke skupine. Moji članovi bi trebali biti doktorski student i poslijedoktorand koje bi tek trebalo zaposliti jednom kad bi se ovaj projekt odobrio. Kako da ih unesem u EPP obrazac pošto me tu traži identifikacijski broj znastvenika koji još nemam za njih?
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet još nije poznat nije moguće upisati u EPP sustav. Planirano priključivanje doktoranda i poslijedoktoranda u projekt potrebno je predvidjeti u Prijavnom obrascu, cjelina C, gdje se navode kao P i/ili D.

P1. Može li član istraživačke grupe biti trenutno nezaposlena osoba odnosno studentica koja je nedavno diplomirala (koja svojim kompetencijama doprinosi realizaciji planiranih projektnih aktivnosti)? Ukoliko da, potpisuje li sama pismo namjere?
P2. S obzirom da u projektnoj prijavi možemo predvidjeti uključivanje dodatnog doktoranda, zaposlenog putem natječaja HrZZa “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, možete li reći koji su očekivani okvirni datumi raspisivanja natječaja u idućih 1-2 godine kako bismo ga uvrstili u radni plan?
O1: Da, moguće je. Točno, studentica sama potpisuje pismo namjere.
O2: Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača“ prati raspisivanje natječajnih rokova za istraživačke projekte te će biti raspisan nakon vrednovanja prijava ovogodišnjeg natječaja za uspostavne i istraživačke projekte, predvidivo krajem 2020. godine.

21. 02. 2020.

P: Da li članica istraživačke grupe može biti kolegica koja je doktorirala u srpnju 2012. te je koristila porodiljni dopust u razdoblju od 1.3.2018. do 24.2.2019. godine?
O: Za navedenu članicu istraživačke grupe period od 7 godina od stjecanja doktorata može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U prijavi na natječaj se pod ostale dokumente može dostaviti potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Nakon zadnje evaluacije recenzenti su tražili da dodam na projekt eksperta za bioinformatiku. Zanima me da li mogu dodati vanjskog suradnika na uspostavni projekt koji je doktorirao prije vise od 7 godina i kako se zove takva suradnja, da li je ta osoba dio istraživačke grupe ili nije, trebam li dodati njegov cv, i pismo potpore naime radi se o znanstveniku iz francuske koji je visoko specijaliziran u području kojim se bavim i prema dobivenim recenzijama na prošlom natječaju zaklada ne želi financirati projekt bez takvog stručnjaka.
O: Navedena osoba ne može biti član istraživačke grupe, ali može pomoći u provedbi projektnih aktivnosti. Za istraživače koji nisu članovi istraživačke grupe nije potrebno dostaviti životopis niti pismo namjere, njihovu ulogu moguće je opisati u Prijavnom obrascu u cjelini B.

Edit

20. 12. 2019.

P: Smije li postdoktorand koji je trenutno suradnik/istraživač na Uspostavnom projektu koji se već provodi sada prijaviti svoj vlastiti Uspostavni projekt u svojstvu voditelja projekta?
O: Uvjeti za voditelja uspostavnog istraživačkog projekta navedeni su u tekstu natječaja, str 2. Voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti stalno zaposlen.

10. 01. 2020.

P: Da li mladi istraživači (doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, smiju držati određeni postotak (satnicu) vježbi u sklopu nastave na instituciji koja je nositelj tog projekta? Također, da li mladi istraživači (doktorandi) smiju sudjelovati u stručnim poslovima u kojima je institucija nositelja projekta nosioc ili sudionik u stručnom poslu (projektu)?
O: Doktorand koji je zaposlen na Uspostavom istraživačkom projektu, može sudjelovati u nastavi no onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu projekta te na izradu njegove disertacije.

P: Pripremam prijavu na Uspostavne istraživačke projekte. Budući da natječaj predviđa zapošljavanje doktoranda, zanima me što je s potencijalnim kandidatima na to mjesto koji su prethodno već upisali doktorski studij, odnosno trajanje njihovog ugovora. S obzirom na predviđene aktivnosti bilo bi poželjno određeno predznanje kandidata pa bi se kandidati s već upisanim studijem mogli bolje uklopiti u projekt, no u odgovorima iz prethodnih godina (koje ne nalazim više na vašem webu) spominje se skraćenje ugovora s obzirom na odslušan studij.
U slučaju da odabrani kandidati žele promjenu teme kako bi se prilagodila potrebama projekta, može li se ugovor sklopiti na predviđene 4 godine kako bi se podaci iz istraživanja mogli uklopiti? Ukoliko kandidat nije obranio temu, pretpostavljam da nema zapreke.
O: Navedeni potencijalni kandidat može se prijaviti na javni natječaj za zapošljavanje doktoranda. Predviđeno vrijeme financiranja doktoranda je 4 godine međutim, ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već upisao doktorski studij trajanje njegovog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao. Promjena teme doktorskog rada nema utjecaja na određivanje trajanja ugovora o zapošljavanju.

17. 01. 2020.

P: Molila bih vas informaciju vezano za trajanje zaposlenja postdoktoranda na uspostavnom projektu. U uputama za prijavitelje se navodi da pojedini postdoktorand može bit zaposlen najviše do dvije godine. U mom slučaju postdoktorand prima plaću iz drugog izvora pa me zanima jeli moguće njegovo sudjelovanje dulje od 2 godine na projektu.
O: U tom slučaju poslijedoktorand može sudjelovati na uspostavnom istraživačkom projektu kao član istraživačke grupe dulje od dvije godine. U Uputama za prijavitelje navedeno je pravilo koje se odnosi na poslijedoktoranda kome se plaća pokriva iz sredstava projekta.

P: Da li je na Uspostavni istraživački projekt kao poslijedoktoranda moguće zaposliti osobu koja je doktorat stekla na projektu kojeg financira HRZZ?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju.

7. 02. 2020.

P: Kao člana istraživačke skupine imat ću kolegicu koja je doktorirala i koja je trenutno na poziciji višeg asistenta na Fakultetu. Da li se ona, u slučaju da joj se ne produži ugovor tijekom trajanja uspostavnog, može javiti na natječaj za postdoktoranda čije zapošljavanje smo predvidjeli u projektu i ako zadovolji uvjete javnog natječaja se zaposliti kao postdoktorand na teret HRZZ-a?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj. Ako navedena osoba zadovoljava kriterije za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda može se prijaviti na javni natječaj.

14. 02. 2020.

P: Namjeravam se prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta na natječaju UIP-2020-02. Zanima me da li član istraživačke skupine može biti doktorand kome sam mentor i koji je zaposlen preko Projekta razvoja mladih istraživača na našoj instituciji u sklopu projekta iz programa Horizon 2020 koji završava tijekom ove godine? Doktorand je završio tek prvu godinu doktorskog studija, te je potrebno da nastavi istraživanje i razvija svoju znanstvenu karijeru. Da li je moguće da nastavi svoje istraživanje u sklopu Uspostavnog projekta koji je bliske tematike? Da li je u tom slučaju moguće planirati financiranje školarine doktoranda s Uspostavnog projekta, budući da se iz Projekta razvoja mladih istraživača financira samo doktorandova plaća?
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe Uspostavnog istraživačkog projekta. Moguće je planirati trošak školarine za preostale godine doktorskog studija.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI
 

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije. Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

1. Zajednički projekt slovensko-hrvatske istraživačke grupe podnosi slovenski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem ARRS-a.
2. Hrvatski istraživač istovremeno podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.
3. Prijava HRZZ-u se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana, Potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.
4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.

Ukratko o natječaju IPS-2020-01:
Datum raspisivanja natječaja: 13. prosinca 2019.
Rok za prijavu: 29. siječnja 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

TEKST NATJEČAJA “ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ IPS-2020-01 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)

Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpora organizacije (.doc)

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

CALL FOR PROPOSALS – Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects (.pdf)

* Work plan (.doc)
* Financial plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)


 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti


Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 21. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji. Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

Prijavna dokumentacija:
Obrazac A – Prijava mentora (.doc)
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda (.doc)
Obrazac C – Potpora Organizacije (.doc)

PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA (.pdf)
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA (.pdf)
NACRT UGOVORA (.pdf)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

ODGOVORI NA UPITE


 

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 26. kolovoza 2019.
Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.
Projekt treba provesti do kraja 2020. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.

Natječajna dokumentacija: 
Natječaj – Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)
Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač) (.doc)
Letter of support of the ERC Principal Investigator (u slobodnoj formi)

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta (.doc)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (.pdf, kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)


 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)

* PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
* OBRAZAC ZA PROŠIRENI SAŽETAK (.doc)
* OBRAZAC PONOVLJENA PRIJAVA (.doc)

* RADNI PLAN (.doc)
* FINANCIJSKI PLAN (.xls)
* OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)

* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE A (.pdf)
* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE C (.pdf)

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

* Call for Proposals IP-2019-04 (.pdf)

* Application Form (.doc)
* Extended Abstract Form (.doc)
* Repeated Submission Form (.doc)

* Work Plan (.doc)
* Financial Plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)

* Evaluation Criteria A (.pdf)
* Evaluation Criteria B (.pdf)
* Evaluation Criteria C (.pdf)

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr. Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu.


 

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.

Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije.

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.

Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva.
Predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)

* PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
* OBRAZAC ZA PROŠIRENI SAŽETAK (.doc)
* OBRAZAC PONOVLJENA PRIJAVA (.doc)

* RADNI PLAN (.doc)
* FINANCIJSKI PLAN (.xls)
* OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)

* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE A (.pdf)
* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE C (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

* Call for Proposals UIP-2019-04 (.pdf)

* Application Form (.doc)
* Extended Abstract Form (.doc)
* Repeated Submission Form (.doc)

* Work Plan (.doc)
* Financial Plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)

* Evaluation Criteria A (.pdf)
* Evaluation Criteria B (.pdf)
* Evaluation Criteria C (.pdf)

Svi upiti vezani uz natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu uspostavni@hrzz.hr. Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu.


 

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”


Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31. svibnja 2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.
Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.
Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/). EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Natječajna i prijavna dokumentacija:

PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga (.pdf)
PZS-2019_Call for Proposals (.pdf)

PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga (.pdf)
PZS-2019_Guide for Applicants (.pdf)

PZS-2019_Administrativni obrazac (.pdf) – administrativni se obrazac automatski generira iz EPP sustava
PZS-2019_Administrative form (.pdf)

PZS-2019_Obrazac za prijavu (.doc)
PZS-2019_Application Form (.doc)

PZS-2019_Obrazac za životopis_Voditelj projekta (.doc)
PZS-2019_CV Form_Applicant (.doc)

PZS-2019_CV Form_Co-leader (.doc)

PZS-2019_Financijski plan (.xls) – financijski će se plan ispunjavati unutar EPP sustava, stoga je .xlsx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Financial plan (.xls)

PZS-2019_Radni plan (.doc) – radni se plan ispunjava unutar EPP sustava, stoga je .docx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Work plan (.doc)

PZS-2019_Pismo obveze organizacije podnositelja (.doc)
PZS-2019_Letter of commitment_Applicant organization (.doc)

PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization (.doc)

PZS-2019_Pismo obveze_Partner (.doc)
PZS-2019_Letter of commitment_Partner (.doc)

PZS-2019_Izjava Organizacije_podnositelj (.doc)
PZS-2019_Izjava Organizacije_partner (.doc)

PZS-2019_Eticka_pitanja (.doc)

Kriteriji za administrativni pregled i vrednovanje:
PZS-2019_Protokol za Administrativni pregled prijava (.pdf)
PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review) (.pdf)
PZS-2019_Obrazac-Panel_završno vrednovanje (.pdf)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

ODGOVORI NA UPITE


Izmjene natječaja:

15. 2. 2019.
Dostupne su nove verzije (1.4._15.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl) i Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:

 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga dodano je da se doktorandi i poslijedoktorandi zapošljavaju na puno radno vrijeme;
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga izbrisana je napomena vezana uz izdavanje računa za troškove prijevoza i smještaja sa str. 12. u kojoj je bilo navedeno da računi za troškove prijevoza i smještaja moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta. Naime, osim opcije da prijevoz i smještaj izravno plati matična organizacija voditelja projekta, račune za prijevoz i smještaj može podmiriti i osoba koja koristi ove usluge, a kojoj je izdan putni nalog od matične organizacije provedbe projekta, a u svrhu obračuna i refundacije troškova matičnoj organizaciji prilaže račune koji su joj izdani kao fizičkoj osobi te potvrde o plaćanju.
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje, razdvojene su stavke Kopija potvrde o državljanstvu/nacionalnosti za suvoditelja i Kopija potvrde o radnom odnosu suvoditelja kako bi bilo jasno da samo potvrda o radnom odnosu suvoditelja mora biti na engleskom jeziku.


6. 2. 2019.

Dostupne su nove verzije (1.3._5.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl), Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl) te Obrasca za prijavu (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:

 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga izmijenjen je datum važenja potvrde Porezne uprave kako bi bio usklađen s tekstom iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, te sada glasi: „Potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave i treba biti ovjerena od strane Porezne uprave.“.
 • U Obrascu za prijavu na dijelu stranica uklonjeno je zaglavlje s logom i lentom ESF-a kako bi se moglo poštivati ograničenje donje margine (1.5).
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 14. uklonjen je stavak 5. Troškovi za usavršavanje i znanstveno istraživanje koji se odnosio na ograničenje od 7.500,00 HRK za troškove smještaja i prijevoza. Sukladno izmjeni, troškovi smještaja i prijevoza u okviru kratkoročne mobilnosti nisu ograničeni iznosom, ali moraju odgovarati realnim iznosima ovisno o lokaciji.
 • U uputama za podnositelje, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje (str. 8.) dodana su pisma namjere. Pismo obveze (letter of commitment, u propisanom obrascu) dostavljaju partnerska organizacija, organizacija podnositelja i organizacija suvoditelja. Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).


3. 1. 2019.

Dostupne su nove verzije natječajne dokumentacije. Izmjene u odnosu na natječajnu dokumentaciju objavljenu 2. studenoga 2018. godine odnose se na sljedeće:

 • Produljenje trajanja financiranih projekata s prethodno planiranog 31. prosinca 2022. godine na 31. svibnja 2023. godine.
 • Izmjena formulacije iz Natječaja za prijavu projektnih prijedloga, str. 4. „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj ne može biti voditelj ili suvoditelj niti jednog UKF ili HRZZ projekta koji je u tijeku.“ u sljedeću formulaciju: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
 • Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine.
 • Produljenje roka za zapošljavanje doktoranda sa šest na devet mjeseci od početka projekta.
 • Dodana je napomena da je plaća doktoranada prihvatljiv trošak od trenutka upisa na doktorski studij, sukladno pravilima ESF-a.
 • Sukladno odluci provedbenih tijela ESF-a neizravni se troškovi obračunavaju prema fiksnoj stopi od 5% ukupno planiranih troškova osoblja.

ERA-NET Cofund in Quantum Technologies


Mreža QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) objavljuje drugi poziv na podnošenje prijedloga u području kvantnih tehnologija. Podneseni prijedlozi trebali bi biti primjer suradnje i višedisciplinarnosti u naprednoj znanosti i/ili najsuvremenijem inženjerstvu, koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija, čime će se Europi omogućiti da ubrzo preuzme vodeću ulogu u tim perspektivnim područjima tehnologija budućnosti.

Projektni prijedlozi trebali bi obuhvaćati jedno od sljedećih područja ili više njih:

1. kvantna komunikacija
2. kvantna simulacija
3. kvantno računanje
4. kvantne informacijske znanosti
5. kvantno mjeriteljstvo.

Dostupna financijska sredstva: oko 20 milijuna EUR (HRZZ sudjeluje u natječaju s 200.000 EUR).
 
Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina iz barem tri države koje sudjeluju u Natječaju QuantERA 2019, a prijave se podnose u jednom koraku (istovremeno se podnose skraćeni prijedlog i konačni prijedlog).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem sustava ESS, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama QuantERA-e u prosincu 2018. Koordinator u sustav ESS unosi opis projekta te administrativne i financijske podatke o projektu.

Prijedlozi će se vrednovati na temelju sljedećih kriterija:
 1. 1. izvrsnost
 2. 2. učinak
 3. 3. kvaliteta i učinkovitost provedbe.
Rok za podnošenje skraćenih i konačnih prijedloga je 18. veljače 2019. u 17.00 CET. 

Zemlje koje sudjeluju u natječaju: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Cilj je QuantERA-e širenje izvrsnosti u istraživanjima u cijelom europskom gospodarskom prostoru. Stoga se konzorciji potiču da uključe partnere iz novih zemalja članica EU-a i zemalja kandidatkinja koje sudjeluju u natječaju: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Turske.
 

Partnerstvo u istraživanjima

 
Cilj je natječaja „Partnerstvo u istraživanjima” potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd.

Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
 
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
 – Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
 – Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
 – Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
 – Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.


Datum raspisivanja natječaja
: 27. travnja 2018.

Rokovi za prijavu: 2. srpnja i  3. prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn

Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.

Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti


Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Na natječaj se mogu prijaviti također i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 u postupku vrednovanja.

Datum raspisivanja natječaja: 11. lipnja 2018. godine
Rok za prijavu mentora: 11. rujna 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: prva polovica 2019. godine

Tekst Natječaja
Upute za prijavitelje

ODGOVORI NA UPITE


 

Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Program


Tenure Track Pilot Program (program) je financiran  temeljem Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., a koji definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.

Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program će se provoditi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-om).

Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.

Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).
Predregistracija: Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).
Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi.
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere.
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina.
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine.
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.


Tekst Natječaja
Call for Proposals
Upute za prijavitelje (eng.)

ODGOVORI NA UPITE

Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. (Croatian-Swiss Research Programme, CSRP
 
Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog čega je i razvijen Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.
 
Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.

Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.
 
Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).
Istraživačka područja: sva znanstvena područja.
Predlagatelji projektnog prijedloga: Švicarski i hrvatski znanstvenici zajednički pripremaju projektne prijedloge. Švicarski glavni istraživač odgovoran je za podnošenje prijave projektnog prijedloga. Za švicarskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je definirala Švicarska nacionalna zaklada za znanost, a za hrvatskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je propisala Hrvatska zaklada za znanost.
Proračun programa za projekte: 4.203.000 CHF
Najveći iznos financiranja po projektu: 400.000 CHF (švicarskom partneru može se dodijeliti najviše 50% od ukupnog iznosa potpore).
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine.
Okvirni početak provedbe projekta: listopad 2018. godine
Jezik: Svi dokumenti vezani uz prijavu projektnog prijedloga dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017. godine
Rok za prijavu mentora: 12. siječnja 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 154
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: rujan 2018. godine

Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače.
 
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Datum raspisivanja natječaja:
 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: rujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Tekst Natječaja
Call for Proposals
Upute za podnositelje projektnih prijedloga


 

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA
 
Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 12. lipnja 2017. godine
Rok za prijavu: 5. rujna 2017. do 13:00 (CET)
Područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2017. godinu iznosi:  500.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12-18 mjeseci
Okvirni početak projekta: listopad/studeni 2017. godine

TEKST NATJEČAJA 
Upute za podnositelje projektnih prijedloga

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Cilj
: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kometitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2017.
Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: 25 000 000 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2 000 000 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1 500 000 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: prosinac 2017. / siječanj 2018. godine

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)
UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA


 

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA


Datum raspisivanja natječaja:
 1. prosinca 2016.
Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: rujan 2017. godine.

Tekst Natječaja
Call for Proposals
Upute za prijavitelje


 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Datum raspisivanja natječaja: 
3. svibnja 2016. godine
Rok za prijavu: 2. lipnja 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 40.000.000,00 kuna
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kuna za četverogodišnje projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kuna po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  prosinac 2016./ siječanj 2017. godine


Tekst Natječaja

Upute za prijavitelje


 

Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja


Datum raspisivanja natječaja:
 1. travnja 2016. godine       
Rok za prijavu:  15. svibnja 2016. godine zaključno do 13 sati        
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2016. godinu: 500.000,00 kuna     
Trajanje financiranja projekta: 12 do 18 mjeseci     
Okvirni početak projekta: srpanj/rujan 2016. godine 

TEKST NATJEČAJA 
UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA


 

Partnerstvo u istraživanjima


Datum raspisivanja natječaja: 
1. prosinca 2015.
Rok za prijavu: 29. veljače 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja (prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti i interdisciplinarne znanosti).
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Proračun programa Partnerstvo u istraživanjima za 2016. godinu iznosi: 5.000.000,00 kn. Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta: HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun matične ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta). U slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2016. godine.

Tekst Natječaja
Call for Proposals
Upute za prijavitelje


 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti


Datum raspisivanja natječaja: 
1. rujna 2015. godine
Rok za prijavu mentora:  1. listopada 2015. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 150
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 4 godine
Okvirni početak: siječanj 2016. godine
 
TEKST NATJEČAJA
UPUTE ZA PRIJAVITELJE


 

Partnerstvo u istraživanjima


Datum raspisivanja natječaja:
 1. prosinca 2014.
Rok za prijavu:  27. veljače 2015. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2015. godine.

TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 
DOPUNE UPUTAMA ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 


 

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu: 15. rujan 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja znanosti
Voditelj projekta: istraživački aktivan znanstvenik zaposlen na javnom hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu .
Ukupan proračun programa za 2015. godinu: 10.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu može biti do 600.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine

Tekst Natječaja
Upute za prijavu


 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Datum raspisivanja natječaja: 
24. lipnja 2014.
Rok za prijavu (skraćeni  i cjeloviti projektni prijedlog): 15. rujna 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja.
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun za 2015. godinu: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje  projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  proljeće 2015. godine

Tekst Natječaja
Upute za prijavitelje


 

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI


Datum raspisivanja natječaja:
 15. svibnja 2014.
Rok za prijavu mentora:  rok za podnošenje prijava produljen je do 17. lipnja zaključno do 16 sati
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.
Ukupan proračun: 30.000.000,00 kn
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 2 + 2 godine
Okvirni početak: jesen 2014. godine

Tekst natječaja
Upute za prijavu

Istraživački projekti


Datum raspisivanja natječaja: 1. listopad 2013.
Rok za prijavu (skraćeni i cjeloviti projektni prijedlog): 5. studeni 2013. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2014. godine


TEKST NATJEČAJA


 

Uspostavni istraživački projekti


Datum raspisivanja natječaja: 1. listopad 2013.
Rok za prijavu (skraćeni i cjeloviti projektni prijedlog): 5. studeni 2013. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti
Voditelj projekta: znanstvenik koji je svoj doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu natječaja Uspostavni istraživački projekti
Proračun programa: 15.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu iznosi do 600.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2014. godine


TEKST NATJEČAJA