ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPS-2023-02:

Datum raspisivanja natječaja: 7. veljače 2023.
Rok za prijavu: 28. veljače 2023. do 14 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 3. ožujka 2023. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti” IPS-2023-02 (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS „Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects” (.pdf)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (podnosi se na engleskom jeziku, osim Plana upravljanja podacima, koji se podnosi na hrvatskom jeziku):

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Plan upravljanja podacima (.doc)

CHIST-ERA je konzorcij organizacija za financiranje istraživanja u Europi i izvan nje koje podržavaju temeljna istraživanja inspirirana korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) ili sučelja između ICT-a i drugih domena. Sam konzorcij CHIST-ERA podržava Obzor Europa u okviru programa Pathfinder Europskog vijeća za inovacije. CHIST-ERA promiče nova i multidisciplinarna istraživanja s potencijalom da dugoročno dovedu do značajnih tehnoloških otkrića. Organizacije koje financiraju zajednički podupiru visokorizične i visokoučinkovite istraživačke projekte odabrane u okviru CHIST-ERA-e, kako bi ojačale europske sposobnosti u obećavajućim novim ICT ili istraživačkim temama u nastajanju ICT-a.

Konzorcij CHIST-ERA-e raspisao je u studenom 2022. natječaj CHIST-ERA 2022 sa sljedećim temama: 1) Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems te 2) Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI. Projekti odobreni za financiranje trebali bi započeti krajem 2023. godine.

Hrvatska zaklada za znanost se na poziv konzorcija priključila aktualnom natječaju te se na natječaj mogu prijaviti i istraživačke grupe iz Hrvatske u sastavu transnacionalnih konzorcija.  Napomena: prijave istraživačkih grupa iz Hrvatske moguće su samo u temi 2) Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI.

Na natječaj se prijavljuju transnacionalni konzorciji koji se sastoje od najmanje tri a najviše šest partnera iz barem tri države koje sudjeluju u natječaju. Svaki partner dobiva financiranje za svoj dio projekta od organizacije za financiranje istraživanja iz njegove zemlje. Hrvatska zaklada za znanost u mogućnosti je financirati jedan projekni tim iz Hrvatsket.

Tekst i uvjeti natječaja dostupni su na poveznici: https://www.chistera.eu/call-2022-announcement 

Rok za prijavu: 2. veljače 2023.

Kriteriji te uvjeti koji se primjenjuju na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentu „Factsheet-Croatia CHIST-ERA 2022”.

Nakon predaje zajedničkog projektnog prijedloga voditelji istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji) moraju dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost sljedeću dokumentaciju:

Obrazac Potpora organizacije
Plan upravljanja podacima

Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti Zakladi do 6. veljače 2023.

Za dodatne informacije obratite se gđi Jasminki Boljević, voditeljici Odjela za međunarodnu suradnju na jasminka@hrzz.hr.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave Istraživačkih projekata te Istraživačkih bilateralnih i trilateralnih projekata sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.


Ukratko o natječaju IP-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 24. svibnja 2022.
Rok za prijavu: 5. listopada 2022. do 13:00 sati (CEST)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava

Obavijest o otvaranju EPP sustava


Upiti vezani uz natječaj

Upiti vezani uz prijavu na natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu e-pošte istrazivacki@hrzz.hr.

Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnoj stranici HRZZ-a svakog utorka za upite zaprimljene do ponedjeljka u 12 sati i petka za upite zaprimljene do četvrtka u 12 sati.

Odgovori na upite objavljuju se od 3. lipnja 2022. do 30. rujna 2022., a mogu se postavljati do četvrtka, 29. rujna 2022. u 12 sati.

Odgovori na upite neće se objavljivati u razdoblju od 1. do 16. kolovoza 2022.

Prije postavljanja upita molimo pročitajte već postavljene upite i odgovore jer se na ponovljene upite neće odgovarati.

HRZZ zadržava pravo izmjene uvjeta financiranja za svaki natječaj te se odgovori na upite postavljene za prethodne natječaje za IP program ne odnose na natječaj IP-2022-10.

 

Obavijest (8. rujna 2022.) Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Molimo predlagatelje projektnih prijedloga na natječaju IP-2022-10 da se prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji koriste fiksnim tečajem konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2022-10 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. (.pdf)
HRZZ Etička pitanja (.doc)

Administrativni obrazac (.doc)
Prijavni obrazac (.doc)

Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore partnerske organizacije (.doc)
Plan upravljanja istraživačkim podacima (.doc)

Kriteriji za vrednovanje A (.pdf)
Evaluation Criteria B (.pdf)
Kriteriji za vrednovanje C (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Application Form (.doc)

Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Partner Institution Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Evaluation Criteria A (.pdf)
Evaluation Criteria B (.pdf)
Evaluation Criteria C (.pdf)

Edit
Edit

30.09.2022.

P: Može li se profesor koji ima aktivnu ulogu kao voditelj na jednom HRZZ projektu postaviti kao suradnik na dvije različite prijave projekta za ovaj natječaj te se, u slučaju da oba projekta dobiju financiranje, naknadno povući s jednog projekta?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, stoga navedena osoba uz postojeću aktivnu ulogu na ovom natječaju može biti suradnik na jednom projektu. Upućujemo Vas kako su tekstom natječaja određeni uvjeti za prijavu HRZZ projekata.

P: Vezano uz otvoren natječaj za prijavu istraživačkog projekta HRZZ IP-2022-10 molimo Vas za informacije vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu IP-2022-10:

1. Planiramo zaposliti osobu koja je trenutno asistent te se financira iz projekta (EU,ESIF) i u obvezi je doktorirati sredinom sljedeće godine. Zanima nas da li je moguće sklapanje ugovora s tom osobom (poslijedoktorandom) u trajanju od 4 godine na projektu IP-2022-10 ?

2. Možemo li kod planiranja troška plaće za poslijedoktoranda uzeti u obzir i procijenjeno povećanje osnovice od 5% ?

3. Kod ograničenja financiranja sudjelovanja na skupovima na 2 sudionika po kongresu, misli li se to na jedan sažetak ili se može financirati za više suradnika ukoliko svatko ima svoje rezultate za prezentiranje ?

O1: Poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu do najviše dvije godine.

O2: Prilikom procjene troška plaće, moguće je predvidjeti i okolnosti koje bi mogle biti od utjecaja na izmjenu visine plaće.

O3: Troškovi konferencija mogu se predvidjeti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji.


27.09.2022.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

3. O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

Da li pod jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima znači da znanstvenik ne smije u EPP sustavu imati tri prijave istovremeno iako su sve tri još u evaluaciji?

O: 1. 2. i 3. Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. Ako prethodno postoje dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, nije moguće izvršiti prijavu na treći projekt.


23.09.2022.

P: Zanima me mogu li, kao voditeljica projekta s postotkom od 90%, sudjelovati na drugom projektu kao suradnica. Postojeći projekt traje do početka 2025., pa bi na drugom projektu bila angažirana prve dvije godine 10 % a druge dvije godine 30 %. Također, planiram ponovno prijaviti novi projekt nakon što završi razdoblje projekta koji vodim. Molim Vas da mi odgovorite postoje li neki uvjeti o minimalnom postotku suradnika odnosno voditelja (je li dovoljno 70%)?

O: Ukoliko Vam je „voditelj projekta“ jedina aktivna uloga, možete sudjelovati na drugom projektu u ulozi suradnika. Naime, postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom. Stoga, ukoliko

Nadalje, udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt sa kolegama iz Slovenije. Prema Vašim uputama jasno je da se slovenska institucija prikazuje kao PARTNERSKA organizacija.

Međutim, u hrvatskoj istraživačkoj grupi koja uključuju mene i kolege s moje matične institucije (Institut Ruđer Bošković) sudjelovat će i troje kolege s druge institucije (Sveučilište u Zadru) koji će u ostvarivanju radnog plana, odnosno aktivnosti na projektu sudjelovati s opremom koju će osigurati njihova institucija.

Zanima me sljedeće? Može li se njihova institucija također prikazati kao PARTNERSKA organizacija s obzirom da u provedbi projekta sudjeluje sa svojom opremom i resursima?

U slučaju da se njihova institucija može prikazati kao druga PARTNERSKA organizacija, može li predstavnik te grupe biti drugi suvoditelj na projektu?

U slučaju da se njihova institucija NE može prikazati kao PARTNERSKA ORGANIZACIJA znači li to da njihova institucija NIJE obvezna dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta, već da su samo obvezni dostaviti potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženom projektu u slobodnoj formi?

O: Sukladno uputama, u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga partnerska organizacija može biti organizacija iz Slovenije. Ostale organizacije/suradnici koji će sudjelovati u provedbi Vašeg istraživanja uključuju se na projekt kao suradnici/članovi istraživačke grupe. Pismo potpore partnerske organizacije u tom slučaju dostavlja partnerska organizacija iz Slovenije, a suradnici koji su zaposleni drugim organizacijama (nisu zaposleni na matičnoj ustanovi projekta) trebaju dostaviti pismo namjere o sudjelovanju na projektu.

P: 1. Vrijedi li i u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga da PI / Voditelj projekta bude zaposlen na neodređeno i/ili da je izabran u znanstveno-nastavno zvanje?

2. Ako prethodno vrijedi, mora li voditelj s druge strane u bilateralnoj inicijativi također zadovoljavati navedene uvjete (ugovor na neodređeno i / ili izbor u znanstveno-nastavno zvanje)?

3. Ponovno, ako pitanje pod 1. vrijedi, mora li voditelj zadovoljavati navedene uvjete u trenutku predaje projektnog prijedloga ili ih može izvršiti u trenutku predviđenog početka projekta? Kolega iz Ljubljane je trenutno u procesu izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, ali nije izgledno da će proces završiti do trenutka predaje projekta.

O: 1. Sukladno uvjetima Natječaja, voditelj projekta treba biti znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu.

2. i 3. Voditelj partnerske istraživačke grupe prijavljuje projektni prijedlog agenciji ARRS sukladno njihovim pravilima.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

P: Molimo vas za tumačenje kriterija za vrednovanje u prvom krugu, u kategoriji Predlagatelj projektnog prijedloga za društvene i humanističke znanosti.

U kriterijima stoji:

1.   Predlagatelj  projektnog  prijedloga  istraživački  je  aktivan  u  posljednjih  pet godina što je razvidno iz :

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Zanima nas sljedeće… Ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, MORA li on imati:

a) najmanje 3 rada (dakle polovina) u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa + 2 rada koji mogu biti knjige ili drugi radovi u međunarodno recenziranim publikacijama (ne nužno zastupljenim u WOSu ili Scopusu).

ili  b) bilo kojih 5 radova (npr. 4 knjige i 1 rad u međunarodno recenziranoj publikaciji)?

U slučaju da prijavitelj projekta iz društvenoga ili humanističkoga područja nema radove u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa iz područja istraživanja, je li taj kriterij eliminacijski (projektni prijedlog neće proći vrednovanje u prvom krugu) ili se na neki način umanjuje ocjena, ali projekt može ići na daljnje vrednovanje (ako su drugi kriteriji zadovoljeni)?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.


20.09.2022.

P: Naveli ste da su neprihvatljivi troškovi tiskanja knjige kao ishoda projekta, no je li moguće navesti “troškovi financiranja sve do tiska”? Također, jedan od ciljeva projekta bi bilo istraživanje koje bi dovelo do objave 2 toma izvornog rada, te me zanima je li to prihvatljiv ishod projekta?

O: Natječajem je prihvatljiv trošak grafičke pripreme za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini).

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt na natječaj IP-2022-10. Imam dva pitanja:

1. Mogu li prijaviti interdisciplinarni projekt ako je moja institucija akreditirana u području Biomedicina i zdravstvo (jedna od “disciplina” projekta je i Biomedicina i zdravstvo)?

2. Je li dozvoljeno zaposliti dva poslijedoktoranda na projektu – prvog u prve dvije godine, a drugog u druge dvije godine projekta?

O: 1. Ukoliko je matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje biomedicina i zdravstvo prilikom prijave interdisciplinarnog projekta navedeno područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje.

2. Navedeno je moguće.


16.09.2022.

P: Na temelju iskustva kolega iz inozemstva u provedbi sličnih projekata, planirali smo u sklopu projektne prijave, pod ostalu dokumentaciju, priložiti pisma podrške nekoliko istaknutih članova akademske zajednice iz područja koja su tematski bliska temi projekta. Oni, pritom, ne bi sudjelovali u provođenju radnog plana niti bi preuzeli ikakvu obvezu vezanu za provedbu projekta, što bi izrijekom bilo istaknuto u pripadajućem dokumentu. Njihov angažman bi bio isključivo na volonterskoj osnovi (npr., pružanjem poveznica na srodne istraživačke programe u koje su i sami uključeni), bez financijske naknade i u mjeri u kojoj oni smatraju prikladnim, a formalno bi bili okupljeni u tzv. savjetodavni odbor (Advisory Board).

O: Uloga konzultanta/savjetnika nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10 te se navedeno neće vrednovati. Kao dio istraživačke grupe mogu se prikazati i vrednovati samo voditelj projekta i suradnici navedeni u administrativnom obrascu, Cjelini C prijavnog obrasca i Radnom planu projekta. Voditelj projekta tijekom provedbe projekta može organizirati i provoditi savjetodavne aktivnosti s drugim znanstvenicima u cilju uspješnije provedbe projekta, međutim isto nije uključeno u dokumentaciju o provedbi projekta (Radni plan).

P: Da li se pod točkom:

Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva. Dodajte poveznice na mrežne stranice financiranih projekata. Istaknite najvažnije rezultate i publikacije koji su proizašli iz projekata. * 

misli na projekte u tijeku ili na sve projekte na kojima sam sudjelovala?

O: Navedeno pitanje u cjelini B, Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina se odnosi na popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su u tijeku ili su završeni.

P: Prema natječaju stoji da je ovim natječajem predviđeno samo zapošljavanje postdoktoranada na dvije godine.

Drugim riječima, natječaji za radna mjesta na projektu mogu se raspisati samo za postdoktorande, a ne i za doktorande?

Postoji li neki način, da doktoranda kojeg se planira prijaviti na projekt zasada pod nazivom doktorand (D), da ga se tijekom trajanja projekta i zaposli na projekt u punom radnom odnosu? Hoće li tijekom trajanja ovog projekta (ukoliko se dobije financiranje) biti otvoreni natječaji razvoja karijera mladih istraživača pa da se aktivni doktorandi prijave u sklopu tog natječaja te se kao suradnici i zaposle na ovom projektu?

O: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Vezano uz uvjete za voditelja projekta – uspješno mentorstvo doktoranada.

Da li je prihvatljivo ukoliko je planirana obrana doktorata sa doktorandom do kraja 2022. godine s kojim postoje objavljeni radovi (vise od 3) indeksiranih u WOS-u.

O: Navedeno nije prihvatljivo s obzirom na to da se u navedenom pitanju traže informacije o broju obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada.

Ovu informaciju možete navesti u Cjelini B, dio a, pitanje 5 Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

P: 1. Prilikom prijave HRZZ-u bilateralnog projekta sa slovenskom institucijom, da li je znanstvenika koji će se na slovenski strane natječaj prijaviti kao voditelj, potrebno (unutar EPP HRZZ-a) prijavljivati kao suradnika, suvoditelja ili člana istraživačke skupine, ili…?

2. Na koji način će biti vrednovani voditelji slovenskog dijela? Da li HRZZ postavlja kriterije za to, npr. prema kriterijima za voditelje HR dijela prilikom prvog dijela vrednovanja?

3. Što ako projekt bude odobren od strane HRRZ, ali ne prođe na ARRS?

4. Ukoliko bi u projektu sa slovenske strane sudjelovale dvije različite institucije (recimo dva fakulteta s istog sveučilišta), tada će jedna od njih preuzeti vodeću ulogu na slovenskom natječaju. Druga se onda uključuje kao partner?

O: 1. Voditelja partnerske istraživačke grupe prijavljujete kao suvoditelja.

2. Suvoditelj projekta bit će vrednovan po istim kriterijima kao i predlagatelj projektnog prijedloga.

3. Na natječaju IP-2022-10 HRZZ je vodeća agencija koja provodi vrednovanje projekata. O načinu i načelima financiranja u okviru Weave inicijative upućujemo Vas na mrežne stranice HRZZ-a.

4. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u provedbu dijela istraživanja koje provodi partnerska istraživačka grupa mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: Dolazim sa ustanove koja je akreditirana za društveno područje znanosti, ali prijavljujem interdisciplinarni projekt koji uključuje dva dodatna područja (biomedicina, biotehničke znanosti). Molim vas potvrdu da ukupno financiranje za četiri godine takvog projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

O: Ukoliko matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje društvenih znanosti i to područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje. Sukladno tome, najveći iznos financiranja projekta može biti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna.


13.09.2022.

P: Imam pitanje s obzirom da ću prijaviti bilateralni projekt sa Slovenskom grupom, pa me zanima što znači u Administrative formu. Traže li se sredstva i od Slovenske zaklade ili to ostavljamo prazno.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je navesti i iznos financiranja koje traži partnerska istraživačka grupa od agencije kod koje prijavljuje projektni prijedlog.

P: Institucija koja je nositelj sa slovenske strane treba ispuniti obrazac Partner institution support koji potpisuje slovenski suvoditelj i čelnik njegove institucije. Međutim, u slovenskom istraživačkom timu sudjeluju suradnici s još dvije institucije. Da li treba u dokument Partner institution support staviti i opremu tih drugih dviju institucija i tko treba u tom slučaju potpisati dokument?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je dostaviti samo ispunjeni obrazac Potpora partnerske organizacije koju potpisuje suvoditelj projekta i čelnik njegove institucije. U navedenom obrascu navodi se potpora partnerske organizacije suvoditelja projekta.

P: 1. Treba li u EPP sustav priključivati i slovenske partnere istraživače, ili oni idu preko svojih sustava i obrazaca.

2. Nije jasno je li suma predviđena od slovenske zaklade ARRS ulazi u maksimum 1.500.000,00 kn ili je to poseban budžet koji ide preko slovenaca dodatno.

O: 1. U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga, suvoditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav kako biste ga mogli uključiti kao suvoditelja na svoj projekt. Suradnici koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti suradne istraživačke grupe ne trebaju se registrirati u EPP sustav. Popis članova partnerske istraživačke grupe potrebno je priložiti u Prijavnom obrascu u Cjelini C ispod popisa članova istraživačke grupe iz Hrvatske.

2. Navedeni iznos koji spominjete odnosi se na makismum sredstava koje HRZZ može isplatiti po projektu ovisno o znanstvenom području. Slovenski partner s kojim prijavljujete bilateralni projektni prijedlog prijavljuje svoj dio istraživanja ARRS-u prema njihovim pravilima.

P: Projekt prijavljuje grupa s fakulteta A s hrvatskog sveučilišta te bi fakultet A bio nositelj projekta (dakle prijavio bi se istraživački projekt, ne bilateralni). Grupa s fakulteta B, također s hrvatskog sveučilišta, bila bi uključena u projekt te bi sudjelovala u ostvarivanju nekih ciljeva na projektu. Da li je moguće u tom slučaju da grupa s fakulteta B koristi sredstva s projekta primjerice za odlazak na konferencije?

O: Ukoliko će grupa s fakulteta B biti uključena u provedbu projektnog prijedloga u ulozi suradnika na projektu tada se za njih mogu planirati sredstva za aktivno sudjelovanje na konferencijama.


09.09.2022.

P: Projektni prijedlog je na natječaju IP-2020-02 pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima. Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, molim vas koji je postupak u ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2022-10?

O: Postupak prijave isti je za sve prijave na ovaj natječaj, a dodjela sredstava provodi se po kompetitivnom načelu.

P: 1. Zanima me postoji li “poželjan” odnos sredstava koje traži hrvatski partner i sredstava koje traži slovenski partner. Moj slovenski partner planira zatražiti sumu koja je znatno veća od moje te se pitam kako vrednovatelji gledaju na to.

2. Prijavni obrazac, cjelina B, dio a. Traži se popis pet naj značajnih publikacija iz područja istraživanja. Zanima se što se točno smatra područjem istraživanja – je li to znanstveno područje, ili uža tema istraživanja?

O: 1. Ne postoji poželjan omjer traženih sredstava za financiranje projekta. Maksimalan iznos financiranja od strane HRZZ-a propisan je uvjetima Natječaja.

2. Navedeno se odnosi na popis pet najznačajnih publikacija iz područja koje je obuhvaćeno temom istraživanja.

P: U uputama za financiranje piše da ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

Dalje je navedeno: „Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna“.

Tematika projekta je softverska te ne zahtijeva kupovinu opreme, troškovi su većinom diseminacije i usavršavanja. Zanima me može li se prijaviti projekt bez zapošljavanja doktoranda/poslijedoktoranda, a da ukupan iznos financiranja za sve četiri godine bude u rasponu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna?

O: U tekstu natječaja na str. 4. detaljno su pojašnjeni dopušteni iznosi financiranja s obzirom na znanstveno područje u kojem se prijavljuje projekt.

P: 1. Može li projekt trajati kraće, samo 3 godine a ne 4?

2. Ne vidim opciju konzultanta. Moj suradnik iz Engleske jedino može sudjelovati na projektu kao konzultant a ta opcija sada ne postoji. Realno, ja njemu neću dati ni kunu/euro/funtu pa nema smisla da ga vodim kao suradnika. Što mi predlažete?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10. Procjena izvedivosti projekta temelji se između ostaloga na kompetencijama istraživačke grupe te sve osobe koje provode radni plan projekta trebaju biti navedeni kao suradnici te će biti obuhvaćeni postupkom vrednovanja.


06.09.2022.

P: Vezano uz dužinu trajanja IP-2022-10 projekata u Uputama za prijavitelje navedeno je “Financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci s mogućnošću produljenja posljednjega izvještajnog razdoblja do najviše pet mjeseci.” Znači li ovo da projekti moraju trajati isključivo 4 godine ili je moguće prijaviti projekt na kraće razdoblje npr. 3 godine?

O: Sukladno uvjetima natječaja financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci.

P: Može li se dio istraživanja provoditi na znanstvenim institucijama suradnika u inozemstvu izvan inicijative Weave?

O: Navedeno je moguće, te će isto biti predmet vrednovanja.


02.09.2022.

P: Pripremam prijavu za novi HRZZ projekt. Shvatila sam da postdoktorande mogu prijaviti za 2 godine. Planiram prve dvije godine jednog budući je kolega pri kraju doktorata i druge dvije drugi postdoktorand koji sad tek upisuje. Kako je kandidata malo može se desiti da se ovaj moj plan izjalovi i da nemam kandidata. Mogu li u tom slučaju prenamijeniti sredstva?

O: Sredstva za plaću su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti u druge svrhe. Sredstva koja su odobrena za plaću bit će isplaćena tek po dostavi ugovora o radu i to mjesečno, temeljem dostavljene dokumentacije o isplati plaće od strane vašeg računovodstva. Uz navedeno, podsjećamo kako je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


30.08.2022.

P: Jesu li u planu nove informativne radionice za natječaj IP-2022-10?

O: Informativne radionice za natječaj IP-2022-10 održane su tijekom lipnja i srpnja, a sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti e-poštom sukladno objavi na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P : Molim vas da objasnite razliku između rezultata i aktivnosti. Naime, u Uputama za prijavitelje (u poglavlju 5. Radni plan) u opisu obrasca radnog plana piše: „Radni plan predstavlja vremensku razradu i slijed očekivanih rezultata u provedbi…”, a zatim se spominju aktivnosti: „Potrebno je jasno razlikovati ciljeve i aktivnosti, pri čemu često više aktivnosti vodi postizanju jednog cilja.“ U Primjeru ispunjavanja radnog plana vidi se da se taksativno nabrajaju rezultati. Gdje se onda upisuju aktivnosti?

O: Aktivnosti su radnje na projektu nužne za postizanje rezultata i ciljeva projekta.

Rezultati su mjerljiva postignuća za koje postoje dokazi da su ostvareni, ono što je postignuto na projektu, materijalna ili nematerijalna postignuća projekta vezana uz pojedini cilj. Rezultati mogu biti: publikacije, gotov prototip (tehnički, komercijalni), javno dostupna izvješća (nacrt standard, priručnici, procedure, strategije), podaci (statistički, baze podataka, trendovi, indikatori), programski paketi (algoritam, kodovi, integrirani sustav), prava intelektualnoga vlasništva (patent, copyright, zaštitni znak), edukacijski materijali, održani skupovi (održane radionice, seminari, konferencije), publikacije (znanstveni časopisi, knjige, bilteni, video). Računi nisu prihvatljivi dokaz rezultata.

Napominjemo da je u Radnom planu potrebno navesti ciljeve i rezultate koji se planiraju ostvariti, dok  se ciljevi i aktivnosti iz Radnog plana za koje će biti zaduženi članovi istraživačke grupe upisuju u Prijavnom obrascu (cjelina C).


26.08.2022.

P: Planiram prijaviti projekt sa Slovenijom u sklopu incijative Weave.

Ukoliko želim suradnju sa dvije istraživačke grupe iz Slovenije koje su sa različitih institucija, mogu li te dvije grupe imati zasebne budgete i jednaki partnerski status?

O: U slučaju bilateralnih projektnih prijedloga u sklopu inicijative Weave moguće je prijaviti suradnju sa samo jednom partnerskom organizacijom iz Slovenije (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga moguća je uloga jednog suvoditelja). Nadalje, ukoliko istraživači sa druge organizacije iz Slovenije sudjeluju u provedbi istraživanja s partnerskom organizacijom iz Slovenije, mogu biti suradnici na projektu.


23.08.2022.

P: U slučaju da dobijem HRZZ IP na tekućem natječaju, da li je moguće da projekt počne prije rujna 2023.? Konkretno u svibnju ili lipnju 2023.godine?

O: Preporučeni početak projekta je rujan 2023. godine. Navedeni je rok planiran s obzirom na predviđeno vremensko trajanje postupka od zatvaranja natječajnog roka do faze potpisivanja ugovora. U slučaju da priroda projekta to zahtijeva, a da su prethodno ispunjeni svi potrebni preduvjeti za sklapanje ugovora, moguće je planirati i raniji početak.


19.08.2022.

P: Je li dozvoljeno da doktorand koji bi bio angažiran na projektu (s predviđenim troškovima školarine u financijskom planu) doktorski studij upiše na znanstvenoj organizaciji u Hrvatskoj (FER – Zagreb) koja nije nositelj projekta, pri čemu bi mu mentor bio suradnik s te znanstvene organizacije?

O: Navedeno je moguće.

P: Voditelj sam OBRISANA ŠIFRA PROJEKTA projekta koji zavrsava 2025. godine i to je moja jedina uloga na aktivnim HRZZ projektima.

Pored toga, trenutno u vrednovanju imam projektnu prijavu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA, koju je slovenski partner uputio na natjecaj ARRS-a, a u kojoj imam ulogu voditelja s hrvatske strane.

U tom kontekstu, mogu li se prijaviti kao voditelj projekta na aktualni IP-2022-10 natjecaj za bilateralni projekt s istrazivacima iz Slovenije u okviru inicijative Weave?

O: Prema uvjetima Natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta.

P: Molim vas, postoji li ograničenje trajanja arhivskih istraživanja pojedinog suradnika u nekoj stranoj instituciji? Konkretno, je li moguće predvidjeti istraživanje u trajanju od dva ili tri tjedna?

O: Ako se navedena aktivnost odnosi na trošak terenskog istraživanja, napominjemo da broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti.


29.07.2022.

P: Trenutno radim na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu uklonjen naziv (natječaj IPS-2020-01) – taj je natječaj provela ARRS kao vodeća agencija. Natječaj je ugovoren u razdoblju 1.11.2020. – 31.10.2023. S obzirom da bismo željeli prijaviti novi bilateralni projekt koji se dalje razvija iz postojećeg projekta, a s obzirom na Upute i uvjete natječaja, ljubazno molim pojašnjenje konkretnih upita:

Iz Uputa:

“(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.”

1. PITANJE: S obzirom da je tekući projekt natječajno provela ARRS kroz prijavu slovenske kolegice uklonjeno ime, iz Uputa bi slijedilo da se moje suvoditeljstvo hrvatskog tima može definirati kao da sam u ulozi suradnika? Drugim riječima, suvoditeljstvo hrvatskog tima u konkretnom slučaju ne znači da se ne mogu prijaviti kao voditelj projekta na ovom novom bilateralnom natječaju? Molim potvrdu da se, prema uvjetima, mogu prijaviti na natječaj.

Iz Uputa:

“Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. Rujna 2023.)”

2. PITANJE: Ukoliko je pitanje voditeljstva moguće (ovisno o Vašem odgovoru na gornje pitanje br.1) zanima me postoji li mogućnost izuzeća od ovoga roka, naime, tekući projekt završava 31.10. 2023. Dosadašnja iskustva u prijavama pokazala su da postoji kašnjenje u predviđenim terminima vrednovanja i predviđenih početaka projekata, primjerice, za tekući projekt tadašnji je natječaj predvidio početak projekata najkasnije do 1.srpnja, a vrednovanje projekta je od strane ARRS I HRZZ dovršeno krajem rujna, dakle, od strane provoditelja postupka (ARRS I HRZZ)  bilo je kašnjenje od 3 mjeseca. S obzirom da želimo nastaviti projekt (naravno, u smislu daljnje nadogradnje  teme), a i s obzirom na iznimno dugo razdoblje čekanja raspisa novog natječaja (od proteklog bilateralnog HR-SLO natječaja u siječnju 2020 do listopada 2022) te stoga upitnim hoće li se opet na raspis čekati 2,5 godine, molim Vas da nas uputite postoji li mogućnost da se, s obzirom na sve rečeno, produži uvjet roka za prijavu tj. da se možemo prijaviti iako nam ugovor ističe 31.10.2023.? Koliko mi je poznato, zbog navedenog trajanja prošloga bilateralnog HR-SLO natječaja (IPS-2020-01) tj. procedure vrednovanja koja je završila u rujnu 2020. slijedilo bi da niti jedan projekt iz toga natječaja nije u mogućnosti da se prijavi na trenutno otvoreni bilateralni natječaj jer niti jedan nije započeo do 1.9.2020. čime su svi voditelji diskreditirani u ovome natječaju. Ljubazno molim da provjerite rečeno.

Iz Uputa:

“Trajanje financiranja projekta: 4 godine”

UKLONJEN DIO TEKSTA.

3. PITANJE: Odnosi li se to i na bilateralne (HR-SLO) projekte koji su do sada bili predviđeni u trajanju od 3 godine?

O: 1. i 2. U tekstu Natječaja IP-2022-10 (str 3) te Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini navedeno je: „(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.“

Uz suvoditeljstvo projekta koji je financiran u okviru natječaja IPS-2020-01 možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10 u ulozi voditelja, ukoliko ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.

Slijedom navedenoga u Vašem prvom pitanju napominjemo kako HRZZ nije provodila vrednovanje prijava na natječaju IPS-2020-01.

O3. Uvjetima Natječaja propisano je trajanje financiranja HRZZ projekta od četiri godine.


26.07.2022.

P: “Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme, i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna”.

Da li se pri tome misli na povezivanje 2 ili više znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja prvenstveno iz Republike Hrvatske kako bi bili međunarodno kompetitivni ili se misli na povezivanje jedne znanstvene organizacije iz Republike Hrvatske (voditelja projekta) s međunarodnom znanstvenom organizacijom (ili organizacijama) međunarodnih suradnika na projektu?

O: Ovim natječajem potiče se okrupnjivanje istraživanja što se odnosi na umrežavanje istraživača na međunarodnoj i/ili nacionalnoj razini.

P: Prema kojim kriterijima se kao „glavni“ autor podrazumijevaju samo prvi ili zadnji, kad imamo primjere da se u interdisciplinarnim radovima neki od glavnih autora (za disciplinu koju pokriva na radu) može pojaviti na drugom, trećem mjestu (ovisno o broju autora i uključenim disciplinama)?

Ne bi li bilo korektnije da se umjesto administratora doprinos autora procjeni panel ili vrednovatelji (koji imaju iskustva u određenoj disciplini) pa da „glavni“ za neku disciplinu bude i onaj tko je prvi po redu od autora koji se bave tom disciplinom?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.

P: Na stranici 4, napomena broj 4, Prijavnog obrasca piše:

Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje. Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje.

Istovremeno, među kriterijima za vrednovanje predlagatelja projekta navodi se:

  1. Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Molim vas da mi odgovorite da li se navedeni kriterij odnosi na humanističke znanosti, društvene znanosti ili i jedne i druge.

O: Navedeni kriterij odnosi se na projektne prijedloge iz društvenog i humanističkog znanstvenog područja.

P: 1) Rečeno mi je (od strane kolega) da većina projekata ovoga tipa ima jednog postdoktoranda, i čini se da je opće mišljenje da se dva zatražena doktoranda neće gledati pozitivno u prijavi. Da li je ovo istina?

2) Također se priča da postoji nepisano pravilo da 30% troškova može biti za plaće. Da li je ovo točno?

O: 1. i 2. Upućujemo Vas da se prilikom pripreme projektnog prijedloga vodite Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te definiranim kriterijima koji su dostupni u obrascima za vrednovanje na mrežnoj stranici Zaklade. Također napominjemo kako su podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet vrednovanja.


22.07.2022.

P: 1. U slučaju računarskih znanosti, većina publikacija se objavljuje u zbornicima konferencija. Imaju li u vrednovanju voditelja projekta konferencija s rejtingom A* (top 7% područja) ikakvu težinu, ili se vrednuju samo članci u časopisima?

2. Ponovno u slučaju računarskih znanosti, kako se vrednuju radovi u poljima gdje ne postoji koncept prvog/zadnjeg autora (i svi autori se smatraju corresponding autorima), već su autori uvijek u abecednom redu, te se smatra da imaju jednak doprinos člancima?

O: 1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog.

2. Vrednovanje Vašeg projektnog prijedloga bit će povjereno stručnjacima iz područja u kojem prijavljujete projekt, a oni su upoznati s načinom prikazivanja autorstva u publikacijama te će sukladno tome vrednovati.

P:1. U Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu, kao prvi kriterij navedeno je da „Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).“

Možete li pojasniti primjenu navedenog kriterija u ocjeni znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti? Primjerice, u polju Pravo gotovo je nemoguće pronaći domaćeg znanstvenika koji bi imao minimalno 5 objavljenih radova u časopisima prvog kvartila (Q1), uglavnom zbog činjenice da se u prvi kvartil mahom ubrajaju časopisi američkih i engleskih nakladnika, koji su rijetko zainteresirani za inozemne pravne teme, a pogotovo ne za objavu radova vezanih za kontinentalno-europske pravne sustave poput hrvatskog.

Dio rečenice koji se nalazi u zagradi, a vezan je upravo za istraživače iz društvenog ili humanističkog područja, poprilično je nejasan: znači li to da se za ove kategorije znanstvenike uopće ne razmatra klasifikacija časopise u kvartile? Nadalje, što se u smislu zadnje gore citirane rečenice smatra „međunarodno recenziranim publikacijama“? Primjerice, velik broj domaćih časopisa (tj. časopisa u nakladi domaćih znanstvenih organizacija) radove šalje na recenziju inozemnim istraživačima. Je li za procjenu znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti uopće relevantan kriterij objave u časopisima indeksiranim u bazama WoS i Scopus?

2. u slučaju da se u okviru predmetnog natječaja prijavljuje projektni prijedlog koji predstavlja bilateralnu suradnju sa slovenskom znanstvenom organizacijom (tzv. Weave inicijativa), jesu li kriteriji vrednovanja jednaki kao za sve druge projektne prijedloge te ulazi li takav prijedlog na kakvu posebnu rang-listu?

O:  1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog. Ako je predlagatelj iz društvenog ili humanističkog područja tada treba navesti više od polovice publikacija objavljenih prema ovom kriteriju. Nadalje, međunarodno recenzirane publikacije su publikacije koje su objavljene u časopisima koji provode međunarodno istorazinsko vrednovanje.

Ponavljamo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija u obrascu „Kriteriji za vrednovanja projektnoga prijedloga u prvome krugu“ a provodi ga stručni panel i vrednovatelji iz polja Vašeg istraživanja koji će razmatrati ovaj kriterij kao i cijeli projektni prijedlog, a sve u skladu s ciljevima natječaja IP-2022-10.

2. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

P:   Je li moguće uključiti partnerske institucije iz inozemstva izvan inicijative Weave? Ukoliko jest, koja je dokumentacija potrebna od strane tih institucija?

O: U projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s institucija iz inozemstva. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere na engleskom jeziku potpisano od strane člana suradnika.


19.07.2022.

P: Budući da je zapošljavanje pojedinog poslijedoktoranda ograničeno na dvije godine i ukupno njihovo zapošljavanje ne smije trajati više od 4 godine me zanima da li se u slučaju zapošljavanja dvaju poslijedoktoranda njihovo zapošljavanje smije preklapati?

O: Prema uvjetima natječaja jedan poslijedoktorand može na projektu biti zaposlen najduže dvije godine. Zbog trajanja zaposlenja (2 godine) i projekta (4 godine) u slučaju zapošljavanja dva poslijedoktoranda može doći do kraćeg preklapanja, međutim upućujemo Vas na preporuku o ravnomjernoj raspodjeli troškova projekta po projektnim godinama. Ukoliko isto nije moguće, to treba pojasniti u Prijavnom obrascu.

P:  Imam pitanje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, što sve spada u iskustvo voditelja projekta, odnosno da li postoje nekakvi dokazi koji se moraju priložiti, uz uvjet da voditelj projekta ima doktorat te stavke koje su navedene u uputama za prijavitelje, str. 4, točka 2.?

O:  Sve informacije koje predlagatelji trebaju navesti i dostaviti prilikom prijave na natječaj dostupne su u prijavnoj dokumentaciji.

P: U kriterijima za vrednovanje u dijelu „Predlagatelj projektnog prijedloga“ pod pitanjem broj 2. traži se da predlagatelj ima zadovoljeno barem 5 od 7 navedenih kriterija kako bi imao pozitivan odgovor na postavljeno pitanje.

Ukoliko nema pozitivan odgovor na najmanje 5 kriterija, je li automatski isključen iz natječaja ili će dobiti manji broj bodova?

Navedeno nije jasno niti iz Uputa za prijavitelje niti iz FAQ.

Ako je istina da za prijavu na natječaj mora biti ispunjeno 5 od 7 kriterija pod pitanjem broj 2, tada većina mladih znanstvenika nije prihvatljiva za samostalnu prijavu projekta osim ako su u timu sa znanstvenicima seniorima.

U pozivu 2017. godine (IP-2018) se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali je tada bilo 8 ponuđenih podtočaka, te se nije tražilo vodstvo međunarodnog projekta već sudjelovanje u međunarodnim projektima. Dakle, ovaj se uvjet značajno postrožio od tada. Dapače, u pozivu IP-11-2013. se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali su tada točke 2 i 3 bile spojene pa je bilo još lakše ostvariti ovaj kriterij.

O: Kao što je već pojašnjeno u prethodno objavljenim odgovorima, navedeno pitanje nije uvjet za prijavu na natječaj nego kriterij za vrednovanje i nalazi se u obrascu “Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu“. Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u tome Obrascu. Pitanje pod brojem 2. koje navodite samo je jedan od kriterija koji se procjenjuju tijekom postupka vrednovanja u prvom krugu.

Više o postupku vrednovanja možete pronaći u Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost koji je dostupan na mrežnim stranicama pod izbornikom Dokumenti.

Tekst natječaja, obrasci za prijavu kao i kriteriji za vrednovanje mijenjaju se u više elemenata na svakom natječaju. Slijedom iskustva s prethodnog natječaja kao i preporuka panela navedeni kriterij dorađen je kako bi omogućio vrednovanje u prvom krugu.


15.07.2022.

P: Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na otvoreni IP-2022-10 natječaj. Trenutno sam suradnik na HRZZ projektu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA koji završava s krajem siječnja 2024. Ukoliko mi se odobri financiranje projekta tada bi s njime krenuo s krajem 2023. godine. S obzirom da će prekrivanje sudjelovanja na ta dva projekta biti oko dva mjeseca, da li se mogu prijaviti kao suradnik na još jednoj projektnoj prijavi za IP-2022-10 natječaj?

O: Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.

Sukladno navedenom, ako već sudjelujete na jednom HRZZ projektu, na ovom natječajnom roku možete se prijaviti ili kao predlagatelj ili kao suradnik.

P: Prema prijedlogu izmjena Zakona o radu, koje su u postupku donošenja, radni vijek bit će produljen do 68. godine života. Stupanjem na snagu tog zakona otvorit će se mogućnost vođenja projekta u trajanju od 4 godine i znanstvenicima koji po sadašnjem Zakonu ne mogu prijaviti projekt zbog odlaska u mirovinu unutar 4 godine nakon predviđenog početka izvedbe u jesen 2023. Izmjene Zakona o radu neće biti izglasane prije roka za prijavu IP-2022-10 projekata, no predviđeno je da će se to dogoditi prije početka izvedbe.

Mogu li se na natječaj prijaviti znanstvenici koji ne zadovoljavaju dobne uvjete po sadašnjim propisima, ali će zadovoljavati kad novi Zakon bude donesen?

O: Važećim propisima smatraju se oni koji su na snazi u vrijeme objave natječaja.

P: Da li je na projekt HRZZ moguće prijaviti osobu koja bi imala status konzultanta na projektu, a već je suradnik na dva projekta?

O: Istraživačku grupu čine voditelj projekta i suradnici. Konzultanti nisu dio istraživačke grupe stoga se ne navode u prijavnoj dokumentaciji.


08.07.2022.

P: Zanima me ako u kriterijima za vrednovanje A (u privitku) – dio Predlagatelj projektnog prijedloga pod točkom 2. predlagatelj na minimalno pet kriterija nema pozitivan odgovor DA, je li u toj situaciji projekt automatski isključiv i nema smisla ići s prijavom ILI se na toj kategoriji onda projektu dodjeljuje manji broj bodova, a što u konačnici umanjuje vjerojatnost prolaska projekta?

O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a opis postignuća je jedan od kriterija. Ocjenu projekta temeljem kriterija u Obrascu za vrednovanje A dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje.

P: Imam jedno pitanje vezano za navođenje publikacija aplikanta. Je li je potrebno podatke o IF i kvartilu objavljenog rada navoditi za godinu kada je rad objavljen ili pak zadnje dostupne podatke za IF i kvartil tog časopisa? Ili kao sto piše npr. u pravilniku izbora u ZN zvanja ono sto je povoljnije za pristupnika?
O: Prilikom navođenja popisa postignuća nije potrebno navoditi faktor utjecaja. Rangiranje časopisa provjerava se prema godini u kojoj je objavljen znanstveni rad.


01.07.2022.

P: Prijavio bih istraživački projekt s partnerima iz Slovenije (inicijativa Weave) pa me zanima ukoliko moj projektni prijedlog prođe I dobije pozitivnu recenziju prema HRZZ proceduri evaluacije, a ne bude među 20 % najbolje rangiranih projekata hoće li moj projekt u tom slučaju biti financiran kao standardni istraživački projekt?

Pogledao sam FAQs I vidio sam jedno vaše tumačenje: O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

Iz toga zaključujem da ukoliko projekt ne dobije financiranje od obje agencije (nije u 20% najboljih), a pozitivno je ocijenjen od HRZZ-a, da ce biti financiran kao istrazivacki projekt od samo jedne agencije (HRZZ). Molim potvrdu i tumačenje.

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni istraživački projekt, a isti ne bude rangiran u prvih 20 % najbolje rangiranih projekata, ne može se financirati kao standardni istraživački projekt.


28.06.2022.

P: Vezano uz vrednovanje voditelja projekta, zanima me na koji se način provjerava da li su časopisi rangirani u Q1 baza WoSCC ili Scopus, prema kvartalu u trenutku objave ili prema zadnjem JCR ili CiteScores (JCR za 2021. će biti objavljen krajem lipnja, a Citescores za 2021. je već objavljen)?

O: Rangiranje časopisa provjerava se prema trenutku objave znanstvenog rada.

P: Može li čelnik institucije (dekan) s obzirom na činjenicu da je supotpisnik svih projektnih prijedloga koji se šalju s institucije ujedno biti i član istraživačke grupe (suradnik) u okviru jednog od prijedloga?

O: Moguće je, navedene funkcije nisu isključujuće.

P: Slijedom otvorenog natječaja IP-2022-10! https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ navodi se sljedeće:

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave Istraživačkih projekata te Istraživačkih bilateralnih i trilateralnih projekata sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

Molio bi vas pojašnjenje, da li se mogu prijaviti na natječaj IP-2022-10 i partnerska institucija iz Slovenije ili samo istraživači iz Slovenije? Ukoliko je odgovor pozitivan molim upute kako provesti prijavu.

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

Upute o postupku podnošenja prijave na natječaj dostupne su na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (4. str.) znanstvena organizacija na kojoj je zaposlen voditelj projekta mora mu omogućiti da “neovisno upravlja istraživanjem i financijskim sredstvima projekta”. S obzirom na zahtjeve Zaklade o neovisnosti voditelja projekta da li je dozvoljeno da znanstvena organizacija uskrati dio sredstava voditelju projekta (npr. iz neizravnih troškova) te ih iskoristi za svoje potrebe.

O: Ugovor o dodjeli sredstava potpisuju voditelj projekta i čelnik matične organizacije u kojem jamče da će se dodijeljena sredstva trošiti namjenski za provedbu projektnih aktivnosti, odnosno u skladu s odobrenim financijskim planom.


24.06.2022.

P1: Vezano uz uvjet koji se ocjenjuje:

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

Kako će se određivati kvartile za radove objavljene u 2022 god.?

P2: Također, da li se u ispunjavanju ovog uvjeta uzimaju u obzir i radovi u kojima je voditelj zadnji autor na radu (često situacija da je voditelj cijelog istraživanja zadnji autor, a prvi autor ujedno i dopisni)?

O1: Ukoliko se u popisu postignuća navode radovi iz 2022. godine uzimaju se u obzir kvartile časopisa koje su određene iz prethodne godine.

O2: Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

P: Da li se na projektu može zaposliti osoba koja će u sklopu projekta napraviti doktorat i da li mu se može platiti školarina za doktorski studij?

Pročitao sam dosadašnja pitanja i odgovore, ali nisam našao odgovore.

Naime, u tekstu natječaja stoji da su prihvatljivi troškovi zapošljavanja samo za 2 godine postdoca, ne spominje se istraživač doktorand. Znači, školarina za doktorski studij je ok, ali plaća za istu osobu nije?

O: Prema uvjetima na Natječaja na istraživački projekt moguće je zaposliti poslijedoktoranda. Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije previđeno ovim Natječajem.

P: Projektom je moguće tražiti sredstva za plaću poslijedoktoranda tijekom trajanja projekta kroz četiri godine. Međutim, prema uputama, pojedini poslijedoktorand može na istom projektu biti zaposlen najviše dvije godine. Prema tome bi nakon dvije godine trebalo napraviti novi postupak zapošljavanja poslijedoktoranda kroz javni natječaj. Što ako se na taj natječaj javi i poslijedoktorand koji je na projektu radio prve dvije godine? Smije li se on opet zaposliti ako bude najbolji (ili jedini) kandidat? Isključivanje konkretne osobe iz natječaja ako zadovoljava sve uvjete natječaja nikako ne može biti u skladu s važećim pravnim propisima o provedbi javnog natječaja.

O: Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta, ali  na dva različita projekta.


21.06.2022.

P: 1. Ako se u projektu planira sakupljanje sojeva plijesni koji su porijeklom iz pacijenata i uz to se sakupljaju podaci o dijagnozi i uspješnosti terapije, zahtjeva li to odobrenje etičkog povjerenstva institucije u kojoj se prijavljuje projekt, ako već postoji odobrenje nadležnog povjerenstva ustanove u kojoj se  sojevi plijesni i podaci o dijagnozi i terapiji sakupljaju; npr. projekt je prijavljen na xx fakultetu, a sojevi se prikupljaju u xx bolnici i postoji odobrenje bolničkog etičkog povjerenstva.

2. Ukoliko se sojevi mikroba koji će se koristiti u istraživanjima projekta prikupljaju u bolnici druge države koja je članica EU kakvu dokumentaciju treba priložiti uz projektnu prijavu? Treba li imati potpisani Material transfer agreement? Ako je potrebno imati takav dokument možete li nam ponuditi neki template za biološke uzorke ili nas uputiti na mrežnu stranicu na kojoj možemo koristiti template kakva je prihvatljiv za prijavu projekta?

O: 1. Potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Uz prijavu na natječaj možete priložiti potvrdu koju imate, a nadležni panel za vrednovanje će procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

2. Uz prijavu projektnog prijedloga nije potrebno dostaviti spomenutu dokumentaciju, no napominjemo kako će nadležni panel za vrednovanje procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

P: U Kriteriji za vrednovanje A, u točki dva,  jedan od kriterija jest “vođenja međunarodnih znanstvenih projekata (EU okvirni programi, Obzor 2020, NIH, HERA i slični projekti)”.  U  engleskoj inačici stoji “participation in scientific projects (EU Framework Programmes, Horizon 2020, NIH, HERA and similar projects)”. Što je točno, sudjelovanje ili vođenje?
O: Pitanje se odnosi na vođenje međunarodnih znanstvenih projekata.


17.06.2022.

P: Ukoliko sam član HRZZ IP-2019-04 a želim sudjelovati u prijavi trenutnog otvorenog natječaja za istraživačke projekte koji ima rok do 5.10. moram li tražiti suglasnost za izlazak iz gore navedenog projekta ili ne s obzirom da će završiti tijekom 2023?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima. Navedeno se ne odnosi na istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. O svakoj promjeni na projektu potrebno je obavijestiti Zakladu putem zahtjeva za izmjenu koji podnosi voditelj projekta. Svaka se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljnji tijek projekta.

P1: Može li se na projektima prijavljenima kroz ovaj natječaj financirati zapošljavanje doktoranada ili se to radi isključivo kroz HRZZ-DOK liniju financiranja?
P2: Je li prijava HR-SLO projekata na ovaj natječaj vezana za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine, i ako da, što se događa s hrvatskim dijelom projekta, ako slovenski bude odbijen?

O1: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više infromacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.
O2: Natječaj nije vezan za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine.

P1: Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.
Ljubazno vas molim da mi odgovorite da li postoji mogućnost uključenja nekog istraživača na HRZZ projekt u ulozi konzultanta (kao što je bilo moguće u nekim prošlim prijavama) jer ograničavanjem istraživača da se uključe na maksimalno 2 HRZZ projekta dosta otežava sastavljanje adekvatnog tima za provedbu projekta. Ako se konzultat može uključiti koliko ih po projektu može biti, na koji način se može uključiti, kako se na to gleda tijekom evaluiranja projekta te da li se njegovo područje istraživanja (publikacije, stručnost,….) gleda kao i kod suradnika? Pod konzultanta mislim na osobe koje su voljne sudjelovati na projektu (ali zbog pravila HRZZ ne mogu sudjelovati drugačije) i doprinijeti mu u realizaciji, a ne samo stajati sa strane.
P2: Pod pitanje – Tko se može prijaviti?
Voditelj projekta je:
▪ aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata
Što to znači? Ukoliko „potencijalni voditelj“ još do sad nije bio voditelj niti jednog projekta (ali je onima na kojima je sudjelovao dao svoj doprinos što je vidljivo preko publiciranih radova), da li to znači da se ne mora niti mučiti s pisanjem projekta jer će unaprijed biti eliminiran jer ne zadovoljava taj uvjet? Ako to to ne znači, koliko uvjeta od tih 4 mora biti zadovoljeno? Ako je voditelj projekta bio voditelj nekoliko potpora koje su bile tematski vezane na neki od tekućih projekata, da li se to smatra kao zadovoljeni uvjet?

O1: Istraživačku grupu projekta čine voditelj i suradnici te se očekuje kako će istraživačka grupa koja je prijavljena i vrednovana uz projekt, završiti provedbu tekućeg projekta.
O2: S obzirom na ciljeve natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga treba biti istraživač s iskustvom u vođenju projekata te s priznatim rezultatima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kriterij kojeg navodite nije predmet administrativne provjere već se vrednuje u prvom i drugom krugu vrednovanja.

P: Navedeno je da će se financirati projekti prijavljeni u okviru inicijative Weave, koji su rangirani u prvih 20%. Da li će se oni rangirati unutar pojedinog područja, samostalno ili zajedno s drugim projektima?

O: Navedeno se odnosi na 20% najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang -listama u okviru područja znanosti i životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.


10.06.2022.

P: Vezano za kriterije vrednovanja projekta,  u zadnjih pet godina objavljenih radova voditelja istraživanja. Da li u zadnjih pet godina ulazi i recentna godina, odnosno 2022. g.?  Unaprijed zahvalan na odgovoru.

O: Da, 2022. godina se uključuje.

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.
O: Navedeno je moguće.

P: Dana 3.6.2022 stavljeno je da pod “Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page).” upute ne ulaze pod 1 stranicu. Svejedno volio bih znati kako da svih 5 točaka stane na 1 stranicu s time da se traži sljedeće:

1. popis 5 radova,

2. sudjelovanje na prijašnjim HRZZ projektima s glavnim publikacijama i rezultatima

3. lista drugih projekata

4. druga akademska dostignuća

5. Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Dakle, točka 1 i točka 5 (ukoliko se koristi 2500 znakova bez razmaka) su već jedna stranica. Na koji način da napišemo sve te točke na jednu stranicu, a da navedemo sve što je bitno s naše strane. Za sve navedeno potrebno je barem 1,5 stranica bez uputa, odnosno s uputama 2 stranice.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.


07.06.2022.

P: Zanimalo bi nas, može li se na IP projekt javiti završeni UIP projekt – s istim nazivom?

Dakle, je li potrebna promjena naziva za prijavu na predmetni natječaj ako se radi o nastavku/nadogradnji istraživanja, odnosno, projektu koji se nastavlja na prethodni?

O: Natječajem se ne financiraju projekti koji ponavljaju već provedena istraživanja. U slučaju prijave projektnog prijedloga koji se odnosi na nastavak istraživanja, potrebno je u prijavnoj dokumentaciji jasno navesti ostvarena postignuća prethodno vođenog projekta te doprinos koji se očekuje nadogradnjom ranije započetog istraživanja. Slijedom navedenoga očekuje se kako će nadogradnja provedenoga istraživanja biti vidljiva i u naslovu projekta.

P: U uputama za prijavitelje, pod stavkom koji se projekti neće financirati u okviru otvorenog natječaja s rokom prijave listopad 2022. navedeno je:

„istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili kao dio dugotrajnih istraživanja.“

Ljubazno vas molim za pojašnjenje misli li se pod tim na već postojeće kolaboracije i longitudinalne studije (pa bi se na natječaj prijavio dio iz tih većih, već postojećih istraživanja) ili se misli i na sasvim nova kroskulturalna longitudinalna istraživanja koja bi se prvi put u takvom obliku prijavila na ovaj natječaj pri čemu bi i partneri iz drugih zemalja prikupljali dio istraživačkih podataka u drugim zemljama?

O: Programom „Istraživački projekti“ potiče se okrupnjavanje istraživanja te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Navedenim programom ne financiraju se projekti koji su dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, odnosno dio međunarodnih (longitudinalnih) ili dugotrajnih istraživanja bez obzira je li riječ o postojećim ili novim suradnjama. Međutim prijava kroskulturalnog longitudinalnog istraživanja kojeg predlaže istraživačka grupa i koje se provodi unutar Istraživačkog projekta je prihvatljiva za prijavu na natječaj.

P: Budući da je priprema kvalitetnog projektnog prijedloga iznimno vremenski zahtjevna, molim Vas jasnije definiran odgovor na pitanja na koja su odgovori objavljeni 03.06.2022., i to:

 – Uvjeti natječaja: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

 – Voditelji i suradnici: Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

Prema Vašim odgovorima nije jasno uzimaju li nadležni paneli u obzir još neke kriterije u slučaju da predlagatelj projektnog prijedloga ne zadovoljava sve kriterije. Ako je tako, o kojim kriterijima se radi? U suprotnom Vas molim da jasno potvrdite da projektni prijedlozi koji ne zadovoljavaju sve kriterije u prvom krugu vrednovanja neće biti upućeni u idući krug vrednovanja.

O: U prvom krugu vrednovanja paneli za vrednovanje vrednuju projektne prijedloge temeljem obrazaca Kriteriji za vrednovanje A, a sukladno informacijama koje predlagatelj navede u prijavnoj dokumentaciji. Za prijave za koje panel za vrednovanje procijeni da svojom kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne kriterije vrednovanja, neće se uputiti u daljnji postupak vrednovanja. Ističemo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a publikacije nisu jedini kriterij vrednovanja predlagatelja projekta u prvom krugu. Kriteriji za vrednovanje objavljeni su na mrežnoj stranici HRZZ-a uz natječajnu dokumentaciju.

Upućivanje u drugi krug vrednovanja temelji se na zaključnoj ocjeni koju za svaki projektni prijedlog dodjeljuje nadležni panel na osnovu svih deset kriterija.

P: Da li mogu na ovaj natječaj prijaviti projekt kao voditelj a već sam na jednom voditelj? ( za svaki slučaj ponovno pitam i za ovo da nisu promijenjeni uvjeti prošli put na natječaju za bilateralne se nisam javljala radi Slovenije).
O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, od kojih jedna može biti u svojstvu voditelja, a druga suradnika. Dakle, ne možete biti voditelj na dva projekta, osim ukoliko projekt koji je u tijeku ne završava do 1. rujna 2023. godine.


03.06.2022.

P1:  Možete li mi potvrditi da je ovaj natječaj namijenjen samo za prijavu bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative?

2: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.

3. Možete li mi razjasniti odnosi li se novoobjavljeni natječaj HRZZ-a IP-2022-10 samo na bilateralne projekte sa Slovenijom i Švicarskom ili pak na istraživačke projekte općenito u HR (kao i bilateralne)?

O: Natječaj je otvoren i za prijave na nacionalne Istraživačke projekate te Istraživačke bilateralne i trilateralne projekte sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

P: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

O: Očekuje se zadovoljavanje svih kriterija u obrascu za vrednovanje A, a konačnu ocjenu u prvom krugu dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje i temelji ju na svim kriterijima.

P: 1. Na samom projektu se dopusta zapošljavanje postdoka na maksimalno 2 godine. Međutim, nama su korisniji I jeftiniji doktorandi za realizaciju samih istraživanja. Zanima me ukoliko bude projekt prihvaćen, hoće li biti moguće nastavno zaposliti doktoranda kroz sustav HRZZ doktorandi?

2. Postoji li mogućnost financiranja i izobrazbe novih doktora znanosti unutar programa „Istraživački projekti“ ? I ako ne postoji imate li saznanja o datumu otvaranja poziva  „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)?

O: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) planirano je raspisivanje Poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Više informacija o navedenom Pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P:  Obzirom na raspisani natječaj za bilateralne znanstvene projekte sa Švicarskom, lijepo vas molim da mi objasnite tko su prihvatljivi partneri iz Švicarske, odnosno mora li to biti znanstvena institucija ili sveučilište ili može biti tvrtka koja ima svoj R&D ili laboratorij?

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

P:  Nastavno na tekst objavljenog natječaja imam pitanje vezano za formalne uvjete koje treba zadovoljiti voditelj istraživačke grupe (projekta).

Na koji način se dokazuje status: “dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača”. Također me zanima je li ovo uvjet čije ne zadovoljavanje automatski vodi odbacivanju prijave, odnosno je li presudan da bi prijava bila evaluirana?

O: Navedeni kriterij procjenjuje se temeljem podataka koje predlagatelj projektnog prijedloga navede u prijavnoj dokumentaciji, a može uključivati broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada, posebna postignuća mentoriranih mladih istraživača ili druge informacije koje predlagatelj projektnog prijedloga smatra relevantnim.

P:  Obrazac potpore partnerske organizacije je potrebno ispunjavati samo ukoliko se radi o bilateralnim ili trilateralnim projektima?

O: Obrazac potpore partnerske organizacije dostavlja se u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijedloga.

P:  Je li potrebno ishoditi etička odobrenja ili se ona mogu zatražiti ukoliko projekt bude odobren?

O: Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga, a najkasnije do kraja 2023. godine te je uvjet za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava. Svi projekti odobreni za financiranje na ovom natječaju započinju s provedbom u 2023. godini.

P: 1) Kod ocjenjivanja (vrednovanja) projektne prijave, je li određena posebna lista i budžet za “domaće” istraživačke projekte, a posebna za bilateralne i trilateralne?

2) Prema tekstu natječaja ukupno financiranje za četiri godine projekta za društvene i humanističke znanosti je od 600.000,00 kn do 900.000,00, a potom piše da najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna. Znači li to da je najmanji ukupni trošak projekta za navedene znanosti 600.000,00 kn, a bez troškova osoblja 300.000,00 kn?

O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

2. Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja (kategorija 2 financijskog plana i plaća mladog istraživača), ne može biti manji od 300.000,00 kuna.

P: U cjelini B, dio a1: Popis pet najznačajnijih publikacija – je li se pod pojam „publikacija“ računa priopćenje s kongresa u obliku sažetka a koje je objavljeno u časopisu Q1, obzirom da je u uputama navedeno „poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije itd.“. Također  Vas molim da se definira što točno znači pojam „itd.“

O: Publikacija s konferencija odnosi se na cjeloviti znanstveni rad koji je publiciran u  tematskom broju vezan uz konferenciju.

P:  1. U uputama se navodi da voditelj projekta treba imati publikacije u prestižnim znanstvenim časopisima (kao glavni autor). Istovremeno u dokumentaciji za popunjavanje piše kao glavni autor ili korespondentni.

Možete li molim Vas dati jasniju uputu, podrazumijeva li se pod glavni autor= prvi autor ili/i zadnji autor. I može li biti i korespondentni?

2. U dokumentaciji dosadašnja dostignuća voditelja za 5 godina, traži se jako puno informacija. Ovdje ću kopirat s engleske forme vaše upute u prijavnom obrascu (to je pet cjelina):

-List the five most important publications  for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.

-Previous participation in HRZZ projects (role in the project (leader/associate), the main publications from this project and the main results).

-List of scientific research projects accepted for funding (international and national), role in the project (leader/associate), funding source, and funds allocated. Include links to the websites of the funded projects. Highlight key results and publications that have come out of the project.

-Other major academic accomplishments: Institution of scientific meetings (year, name of event and your role / type of meeting / number of participants / countries), invited presentations at international conferences and/or summer schools; international awards, membership on editorial boards of journals, peer review of articles for international journals, major scientific collaborations (names of collaborators, topics, institutions, city, country; application of results), collaborations with industry (entrepreneurial successes, innovation activities, patents).

-Highlight your previous scientific contribution in the field and topic of research and in the training of young scientists, expressed by the number of successfully defended dissertations and published collaborative works (up to 2500 characters without spaces).

Vaše upute na tom obrascu zauzimaju pola stranice (a napisali ste da sveukupno ovo može iznositi jednu stranu s našim odgovorima). Treba li Vaš tekst ostati (pretpostavljam da treba te ga ne smijemo izbrisati)? Ali nemoguće je unijeti sve ovo na pola stranice teksta. Samo pet znanstvenih radova koje se upiše zauzimaju pola strane (što zajedno s Vašim uputama čini maksimalnu dozvoljenu jednu stranu).

Molim Vas objašnjenje kako da unesemo sve podatke i odgovore kada nemamo dovoljno mjesta odnosno zasigurno je da je pola stranice nedostatno za to?

3. U radnom planu na engleskom jeziku zaostalo je 3. GODINA na hrvatskom napisano, pa Vas molimo upute možemo li to sami ispravljati na engleski jezik?

4. Na engleskom jeziku obrazac za RDMP čini se drugačiji od onoga na hrvatskom, odnosno fale mu gore mjesta za akronim itd. Treba li on ostati u ovakvom obliku kakvom je sada?

O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

2. U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.

3. Navedeno možete ispraviti.

4. Obrazac treba ostati nepromijenjen.

Edit

30.09.2022.

P: Prijavljujemo trilateralni projekt, te Švicarska strana kao OBAVEZNU dokumentaciju mora predati dokument “RADNI PLAN” identičan onome koji se predaje kod vodeće agencije. Međutim, kako se vidi iz vašeg odgovora (u prilogu), dokument Radni plan koji se predaje HRZZ-u bi trebao sadržavati SAMO dijelove koji se odnose na HR stranu. Što znači, da se u Radnom planu koji bi suradnik trebao predati na SNSF uopće ne bi vidjelo koja je uloga Švicarske strane, te koje ciljeve i rezultate bi oni trebali ostvariti.

Molim vas odgovor na pitanje: Možemo li HRZZ-u poslati radni plan koji sadrži ciljeve i rezultate za sve 3 zemlje koje sudjeluju na projektu? 

Naravno, označili bismo u radnom planu koji dijelovi se odnose na institucije iz Slovenije i Švicarske.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 26.08.2022..

P: Ljubazno bih Vas zamolili pojašnjenja za upite:

•U radnom planu nisu navedene aktivnosti u WP nego se samo pišu deliverables? Ako je tako, gdje se mogu označiti milestones?

•Gdje se može upisati trajanje pojedine aktivnosti koja rezultira s očekivanim rezultatom?

•Ako aktivnost počne u prvoj godini, a završi u drugoj – upisuju li se očekivani rezultati samo u drugoj godini, tj. u godini kad je predviđeno da bude ostvaren?

•U aplikacijskoj formi “Part c.” piše: “Describe the planned outcomes and the path of their realization for each research objective (include a Gantt chart and list key checkpoints )” ako se traži path, znači da moramo predvidjeti aktivnosti i trajanje?

O: U radnom planu potrebno je navesti podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata te resursima za njihovo ostvarivanje.

Točke provjere (milestones) nije potrebno navoditi u obrascu Radni plan.

Trajanje aktivnosti se odnosi na razdoblje u kojem se planira ostvarivanje predviđenog rezultata.

Pitanje u Prijavnom obrascu koje ste naveli odnosi se na tijek ostvarivanja planiranih rezultata za svaki istraživački cilj koji ste naveli.

P: U slučaju bilateralnog projekta, slovenski partner dostavlja pismo potpore partnerske organizacije samo na engleskom jeziku. Jeli svejedno jeli ono potpisano rukom pa skenirano ili digitalnim potpisom čelnika organizacije? Također, gdje točno prilažemo taj dokument? Je li to u pdf formatu u dijelu epp obrasca u kojem prilažemo pisma namjere? 

Dakle, da li se pisma namjere za suradnike i pismo potpore partnerske organizacije kao jedan pdf dokument prilažu u epp obrazcu u “kućicu”  pisma namjere?

O: Pisma suradnika mogu biti potpisana i digitalno. Sva pisma namjere potrebno je priložiti u EPP sustav u dio predviđen za podizanje dokumentacije koja se odnosi na pisma namjere.

P: u administrativni obrazac je potrebno unijeti svu opremu vrijednosti veću od 5000 EUR te pripadajuće poveznice na CRORIS.

Da li je potrebno da sve nazive opreme prevodimo na engleski u engleskoj verziji obrasca (jer je u CRORIS-u sve na hrvatskom)?

O: Nazive opreme nije nužno prevoditi, ali ako imate i engleski naziv, svakako je preporuka navesti ga.

P: Molimo Vas objašnjenje vezano za sažetak projektnog prijedloga koji može iznositi 2.000 znakova. Svugdje u uputama stoji da taj broj znakova ne uključuje razmake, međutim kada se unese 2.000 znakova bez razmaka EPP sustav ne prihvaća taj broj znakova i ne želi generirati pdf. Osim toga, u odgovorima Vaših djelatnika na pitanje vezano za sažetak projektnog prijedloga stoji da se ograničenje od 2.000 znakova odnosi na znakove bez razmaka. Molimo Vas da dozvolite unos teksta od 2.000 znakova bez razmaka u EPP sustav. Nejasne upute stvaraju nam dodatne probleme i otežavaju unos traženih podataka u EPP sustav.

O: Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak).

P: Dio a. cjeline B. Prijavnog obrasca ograničen je na jednu stranicu (font: Open Sans 10). To je ugrubo 3 kartice teksta (4500 znakova s razmacima).

Isti tekst (popis postignuća voditelja projekta) treba upisati i u Administrativni obrazac u pet različitih polja. U svako je polje moguće upisati gotovo 3000 znakova (s razmacima) što ukupno iznosi gotovo 15000 znakova ili 10 kartica teksta. Dakle, barem tri puta više prostora (3 stranice !) za isti tekst/sadržaj.

1. Da li uvedeno ograničenje “jedna stranica, Open Sans 10” iz Prijavnog obrasca vrijedi i za Administrativni obrazac ili se možemo raspisati faktorom 3x?

2. Da li tekst o postignućima voditelja projekta mora biti identičan u Prijavnom obrascu i Administrativnom obrascu?

O: U svakom obrascu propisana su pitanja koja je potrebno ispuniti te ograničenja kojih je potrebno pridržavati se prilikom ispunjavanja obrazaca. Na pitanja koja se ponavljaju u Administrativnom obrascu (Prošireni sažetak) i Prijavnom obrascu potrebno je navesti identične odgovore.

P: U jednoj od projektnih prijava želimo koristiti opremu koja je u vlasništvu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji je nastavna baza našeg Fakulteta. Je li nam u tu svrhu za projektnu prijavu (projekt nije bilateralni) potrebno pismo potpore ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo?

O: Prijavi trebate priložiti i pismo potpore, a o kojoj je opremi riječ možete navesti i u okviru predviđenih pitanja u prijavnom obrascu.

P: Da li čelnik ustanove treba dati pismo potpore za glavnog istraživača ili je to pokriveno Administrativnom obrascem?

O: Za predlagatelja projektnog prijedloga nije potrebno prilagati pismo potpore.

P: Ljubazno molimo odgovor na pitanje vezano uz obim radnog vremena znanstvenika na projektu, a vezano uz natječaj IP 10-2022. Konkretno, radi se o pitanju iz Administrativnog obrasca, poglavlje 5., pitanje „Resursi (…) Navedite udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.“ 

Postoji li pravilo oko toga koliko vremena je najmanje odnosno najviše dopušteno navesti kao odgovor na navedeno pitanje?

O: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Obzirom da se u Hrvatsku uvodi eurovaluta prikazujemo li u financijskom planu iznose prikazane samo u eurima ili dvojno?

O: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Molim vas za dodatno pojašnjenje vezano uz ispunjavanje obrasca radni plan. Naime, u uputama piše „Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje…Radni plan mora sadržavati plan diseminacije.“

Što smatrate po resursima za ostvarivanje rezultata, i na koji način se ti resursi trebaju navesti u zadanoj tablici?

Treba li se plan diseminacije navesti kao neki zasebni tekst ili je dovoljno navesti pojedine aspekte diseminacije kao rezultate u zadanoj tablici?

Osim toga, u uputama piše „U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti.“ Što obzirom na to da zadana tablica podrazumijeva samo glavne, konkretne rezultate, gdje se upisuju pojedine aktivnosti koje dovode do rezultata? Trebaju li se upisivati ispod svakog rezultata u tablici (jer to nije vidljivo iz primjera, niti iz drugih uputa, pa je zbunjujuće)?

O: Pod resursima za ostvarivanje rezultata misli se na članove istraživačke grupe zadužene za provedbu aktivnosti koje dovode do planiranih rezultata te potrebnih financijskih sredstava za koje se navodi poveznica s financijskim planom projekta.

Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

U radnom planu potrebno je navesti samo podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje.

P: Obzirom na decimalna mjesta u totalu (ukupni troškovi projekta=peta kolona) kod preračunavanja, u financijskom planu, dobije se 192.434,34 EUR.

Kako u tablicama nije zadan beskonačan broj decimalan broj mjesta u financijskom planu,  ovo se razlikuje od onoga što se dobije direktnim preračunavanjem (192.461,34 EUR) u administrativnom obrascu.

Zbog ovoga se dobije razlika od 27 EURA, pa je moje pitanje, jeli ona prihvatljiva, jer ste naveli da su male razlike prihvatljive.

Po ovome će se razlikovati ukupna suma u administrativnom planu (192.461,34 EUR) od ukupne sume u financijskom planu (192.434,34 EUR).

O: Prilikom izrade financijskog plana, potrebno je upisati iznose u kunama te ih preračunati u eure prema fiksno tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK). U tom slučaju, iznosi bi trebali biti jednaki.

P: Imam tri pitanja glede popunjavanja Prijavnog obrasca:

1. Je li prihvatljivo da u Cjelini 2 dio a (popis postignuća) zauzima nešto više od jedne stranice (zajedno s uputama, koje se ne smiju izbrisati), ali da pri tome dio b (životopis) zauzme nešto manje od dvije stranice, tako da ukupno cjelina B ne prelazi propisane 3 stranice?

2. U slučaju bilateralnog projekta, kako nasloviti ponovljenu cjelinu B kada se odnosi na voditelja iz partnerske istraživačke grupe? (Je li bolje samo nastaviti s ponovljenim dijelom a, dodati naslov poput ‘Cjelina B – Su-predlagatelj projektnog prijedloga’, ili ga pak spomenuti poimence (budući da se ime voditelja iz partnerske istraživačke grupe, za razliku od imena prijavitelja koje je na naslovnici, eksplicitno navodi tek iza, u dijelu b Cjeline B)?

3. Je li nužno da 5 odabranih znanstvenih radova koji se navode u sklopu popisa postignuća u Prijavnom obrascu bude istih 5 radova koji su navedeni u sklopu popisa postignuća u Administrativnom obrascu?

O1: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

O2: Pitanja koja se odnose na suvoditelja potrebno je navesti u nastavku obrasca, nije potrebno navoditi poseban naslov.

O3: Navedene informacije trebaju biti identične.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa institucijom iz Slovenije u okviru Weave inicijative. Imam pitanje vezano uz udio radnog vremena slovenskih istraživača u cjelini C. S obzirom da, kako kažu iz partnerske ustanove, slovenski suradnici dobivaju i redovnu plaću od ARRS-a temeljem udjela u projektu, kod njih se ti udjeli razlikuju – primjerice, za istraživača koji već ima osiguranu plaću po drugoj osnovi, ali će sudjelovati znanstvenim radom na ovom projektu, pišu 0%. Da li ovdje pišem postotke prema propozicijama ARRS-a ili prema stvarnom udjelu u radu projekta? Da li uopće moram pisati postotak rada za suradnike iz partnerske ustanove?

O: Za sve suradnike potrebno je navesti postotak udjela sudjelovanja na projektu.

P: Može li se sada u prijavi imenom i prezimenom navesti osoba koju bismo htjeli zaposliti kao doktoranda na projektu?

Svjesni smo toga da se za doktoranda kasnije treba prijaviti na zasebni natječaj kako bi se dobila sredstva za njegovo financiranje.

Ako da, popunjava li se onda za tu osobu CV tablica kao i za ostale suradnike?

O: Za doktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (D), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Ispunjavam prijavni obrazac i primjećujem da u:

2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina je dozvoljena najviše jedna stranica. Također u vašim odgovorima od 21.06 stoji kako se upute ne smiju brisati. Stoga mi je potpuno nemoguće ispuniti vas obrazac jer upute zauzimaju oko 2/3 stranice a samo da odgovorim na prvi upit (popis radova) ću potrošiti 1/3 stranice.

O: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje trebaju li, u slučaju prijave bilateralnih projekata, SVE partnerske institucije iz Slovenije, na kojima su zaposleni članovi slovenskog istraživačkog tima, dostaviti pisma potpore, prema obrascu s Vaših Web stranica, ili je to, pak, samo pismo potpore JEDNE partnerske institucije iz Slovenije, tj. one na kojoj zaposlen(a) voditelj(ica) slovenske partnerske istraživačke skupine?

O: Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje je li, u EPP sustavu, prilikom upisa podataka za tiskanje administrativnog obrasca, moguće/dozvoljeno upisati podatke o track recordu voditelja slovenske istraživačke grupe u polju za suvoditelja (iako je ono, prema uputama, izvorno namijenjeno suvoditelju projekta, u slučaju da hrvatski voditelj/predlagatelj, tijekom provedbe projekta, odlazi u mirovinu). U svakom slučaju, track record voditelja slovenske skupine će biti naveden u prijavnom obrascu, koji se dostavlja uz prijavu u EPP-u.

O: U slučaju bilateralnih/trilateralnih prijava, u u EPP sustavu će se prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca za takav unos otvoriti potrebno polje.

P1: Je li dopušteno u prijavi iskazivanje iznosa u financijskome dijelu samo u eurima, budući da će se provedba tako i prikazivati?

P2: Što se prikazuje pod troškove plaća mladih istraživača: jesu li to udjeli u plaćama npr. zaposlenog asistenta/doktoranda i poslijedoktoranda? Gdje se prikazuju školarine doktoranada?

P3: Je li udio radnog vremena istraživača potrebno precizno definirati i kvantificirati, te na koji način?

O1: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

O2: U kategoriji 2) Osoblje financijskog plana moguće je predvidjeti trošak plaće (bruto II) za zapošljavanje poslijedoktoranda te školarine za doktoranda.

O3: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.


27.09.2022.

P: U uputama za prijavitelje IP-2022-10 stoji:

„U pismu namjere potrebno je naznačiti naslov projektnoga prijedloga, ime i prezime predlagatelja te opis zaduženja suradnika na projektu.“

Da li opis zaduženja u pismu namjere može biti jednostavno deklariran na način da upućuje na detaljan opis unutar radnog plana i prijavnog obrasca? Ili treba zaduženja u odnosu na projektni prijedlog, detaljno navoditi u pismu namjere?

O: U pismu namjere potrebno je kratko navesti koja će biti zaduženja određenog suradnika, a što je povezano s Prijavnim obrascem i Radnim planom.

P: U uputama za prijavitelje navedeno je da se u potpori organizacije navede oprema koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i stavlja se na raspolaganje voditelju. Za navedenu opremu potrebno je dostaviti poveznicu na Šestar/Croris bazu. Pojedina oprema koju planiramo koristiti u provedbi projekta trenutno je osnovno sredstvo u pripremi. Hoće li biti prihvatljivo da u potpori organizacije navedemo naziv opreme i napišemo napomenu da je trenutna oprema osnovno sredstvo u pripremi (nije unesena u bazu pa ne možemo dostaviti poveznicu)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Na projektne aktivnosti uključili bi kao suradnika bivšeg poslijedoktoranda (koji je radio na UIP projektu čije rezultate bi dalje razvijali/primijenili u ovom projektu). Kolega je trenutačno bez afilijacije, odnosno nije zaposlen na znanstveno-istraživačkoj instituciji, već djeluje kao nezavisni istraživač. Je li moguće kolegu predvidjeti kao suradnika na projektu, te ukoliko je, na koji način izrađujemo pismo namjere? Može li pismo namjere u ovom slučaju potpisati samo kolega kao suradnik?

O: Navedenog kolegu možete uključiti u istraživačku grupu kao suradnika te u tom slučaju on sam potpisuje pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Prema uputama za prijavitelje na natječaj Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10 u Administrativnom obrascu pod potpora organizacije potrebno je uključiti svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i planira se koristiti u provedbi projekta.  Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Croris bazu (Šestar) iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.

Trebamo li za svu opremu koja će se koristiti dostaviti poveznicu iz baze Croris ili samo za opremu vrijednosti veće od 5.000,00 EUR-a?

Da li je potrebno u potpori organizacije navesti i novu opremu koja se planira nabaviti projektom?

O: U potpori organizacije navodi se popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Moja su pitanja sljedeća:

1. Zanima me je li u EPP sustavu, dijelu Prošireni sažetak, u polju “Opišite istraživačku grupu koja provodi istraživanje…” i u polju “Resursi” potrebno opisati i slovenski tim ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

2. Zanima me je li u projektnoj dokumentaciji “Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom”, “Dio b. Plan upravljanja projektom”, potrebno opisati i aktivnosti slovenskog tima ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

O: Navedena pitanja odnose se na obje istraživačke grupe.

P: Smijemo li brisati upute unutar obrazaca? Na primjer, u Prijavnom obrascu:

Dio a. Povezanost projektnog prijedloga s trenutačnim stanjem u području istraživanja (State of the Art). Smije li se obrisati tekst u Italicu, “Opišite trenutačno stanje…te navesti poveznicu na projekt”? Ako je odgovor potvrdan, znači li to da se upute mogu brisati i u ostatku dokumenta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. lipnja.

P: 1. Imam pitanje vezano uz ERC klasifikaciju. Prijavljujem istraživanje iz područja društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti. Međutim, prema ERC klasifikaciji metode istraživanja su iz područja „computer science and informatics“.

Smijem li u ERC klasifikaciji odabrati „PE6 Computer Science and Informatics“ ukoliko prijavljujem projekt u društvenim znanostima?

1.b. Ako je prethodni odgovor da, te ako odaberem klasifikaciju „PE6 Computer Science and Informatics“, hoće li se projekt i dalje voditi u kategoriji društvenih znanosti prilikom rangiranja u 3 kategorije?

2. Ukoliko tražim školarinu za doktoranda, moram li tog doktoranda predvidjeti i pisati u aktivnostima istraživanja u prijavi i radnom planu?

2.b. Ako da, mora li to biti u većem obimu kao i za ostale suradnike i treba li se navesti postotak koliko će doktorand raditi?

2.c. Možete li mi molim vas pojasniti treba li u ovoj prijavi već sada predvidjeti i napisati aktivnosti i opis istraživanja za tog doktoranda koji će se zapravo tražiti preko drugog projekta (HRZZ-DOK) – jer koliko mi je poznato aktivnosti i teme istraživanja doktoranda navode se u toj drugoj prijavi koja ide za doktoranda?

3. Smije li prvi dio prijave (Part A- project proposal u dokumentu Application form) prijeći limit od 12 strana u slučaju prijave bilateralnih projekata? Naime, radi se o opsežnijem istraživanju jer ga izvode dva tima, a također treba dodatno opisati i resurse partnerske organizacije.

O: 1. Slobodni ste izabrati klasifikaciju koja, prema Vašem mišljenju, najbolje odgovara predloženom istraživanju. Napominjemo da je projektni prijedlog moguće prijaviti u isključivo u onom području za koje je akreditirana matična organizacija predlagatelja.

2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 23. rujna.

3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Pronašla sam vaše odgovore na moje prethodno pitanje: upute se ne smije brisati (jer bi to bilo mijenjanje obrazaca, a napisano je da se oni ne mogu mijenjati).

Također, nekoliko puta ste na pitanja koja se tiču duljine teksta koji unosi prijavitelj odgovorili da tekst uputa ne ulazi u predviđena ograničenja. Sigurna sam da uviđate da to znači da ćemo, pišući 12 stranica vlastitoga teksta, biti u koliziji s podacima napisanim u obrascu (npr. u Prijavnom obrascu piše da se Cjelina A nalazi na stranicama od 1 do 12, a Cjelina B započinje na stranici 13).

Molim vas jasan odgovor na pitanje:

Ako Cjelina B započne na stranici 14 (jer upute nismo brisali a imamo 12 stranica vlastitoga teksta), to će biti u koliziji s onim što ste napisali na početku Prijavnog obrasca, da Cjelina B započinje na stranici 13. Budući da mi ne smijemo mijenjati tekst, hoćete li vi to promijeniti i uskladiti?

Odgovor “ne smijete brisati upute, ali njihov tekst ne ulazi u duljinu koju smo zadali” je zbunjujući. Stoga vas lijepo molim za pojašnjenje.

O: U odgovoru koji je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna navedeno je kako je na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: 1. U administrativnom obrascu, kod Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta. Potrebno je navesti naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza. *,  obzirom da ćemo koristiti statističke  programe putem licence institucija koje će nam biti partneri u projektu, da to napišemo, ili?

2. U radnom planu, je li uz očekivani rezultat, poželjno napisati i mjesec i godinu dobivanja istoga?

O: 1. U dijelu  5. Potpora organizacije potrebno je navesti popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom..

2. Navedeno nije nužno navoditi  s obzirom na to da se radni plan planira na godišnjoj razini.


23.09.2022.

P: U cjelini C prijavnog obrasca, u tablici se navode uloge istraživača na projektu. Ono što zbunjuje to je navod pod:

***Za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu (D ili P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

Naime, u radnom planu ne navodi se nigdje doktorand, budući da to nije predviđeno uputama za prijavitelje, a niti ima smisla s obzirom da će se potencijalni doktorand zapošljavati putem zasebnog natječaja. Kako to da onda u ovoj tablici možemo navesti doktoranda (D) i opisati njegovu ulogu na projektu (koje nema prema radnom planu)? Nije li to u kontradikciji s ostatkom prijave?

O: Ukoliko će doktorand sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti treba biti naveden u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Radnom planu. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

P: Ljubazno vas molim dodatno pojašnjenje kako bi trebao izgledati „Part c. Work plan-This part of the project proposal should make clear how the proposed scientific research objectives of the project will be achieved. The scientific research objectives of the proposed research and the planned results are stated.“

Zanima me koje su propozicije i očekivana razrada radnog plana u ovom dijelu, i je li za to primjerena tablica, ako je to bilo u prijašnjim natječajima.

O: U Cjelini B Prijavnog obrasca u dijelu c. Radni plan potrebno je navesti znanstveno -istraživačke ciljeve projekta – u okviru točke c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta, te u okviru točke c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire potrebno je navesti tražene informacije sukladno uputama u obrascu.

P: Doktorand sam na Fakultetu za fiziku, Sveučilišta u Rijeci, ali nisam zaposlena u sustavu obrazovanja u RH. Koja osoba bi u toj situaciji treba potpisati pismo namjere za mene?

O: Pismo namjere potpisujete samo Vi.

P: Prijavljujem bilateralni projekt s institucijom iz Slovenije i molim Vas dodatne upute.

1. Da li obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti samo partnerska institucija iz Slovenije ili i institucija prijavitelj u Hrvatskoj? Da li oba trebaju biti i na engleskom i na hrvatskom? Proučila sam dosadašnje odgovore na pitanja, no iz odgovora objavljenog 15. srpnja zaključujem da je taj obrazac potreban od strane obje institucije, a iz odgovora objavljenog 2. rujna da je potreban samo od strane slovenske institucije.

2. Da li sam dobro shvatila da sve podatke o slovenskoj istraživačkoj grupi i suvoditelju treba napisati isključivo na engleskom jeziku (i u formularima na hrvatskom)?

3. U Cjelini B, dio a, br. 2.: da li suvoditelj iz Slovenije piše ranija sudjelovanja na projektima koje je financirala ARSS ili HRZZ?

O: 1. Obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti partnerska organizacija iz Slovenije na engleskom jeziku.

2. Podatke o suvoditelju i članovima istraživačke grupe možete napisati samo na engleskom jeziku u obje verzije dokumentacije.

3. Pitanje se odnosi na prethodna sudjelovanja na HRZZ projektima, a suvoditelj također odgovara na to pitanje.

P: U slučaju bilateralnog projekta u Administrativnom obrascu, točka 6. Prošireni sažetak, cijeli taj dio (od točke 1. Popis pet publikacija… do točke 9. Resursi…) treba pisati dva puta, tj. za svakog suvoditelja (hrvatskog i slovenskog) posebno?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga za oba voditelj potrebno je ispuniti odgovore na pitanja od broja jedan do pet (uključujući i peto pitanje).

P: 1. Financijski plan, plavo označeno ITEM, što pišemo? U odgovorima navodite da U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana. Prema navedenom čini se da taj ITEM onda ostaje kao takav i ne u excel tablici se Fin. plan ne povezuje s ostalim dokumentima?

2. Molim potvrdu ako mi je suradnik iz jedne europske zemlje (ne švicarska niti Slovenija, odnosno nije ni bilateralni ni trilateralni projekt), je li potrebno pismo potpore njegove institucije ili je dovoljno samo pismo potpore istraživača?

O: 1. Oznaka „Item“ odnosi se na pojedinu stavku financijskog plana. U financijskom planu ne treba navoditi oznake iz radnog plana.

2. U tom slučaju pismo namjere se dostavlja samo na engleskom jeziku i potpisuje ga samo suradnik.

P: “U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“

Odgovoreno je da se redovi ne smiju uklanjati. Međutim, smije li se ukloniti tekst uputa za ispunjavanje obrasca?

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati stoga brisanje uputa nije dopušteno.

P: Zanima nas kako prilikom prijave projekta postupiti u slučaju kada je projektom predviđeno samo osigurati školarinu za jednog doktoranda/icu, bez budućeg zaposlenja na projektu.

Budući da je u jednom od ranijih odgovora navedeno da osobe koje su dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje na projektu, imaju status suradnika (S) i da njihove životopise treba navesti u Prijavnom obrascu, zanima nas trebamo li uključiti u projektnu prijavu i životopis doktoranda/ice kojemu bi projektom osigurali samo školarinu (bez zaposlenja na projektu) i već sada ga/ju upisati u EPP sustav kako bismo ga/ju kao suradnika mogli uključiti u Administrativni obrazac?

O: U natječajnoj dokumentaciji navedenu osobu navodite kao suradnika na projektu te se ona treba registrirati u EPP sustav kako biste ju mogli priključiti istraživačkoj grupi u Administrativnom obrascu.

P: Pretpostavljam da za suvoditelja projekta kojeg predlažem treba biti slovenski istražitelj. Kakav broj moram unijeti za njega, i kako da popunim njegove podatke?

O: Ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog s kolegama iz Slovenije, tada se voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije treba registrirati u EPP sustav pri čemu će dobiti ID broj putem kojeg ćete ga priključiti na Vaš projekt u ulozi suvoditelja. U uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini kao i u samoj natječajnoj dokumentaciji, navedeno je koje je podatke potrebno dostaviti za suvoditelja u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga.

P: Je li moguće u administrativnom obrascu pod 5. Potpora organizacije navesti Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta, te naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza ustanove koja nije matična? Ili to moraju biti isključivo informacije od matične organizacije?

O: Sukladno uputama potrebno je dostaviti potporu matične organizacije predlagatelja projekta na kojoj će se provoditi projekt.

P: U prijavnom obrascu, cjelina A projektni prijedlog, Dio e. Resursi, e2. Financijski resursi, troškovi partnerske agencije, stoji napomena da se ispunjava u slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata.

Kako ovaj projekt nije bi/trilateralan projekt ali ćemo imati inozemnog suradnika njegove troškove ne upisujemo u ovu rubriku, već pribrajamo našim troškovima?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: Planiram biti suradnik na projektu kojega kolega prijavljuje na natječaj IP-2022-10. Zadnjih 5 godina nisam aktivan u području u kojem bih trebao pridonijeti ostvarenju projektnih ciljeva, no bio sam aktivan u prethodnom razdoblju i imam potrebna znanja i iskustvo. Da li prilikom popunjavanja Životopisa za suradnike u rubriku Popis postignuća mogu upisati i radove  starije od 5 godina ili trebam tu rubriku ostaviti praznom ili pak upisati  zadnje radove neovisno o tome što nisu u području planiranog istraživanja?

O: Potrebno je upisati postignuća u posljednjih pet godina, a kompetencije potrebne za provedbu ciljeva projekta možete prikazati kroz neko od ostalih pitanja iz životopisa.

P: Za poziv IP-2022-IP u sklopu bilaterale (WEAVE), pokriva li “Plan upravljanja istraživačkim podacima” samo podatke generirane od strane matične (hrvatske) institucije ili treba obuhvatiti i podatke generirane u partneru ( slovenska) institucija?

O: U jednom obrascu potrebno je obuhvatiti podatke za obje istraživačke grupe.


20.09.2022.

P: 1. Da li Gantt dijagram treba sadržavati sve rezultate iz Radnog plana ili može biti pojednostavljeni prikaz?

2. U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana?

3. U administrativnom obrascu pod stavkom 9 (resources) potrebno je uz stavke iz financijskog plana navoditi oznake povezanih rezultata i ciljeva?

O: 1. U Gantt diagramu možete prikazati najvažnije znanstveno istraživačke rezultate projekta koji se planiraju ostvariti.

2. U financijski plan nije potrebno unositi oznake iz radnog plana.

3. U Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak u kojem se opisuju resursi potrebno je opisati traženi proračun projekta povezujući planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana s oznakama iz Financijskog plana.

P: U administrativnom obrascu pod 7. stoji “Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja”. Misli li se pod “istraživačkim problemima” na moguće rizike (slabe točke) tijekom istraživanja ili na pojašnjenja znanstvenih otvorenih pitanja na koja naše istraživanje treba odgovoriti?

O: U navedenom dijelu administrativnog obrasca potrebno je navesti i opisati znanstveno istraživačku metodologiju i pristupe koji će se koristiti za rasvjetljavanje istraživačke problematike.

P: Ljubazno Vas molim za pojašnjenje načina ispunjavanja dijela A/c1 prijavnog obrasca.

Da li u kategoriji c1 treba navesti samo nazive znanstveno-istraživačkih ciljeva projekta ili ih je potrebno unutar te kategorije i detaljno obrazložiti?

O: U cjelini A, u dijelu c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta potrebno je navesti znanstvenoistraživačke ciljeve predloženog istraživanja. Iste nije potrebno pojašnjavati.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Zanima me je li u prijavnom obrascu u Cjelini A, polju “Opišite traženi proračun projekta” potrebno pojasniti i pojedine proračunske stavke partnerske institucije iz Slovenije.

O: U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je pojasniti stavke financijskog plana te opisati traženi proračun projekta koji planira hrvatska istraživačka grupa. Nije potrebno pojasniti stavke partnerske organizacije iz Slovenije.

P: Trebaju li voditelji iz Slovenije i Švicarske pripremiti 2 dokumenta (Potpora-Partnerske-Organizacije i Potpisano pismo namjere) ili samo jedan (Potpora-Partnerske-Organizacije)?

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog, partnerske organizacije iz Slovenije i Švicarske trebaju dostaviti ovjereni obrazac potpore partnerske organizacije

P: Imam pitanje u vezi financijskog plana. Ranije je za prvu godinu projekta bilo potrebno precizirati na koje konferencije želimo ići s detaljnim opisom troškova. Kako je prva godina projekta još daleko i konferencije o kojima je riječ će biti negdje u 2024., u ovom času još je izbor vrlo mali, budući da njihova organizacija još nije ni počela. Da li je dovoljno navesti ukupnu sumu koju kanimo potrošiti na odlaske na konferencije u okviru disemniacije? Treba li navesti broj konferencija, tko će ne njih ići, što će se diseminirati na njima,…? Koliko detaljno je potrebno razložiti tu stavku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U Uputama, u sekciji ‘Radni plan’ piše kao ‘Važna napomena’:

‘U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti. Radni plan može imati pet stranica.’

Da li se ovo odnosi na sekciju C (Radni plan) u Prijavnom obrascu, ili na sam dokument Radni plan. Pretpostavljam da je prvo, jer u dokumentu ‘Radni plan’ ne postoji nikakva kućica za unošenje aktivnosti.

O: Tako je, opis projektnih aktivnosti navodi se u Prijavnom obrascu, a u dokumentu Radni plan ne unose se aktivnosti projekta.


16.09.2022.

P: Na što se točno odnosi poglavlje Plan diseminacije i objavljivanja na 18. stranici Uputa za prijavitelje. Treba li taj plan sastaviti kao poseban dokument ili ga treba uklopiti u obrazac Radnoga plana?

O: U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini na stranici 18. detaljno je pojašnjeno na što se odnosi plan diseminacije, a u odgovorima koji su dostupni na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna pojašnjeno je kako se navodi plan diseminacije u natječajnoj dokumentaciji.

P: Prilikom prijave bilateralnog projekta sa slovenskim partnerom na EPP sustav – da li je suvoditelj osoba iz partnerske institucije iz Slovenije, te za njega treba ispuniti za to predviđene rubrike?

O: Suvoditelj je voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije te za njega treba ispuniti predviđene rubrike.

P: U uputama u prijavnom obrascu piše: “It is not allowed to change the form. All tables should remain in their original form.”

Da li je ipak dopušteno u prijavnom obrascu u Applicant 5 year track record (piše maksimum 1 strana) izbaciti iz tablica podnaslove koje se odnose na objašnjenja šta treba pisati pod kojom točkom? Npr. ostaviti samo “List the five most important publications”, a izbrisati nastavak “… for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.”, i tako kod svakog podnaslova kao što je obilježeno crvenim u dokumentu u privitku.

Ako se ta objašnjenja ostave nije moguće skoro ništa upisati na maksimalno jednu stranicu.

Također, da li je dopušteno i ne stavljati linkove na web stranice financiranih projekata? Npr. imam 5 financiranih projekata, link na svaki projekt zauzima 3 retka, ukupno 15 redaka otpada samo na linkove, ništa drugo ne stane u max 1 stranica za track record.

Također, napominjem da nije moguće napisati sve traženo u 5 year record da bude 1 strana (npr. najvažnije rezultate projekata).

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog. Vezano uz prikazivanje podataka o financiranim projektima dovoljno je dostaviti naziv i poveznicu projekata koje ste vodili.

P: Koje je ograničenje broja stranica Administrativnog obrasca?

O: Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu te nema zadanog ograničenja stranica.

P: Vezano za Gantt chart, c2, je li potrebno staviti Gantt unutar prijavnog obrasca ili je graf moguće dodati kao dodatni dokument i kao takav uploadati?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: 1. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi. Je li to pismo mora biti potpisano od čelnika instituta/fakulteta?

2. Ako je suradnik poslijedoktorand koji ima trenutačno još 6 mjeseci ugovor s fakultetom i prijavio bih ga kao suradnika na projekt HrZZ. (Suradnik nakon toga perioda planira zaposlenje na jednom institutu u znanstvenom ili stručnom zvanju, ili u privatnom sektoru (ali to je zasad otvoreno/nepoznato).) Pitanje je – je li takav suradnik u pismu namjere treba potpis sadašnjega čelnika, s obzirom da kada projekt počne u jesen 2023. (ukoliko bude prihvaćen) on neće biti uposlenik toga fakulteta? Ili pismo namjere u slobodnoj formi takav suradnik potpisuje sam?

O: 1. Pismo namjere za suradnike iz Hrvatske potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije, a za suradnike iz inozemstva samo suradnik.

2. Pismo namjere za navedenog suradnika potpisuje suradnik i čelnik ustanove na kojoj je zaposlen u trenutku prijave na natječaj.

P: 1. Da li kolege iz partnerske organizacije trebaju u cjelini C – Istraživačka grupa u dijelu Članovi istraživačke grupe upisati Udio vremena za rad na projektu? Pitam jer kolega voditelj partnerske organizacije kaže da njima taj postotak ovisi o količini nastave koju će držati, a to još uvijek ne znaju.

2. Isto tako, u cjelini A pretpostavlja se da će ukupan broj stranica teksta biti 12, je li to fiksni broj koji se ne smije prijeći, pa i napisati manje od tog broja?

3. Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: 1. i 3. U navedenom slučaju možete navesti očekivani raspon postotka radnog vremena suradnika koji će raditi na projektu. Postotak radnog vremena kojeg će suradnik posvetiti provedbi projekta treba omogućavati pravovremeno ostvarivanje svih ciljeva navedenih u radnom planu, a očekuje se da se radi o značajnom radnom opterećenju.

2. Navedeno ograničenje treba poštivati prilikom pripreme Prijavnog obrasca no podsjećamo kako u ograničenje stranica ne ulaze upute o ispunjavanju pojedinih dijelova obrasca.

P: Unosimo li u Administrativni obrazac u tablicu s članovima istraživačkog tima i poslijedoktoranda i doktoranda? Neobično nam je da smo ih u Prijavnom obrascu naveli oznakama P i D  u istraživačkoj grupi, a u Administrativnom nismo.

O: Administrativni obrazac se popunjava u EPP sustavu te se iz sustava povlače suradnici u spomenuti dokument. S obzirom na to da se za zapošljavanje poslijedoktoranda i doktoranda treba raspisati javni natječaj te kako nije poznato koji kandidat će zadovoljiti uvjete, navedeni se navodi samo u Prijavnom obrascu, a nakon potpisa Ugovora o radu bit će dodan u EPP sustav.

P: Može li obrazac potpore partnerske organizacije biti potpisan digitalno?

O: Da, ako nije moguć vlastoručni potpis priznaje se i elektronički.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

Možete li mi odgovoriti, vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

U Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*) *U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: Životopis voditelja partnerske istraživačke grupe iz Slovenije navodite u Cjelini B ispod životopisa predlagatelja projektnog prijedloga.

P: Je li kod prijave na natječaj potrebno dostaviti Potvrdu o etičnosti istraživanja ili se ona dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora u dodjeli sredstava?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Uklonjen naziv organizacije priprema pisma namjere za sudjelovanje u HRZZ projektima za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta, dakle za sve suradnike zaposlenike Uklonjen naziv organizacije.

Iako u propozicijama natječaja piše da pismo namjere potpisuje čelnik ustanove i suradnik, može li pismo potpisivati isključivo čelnik jer je na memorandumu Fakulteta s potpisom i pečatom, kako smo pripremali dosad?

O: Sukladno Uputama, pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda moguće je dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Je li suglasnost za uključenje doktoranda na projekt potrebna na hrvatskom i engleskom jeziku?

O: Dovoljno je dostaviti suglasnost samo na hrvatskom jeziku.

P: Uputa je da u okvirni broj stranica za dijelove a i b prijavnog obrasca ne ulaze upute o ispunjavanju obrasca.

Očito je da postoji mogućnost da dio A obuhvati i 13. stranicu obrasca, te da dio B počne na 14. str. Smije li se u tom slučaju preoblikovati sljedeći dio na naslovnoj stranici (kao i u odgovarajućim naslovima): “Part A – Project proposal (pages 1 – 12) Part B – Applicant of the project proposal (pages 13 – 15 *)” primjerice u: “Part A – Project proposal (pages 1 – 13) Part B – Applicant of the project proposal (pages 14 – 16 *)”

Na taj način bi recenzenti bili upućeni na odgovarajuće dijelove teksta, te se izbjegle eventualne zabune oko procjene recenzenata jesmo li premašili dozvoljeni broj stranica.

O: Tekst koji se nalazi u obrascima za prijavu ne može se mijenjati, recenzenti za potrebe vrednovanja primaju cijeli Prijavni obrazac.

P: Pripremamo prijavu na natječaj IP-2022-10, s tim da bismo išli na bilateralni projekt (Weave) sa slovenskim partnerima (Sveučilište u Mariboru). Tek sam na početku, sakupljanja dokumentacije, pa bih Vas zamolio za sljedeće informacije:

1. da li je prijavna dokumentacija s moje strane (voditelj projekta) ista kao i za ostale (unilateralne) projekte? Treba li za prijavu pri HRZZ dobiti neke dokumente od slovenskog partnera (pismo namjere)?

2. želio bih sa slovenske strane uključiti dva partnera sa Sveučilišta u Mariboru, ali s različitih fakulteta. Treba li ih navesti zasebno?

Shodno, treba li onda imati pisma namjere od oba fakulteta te navoditi popise dostupne opreme zasebno za svaki fakultet?

O: 1. Prijavna dokumentacija je ista te je u pojedinim obrascima naglašeno koje dodatne podatke trebaju navesti predlagatelji bilateralnih projektnih prijedloga. Nadalje, ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog, trebate dostaviti Obrazac potpore partnerske organizacije koje ispunjava voditelj partnerske istraživačke grupe. Upućujemo Vas na Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

2. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: 1.U odgovorima od prošli puta ste napisali (9.09.2022.) O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

Molim Vas pojašnjenje, sve do tada , odnosno 9.09. pisali ste kako u uputama stoji da se koristi konverzija na dan prijave, što iznosi  1 EUR=7,534974 HRK.

Mi smo cijeli projekt prilagodili prema tome, kako piše u uputama i kako ste pisali do sada. Trebamo li sada ispravljati sve moguće cijene itd.. prema novoj konverziji??? To znači ispravka u cijelom napisanom projektu.

2. U administrativnom obrascu na hrvatskom jeziku nakon e-maila voditelja na prvoj stranici piše zvanje i znanstvena titula, a i sto i kod čelnika piše znanstvena titula.

Istovremeno na eng. za to isto piše prijevod Academic title i Scientific title, te kod čelnika scientific title. Možete li pojasniti na što se ovo odnosi: Npr. moje znanstveno zvanje je Znanstveni savjetnik trajno, a što mislite pod znanstvenom titulom? Pretpostavljam da je došlo do zabune kod prijevoda. Academic title: PhD Scientific title: Scientific advisor permanent. Pretpostavljam da na hrvatskom jeziku pod zvanje, ipak treba stajati akademska titula ili slično?

3. U radnom planu na hrvatskom jeziku, u Vašoj verziji dokumenta, u prvoj godini projekta obojenje fonta je sivo pa je jedva čitljivo, pa je moje pitanje može li se to obojati u crnu boju?

O: 1. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Molimo predlagatelje projektnih prijedloga na natječaju IP-2022-10 da se prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji koriste fiksnim tečajem konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

2. Molimo navedite akademsku titulu.

3. Sivom bojom označeni su prijedlozi rezultata projekta. Prilikom upisa planiranih rezultata Vašeg istraživanja možete izmijeniti boju fonta.

P: Oprema koja će biti korištena pri istraživanju, a koju organizacija omogućuje, odnosi se na računala (stolna ili prijenosna), obične printere i skenere, tvrde vanjske diskove i fotoaparate. Provjerom baze stranica Šestar/CroRIS vidjela sam da takva oprema nije zabilježena u njima jer takve baze bilježe složenije znanstvene instrumente.

Zanima me koliko detaljno treba opisati specifikacije svake stavke koju ćemo navesti u tome dijelu Administrativnog obrasca (budući da nemamo poveznice na Šestar/CroRIS) i treba li opremu navoditi u odnosu na suradnike na projektu koji se njome služe ili sumarno sve jedinice opreme bez navođenja suradnika kojemu ona “pripada”? Primjerice, radi se o 5-6 fotoaparata, 20-ak vanjskih tvrdih diskova, nekoliko printera i skenera itd. Također, je li potrebno opisno, tekstualno obrazloženje ili je dovoljno samo napraviti popis opreme?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna.

P: Pripremam Weave projekt s kolegama iz Slovenije. Oni se navode u Tablici 3 Administrativnog obrasca. Tamo se traži i ID. Pitanje je jeli ID obavezan za kolege iz inozemstva? Drugim riječima moraju li kreirati profil pri HRZZ?

O: Voditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav te se on navodi u Administrativnom obrascu kao suvoditelj. Članove partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu te se oni ne trebaju registrirati u EPP sustav.

P: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija navodi se sljedeće: “Opišite metodologiju istraživanja. Detaljno navedite i opišite planirane analize i postupke te inovativnost metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju, opremu koja će se koristiti (uključujući i specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza itd.), broj i vrstu uzoraka (postoje li baze uzoraka ili će se uzorci naknadno prikupljati itd.), broj ispitanika i njihovih karakteristika ili područje istraživanja”

Pitanje je sljedeće: da li se detaljniji opis planirane analize i postupaka koji će se koristiti u istraživanju odnosi na instituciju voditelja projekta ili se moraju detaljno opisati metodologije koje će koristiti suradnici na svojim institucijama? Naime neke tehnike imaju opis na nekoliko stranica te je praktički nemoguće biti unutar 12 stranica cjeline A jer će samo metodologija iznositi i do 4 (5) stranica.

O: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija potrebno je navesti kako će metodološki pristupi  koji se koristi za provedbu istraživanja i rješavanju istraživačkih pitanja omogućiti ostvarivanje ciljeva projekta, odnosno zašto su pristupi koji se koriste važni za provedbu istraživanja te inovativni u proučavanju problematike istraživanja.


13.09.2022.

P: Zamolio bih vas za odgovor na sljedeće pitanje: u administrativnom obrascu stoji naputak„[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.” Kojem definiranom obrascu? Da li je to taj isti koji je za prijavitelja? U tom slučaju su primjenjive samo točke 1. do 5. jer su ostale točke zajedničke. I gdje bi se ti podaci o co-applicantu trebale ubaciti?

O: Prilikom odabira prijave bilateralnog projektnog prijedloga u dijelu administrativnog obrasca koji se odnosi na popis postignuća automatski se otvaraju polja za unos podataka za suvoditelja (pitanja 1-5 kao što se naveli).

P: Na prijavnom obrascu 2. cjelina B (5)

Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Da li se pod zajedničkim radovima računaju samo radovi sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu, ili u obzir dolaze svi studenti.

O: Misli se na radove sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu.

P: Da li pismo namjere mora potpisati čelnik ustanove ili je dovoljno da ga potpiše predstojnik Klinike? Naime, radi se u suradnicima iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice koji su zaposleni na istoj Klinici.

U slučaju da je na projektu više suradnika s istog Zavoda, mogu li za njih imati jedno pismo namjere?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno osoba ovlaštena za potpisivanje, što je regulirano aktima same ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda možete dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Vezano za dio c1. Scientific research objectives of the project/c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta u prijavnom obrascu, i dio Project objectives/Ciljevi projekta u obrascu radni plan postoje neusklađenosti. Ciljevi su u prijavnom obrascu nabrojani kao C1 do C5 a u obrascu radnog plana kao O1 do O5 u hrvatskoj i engleskoj verziji. Pretpostavljam da se oboje odnosi na istu stvar (odnosno ciljeve/objectives), ali ukoliko da, za strane recenzente bit će nezgodno što su navedeni pod različitom oznakom.

O: Tako je, oboje se odnosi na ciljeve/objectives.

P: U prijavnom obrascu A odjeljak C2 spominje se Gantt diagram. Pošto je jako teško

izmanipulirati da Gantt diagram od razrađenog radnog plana bude vidljiv ako se ubaci u obrazac, mogu li takav diagram priložiti u zasebnom dokumentu? Također ulazi li Gantt diagram u kvotu od 12 stranica obrasca A?

O: Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2 poštujući zadana ograničenja stranica, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

P: 1. Prilikom prijave mog prošlog projekta, za istraživače sa drugih institucija (konkretno uklonjen naziv organizacije) bilo je potrebno pismo potpore njihovih fakulteta. Da li je to i sad tako? Ne radi se o partnerskoj instituciji, već samo o jednom istraživaču.

2. Za sve suradnike na projektu smo ranije pisali životopise u za to predviđenim formularima. Te formulare više ne nalazim.

3. Nadalje, ne uspijevam dodati članove tima. Kad kliknem na “istraživačka skupina” tamo dodajem članove tima tako da upišem njihov broj. Pretpostavljam da je riječ o matičnom broju znanstvenika. Međutim, kad upišem matični broj znanstvenika na ekranu mi piše “Upozorenje. Molimo odgovorite na sva pitanja za navedenog suradnika”. Ne razumijem o kojim pitanjima je riječ i što trebam napraviti.

O: 1. Za sve suradnike na projektu koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji voditelja projekta potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje čelnik matične organizacije suradnika i suradnik.

2. Na kraju Prijavnog obrasca nalazi se obrazac po kojem je potrebno dostaviti životopise suradnika.

3. Navedeno znači da suradnici nisu u potpunosti ispunili svoji profil U EPP sustavu (nisu ispunjana sva obvezna pitanja*).

P: 1. U Uputama za prijavitelje stoji da Radni plan mora sadržavati Plan diseminacije i objavljivanja. Molila bih pojašnjenje: da li to znači da Radnom planu treba priložiti Plan diseminacije kao zaseban dokument, ili se, bez dodatne oznake, podrazumijeva da rezultat u tablici, npr. D2. objavljen znanstveni rad (navesti vrstu rada, temu, kvartil časopisa prema WoS-u ili Scopusu u kojem se planira objavljivanje, za društvene i humanističke znanosti potrebno je navesti na kojoj se listi nalazi časopis (A1 ili A2 u slučaju domaćih publikacija) spada pod diseminaciju? Također, u Planu upravljanja projektom (dio b Prijavnog obrasca) se spominje i Plan diseminacije, da li je to mjesto za rekapitulaciju diseminacije – u sklopu Plana provedbe i ostvarenja rezultata?

2. Da li se gantogram prilaže kao zaseban dokument (pdf), ili se umeće u Prijavni obrazac?

3. Kod definiranja znanstvenoistraživačkih ciljeva, da li se kao zasebni cilj odvaja Diseminacija rezultata ili se diseminacija razlaže prema doprinosu specifičnim znanstvenoistraživačkim ciljevima?

4. Ako upravljanje i koordinacija nisu definirani kao znanstvenoistraživački cilj, to bi značilo da eventualni troškovi radnih sastanaka ne ulaze u Radni plan, ili je i njih potrebno povezati sa specifičnim znanstvenim ciljevima?

O: 1. i 3. Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

2. Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

4. Trošak radnih sastanka možete povezati s rezultatima koji iz njih proizlaze.

P: U prijavnom obrascu pod Dio e. Resursi stoji napomena da se trebaju ispuniti samo ako se radi o bilateralnom ili trilateralnom projektu – dakle taj dio se ostavlja praznim ako se radi o istraživačkom projektu koji nije bilateralan ili trilateralan?

O: Dio Prijavnog obrasca e. Resursi trebaju ispuniti svi predlagatelji, a odnosi se na resurse koje stavlja na raspolaganje matična organizacije predlagatelja. U slučaju prijave bilateralnog/trilateralnog projektnog prijedloga isti dio treba dopuniti s resursima koje na raspolaganje stavlja/ju partnerska/e organizacija/e suvoditelja projekta.

P: Je li potrebno u financijski plan unositi oznake iz radnog plana?

O: Navedeno nije potrebno.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

2. Vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

•Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*)

*U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta u okviru cjeline B Prijavnog obrasca.

P: Može li financijski plan u eurima biti glavni, a kunski preračunat prema važećem tečaju, s obzirom da će kad projekti započnu sva nabava i financiranje biti u eurima.

Primjer: Laboratorijske kemikalije 1.000,00 EUR  / 7.534,50 kn 

O: Financijski plan u hrvatskoj verziji dokumentacije prikazuje se u kunama, a u engleskoj verziji u eurima (primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Vezano za „suradnika iz inozemstva“ i pismo namjere, molim vas možete li mi reći je li se kao suradnik iz inozemstva kvalificira osoba koja ima prebivalište u Hrvatskoj, ali radi za ustanovu iz inozemstva. Je li za takvog suradnika potrebno pismo namjere od čelnika ustanove?

O: Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo suradnik.


09.09.2022.

P: U uputama vezanim za ispunjavanje Financijskog plana stoji “…troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem HNB na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije HNB…”

S obzirom da je fiksni tečaj službeno objavljen (a važeći na dan raspisa natječaja bi trebali negdje naći), možemo li odmah koristiti fiksni tečaj prilikom prijave projekta, umjesto da još jednom preračunavamo u slučaju ugovaranja projekta?

O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: 1. Postoji li template /obrazac za pismo namjere?

2.Zanima me kako ispuniti radni plan (oznaka iz financijskog plana) ukoliko neki rezultat nema financijski ? Primjerice naši suradnici će snimiti MRI ispitanika u KBC i to spada pod “trošak” bolnice (tj. to je oprema s kojom oni pridonose kao suradnici na projektu i to je vidljivo u pismu namjere) a rezultat mi navodimo kao jedan od rezultata u radnom planu. Naš projekt je istraživački (nije bilateralni/trilateralni).

3. Imamo tri suradnika koji su nam važni za projektnu realizaciju, nisu doktorirali (svi su dr. med) i imaju otvoren CROSBI pristup a trenutno nemaju matični broj znanstvenika. U prijavnom obrascu je potrebno za svakog istraživača prikazati životopis a uključuje i informaciju o matičnom broju s zvjezdicom (pretpostavljamo da to znači obvezna informacija ?).  Da li je to ograničavajući faktor kod prijave ili trebamo zatražiti da i oni preko MZOS dobiju svoj matični broj?

4. Postoji li obrazac Etička pitanja na engleskom jeziku?

O: 1. Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi.

2. U navedenom slučaju uz rezultat koji je prikazan u radnom planu ne trebate stavljati oznaku iz financijskog plana.

3. Ukoliko navedeni suradnici u trenutku prijave projektnog prijedloga ne posjeduju matični broj znanstvenika možete upisati „-“.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Molim pojašnjenje vezano uz dio “Metodologija”.

Navedeno je da se treba navesti oprema koja će se koristiti. Koliko detaljno to treba biti opisano? Primjerice, kada pišemo da ćemo provoditi analize pomoću HPLC-a, da li treba navesti sve detalje vezane uz instrument ili je dovoljno samo napisati “HPLC”?

O:  U prijavnom obrascu, dio Metodologija potrebno je navesti koja će se oprema koristiti u provedbi određenih projektnih aktivnosti te istaknuti koja će inovativnost postupaka i metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju. Detalje o karakteristikama opreme potrebno je navesti u potpori ustanove.

P: 1. U PUP obrascu traži se da navedemo ˝upravitelja podataka˝. Na što se to točno odnosi? Je li riječ o istraživačkoj grupi u cjelini, voditelju projekta, matičnoj instituciji, odsjeku matične institucije ili nekom drugom?

2. Prijavni obrazac traži da navedemo udio radnog vremena doktoranda na projektu. Našim projektom planirana je školarina za doktoranda i u slučaju dobivanja projekta prijava na poziv Razvoj karijera mladih istraživača. Koliki postotak radnog vremena u tom slučaju navodimo za doktoranda u Prijavnom obrascu? Je li riječ o punom radnom vremenu, odnosno 100 posto?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

2. Tako je, riječ je o punom radnom vremenu, odnosno 100 %.

P: Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica, uz definirani font i veličinu fonta, što mi je malo nejasno. Postoji li ograničenje u smislu broj riječi/znakova za pojedine dijelove u Cjelini A prijavnog obrasca?

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca navedena su ograničenja po stranicama, no ograničenja po broju znakova nisu zadana.

P: Na više je mjesta u odgovorima navedeno da se pitanja i pojašnjenja u obrascu ne računaju u broj stranica te da se ne smiju brisati, pa pretpostavljam da to vrijedi i za Prijavni obrazac – Prijedlog projekta (dio A).

Tu se navodi da je dozvoljeno 1 do 12 stranica, a budući da sama pitanja i objašnjenja zauzimaju 1 stranicu, onda pretpostavljam da maksimalno možemo imati 13 stranica. Da li sam u pravu?Također navodite da su dozvoljena manja odstupanja u broju stranica pa molim detaljno objašnjenje što znači „manja“?

Konkretno, da li je prihvatljivo da uz sve moje navedeno, Prijedlog projekta bude napisan na 14 stranica? Ako nemam etičkih pitanja u projektnom prijedlogu, da li možemo obrisati tablicu „Please indicate if the proposed research includes the following:“?

O: Kao što je navedeno, na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: u Uputama za prijavitelje natječaja IP-2022- 10 navodi se “Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Šestar iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.”

S obzirom da je Šestar od 7.7.2022. deaktiviran za unos opreme, svoju opremu upisujemo u sustav CroRIS. Zanima nas na što se odnosi “održavanje opreme”, s obzirom da takva rubrika/definicija ne postoji kao kategorija u CroRIS-u?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

P: Trebaju li sva pisma namjere biti u jednom pdf dokumentu ili svako zasebno? Naime, sustav mi ne dopušta da uploadam više od jednog dokumenta.

O: Pisma namjere potrebno je dostaviti u jednom PDF dokumentu.

P: S obzirom na uvođenje eura od 1. siječnja 2023. kao službene valute u RH, da li je moguće da se financijski plan u hrvatskoj i engleskoj varijanti Natječaja iskazuje u eurima?

O: U hrvatskoj verziji natječajne dokumentacije iznose je potrebno prikazati u kunama, a u engleskoj verziji u eurima.

P: Prilikom popunjavanja administrativnog obrasca u web formi  nisam bila u mogućnosti spremiti unesene podatke (dio A3). Nije mi dalo da spremim ukoliko ne upišem određeni broj znakova. Zašto ne mogu spremiti djelomično ispunjeni obrazac?

O: S obzirom na to da su sva polja u dijelu A3 administrativnog obrasca obvezna (*) te kako je definiran broj najmanji i najveći broj znakova koji se trebaju upisati u određeno polje, navedeni obrazac nije moguće spremiti dok sva obvezna polja nisu ispunjena.


06.09.2022.

P: “Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu nakon čega ga je potrebno otisnuti, ovjeriti i potpisanog podignuti u EPP sustav na za to predviđeno mjesto. Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak). Obrazac potpisuje voditelj projekta i čelnik matične organizacije”

Provjeravam radi li se zaista o samo 2500 znakova (ili su možda riječi u pitanju) s obzirom da su pitanja vrlo opsežna, npr.:

6. Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo.

Ili 7. Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.

O: Detaljan opis projektnog prijedloga dostavlja se u Prijavnom obrascu dok se u Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak projektnog prijedloga sažeto navode najvažnije informacije o projektnog prijedlogu.

P:  Da li je potrebno u ovoj fazi prijavi slati ponude za opremu čija vrijednost prelazi 50.000,00 KN?

O: Ponude je potrebno dostaviti u fazi pregovora o radnom i financijskom planu projekta, odnosno prije ugovaranja projekta.

P: Treba li se konkretno znati tj. odrediti na koju konferenciju se namjerava odlaziti ili se može naznačiti područje konferencije? Trenutno je teško odrediti koje konferencije će biti iduće 4 godine.

O: U financijskom planu nije potrebno specificirati konferencije, važno je naglasiti radi li se o međunarodnoj konferenciji u Hrvatskoj ili inozemstvu ili o domaćoj konferenciji. Nadalje potrebno je navesti broj konferencija te vrstu troška koji se planira financirati iz traženih sredstava.

P: Na 5. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da osim publikacija navedenih u petogodišnjem popisu postignuća, voditelj može dostaviti poveznice i na ostale publikacije koje smatra važnima za prijavu projektnog prijedloga. Gdje točno u natječajnoj dokumentaciji staviti ove poveznice?

O: Navedeno je moguće prikazati u Prijavnom obrascu u okviru odgovora na pitanje o dosadašnjem znanstvenom doprinosu voditelja u području i temi istraživanja.

P: U slučaju prijave bilateralnog projekta, da li na prvoj stranici navodimo obje institucije na kojima će se provoditi projekt, ili samo instituciju u Hrvatskoj?

O: Navodi se samo matična organizacija u Hrvatskoj na kojoj će se provoditi projekt.

P: Ukoliko je suradnik poslijedoktorand ili doktorand na fakultetu koji je nositelj projekta, a zaposlen je u drugoj ustanovi, je li potrebno pisati pismo namjere?

O: U navedenom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere.

P: U uputama za prijavitelje, str. 18. navedeno je ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje u administrativnom obrascu koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak) što je izuzetno malo za neka postavljena pitanja. Da li je ovo ograničenje na razini preporuke ili će se strogo provjeravati kod evaluacije? Ukoliko se navedeno neće provjeravati, oni prijavitelji koji poštuju to ograničenje se nalaze u nepovoljnijem položaju od onih koji ne poštuju te sebi uzmu više mjesta za objašnjavanje od dopuštenog.

O: Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu u kojem je unaprijed definirana veličina pojedinog polja za unos podataka.


02.09.2022.

P: 1. Prema jednom od prethodnih odgovora, stavke u financijskom planu koje su prazne ne smiju se brisati. Trebaju li biti numerirane iako su prazne?

2. Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica. Životopisi suradnika ograničeni su na najviše jednu stranicu. Uzimaju li se pri tome u obzir i upute za popunjavanje?

O1: Numeracija stavki u financijskom planu treba pratiti logičan slijed bez obzira jesu li tražena sredstva u okviru pojedine stavke.

O2: Upute za popunjavanje nisu uključene u ograničenja stranica.

P:  Nejasno nam je ipak što u obrascima koje je potrebno predati mora ispuniti zamjena (suvoditelj).

1.    Jasno nam je da suvoditelj mora ispuniti Cjelinu B Prijavnog obrasca. Možemo li nakon prve Cjeline B dodati još jednu u isti dokument? Dakle, jedno ispod drugog? U tom slučaju imat ćemo Cjelinu B dva puta.

2.    Mora li suvoditelj ispunjavati i prvu stranicu Prijavnog obrasca (gdje se navodi voditelj)? Duplamo li u tom slučaju tu stranicu? Ili pišemo na istu stranicu oba imena na odgovarajuće mjesto i odjeljujemo zarezom?

3.    Kako u Cjelini C Prijavnog obrasca označavamo suvoditelja? Oznakom V koju ima i voditelj?

4.    Mora li suvoditelj potpisati svoj obrazac Potpora partnerske organizacije? Imamo dva takva obrasca?

5.    Upisujemo li u Administrativnom obrascu suvoditelja pod stavku 2? Riječ je o osobi iz matične organizacije. Pišemo li unatoč tome ponovno matičnu organizaciju, ovoga puta pod partnersku?

6.    Duplamo li prema tome i u Proširenom sažetku Administrativnog obrasca točke od 1 do 5 i točku 9? Odnosno, navodimo li ispod podataka za voditelja podatke za suvoditelja?

7.    Mora li suvoditelj potpisati svoju Izjavu koja je dio Administrativnog obrasca? U tom slučaju dodajemo jednu ispod druge u isti dokument?

Jesmo li nešto izostavili/nismo spomenuli, a da mora ispuniti suvoditelj?

O1, 6: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem (koji mora biti zaposlen na matičnoj organizaciji voditelja), suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta (cjelina B Prijavnog obrasca) te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. Nadalje, u Administrativnom obrascu, u popisu istraživačke grupe, suvoditelja se u kategoriji „Status“ može navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti kao suradnik/suvoditelj.

O2: Prvu stranicu Prijavnog obrasca ispunjava samo voditelj projekta.

O3: U cjelini C Prijavnog obrasca suvoditelja označavate kao suradnik/voditelj.

O4: Obrazac potpora partnerske organizacije potrebno je dostaviti ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O5: Cjelina 2. Suvoditelj projekta i partnerska organizacija ispunjava se ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O7: Prijavnu dokumentaciju potpisuje voditelj projekta.

Uz gore navedeno, nije potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju koju ispunjava suvoditelj.

P: 1. Namjera je prijaviti bilatralni projekt sa institucijom u Sloveniji.

Pitanje se odnosi na Obrazac – Potpora partnerske institucije, te tko ga ispunjava i potpisuje, te što se navodi u uokvirenu rubriku?

2. Kada će biti omogućen upload na EEP sustavu, za sada je dozvoljena samo prijava IPCH-2022-10 projekta?

3. U Prijavnom obrascu treba dodati reference i životopis i voditelja partnerske institucije.Navedeno je:

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)

1b) Životopis voditelja projekta (najviše dvije stranice, prema sljedećem predlošku):

Da li je najviše jedna stranica za voditelja projekta i još jedna za voditelja iz partnerske institucije, odnosno dvije za svakog u dijelu 1b)?

Da li to znači da dodajemo navedene stranice za voditelja iz partnerske institucije?

O1: Obrazac sadrži popis dostupne opreme i postojećih resursa na partnerskoj ustanovi. Navedeni obrazac ispunjava suvoditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove matične organizacije.

O2: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza 2022. godine.

O3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. kolovoza 2022. godine.

P: 1.  U HRZZ dokumentaciji postoji template “Potpora partnerske organizacije”. U tekstu istog dokumenta stoji “U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.” Možete li razjasniti treba li uz ovaj vas template napisati još i “pismo namjere” nismo shvatili?

2. Imamo suradnike s dvije klinike pod KBC Split, trebamo li u potpisu “Potpore partnerske organizacije” imati potpis ravnatelja bolnice (trenutno se u template nalazi “Čelnik organizacije” ili treba dodatno  imati i potpis predstojnika njihovih klinika?

3. Na koga se misli “upravitelj podacima” na osobu ili insitutciju?

4. “Financijski plan projekta: navesti šifru, naziv projekta”. Šifra se odnosi na šifru IP-2022-10 ili šifru koju nam izbaci EPSS sustav kada prijavimo projekt na EPSS sustavu?

5. Postoji li neki template za dokument potpora organizacije?

O1: Potrebno je ispuniti samo Obrazac potpora partnerske organizacije ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O2: Za sve suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku potpisano od strane suradnika i čelnika njegove ustanove.

O3: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima odnosi se na voditelja projekta ili suradnika koji će biti zadužen za pohranu i čuvanje podataka nastalih tijekom provedbe projekta.

O4: Šifra projekta generira se iz EPP sustava a odnosi se na zadnje četiri znamenke u istoj.

O5: Potpora organizacije (matična organizacija voditelja) dio je administrativnog obrasca te se kao takva ispunjava u web formi u EPP sustavu.

P: Kad mi je u Radnom planu rezultat publicirani rad u časopisu u kojem se ne plaća publiciranje, što da stavim kao Oznaku iz financijskog plana? Ostavlja li se prazna rubrika?

O: Ukoliko je u radnom planu planiran rezultat publiciran rad u časopisu bez naknade za objavu ne trebate uz njega stavljati oznaku iz financijskog plana.

P: Od 7.7. baza Šestar više ne funkcionira kao takva, već postaje dijelom CroRIS sustava? Vi ste naveli da tražite poveznice u šetar bazi, a kada sada otvorim poveznice koje sam unijela u administrativni obrazac neće mi ih više otvoriti. Obzirom da u CroRIS ne može znanstvenik unositi sam te uređaj itd (a baza CrORIS je tek nedavno zaživila), molim Vas informaciju onda jeli moguće ostaviti ovako sve kako je? Jer novom platformom CroRIs za unos sve je zakomplicirano, i ne ovisi o prijaviteljima projekata.

O: Baza podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – ŠESTAR (ranije dostupna na adresi https://sestar.irb.hr) prenesena je 7. srpnja 2022. godine na informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske CroRIS (dostupan na adresi https://www.croris.hr/oprema/). S navedenim datumom baza Šestar omogućuje samo pregled unesene opreme i dostupan je na adresi https://sestar.irb.hr:8443 koja će biti aktivna još neko vrijeme (unos novih podataka o instrumentima i uređivanje postojećih provodi se na CroRIS platformi). S obzirom na navedeno, Hrvatska zaklada za znanost upućuje sve predlagatelje projektnih prijedloga koji se prijavljuju na natječaj Istraživački projekti IP-2022-10 da ukoliko poveznice na znanstveno-istraživačku opremu upisanu u ŠESTAR bazi ne funkcioniraju na odgovarajući način, u natječajnu dokumentaciju umjesto njih unesu poveznice informacijskog sustava CroRIS. Također, ljubazno molimo da  se za sve vezane upite obratite na adresu croris@irb.hr .


30.08.2022.

P:  Dokument “HRZZ etička pitanja”, s tablicom koja se treba ispuniti, dostupan je samo na hrvatskom jeziku. Da li to znači   da u englesku prijavu stavljamo isto taj dokument, ili ćete na stranicu staviti istovrsni dokument na engleskom jeziku?

Odobrenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projekta, a ne kod prijave?

O: Dovoljno je dostaviti ispunjeni obrazac na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije. Navedeni obrazac potrebno je priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

P:  U obrascu Plan upravljanja istraživačkim podacima potrebno je upisati tko je upravitelj podacima. Može li se upisati voditelj projekta ili to mora biti osoba koja je unutar ustanove ovlaštena za takve zadatke?

O: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima može biti voditelj projekta ili suradnik na projektu koji će biti zadužen za upravljanje podacima prilikom provedbe projektnih aktivnosti.


26.08.2022.

P: Vezano uz bilateralne projekte sa Slovenijom, vidjela sam u odgovorima na web-stranici da se u Radnom planu navode samo aktivnosti i rezultati za koje će biti zaduženi hrvatski istraživači. Molim pojašnjenje, kako onda povezati sve ciljeve s rezultatima? Ili to nije potrebno, već samo kod određenog cilja navesti da su za to zaduženi slovenski partneri?

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Budući da se ciljevi planiraju na razini cijelog projekta, sve ih je potrebno navesti u Radnom planu (u slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga i ciljeve koji se odnose na istraživačku grupu suvoditelja). Uz navedeno, kod određenog cilja dovoljno je naznačiti da je za njegovo ostvarivanje zadužena partnerska istraživačka grupa. Nadalje, kako se razrada Radnog plana odnosi se samo na dio projekta koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga (podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta), u Radnom planu potrebno je navesti rezultate vezane uz ciljeve u čije će ostvarivanje biti uključena istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga,  ciljeve odnosno aktivnosti iz Radnog plana projekta za koje će biti zadužen član istraživačke grupe potrebno je navesti uz svakog suradnika u Cjelini C  Prijavnog obrasca.

P: U slučaju bilateralnog projekta, da li uputa vezana za Cjelinu B: “Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske istraživačke grupe prema definiranom obrascu” znači da za hrvatskog voditelja pišem taj dio na max 3 stranice (13-15) i još dodatne 3 na istom obrazcu za slovenskog voditelja, znači ukupno 6 stranica B cjeline u slučaju prijavljivanja bilaterale? Ili se track record oba suvoditelj mora spojiti u jedan obrazac koji je maksimalno 3 stranice dug?

O: U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga popis postignuća (track record) i životopis voditelja partnerske istraživačke grupe navodi se prema definiranom obrascu u cjelini B Prijavnog obrasca (najviše tri stranice). U slučaju prijave bilateralnog projekta, Cjelina B imati će 6 stranica te će i ukupna dužina Prijavnog obrasca u tom slučaju biti duža.

P: Molim objašnjenje za navedeno na dnu obrasca Financijski plan: “ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati”.

Da li to znači da će biti dopušteno prenamjenjivati sredstva samo unutar podkategorija? To je malo neobično i dosta otežava provođenje projekta, jer je prenamjenjivanje unutar 20% sredstava dopušteno u trenutno aktivnim projektima, bez ishođenja odobrenja HRZZ-a. 

Primjerice, ukoliko ostane sredstava u podkategoriji Nova oprema, nećemo moći prebaciti na drugu podkategoriju unutar te kategorije (servisno održavanje opreme), a niti u drugu kategoriju (primjerice Materijalni troškovi). Ukoliko ne bude potrebe za Servisom opreme, što je jedina stavka u toj podkategoriji, sredstva nećemo moći iskoristiti i prenamjeniti? Da li sam to dobro razumjela?

O: Navedeno znači da neće biti moguće tražiti dodatna uvećanja traženih sredstava jer će tražena sredstva na razini projekta biti ugovorena prilikom sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava. Navedeno ne isključuje mogućnost prijenosa i prenamjene sredstava preostalih nakon jednog razdoblja u iduće projektno razdoblje u okviru ukupno ugovorenih sredstava i u skladu s prihvatljivim troškovima.


23.08.2022.

P: Molim pojašnjenje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.

Da li je dopušteno brisati stavke koje nemamo? Npr. ako se ne predviđa zapošljavanje poslijedoktoranda da li se mogu obrisati redovi tablice koji se na to odnose i potpuno ukloniti “trošak plaće” iz financijskog plana?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

P: Radni obrazac upućuje na definiranje pet ciljeva. Možemo li definirati manje od pet ciljeva? Odnosno, mogu li biti definirana četiri cilja?

Zanima nas i moraju li u svakoj godini biti ostvarena minimalno 4 rezultata?

O: Prilikom ispunjavanja Radnog plana potrebno je voditi se realnim ciljevima i rezultatima projektnog prijedloga. Primjer koji ste naveli je samo ogledni primjer iz Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: U prijavnom odnosno application obrascu navedeno je da se Ciljevi označavaju s C1 do C5, dok je u radnom planu navedeno O1 do O5. da li treba poštivati navedeno od vas ili je potrebno ujednačiti kroz sve obrasce?

O: Oboje se odnosi na glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta te nije potrebno dodatno prilagođavati obrasce.

P1: Može li u radnom planu rezultat biti održano izlaganje na konferenciji? Ako može, treba li svako izlaganje pisati zasebno ili se može kao rezultat navesti npr. održana tri izlaganja u inozemstvu i jedno u Hrvatskoj?

P2: Trenutačno sudjelujem na projektu koji završava 2024. s 50 % radnoga vremena. Mogu li u prijavi navesti da ću kao voditeljica sudjelovati sa 70 %, s tim da će se smanjiti postotak na tekućem projektu, ili moram napisati 50 %?

P3: Stavlja li se u Prijavni obrazac, tj. Wordov dokument slika gantograma ili se mogu raspisati aktivnosti i planirani rokovi bez vizualnoga prikaza?

O1: Kao rezultati u Radnom planu navode se mjerljiva postignuća. O njihovom ostvarenju bit će potrebno izvještavati kod redovna izvješća.

Primjer ispunjavanja Radnog plana dostupan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

O2: Podatke je potrebno navoditi prema stanju u trenutku prijave.

O3: Poželjno je uz opisni, uključiti i vizualni prikaz.


19.08.2022.

P: U Application formu, Part A, potrebno je navesti link na projekt. Je li dovoljan link na kojem je vidljiv sažetak i osnovni podatci projekta (konkretno: link na bazu Hrvatske zaklade za znanost) ili je potreban u cijeli projekt? Ukoliko je potreban uvid u cijeli projekt, kako je to moguće izvesti, a da bude dostupno recenzentima?

O: Dovoljno je navesti poveznicu s informacijama koje ste naveli.

P: Obzirom da Hrvatska ulazi u Euro zonu, te je određen tečaj konverzije, je li potrebno raditi financijski plan u HRK?

O: Troškovi u financijskom planu na hrvatskom jeziku navode se u kunama, a na engleskom jeziku u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P: Kako se radni plan izrazito razlikuje od dosadašnjih nije mi jasno da li je 5 stranica limit za pojedinačni cilj ili sveukupno? Nadalje kako se u predloženom dokumentu povezuju ciljevi sa rezultatima, da li se svaki pojedini cilj odradi od početka projekta do kraja ili se piše npr C1.D1, C1.D2, C2.D1 itd.

O: Obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica. Više informacija o ispunjavanju Radnog plana kao i primjer ispunjavanja Radnog plana dostupno je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Molim Vas pojašnjenje i savjet, kako je moguće da se sve traženo smjesti u “Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)”.

Najveći problem predstavlja prikaz najvažnijih rezultata, a oni se vide iz publikacija. Ako se ne napiše ispast će da nema, a ne da ne stanu u formular. Sve traženo pod ovom točkom ne stane na jednu stranicu nikako.

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu, međutim manja odstupanja su moguća.

P: U obrascu financijski plan u fusnotama je pored ostaloga navedeno da „od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati“.

Obzirom da nigdje u obrascu nema slobodnih polja za upisivanje ukupnog iznosa potkategorije, da li je točno da od druge godine tj drugog razdoblja dovoljno samo upisati ukupni iznos kategorija (npr. ukupno 1, ukupno 2 itd.), a stupce iznad ostaviti prazne, dok se samo u 1. godini mora upisati iznos za svaku stavku?

O:  Iako će se detaljnija razrada troškova financijskog plana vršiti prilikom ugovaranja svakog pojedinog projektnog razdoblja, budući da je i Financijski plan dio prijavne dokumentacije te da je kao takav predmet vrednovanja, svakako je preporuka da se troškovi za sve godine trajanja projekta unesu prema informacijama koje su Vam dostupne u trenutku pripreme prijave.

P: Znanstvenica sam u području humanističkih znanosti, i imala bih dva pitanja u vezi kriterija vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga:
1. Da li se pod “dokazane primjene rezultata istraživanja u gospodarskom i/ili društvenom sektoru” ubrajaju uspješno izvedene (prihvaćene od relevantnih institucija) autorske znanstveno-stručne studije za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i kulturno-povijesnih cjelina zaštićenih na državnoj i/ili svjetskoj razini – s obzirom da one predstavljaju primjenu rezultata istraživanja na polju povijesti umjetnosti u gospodarskom sektoru (primarno graditeljstvu i turizmu)?

2. Da li se pod “međunarodna priznanja poput znanstvene nagrade” ubrajaju i državne nagrade za znanost, te da li se ubrajaju priznanja u vidu prestižnih međunarodnih stipendija?

O: Sve informacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a predlagatelji samostalno procjenjuju koje informacije će navesti sukladno pitanjima u prijavnoj dokumentaciji te uzimajući u obzir kriterije za vrednovanje.

P: Molim pojašnjenje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, prijavni obrazac C. U obrascu je navedeno da treba navesti životopise za suradnike na projektu. Znači li to da treba priložiti životopise samo za osobe u tablici pod Dio a., označene kao suradnike – S, ili treba priložiti životopise i za doktorande (D) i poslijedoktorande (P) takodjer navedene u tablici pod Dio a.?

Vezano uz moj prethodni upit treba li navoditi cv za doktorande i poslijedoktorande vidio sam Vas odgovor od 26.7.2022:

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu.

Međutim, i dalje nije jasno što je sa poslijedoktorandima i doktorandima koji su već zaposleni na instituciji, dakle planiran je njihov angažman na projektu, ali ne i zaposlenje na projektu, budući su već zaposleni i imaju ugovor o radu s institucijom.

Treba li u tom slučaju za poslijedoktorande i doktorande navesti životopis?

O: Status doktoranada (D) i poslijedoktranada (P) na projektu mogu imati samo osobe za koje se planira zapošljavanje na projektu. U slučaju da je riječ o osobama koje će biti dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje, takve osobe imaju status suradnika (S) i njihove životopise navodite u obrascu.

P: Molim vas, treba li u prijavnom obrascu na engleskom jeziku prevoditi naslove znanstvenih radova i knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku? Pitam zato što bi to povećalo opseg teksta koji je limitiran propozicijama.

O: Ako je dostupan prijevod, u engleskoj verziji prijave možete navesti naslove znanstvenih radova i knjiga na engleskom jeziku.

P: Zanima me slijedeće vezano za financijski plan prijave za IP projekt: Ako predvidim plaću za postdoktoranda u prve dvije godine projekta, a tijekom prve godine uspijem dobiti dodatno financiranje i postdoka prebacim na drugi dobiveni projekt (sa duljim ugovorom), da li mogu predviđena sredstva prenamijeniti u kategorije 1-5?

O: Sredstva za plaću smatraju se namjenskim sredstvima te ih nije moguće prenamijeniti u druge stavke.

P: Vezano uz prijavu bilateralnog projekta, molim potvrdu da je za suradnike s institucije u Sloveniji potrebno sljedeće:

1. glavni istraživač ispunjava cjelinu B – predlagatelj projektnog prijedloga (da li je dovoljno na engleskom ili treba prevoditi na hrvatski?);

2. glavni istraživač iz Slovenije se registrira u EPP sustav, ali drugi  suradnici iz Slovenije ne trebaju;

3. glavni istraživač iz Slovenije treba dostaviti pismo namjere, ali drugi suradnici iz Slovenije ne trebaju;

4. glavni istraživač treba dostaviti pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme;

5. svi suradnici iz Slovenije se navode u dijelu C prijavnog obrasca te se dostavljaju životopisi (samo na engleskom).

Da li je potrebno dostaviti još neke dokumente vezane uz istraživače iz Slovenije?

O: Sve navedeno je u redu. Dijelove koji se odnose na glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe dovoljno je ispuniti na engleskom jeziku u obje verzije obrazaca (hrvatskoj i engleskoj verziji). Popis postignuća glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti i u okviru Administrativnog obrasca, točke 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak.

P: Molim Vas još jedan odgovor (kroz 3 potpitanja).

1. Već sam 15.7. dobila odgovor, ali nije dovoljno jasan. Dakle, u Cjelini B Prijavnog obrasca stoji u fusnoti Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu. Moje pitanje je hoće li moja (su)voditeljica bilateralnog projekta iz Slovenije ispuniti samo slovenski formular pri ARSS ili i ja HRZZ-u također prijavljujem popis njenih postignuća i životopis? Prema kojem ‘definiranom obrascu’? 

2. Prema fusnoti broj 5 na istoj stranici (Za suvoditelja iz partnerske istraživačke grupe nije potrebno navoditi.) zaključujem da suvoditeljica iz Slovenije treba ispuniti kompletnu Cjelinu B prijavnog obrasca? Ako je tako, može li ispuniti samo englesku verziju ili mora i hrvatsku?

3. Ista formulacija  ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.’  je i u fusnoti broj 1 u Administrativnom obrascu. Znači li to da cijeli set pitanja pod točkom 6 (Prošireni sažetak) treba ispuniti i suvoditeljica iz Slovenije? Uključujući i pitanje 2. o HRZZ projektima, kao i 6., 7., 8. i 9., koje ću ja već napisati? 

Molim Vas jasno objašnjenje o tome što i gdje piše suvoditelj iz slovenske partnerske organizacije.

O: Popis postignuća suvoditelja bilateralnog projekta potrebno je navesti u Administrativnom obrascu, točki 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak te Prijavnom obrascu, Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga.

Obrasce je potrebno ispuniti u obje verzije (hrvatskoj i engleskoj), ali je podatke koje ispunjava suvoditelj dovoljno navesti na engleskom jeziku (u obje verzije).

Osim navedenih popisa postignuća u posljednjih pet godina, za partnersku istraživačku grupu potrebno je ispuniti dio u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Cjelinu A – Projektni prijedlog, dio Resursi te u Cjelini C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom popis članova partnerske istraživačke grupe. Uz navedeno, suvoditelj treba dostaviti pismo namjere te pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme.

P: Molim Vas pojašnjenje na Dio a Cjeline C Prijavnog obrasca.U fusnoti 6. stoji ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis članova partnerske istraživačke grupe (prema definiranoj tablici) u zasebnoj tablici ispod članova istraživačke grupe iz Hrvatske.’

 U ovom objašnjenju nisu uzeti u obzir istraživači koji nisu iz Hrvatske, a nisu ni u partnerskoj organizaciji. Možete li mi potvrditi hoće li moja prijava izgledati tako da će i) u zadanoj tablici biti svi istraživači iz Hrvatske (i s moje matične ustanove i s drugog instituta i fakulteta u Hrvatskoj) i kolega iz Italije; ii) ispod nje ću kopirati drugu tablicu u kojoj će biti suvoditeljica iz slovenske partnerske institucije i  kolegica iz iste ustanove?

O: U navedenoj je cjelini potrebno prikazati članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga te, kako ste naveli, u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga, i članove istraživačke grupe suvoditelja. Pravilo za suradnike je da to mogu biti osobe koje svojim kompetencijama mogu pridonijeti provedbi projekta. Stoga nije nužno da su svi istraživači iz Republike Hrvatske odnosno Slovenije, već članove istraživačke grupe prikazujete ovisno o tome je li riječ o istraživačkoj grupi predlagatelja projektnog prijedloga ili istraživačkoj grupi suvoditelja.

P: U Uputama stoji: U Administrativnom obrascu (i popisu suradnika koji se uključuju na projekt putem registracije u EPP sustav) ne navode se suradnici s partnerskih istraživačkih grupa, međutim potrebno je uključiti voditelja partnerske ustanove. Suradnici s partnerskih organizacija ne trebaju otvarati profil i registrirati se u EPP sustavu za potrebe prijave projekta.

Znači li to da se u EPP sustav prijavljuju (npr. u našem slučaju bilateralnog HRV-SLO projekta) svi suradnici iz Hrvatske (iz matične i ostalih ustanova) kao i iz Italije, a iz slovenske partnerske ustanove samo voditeljica, dok druga suradnica iz iste ustanove neće biti u popisu suradnika?

A nakon toga u istom obrascu, pod točkom 8. Projektnog sažetka, opisujemo zaduženja svih članova istraživačke grupe iako neki suradnici nisu prijavljeni, odnosno njihovo ime se pojavljuje samo u tom zadnjem dijelu Administrativnog obrasca?

Molim vas objašnjenje i/ili uputu.

O: Registracija u EPP sustav obvezna je samo za članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga, neovisno o tome iz koje su države ili organizacije te suvoditelj. Članovi istraživačke grupe suvoditelja ne prijavljuju se u EPP sustav, već se samo navode u Prijavnom obrascu, Cjelini C.

P: Molim Vas, možete li me uputiti kako da (u okviru bilateralnog Weave projekta) u radni plan upišem npr. terenske izlaske slovenskog dijela tima (koji su plaćeni njihovim sredstvima), kad to ne mogu povezati s financijskim stavkama (koje se odnose samo na hrvatska sredstva)? Ili će biti napisana ta aktivnost bez troška ili ta aktivnost neće biti napisana u Radnom planu, ali će onda plan biti manjkav?

Također, kad je riječ o ograničenju od dva suradnika na projektu koji mogu ići na istu konferenciju – odnosi li se to cjelokupni tim ili hrvatski tim može poslati 2 ljudi od svojih sredstava, a 2 suradnika iz Slovenije u okviru slovenskih sredstava. Naravno, to neće biti slučaj na svim konferencijama, već samo tamo gdje je zaista potrebno prezentirati rezultate potpuno različitih dijelova istraživanja.

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Iako se ciljevi planiraju na razini čitavog projekta (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga uključujući i dio projekta koji se odnosi na istraživačku grupu suvoditelja), razrada radnog plana odnosi se samo na dio koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. Podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta te će o ostvarenju rezultata iz radnog plana voditelj redovito izvještavati HRZZ kroz periodična izvješća.


29.07.2022.

P: 1) Treba li ‘Obrazac potpore partnerske organizacije’ ispuniti samo partnerska organizacija u Sloveniji (u okviru inicijative Weave) ili i institut s kojeg dolaze suradnici, a koji nisu na mojoj matičnoj ustanovi?

2) Treba li taj obrazac kojeg ispunjava slovenska strana biti samo na engleskom jeziku ili prilažemo i na hrvatskom?

3) Temeljem napomene ‘Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe.’ pismo namjere ne treba dostaviti nitko sa slovenske strane, niti kolega iz Italije, već samo suradnici s domaćih instituta (osim moje ustanove). Jesam li dobro razumjela?

O: 1. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata potrebno je dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme (u vrijednosti većoj od 5.000,00 eura) i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta prema  predlošku na mrežnim stranicama HRZZ-a, a koje potpisuje voditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove ustanove. U slučaju Weave projekata nije nužno prilagati pisma namjere suradnika koji čine partnersku  istraživačku grupu.

2. Navedeni obrazac dostavlja se samo na engleskom jeziku i prilaže se u EPP sustav uz hrvatsku i uz englesku verziju prijave.

3. Pismo namjere trebaju dostaviti svi suradnici koji će biti uključeni u Vašu istraživačku grupu, a nisu zaposleni na Vašoj matičnoj ustanovi. To uključuje i inozemne istraživače (iz Italije).

P: U obrascu Application form da li se unose projekti Hrvatske zaklade za znanost stariji od 5 godina (konkretno: projekt HRZZ u trajanju od 2012. – 2015.godine)?

O: Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

P: Ljubazno Vas molimo objašnjenje u odjeljku C – dio B koji se odnosi na CV suradnika: što bi značilo “if the employee is a commentator”. Znači li to ukoliko je suradnik komentor doktorata, odnosno prema tome navode se mentorstva i komentorstva?

O: Ukoliko je primjenjivo, u životopis suradnika potrebno je navesti broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada na kojima je suradnik bio mentor i/ili komentor.

P: Financiranje – Opće informacije o projektnom prijedlogu – Klasifikacija znanstvenog područja prema ERC-i.

P1.: Navodi li se šifra ERC klasifikacije s popisa iz Priloga 1 ili iz ažurnog popisa s ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf (europa.eu)

Prošireni sažetak – Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu… najvažniji rezultati).

P2.: Je li sudjelovanje u MZO/MZOS projektima (1997 – 2014), kao voditelj i suradnik, relevantno za predmetni kriterij?

P3.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji je zaposlenik (matične) institucije u nenastavnom zvanju, a u predmetnom projektu potencijalni doktorand doktorskog studija matične institucije (čije će troškove plaće i školarine doktorskog studija snositi institucija)- kao suradnika (S) ili kao doktoranda (D)?

P4. : Ako je zaposleniku iz prethodnog pitanja dodijeljena uloga doktorand (čije troškove snosi institucija – plaću i školarinu), je li moguće troškove „školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) prikazati u financijskom planu i potom za tog trenutno nepoznatog doktoranda prijaviti se na natječaj u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

P5.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji nije zaposlenik institucije (učestvuje u prijavi na temelju pisma namjere) i potencijalni je poslijedoktorand (obrana disertacije planirana za jesen 2022.), kao suradnika (S) ili kao poslijedoktoranda (P)?

P6: Je li potrebno navesti samo popis literature ili je pojedini izvor iz popisa literature potrebno navesti i unutar teksta prijave? Ukoliko da, trebaju li svi izvori s popisa literature biti spomenuti u tekstu prijave?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u elektroničkom obliku, u EPP sustavu stoga će popis s Klasifikacijom znanstvenih područja prema ERC-u biti dostupan u sustavu.

2. Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

3. Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, stoga se u projektnoj dokumentaciji navedena osoba navodi se kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano uključenje doktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

5. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto stoga se u trenutku prijave projekta navedena osoba navodi kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja poslijedoktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

6. U prijavnom obrascu, u dijelu Reference, potrebno je navesti popis korištene literature, a svaki izvor potrebno je povezati s tekstom prijave.


26.07.2022.

P: Je li potrebno da pisma namjere za suradnike iz hrvatskih institucija budu izdana i na engleskom jeziku?

O: Za suradnike koji su zaposleni na institucijama u Hrvatskoj potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i na engleskom jeziku.

P: 1. Nastavno na pitanje vezano uz CV suradnika i dani odgovor 22.07.2022.

prema kojemu „u ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati“, ljubazno molim za pojašnjenje koji tekst uputa je u pitanju (ako dobro razumijem, vidim samo jedan red viška uputa kod „članstva“).

2. Nastavno na pitanje „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga (stranice 13-15)“ i odgovor dan 19.07.2022. „Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“, molim Vas za još jedno pojašnjenje. Naime, ako upute za ispunjavanje obrazaca nisu uključene u ograničenja broja stranica, to znači da prijavitelj, uz postojeće upute, može unijeti 3 stranice teksta, što znači da Cjelina B može obuhvatiti i 16. stranicu, što nije u skladu s uputom „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)“. Ljubazno molim za potvrdu je li u redu da Cjelina B obuhvati i 16. stranicu.

3. S obzirom na ograničenja stranica vezano uz Cjelinu B, ljubazno Vas molim za odgovor je li prihvatljivo da se publikacije citiraju kraćim stilom, npr. krateći popis autora na XXX et al., te izostavljajući naslov rada, a s obzirom da se navodi DOI oznaka?

O: 1. Predviđeni format za CV suradnika jedna je A4 stranica teksta isključujući tekst uputa po suradniku.

2. Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice.

3. U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije s imenima svih autora i puni naziv publikacija. Ako je riječ o publikacijama s velikim brojem autora potrebno je navesti prvog i zadnjeg autora te naznačiti mjesto na kojem je naveden predlagatelj projektnog prijedloga i izravnu poveznicu na cjelokupan popis autora.

P: 1. Je li  potrebno prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca, dio pod nazivom “Applicant of the project proposal (PI)”  upisivati tekst u označena siva polja ili se može pisati bez tih polja (ne mijenja se font, miče se sivi template predviđen za unos teksta)? Također, za pisanje CV-a, je li vrijedi isto? 

2. U odjeljku C “Research group and project management”, mogu li se dodati laboratorijski tehničari kao članovi grupe?

3. U odjeljku CVs of collabolators, je li potrebno unositi CV doktoranada i postdoktoranada ili se to odnosi samo na CV suradnika?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu koji će za prijavu biti dostupan uskoro. Podaci u životopisu upisuju se u siva polja.

2. Laboratorijski tehničari mogu biti navedeni kao suradnici te se u tom slučaju pridružuju projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu. Dodatne Upute o navođenju  doktoranda i poslijedoktoranda u projektnu dokumentaciju nalaze se u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (Cjelina Radni plan).


22.07.2022.

P: CV mora biti na max jednoj stranici što je dosta problematično ukoliko suradnik ima nekoliko zaposlenja. Kako da se to izvede? Da li se mogu brisati redovi koji nisu popunjeni.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati.


19.07.2022.

P: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Odnosi li se % radnog vremena na voditelja projekta (jer je napisano u jednini)?

O: Da, u okviru navedenog pitanja potrebno je navesti udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projekta.

P: 2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)

2. Applicant of the project proposal (PI)  (pages 13-15)

Nisam u mogućnosti odgovoriti niti djelomično na sva postavljena pitanja. Već nakon upisa 5 radova i projekata, prelazim 1 str., što je navedeno kao maksimalno 1 stranica.

Zadnje pitanje: Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka) – to je sigurno pola stranice.

Za CV je ispod 2 str. Je li moguće da je obrnuto? Da su 2 str. za ovaj prvi dio, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga ?

Što mi je činiti?

O:. Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanju obrazaca.

P: 1. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A. c1 (Znanstvenoistraživački ciljevi projekta). Da li se traženi popis Znanstvenoistraživačkih ciljeva projekta u prijavnom obrascu (označenih s C1, C2…) treba podudarati s popisom ciljeva projekta u radnom planu (označenih s O1, O2 …)? Iako se čini da se radi o istim stvarima, zbunjujuće je što su različite oznake, a također i što među odgovorima na upite kažete “Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći.”

2. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A.c U preambuli A.c dijela obrasca traži se da se opiše kako će se ostvariti planirani rezultati. No nije jasno u koju rubriku to treba unijeti (c1 ili c2), budući da se u te rubrike traži unos  drugih podataka.

U koju rubriku trebamo unijeti traženo, odnosno kako će se ostvariti planirani rezultati?

O1: Da, trebaju se podudarati.

O2: Navedeno se odnosi na dio c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire.


15.07.2022.

P: Vezano za Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i udio radnog vremena na projektu. Na koji način se izražava udio, u postotku? Koliki je max potrebni udio vremena na voditelja za provedbu projekta? A koliki je min i max udio za ostale članove istraživačke grupe?

O: Udio radnog vremena koje će istraživač posvetiti radu na projektu izražava se u postotku. Navedeni postotak treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Vezano za prijavni obrazac, Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom, Uloga na projektu**,da li je dovoljno upisati cilj projekta naveden u dokumentu Radnog plana ili je potrebno detaljnije ispisivati aktivnosti tog cilja za koji je zadužen član istraživačke grupe?

O: Potrebno je navesti cilj iz Radnog plana projekta te konkretne aktivnosti za koje će član istraživačke grupe biti zadužen.

P: U obrascu životopisa za suradnike na projektu traži se zaposljenje, točnije “201? – 201? – radno mjesto” i “Ustanova”. Da li se navedeno odnosi na trenutno zaposlenje ili se trebaju navesti sva dosadašnja zaposlenje?

O: Potrebno je navesti sva ranija i sadašnje zaposlenje.

P1: Iako je već postavljeno pitanje o dozvoljenom broju stranica za Cjelinu B- Predlagatelj projekta, ja ne vidim riješenje tog pitanja. Dio B vezan za Predlagatelja projekta sastoji se od dva dijela, a i b. Za dio a predviđena je jedna stranica, koja se vrlo brzo popuni navođenjem podataka za prve tri točke iz obrasca, zaista ne vidim način da svi traženi podaci stanu na jednu stranicu. Čak i ako se radovi ne navode kao puna referenca nego se prikaže samo DOI oznakom podaci se pročiruju na dvije str.

Treba li za sljedeću stavku navesti postignuća u zadnjih 5 god ili ukupno? Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti).

Postoji li mogućnost da se za dio B dozvoli veći broj str.?

O1: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje navode se postignuća neovisno o godinama. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U popisu postignuća voditelja projekta (Prijavni obrazac, Cjelina B, dio a) treba biti razvidna relevantnost prikazanih informacija za prijavu na ovaj natječaj. U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje preporuka je da to budu reference u zadnjih 5 godina. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

P: U „Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga„ u dijelu a) se navodi “Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina”. Da li se to vremensko razdoblje (2017-2022) osim za najznačajnije publikacije odnosi i na upite pod br. 2. Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a, 3. Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva, i 4. Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti)?

O: Ostala pitanja nisu vremenski ograničena.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio a, preporuka je da se navode reference u zadnjih 5 godina.

P: U jednoj se fusnoti navodi:

[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.

Misli li se pri tome (u slučaju suradnje sa Slovenijom) na obrazac “Prijavna vloga Weave – Application form Weave” ili na koji drugi obrazac? Šalje li se taj obrazac na prijavu u Sloveniju ili u HRZZ?

O: Prijava na natječaj IP-2022-10, neovisno o tome je li riječ o bilateralnim projektnim prijedlozima ili ne, podnosi se na obrascima koje je objavila HRZZ zajedno s natječajem. Podaci koje ste naveli dio su prijavnog obrasca, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga. Prijava projeknog prijedloga podnosi se HRZZ-u.

Suradnika iz Slovenije uputite na Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kako bi se pravovremeno upoznao s obvezama koje ima vezano uz prijavu na ovaj bilateralan natječaj jer se suradnici prijavljuju sukladno uputama njihove Agencije (ARRS).

P1: Za prijavu na natječaj potrebna je potpora partnerske organizacije.

Tekst istoga glasi:

NAZIV ORGANIZACIJE, koja je pravna osoba prijavitelja, potvrđuje svoju namjeru da IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA osigura uspješno izvođenje projekta kroz dolje navedene resurse, u slučaju da projektni prijedlog naziva NAZIV PROJEKTNOG PRIJEDLOGA bude financiran. U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.

Za istinitost i točnost podataka dostavljenih u obrascu jamči isključivo zakonski zastupnik znanstvene organizacije svojim potpisom.

 

Također za potpis ima opcija “Predlagatelj projektnog prijedloga” i “čelnik organizacija”

 

Pod NAZIV ORGANIZACIJE se vjerujem odnosi na organizaciju (firmu) koja nije Institucija voditelja projekta?

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA – to je jasno

 

Tko se potpisuje pod “Predlagatelj projektnog prijedloga”, a tko pod “Čelnik organizacije”?

Prema navedenom obrascu ne mogu vidjeti gdje se piše ime suradnika na projektu ukoliko se uopće negdje piše.

O1: Pitanja koja ste naveli odnose se na matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga. Pod „Čelnik organizacije“ potpisuje se osoba ovlaštena za zastupanje organizacije na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga, najčešće ravnatelj ili dekan.


12.07.2022.

P: U Uputama piše “U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima.”. Međutim, nisam uspio naći određenje tih razdoblja. Radi li se o godišnjim izvještajima ili o ritmu 12/18/18 mjeseci?

O: Obrazac Financijski plan razrađen je na četiri razdoblja po 12 mjeseci.

P: U dokumentu HRZZ_IP_2022_10_TEKST-NATJECAJA.PDF na 4. stranici, na početku poglavlja Financiranje stoji sljedeća rečenica:

Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje.

Time je zapravo zadano da iznos financiranja za svaku godinu projekta mora biti egzaktno isti. Možete li to potvrditi?

O: Osim u slučaju da priroda predloženog istraživanja zahtijeva drugačije, iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta.

P: Vezano za prijavni obrazac i max dopušteni broj stranica (12), uz napomenu da ne smijemo pomicati ništa u tablici (pojašnjenja u svakom paragrafu od strane HRZZ (npr. 7 redaka oduzimaju pojašnjenja), na koji način da se “vodimo” brojem stranica? Jednostavno izbrojiti retke HRZZ pojašnjenja i sebi “dopustiti” toliko slobode s brojem stranica?

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P: Vezano za pitanje u prijavnom obrascu (c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire) i radni plan (odvojeni word dokument). U word dokumentu radnog plana po godinama se razlažu rezultati (deliverables), a u prijavnom obrascu što je potrebno, ponovno “ponavljati” nešto što je rečeno/napisano u radnom planu (odvojeni word dokument)? Pošto smo skučeni i limitirani brojem stranica vrlo je teško procjenjivati što je pjesnik htio reći odnosno koliko na široko opet trebamo raspisivati rezultate koji su već navedeni u odvojenom radnom planu (tablici).  Također  “ponavljamo” ciljeve istraživanja u aplikacijskom obrascu i tom odvojenom “radnom planu” dokumentu, tako da uz činjenicu da pišemo projekt na dva jezika ovoliko dokumentacije zbilja čovjeku remeti koncentraciju oko stvarnog problema a to je “projektna ideja”.

O: Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći. Sve infromacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj odkumentaciji premet su vrednovanja.

P: Uključuje li maksimalni broj znakova sažetka projektnog prijedloga (2000 znakova) razmake između riječi ili ne?

O: Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.

P: Molim Vas za objašnjenje kako je moguće unutar Application Form-a (Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page)) ispuniti zadani kriterij od jedne stranice? Popis 5 radova uz pitanja/objašnjenja koji se nalaze u samom obrascu (a koja ne smijemo brisati) već iziskuju 1 stranicu. Kako je moguće dodati opise na još 4 pitanja u tu istu stranicu, napose što u pitanju 5. stoji dodatan kriterij da se može koristiti “up to 2500 characters without spaces”, što zauzima barem pola stranice. Molim vas za jasno obrazloženje jeli moguće izaći iz zadanih okvira od jedne stranice te koliko je dozvoljeno.

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P1: Naveli ste da je u prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.

Znači li to da je dovoljno napisati ukupne iznose 1. Costs for research, 2. Costs for personnel, 3. Equipment costs, 4. Costs for training, dissemination, and collaboration, 5. Costs for publishing in open access journals (Open Acess), odnosno da samo u jednoj koloni navedemo ukupan iznos svih tih stavki?

U Financijskom planu, određene podkategorije ako imaju iznos 0 kn, možemo li ih izbrisati, odnosno npr, ako postoji 4.1. Trainings, a mi je nemamo u planu, to možemo izbrisati u potpunosti?

P2: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Obzirom da ste napisali maksimalno 2500 riječi, nismo sigurni kako da to sve obuhvatimo? Jeli dovoljno povući paralelu s radnim planom, npr napisati 2. Costs for personnel: 2.1. tution fee for PhD student (D3_O1 and D4_O1). No, obzirom da je ovo administrativni obrazac pretpostavljamo da se ovdje radni plan ne gleda?

O1: U obrascu Financijskog plana dovoljno je navesti samo ukupne iznose na razini kategorija i stavki. Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke  koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

O2: Pitanje 9. iz Administrativnog obrasca dio je Proširenog sažetka temeljem kojeg se provodi vrednovanje u prvome krugu. Stoga je za navedeno pitanje potrebno unijeti upravo podatke koje ste i naveli na način da planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana povežete s oznakama iz Financijskog plana.


08.07.2022.

P: Pod popratnu dokumentaciju za IP-2022-10 navedena je i potvrda o etičnosti istraživanja. Vrijedi li kao i u prethodnim natječajnim pozivima da se potvrda nadležnog etičko tijela ne mora dostaviti odmah pri prijavi na natječaj, nego do kraja vrednovanja?
O: Potvrdu etičkog povjerenstva moguće je priložiti i naknadno, tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga ili po završetku, ali svakako ju je potrebno priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
P: Unutar prijavnog obrasca se nalazi tablica za financijski plan. Znači li to da identičnu tablicu koja je u excelu naziva Financijski plan, trebamo napraviti i u prijavnom obrascu?
O: Financijski plan kao i tablicu s prikazom planiranih resursa u Prijavnom obrascu potrebno je ispuniti slijedeći zadane obrasce i upute.  U prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.


24.06.2022.

P: Pod stavku c1 treba navesti znanstveno istraživačke ciljeve projekta (C1 do C5 ili po potrebi dodati redove).

Da li u toj tablici može cilj imati podstavku? Dakle, da li može biti c.1.1, c.1.2, c2.1, itd. ili isključivo cilj mora biti dosta širok (c1, c2, itd.)? Ukoliko ne da li se u stavci c2 može svaki cilj podijeliti na podstavke radi lakšeg praćenja planiranih rezultata i samog projekta?

O: Potrebno je navesti glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta.

P: Kod prijave Istraživačkog projekta IP-2022-10 kao natječajna i prijavna dokumentacija stoji Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) zanima me je li to obvezna dokumentacija za humanističke grane te na koji način popuniti dokumentaciju, npr. izračunati količinu podataka u MB/GB/TB?

O: Plan upravljanja istraživačkim podacima čini obvezni sadržaj prijave neovisno o znanstvenom području istraživanja. S obzirom na vrstu istraživanja i vrstu podataka koji se obrađuju u Vašem istraživanju pokušajte procijeniti koja je očekivana količina podataka koja će se prikupiti i čuvati tijekom projekta ovisno o tipu datoteke u koje ćete pohranjivati rezultate istraživanja.


21.06.2022.

P: Da li je bolje izbrisati ona pojašnjenja u kurzivu ispod cjelina projektnog prijedloga iz kojih se vidi što se traži da se opiše u projektu ili ih je potrebno ostaviti da onaj koji čita točno zna što je trebalo napisati?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati.


14.06.2022.

P: U dijelu C, u C2 piše da uključimo Gantov dijagram u objašnjenje? Znači li to da možemo kopirati excel tablicu ili na koji način da to prikažemo?

O: U Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, potrebno je prikazati očekivane rezultate projekta na način iz kojeg je jasno vidljiv tijek njihova ostavarivanja uključujući i točke provjere.


07.06.2022.

P:  U uputama navodite da se detaljno ispuni radni plan „u kojemu će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti“. (stranica 16, „važna napomena“).

No nigdje drugdje u tekstu niti u tablicama koje služe kao primjer ispunjavanja radnog plana nisu nigdje naznačene aktivnosti. Stoga je moje pitanje je li su aktivnosti potrebne da se opise radni plan i ako jesu, gdje bi iste trebale biti napisane (npr. iza rezultata kod svake godine ili na nekom drugom mjestu), obzirom da to nigdje nije naznačeno.

O: U radni plan dovoljno je unijeti planirane ciljeve i rezultate projekta te oznake iz financijskog plana vezene uz ostvarivanje istih.


03.06.2022.

P:  Je li se može brisati tekst u kućicama u kojem se navodi što mora sadržavati određena cjelina Administrativnom obrascu i obrascu aplikacije? Mislio sam nakon što se ispuni određena cjelina i kada aplikacija bude spremna za slanje da se taj dio makne. 

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati.

Edit

30.09.2022.

P: Jedan od članova istraživačke grupe istraživač je iz inozemne tvrtke čija specifična oprema je potrebna za provođenje odgovarajućih mjerenja na instituciji u RH.

Je li postoji mogućnost da navedenoj tvrtki platimo najam opreme za vrijeme korištenja u projektu?

O: Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge.

P: Da li suradnik na projektu može biti profesor sa Sveučilišta u Italiji, te da li bi se jedan vrlo manji dio mjerenja mogao provesti u Italiji, da se pošalju uzorci? Posto na našoj instituciji nema takvog uređaja.

Da li u tom slučaju se stavlja profesora kao suradnika na projekt?

Da li se u financije može planirati slanje uzoraka?

O: Navedeni suradnik može biti član istraživačke grupe te se dio istraživanja može provesti na spomenutom Sveučilištu. U tom slučaju uzorke je moguće slati na ustanovu suradnika (računi trebaju glasiti na matičnu ustanovu voditelja projekta), a trošak je moguće planirati u okviru kategorije 1. Materijal.

P: U sekciji 4. “Mladi istraživači na projektima HRZZ-a” u Uputama za prijavitelje piše sljedeće: “Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.”

Što se podrazumijeva pod ostalim rashodima za zaposlene?

Postoji li mogućnost rebalansa troškova ukoliko se npr. promijene osnovice plaća / promijeni poslijedoktorandovo mjesto stanovanja / poslijedoktorand dobije dijete ili dogodi bilo koja druga okolnost koja bi mogla utjecati na iznos plaće na koju poslijedoktorand ima pravo? Ako ne, što se radi u takvim slučajevima?

O: Pod „ostalim rashodima“ se misli na materijalna prava koja pripadaju zaposleniku temeljem važećih propisa. Postoji mogućnost prilagodbe troškova sukladno realnim potrebama.


27.09.2022.

P: Mora li se plaća poslijedoktoranda uključiti u kategoriju 2. “Troškovi osoblja” ili u “Troškovi plaće mladih istraživača (HRZZ)”?

Plaća mora biti predviđena u budgetu projekta ili će se financirati kao dodatak u slučaju odobrenja projekta? Pitam jer ako ga stavim u kategoriju “Troškovi osoblja” to je dio budgeta projekta, dok ako ga stavim u kategoriju “Troškovi plaća” računa se kao dodatak.

O: Trošak plaće planira se u okviru Troškova plaće mladih istraživača te se isplaćuje odvojeno od troškova projekta, ali ulazi u ukupni budžet projekta.

P: Planiramo razvoj i izradu eksperimentalnog postava koji bi uključivao skuplje komponente poput sofisticiranih kamera i mjernih uređaja, ali i komponenti manje vrijednosti kao što su elektromotori, mikrokontroleri i aluminijski profili. S obzirom  da je izrada takvog postava predmet razvoja te nije moguće unaprijed i detaljno predvidjeti sve komponente, treba li dakle trošak izrade voditi pod 1. Troškovi istraživanja, Materijal kao skupni trošak ili treba komponente pojedinačno navoditi pod 3. Troškovi opreme, Nova oprema?

O: Navedeno je moguće planirati u okviru kategorije 3. Trošak opreme.

P: Ljubazno vas molimo za dodatno tumačenje prihvatljivosti troška školarine doktoranda u sklopu trenutačno otvorenog natječaja za financiranje istraživačkih projekata. Zanima nas je li prihvatljiv trošak financiranja školarine doktoranda koji je zaposlenik partnerske institucije na projektu? Pod „partnerskom institucijom“ smatramo instituciju iz Hrvatske u kojoj su zaposleni članovi istraživačke skupine koji će biti članovi istraživačke skupine cijelog projekta.

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Prijavljujemo bilateralni projekt na natječaju IP-2022-10 sa Švicarskom. U projektu je predviđen boravak doktoranada u laboratoriju u Švicarskoj. U koju kategoriju se upisuju troškovi boravka osobe na dulje vrijeme (nekoliko mjeseci) u stranom laboratoriju?

2. U samom dokumentu Financijski plan piše da se od druge godine nadalje upisuje samo suma za sve stavke unutar potkategorije. Da li da onda u tablici mergeamo ćelije koje pripadaju jednoj potkategoriji i upišemo taj zbroj?

O: 1. Sukladno Uputama i predviđenim financijskim planom iz sredstava projekt moguće je planirati trošak usavršavanja doktoranda u trajanju do dva tjedna. Dulji boravci članova istraživačke grupe na suradnoj ustanovi nisu predviđeni ovim Natječajem.

2. U financijskom planu za preostala razdoblja možete navesti samo zbirne iznose.

P: Da li je moguće planirati plaću poslijedoktoranda u trajanju od 6 mjeseci? Da li je to prihvatljiv trošak?

O: Navedeno je moguće.

P: Uz pretpostavku da prijavimo projekt sa indirektnim troškovima koje želimo potrošiti za npr. električnu energiju, molio bih odgovor na pitanje kako se ti troškovi pravdaju? Odnosno što je potrebno priložiti kao potporni dokument? Je li dovoljan institucijski račun za struju ili je potrebno povezati iznos na računu s projektom, i ako da, kako?

O: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

P: U uputama za prijavitelje stoji: “Posredni troškovi su prihvatljivi i mogu iznositi do najviše 10 % od ukupnoga iznosa traženih sredstava.”, no kako se metodologija određivanja tih 10% može razlikovati, dat ću konkretan primjer s pitanjem.

Ako u financijskom planu suma iznosa kategorija 1-6 iznosi 1000 kn, je li onda u tom smislu 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava 100 kn ili 111,11 kn? Naime, i posredna sredstva su “tražena” od HRZZ-a pa je ukupan iznos traženih sredstava 1111,11 kn i time je 10% 111,11 kn. No, ako se gleda da se od HRZZ-a traži budžet za istraživanje 1000 kn, a onda se dodatno isplate i posredna sredstva, tada su posredna sredstva 100 kn.

O: Prilikom izračuna dopuštenog iznosa posrednih troškova u obzir se uzimaju iznosi koji su navedeni u kategorijama jedan do pet (uključujući kategoriju pet).

P: Da li je dozvoljeno u financijski plan staviti stavku vezano za servisiranje / nadogradnju opreme kupljene na prethodnom HRZZ projektu (s istim voditeljem i istom matičnom institucijom)?

O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za opremu koja je navedena u Administrativnom obrascu (Potpora matične organizacije), a koja će se koristiti za projektne aktivnosti.

P: Može li se u financijskom planu predvidjeti plaćanje servisa (dijela servisa) opreme koja se nalazi na suradnoj instutuciji (u Hr) a koja je navedena u pismu namjera (s obzirom da se u Administrativnom obrascu navodi samo oprema u matičnoj instituciji prijavitelja)? 

Napomena: račun bi bio naslovljen na matičnu instituciju.

Ukoliko to nije dozvoljen trošak, može li se korištenje opreme na suradnoj institiciji platiti po stavci „usluge“? Napomena: u tom slučaju ne bi bila navedena u pismu namjere.

Ukoliko ni to nije moguće, molim obrazloženje na koji način bi se moglo doprinijeti plaćanu obaveznog godišnjeg servisa opreme u suradnoj instituciji, a koja je potrebna za provedbu projekta?

Napomena: radi se o kapitalnoj opremi koja je neophodna za provedbu projekta, te koju nije moguće nabaviti u okviru financija HrZZ projekta, a zahtjeva redovno održavanje.

O: Nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji navedeno da će se koristiti u svrhu provođenja projektnih aktivnosti i koja se nalazi na organizaciji s kojom je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava.

Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge, međutim to ne može biti servis opreme.

P: Vezano za Financijski plan, u engleskoj verziji tablice trebali bismo sve iznose zaokruživati na dvije decimale? U tom slučaju mi se konačni iznos traženih sredstava u tablici Financijskog plana ne podudara s iznosom koji aplikacija EPP izračuna konvertirajući konačni iznos traženih sredstava iz kune u eure (pod A3 – Opće informacije, Ukupno tražena sredstva od HRZZ-a).

O: U tom slučaju manja odstupanja su dozvoljena no napominjemo da je za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

P: Je li potrebno svaki godišnji sastanak pisati kao zasebnu stavku (znači 1. godina, 2. godina, 3. godina, 4. godina, kick-off) ili možemo te radne sastanke u ovoj fazi objediniti u jednu kategoriju kao npr. Radni sastanci, godišnji radni sastanci istraživačke grupe?

O: Prilikom planiranja troškova radnih sastanaka moguće ja navesti troškove u jednoj stavci (za svaku godinu) uz navođenje broja sastanaka koji će se godišnje održati te uz troškove koji se planiraju pokriti iz sredstava projekta.


23.09.2022.

P: 1. Vezano uz plaću poslijedoktoranda, smijemo li planirati godišnje povećanje plaća samo na temelju radnog iskustva (0,5% godišnje) ili možemo uzeti u obzir da bi se očekivano plaća u Hrvatskoj mogla mijenjati, tako da primjerice povećavamo trenutačni iznos plaće poslijedoktoranda za porast od 2% osnovice plaća godišnje (to je neka procjena)?

2. Povezano s prethodnim pitanjem, koliko smijemo biti fleksibilni po pitanju procjene plaće, npr. ako predvidimo malo veći iznos za plaću od onoga koju će stvarno poslijedoktorand imati, hoće li se to na neki način negativno odraziti na provedbu potencijalnog projekta?

O: 1. i 2. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Sukladno tome potrebno je planirati trošak plaće.

P: Prijavljujem projekt na HRZZ natječaj IP-2022-10. Manji dio planiranih projektnih istraživanja nije moguće provesti na matičnoj organizaciji te namjeravam platiti provedbu tih ispitivanja na nekoj drugoj instituciji, što je dozvoljeno navesti u financijskom planu. Izgledno je da će ta institucija biti Institut Ruđer Bošković.

Međutim, jedan od suradnika na projektu zaposlen je Institutu Ruđer Bošković (isti Zavod, različiti Laboratoriji). Moje pitanje je da li je to prepreka angažiranju Instituta Ruđer Bošković za provedbu vanjskih analiza? Naime, u uputama za prijavu na natječaj IP-2022-10 kod općih uputa vezanih uz financijski plan stoji navedeno: „…nije dopušteno sklapanje ugovora sa zaposlenicima matične organizacije ili organizacije na kojima su zaposleni suradnici na projektu te zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.“

O: Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.

P: Može li se financirati Web stranica sredstvima Projekta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Da li su članstva u znanstvenim i stručnim udruženjima prihvatljiv trošak projekta, te pod koju stavku se ona unose?

O: Navedeni trošak moguće je planirati u okviru potkategorije Stručna literatura. Napominjemo, kako je trošak članarine prihvatljiv samo ako je vezano za temu projekta, istraživačku aktivnost te ako je nužno za provedbu projekta.

P: U uputama je navedeno: “Za provedbu tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili ako u istraživačkoj grupi ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama. 12 prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem”.

Koliko je to točno značajni iznos? Da li je to postotni udio projekta (npr. 30%) ili određeni iznos (npr. 200.000,00 kn)?

O: Sukladno Uputama, usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.

P: Koji je maksimalan dopušten iznos troška objave pojedinačne znanstvene publikacije u časopisu u otvorenom pristupu? Naime, u najviše rangiranim časopisima u predmetnom području trošak objave jednog rada može biti i 38.000,00 kn (PDV uključen).

O: U Uputama je definiran maksimalni dopušteni iznos za objavljivanje znanstvenih publikacija u časopisima najviše kakvoće do 100.000,00 kn tijekom projekta.

P: Imam upit u vezi troškova u kategoriji: “nadogradnja postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi)”

U uputama za prijavitelje jasno je rečeno da:

“U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:

• osnovna informatička oprema (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)”

Zanima me je li dopuštena nabava hlađenja za procesore, zamjenske grafičke kartice, zamjenskih napajanja, zamjenskih tvrdih i SSD diskova, zamjenskih matičnih ploča, zamjenskih procesora?

Budući da mi dosta radimo kvantno-kemijske proračune koji su iznimno zahtjevni za računala, ti dijelovi nam praktično predstavljaju “potrošnu robu” koju je svako malo potrebno zamijeniti ili nadograditi na računalima na kojima radimo (za one dijelove za koje je istekao garantni rok, a pokvare se usred prevelikog korištenja).

O: Troškove je moguće navesti u projektnoj dokumentaciji uz obrazloženje. Napominjemo da je isto predmet vrednovanja.


20.09.2022.

P: Kako u uputama za prijavitelje nije točno objašnjena 5. kategorija Open Acess, ovim putem Vas molim informaciju o maksimalnom dopuštenom iznosu ove kategorije. Odnosno, kako je u uputama za prijavitelje navedeno da trošak publiciranja spada pod 4. kategoriju Diseminacija, usavršavanje i suradnja te je prihvatljivo maksimalno 10.000,00 kn zbraja li se taj iznos s Open Acess publiciranjem ili su to dvije odvojene stavke?

O: U okviru kategorije 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu prihvatljivo je do 100.000,00 kn tijekom projekta za znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U kategoriji 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te grafičku priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00kuna po godini u okviru potkategorije Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Pod koju kategoriju se stavlja:

a) dolazak inozemnog znanstvenika-suradnika na projektu na matičnu ustanovu u trajanju od tjedan dana

b) odlazak znanstvenika suradnika kod inozemnog partnera u trajanju od tjedan dana?

Spada li to pod kategoriju: Istraživačka radionica ili Gostovanje inozemnih znanstvenika ili Radni sastanak istraživačke grupe?

O: Pregled prihvatljivih i neprihvatljivih troškova prikazan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, dijelu 5.1. te Vas ljubazno upućujemo da s obzirom na opis troškova procijenite kategoriju i vrstu troška na koju bi se planirani troškovi odnosili.

P: Što točno znači – usluge za provođenje istraživanja – značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem. Koja cifra je značajan trošak za humanističke znanosti?

O: U okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. S obzirom na to da se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana projekta.

P: Da li je u okviru projekta dozvoljeno kupovanje „refurbished“ opreme ? Dakle, radi se o opremi koja nije nova, ali je obnovljena i atestirana i kompanija koja ju prodaje (koja nije nužno i proizvođač te opreme) može dati garanciju na nju. Cijena je naravno znatno povoljnija.

O: Financijskim planom moguće je predvidjeti kupnju nove opreme koja je opravdana prirodom projekta i nužna je za provođenje istraživačkih aktivnosti.

P: U opisu prihvatljivih troškova istraživačke radionice (organizirane na matičnoj organizaciji) navodi se “smještaj članova istraživačke grupe”. Što je s troškovima prijevoza i dnevnicama za članove koji imaju prebivalište izvan mjesta u kojem je matična organizacija?

O: Ukoliko se planira organizirati istraživačka radionica s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji, prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, prihvatljivi su troškovi smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.

P: 1. Je li pod kategorijom trošak organiziranja konferencije dozvoljen trošak organizacija završne konferencije projekta na kojoj bi se prezentirale aktivnosti i rezultati dobiveni na projektu? Ukoliko je to dozvoljeni trošak, je li dozvoljeno planirati troškove publikacije brošure o projektu  i promotivne materijale (npr. blokovi, kemijske olovke) u kategoriji organizacija konferencije? Budući da na projektu imamo suradnike iz Poljske i Srbije, jesu li njihovi troškovi dolaska na završnu konferenciju (put, smještaj, dnevnice) dozvoljeni pod kategorijom organizacija konferencije ili ih treba planirati u kategoriji radnih sastanaka (4.2.) ili pak 4.6. trošak gostovanja?

2. Nadalje, u dozvoljeno je planirati trošak doktorskog studija za doktoranda na projektu. Iz odgovora objavljenog na web stranici nije jasno, ali da se naslutiti da se to ne odnosi na školarinu doktoranda koji bi bio zaposlen na projektu razvoja karijera. Ukoliko se u projekt uključi istraživač koji bi studirao na doktorskom studiju na matičnoj ustanovi prijavitelja, a nije zaposlenik matične ustanove niti mu se plaća osigurava iz HRZZ izvora, mogu li se planirati troškovi njegovog doktorskog studija na matičnoj ustanovi prijavitelja?

O: 1. Iz troškova projekta moguće je planirati sredstva za organizaciju konferencije na temu projekta. U okviru navedene konferencije moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te troškove grafičke priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Promotivni materijali nisu dopušteni troškovi. Troškovi dolaska članova istraživačke grupe zbog konferencije koju planirate organizirati možete planirati u potkategoriji Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

2. Navedeno je moguće.

P: U uputama stoji da posredni troškovi mogu iznositi maksimalno 10% ukupnih troškova projekta. Nije definirano da li taj postotak vrijedi i treba ga poštivati također i za svaku godinu projekta posebno ili je u jednoj godini moguće tražiti 8%, a u drugoj 12% uz poštivanje pravila da posredni troškovi u ukupnim troškovima projekta ne pređu 10%. Ovo bi pomoglo voditeljima da troškove projekta što ravnomjernije rasporede po godinama trajanja projektnoga prijedloga što je preporuka pod 5. Financijski plan (str. 9. Uputa za prijavitelje natječaja HRZZ u 2022 god.)

O: Posredni troškovi prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava.

P: Jesu li dopušteni sljedeći troškovi:

1.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije na međunarodnim konferencijama u inozemstvu (na kojima izlažu);

2.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji koja se održava na matičnoj instituciji (a nije organizirana u sklopu projekta, već je riječ o konferenciji koja se periodično održava na instituciji);

3.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji na matičnoj instituciji koja se održava u sklopu projekta?

O: Navedeni troškovi su dopušteni.


16.09.2022.

P: Da li plaća doktoranda ulazi u limitirani budžet od 1.500.000 kn?

Da li je plaća doktoranda limitirana na dvije godine financiranja u sklopu projekta HRZZ-a?

O: Prema uvjetima Natječaja, iz sredstava istraživačkog projekta moguće je planirati plaću za poslijedoktoranda u najdužem trajanju od dvije godine za jednog poslijedoktoranda te je iznos plaće uključen u dozvoljeni iznos financiranja po projektu.

P: Da li ukupno tražena sredstva od partnerske institucije u bilateralnom projektu ulaze u limitirani proračun od 1,500.000,00 kn? Koje je ograničenje na sredstva partnerske institucije?

O: Navedeni iznos odnosi se na maksimalan iznos financiranja pojedinog projekta (ovisno o znanstvenom području) koji se može tražiti od Zaklade. Iznos financiranja partnerske istraživačke grupe definirano je sukladno pravilima agencije kod koje prijavljuju svoj dio istraživanja.

P: Da li u prihvatljive troškove spada nabava analitičkog softvera koji je potreban kao dodatak analitičkom instrumentu na kojem bi se radile analize uzoraka, a instrument je smješten na instituciji suradnika na projektu, a ne na instituciji prijavitelja?

I ako je to moguće, postoji li neko financijsko ograničenje za takvu nabavu?

O: Nabavu opreme i materijala za istraživanje provodi matična organizacija voditelja projekta za potrebe projekta, te ju posebnim ugovorom, uz suglasnost HRZZ-a, može privremeno ili trajno smjestiti na drugoj ustanovi. Prihvatljivost troškova predmet je vrednovanja.

P: 1. Mogu li se za poslove anketiranja angažirati studenti, odnosno sklopiti studentski ugovor ili je za tu aktivnost dozvoljen samo ugovor o djelu ili račun?

2. U 1. god. projekta planiramo pozvati 3 inozemna znanstvenika (nisu suradnici na projektu) koji bi članovima istraživačke grupe prezentirali najnovije znanstvene spoznaje i metode istraživanja vezano uz temu projekta te pomogli u kreiranju instrumenata istraživanja. Njihov trošak je u kategoriji diseminacija, usavršavanje i suradnja. Međutim, u koju kategoriju spadaju troškovi članova istraživačke grupe koji će sudjelovati u susretu – radni sastanak ili istraživačka radionica?

3. Trošak pozvanih inozemnih predavača (koji nisu suradnici na projektu) na konferenciji projekta upisujemo pod stavku a) organizacija konferencije ili b) gostovanje inozemnih znanstvenika? 

O: 1. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke. Studentski ugovori nisu dozvoljen trošak.

2. Sukladno Uputama, trošak dolaska stranih znanstvenika na matičnu organizaciju moguće je planirati u okviru potkategorije Gostovanje inozemnih znanstvenika za što mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja. Trošak članova istraživačke grupe iz Hrvatske koji će sudjelovati na usavršavanju možete planirati u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja – organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica uz napomenu kako se ista mora održati na matičnoj organizaciji voditelja projekta.

3. Navedene troškove moguće je planirati u okviru potkategorije Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica.

P: U Uputama za prijavitelje navodi se da nije dopušten trošak informatičkih usluga (poput održavanja informatičkog sustava, izrade i održavanja mrežnih stranica) pod kategorijom Diseminacije, usavršavanja i suradnje. Je li moguće predvidjeti trošak izrade i održavanja web stranice projekta kao trošak usluge, dakle da on ulazi u kategoriju Troškovi istraživanja, pod Usluge?

Također, koliki postotak (od ukupnog troška projekta) se podrazumijeva kad u Uputama pišete da na usluge može otpadati samo manji dio financijskoga plana?

O: 1. Sukladno Uputama, troškovi izrade i održavanja web stranice projekta nisu prihvatljivi. Odstupanje je moguće u iznimnim situacijama kada se projekt temelji na specifičnom programskom paketu ili ako se dio istraživanja provodi putem mrežne stranice.

Također u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. Nadalje, trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Jedan od najvažnijih rezultata našega projekta je aplikacija. Drugi važni rezultat je baza podataka. Oboje, s obzirom na to da nismo informatičari, zahtijeva informatičke usluge. S druge strane, nije dozvoljeno financiranje usluga u onoj mjeri u kojoj bi to nama bilo potrebno za izradu aplikacije i baze podataka. Također, izostavljanje ovih troškova narušilo bi rezultate koje želimo dobiti provođenjem projekta. Kako da riješimo ovaj problem? Možemo li pisati programiranje aplikacije i izradu baze podataka kao produkte, odnosno kao kupljenu aplikaciju i bazu podataka? U tom slučaju to bi ulazilo u opremu. Ili je moguća varijanta u kojoj ostajemo kod usluga i kako da u tom slučaju to pravdamo u projektnoj dokumentaciji?

O: Ako je razvijanje aplikacije i baze podataka jedan od ciljeva projekta tada je očekivanje da istraživačka grupa provede te aktivnosti. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja. Na ovom natječaju za financiranje se neće prihvatiti istraživanja koja se temelje na podugovaranju komercijalnih tvrtki za provedbu radnog plana istraživanja (str. 8 Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini).

P: U financijskom planu u kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje nije navedena potkategorija Publiciranje. Znači li to da tu potkategoriju moramo dodati sami kako bismo mogli unijeti stavku “Troškovi publiciranja: grafička priprema” ili tu stavku moramo staviti u kategoriju 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa?

Ili je moguće tu stavku upisati u neku drugu potkategoriju?

O: Navedene troškove možete planirati u okviru potkategorije 4.7. Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Je li dozvoljena kupnja računala za doktoranda kojemu bi se školarina plaćala iz IP-2022 projekta, a plaća isplaćivala kroz program Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (ukoliko doktorand bude odobren, naravno)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Zamolila bih vas ako mi možete pojasniti može li na projektu suradnik biti vrsni stručnjak iz područja teme projekta, strani profesor emeritus koji ima svoju afilijaciju u okviru privatnu firme koju vodi iz Nizozemske, a u okviru koje naplaćuje usluge usavršavanja, radionica, webinara za znanstvenike, praktičare i slično. Naime, u sklopu usavršavanja članova projekta smo imali plan uvrstiti te radionice, no nisam sigurna smijemo li s obzirom da bi na to ako bi kolega bio ujedno i suradnik na projektu. On je voditelj te privatne ustanove.

Drugim riječima, smije li u tom slučaju kolega biti i suradnik na projektu? Njegova bi uloga bila vezana uz usavršavanje članova projekta u radionicama vezanim iz temu projekta.

Znači li to da svi suradnici na projektu mogu polaziti usavršavanja (koja je potrebno financirati) u ustanovama i institucijama čiji voditelji nisu ujedno i suradnici na projektu, odnosno nitko od suradnika na projektu ne može ujedno biti i predavač ili voditelj istih radionica za druge suradnike na projektu?

2.  ako kolega može biti suradnik na projektu, ukoliko organiziramo konferenciju na matičnoj ustanovi (usko povezana s ciljevima projekta) i njega pozovemo kao keynote speaker, možemo li mu platiti putne troškove, smještaj i naknadu za održavanje predavanja/workshop i slično?

3. Ako kao voditelj svoje ustanove ne smije u okviru projekta biti plaćen jer ima ulogu suradnika na projektu, da li to onda znači da tu vrtu usavršavanja bi trebali pronaći kod drugih ustanova/firmi koje ih nude, a onda on može biti suradnik na projektu na način da nam on ne može održavati radionice?

4. možemo li planirati da kao suradnik na projektu održi radionice/predavanja/webinare za duge korisnike u našoj zemlji (npr. učitelje) a ne za članove projekta, te onda ti krajnji korisnici radionice sami plaćaju svoje sudjelovanje – ovu aktivnost pretpostavljam da bi mogli planirati u troškovniku projekta u smislu potpore njegovim putnim troškovima i smještaju?

Nadam se da nisam zakomplicirala, ali mi nije jasno što je opravdani trošak ako je riječ o vrsnom i svjetski uglednom znanstveniku koji više nema afilijaciju pri sveučilištu (drži samo neka gostujuća predavanja) već ima svoju privatnu firmu koja nudi usluge usavršavanja temeljem njegovih znanstvenih spoznaja.

O: 1. i 3. Ukoliko će navedeni istraživač biti suradnik na projektu iz sredstava projekta nije moguće planirati trošak usluge koji se odnosi na njegovu tvrtku.

2. Naknade za održavanje predavanja nisu prihvatljivi troškovi.

4. Navedeno nije prihvatljivo. Ako se u okviru projekta organizira i financira radionica, nije ju dozvoljeno naplaćivati korisnicima/sudionicima.


13.09.2022.

P: Dogovorili smo da možemo raditi na instrumentu u HR a koji je izvan matične institucija, a ujedno nemamo suradnika na projektu iz institucije instrumenta.

Da li možemo u Financijskom planu uvrstiti sve troškove za rad na instrumentu izvan matične ustanove?

O: Sukladno Uputama, navedeno je moguće no podsjećamo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te kako se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Je li moguće kupovati zamjenske dijelove ili nadogradnju opreme na instituciji suradnika (različita od institucije prijavitelja, ali je isto akademska i unutar RH)? Planira se da suradnik i novi doktorand u okviru projekta provode mjerenja na tom instrumentu na  instituciji suradnika.

O: Navedeno nije moguće.

P: Kad se radi o financiranju publikacija objavljenih u Otvorenom pristupu, vrijedi li to za A1 časopise na području humanistike, objavljene na Hrčku? Također vas molim za pojašnjenje treba li u slučaju predviđanja takvih troškova navesti pojedinačne publikacije ili je dovoljno navesti planirani iznos po godinama?

O: Sukladno Uputama, navedeni trošak odnosi se na znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U prijavnu dokumentaciju unosi se zbirni trošak po godini.


09.09.2022.

P: Planiram okupiti projektnu grupu u matičnoj organizaciji na radionici na kojoj će se istraživati projektne teme i dogovarati detalji izvedbe projekta. Jedan je suradnik iz inozemstva, a jedan iz drugog grada u Hrvatskoj. Mogu li u troškove istraživačke radionice pod 1) Troškovi istraživanja uračunati sve troškove suradnika izvan mjesta matične organizacije (prijevoz, smještaj i dnevnice)? Ili da te radionice uvrstim u 4) Diseminacija, usavršavanje, suradnja?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti stoga je troškove za organizaciju iste potrebno planirati u zato predviđenoj kategoriji Financijskog plana sukladno Uputama za predlagatelje.

P: Članovima projektnog tima iz inozemstva se može platiti samo smještaj pri dolasku na istraživačke radionice. Nadalje, ne može im se platiti ništa u kategoriji gostujućih znanstvenika jer su članovi tima. Želim imati na projektu dva hrvatska znanstvenika iz dijaspore, kojima ne treba platiti smještaj u Hrvatskoj, pa im po ovome ne mogu ništa financirati. Mogu li se ipak financirati radni sastanci? Je li prihvatljivo da znanstvenik ostane dulje od 2 dana i radi s timom u Hrvatskoj, a da mu se plati put i 2 dnevnice?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 02. rujna.

P: Jesu li radna odjeća i obuća dozvoljen trošak na projektu?

O: Ukoliko je nužno za provedbu projektnih aktivnosti navedene troškove možete planirati u okviru kategorije 1. Materijal u potkategoriji Potrošni materijal.

P: 1. U uputama za prijavitelje u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja dopušteni su troškovi organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica (dizajn, prijelom, tisak, uvez materijala, sitni potrošni materijal za sudionike, catering, prijevoz, smještaj, dnevnice za voditelja projekta, članove istraživačke grupe i pozvane predavače koji se nalaze izvan mjesta matične organizacije)

Možete li mi pojasniti da li je prihvatljiv trošak ako međunarodnu znanstvenu konferenciju organizira voditelj projekta na matičnoj ustanovi (u zadnjih 10 godina), a na kojoj bi se u sklopu projekta svake godine prezentirali projektni rezultati i organizirale sekcije/radionice vezane za projektnu temu?

2. Da li su pod dopuštenim troškovima u kategoriji Redovno održavanje opreme (servis) str. 13, trošak može odnositi na redovno održavanje opreme za instrumente na drugim institucijama s kojih dolaze suradnici na projektu i na kojima će suradnici provoditi analize u sklopu projektnog istraživanja?

O: 1. U okviru projekta moguće je organizirati konferenciju na temu projekta.

2. Navedeno nije prihvatljivo jer prilikom pregleda financijskih izvješća s projekta, svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju na kojoj se provodi projekt.

P: Nigdje ne piše da je dopušten trošak publiciranja znanstvenih članaka (u točki 4.), a točka 5. je naslovljena “Objavljivanje u otvorenom pristupu”. Znaci li to da se na projektu može predvidjeti ukupno 100 000 kn za objavljivanje znanstvenih članaka u časopisima koji su otvorenog pristupa? Smije li se onih 100 000 kn po godini projekta iz točke 4 koristiti za objavljivanje članaka bez otvorenog pristupa?

O:  Troškovi publiciranja u okviru kategorije 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja odnose se na trošak radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini), te na grafičku pripremu za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Troškovi navedeni u kategoriji 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu odnose se na troškove publiciranja radova s otvorenim pristupom.


06.09.2022.

P: Na 13. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da terećenje punog troška servisa za opremu koja se nalazi na organizaciji nije prihvatljiv trošak. U kojem postotku od ukupnog iznosa servisa možemo teretiti projekt?

O: Uputama nije definiran postotak prihvatljiv troškova servisa opreme. Svi troškovi navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja.

P: 1) Može li se pod terensko istraživanje financirati odlazak do 3 tjedna zbog zajedničkog istraživanja u laboratorij u drugoj zemlji (u EU)? Iskustvo je pokazalo da u radu postižemo najbolje rezultate kada sa stranim suradnicima surađujemo na ovaj način kroz nekoliko tjedana u kontinuitetu te je takav model nužan za efikasnost istraživanja.

2) Nastavno na prvo pitanje, kroz koju kategoriju mogu financirati dolazak stranog znanstvenika, koji je dio projekta na trajanje od 2-3 tjedna?

3) Može li se produžiti gostovanje stranog znanstvenika dulje od tjedan dana? Postoje suradnici koji nisu dio projekta, ali s kojima se periodički surađuje. Jedan od njih je iz Japana. Tom se čovjeku nikako ne isplati dolaziti na 1 tjedan u Hrvatsku. Koji način predlažete za financiranje dolaska suradnika na više od tjedan dana?

O: 1. Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

2. U okviru kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje, potkategorija Gostovanje inozemnih znanstvenika moguće je planirati moguće je planirati troška gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.

3. Uputama je definirano maksimalno trajanje boravka stranog znanstvenika u Hrvatskoj, ali i drugi troškovi dozvoljeni natječajem vezani uz gostovanje znanstvenika iz inozemstva.

P: 1. U kategoriji 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa moguće je navesti troškove do maksimalnih 100.000,00kn za vrijeme trajanja projekta. S obzirom na povećanje cijena troškova publiciranja da li je i dalje maksimalan iznos po publikaciji 15.000,00kn?

2. Također, molim Vas za informaciju vezano uz indirektne troškove. Da li je moguće indirektnim troškovima financirati i troškove režija, uredskog materijala i sl..

O1: Troškovi publiciranja mogu iznositi do najviše 100.000,00  kuna za vrijeme trajanja projekta.

O2:  U odgovorima na pitanja od 26. srpnja 2022. godine detaljno je navedeno pojašnjenje za posredne troškove.

P: 1. U projektnom prijedlogu planirana su eksperimentalna istraživanja koja se ne mogu obaviti u matičnoj instituciji stoga bi se ta istraživanja provela u inozemnoj vanjskoj instituciji specijaliziranoj za takve eksperimente.

Pitanje je u koju se kategoriju troškova trebaju staviti troškovi inozemnih putovanja za jednog člana istraživačkog tima do te vanjske institucije (odnosno prateći troškovi smještaja)? Navedena putovanja su potrebna iz dva razloga. Prvi je razlog osmišljavanje i organizacija eksperimentalnog istraživanja. Drugi razlog je je sudjelovanje u provedbi eksperimenata tj. eksperimentalno istraživanje neće u potpunosti biti vanjska usluga nego dijelom suradnja u istraživanju. Da li takva putovanja mogu trajati više od dva dana?

2. Da li se prihvatljivim troškom smatra radni sastanak s znanstvenikom (koji nije dio istraživačke grupe) ili organizacijom koja svojim savjetima, uputama i iskustvom može značajno pridonijeti uspješnom odvijanju projekta? Pri tome mislim na sastanke koje se ne mogu zamijeniti online sastankom, odnosno na sastanke koji se trebaju održati u inozemstvu. Da li takav sastanak može trajati više od dva dana?

3. Da li je prihvatljiva diseminacija rezultata projekta na inozemnim skupovima putem postera? Odnosno, da li se diseminacija putem postera smatra prihvatljivim troškom u kategoriji odlasci na skupove/konferencije/kongrese?

O: 1. Ukoliko će se dio istraživanja provesti na organizaciji u inozemstvu u vidu suradnje, očekuje se uključenje suradnika na projekt koji je zaposlen na toj organizaciji. U tom slučaju moguće je organizirati radni sastanak istraživačke grupe.

2. Navedeno nije prihvatljivo.

3. Navedeno je prihvatljivo, no napominjemo kako svaki član istraživačke grupe koji sudjeluje na konferenciji mora aktivno sudjelovati, odnosno izlagati ili održati (plenarno) predavanje.

P: Projektnim sredstvima planiramo nabaviti visoko specifični dijagnostički uređaj čija je cijena viša od 50 000 kn. S obzirom da postoji uređaj samo jednog proizvođača koji ima zadovoljavajuće karakteristike, kako se odnositi prema zahtjevu da je potrebno priložiti 3 ponude? 

O: U tom slučaju dostavit ćete pojašnjenje o nemogućnosti nabavke tri ponude zbog gore navedenih razloga. Napominjemo da će se isto vrednovati.


02.09.2022.

P: U uputama stoji da je jedan od opravdanih troškova istraživačka radionica. Što takva radionica podrazumijeva, posebno što podrazumijeva odlazak hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu? Jesu li to posjeti drugim institucijama u svrhu suradnje i rada na projektu zajedno s inozemnim ekspertima? Znači li to da inozemni ekspert treba organizirati radionicu s temom usko vezanom za projekt? Što takva radionica treba uključivati?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti (, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti). Sukladno navedenom, istraživačka radionica može se organizirati na matičnoj organizaciji voditelja projekta ili na organizaciji u inozemstvu na kojoj je zaposlen suradnik na projektu.

P: Na str. 14 Uputa za prijavitelje navedeno je da su prihvatljivi troškovi radni sastanci s članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana. S obzirom da se neki članovi istraživačke grupe koji bi sudjelovali na predloženom projektu nalaze izvan Europe (Singapur), radni sastanak u trajanju od dva dana tehnički nije izvediv.

Zamolio bih Vas za informaciju postoji li mogućnost sastanka uživo s članovima istraživačke grupe u duljem trajanju, u navedenom specifičnom slučaju, a da trošak bude prihvatljiv.

O: Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini prihvatljiv trošak su radni sastanci sa članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana (trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije). Radni sastanci donose se na koordinaciju i planiranje istraživačkih aktivnosti te nije predviđeno trajanje dulje od 2 dana.

Troškovi vezani uz dolazak suradnika iz inozemstva, pogotovo u slučaju udaljenih lokacija, mogu se pokriti za više dana uzevši u obzir vrijeme dolaska i odlaska suradnika s radnog sastanka.

P: Može li se financijskim planom predvidjeti trošak materijala i redovno održavanje opreme za provođenje istraživanja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta, a redovno održavanje uređaja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu nije prihvatljiv trošak.

P: Je li osiguranje od otkaza putovanja opravdan trošak?

Ako ne, što se događa ako se zbog opravdanih razloga putovanje mora otkazati, te se ne može ostvariti povrat novca za putovanje?

O: Navedeno nije prihvatljiv trošak stoga predlažemo da se planira trošak putne karte bez osiguranja o otkazu putovanja.

P: Pitanje se odnosi na troškove istraživanja suradnika iz inozemstva.

Da li računi kojima se podmiruje trošak istraživanja suradnika iz inozemstva na njihovoj matičnoj instituciji moraju glasiti na ime organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

Nakon prijave tih troškova u financijskom izvješću, oni će se nadoknaditi uplatom sredstava na račun organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta. Sukladno financijskom planu projekta, sredstva se isplaćuju na početku izvještajnog razdoblja i tijekom razdoblja ukoliko će biti isplaćena u više rata.


30.08.2022.

P: Molim vas za pomoć oko izračuna posrednih troškova. Računa li se postotak koji oni predstavljaju kao postotak ukupno traženog iznosa ili kao postotak iznos koji ne obuhvaća školarinu doktoranda tj. plaću poslijedoktoranda.

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove istraživanja (bez troškova plaće poslijedoktoranda).

P: U Uputama je navedeno: “Nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.” Može li se od onog pravila odstupiti ukoliko snažno računalo (radna stanica) predstavlja osnovni alat u intenzivnom izvođenju numeričkih simulacija koje čine jednu od osnovnih komponenti u sklopu projekta?

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Što je od ovo dvoje neprihvatljiv trošak:

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz njihove perspektive (tj., na konferencije izvan države u kojoj su oni zaposleni), što bi isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije u Republici Hrvatskoj ili

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz perspektive prijavitelja projekta (tj., na konferencije izvan Republike Hrvatske), što bi pak isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije koje se održavaju u državi (ili čak u istom gradu!) u kojoj su zaposleni?

Ako ništa od navedenog nije prihvatljiv trošak, onda to jednostavno znači da je odlazak suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na konferencije općenito neprihvatljiv trošak, bez obzira na mjesto održavanja konferencije, pa je tako trebalo i formulirati uputu.

O: Suradnicima koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trošak sudjelovanja na inozemnim konferencijama nije prihvatljiv, no prihvatljiv je trošak sudjelovanja inozemnih suradnika na konferencijama koje se održavaju u Hrvatskoj.


26.08.2022.

P: Dopušteni troškovi opreme podrazumijevaju i nadogradnju postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi). U projektu se planira koristiti postojeći plastenik, kojeg je međutim za izvodivost istraživanja potrebno nadograditi. Molim vas pojašnjenje da li se dopuštenim troškovima smatra:

– uvođenje grijanja u plastenik

– nabavka hidroponskih stolova

– ugradnja drobljenog kamenog agregata na pod (podne ploče)

Sve navedeno je nužno za provođenje istraživanja.

O: Troškovi uvođenja grijanja i ugradnje drobljenog kamenog agregata na pod odnose se na infrastrukturno ulaganje koje treba osigurati matična organizacija. Nadalje, opravdanost nabavke hidroponskih stolova predmet je vrednovanja u sklopu projektnog prijedloga.

P: S obzirom na to da su u uputi kao neprihvatljiv trošak pod točkom 4 Diseminacija, usavršavanje i suradnja navedeni i odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije, molim za pojašnjenje znači li to da članovi istraživačke skupine koji su strani državljani ne mogu biti financirani za odlazak na skup izvan Hrvatske, izvan svoje matične zemlje ili uopće.

O: Odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije su neprihvatljiv trošak. Ukoliko je suradnik strani državljanin koji je zaposlen u Republici Hrvatskoj, navedeno je prihvatljiv trošak.

P: Da li je dozvoljena stavka u financijskom planu usluga određivanja inhibitorne aktivnosti spojeva na jednom enzimu? To čini vrlo mali dio projekta, a mi ne možemo imati razvijene metode za sve enzime koje treba ispitati.

O: Troškovi usluga za provođenje istraživanja mogu činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe (projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem). Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.


23.08.2022.

P: Vezano uz trošak terenskog istraživanja, da li je opravdano da to istraživanje bude na suradnoj instituciji u inozemstvu (Danska) pa da se pokriju troškovi smještaja istraživača iz Hrvatske kroz cca 6 mjeseci?

O: Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Molim vas, hoće li se priznavati troškovi putovanja automobilom, primjerice na relaciji Zagreb-Dubrovnik? Troškovi su otprilike isti kao putovanja avionom.

O: Opća je preporuka da je za troškove prijevoza potrebno odabrati najekonomičniji prijevoz.

Napominjemo da će se opravdanost svih troškova projektnog prijedloga procjenjivati tijekom postupka vrednovanja.


19.08.2022.

P:  Među prihvatljivim troškovima navodi se nabavka stručne literature, međutim, nije specificirano mora li to biti tiskana literatura ili možemo naručivati digitalizirane knjige i časopise?

O:  Moguće je predvidjeti troškove literature i u tiskanom i digitalnom obliku.

P: Namjeravamo prijaviti projekt iz humanističkih znanosti, polje povijesti na natječaj “Istraživački projekti” IP-2022-10 u sklopu kojega bi predvidjeli i organizaciju izložbe starih fotografija.

Zanima nas jesu li priprema i obrada fotografija te sama organizacija izložbe (tisak i digitalna obrada prikupljenih fotografija, materijalni troškovi za tehničko postavljanje izložbe bez najma prostora) prihvatljiv trošak koji se može financirati kroz ovaj projekt?

O: Popis dozvoljenih troškova predviđenih natječajem dostupan je u dokumentu Upute  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te Vas ljubazno upućujemo da troškove koje planirate prikazati u prijavnoj dokumentaciji prilagodite navedenim informacijama.


29.07.2022.

P: Može li se kroz predloženi projekt na natječaj HRZZ 2022 financirati školarina za doktoranda bez da ga se zapošljava? Osoba je zaposlena kao specijalist neurolog u KBC a kroz HRZZ se otvara mogućnost teme za izradu doktorske disertacije.

O: Navedeno je moguće.

P: Može li se budžetirani trošak školarine za doktorski studij na matičnoj instituciji utrošiti za financiranje školarine doktoranda matične institucije?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja 2022. godine.

P:  Vrste dopuštenih troškova – troškovi opreme i održavanja (ukupno do 500.000,00 kuna)

Jesu li ovi troškovi dozvoljeni za prijavu projekta iz područja društvenih znanosti, za koji se planira provedba eksperimenta korištenjem suvremene digitalne tehnologije?

O: Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova koji je odstupan u Uputama  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini primjenjuje se na sva znanstvena područja.


26.07.2022.

P: Na EU projektu nismo morali dostavljati račune za taj dio (već se on odnosio na bilo koji trošak potrošnje el. energije, plina, vode, i svega drugoga što je redovno potrebno u našem istraživačkom djelovanju ili radu u uredu, laboratoriju i sl.). To se odnosilo i na struju, vodu, plin koja se provede u 8 dnevnom radu na poslu. Također, naravno da aparatura, uređaji , strojevi i drugo zahtijevaju određene energente za rad, a što se neće potraživati kroz projekt, nego se na temelju toga oslanjamo na indirektne troškove. To je u našem EU projektu mogao biti i uredski materijal i sve drugo potrebno za rad, ali mi to nismo morali iskazivati niti prikazivati.  No, to se nije iskazivalo računima, niti se uopće moralo pisati na što je potrošeno.

Stoga, direktan upit, moramo li za posredne troškove pisati na što će se utrošiti; ako da, što tu sve onda konkretno spada?

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati u obrascu Financijski plan te se iznos navedenih troškova unosi zbirno u predviđenu kategoriju Financijskog plana.  U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je potvrditi kako će se posredni troškovi koristiti isključivo za provedbu istraživačkih aktivnosti u skladu s prihvatljivim troškovima za natječaj IP-2022-10.

Posredni troškovi odnose se na troškove kao što su, primjerice, troškovi električne energije i slično, međutim ne mogu uključivati troškove koji nisu dopušteni natječajem. Za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini ne sadrže detaljan popis svih posrednih troškova koji se mogu prikazati s obzirom na različita područja istraživanja i na potrebe projektnih aktivnosti.

P: Budući da od 01.01.2023. službena valuta postaje EUR, da li se financijski plan i dalje predaje s iznosima u HRK? Biste li mogli sve iznose u projektnoj dokumentaciji, poput maksimalnog iznosa za opremu i slično, izraziti u EUR?

O: Troškovi se u financijskom planu na hrvatskom jeziku izražavaju u kunama. U prijavi projektnoga prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženoga financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P:  Da li stavka „gostovanje inozemnih znanstvenika“, koja je navedena pod prihvatljive troškove u kategoriji DISEMINACIJA, USAVRŠAVANJE I SURADNJA, obuhvaća i gostovanja inozemnih suradnika-znanstvenika na projektu (pod uvjetom da je jasno definiran program i svrha gostovanja)?

 O: Navedena stavka odnosi se na gostovanje stručnjaka iz inozemstva koji nisu članovi istraživačke grupe.

P: 1. Ljubazno molim za odgovor je li školarina za doktoranda kojeg planiramo zaposliti kroz natječaj Razvoj karijera mladih istraživača“ prihvatljiv trošak, ako bi doktorand upisao doktorski studij na matičnoj instituciji prijavitelja projekta?

2. Je li moguće planirati troškove usavršavanja mlađeg istraživača (doktoranda, ako se zaposli kroz natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača, ili istraživača na projektu s doktoratom znanosti) koji se odnose na dvotjedni boravak na suradnoj instituciji u inozemstvu, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, a s ciljem stjecanja vještina u određenoj eksperimentalnoj metodi, važnoj za provedbu projekta, koju će po povratku implementirati na matičnoj instituciji?

3. U realizaciji predloženog projekta planirana je izrada fizioloških modela 3D printanjem, koji će se koristiti u ispunjavanju drugih ciljeva projekta. Ljubazno Vas molim za odgovor svrstavaju li se troškovi izrade modela 3D printanjem u troškove istraživanja, potkategorija Materijal.

O: 1. Sukladno stavku 1. članka 35. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) zaposleniku na suradničkom radnom mjestu asistenta koji je radi izvršenja zakonske obveze dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji) poslodavac u cijelosti podmiruje troškove studija, a koje je obvezan osigurati unaprijed, prije raspisivanja javnoga natječaja. Stavak 2. navedenog članka omogućava da ukoliko poslodavac nema mogućnost samostalno u cijelosti osigurati financijska sredstva za troškove školarina, može od Ministarstva zatražiti sufinanciranje troškova školarine, pod uvjetom da se radi o studijskom programu koji se ne izvodi u okviru matičnog sveučilišta, a bio bi neophodan za ispunjavanje obveze zaposlenika iz ugovora o radu i vezan uz radno mjesto na kojem je isti zaposlen.

2. Navedeno je moguće ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom.

3. U Prijavnom obrascu potrebno je navesti i pojasniti troškove koji su nužni za provedbu projektnih aktivnosti, uzimajući u obzir prihvatljive troškove koji su navedeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Navedeni troškovi i pojašnjenja predmet su vrednovanja.


19.07.2022.

P: Ukoliko je kupnja opreme, uz koju je nužno kupiti laptop, je li opravdana onda kupnja laptopa? Uz uređaj je laptop nužan za pokretanje složenog sustava pumpi.

O: U financijskom planu projekta dozvoljen trošak je nabavka opreme koja se koristi i koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti, a njenu opravdanost procjenjuje panel za vrednovanje.

P: U financijskom planu se među dopuštenim troškovima navode istraživačke radionice sa članovima istraživačke grupe (pod Troškovima istraživanja), te radni sastanci s članovima istraživačke grupe (pod Diseminacijom).

Molim vas pojasnite koja je razlika između istraživačkih radionica i radnih sastanaka, odnosno na koji način se utvrđuje o kojoj vrsti aktivnosti je riječ.

O: Detaljniji pregled prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za prijavitelje od stranice 11.

P: Je li dopušteno u financijskom planu predvidjeti troškove gostovanja suradnika s drugih organizacija iz inozemstva na organizaciji koja je nositelj projekta u svrhu stručne asistencije prilikom stavljanja u pogon dijela laboratorijske makete ili upravljačkog algoritma (npr. u slučajevima kad je razvoj i dio ispitivanja dijela sustava koji se stavlja u pogon prethodno proveden na drugoj organizaciji)? Ovo pitanje se ne odnosi na klasične radne sastanke, za koje je dozvoljen maksimalni boravak do dva dana, nego na stručnu suradnju vezanu za konkretan zadatak. Ako je odgovor na pitanje potvrdan, koji troškovi bi u tom slučaju bili opravdani i koje trajanje boravka bi bilo prihvatljivo?

 O: Ako se radi o suradniku (članu istraživačke grupe) na projektu trošak se može prikazati u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja (potkategorija Istraživačka radionica). Popis prihvatljivih troškova dostupan je u Uputama za prijavitelje od 11. stranice.

P: Da li je moguće namijeniti sredstva za servis već postojeće opreme (koja je kupljena prije nekoliko godina, a biti će korištena u ovom projektu) ili je u pitanju servis isključivo nove opreme kupljene od sredstava ovog projekta?

 O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za svu opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Administrativni obrazac) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti.


12.07.2022.

P: U uputama stoji „Za kategoriju oprema i usluge u vrijednosti većoj od 50.000,00 kn bez PDV-a uz račun je potrebno dostaviti tri (3) ponude.” Treba li 3 ponude dostaviti prilikom prijave projekta ili nakon vrednovanja/prilikom ugovaranja?

O: Ponude nije potrebno dostavljati u fazi prijave.


08.07.2022.

P1: Na koji način je potrebno pravdati posredne troškove (koja dokumentacija će biti potrebna, odnosno prihvatljiva za pravdanje)?

P2: Odnosi li se popis dostupne opreme, uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na sveobuhvatnu opremu koja se nalazi na instituciji ili se odnosi na opremu koja se nalazi na određenom zavodu/katedri te će se na tom zavodu/katedri provoditi projekt ukoliko bude odobren? Kojom dokumentacijom treba dokazati navedeni popis opreme, tj. potporu organizacije?

P3: Sukladno Vašem odgovoru na prethodno pitanje, vrijedi li isto pravilo za opremu i za partnera? 

O1: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno je posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava sukladno važećim nacionalnim te aktima koje propisuje Zaklada.

O2: Potrebno je specificirati opremu (popis opreme sa specifikacijom) koju će matična organizacija staviti na raspolaganje istraživačkoj grupi za provedbu projektnih aktivnosti.

O3:  Da.

P: Da li je u okviru ovog poziva predviđeno sufinanciranje (troškovi plaća) bilo kojeg drugog suradnika osim poslijedoktoranda ili mladog istraživača? To jest da li osoba koja se znanstvenim radom bavi više od deset godina (od upisivanja doktorskog studija) i nije zaposlenik Fakulteta kao nastavno osoblje već (trenutno) kao istraživač na drugom projektu (koji ću u međuvremenu završiti) može primati plaću koja je financirana iz sredstava projekta iz natječaja IP-2022-10?

O: Natječajem je predviđeno isključivo financiranje plaće poslijedoktoranda.


28.06.2022.

P: Da li je dozvoljena kupnja opreme koja već postoji na instituciji, ali za potrebe projekta je nužna kupnja dodatnog komada iste opreme?

Konkretno, radi se o laboratorijskom digestoru te vakuum-uparivaču s vakuum-pumpom, koji su potrebni istraživačima za rutinski rad u laboratoriju.

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.


24.06.2022.

P: Da li je prilikom prijave na natječaj potrebno posebno obrazlagati strukturu posrednih troškova i na koje se vrste troškova odnose ili je potrebno samo naznačiti iznos? Da li će utrošena sredstva u okviru posrednih troškova (tzv. overhead) potrebno detaljnije specificirati u izvještaju i da li ih je potrebno potrošiti do kraja trajanja projekta? Naime, kod projekata npr. financiranih iz EU fondova ona se mogu trošiti i nakon službenog završetka projekta.

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati, odnosno dovoljno je navesti samo traženi iznos. Nadalje, financijska sredstva moguće je trošiti isključivo do datuma završetka trajanja projekta.

P: Navedeno je da je maksimalni budget ako se ne nabavlja oprema 1 000 000 kn. Da li to znači da ako se nabavlja oprema u vrijednosti 200 000 kn budget može biti 1 200 000 kn?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Najveći iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Prema informacijama koje ste naveli, a uz zadovoljavanje navedenog uvjeta iznos financiranja može biti 1.200.000, 00 kuna.


17.06.2022.

P: Ljubazno molim informaciju koji su troškovi prihvatljivi za financiranje suradnika iz inozemstva na projektu u okviru programa Istraživački projekti s popisa dopuštenih troškova:
• troškovi istraživanja
• troškovi osoblja (zapošljavanje poslijedoktoranada)
• troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna)
• troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje (do 100.000,00 kuna godišnje)
• troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu (do 100.000,00 kn tijekom projekta)
• posredni troškovi – prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava. To su troškovi koji su povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj kategoriji prihvatljivih troškova.
Nije riječ o bi/trilateralnim projektima.

O: Troškovi projekta odnose se na sve suradnike na projektu međutim za detaljnije informacije upućujemo Vas na upute o prihvatljivosti troškova. Prilikom prikazivanja troškova u financijskim izvješćima korisnik sredstava je ustanova na kojoj je zaposlen voditelj projekta.

P: Obzirom da je u uputstvima za prijavitelje navedeno kako su prihvatljivi indirektni troškovi od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava, zanima nas dali taj postotak može biti manji, npr. 5%?

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove projekta ne uključujući trošak plaće mladog istraživača.

P1: Navedeno je da je najviši iznos financiranja dopušten kod povećanih materijalnih troškova i nabavke opreme. Da li je isto dopušteno radi zapošljavanja poslijedoktoranda u trajanju od 2 godine?
P2: Na koji način se mogu pokriti materijalni troškovi suradnika iz inozemstva (iz EU)? Da li je moguće naručiti potrebne kemikalije, da mi isplatimo račun, a isporuka da bude na njihovoj instituciji?

O1: Najveći iznos financiranja moguće je tražiti samo u slučajevima koje ste naveli.
O2: Uz uvjet da sve fakture/računi (R1/R2) glase na ime organizacije s kojom je sklopljen ugovor o financiranju, navedeno je moguće.


14.06.2022.

P: Prema uputama, najveći trošak opreme je 500.000,00 kn. Ulazi li u taj iznos i trošak vanjske usluge? I koliki je dozvoljeni trošak vanjske usluge? Trošak vanjske usluge bi se odnosio na uslugu in vivo validacije materijala provedene u certificiranom laboratoriju ili tvrtci.

O: Iznos od 500.000,00 kn odnosi se na najveći dozvoljen iznos kategorije Oprema. Trošak vanjske usluge može se prikazati unutar kategorije Troškovi istraživanja.


07.06.2022.

P: Koliki je ukupni budget projekta, ako se prijavljuje u okviru inicijative Weave, s partnerima iz Slovenije? Da li oni nešto prijavljuju svojoj agenciji ili samo mi HRZZ-u?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta definirano je uvjetima Natječaja na str. 4. pri čemu se navedeni iznosi odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske, a partnerska grupa iz Slovenije ugovara proračun sukladno pravilima natječaja ARRS-a.

P: Je li ukupni iznos financiranja projekta od 600.000,00kn – 900.000,00kn za društvene i humanističke znanosti namijenjen posebno za troškove hrvatskoga dijela istraživačkog projekta, a poseban financijski dio ima švicarska strana za svoj dio istraživanja (projekta) propisan od strane Švicarske nacionalne zaklade za znanost?
O: U slučaju prijave bilateralnih/trilateralnih projektnih prijedloga financijski resursi prikazuju se posebno za svaku partnersku agenciju. Definirani iznosi iz teksta Natječaja odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske.


03.06.2022.

P: Distribucija planiranih sredstava se preporuča da bude ravnomjerna. Nadalje u jednom stavku piše da Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje. Sad tu nastaje problem, naime ako mi tražimo maksimalni iznos 1,5 mil kn, to podijelimo s 4 dobijemo 375 000 kn godišnje. To bi bilo OK ukoliko ne bismo nabavljali novu opremu.  Ukoliko samo nabavimo instrument recimo vrijednosti 300 000 kn, a na samom projektu imamo i zaposlenog postdoka koji godišnje košta barem 200 000 kn, onda sa ovim pravilom od 25 % mi tu novu opremu ne možemo nikako nabaviti. Ideja je naravno da se oprema kupi u 1. godini provedbe projekta, kao i da se postdoc odmah zaposli pa to onda jednostavno nije moguće napraviti. Molim Vas za odgovor/savjet sto i kako u tom slučaju napraviti ?

O: U tekstu natječaja je navedeno kako je preporučljivo da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnoga prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili kvaliteta projekta.

Edit

17.06.2022.

P: U prijavnom obrascu dio c. Radni plan stavka c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta stavljene su oznake C1 do C5. Nigdje u obrascu niti u uputama ne piše po potrebi dodajte redove. Da li to znači da može biti maksimalno 5 ciljeva ili se može dodati još ukoliko ima potrebe za time?

O: Moguće je dodati redove i predvidjeti više od pet ciljeva. Napominjemo da obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica.

Edit

30.09.2022.

P: Kako kategorizirati suradnicu koja privodi kraju doktorski studij i očekuje da će doktorirati prije početka provedbe projekta, te bi tada mogla biti u kategoriji poslijedoktoranda? Je li korektno nju predstaviti kao suradnicu, uz mogućnost zapošljavanja kao poslijedoktorandice?

O: Osobe koje će sudjelovati na projektu kao član istraživačke grupe, a u trenutku prijave je njihov identitet poznat, navode se kao suradnici. Za poslijedoktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se njegovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Molimo dodatno pojašnjenje oko odgovora na stranicama vezano uz angažiranje doktoranada na projektu. Na koji se način provodi selekcija doktoranada predviđenih za angažman na projektu, pri čemu se za jednog potencijalnog doktoranda predviđa plaćanje školarine, dok za drugog to neće biti predviđeno financijskim planom, već bi se samo iskazao njegov angažman na projektnim aktivnostima. Je li odluka o odabiru kandidata prikladnih za sudjelovanje u projektu samostalna odluka voditelja ili se za neki dio procedure mora provesti službeni natječaj, budući da se ne predviđa zapošljavanje tih osoba već samo eventualno financiranje školarine?

O: Članove istraživačke grupe odabire voditelj projekta ovisno o kompetencijama koje su potrebne za provedbu planiranih aktivnosti na projektu.


20.09.2022.

P: Prijavit ćemo projekt u okviru inicijative Weave s kolegama iz Slovenije na natječaju IP-2022-10. Zanima me može li na projektu biti suradnica osoba koja nema doktorat (pa dakle nema ni znanstveno zvanje), nego je zaposlenica Agencije za odgoj i obrazovanje. Naime, riječ je o tome da jedan WP planiramo kao rad s učiteljima, kao što smo radili i u prethodnom projektu, a za taj dio bismo rado uključili suradnicu s kojom smo i do sada radili. Dakle, zanima me ima li kakvih zapreka da je uključimo među suradnike. Svi ostali su znanstvenici, bilo već u zvanjima, bilo mladi istraživači doktorandi i potencijalno jedan poslijedoktorand.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ-a od 19. kolovoza.

P: 1. U slučaju promjene voditelja projekta zbog odlaska u mirovinu u drugoj polovici provedbe projekta, je li moguće da njegova zamjena (suvoditelj) bude osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske i koja do tada na projektu sudjeluje kao jedan od suradnika?

2. Nakon početka projekta, koliko se najkasnije mora objaviti natječaj za poslijedoktoranda na projektu?

O: 1. Suvoditelj može biti osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ukoliko je zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta na neodređeno.

2. Ne postoji definirani period kada se očekuje raspisivanje natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda jedino je važno pratiti radni plan i period kada je očekivano uključenje poslijedoktoranda na projekt.

P: Potencijalna suradnica na projektu je u sljedećoj situaciji: suradnica je na projektu koji traje do kraja 2024 (projekt A), te na projektu koji je trebao završiti 2022 ali je zbog kovida produžen do početka 2024 (projekt B). Vidjela sam u jednom od odgovora da bi voditelj projekta B mogao tražiti njeno isključenje pred sam kraj projekta B, tako da bi dotična bila ‘slobodna’ do početka moga projekta (ako bude financiran).

Da li voditelj projekta B treba odmah sada tražiti njeno isključenje iz projekta, ili je moguće da ga zatraži ukoliko moj projekt bude financiran?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine.

Napominjemo da se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljni tijek provedbe projekta.


16.09.2022.

P: Prema uputi Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dvaput (tj. na dva različita projekta) na puno radno vrijeme najviše  do dvije godine. Da li osoba koja je bila uspostavnom istraživačkom projektu doktorand i poslijedoktorand /zaposlen na 10 mjeseci/ na istom projektu može biti zaposlena na novom istraživačkom projektu.

O: Navedeno je moguće, no podsjećamo da je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Upućujemo Vas na Upute o zapošljavanju na HRZZ projekte koje su dostupne na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Može li osoba koja je viši znanstveni suradnik, a trenutno nije u radnom odnosu biti suradnik na projektu.

O: Navedeno je moguće.

P: Da li doktorand koji se planira zaposliti na projektu može biti kandidat koji je upisao doktorski studij ak god 2021/2022  i kojeg sam financira?

O: Zapošljavanje doktoranda nije predviđeno natječajem IP-2022-10. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: 1. Kolega me je pitao za sudjelovanje na projektu koji prijavljuje u listopadu.

Osim toga izgledno je da će cca 2 godine nakon početka tog projekta kolega ići u mirovinu te bi mene želio prijaviti kao suvoditelja. Moje je pitanje da li je to moguće budući da sam ja već voditelj projekta tj. da li mogu biti voditelj i suvoditelj?

2. Također ako kolega ode u penziju da li bih ja time postala voditelj (ne suvoditelj) tog projekta te da li bi me to onemogućilo da sudjelujem na daljnjim natječajima HRZZ kao predlagač voditelj novog projekta?

3. da li je problema ako su voditelj koji odlazi u penziju i suvoditelj koji će preuzeti projekt s različitih institucija? Da li se sredstva prebacuju između institucija i kako se to rješava ili to onemogućava ovakvu prijavu projekta?

O: 1. Ukoliko projekt koji vodite završava do polovice projekta (odlaska voditelja u mirovinu) na kojem biste bili prijavljeni kao suvoditelj te ukoliko nemate drugu aktivnu ulogu na HRZZ projektima, navedeno je moguće.

2. Po odlasku voditelja projekta u mirovinu, ulogu voditelja projekta preuzima suvoditelj. Ukoliko bi Vam to bila jedina aktivna uloga na HRZZ projektima mogli biste sudjelovati na nekom drugom projektu u ulozi suradnika, međutim ne možete biti voditelj još jednog projekta.

3. Predlagatelj projektnog prijedloga i suvoditelj trebaju biti zaposleni na istoj ustanovi jer je ustanova korisnik sredstava.

P: 1. Ako je suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koja ima svoj istraživački laboratorij u kojemu bi radio suradnik na projektu (koji je doktor znanosti) – može li takva osoba biti prijavljena u statusu suradnika (pretpostavljam da može)?

2. Taj bi suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koristio u istraživačkome radu na projektu osnovne resurse koji mu stoje na raspolaganju u laboratoriju kompanije  (jasno – koji se ne bi plaćao kompaniji, kao ni korištenje raspoložive i potrebne opreme). Projektom bi se nabavila za istraživački rad potrebna potrošna sredstva – specifična za projekt koji se prijavljuje. Pitanje – je li to moguće u projektima HRZZ s ovog natječaja, IP-2022-10?

3. Ako je moguće, pitanje je – je li pismo namjere u takvom slučaju mora potpisati i suradnik a i odgovorna osoba u kompaniji uz navođenje resursa koji su suradniku stavljeni na raspolaganje?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće, no podsjećamo da svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta.

3. Pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije. U pismu namjere moguće je navesti resurse koji su stavljeni na raspolaganje za provedbu projektnih aktivnosti.

P: Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.

P: Može li tehničko osoblje koje radi na instituciji biti član projektnog tima?

O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

P: Angažirala bih profesora sa drugog fakulteta u RH, ali koji je već angažiran na dva HRZZ projekta u svojstvu voditelja i istraživača.

1. On mi predlaže da ga angažiram kao konzultanta.

2. Da li je moguće na projektu angažirati konzultanta?

3. Ako je moguće angažirati konzultanta da li ga navodim u radnom planu?

4. Da li ga evidentiram u EPP sustavu?

5. Da li mu treba dozvola čelnika da bude konzultant?

O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10

P: Može li voditelj HRZZ-ovog projekta biti suradnik na drugom Zakladinom projektu u okviru natječaja IP-2022-10 i IPCH-2022-10?

O: Voditelj HRZZ projekta (ukoliko mu je to jedina aktivna uloga) može biti suradnik na natječaju IP-2022-10 ili na natječaju IPCH-2022-10.

P: Razmatram mogućnost prijave na natječaj IP-2022-10. Budući da sam već voditeljica HRZZ projekta koji završava 09.09.2023. zanima me mogu li se prijaviti kao voditeljica na ovaj natječaj.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U istraživačku grupu planiramo uključiti i osobu koja je profesor emeritus na istoj instituciji kojoj pripada voditelj i na kojoj se planira provođenje projekta. Da li je potrebno za nju pripremiti Pismo namjere s obzirom da ista nema Ugovor o radu već je s institucijom povezana Ugovorom o djelu.

O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Na projekt koji prijavljujem želio bih uključiti doktoranda zaposlenog preko projekta Razvoja karijera mladih istraživača DOK-2021-02, a svoja istraživanja trenutno provodi na Istraživačkom projektu HRZZ-a koji završava 15.2.2023.

Pošto je takvog sudionika projekta potrebno na novi projekt prijaviti u statusu suradnika, a ne doktoranda, da li je moguće predvidjeti manji postotak radnog vremena od 100% koliko je obavezno samo za doktorande, a ne i suradnike?

O: Navedeno je moguće, podsjećamo kako  postotak radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

P: Da li je moguće kao suradnika uključiti osobu koja je već suradnik na 2 projekta s time da jedan ističe  2025. a drugi 2026.g? Uloga tog suradnika u ovom projektu bila bi tek u trećoj godini projekta odnosno 2025.g.

O: U trenutku prijave projektnog prijedloga navedeni istraživač ima dvije aktivne uloge stoga navedeno nije moguće.


13.09.2022.

P: 1. Da li je moguće prijaviti kao suradnika na projektu doktoranda koji je trenutačno u radnom odnosu s našom Institucijom, ali radni odnos će mu najvjerojatnije završiti prije prihvaćanja projekta?

2. Da li se znanstvenik koji trenutačno nije u radnom odnosu niti s jednom Institucijom može prijaviti kao suradnik na projektu, te da li u tom slučaju potpisuje samo on pismo namjere?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te u tom slučaju navedeni suradnik sam potpisuje pismo namjere.

P: Može li se imenovati suvoditelj u slučaju da voditelj projekta promijeni ustanovu i preseli se u inozemstvo na drugu ustanovu/sveučilište?

Što se događa s projektom u ovom slučaju? Ako je projekt odobren, može li voditelj nastaviti upravljati projektom čak i ako je zaposlen u drugoj zemlji?

O: Navedeno nije moguće. Promjena voditelja projekta moguća je u slučaju umirovljenja voditelja na polovici trajanja projekta.

P: Na koji je način ispravno na prijavu projekta navesti postdoktoranticu koja već radi na instituciji koja prijavljuje projekt (ali na jednom drugom projektu). Ta bi postdoktorandica (jer joj istječe ugovor u 4. mjesecu) potencijalno bila zaposlena i na drugom projektu (u skladu s propisanim natječajem).

Može li se tu postdoktorandicu već sada staviti kao suradnicu u dokumentaciju prijave projekta (jer je zaposlenica institucije) ili je ispravnije ne stavljati je u projektnu prijavu?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 29. srpnja.

P: Imam pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda.

U dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022.pdf piše: Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija).

Potencijalni kandidat je upisao doktorski studij u zimskom semestru ak. god. 2013./14. Pretpostavljam da je u tom slučaju formalni datum upisa doktorskog studija početak akademske godite, odnosno 1.10.2013.

U scenariju da dobijem projekt i da projekt započne u 9. mjesecu 2023. te ako se natječaj za poslijedoktoranda protegne i završi nakon 1.10.2023. mogu li u tom slučaju zaposliti potencijalnog kandidata koji je upisao doktorski studij 1.10.2013. na mjesto poslijedoktoranda?

Gleda li se pritom datum raspisivanja natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda ili datum završetka natječaja ili datum potpisivanja ugovora ili kraj kalendarske godine?

O: Sukladno Uputama na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od datuma upisivanja doktorskog studija). Ostali navedeni datumi ne uzimaju se u obzir.


09.09.2022.

P: 1. Ljubazno molim informaciju da li se kao suradnik na projektu može prijaviti osoba koja će nakon dvije godine trajanja projekta otići u mirovinu, te nakon odlaska u mirovinu više ne bi bila angažirana na projektu?

2. Da li osoba koja je u mirovini, kako bi bila suradnik na projektu, mora biti ugovorno vezana za instituciju?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika te ne treba biti ugovorno vezana za instituciju.

P: 1. Za suradnika iz inozemstva koji bi bio član naše istraživačke grupe, a nije zaposlen u našoj organizaciji koja bi bila nositelj projekta, potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi samo na engleskom jeziku, potpisano samo od strane inozemnog suradnika? Obrazac potpore partnerske organizacije nije potrebno dostavljati?

2. Da li se pod dostupnu opremu u administrativnom obrascu upisuje i oprema koja se nalazi na instituciji inozemnog suradnika, a koja će biti korištena u svrhu istraživanja?

3. Imamo dva doktoranda zaposlena na HRZZ-DOK projektima. Jedan do 12. mjeseca 2022. godine, a drugi do 12. mjeseca 2023. godine, nakon čega će biti zaposleni kao asistenti na fakultetu. Da li se oni u prijavi mogu navesti kao suradnici na projektu.

O: 1. Navedeno je točno.

2. U okviru Administrativnog obrasca navodi se popis opreme koju na raspolaganje daje matična organizacija voditelja projekta.

3. Oba doktoranda mogu biti suradnici na projektu, no doktorand koji je u radnom odnosu do prosinca 2023. godine za to treba posjedovati suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: 1. Da li se kao član istraživačke grupe za rad na projektu može angažirati doktorand, a bez da se za njega traži naknada troška školarine?

2. Može li se angažirati više od jednog doktoranda i da li se oni klasificiraju tada kao (S) suradnik ili (D) doktorand?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te se u tom slučaju navedeni doktorandi navode u projektnoj prijavi kao suradnici.

P: Je li moguće predvidjeti više od jednog doktoranda na projektu (vidim da je u kategoriji dopuštenih troškova predviđena školarina samo za jednog doktoranda)?

O: Na projekt je moguće uključiti više doktoranda, ali školarina se može planirati samo za jednog.

P: Potencijalnom suradniku ističe ugovor o radu početkom 2024. g., ali bi eventualno nastavio raditi za neku privatnu tvrtku nakon toga. Može li se prijaviti na projekt HRZZ kao suradnik te postoji li vremensko ograničenje koliko dugo može biti suradnik?

O: Navedeno je moguće. Ne postoji vremensko ograničenje o sudjelovanju na projektu.

P: Uklonjen naziv ustanove prijavljuje projekt transdiciplinarnog karaktera u kojem će biti uključeni znanstvenici društvenih, humanističkih, medicinskih i biomedicinskih znanosti. Jedna od suradnica zaposlenica je Uklonjen naziv ustanove ujedno i sveučilišna nastavnica na jednom fakultetu. U okviru projekta suradnica će provoditi svoj dio istraživanja u Uklonjen naziv ustanove. Pitanje glasi: Možemo li mi (Uklonjen naziv ustanove – nositelj projekta) zaposliti postoktoranda (medicinske struke) koji će na projektu raditi na istraživanju u Uklonjen naziv ustanove pod mentorstvom suradnice?

O: Poslijedoktorand na istraživačkom projektu sklada Ugovor o radu s matičnom ustanovom voditelja projekta.

P: Da li je moguće prijaviti kao suradnika na natječaju IP-2022-10 osobu koja je već suradnik na dva istraživačka HRZZ projekta, s time da jedan završava u 11. mjesecu 2022. g.

O: Navedeno je moguće.

P: Koliko je najmanji postotak radnog vremena voditelja u kojem radi na projektu?

O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.


06.09.2022.

P: Može li doctorand zaposlen na natječaju DOK-2021-02-6801 (uklonjen naziv projekta (IP-2018-01)) biti naveden kao suradnik pri prijavi istraživačkog projekta IP 2022 10?

O: Navedeno je moguće ukoliko doktorand posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: Zamolio bih vas za pojašnjenje uvjeta prijave u konkretnom slučaju; trenutno sam voditelj IP projekta koji završava nakon 1.9.2023. godine i to mi je jedina uloga u HRZZ projektima.

Prema uputama, navedeno je da “predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta”, no također stoji i da se (su)voditeljstvo tretira kao uloga suradnika na projektu. Osim toga, u odgovorima na pitanja navodi se:

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

To bi značilo da mogu biti predlagatelj (i eventualno postati (su)voditelj) bilateralnog projekta na ovom natječajnom roku?

O: Prema uvjetima natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.) S obzirom na Vaše pojašnjenje, možete prijaviti bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog budući da se uloga suvoditelja projekta tretira kao uloga suradnika.

P: Mogu li studenti diplomskog studija biti suradnici na projektu?

O: Navedeno je moguće ako je to opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti.


02.09.2022.

P: Zanima me može li suradnik na IP-2022-10 biti osoba koja je doktorand na projektu PZS-2019-02 koji završava 31.5.2023.

Projekt završava, ali doktorand može ostati na instituciji do pune 4 godine od početka ugovora.

Projekti PZS-2019-02 imaju tu mogućnost da doktorand produlji ugovor do pune 4 godine, što bi za našeg doktoranda bilo do 30.11.2023.

a) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako ima ugovor do 30.11.2023.?

b) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako se ugovor prekine ranije?

O: Navedeno je moguće ako financiranje doktoranda putem PZS projekta završava prije početka IP-2022-10 ili uz pisanu suglasnost mentora.

P: U aktivnostima projekta kojeg ćemo prijaviti na natječaj IP-2022-10 sudjelovao bi i tehničar koji je zaposlen na matičnoj instituciji (stalni radni odnos). On bi trebao sudjelovati u terenskom radu putem putnih naloga (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica). Je li ga u tom slučaju potrebno uključiti kao suradnika na projektu?

O: Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.

P: Može li istraživač koji je zaposlen kao poslijedoktorand na jednom projektu koji financira HRZZ, biti istodobno i suradnik na drugom projektu (pri čemu su to jedina dva HRZZ projekta na kojima bi dotični istraživač bio suradnik)?

O: Budući da poslijedoktorand čija se plaća financira iz sredstava HRZZ projekta treba 100% svog radnog vremena posvetiti radu na projektu na kojem je zaposlen navedeno nije moguće.

P: 1. Mogu li suvoditelji projekta biti osobe zaposlene na istoj visokoškolskoj ustanovi, a obje su u aktivnom statusu i ne odlaze u mirovinu?

2. Ima li umirovljena osoba u svojstvu suradnika (a koja izrazito doprinosi ciljevima i rezultatima istraživanja) istu funkciju i prava kao ostali suradnici na projektu?

O1: Budući da se uloga suvoditelja projekta može odobriti jedino ukoliko voditelj projekta odlazi u mirovinu nakon druge projektne godine, navedeno nije moguće.

O2: Umirovljena osoba u statusu suradnika na projektu ima ista prava kao i ostali suradnici na projektu.

P: Prema uputama, ako predlagatelj projekta u četvrtoj godini projekta, po sadašnjem zakonu, odlazi u mirovinu treba imenovati suvoditelja. U kojem formularu i gdje točno treba upisati suvoditelja? Naime, u “Administrativnom obrascu” pod “2. Suvoditelj i partnerska organizacija” suvoditelj se odnosi na voditelja iz partnerske organizacije, a ne vidimo gdje bi se to drugdje moglo napisati.

O: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem, u prijavnom obrascu uz podatke o voditelju projekta (cjelina B) potrebno je navesti iste informacije o suvoditelju prema definiranom predlošku za voditelja. U Administrativnom obrascu suvoditelj se navodi u popisu istraživačke grupe,   a u kategoriji „Status“ možete ga navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može navesti kao suradnik/suvoditelj.


30.08.2022.

P: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na bilateralnom hrvatsko – slovenskom projketu IP-2022-10? Što se tiče ARRS-a, dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji, ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe li ili ne to što je osoba već bila na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda oko 4 godine.

O: Ukoliko navedena osoba zadovoljava uvjete za zapošljavanje prema pravilima ARRS-a, navedeno je moguće za financiranje koje osigurava ARRS. Za bilateralne projekte prihvatljivost financijskog plana određuje svaka agencija za dio projekta kojeg financira.

P: Ljubazno molim informaciju na koji način osoba koja odlazi u mirovinu 1.10.2022. može biti angažirana na projektu koji se prijavljuje u okviru natječaja IP-2022-10?

O: Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika.


26.08.2022.

P: Imam upit vezano za prijavu postdoktoranda na natječaju IP-2022-10. Je li moguće osobu, koja je trenutno zaposlena kao doktorant na HRZZ projektu (doktorirati će prije početka novog projekta), prijaviti kao suradnika na novom natječaju? Također, ukoliko ta osoba bude odabrana prilikom raspisivanja natječaja za postdoktoranda, da se naknadno prebaci iz suradnika u postdoktoranda?

O: Navedeno je moguće ukoliko će doktorand doktorirati prije početka projekta koji se ugovaraju putem natječaja IP-2022-10 Ili posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt. Nadalje, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


23.08.2022.

P: Zanima me ukoliko imamo nekoliko inozemnih suradnika koji su svi zaposleni u istoj kompaniji, da li pismo namjere može biti objedinjeno za njih ili mora svaki član posebno napisati.

O: U navedenom slučaju moguće je dostaviti samo jedno pismo namjere koje potpisuje čelnik organizacije i svi članovi istraživače grupe zaposleni u navedenoj organizaciji.


19.08.2022.

P: Zamolila bih vas ako mi možete javiti može li suradnik na projektu biti nezaposlena osoba, koja će tek upisati doktorat u 10/11 mjesecu ove godine?

Naime, riječ je o kolegici psihologinji koja doktorski studij tek tada može upisati jer će tada biti otvoren natječaj.

Ako nije moguće tu osobu prijaviti kao suradnika/cu na projektu kod prijave projekta, je li onda moguće uplanirati u troškove projekta doktoranda, njegov angažman na projektu i njegovo zapošljavanje na projektu, ukoliko projekt dobije pozitivne evaluacije, bez obzira što osoba nije navedena imenom i prezimenom?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.

Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije predviđeno ovim Natječajem.

P: Ljubazno Vas molim za odgovore na dva pitanja koja su vezana uz zapošljavanje poslijedoktoranda na istraživačkom bilateralnom projektu u okviru inicijative Weave (primjerice, sa Slovenijom IPS), IP-2022-10.

P1: Zanima me da li je moguće sklapanje ugovora o radu (poslijedoktorand) na IP-2022-10 (bilaterala, weave) na određeno vrijeme s osobom koja je već četiri godine bila zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda nakon doktorata kada se svim doktorantima u Hrvatskoj “automatski” produljivao ugovor o radu na teret MZOŠ-a, te nije nikada bila zaposlena kao poslijedoktorand na bužetu nekog HRZZ projekta.

Osoba je nakon toga bila zaposlena još 2 godine kao poslijedoktorand na projektu koji nije vezan uz HRZZ (radi se o projektu suradnje s gospodarstvom i nije vezan za HRZZ istraživačke projekte).

Ovo pitanje je vezano s obzirom na informaciju da je moguće biti zaposlen kao poslijedoktorand na projektima HRZZ-a do maksimalno šest godina. Zanima me postoji li zakonska mogućnost za zapošljavanje na 2 godine u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ IP(S) projektu?

Ukoliko ne postoji takva mogućnost, moje sljedeće pitanje bi bilo:

P2: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja  u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na  natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na  slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na  bilateralnom hrvatsko – slovenskom projektu? Što se tiče ARRS-a,  dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti  u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji,  ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe  li ili ne to što je osoba već bila poslijedoktorand 4 godine na HRZZ  projektima.

O: Sukladno važećim zakonskim odredbama te Uputama o zapošljavanju na HRZZ projekte, pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu HRZZ projekta. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.


26.07.2022.

P: Da li prijavitelj na natječaj IP-2022-10 može biti sa UKLONJEN NAZIV USTANOVE. Ovo je d.o.o. ali i znanstveni institut koji je registriran za obavljanje znanstvene djelatnosti pri Ministarstvu. No kako je d.o.o. i od države ne dobije ništa ovisan je o profitu, tj. profit mu je primaran.

O: Prema uvjetima Natječaja projektni prijedlog mogu prijaviti znanstvenici koji su u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Upućujemo Vas i na popis vrsta istraživanja koje se financiraju ovim natječajem koji je naveden u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Ukoliko se namjerava uključiti doktoranda treba li se odmah znati njegov identitet?

I ako ne, onda kako napisati CV? Napisati preferencije koje je struke i sl.?

O: Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim mladih istraživača čije zaposlenje se planira na projektu. Ako se planira uključenje doktoranda na projekt navedeno je potrebno prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini C, dio a., na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand), udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te opis uloge na projektu u okviru čega je potrebno navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P:   Vezano za troškove osoblja u Vašim uputama stoji da je moguć trošak školarine za jednog doktoranda.

Ukoliko se uvrsti takav trošak školarine za doktoranda da li tog “neimenovanog” doktoranda treba uvrstiti kao člana istraživačkog tima?

O:   Ukoliko u trenutku prijave projektnog prijedloga identitet doktoranda nije poznat, u Prijavnom obrascu u cjelini C – dio a. Istraživačka grupa, potrebno je navesti planirano uključenje doktoranda na projekt na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand). U istoj tablici također je potrebno navesti udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te uz opis uloge na projektu navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

P: Ukoliko planiramo priključenje doktoranda projektnom timu kroz natječaj „Razvoj karijera mladog istraživača“, navodimo li to među ciljeve/rezultate projekta? Također, može li u tom slučaju doktorand (D) biti uvršten u radni plan projekta?

O: Navedena aktivnost ne navodi se kao znanstveno-istraživački cilj projekta. Nadalje sve članove istraživačke grupe koji će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti potrebno je navesti u projektnoj dokumentaciji. Ukoliko prilikom prijave projekta ime doktoranda nije poznato u dokumentaciji se isti navodi kao „D“.

P:  Trenutno sam voditelj UIP projekta koji završava 15.2.2023. i suvoditelj IPS projekta koji završava 15.10.2023. Da li se mogu prijaviti na IP projekt na trenutno otvorenom natječaju?

O: Navedeno je moguće jer su prihvatljive prijave predlagatelja čiji projekti završavaju do 1. rujna 2023.


22.07.2022.

P: Možete li mi pojasniti stavku koja se odnosi na voditelja Istraživačkog projekta koja glasi: aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata. Da li se kao postdoktorandica mogu prijaviti na ovaj natječaj obzirom da nisam nikad bila voditelj istraživačke grupe i projekta, već samo suradnik na projektima?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Zanima me da li u slučaju da postanem su-voditelj istraživačkog bilateralnog projekta s Slovenijom (ako bude prihvaćen za financiranje) prijavljenom na prethodnom natječaju (IPS-2022-02) gdje je slovenska agencija (ARRS) bila vodeća agencija mogu prijaviti bilateralni ili trilateralni istraživački projekat i na ovaj natječaj (IP-2022-10) kao voditelj (PI) budući da se su-voditelji istraživačkih bilateralnih projekata prema natječaju IP-2022-10 smatraju suradnicima?

O: Navedeno je moguće, međutim u tom će slučaju biti potrebno detaljno pojasniti razliku između ciljeva i rezultata projekta s roka IPS i projektnog prijedloga koji ćete prijaviti na natječaj IP-2022-10. Kao što je navedeno u natječaju, dvostruko financiranje i preklapanje u istraživačkim aktivnostima nije moguće.

P: Vezano uz natječaj IP-2022-10, molila bih odgovor na pitanje može li asistent, zaposlen na fakultetu, koji ima doktorat znanosti i izbor u zvanje znanstvenog suradnika biti prihvatljiv predlagatelj projektnog prijedloga?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Jedna suradnica ima problem prijave u EPP sustav jer nema matični broj znanstvenika, a on je obavezan. Možete li reći što je potrebno upisati i tu rubriku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. srpnja.


19.07.2022.

P: Prijavljujem projekt za natječaj IP-2022-10. Kod popunjavanja cjeline C prijavnog obrasca, navodi se da je potrebno označiti poslijedoktoranda koji se planira zaposliti sa slovom P.  Ukoliko mi prođe projektna prijava, postoji li mogućnost da se kao poslijedoktorand zaposli osoba koja će biti navedena na projektu kao suradnik ili doktorand (poslijedoktorand bi se zaposlio na drugoj godini projekta)?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


15.07.2022.

P: Mogu li suradnici na projektu biti osobe koje nisu zaposlenici institucije koja se prijavljuje na projekt? Naime, na katedri za OBRISAN TEKST imamo svega tri djelatnka u znanstveno nastavnom zvanju od docenta na više i zanima nas možemo li prijaviti još dva suradnika s drugih znanstvenih institucija (instituta i drugih fakulteta)?

O:  Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. U slučaju da suradnici nisu zaposleni na matičnoj ustanovi predlagatelja, potrebno je priložiti pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnik njegove organizacije.

P: Vezano uz upis stranih istraživača u EPP sustav. Našla sam da se umjeto OIBa upisuje broj putovnice. A što se upisuje u kućicu “matični broj znanstvenika”?

O: Za strane državljane navedeno pitanje nije obvezno.

P: Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i statusom člana istraživačke grupa (V voditelj, S suradnik, D doktorand, P poslijedoktorand).

Recite mi da li članovi istraživačkog tima mogu biti osobe koji su doktori medicine (dr.med.) bez doktorata znanosti a da ih se klasificira kao suradnike (S) pošto su oni zaposlenici u bolnici (OBRISAN NAZIV INSTITUCIJE)?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.


12.07.2022.

P: Vezano uz otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me postoje li neke odrednice o minimalnom i maksimalnom udjelu radnog vremena pojedinih suradnika na projektu.

O: Od voditelja i suradnika očekuje se da sudjelovanju na projektu posvete odgovarajući udio svoga radnog vremena. Navedeni se podatak navodi u prijavnom obrascu. Opravdanost udjela radnog vremena procijenit će vrednovatelji uzimajući u obzir zahtjeve predloženog istraživanja i raspodjelu uloga i aktivnosti između članova istraživačke grupe.


08.07.2022.

P: Treba li dokumentaciji priložiti CV suradnika na projektu i ako da u kojem obliku? Nisam nigdje u dokumentaciji našla da se to navodi.

O: Predložak za životopis suradnika dostupan je u prijavnom obrascu u Cjelini C.

P: Može li se na radno mjesto postdoktoranta zaposliti osoba drugog državljanstva bez poznavanja hrvatskog jezika, odnosno da znanje/potvrda poznavanja hrvatskog jezika nije eliminirajući uvjet za zapošljavanje?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o državljanstvu.

P: Voditelj sam istraživačkog projekta HRZZ-a IP-2020-02 i voditelj sam projekta u sklopu programa znanstvene suradnje PZS-2019-02 koji završava 31.05.2023. Zanima me mogu li se prijaviti kao glavni voditelj na istraživački projekt IP-2022-10 u sklopu bilateralne suradnje sa Slovenijom (program weave), datum roka prijave 5.10.2022. ili isključivo kao suvoditelj?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, uz iznimku za projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). S obzirom na navedeno, možete podnijeti prijavu na natječaj IP-2020-02 u ulozi voditelja.


04.07.2022.

P: Molim Vas za informaciju da li je moguće na projekt prijaviti suradnika/istraživača koji nije poslijedoktorand?

Koliko sam shvatila, na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Što u slučaju ako je od upisa doktorskog studija prošlo više od 10 godina (a osoba je postigla dr.sc. stupanj obrazovanja)?

O: Suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta neovisno o broju godina od stjecanja doktorata, odnosno o samom akademskom stupnju.

Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se bavi znanstvenim radom najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti. U navedeno razdoblje od 10 godina ne ulazi vrijeme koje kandidat nije proveo u sustavu znanosti (primjerice rad u privatnom sektoru). Više informacija o zapošljavanju poslijedoktoranada na HRZZ projekte možete pronaći na našoj mrežnoj stranici putem poveznice https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute_Zaposljavanje-mladih-istrazivaca-na-HRZZ-projekte_01.02.2022..pdf .


01.07.2022.

P: Ljubazno Vas molim informaciju da li se kao voditelj projekta koji bi se prijavio unutar znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva; polje: Kliničke medicinske znanosti prijaviti osoba zaposlena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nije po struci doktor medicine?

O: Sukladno uvjetima Natječaja predlagatelj treba imati doktorat znanosti, a može prijaviti projektni prijedlog u znanstvenom području u kojem je matična organizacija akreditirana, stoga je navedeno moguće.

P: Mogu li se u prijavnom obrascu poslijedoktorandi koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira nakon roka za prijavu projekta na ovom natječaju, ali neće biti financirani projektnim sredstvima, navesti u stupcu „ime i prezime“ kao P?

Konkretno, radi se o radnom mjestu financiranom pomoću tzv. razvojnih koeficijenata MZO, a za koje se raspisivanje natječaja očekuje najesen.

O: Uloga na projektu „poslijedoktorand“ dodjeljuje se poslijedoktorandima koji će biti zaposleni na projektu. Ostali poslijedoktorandi koji će primati plaću iz drugog izvora u prijavi se navode kao istraživači.


28.06.2022.

P: Možemo li u projekt uključiti više od jednog doktoranda? Možemo li u projekt uključiti više od jednog poslijedoktoranada?

O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja mladih istraživača koji mogu biti uključeni u projekt. Međutim napominjemo da je projektnim prijedlogom moguće predvidjeti financiranje zapošljavanja jednog poslijedokotranda u trajanju od dvije godine.

P: Jedan od kandidata za suradnike na projektu je umirovljeni profesor. On je trenutno zaposlen na uklonjen naziv ustanove na 1,25% radnog vremena u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti uklonjen naziv, ali to će (zajedno sa ZCI) završiti krajem 2023.

Da li pravila dozvoljavaju da on bude suradnik na projektu?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Činjenica da je suradnik u mirovini ne predstavlja prepreku za sudjelovanje na projektu. Ograničenje vezano uz suradnike predviđeno natječajem odnosi se na broj aktivnih uloga na HRZZ projektima što je detaljno pojašnjeno u tekstu Natječaja.


24.06.2022.

P1: Da se osoba koja je bila zaposlena kao doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača, uspješno doktorirala (oko 3 godine) te se poslije toga zaposlila na drugom HRZZ projektu kao poslijedoktorand (2 godine) može zaposliti na Istraživačkom projektu na ovom natječaju kao poslijedoktorand, uzimajući u obzir uvjet da poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta? Odnosno, da li se to što je osoba bila ranije zaposlena kao HRZZ doktorand također uzima u obzir?

P2: Da li se poslijedoktorand može uputiti na suradnu instituciju u inozemstvo, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, da odradi istraživanje tijekom cca 9 mjeseci?

O1: Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine, stoga je navedeno moguće.

O2:  Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija – domaćin mora imati konkretan program, a troškovi usavršavanja mogu se odobriti za najviše dva tjedna po usavršavanju. Nadalje, prema Uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projekte, mladi istraživači koji se zaposle na projekt posvećuju 100% svog radnog vremena radu na projektu. Odlazak na usavršavanje u inozemstvo je moguć, ali ako je riječ o osobi čija se plaća isplaćuje iz sredstava projekta, ono mora biti u skladu s uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projektima koji se nalaze na mrežnim stranicama HRZZ-a.

P: Da li se osoba koja je zaposlena preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača i suradnik je na projektu koji će završiti 30.3.2023. može prijaviti kao suradnik na projektu na ovom natječaju?

Pitam jer ona izrađuje doktorat koji nije nužno povezan s temom projekta koji se prijavljuje. Međutim, neće biti suradnik niti na jednom projektu pa bi se zato mogla prijaviti.

O: Navedeno je moguće.


21.06.2022.

P: Ako znanstvenik koji je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02 prijavi projekt i na ovaj natječaj u svojstvu voditelja, pa ako oba projekta budu prihvaćena, mora li odabrati jedan ili može voditi oba?

O: Uloga na projektu koji je prijavljen na natječaj IPS-2022-02 broji se kao uloga suradnika stoga ista osoba može voditi oba projekta, ako ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.


17.06.2022.

P: Planiram prijaviti projekt na nedavno raspisanom natječaju, a jedan od suradnika na projektu bio bi hrvatski znanstvenik koji je donedavno radio u zavodu u kojem i sam radim. No, kako nije dobio stalno radno mjesto nakon postdoca, zaposlio se na sveučilištu u Klagenfurtu. On je upisan u registar hrvatskih znanstvenika, a istraživanja koja bi provodio na projektu bila bi vršena u hrvatskim (i beogradskim) arhivama i ticala bi se hrvatske povijesti medicine. Smije li, dakle, suradnik na projektu biti netko tko je trenutno zaposlen izvan RH?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.


14.06.2022.

P: Obzirom da u natječajnoj dokumentaciji piše da se ne može obavljati servisna usluga na matičnoj instituciji, zanima nas vrijedi li to i za suradničke institucije?

Npr., ako je suradnica s drugog Instituta, ali njezin laboratorij nema uređaj kojim bismo napravili potrebno istraživanje, te nam je potrebna servisna usluga na toj istoj instituciji, može li ona i nadalje biti suradnica na projektu, s time da je svojim radom uključena u druge radnje, u pripreme uzoraka i obrade podataka? Netko u svakom slučaju, mora obaviti i te druge predradnje, ali i nakon što se dobiju rezultati prebaciti sirove podatke i obraditi ih.

Isto tako, jedan suradnik bi trebao biti iz Agencije za poljoprivredu i hranu, gdje oni imaju propisano koliko je cijena jedne poljske parcele od sjetve do žetve, i mjerenja određenih podataka (servisna usluga). No, taj suradnik, također bi mjerio i ekstra svojstva, koja nisu unutar te servisne usluge.

Pa je naše pitanje, mogu li oni biti suradnici na projektima, iako se njihovoj instituciji mora platiti servisna usluga?

O: Navedene osobe mogu sudjelovati u projektu u svojstvu suradnika. Usluge koje navodite nisu servisne već se radi o usluzi u kategoriji 1 Troškovi istraživanja, a pritom je nužno je izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, ne ustanovu na kojoj je zaposlen suradnik.

P: Mora li tehnički ili stručni suradnik biti VSS ili ne, odnosno je li uopće propisana stručna sprema?

O: Osobe koje se u projekt uključuju u svojstvu tehničkog ili stručnog osoblja moraju posjedovati potrebne kompetencije za konkretan posao koji im je u projektu namijenjen za obavljanje neovisno o stručnoj spremi.
P: U track recordu voditelja, podrazumijevaju li se i bilateralni projekti kao znanstveni?
O: Navedeno se odnosi na sve znanstvenoistraživačke projekte u kojima ste sudjelovali u svojstvu voditelja ili suradnika, tako i bilateralne.
P: U EPP sustav potrebno je da se svaki suradnik na projektu registrira. Interesira me kako da stranci (npr. Švicarska) popune to s obzirom da se treba popuniti OIB i obavezan je.
O: Odgovor je objavljen na mrežnoj stranici Zaklade 10 lipnja 2022. godine.


10.06.2022.

P:  Molim Vas tumačenje sljedećeg teksta u mom konkretnom slučaju:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Trenutno sam voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta obrisan naziv projekta koji završava 31.1.2023. Dakle koliko razumijem on se “ne broji”.

Osim toga, prijavila sam švicarsko-hrvatski bilateralni projekt obrisan naziv projekta koji je trenutno u fazi evaluacije. Na ovom sam projektu su-voditelj, dok je švicarska kolegica voditelj (prilikom prijave ovog projekta bilo je dozvoljeno da na budem voditelj jednog, a su-voditelj drugog, bilateralnog HrZZ projekta). Ukoliko projekt prođe, početi će krajem 2022. godine.

Moje pitanje je: mogu li prijaviti projekt na natječaj IP-2022-10 kao voditelj? Ukoliko hrv-švic. projektu bude odobreno financiranje, onda bih na jednom HrZZ projektu bila voditelj, a na drugom su-voditelj.

O: Prema informacijama koje ste naveli udovoljavate kriterijima za prijavu na natječaj IP-2022-10.

P: Planiram se prijaviti na otvoreni natječaj za prijavu istraživačkoga projekta. Kao jednog suradnika prijavila bih i suradnicu iz inozemstva (Poljske) te me zanima treba li se i inozemni suradnik prijaviti u EPP sustav ili je taj sustav namijenjen samo znanstvenicima iz Hrvatske.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: 1. Trenutno sam voditelj projekta HRZZ-a koji završava 7.11.2022. godine. Planiram prijaviti novi projektni prijedlog, međutim, neki od suradnika su također prijavljeni i na drugom projektu HRZZ-a. Mogu li ih prijaviti i na novi projekt s obzirom na to da će sadašnji završiti?

2. Drugo pitanje vezano je uz točku 2. administrativnog obrasca za prijavu novog projekta. Naime, ne planiramo imati suvoditelja projekta i partnersku organizaciju. Neki od suradnika su s drugih institucija, ali nisam sigurna navode li se one kao partnerske institucije.

O: 1. Navedeno je moguće, međutim potrebno je voditi računa o tome da je istovremeno moguće imati do dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

2. Pod pojmom „partnerska organizacija“ misli se na partnerske organizacije u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projekata.

P: Zanima me da li se u Istraživačke projekte za koje je raspisan natječaj mogu uključiti kao suradnici i kolege/znanstvenici iz Bosne i Hercegovine. Tema projekta koji bi prijavila blisko je povezano s bosansko-hercegovačkim teritorijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: U natječaju IP-2022-10 na str. 3 piše:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Ja sam trenutno:

1) suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2018-01 koji završava 8.10.2022.

2)  suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2019-04 koji završava 14.2.2024.

Ako točno tumačim gornji odlomak iz natječaja IP-2022-10, na mene se ne primjenjuje navedeno pravilo jer jedan od aktivnih projekata završava do 1. rujna 2023., tako da smijem prijaviti novi HRZZ projekt na ovom natječaju kao glavni istraživač.

Možete li mi molim vas konkretno odgovoriti sa DA ili NE, je li moje tumačenje točno, tj. smijem li prijaviti HRZZ projekt kao glavni istraživač na ovom natječajnom roku IP-2022-10.

O: Da, prema podacima koje ste naveli možete se prijaviti kao predlagatelj projekta na natječaju IP-2022-10.
P: Voditeljica sam istraživačkog projekta  uklonjen naziv projekta koji završava 28.03.2023. godine. Moje je pitanje da li se ja mogu kao voditeljica novog projekta prijaviti na natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Istraživački projekti”, rok 2022-10.
O: Sukladno definiranim uvjetima za prijavu na natječaj IP-2022-10 možete prijaviti projekt.
P: Što pod OIB u epp sustavu trebaju napisati stranci koji će biti suradnici na projektu? Naime oni nemaju OIB, a obavezno ga je popuniti.
O: Za strane državljane polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.
P: Da li je moguće u sklopu projekta zaposliti poslijedoktoranda iz inozemstva (Alžir), koji je upisao doktorski studij u rujnu 2012. godine i doktorirao 2016. te po tamošnjoj kvalifikaciji ima akademsku titulu Class B Lecturer?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju. Više o  zapošljavanju na HRZZ projekte možete pročitati na mrežnim stranicama HRZZa.


07.06.2022.

P:  1) da li se osoba koja je trenutno voditelj Istraživačkog projekta HRZZ-a, a koji traje do veljače 2024., može uključiti kao suradnik na dvije prijave u okviru ovoga natječaja?

2) Da li se osobe koje su članovi istraživačke skupine projekta koji traje do 31.3.2023. mogu uključiti kao suradnici na projektu prijavljenom na ovom natječaju, odnosno da li se na njih odnose ista pravila kao na voditelja?

3) Da li se voditelj projekta koji završava 31.3.2023. može prijaviti na ovaj natječaj kao voditelj jednog projekta i suradnik na drugome projektu?

O: 1. Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, dakle voditelj istraživačkog projekta može se uključiti kao suradnik na još jednom projektu.

2. i 3. Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.

P: Smiju li na IP-2022 biti prijavljeni suradnici koji imaju završen diplomski studij, zaposleni su u znanstvenoj instituciji, imaju bogato iskustvo rada na sofisticiranim instrumentima ali nemaju doktorat znanosti, a da za takve suradnike nije planirano stjecanje doktorata znanosti u okviru prijavljenog projekta?
O: Da, suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

P: Imam jedno pitanje vezano uz natječaj za prijavu istraživačkih projekata IP-2022-10.

Naime, trenutno sam  voditelj uspostavnog istraživačkog projekta s poziva UIP-05-2017 <obrisan naziv projekta> iz <uklonjeno znanstveno polje>. Ti projekti su započeli u 3. mjesecu 2018. godine, no iznimno sam tražila odgodu početka radi preklapanja s drugim projektom <uklonjen naziv> koji sam vodila, tako da mi je projekt počeo 15.10.2018. i time traje do 14.10.2023.

Prijavila bih istraživački projekt IP-2022-10, no vidim da je uvjet da ne budem voditelj na projektu HRZZ-a iza 01.09.2023.,  a meni Uspostavni projekt završava 15.10.2023., dakle, 44 dana kasnije od toga, radi odgode koju sam tražila.

Je li ikako moguće da ipak prijavim ovaj projekt kao voditelj?

O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće.
P: Trenutno sam suradnik-istraživač na dva HRZZ projekta. Jedan od njih završava 8.10.2022. i ja bih trebao biti prijavitelj (PI) projekta s gotovo istim istraživačkim timom u kojem bi se nastavila istraživanja. Obzirom da je natječaj otvoren do 5.10.2022. u 13:00 sati dolazi do preklapanja od 3 dana tokom kojih bi imao dva aktivna HRZZ projekta na kojima sam istraživač. Smijem li ja ipak prijaviti kao PI novi projekt na ovom natječajnom roku?
O: Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.


03.06.2022.

P:  Voditeljica sam istraživačkog projekta HRZZ do 31.10.2022., ali sam u međuvremenu prijavila i bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska. Bilateralni projekt je u evaluaciji, no ne znam da li će do rujna-listopada biti završeno njegovo vrednovanje, čime bi znala dolazi li nova prijava uopće u obzir. Mislim da ne mogu ići u prijavu novog projekta po ovom pozivu, no ipak to želim sa Vama provjeriti.

O: Prema Uputama predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). Prema informacijama iz Vašeg upita, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10.

P: Može li se projektni tim za čisto istraživački projekt (nema bilateralnih niti trilateralnih aranžmana) kao i na prijašnjim natječajima sastojati od zaposlenika različitih ustanova iz različitih država. Konkretno u mom timu se predviđa 2-3 zaposlenika iz matične ustanove, 2 zaposlenika iz druge ustanove, ali istog sveučilišta, 2 zaposlenika University of (Izbrisan tekst) i 1 zaposlenik University (Izbrisan tekst). Ukoliko je moguće tako konfigurirati projektni tim zanima me prilažemo li i pisma potpore od svake uključene ustanove i za strance je li dovoljno njihov CV ubaciti samo u englesku verziju projekta ili moramo prevesti njihove CV na hrvatski jezik pa ubaciti i u hrvatski obrazac projekta ?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta, neovisno o ustanovi na kojoj su zaposleni. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi (za strane državljane dostavlja se samo na engleskom jeziku a prilažu se u hrvatsku i englesku verziju prijave). Životopis suradnika ispunjava se prema zadanom predlošku u okviru Prijavnog obrasca u cjelini C. Za strane državljane moguće je u hrvatskoj verziji dokumenata ispuniti životopis na engleskom jeziku.

U ovom slučaju nije potrebno dostavljati potporu organizacije na kojoj su zaposleni strani suradnici.

P: U okviru prijava za natječaj IP-2022-10, očekuje se da je predlagatelj istraživački aktivan u posljednjih 5 godina što je razvidno iz određenog broja radova propisane kvalitete. Možete li preciznije reći kojih pet godina se uzima u obzir:

2017., 2018., 2019., 2020. i 2021.    ili    2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.?

U slučaju da se uzima raspon 2018.-2022., to bi iznosilo zapravo 4 i pol godine, pa pretpostavljam da će se uzimati u obzir prva verzija, tj. raspon 2017.-2021. Jesam li u pravu?

O: Potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina. U navedeno razdoblje uključuju se publikacije iz 2017. godine.

P:  Moje pitanje je vezano uz objavljen natječaj IP-2022-10, i to za:

„Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus)“

1. Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

2. Konkretno, moj primjer: Imam 5 radova u kojima sam glavni ili dopisni autor. Prema WOS 4 rada su u Q1, a prema Scopusu svih 5 radova je u Q1. Da li je to prihvatljivo kao ‘DA’ pri evaluaciji?

3. Da li radovi objavljeni u 2017. godini ulaze u kategoriju ‘…u posljednjih pet godina…’ ?

4. Da li je osim ‘glavni i dopisni autor’ prihvatljivo i ‘posljednji’ autor koji se prema Pravilniku o napredovanju u znanstvena zvanja također boduje?

O: 1. Radi se o jednom od kriterija u prvom krugu vrednovanja. Ocjenu o upućivanju u drugi krug vrednovanja donosi nadležni panel za vrednovanje temeljem svih kriterija.

2. Kriterij kojeg navodite glasi: „Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

3. U navedeno razdoblje ulaze i radovi iz 2017. godine.

4. Navedeno je prihvatljivo.

P: U Kriterijima A natječaja za Istraživačke projekte (https://hrzz.hr/otvoren-natjecaj-ip-2022-10/) navodi se da prijavitelj treba imati pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus). Dio za predlagatelje iz društvenoga ili humanističkoga područja, u kojem se navodi da najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati *navedeni* uvjet objavljenih radova, nije nam potpuno jasan. Mora li polovica (dakle 3 rada) biti u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti ili najmanje polovica mora biti u međunarodno recenziranim publikacijama? Ili se ovaj dio *navedeni* odnosi na to da istraživač mora biti glavni ili dopisni (corresponding) autor u najmanje pet međunarodno recenziranih publikacija?
O: Najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati uvjet objavljenih knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama.
P: Trebaju li se stranci koji će biti na projektu registrirati u EPP sustav ili je dovoljno priložiti njihova pisma namjere?
O: Svi suradnici trebaju se registrirati u EPP sustav kako bi se mogli povezati s projektnim prijedlogom. Identifikacijski broj koji će suradnicima biti dodijeljen prilikom registracije u EPP sustav je nužan za unos suradnika u prijavne obrasce.

P: Vezano na uvjet iz uputa za prijavitelje Očekuje se da voditelj projekta u petogodišnjem popisu postignuća prikaže znanstvene publikacije … te izuzeće U razdoblje koje uključuje popis postignuća ne ubraja se period proveden na rodiljnom i roditeljskom dopustu ako je isti korišten u posljednjih pet godina, molimo za niže odgovore:

1. Rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021, koji period će se uzeti kao početni za prijavu publikacija unutar 5 godina

2. Smatra li se potvrda matične institucije dovoljnim dokazom o trajanju dopusta.

3. Dodatno,  a vezano na uvjet iz Prijavnog obrasca – Popis pet publikacija u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima na kojima je voditelj projekta glavni ili dopisni (corresponding) autor. Udovaljava li publikacija objavljena 2019 godine, temeljem istraživačkih rezultata iz 2018. godine, navedenom uvjetu, pri čemu je rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021.

O: 1. Razdoblje od posljednjih pet godina računa se počevši od 2017. godine. Navedeno se razdoblje produlje za period proveden na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

2. Dovoljno je priložiti potvrdu ustanove o trajanju porodiljnog dopusta (na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije).

3. Navedeno je prihvatljivo.

Edit

30.09.2022.

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje trebaju li se, u slučaju prijave bilateralnih projekata, i članovi slovenskog tima registrirati u EPP sustav?

O: Svi suradnici na projektu moraju se registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke kako bi mogli biti pridruženi prijavi projektnoga prijedloga.


20.09.2022.

P: Voditelj projekta je liječnik te je prijašnjih godina sudjelovao na Vašim projektima kao suradnik, te ima korisničko ime i lozinku. Kako je navedeno da jedna ustanova treba imati samo jedno korisničko ime i lozinku, možemo li izraditi novu koja bi se odnosila na uklonjen naziv ustanove, a ne na ime liječnika kako bi se mogla koristiti i u budućnosti.

O: U EPP sustavu profili korisnika su na ime fizičke osobe koja u svojim podacima navodi mjesto zaposlenja. Stoga svaka osoba treba imati svoj profil u EPP sustavu, dok organizacija kao pravna osoba ne može imati zaseban profil.

P: Kako se u EPP sustavu pod „A2- Istraživačka skupina“ upisuje budući doktorand kao član istraživačke skupine, a koji će biti zaposlen tek nakon početka projekta, odnosno ne postoji njegov ID broj koji bi se upisao u traženo polje.

O: Navedenog istraživača nije potrebno navesti u Administrativnom obrascu nego samo u Prijavnom obrascu u Cjelini C.


30.08.2022.

P: Kada će se otvoriti sustav za prijavu projekta IP-2022-10 (sad postoji mogućnost prijave samo na IPCH-2022-10)?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 biti će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.


26.08.2022.

P: U tekstu natječaja za IP-2022-10 je navedeno „…predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta“. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine …“.

Voditelj sam projekta BRISANA ŠIFRA PROJEKTA koji završava 31.12.2022., što po tome znači da mogu prijaviti novi projekt.

Međutim, u  EPP sustavu mi je ponuđeno samo da mogu prijaviti IPCH-2022-10.

Također, moji suradnici (koji su suradnici samo na navedenom BRISANA ŠIFRA PROJEKTA projektu) također mogu prijaviti samo IPCH-2022-10.

U čemu je problem?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Kada će biti otvoren epp sustav za prijavu?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Pri pokušaju prijave projekta u EPP sustavu ponuđena mi je jedino opcija prijave na IPCH-2022-10 projekt, a želim prijaviti IP-2022-10.

Zanima me postoji li neki problem ili prijave još nisu moguće?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Poštovani, trenutno sam voditelj projekta BRISANA ŠIFRA PROJEKTA, koji uz dobiveno produljenje završava 30. ožujka 2023. godine. Nisam suradnik na nekom drugom projektu HRZZ-a i imam namjeru prijaviti novi projekt na otvorenom natječaju IP-2022-10.

Možete li mi odgovorite zašto mi se pri ulasku na novu prijavu projekta u epp sustavu ne otvara novi natječaj za prijavu projekta?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

 

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 29. lipnja 2022.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 5. listopada 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije lipanj 2023. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se samo na engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava, koji će biti otvoren za prijave tijekom ljeta. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)
Research Data Management Plan (.doc)

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2022-04)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2022. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju IPCH-2022-04:

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2022. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. travnja 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
Okvirni početak projekta: najranije studeni 2022. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)
(ažurirano 20. siječnja 2022.)

Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2022-02)
 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Postupak prijave: Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga ARRS-u bit će preporučeni za financiranje.


Ukratko o natječaju IPS-2022-02:

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2022.
Rok za prijavu: 28. veljače 2022. do 13 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 4. ožujka 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već sada mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

TEKST NATJEČAJA “ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ IPS-2022-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf) (ažurirano 20. siječnja 2022.)

Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpora organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

CALL FOR PROPOSALS – Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects (.pdf)

Administrative Form (.doc)
Work plan (.doc)
Financial plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima tekućih ERC projekata u trajanju od 1 do 4 mjeseci.


Ukratko o natječaju:

Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja


Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.


Datum raspisivanja natječaja:
1. listopada 2021.
Rok za prijavu: 29. listopada 2021. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 do 4 mjeseca

Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2022. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.


Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja na hrvatskom (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)
Application form (.doc)

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač) (.doc)

Letter of support of the ERC Principal Investigator (u slobodnoj formi)

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (.pdf, kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

 • Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
 • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
 • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
 • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
 • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
 • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
 • Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2022. godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi dodatni poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Cilj otvorenog natječaja je istraživanjem i inovacijama olakšati održivo i kružno upravljanje i korištenje prirodnih resursa u plavom biogospodarstvu, što uključuje integrirani pristup prehrambenim sustavima kako bi se osigurali integritet i otpornost ekosustava. Opseg planiranog poziva bavit će se tržišnim i socioekonomskim aspektima lanca vrijednosti kako bi se potaknula rješenja za navedena pitanja.

Sudjelovanje u pozivu: U pozivu sudjeluju Belgija, Danska, Estonija, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Malta i Norveška. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati i partneri iz ostalih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od najmanje tri partnera (istraživača/istraživačkih skupina) iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije. Prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 20. rujna 2021. u 13:00 CET.

Poziv za podnošenje konačnih prijedloga: 14. prosinca 2021.

Rok za podnošenje konačnih prijedloga: 21. veljače 2021.

Poveznica na natječajnu dokumentaciju: https://bluebioeconomy.eu/wp-content/uploads/2021/06/BlueBio-2nd-additional-call-document_FINAL.pdf

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge podnosi putem elektroničkog sustava na obrascima koji se nalaze ovdje.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

 • – Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
 • – Za prijave:
 • – Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost gđi Jasminki Boljević, voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove, e-mail: jasminka@hrzz.hr.

 

Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije

Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo. Ove spoznaje trebale bi unaprijediti naše znanje o ublažavanju negativnih društvenih utjecaja pandemije COVID-19 te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Teme Natječaja:

 1. 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
 2. 2. izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
 3. 3. poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
 4. 4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
 5. 5. promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima.

Vremenski okvir natječaja:

– Otvaranje natječaja: 12. travnja 2021.
– Webinari za zainteresirane prijavitelje: travanj/svibanj 2021.
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit): 14. lipnja 2021.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 12. srpnja 2021.
– Očekivani početak projekata: ožujak 2022.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000 EUR.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Intention to Submit) najkasnije do 14. lipnja. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 12. srpnja 2021.

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
Financijski plan hrvatskog partnera
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Službena objava natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se koordinatoru istraživačkih potpora dr. sc. Dariju Lečiću na adresu: dario@hrzz.hr.

Natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih pojava i resursa te primijenjene kvantne znanosti
(QuantERA 2021)


Organizacije-članice konzorcija QuantERA zajednički podupiru multilateralne europske istraživačke projekte koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija kroz suradnju u području napredne višedisciplinarne znanosti i/ili vrhunskog inženjerstva.

Konzorcij QuantERA objavljuje novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije. Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Ukupni proračun natječaja: 40 milijuna EUR

Ukupni proračun za hrvatske prijavitelje: 200.000 EUR

Projektni konzorciji moraju se sastojati od najmanje tri partnera (istraživačke skupine) iz najmanje tri države koje sudjeluju u natječaju (popis u nastavku). Svaki partner u konzorciju mora ispunjavati uvjete koje je propisala nacionalna organizacija iz njegove države i koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

U natječaju uz Hrvatsku sudjeluju: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska.

Konzorciji moraju biti uravnoteženi:

- partneri iz iste države ne mogu potraživati više od 60 % ukupnog proračuna projekta
- proračun jednog partnera ne smije biti veći od 40 % ukupnog proračuna projekta.

Vrednovanje: Projektni prijedlozi vrednovat će se na temelju kriterija programa Europske unije za buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET) – izvrsnost, učinak te kvaliteta i uspješnost provedbe.

Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi (najviše 12 stranica). Ako je taj sažetak odobren, projektni konzorcij će dobiti poziv da podnese cjeloviti projektni prijedlog (najviše 35 stranica).


Vremenski okvir natječaja:

- Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 13. svibnja 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćenju skraćenog prijedloga: srpanj 2021.
- Rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 15. rujna 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćanju projekta: prosinac 2021.
- Okvirni početak financiranja: početak 2022.


Tekst Natječaja (na engleskom jeziku, .pdf)
Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama QuantERA-e.

Kako bi se olakšao proces formiranja projektnih konzorcija, izrađena je aplikacija za pronalazak potencijalnih partnera, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.

Edit

P: “Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja.” Da li se navedeno ograničenje odnosi i na fazu prijave projekata? Odnosno da li je u fazi prijave moguće sudjelovati u dva konzorcija? Ukoliko da, šta se dešava ukoliko oba konzorcija budu izabrana za financiranje od strane QuantERA evaluatora?

O: Možete biti prijavitelj na jednom projektu, a suradnik na drugom.


P: Zanima me kakva su pravila za sufinanciranje projekata Quantere ove godine. Hrvatska opet daje minimalnih 200k EUR. Da li to znači da je ukupni budžet 400k EUR jer EU daje pola? Koliko se najviše može tražiti za projekt na hrvatskoj strani?

O: Najveći mogući iznos za projekt na hrvatskoj strani iznosi 200.000. Top-up EU se koristi za popunjavanje razlika u financiranju da bi se moglo financirati što više projekata na razini cijelog konzorcija, a kada se iscrpi nacionalno financiranje.


22. 3. 2021.

P: 1. S obzirom da na stranicama piše za Hrvatsku „Up to 200k€ per project“ i da mogu biti odobrena 1-2 projekta, to znaci da za projekt može biti odobreno i oko 100 k€. To nam se cini zbilja nedovoljno s obzirom da morate koordinirati iznimno zahtjevni znanstveni rad s minimalno dva strana partnera. Zanima nas jel to onda ukupni iznos projekta koji će se dijeliti da svim partnerima ili je to mozda samo iznos koji ide Hr strani?

2. Drugo pitanje je vezano uz HrZZ pravila. Ja sam trenutno suradnica na dva HrZZ projekta. Zanima me mogu li se prijaviti kao voditelj QuantERA projekta uz izjavu da ću se povuci s nekog od tih projekata ako se odobri Quantera projekt? Jer nezgodno je povuci se odmah s projekata na kojima ste suradnik jer uvijek naravno postoji mogućnost da novi projekt ne dobijete.

O: 1. Najveći mogući iznos koji hrvatski partner može potraživati je 200.000 EUR.

2. EPP sustav ne dozvoljava prijavu ako već imate dvije uloge na HRZZ projektima.


P: I dalje mi je malo nejasno je li 200.000 EUR ukupni iznos za projekt pa se to onda dijeli na HR stranu i ostatak na inozemne partnere ili 200.000 EUR ide samo HR strani a partneri dobivaju dodatna sredstva od svojih zemalja?

O: 200 000 EUR je za hrvatske projekte, partneri dobivaju sredstva od svojih zemalja.

Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE


Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura.

Teme Natječaja:

1. Kulturna transformacija u digitalnom dobu
2. Digitalizacija i društvena transformacija.

Ukupni proračun Natječaja: 36 milijuna EUR. Preporučeni maksimalni proračun pojedinog projekta iznosi 1,500,000 EUR.

Trajanje projekta: 24 – 36 mjeseci

Projektni konzorcij: mora se sastojati od najmanje četiri voditelja (Principal Investigator), tj. partnera iz četiri ili više zemalja koje sudjeluju u natječaju (pravilo 4-4). Svaki voditelj mora biti prihvatljiv prema uvjetima nacionalne organizacije za čije se financiranje prijavljuje i koji su opisani u dokumentu National/Regional Eligibility Requirements.


Natječajna dokumentacija:

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini
Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje (na engleskom)

Često postavljana pitanja (na engleskom)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama konzorcija CHANSE.


Predviđeni vremenski okvir Natječaja:

 • Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 7. svibnja 2021. u 14:00 CET
 • Poziv za podnošenje cjelovitih prijedloga: rujan 2021.
 • Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga (samo na poziv): 7. prosinca 2021.
 • Postupak prigovora: ožujak 2022.
 • Rezultati natječaja: svibanj/lipanj 2022.
 • Početak financiranih projekata: najranije rujan/listopad 2022.


Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog. Skraćeni projektni prijedlozi podnose se putem elektroničkog sustava EPSS do 7. svibnja 2021. u 14:00 CET.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

 • - Kopiju podnesene projektne prijave
 • - Financijski plan hrvatskog partnera
 • - Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije

Za sva pitanja o ovom Natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.

Edit

23.4.2021.

P: Da li Hrvatska zaklada za znanost dopušta angažiranje tehničke stručne pomoći za izradu i održavanje web stranice projekta te snimanje podcasta, webinara i videa u svrhu diseminacije rezultata istraživačkog rada?

O: Navedeni troškovi nisu prihvatljivi.


P: Imamo li neki interni rok za Hrvatsku prije stvarnog roka za CHANSE ili da ispunimo svoj dio aplikacije i obavijestimo Vas kada koordinator pošalje prijedlog?

O: Zakladi je unutar dva dana od prijave potrebno poslati cjelokupnu dokumentaciju propisanu natječajem: 1. Financijski plan projektne prijave (samo dio za hrvatskog prijavitelja), u Excel dokumentu; 2. Kopiju predanog pretprijavnog obrasca, PDF dokument; 3. Obrazac „Potpora organizacije hrvatskog prijavitelja“ (najviše 2 stranice – detaljan opis potpore organizacije, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije); 4. Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja).


P: Da li se financijski plan HR prijavitelja radi na obrascima objavljenim na https://chanse.org/call-for-proposals/ ili postoje i HRZZ obrasci za izradu financijskih planova?

O: Zakladi trebate dostaviti dio financijskog plana koji prijavljujete zajedno s konzorcijem (excel sheet).


P: Molim Vas možete li mi pomoći oko razumijevanja pravila CHANSE poziva u svezi sudjelovanja na CHANSE susretima/meetings, mid-term/final konferencije. Primjerice, ako tim ima 6 članova (uključujući PI) mogu li svi članovi sudjelovati na CHANSE radnim susretima i CHANSE konferencijama? Kooperacijski partneri/stakeholderi sami snose troškove sudjelovanja na CHANSE sastancima i CHANSE konferencijama?

Je li moguće savjetnicima koji nisu iz RH, a ključni su za istraživačka pitanja, financijski pokriti sudjelovanje na više CHANSE susreta (uključujući  mid-term i final CHANSE konferencije)?

O:  Kooperacijski partneri sami snose troškove sudjelovanja na Chanse sastancima i konferencijama.

Sukladno uputama o prihvatljivim troškovima, moguće je pokriti trošak sudjelovanja suradnika na Chanse radnim sastancima/konferencijama.

Chanse konferencije nisu znanstvene konferencije, nego diseminacijske i usmjerene su na umrežavanje.


P: Pitanje vezano uz troškovnik i točke 5 (Travel and meeting costs) i 6 (Travel to CHANSE projects’ conferences). Molim Vas možete li mi objasniti koja je točno razlika između te dvije kategorije. Uključuje li točka 5 odlazak na konferencije koje nisu vezane uz CHANSE, a odnose se na diseminaciju istraživačkih podataka.

O: Točka 6 odnosi se na konferencije umrežavanja u okviru Chanse programa, a organizira ih konzorcij programa.


P: Smije li se u financijski plan za ove projekte uključiti plaćanje školarine za doktoranda koji bi bio zaposlen u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

O: Školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) je prihvatljiv trošak. Opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova možete pronaći u dokumentu: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf


P: 1. Ako je znanstvena ustanova koja prijavljuje projekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, možemo li u istraživački tim uključiti kolege s Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu?

2. Kolege iz Finske uputili su nas da za *vanjske stakeholdere*, dakle partnere koji će se uključiti u projekt a ne dolaze iz akademskog sektora, planiramo bar dio financijskih sredstva za njihovo sudjelovanje u aktivnostima, osobito u CHANSE konferencijama koje predviđaju njihovo sudjelovanje. No, u uputama za prijavitelje iz Hrvatske ne nalazim takvu stavku. Molim Vas za potvrdu da uistinu nije moguce planirati sredstva za CP-ove (Cooperation Partners).

3. Moramo li prije formalne prijave HRZZ-u poslati neki dio dokumentacije, iskaz interesa i sl., ili je dovoljno poslati specificiranu dokumentaciju unutar 3 dana nakon prijave.

O1. Možete.

O2. Prihvatljivi su troškovi suradnika na projektu, ali ne i vanjskih stakeholdera, a sukladno uputama:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf

O3. Dokumentaciju je potrebno poslati u roku od 2 dana nakon pretprijave, odnosno pune prijave.


P: Ljubazno Vas molim kratko pojašnjenje što točno znači skraćeni prijedlog u kontekstu prijave projektnog prijedloga u vezi natječaja za “Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE”.

Postoji li propisana forma i upute za to?

O: To je outline proposal form, koji se nalazi na stranici Chanse: https://chanse.org/call-for-proposals/


P: 1. U dokumentima koje moram poslati Hrvatskoj zakladi (nakon prijave projekta u CHANSE sustav) traži se FP projektne prijave u Excel dokumentu. Pitanje je – govorimo li o CHANSE verziji Excel dokumenta?

2. Traži se i potpisano pismo namjere za suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja. Odnosi li se to na druge PIeve u konzorciju ili na nekog drugog?

O1. Da.

O2. Pismo namjere se traži da suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelja, ali ne za one članove tima koji iz drugih država koji se prijavljuju u svom nacionalnom timu.


P: 1. U tablici Cooperation Partners (Outline Proposal Form, page 4) se nalazi kategorija Source of funding. U projektnom konzorciju postoje različite interpretacije što se pod time misli pa Vas molim službeno tumačenje.

2. Mogu li osobe koje prijavljuju neki veći projekt  (npr. CHANSE,  projekt sa švicarskom Zakladom itd.) sudjelovati kao članovi tima u natječaju „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije“?

O1. Taj dio se odnosi na vanjske partnere gdje oni navode koji su njihovi izvori financiranja.

O2. Mogu ako zadovoljavaju uvjete koji su propisani za naše projekte, znanstvenik može biti na najviše dva projekta:

U uputama za transnacionalne projekte stoji sljedeće ograničenje:

“Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja. Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika odnosno voditelja i/ili suvoditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik odnosno suvoditelj na drugome ili kao suradnik odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona-2020-04, IP-Corona-2020-12 i TTP-2018-07. Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja (PZS), Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima (CSRP) i projektima na bilateralnim programima (IPS, IPCH).”


P: Je li prihvatljiv subcontracting – agencija za provedbu terenskog istraživanja u iznosu od cca 30.000 eura.

O: Očekuje se da istraživanje provodi istraživačka grupa. Takvo nešto nije prihvatljiv trošak.


14.4.2021.

P: Zanima me da li je moguće da se različiti znanstvenici iz iste institucije prijave kao PI na dvije različite prijave?

Ujedno, da li je moguće biti PI na jednoj prijavi, a suradnik u prijavi na drugoj?

O: Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Mogućnosti koje navodite su prihvatljive.


P: 1. U tekstu natječaja stoji za konzorcij – Composed of at least four Principal Investigators, i.e. partners, eligible to receive funding from the CHANSE Funding Organisations from four or more different countries participating in the call, znači li to da u Hrvatskoj mogu biti 2 PI-a? Pretpostavljam da, ako mogu, da onda konzorcij mora uključivati još najmanje 3 PI-a iz 3 zemlje koje sudjeluju u natječaju?

2. Ako je netko PI na projektnom prijedlogu na ovom natječaju, može li na nekom drugom projektnom prijedlogu sudjelovati kao team member?

O1. U hrvatskom dijelu tima može biti samo jedan PI, ostalo su suradnici. U timu trebaju sudjelovati barem četiri voditelja iz barem 4 različite zemlje.

O2. Može.


P: Molio bih Vas za dva pojašnjenja:

 1. 1. U natječaju je predviđeno da očekivani iznos financiranja po projektu bude oko 1,5 milijun eura (dakle, oko 375.000 Eura po partneru). No u dokumentu Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje stoji da je maksimalni iznos po CHANSE projektu 100.000 eura. Možete li ukratko pojasniti ovo? Ako bi projekt bio prihvaćen, znači li to da smo mi osuđeni na gotovo četiri puta manji iznos financiranja od ostalih partnera (iz Švedske, Norveške i UK)?
 2. 2. Zasad planirani voditelj (principal investigator) hrvatskog partnera u ovom CHANSE projektu sam ja. Također sam predviđen kao suradnik na jednom IP-CORONA-2020-12 projektu za koji se još ne znaju rezultati vrednovanja. Zanima me da li me ova dva angažmana sprječavaju da sudjelujem (kao voditelj ili kao suradnik) u prijavi još jednog HRZZ-ova IP projekta u sljedećem natječajnom ciklusu.

O1. Očekivani iznos po projektu nije 1,500.000,00, to je preporučeni najveći iznos po projektu, s minimalno 4 partnera. Svaka država ima svoje uvjete financiranja.

O2. Prilikom prijave na IP projekt na sljedećem natječajnom ciklusu morat ćete provjeriti uvjete prihvatljvosti.


P: 1) Koliki je maksimalni broj stakeholdera po zemlji sudionici u projektnom prijedlogu?

2) Trebaju li osobe koje imaju savjetničku funkciju na projektu uz pismo namjere poslati i svoj životopis?

3) Prilikom prijave projekta da li pismima namjere (i eventualno životopisi) savjetnika stavljaju pod Cooperation partners (CHANSE Outline Proposal Form str. 4)

O1. Ne postoji ograničenje u broju stakeholdera za hrvatski time, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama. Za druge zemlje potrebno je provjeriti s nacionalnim organizacijama.

O2. Suradnici trebaju podnijeti pismo namjere, ali ne i životopis.

O3. Pisma namjere dostavljate Zakladi nakon prijave.


P: Naše dvije znanstvenice bit će dio projektnog tima koji će se javiti na natječaj CHANSE, jedna od njih je angažirana već na dva projekta koje financira HRZZ i to na Uspostavnom projektu s 30% radnog vremena i na Istraživačkom s 40% radnog vremena, dok je druga na samo na Istraživačkom s 50% radnog vremena.
Postoje li za njih sad ograničenja u sudjelovanju na pozivu CHANSE, s obzirom na to da HRZZ ima pravilo o maksimalnom sudjelovanju znanstvenika na dva projekta koje financira Zaklada?

O:  Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika, odnosno voditelja i/ili su-voditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik, odnosno su-voditelj, na drugome ili kao suradnik, odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona- 2020-04, IP Corona-2020-12 i TTP.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja, Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima i projektima na bilateralnim programima.

Očekivan početak projekata je rujan–listopad 2022.

Znanstvenica koja radi samo na jednom projektu može se prijaviti.

Znanstvenica koja radi na dva projekta može se javiti samo ako jedan od ta dva projekta završava do rujna-listopada 2022. godine.


P: Surađujemo s kolegom iz Slovenije. Da li formalno postoji mogućnost da se kolega iz Slovenije “zaposli” na našem sveučilištu za vrijeme trajanja projekta u zakonski dopuštenom okviru? Na 0.8 radnog vremena? Vidite li uopće mogućnost angažmana post-doc kolega iz Europe?

Može li kolega iz Slovenije biti PI (Principal Investigator) u hrvatskom timu, i kakvi su u tom slučaju kriteriji (potrebne referencije, dokazi)?

O: Na projekt se može zaposliti isključivo poslijedoktorand i to osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.  Više o uvjetima zapošljavanja na HRZZ projekte možete pronaći na:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2020/04/Upute_Zapo%C5%A1ljavanje-mladih-istra%C5%BEiva%C4%8Da-na-HRZZ-projekte_FINAL.pdf

Uvjet za voditelja projekta na HRZZ projektima je trajno zaposlenje na hrvatskoj znanstvenoj organizaciji.


P: Molim Vas za objašnjenje sljedećih stavki iz dokumenta National Eligibility Requirements
(https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements-updated-26032021.pdf):

 1. 1. Research costs – na što se odnosi ova stavka?
 2. 2. Personnel costs (post-docs only) – ovo znači da je moguće zaposliti postdoktoranda i to je sve što je dozvoljeno?

Naime, mi trenutačno nemamo kandidata za postdoc koji bi ispunjavao uvjete rada na projektu koji se prijavljuje i sve projektne zadatke će izvršavati isključivo tim istraživača s Filozofskog fakulteta. Projekt bismo stoga prijavljivali samo ako su stavkom (1) ili (2) obuhvaćeni dodaci na plaću voditelju projekta i suradnika ili naknade voditelju projekta i suradnicima, kao što je inače običaj kod Obzor i sličnih EU projekata.

O: Na našim web stranicama objavljen je dokument koji definira koji su sve troškovi prihvatljivi za pojedine kategorije: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf.

Moguće je zaposliti samo poslijedoktoranda. Nisu prihvatljivi troškovi dodataka na plaću.


29. 3. 2021.

P: Postoji li ograničenje broja različitih prijava na CHANSE natječaj koje dolaze s iste institucije (fakulteta)? Naime, osim prijave u kojoj ću ja sudjelovati, jedna kolegica također planira prijaviti svoj konzorcij pa bi me zanimalo možemo li se paralelno i neovisno jedan o drugome prijaviti na natječaj? Ili možda postoje kvote po institucijama uslijed ograničenih raspoloživih sredstava samog natječaja?

O: Ne postoji ograničenje broja prijava s iste institucije, ali jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.


P: 1. Što točno znači uloga Principal Investigatora, je li on voditelj projekta naše sastavnice ili se smatra samo suradnikom na tuđem projektu?

2. Mora li nužno tim uključivati i postdoktoranda?

3. Koliko članova može imati naš tim i imaju i eventualni drugi članovi tima pravo na honorar, kao što smo čuli od potencijalnog stranog partnera, ili im se priznaju samo troškovi?

O1: U slučaju hrvatskih prijavitelja, PI je voditelj hrvatskog dijela projekta. Ako vodi cijeli konzorcij , onda je PL (Project Leader)

O2: Ne mora.

O3: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju. Suradnici nemaju pravo na honorar. Više o prihvatljivim troškovima možete pronaći na stranicama 6-11 Uputa za transnacionalne projekte.


P: Što znači uvjet: There may be more than one PI from one country, but there can only be one PI per university or research institution, što znači ovaj uvjet za Hrvatsku- je li moguće da će biti samo jedan projekt sa Zagrebačkog Sveučilišta- to nam se čini jako jako izazovan kriterij.

O: U nekim državama može biti više voditelja projekata (PI), u kojem slučaju je samo jedan PI sa jedne institucije, a drugi PI na drugoj instituciji (u istoj državi). U hrvatskom timu može biti samo jedan voditelj hrvatskog dijela projekta, ostalo su suradnici.


P: 1. S obzirom da su dozvoljeni troškovi zapošljavanja poslijedoktoranda zanima me da li se u financijski plan navodi unaprijed poznata osoba imenom i prezimenom ili se provodi otvoreni javni natječaj u slučaju da projekt bude pozitivno vrednovan?

2. U prihvatljivim troškovima osoblja nalazi se samo informacija o prihvatljivosti troškova školarine za dokoranda. Znači li to da se, u slučaju pozitivno vrednovanog projektnog prijedloga, mogu naknadno javiti na redovite natječaje za doktorande koje provodi HRZZ i iz kojeg bi se onda financirali troškovi plaće potencijalnog doktoranda?

3. Ako sam dobro shvatio upute za prijavitelje, Izjavu o statusu PDV-a te Izjavu o izbjegavanju dvostrukog financiranja nije potrebno slati prilikom prijave natječaja već samo prilikom godišnjeg financijskog izvještavanja projekata kojima je odobreno financiranje?

O1: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2: Možete.

O3: Da.


P: Trenutačno sam voditelj HRZZ istraživačkog projekta koji završava u prosincu 2022., istovremeno sam suradnik na drugom HRZZ istraživačkom projektu koji završava u listopadu 2022. Međutim, moj ključni angažman na ovom drugom projektu završava nekoliko mjeseci ranije. Dakle, moje pitanje HRZZ-u je mogu li se prijaviti na Chanse natječaj ako HRZZ-u priložim izjavu voditeljice projekta na kojem sam suradnik da moj angažman na drugom projektu završava u kolovozu 2022.?

O: Možete se prijaviti na natječaj. Svakako je potrebno priložiti izjavu voditeljice projekta.


P: Da li uz sredstva koja osigurava HRZZ naš tim može povući dodatna sredstva iz CHANSE fonda od 36 milijuna eura? Ako ne može, zbog čega ne može i tko može (informacija koja nam je važna zbog izbora partnera).

O: Hrvatskim istraživačima na raspolaganju je iznos do 100.00 EUR po projektu. Prijavitelji ne mogu povući dodatna sredstva za projekt, osim nacionalnih sredstava.

Iznos do 1500 000 EUR proračuna projekta „pune“ istraživači sredstvima koja im je predvidjela nacionalna agencija.

Svaka agencija osigurava sredstva za prijavitelje iz svoje nadležnosti. Na stranici 15. Teksta natječaja (Call Announcement) navedeni su iznosi koje dodjeljuje svaka agencija svojim istraživačima a u uvjetima svake agencije može i ne mora biti navedeno koji je najviši iznos kojim financiraju svoje partnere.

EU sredstva koriste se prilikom odabira projekata za financiranje, tako da se tim sredstvima dodatno financiraju projekti kako bi se u konačnici financiralo više projekata, ali to nisu sredstva koja „povlače“ sami istraživači.


19. 3. 2021.

P: Postoji li mogućnost da hrvatski istraživački tim prijavi/angažira – na mjestu savjetnice/konzultantice – osobu iz inozemstva?

O: Da, možete prijaviti. Uloga konzultanata je isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti, te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis

Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu.

Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: S obzirom da je u cijeloj grupi samo jedna osoba muškog spola, zanima nas je li zbog rodne ravnoteže na kojoj se inzistira nužno “poraditi” na rodnoj strukturi uključenih osoba?

O: U slučaju podjednakog broja bodova nakon vrednovanja, primijenit će se sljedeći selekcijski kriteriji:

1) Ako je moguće, svaka organizacija će financirati barem jedan projekt;

2) financirat će se projekti iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Luksembourg, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija


P: 1. Maksimalni iznos koji mogu tražiti kao partner iz Hrvatske je 100 000 EURA? Podrazumijeva li to cjelokupni iznos ili pak onaj koji će pokriti Zaklada, a ostatak bi trebalo se pokriti iz EU sredstava. Zbunjuje me taj dio u dokumentaciji koji se odnosi na “financiran od strane HrZZ-a”.

2. Cjelokupno praćenje projekta i administracijski zahtijevi bit će isti kao kod projekata UIP ili IP?

3. Kod troškova, može li se pod opremom pravdati i računalo za PI-a?

4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada, ali ne i doktoranda? Vrijedi li i za te poslijedoktorande ograničenje od 10 godina znanstvenog rada?

5. Pod troškove istraživanja može li se staviti unajmljivanje agencije koja bi provela anketno istraživanje?

6. Overhead institucijski troškovi su 5%? Računaju li se oni automatskim procesom od cjelokupnog iznosa, ili se pak moraju pravdati putem računa ili sličnoga?

O1. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu tražiti je 100 000.

O2. Praćenje projekta i administracijski zahtjevi definirani su natječajem. Koordinatori projekta trebat će podnijeti srednjoročno izvješće i konačno izvješće. HRZZ zadržava pravo da utvrdi posebnu dinamiku podnošenja znanstvenih izvješća za hrvatskog partnera, što će biti definirano u Ugovoru o dodjeli sredstava.

O3. Nabava osnovne informatičke opreme nije dozvoljena. Na stranici 6. Uputa za hrvatske prijavitelje za ERA-NET projekte možete pronaći popis prihvatljivih troškova.

O4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.

O5. Ne.

O6. Overhead troškovi su prihvatljivi jedino ako su dobro obrazloženi i moraju se pravdati računom

 

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.


Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata
koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije


Datum raspisivanja natječaja: 
11. siječnja 2021.
Rok za prijavu: 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET) – zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa Švicarskim partnerom
Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.
Trajanje financiranja projekta: 
do 4 godine
Rezultati natječaja očekuju se krajem rujna 2021. godine.
Okvirni početak projekta: najranije studeni 2021. godine

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Edit

29. 3. 2021.

P: Zanima me informacija vezana za obrazac ‘Potpora organizacije’. Svjesni smo da kao prijavitelji s hrvatske strane moramo imati potpisan dokument od čelnika organizacije, međutim zanima nas moraju li i ostali partneri (s hrvatske strane) imati potpisan taj dokument od svojih čelnika ili je dovoljno samo pismo namjere u slobodnoj formi?

O: Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta (pismo namjere) iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove i suradnik.


P: 1) O maksimalnom iznosu financiranja, iz teksta natječaja:

“Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.”

Znači li to da u navedenim uvjetima (veća grupa) se može tražiti i više od 1.500.000,00 kuna?

2) Nabava opreme: Treba li se uz prijavu priložiti ponude za opremu čija se nabava predlaže?

U dokumentu “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini” u fusnoti na str. 13 čitam: “… za nabavu nove opreme, nadogradnju postojeće opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.”

Da li se to odnosi i na ovaj natječaj? Trebaju li se u tom slučaju ponude priložiti prijavi?

O1: Najveći mogući iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

O2: Ponude je potrebno dostaviti prilikom ugovaranja.


22.3.2021.

P: Može li doktorand na istraživačkom HRZZ projektu sudjelovati kao suradnik na IPCH projektu?

O: Ako se radi o doktorandu koji se financira preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, moguće ga je uključiti na neki drugi projekt pod uvjetom da istraživanje i sudjelovanje na tom drugom projektu ne utječe negativno na provedbu ugovorenog Plana razvoja karijere doktoranda.


P: U opisu je navedeno „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima”. Nas zanima na što se točno odnosi oznaka iz financijskog plana? Misli li se na potkategoriju npr. (Materijal) ili stavku npr. (1.2. Usluga)? S obzirom da je navedeno kako moramo obrazložiti i povezati tražena sredstva, a imamo ograničenje od 4000 znakova, zanima nas možemo li dodatna pojašnjenja za koja mi smatramo da su potrebna, dostavimo u nekoj vrsti priloga?

O: Trebate navesti oznaku stavke. Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje od 4000 znakova se odnosi samo na taj dio radnog plana.


P: 1. U projektnom pozivu postoji mogućnost zapošljavanja jednog poslijedoktoranda na puno radno vrijeme, pa Vas u vezi toga ljubazno molim odgovor na pitanje je li već u samom tekstu prijave potrebno naznačiti osobu imenom i prezimenom (te ju administrativno voditi kao i ostale suradnike na projektu, tj., pribaviti pismo namjere i sl.) ili je dovoljno u prijavi naznačiti da se planira zaposliti poslijedoktorand na puno radno vrijeme na projektu, no bez posebnih specifikacija (osim u Financijskome planu u smislu predviđanja dijela budžeta za plaću poslijedoktoranda), te po eventualnom odobrenju sredstava za projekt pristupiti zapošljavanju osobe na predviđeno radno mjesto?

2. Imam problem prilikom pokušaja dodavanja suradnika na projekt u EPP sustavu

3. Ukoliko je osoba koja na projektu sudjeluje kao suradnik u mirovini, je li dovoljno da njezino pismo namjere bude potpisano samo od strane te osobe, a bez eventualnih potpisa voditelja ustanove na kojoj je prethodno radila?

O1. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2. Korisnici se dodaju na projekt, kao suradnici na kartici A2, preko ID-a korisnika, a ne OIB-a.

O3. Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje potpisuju sami.


P: Gdje mogu naći detaljne upute o formatu i potrebnim informacijama u ova dva dokumenta: Životopis s opisom znanstvenih i  Rezultati istraživanja u zadnjih pet godina –pdf dokument koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu. Treba li njih imati od Hrvata samo za voditelja ili sve članove tima?

O: upute možete pronaći na SNSF stranici: http://www.snf.ch/en/funding/documents-downloads/Pages/guidelines-cv-research-output-list.aspx

Podatke unosite u elektronički sustav SNSF-a za prijavu projekata, a ulaz Vam treba omogućiti švicarski partner.


P: Ja nemam ljudi u timu koji ne rade na IRB-u.
Da li će sustav prihvatiti da ne uploadam nijedno “Pismo namjere”, budući da su oba potrebna samo za članove tima koji NISU zaposleni na IRB-u a ja nemam takvih? Hoće li mi htjeti zaključati prijavu bez tog dokumenta?

O: Ako nemate suradnika s drugih institucija, ne trebate podnositi pismo namjere.


P: Gdje se nalazi formular za unos opisa projekta (u prethodnom pozivu poznat kao ANNEX 1)?

O: Projekt prijavljujete sa Švicarskim partnerom, direktno u SNSF.


P: 1. Projekt je interdisciplinaran između fizike i elektrotehnike. Treba mi tehničar koji bi radio najmanje 2 godine. Osoba mora biti vješta u kompjuterskom programiranju, programiranju rekonfigurabilnih čipova (FPGA) i low-level sučeljima koja softverski povezuju uređaje i kompjuter (tzv driveri) i mora znati projektirati tiskane pločice te ih dati na izradu SME kompanijama u Hrvatskoj i EU.

2. Ima li ovaj projekt overhead, novac iz kojeg bi Ruđer mogao kupiti ono što je u projektu neprihvatljivo? Naime kako Ruđer nema vlastitu tiskaru novaca ili nije jasno otkuda bi pokrio te troškove, a i zašto bi?

Projekt treba pokrivati sve što je potrebno da se provede. To, čini mi se HRZZ nikako ne shvaća. Samo da znate u USA je overhead 51.5% dakle ako biste dali Ruđeru 20% koliko daju EU Horizont projekti, ne bi bila tragedija.

O1. Plaća tehničara nije prihvatljiv trošak.

O2. Posredni troškovi prihvatljivi su u najvišem iznosu od 5 % ukupnog  iznosa traženih sredstava, samo ako su izravno povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj  kategoriji prihvatljivih troškova te za njih postoji valjano obrazloženje i specifikacija trošenja.


12. 3. 2021.

P: Kako izgleda struktura osoblja s hrvatske strane? Čije plaće onda mogu biti pokrivene u prihvatljivim troškovima projekta?

O: Na projektu s hrvatske strane možete zaposliti samo poslijedoktorande.

Na projektu mogu biti angažirani voditelj projekta i suradnici, ali se u sklopu proračuna projekta može osigurati plaća samo za poslijedoktoranda.


P: Može li projektom biti pokriven trošak doktorata za suradnika? 

O: Može.


P: 1. Postoje li uvjeti za primatelja školarine? Mora li biti zaposlenik fakulteta, u slučaju da fakultet prijavljuje?Ili može li to biti osoba koja već pohađa doktorski studij tog fakulteta, a radi negdje drugdje?

2. Također koji su uvjeti za suradnike na projektu?

O1: Nema posebnih uvjeta za doktorande kojima se plaća školarina. Prihvatljivo je pokriti trošak školarine za suradnika zaposlenog na instituciji ukoliko postoji odluka ili je pravilo institucije da se naplaćuju školarine zaposlenicima matične institucije.

O2: Prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika/ članovi istraživačke grupe te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu.


P: 1. Koliko bi bilo idealno osoba na projektu predložiti s hrvatske strane?

2. Da li sudionici projekta mogu biti samo osobe iz Hrvatske i Švicarske, ili se eventualno ako je važan za neku problematiku može planirati i nekoga iz neke „treće zemlje“, npr. konkretno u našem slučaju iz Njemačke ili iz Slovenije?

O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasan angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju.

O2: Suradnici mogu biti i iz drugih država. Osim suradnika, na ovom natječaju, pošto je vodeća agencija SNSF, možete prijaviti i trilateralni projekt sa partnerima i iz navedenih zemalja.


P: Molio bih vas pojašnjenje vezano za natječaj za Švicarsko-hrvatske bilateralne projekte: da li se iznos od 1.500.000,00 kn odnosi samo na hrvatski dio projekta, a partneri iz Švicarske odvojeno potražuju sredstva za svoj dio projekta?

O: To je najveći mogući iznos koji se može tražiti za hrvatski dio projekta. Švicarski partneri svoj dio potražuju od SNSF-a, hrvatski od HRZZ-a.


P: Treba li CV i output švicarskog partnera dostaviti na hrvatskom i na engleskom jeziku ili može samo na engleskom?

O: Vaš životopis i Vaše rezultate istraživanja koje podnosite u SNSF sustav podnosite na engleskom i onda taj isti dokument trebate podnijeti u naš EPP sustav samo na engleskom.


9.3.2021.

P: 1. Da li je uvjet za prijavu na ovaj natječaj da imam neki tekući znanstveni ili europski projekt. Ili nije uvjet?

2. Da li, ako nije uvjet, mogu potražiti prijavu s nekog Instituta ili isključivo mora biti s fakulteta ?

O: Prihvatljivi prijavitelji su (sukladno uvjetima natječaja objavljenim na stranicama HRZZ):

 • aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača
 • znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u u kojoj je zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.
 • Redoviti član HAZU.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: Molim Vas da mi potvrdite da li ja kao voditelj HRZZ projekta s natječaja IP-2018-01 mogu biti hrvatski prijavitelj za „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti – IPCH-2021-04”? Projekt završava u listopadu 2022.

O: Ukoliko ste voditelj na samo jednom projektu, a niste suradnik na još jednom, možete se prijaviti na natječaj.


P: Voditelj sam UIP projekta  koji traje do 2023 godine. Zanima me da li me HRZZ smatra voditeljem ili suvoditeljem na potencijalnoj prijavi projekta IPCH-2021-04? Da li će me se odstraniti iz evaluacije ukoliko prijavim projekt s kolegama iz Švicarske?

O: Temeljem uvjeta natječaja vaša prijava se smatra prijavom na bilateralni program.

Ukoliko se odlučite na prijavu, između UIP projekta koji trenutno vodite i projekta koji planirate prijaviti ne bi smjelo biti značajnijih preklapanja.


P: Zanima me da li ja moram naći partnera u Švicarskoj s kojim ću surađivati na projektu ili je to riješeno na drugi način? Da li ja sam sudjelujem na projektu ili mogu biti uključene i moje kolege? 

O: Kako biste se mogli prijaviti na bilateralni natječaj HRZZ-a i SNSF-a, trebate pripremiti i prijaviti zajednički projekt sa partnerom u Švicarskoj.

Na navedenom projektu možete imati i suradnike.


P: Što se tiče Cro-Swiss natječaja, mogu li ja biti voditelj hrvatske strane, s obzirom na kvotu postotka radnog vremena koju sam utrošio kao voditelj Cro-Slo projekta?

O: Kao voditelj Cro-Slo projekta možete se prijaviti na Swiss-Cro natječaj.


P: Molim vas informaciju da li prijavom na natječaj Swiss National Science Foundation i Hrzz mene smatrate voditeljem i su-voditeljem znanstvenog projekta?

O: Prijavom na natječaj smatrate se voditeljem bilateralnog projekta, odnosno su-voditeljem.


P: Imam par pitanja u vezi Hrvatsko-švicarskih projekata:

1. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta?

2. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta i suradnik na drugom HRZZ IP projektu?

3. Smije li se poslijedoktorand koji je trenutno zaposlen na tom HRZZ IP projektu zaposliti na IPCH projektu nakon završetka IP projekta? On će na IP projektu ukupno raditi oko 3 godine. Može li onda još npr. godinu dana biti zaposlen na IPCH projektu (ako je npr. maximum 4 godine)? Može li duže od toga?

4. Smiju li doktorandi sudjelovati na 2 projekta paralelno (IP i IPCH)?

5. Kada bi se otprilike mogao očekivati sljedeći IPCH natječaj?

O1: Da.

O2: Ne, osim ako jedan od projekata ne završava 20. rujna 2021. godine.

O3: Poslijedoktorand koji je bio zaposlen na IP projektu 3 godine može biti zaposlen na još jednom HRZZ projektu do najviše godinu dana.

O4: Ne.

O5: Prijava bilateralnog projekta može se podnositi na natječaj SNSF-a svake godine s rokom 1.4  te 1.10. (s dokumentacijom za HRZZ 2. 4, odnosno 2.4), te na naš IP natječaj koji je ove godine planiran početkom ljeta.


P: Imam par pitanja vezana uz otvoreni call IPCH-2021-04:

1. Da li članovi istraživačkog tima mogu biti i iz drugih zemalja, ne samo Švicarske i Hrvatske? Pošto to sad spada pod Weave program

2. Naš kolaborator iz Švicarske nas je obavijestio da će biti još jedan call u 10. mjesecu. Da li će biti isti ovakav bilateralni call ili će biti nekakav drugi s mogućnošću sudjelovanja i istraživača iz Hrvatske?

3. Da li se iznos predviđen za financiranje projekta u tekstu natječaja odnosi samo na novce predviđene samo za Hrvatsku stranu ili je to sveukupni iznos projekta kojeg svi moramo dijeliti?

O1: Vi prijavljujete projekt s hrvatskim timom, a prijavljujete ga zajedno sa švicarskim voditeljem projekta. Weave je inicijativa koja omoguće bilateralne projekte na način da je jedna agencija ona kojoj se projekt prijavljuje i koja ga vrednuje, a druga prihvaća rezultate vrednovanja. Svaka agencija financira istraživače koji spada po njenu ingerenciju. Projekti se prijavljuju na natječaj jedne agencije.

O2: Možete se prijaviti sada, s rokom 1.4 te s rokom 1.10 na SNSF natječaj, na kojem proceduru vrednovanja provodi SNSF, ili se možete prijaviti s istim voditeljem iz Švicarske na natječaj IP koji je planiran početkom ljeta.

O3: Hrvatske istraživače financira HRZZ, to znači da je u  dijelu teksta natječaja koji se odnosi na hrvatsku stranu previđeno financiranje hrvatskih istraživača.

Postoji dodatna mogućnost da se na SNSF natječaj jave i kolaboratori iz drugih država, a koje imaju bilateralne ugovore sa SNSF-om (a nemaju sa HRZZ), na način da to budu trilateralni projekti, ali takve slučajeve treba prethodno provjeriti prije s agencijama jer nisu sve agencije još odobrile takve vrste trialteralnih projekata.


P: Trenutno sam voditelj odobrenog IP projekta koji traje do 2025. i suradnik na projektu koji završava 31.03.2021. Prema mome shvaćanju mogao bih se prijaviti na natječaj za Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)?

O: Možete se prijaviti.


P: Vezano za financiranje projekta na natječaju IPCH-2021-04, zanima me da li se iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna odnosi na financiranje obje strane bilateralnog projekta (Švicarska i Hrvatska) ili samo na instituciju u Hrvatskoj?

O: Iznos sredstava odnosi se na financiranje hrvatske strane. SNSF je na ovom natječaju Lead Agency (vodeća agencija), što znači da provodi vrednovanje projekata, dok na kraju svaki partner ugovara sredstva sa svojom agencijom.


P: Voditelj sam projekta izobrazbe doktoranda koji financira HRZZ. Projekt na kojem radi doktorand financira EK. Mogu li se prijaviti na natječaj SNSF i HRZZ-a kao prijavitelj iz RH, dok bi kolega iz Švicarske bio Lead?

Imam drugo pitanje za SNSF-HRZZ prijavu oko financijskog plana: da li planirane ukupne financijske troškove projekta prijavljujemo SNSF-u ili dio planiranih troškova projekta, a onda zasebno prijavljujemo financijski plan HRZZ-u (npr. školarina i plaća novog doktoranda, troškovi sudjelovanja na konferencijama, …)?

Nadalje, ako u prijavi HRZZ-u financijski plan uključuje trošak izobrazbe novog doktoranda, onda ta osoba mora doktorat završavati u RH, ne u nekoj drugoj zemlji?

O: Vaš projekt izobrazbe doktoranda ne računa se u dvije prihvatljive uloge, tako da jeste prihvatljiv prijavitelj. SNSF-u prijavljujete iznos koji potražujete od HRZZ-a, a prilikom prijave projekta svakako prijavljujete razrađeni financijski plan HRZZ-u.

Budući da se doktorandi zapošljavaju na instituciju mentora (u ovom slučaju voditelja projekta) očekuje se da će doktorand veći dio svog rada i istraživanja provesti na ustanovi na kojoj je zaposlen, budući da Zaklada toj ustanovi isplaćuje sredstva za plaću.

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

 

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2021. godine
Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: jesen 2021. godine

 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

 

Prijavna dokumentacija

Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C – Potpora Organizacije


PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA

NACRT UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

 

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljivani na mrežnim stranicama Zaklade dva puta tjedno.

Edit

9.2.2021.

P: Kod Potvrde o suglasnosti voditelja projekta, potpis čelnika Organizacije u kojoj se projekt provodi se kod H2020 projekta odnosi na čelnika Organizacije iz koje dolazi voditelj konzorcija ili čelnik Organizacije čiji se mentor (koji je ujedno suradnik na H2020 projektu) prijavljuje na natječaj?

O: Potpis čelnika Organizacije odnosi se na čelnika one Organizacije u kojoj je zaposlen kandidat za mentora te koji se prijavljuje na natječaj.


P:
Molio bih odgovor na sljedeće pitanje. Smije li se obrisati iz obrazaca A objašnjenja koja se nalaze u zagradi ili je potrebno ostaviti onako kako je u originalu? Pitam zbog toga što je obrazac limitiran na 7 stranica, a kada se to obriše dobije se još dosta prostora za upisivanje. U drugim natječajima koje provodi HRZZ takva objašnjenja se nisu smjela obrisati.

O: Zadanu formu obrasca A nemojte mijenjati odnosno nemojte obrisati obrazloženja iz zagrada.


P: Postoji mnogo znanstvenih organizacija i strukovnih udruga koje doktorandima i mladim znanstvenicima nude stipendije za kraće boravke na inozemnim znanstveno-istraživačkim institucijama, uglavnom u svrhu usavršavanja u eksperimentalnim metodama.

 Zanima me na koji način to uključiti u plan razvoja karijere, s obzirom da za tu aktivnost (usavršavanje na inozemnoj instituciji) ne postoji već osigurano financiranje?

 Je li u tom slučaju bolje u plan kao aktivnost navesti samo prijavu za stipendiju?

O: Prilikom sastavljanja prijave pokušajte biti što konkretniji u razradi aktivnosti koje će doktorand odrađivati. Svaki kandidat svoju prijavu razrađuje na način kako on smatra da je najbolje, a vrednovatelji su ti koji će procijeniti i dati ocjenu konačnog plana.


5.2.2021.

P: Mentor je zaposlen na Sveučilišnom Odjelu. Da li potporu organizacije može potpisati Pročelnik Odjela ili to mora biti rektor Sveučilišta ?

O: Potporu organizacije potpisuje rektor Sveučilišta.


P: Ukoliko ne postoji mrežna stranica EU projekta, odnosno nalazi se na web-podstranici institucije, možemo li staviti link na nju? Kod prijave projekta i u uputama, malo je drugačija ERC klasifikacija, pa nas zanima jeli to u redu onda ovako?

U uputama stoji: LS9 Applied life Sciences and Non-Medical Biotechnology

LS9_5 Agriculture related to crop production, soil biology and cultivation, applied plant Biology

Dok  u prijavi to izgleda ovako Life sciences, LS9 Applied life Sciences, Biotechnology…

te pod LS9-4 Applied life sciences (including crop production, plant breeding….

O: Stavite poveznicu iz koja vodi do informacija o projektu. ERC klasifikaciju sustav automatski povlači tako da je u redu.


P: Voditeljica sam hrvatskog dijela HRZZ projekta sa Slovenijom i planiram se prijaviti na Vaš natječaj za mlade istraživače (doktorande).

Imam upit o trajanju financiranja jer je bilateralni projekt u trajanju od 2020.-2023. a početak rada mogućeg kandidata jesen 2021. te me zanima da li da aktivnosti oko rada doktoranda u obrascu B trebam popuniti za četiri godine ili kraće? Dok traje projekt?

Mogu li pretpostaviti i računati da će biti osigurana plaća kroz 4 godine neovisno o trajanju projekta te onda aktivnosti navedem i za 4. godinu rada doktoranda?

O: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.


P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera, odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja zastupa projekt iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj?

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta moraju potpisati voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ukoliko je riječ o međunarodnom projektu s više partnera (Obzor 2020), odnosi li se to na ukupnog voditelja projekta (koji u našem slučaju nije iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj) ili potvrdu može potpisati osoba koja je voditelj tima iz Organizacije koja se prijavljuje na natječaj? Ovo nam je jako važno znati kako bismo na vrijeme mogli osigurati sve potrebne potpise pa Vas stoga molim za odgovor

O: Potrebno je priložiti Potvrdu o suglasnosti voditelja konzorcija H2020 projekta. Ako nije moguće doći do potpisa možete priložiti i potvrdu iz elektroničke pošte no u tom slučaju neka potvrdu svakako potiše voditelj tima unutar Vaše Organizacije.


P:
Htjela bi vas pitati da li trebam imati letter of intent ako je planirano da student koji bi radio na Medicinskom fakultetu mora ići na FER (Fakultet elektrotehnike i računarstva)  nauči raditi s određenim softverom. Ako trebam letter of intent od FER-a, kako on mora izgledati? Tipa da li u njemu može pisati da se oni slažu da student dođe i nauči raditi u tom softveru ili mora točno sve pisati kada, tko, koliko dugo….?

O: U prijavi (Obrazac A) je potrebno objasniti potrebu za usavršavanjem na drugoj instituciji odnosno povezanost takvog usavršavanja s istraživačkim radom doktoranda i doktorskog studija.


P: Kada se očekuju rezultati natječaja DOK-2021-02 i odobravanje zapošljavanja doktoranda?

O: Rezultate natječaja Zaklada će objaviti prije ljeta a nakon toga Organizacije kojima će biti odobreno zapošljavanje doktoranda raspisuju javne natječaje za izbor kandidata.


P: Na 1. stranici Obrasca A – trebamo li pod “Organizacija/e na kojoj se projekt provodi” unijeti samo organizaciju u kojoj će doktorand biti zaposlen ili i organizacije na kojima će biti usavršavanje?

O: U navedenu rubriku se navodi Organizacija koja je nositelj istraživačkog projekta mentora.


2: Trebamo li u Obrascu A, odjeljak c) Plan razvoja karijere doktoranda, navoditi hoće li doktorand odabrati tzv. skandinavski oblik doktorskog rada ili “standardni” oblik? I može li se tijekom doktorskog studija promijeniti ta odluka?

O: Prijavu je potrebno što preciznije pisati tako da vrednovatelji imaju dostupne informacije na temelju kojih će izvršiti vrednovanje prijave. Odabir doktorskog studija je jedan od kriterija ocjenjivanja tako da je svakako potrebno obrazložiti izbor i model studija.


2.2.2021.

P: U obrascu A, odjeljak d,  piše da navedemo plan pokrića troškova pa možete li pojasniti što se pod tim traži. Naime, izvor financiranja za sve troškove doktoranda u mom slučaju je odobreni HRZZ projekt i njega ću navesti pod izvor financiranja za sve troškove. Treba li još nešto?

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija, usavršavanja, istraživanja i ostale troškove.

Dakle, unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.


P:
Da li u Obrascu A, odjeljku d (financijski plan) treba tražene podatke “Navesti strukturu troškova i izvora financiranja i plan pokrića troškova” navesti u danoj tablici ili ih treba opisno obrazložiti u obliku teksta iza tablice?

O: Troškovi financiranja se navode se u tablici no ako smatrate da je potrebno dodatno pojašnjenje, možete i u obliku teksta dodatno objasniti.


P:
Je li u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” konačno moguće zaposliti kandidata koji je u statusu doktoranda već prijavljen, ali ne i zaposlen na projektu i kojemu se iz sredstava zaklade plaća dio školarine doktorskog studija?

Naime, voditeljica sam istraživačkog projekta, na kojemu je prijavljen doktorand koji je upisan na doktorski studij i radi na disertaciji u okviru projekta pod mojim mentorstvom. Doktorski studij je dijelom platio sam, a dio će biti plaćen iz sredstava projekta kroz prve dvije godine. Može li se takav kandidat prijaviti, odnosno biti izabran na natječaju kojeg bismo raspisali u okviru navedenog projekta razvoja karijera mladih istraživača?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Također, natječaj za zapošljavanje doktoranda mora biti javno raspisan te u izvješću natječajnog povjerenstva, koje se dostavlja Zakladi za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje, mora biti jasno navedeno zašto je odabran predloženi kandidat.


P:
Poštovani, mogu li se na Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti, zaposliti doktorandi koji su već upisani na doktorski studij i/ili neki od njih i u postupku prijave i obrane teme doktorskog rada?

O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija.


P: Prilikom prijave projekta u EPP sustavu se traži link na projekt. S obzirom da je moj projekt tek počeo da li se u rubriku može navesti “u izradi” ili web stranica mora biti gotova prije nego se prijavi projekt?

O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutačno u izradi.


P: Tema HrZZ projekta na kojem se natječemo za zapošljavanje doktoranda putem DOK-2021-02 nalazi se na međi dva polja, fizike i kemije. Zanima me da li je moguće pri odabiru doktorskog studija u projektnoj prijavi NE specificirati da li će doktorski studij biti 1) polje kemija, smjer fizikalna kemija ili 2) polje fizika, smjer atomska, molekulska i optička fizika, te da li se time umanjuje vjerojatnost financiranja studija? U tekstu bih obrazložio podobnost i jednog i drugog studija, a time ostvarujemo prednost zbog mogućnosti odabira najboljeg kandidata s dva studija (kemije i fizike
).

O: Budući da se izbor doktorskog studija vrednuje svako je potrebno navesti na koji doktorski studij se planira upisati doktorski kandidat. Međutim, ako se istraživanje nalazi između dva polja možete navesti dva doktorska studija uz obrazloženje.


P: S
uradnik sam na znanstvenom projekt EU Obzor 2020 uz koji bi trebao biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Imam potporu i potvrdu o suglasnosti voditelja projekta za prijavu na ovaj natječaj. Ja sam voditelj jednog Radnog paketa i voditelj tima, a koordinator je XY University. Projekt traje 4 godine i startat će 1. travnja 2021. Prošao je sve razine vrednovanja i odobren je od strane Europske komisije. Planirano potpisivanje ugovora o financiranju je kroz idućih nekoliko tjedana, očekivanje je da to bude 16.veljače, no možda se malo produži zbog administracije.

Moje je pitanje, budući da je projekt pred sam početak i de facto odobren, mogu li formalno aplicirati na ovaj vaš natječaj? To mi je posebno važno jer mi ovaj termin natječaja odlično odgovara dinamici upisa studenata na doktorski studij xy među kojima bih tražio kandidate. Doktorski studij starta ove jeseni, u zimskom semestru akademske godine 2021/2022. Budući da se studij izvodi bianualno, idući ciklus bi bio tek 2023., što mi ne bi odgovaralo s obzirom na dinamiku projekta. Ukoliko bi bilo moguće da apliciram na ovaj natječaj, sve dodatne dokumente o projektu bih dostavio čim budu potpisani, a sada bih dostavio Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta kako se traži u natječaju.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora u predviđenom roku, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Voditelj sam projekta koji traje od 1.1.2020. do 31.12.2023. Ukoliko nam bude odobrena prijava na natječaju za mentore pri Projektu razvoja karijera mladih istraživača u ovom natječajnom roku, u kojem je nadalje roku potrebno raspisati natječaj za zapošljavanje kandidata? Naš potencijalni kandidat trenutačno je na 5. godini diplomskog studija, odnosno trebao bi diplomirati u ljetnom ispitnom roku te nas zanima možemo li s natječajem “čekati” njega ili se natječaj mora raspisati odmah po dobivanju rezultata natječaja za mentora (naravno, ukoliko rezultat bude pozitivan).

O: Natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan u roku dva mjeseca od zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja koju dobivaju mentor i čelnik ustanove na kojoj je mentor zaposlen.


29.1.2021.

P: Može li professor emeritus biti mentor?

P: S 1. listopada 2021. suradnica na mojem HRZZ projektu odlazi u mirovinu. Zanima može li se ona prijaviti kao mentor za natječaj za zapošljavanje doktoranda koji je upravo u tijeku?

P: Da li su prihvatljivi kandidati za mentora zaposlenici institucija koji će za tri godine steći uvjete za mirovinu, a s obzirom da se projekt DOK planira na 4 godine?

O: U trenutku prijave na natječaj kandidat za mentora mora biti zaposlen na neodređeno u prihvatljivoj Organizaciji. Budući da doktorski studiji u Republici Hrvatskoj imaju različite uvjete i pravila, potrebno je provjeriti na doktorskom studiju na koji se planira upisati odabrani kandidat koje su procedure kada mentor ode u mirovinu, odnosno može li isti mentor nastaviti voditi doktorskog studenta.


P: 1. Može li doktorand biti zaposlen u Organizaciji koja nije nositelj HRZZ projekta, ali je u toj Organizaciji zaposlen potencijalni mentor koji je suradnik na tom HRZZ projektu?

2. Koja Organizacija vodi financijsku brigu o doktorandu – Organizacija koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacija na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

3. Je li za prijavu na natječaj potrebna suglasnost čelnika Organizacije koja je nositelj HRZZ projekta ili Organizacije na kojoj je zaposlen mentor suradnik na tom HRZZ projektu?

4. Koji su omjeri radnih obveza doktorand prema projektu, a koji prema Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor suradnik na HRZZ projekta, osobito ako je riječ o Sveučilištu?

5. Prestaje li za doktoranda radni odnos u slučaju obrane doktorata prije isteka projekta ?

O1: Može. Doktorand se obavezno zapošljava na Organizaciji na koje je mentor zaposlen.

O2: Izvori financiranja mogu biti različiti. Međutim, potpisivanjem i ovjerom Obrasca A i Obrasca C čelnik Organizacije mentora potvrđuje da je s mentorom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da postoje uvjeti za zapošljavanje doktoranda te da će Organizacija mentoru pružiti odgovarajuće uvjete kako bi mogao voditi brigu o razvoju karijere doktoranda. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciraju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

O3: Kada je kandidat za mentora suradnik na projektu potrebno je dostaviti Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi.

O4: Navedeno je na mentoru da procijeni. Budući da je doktorand zaposlenik Organizacije mentora, ima jednaka prava kao i svi ostali zaposlenici na ustanovi.

O5: Ne prestaje. Financiranje se nastavlja do isteka ugovora o radu.


P:
Molim odgovor na pitanje je li prihvatljivo u Obrascu A (Prijava Mentora) u odjeljku d: Financijski plan upisati da će:

 1. a) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati osobno doktorand (ako ne postoji volja i/ili osigurana sredstva na Fakultetu)
 2. b) Troškove školarine doktorandu za postdiplomski studij financirati doktorand i Mentor iz osobnih sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti.

O: Sukladno uvjetima natječaja mentor mora osigurati sredstva za troškove školarine doktorskog studija. U prijavi je svakako važno da bude naveden izvor financiranja školarine no to nikako ne smiju biti vlastita sredstva doktoranda.


P: Koji su kriteriji za autocitate? Da li se autocitatom mog rada smatra samo rad na kojem sam ja koautor ili se autocitatom smatra rad na kojem je bilo koji od autora na radu također autor na radu koji citira taj rad?

O: Sukladno uvjetima natječaja jednino nisu prihvatljiva vlastita citiranja (ako postoje).


26.1.2021.

P: Javljam Vam se vezano uz nezgodnu situaciju u kojoj sam trenutno vezano uz natječaj DOK-2021-02. Naime, moj HRZZ projekt je trenutno u fazi pregovora o radnom i financijskom planu (pozitivno je ocijenjen), no još uvijek čekam konačnu Suglasnost (dobila sam Pozitivnu prethodnu procjenu Etičkog povjerenstva za zaštitu životinja). Smijem li se prijaviti na natječaj DOK-2021-02, ukoliko mi do 16.02.2021. ne stigne Suglasnost? Suglasnost će sigurno doći, sve je pozitivno ocijenjeno, samo je pitanje trenutka i sad ako ne dođe do 16.02.2021., ne znam što da radim.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


P: Kao voditelj istraživačkog HRZZ projekta planiram se javiti na natječaj za financiranje doktoranda. Imao bi sljedeća pitanja:

1) Prema pravilniku institucije u kojoj radim smijem biti samo komentor na doktorskom studiju tako da bi zaposleni doktorand tijekom javne obrane teme dobio još jednog komentora. Da li to utječe na moju mogućnost javljanja na ovaj natječaj? Da li je potrebno da drugi komentor zaposlenog doktoranda bude suradnik na HRZZ projektu?

2) Najduže financiranje doktoranda iznosi 4 godine pa najvjerojatnije zaposleni doktorand neće stići doktorirati tijekom trajanja projekta. Utječe li završetak trajanja HRZZ projekta na ugovor doktoranda koji će trajati i nakon završetka HRZZ projekta?

O1: U tom slučaju komentorstvo je dozvoljeno, što detaljnije možete pojasniti u prijavi. Budući da je natječajem predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora, nije potrebno da komentor bude suradnik HRZZ projekta. Napominjemo, prijavu podnosi samo jedan mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje.

O2: Trajanje financiranja doktoranda računa se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat. Dakle, trajanje financiranja doktoranda preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ može biti maksimalno 4 godine neovisno o duljini trajanja istraživačkog projekta mentora. Krajnji cilj je stjecanje stupnja doktora znanosti te bi doktorandi morali obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


P: Voditelj sam UIP HRZZ na kojem je planirano zapošljavanje jednog doktoranda. Prijavljujem Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, na kojem planiram zaposliti 2. doktoranda.

1. Mogu li se usavršavanja koje su planirana na projektu UIP, planirati za 2. doktoranda ako početno na projektu nije planirano zapošljavanje 2. doktoranda? Treba li tražiti neku suglasnost HRZZ-a?

2. Može li se ista aktivnost (ili aktivnosti) koja je planirana ranije na UIP planirati i za 2. doktoranda tj. može li se 2. doktorand jednim dijelom aktivnosti uklopiti u već planirane aktivnosti na projektu UIP?

O: U trenutku zapošljavanja doktoranda voditelj projekta dobit će obavijest da se javi na generičku adresu područja s revidiranim radnim i financijskim planom Uspostavnog istraživačkog projekta, koji sadrže uključenje doktoranda u projektne aktivnosti i eventualne troškove. Radni i financijski plan se mogu mijenjati u odnosu na ugovorene verzije ovisno o trenutku zapošljavanja.


P: Molim pojašnjenje navoda “ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija”.

1) Znači li to da ako prijavu na natječaj obvezno razradimo na četiri godine doktorskog studija, a ako budemo pozitivno ocijenjeni i javi nam se kandidat koji je već polaznik doktorskog studija i ako ga izaberemo onda ćemo korigirati obrazac B Plan razvoja karijere sa 4 na 3 godine? 

2) Ili ako ciljamo na nekog tko je već polaznik prve godine doktorskog studija da li u prijavi na ovaj natječaj razrađujemo samo tri godine?

3) Oni koji su sada polaznici prve godine doktorskog studija u trenutku završetka ovog natječaja i zapošljavanja na ovom projektu već će biti polaznici druge godine studija. Njih je onda isto moguće zaposliti? Financira li im se onda tri ili dvije i pol godine ili dvije godine?

O1: Prijavu na natječaj je potrebno razraditi na 4 godine studija. Ako na javnom natječaju za zapošljavanje doktoranda izaberete kandidata koji je već polaznik doktorskog studija, obrazac B prilagođavate prema odobrenim mjesecima financiranja koji će se utvrditi temeljem potvrde s doktorskog studija.

O2: Prilikom prijave potrebno je u Obrazac B aktivnosti razraditi za maksimalno vrijeme od 48 mjeseci. Podsjećamo, natječaj za zapošljavanje kandidata mora biti javno raspisan.

O3: Ako je doktorand već uspješno studira na doktorskom studiju, od ukupnog broja mjeseci ili godina financiranja, dakle 48 ili 4 godine, financiranje se umanjuje za onoliko mjeseci koliko su doktorandi već odslušali na doktorskom studiju. Npr ako je u trenutku zapošljavanja kandidat upisan na drugu godinu doktorskog studija, financiranje će biti odobreno na maksimalno 36 mjeseci. Mjeseci financiranja računaju se na temelju odgovarajuće potvrde s doktorskog studija iz koje je jasno vidljivo u kojem semestru doktorskog studija je u tom trenutku izabrani kandidat.


P: 
U slučaju komentorstva, prijavljuje li se na natječaj samo “glavni” mentor (mentor iz ustanove) ili i komentor?

O: Prijavu podnosi samo glavni mentor, dakle znanstvenik čija će se prijava na natječaj vrednovati i s kojim će Zaklada sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ako prijava bude prihvaćena za financiranje. Natječajem je predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija komentora.


P: Fakultet je krenuo sa projektom IRI2 sufinanciranim EU sredstvima. Uz taj projekt bismo željeli sudjelovati u vašem projektu razvoja karijera mladih istraživača pa nas zanima da li je ta suradnja moguća po pravilima iz otvorenog natječaja.

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Molim vas pojašnjenje da li se u Obrascu A – Prijava mentora na Naslovnoj stranici polja: Znanstveno područje, Znanstveno polje, Znanstveno područje po ERC klasifikaciji. Odnose na mentora ili budućeg doktoranda (upisan studij).

O: Odnose se na mentora.


22.1.2021.

P: Možete li mi reći treba li Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta napisati prema određenom predlošku ili u slobodnoj formi uz navođenje podataka spomenutih u Uputama za prijavu?

O: Ne postoji službeni obrazac za potvrdu o suglasnosti voditelja projekta. Potvrdu sastavljate u slobodnoj formi a potvrdu potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. U potvrdi treba biti navedeno da je kandidat za mentora suradnik na projektu te da je voditelj projekta suglasan s njegovom prijavom. Također je potrebno navesti podatke o trajanju projekta, izvoru financiranja projekta i iznosu na koji je projekt ugovoren. Ako će se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično/u potpunosti pokrivati iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li je obrazac A limitiran na naslovnicu + najviše 7 stranica? Ili je u 7 stranica uključena i naslovnica?

O: Obrazac A je ograničen na 7 stranica kako je navedeno u samom obrascu, a u taj broj je uključena i naslovna stranica.

 
P: Voditelj sam projekta HRZZ IP-2019 čiji radni plan uključuje 1 doktoranda i taj doktorand br. 1 je zaposlen putem projekta DOK-2020. Sad bih se rado prijavila na DOK-2021 natječaj radi zapošljavanja 2. doktoranda. Taj doktorand br. 2 bi sudjelovao u nekim od predviđenih aktivnosti u radnom planu za HRZZ IP-2019 (jer je kupljen novi uređaj i osiguran je materijal koji bi mogao koristiti i doktorand br. 2), a djelomično bi doktorand br. 2 imao dodatne aktivnosti koje bi se financirale iz drugog projekta čiji sam voditelj i čije financiranje je osigurano za još dvije godine.

Stoga molim pojašnjenja:

1. Da li je moguća prijava projekta za doktoranda br. 2, ako doktorand br. 2 nije predviđen u radnom planu projekta HRZZ IP-2019 čije bi resurse taj doktorand djelomično koristio?

2. Da li je prihvatljivo da se za doktoranda br. 2 predvidi financiranje koje se kani osigurati u budućnosti prijavom na druge natječaje?

3. Da li je za prijavu potreban ikakav dodatni dokument, npr. suglasnost od Zaklade (biomedicina) ili popis aktivnosti iz radnog plana HRZZ IP-2019 u koje bi se uključio doktorand br. 2?

O1 i 2: Moguća je prijava za novog doktoranda. Ako Vam bude odobreno financiranje, nakon zapošljavanja doktoranda je potrebno uključiti kao suradnika na istraživačkom projektu na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik. Troškovi istraživačkog rada doktoranda trebaju biti predviđeni istraživačkim projektom na kojem je mentor voditelj ili suradnik, a moguće ga je uključiti na 2 istraživačka projekta kao suradnika. Naziv i trajanje tih projekata možete navesti u Obrazac B.

O3: Molimo da dostavite samo dokumente (obvezna i dodatna dokumentacija – potvrde/izjave) koji su navedeni u Uputama za prijavitelje te unutar istih navedete sve potrebne informacije koje će biti razmatrane prilikom vrednovanja. Ako natječajem nije drugačije propisano, svi dodatni materijali, poveznice (hyperlinks) na dokumente i drugi dokumenti koji nisu traženi neće biti uzeti u obzir prilikom vrednovanja.


P: Planiram se prijaviti kao potencijalni mentor na natječaj DOK-2021-02 pa imam nekoliko pitanja:

1) Što znači formulacija u Uputama za prijavu “Prijavitelji na Natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti projekata za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih javnih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati”, s obzirom da HRZZ na ovom tipu projekata financira samo ukupni trošak plaće doktoranda?

2) Suradnik sam na IP projektu HRZZ-a preko kojeg bi tražio doktoranda na ovom natječaju.

a) Mora li znanstveno-istraživački rad doktoranda uključivati SAMO DIO radnog plana HRZZ projekta preko kojeg se traži doktorand ili se može i proširiti (a sve u skladu s tematikom tog HRZZ projekta)?

b) S obzirom da sam voditelj istraživačkog projekta koji je u suštini financiran donacijom, smijem li kao dodatne financijske izvore (za manji dio materijalnih troškova istraživanja, manji troškovi dodatne izobrazbe i diseminacije rezultata) navesti tu donaciju?

c) Smije li se kao dodatni izvor financiranja (malog) dijela troškova navesti programsko financiranje institucije (tzv. “glavarine”)?

Ako da, mora li se to navesti samo u Obrazac A.d) ili i u Obrascu C?

3) Smije li se doktoranda uključivati u nastavnički rad mentora kao asistenta u nastavi, npr. radi vođenja praktikuma koji uključuje eksperimentalne metode koje sam doktorand koristi za izradu svog doktorskog istraživanja?

4) Smije li doktorand ići na kraće boravke na inozemne znanstveno-istraživačke institucije, u svrhu učenja novih eksperimentalnih metoda ili provođenja dodatnih istraživanja za svoj doktorski rad?

O1: Ako za određene aktivnosti već postoji financiranje putem drugog izvora (u ovom slučaju plaće), nije prihvatljivo da te aktivnosti doktorandu budu dvostruko financiranje. Npr., ako je predviđeno dodatno usavršavanje doktoranda u inozemstvu, koje uključuje financiranje i troškova povezanih s plaćom na toj Ustanovi, financiranje kroz „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za taj period je potrebno zamrznuti, budući se u tom slučaju radi o dvostrukom financiranju aktivnosti.

O2: a) znanstveno-istraživački rad doktoranda može se proširiti u skladu s tematikom tog HRZZ projekta.

O2: b) i c) u odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A možete navesti različite izvore financiranja. Međutim, u slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom.

Bilo bi dobro da svi troškovi koje pokriva Organizacija budu navedeni i u Obrascu A i u Obrascu C.

O3: Doktorand može sudjelovati u nastavi onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu Plana razvoja karijere doktoranda. Dakle, ne postoji propisano ograničenje.

O4: Smije ako će boravak biti povezano s znanstveno-istraživačkim radom doktoranda i doprinositi ispunjenju Plana razvoja karijere doktoranda. Aktivnost boravka je potrebno navesti u Obrascu B u pojedinoj godini financiranja. Također, u prijavi je potrebno navesti troškove i izvor financiranja.


P: U životopisu za mentora traži se da se upišu pozvana/konferencijska predavanja. Odnosi li se to samo na predavanja gdje je mentor bio predavač, ili to vrijedi i za koautorstvo na pozvanim/konferencijskim predavanjima?

Da li izjava o sufinanciranju iz drugih izvora mora biti podnesena i ukoliko je voditelj projekta –mentor, jer primjerice iz projekta planiramo koristiti kemikalije i potrošni materijal te bi to bilo sufinanciranje doktoranda iz projekta (ili se to odnosi  na to da Organizacija sudjeluje u troškovima, iako su to troškovi s projekta)?

Također Vas molim odgovor u vezi ERC klasifikacije, gdje je u uputama ona napisana na engleskom, pa me zanima trebamo li je i mi prikazivati kao takvu?

O: U prijavu možete staviti sve što smatrate da je relevantnim za vrednovanje prijave. Napominjemo, vrednovatelji će procjenjivati prijavu isključivo na temelju onoga što je u prijavi napisano.

Ako je mentor voditelj projekta, nije potrebno priložiti Izjavu o sufinanciranju.

ERC klasifikaciju sustav automatski povlači na engleskom jeziku.


P: 
Trenutno imam aktivan projekt preko Zaklade i prijavila bih se kao mentor mladom doktorandu koji upisuje doktorski studij.

Financiranje unutar takvoga projekta je, koliko sam shvatila, vezano uz iznos bruto II plaće za doktoranda. U tablici Obrasca A (Prijava mentora), odjeljak d: financijski plan navedeni su i mogući drugi troškovi.

Moje je pitanje sljedeće: trebam li u tu tablicu unositi izračun bruto II plaće ili to računa Zaklada i mogu li unijeti i dodatne planirane troškove (npr. dvije radionice) mimo planirane bruto plaće? Drugim riječima, postoji li financijski limit za prijavu na ovaj natječaj?

O: U odjeljku d: „Financijski plan“ unutar obrasca A nije potrebno unositi izračun bruto II plaće. Možete unijeti troškove za radionice ali svakako morate navesti izvor financiranja kao i za sve ostale troškove. Ne postoji financijski limit za prijavu no podsjećamo iz ovog natječaja financira se isključivo trošak plaće za doktoranda, a za sve ostale troškove mentor i Organizacija su dužni osigurati financiranje.


P: Na 1. stranici Obrasca A se treba ispuniti Znanstveno područje i Znanstveno polje.
Treba li to biti istovjetno sa znanstvenim područjem i poljem naznačenim u HRZZ IP-2020-02, u sklopu kojeg je predviđeno da doktorand radi? Ili to ovisi o znanstvenom području i polju doktorskog studija kojeg će upisati?

O: Potrebno je označiti znanstveno područje i polje u sklopu koje će doktorand raditi istraživanje. Ako se znanstveno područje i polje doktorskog studija značajno razlikuje od područja i polja istraživanja, u prijavi je potrebno jasno obrazložiti razloge.


19.1.2021.

P: Obzirom na natječaj DOK-2021-02 i upute za prijavu: navodi se da je jedan od kriterija odabira mentora i njegova prijašnja mentorstva. No, nadalje se navodi da oni koji i do sada nisu imali doktorande da je bitno da pokazuju potencijal za vođenje doktoranada. Pa Vas molimo odgovor, je li jedan od kriterija za prijavu mentora vođenje prijašnjih doktoranada ili se mogu prijaviti i kandidati koji nisu do sada imali vođenje doktoranada?

O: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje prethodno nisu bili mentori studentu na doktorskom studiju. Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P: Molio bih Vas za pojašnjenje preduvjeta “mentorsko iskustvo” za kandidata za mentora na natječaju DOK-2021-02. Naime, zanima me da li taj preduvjet striktno zahtijeva da je kandidat bio mentor za diplomski ili doktorski rad, ili je prihvatljivo mentorsko iskustvo u radu sa studentima i doktorandima tijekom provedbe više istraživačkih projekata i izradi njihovih publikacija?

O: Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova, dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.


P:
Molila bih Vas za pojašnjenje oko mogućnosti prijave na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.   Naime, voditeljica sam hrvatskog dijela slovensko-hrvatskog bilateralnog projekta i zanima me mogu li se prijaviti na navedeni projekt za nove mlade istraživače koji je trenutno otvoren na HRZZ-u iako sam u prijavi projekta navela i tražila postdoktoranda te ćemo otvoriti natječaj za postdoktoranda. Ali moram naglasiti da kandidata gotovo uopće na tržištu nema i ako se dogodi da ne mogu naći postdoktoranda bilo bi mi važno zbog projekta da nađem i zaposlimo i mlađeg kandidata (doktoranda). U tom slučaju ostaje pitanje mogu li prerasporediti troškove za postdoktoranda prema troškovima za doktoranda i mogu li se uračunati i školarina i plaća?

O: Možete se javiti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, neovisno o natječaju za zapošljavanje postdoktoranda. Za sva navedena pitanja i pojašnjenja oko natječaja za zapošljavanje postdoktoranda i preraspodjele troškova, molimo da se obratite putem generičke adrese elektroničke pošte koja je zadužena za praćenje Vašeg projekta. Napominjemo, iznos pojedinačnog financiranja preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” odnosi se na iznos ukupnog troška plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.


P: Može li se na Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) prijaviti kao mentor osoba koja je suradnik na znanstvenom projektu HRZZ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti koji je odobren prošle godine?

Nije mi jasna formulacija – “Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU (Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima”. Uz napomenu “Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.”

O: Na natječaj se mogu prijaviti voditelji ili suradnici hrvatskog dijela HRZZ Istraživačkog projekta – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti jer se doktorandi zapošljavaju u Republici Hrvatskoj na ustanovi mentora. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li mogu podnijeti prijavu na natječaj DOK-2021-02 ako je moj prijedlog uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćen za financiranje od strane Hrvatske zaklade za znanost, ali je još uvijek u postupku pregovora s obzirom da se čeka rješenje Ministarstva poljoprivrede o obavljanju pokusa na životinjama? Nacionalno etičko povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o opravdanosti projekta.

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da ipak ne dođe do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.


15.1.2021.

P: U natječaju se kaže da se na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima. Zanima me spada li IRI2 projekt, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kao projekt na temelju kojeg se može prijaviti na ovaj natječaj.

P: Je li moguće za ispunjenje uvjeta “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave;” navesti projekt iz EFRR – poziva: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na kojem je moja matična institucija (fakultet) partner, voditelj je druga institucija (fakulteta), a ja sam suradnik na projektu ispred moje matične ustanove?

P: Budući sam suradnik (dr. sc. od 2010. godine) na projektu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., zanima me da li se mogu javiti na natječaj DOK-2021-02?

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno-istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.


P: Je li uvjet prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti da je mentor nositelj projekta?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima. Ako se na natječaj prijavljuje suradnik, potrebno je dostaviti potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi. Ako se troškovi doktorskog studija ili istraživanja djelomično / u potpunosti pokrivaju iz projekta, nužno je navesti iznos.


P: Da li se konzultanti na projektima u okviru Obzora 2020 mogu prijaviti kao mentori?

O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima.


P: Prijavila sam se na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte (projektni prijedlog UIP-2020-02-xxxx) rok 2020-02, ali je moj projekt stavljen na listu čekanja (projekt je pozitivno vrednovan, no u ovome trenutku ne postoje dostupna sredstva za njegovo financiranje). Za sada mi nije poznato kada će se znati konačni rezultati (moguće krajem siječnja, ali nije sigurno). U slučaju da dobijem projekt, voljela bih svakako zaposliti jednog doktoranda za rad na projektu. S obzirom na to, imam 2 pitanja:

 • Iako trenutno ne znam rezultate UIP-2020-02 i nisam sigurna hoću li ih znati do roka prijave, mogu li se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
 • Što se događa s mojom prijavom za doktoranda u slučaju da na kraju ne bude dovoljno financijskih sredstava i ne dobijem Uspostavni projekt?

O: Možete se prijaviti na natječaj, no u slučaju da projekt ne bude prihvaćen za financiranje, Vaša prijava bit će administrativno odbijena.

Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19 (IP-CORONA-2020-12)

Natječajem će se financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Istraživačke teme uključuju: zdravstvene aspekte pandemije (biologija i patogeneza COVID-19; razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19; klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19; epidemiološka istraživanja), ekonomske i pravne aspekte pandemije (uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti poduzetništva i neprofitnog sektora; posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma; zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje) te obrazovne i odgojne aspekte pandemije (smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog procesa; obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima pandemije; obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije).


Ukratko o natječaju IP-CORONA-2020-12: 

Datum raspisivanja natječaja: 11. studenoga 2020. godine
Rok za prijavu: 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 10.000.000,00 kuna; financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1., odnosno od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za teme 2. i 3.
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekata: travanj 2021. godine

Prijave na natječaj podnose se samo u elektroničkom obliku putem EPP sustava


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Tekst Natječaja (na hrvatskom jeziku) (.pdf)
Tekst Natječaja (na engleskom jeziku) (.pdf)

Application Form (.doc)
Financijski plan (.xls)
Pismo potpore Organizacije (.doc)

Kriteriji za vrednovanje u prvom krugu (.pdf)
Kriteriji za vrednovanje u drugom krugu (.pdf)

Edit

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI


Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru ovog Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

 1. 1. Zajednički projekt švicarsko-hrvatske istraživačke grupe podnosi švicarski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a do 1. listopada 2020. godine do 17.00 CET
 2. 2. Hrvatski istraživač podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 12.00 CET.
 3. 3. Prijava HRZZ-u sastoji se od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), radnog plana i financijskog plana, potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ. 
 4. 4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SNSF, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Ukratko o natječaju IPCH-2020-10:

Datum raspisivanja natječaja: 10. srpnja 2020.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

Tekst natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac Potpora organizacije (.doc)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Više informacija o postupku vodeće agencije dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/croatia/Pages/default.aspx.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx.


 

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv je usmjeren na sustave opskrbe u plavom biogospodarstvu: logistika i transport – od žetve do prerade.

Opseg poziva je financiranje projekata koji pojednostavljuju prijevoz (tj. logistiku, očuvanje i transport) bio-resursa iz žetve (ulov ili proizvodnja) do prerade kako bi se osiguralo npr. mogućnost utvrđivanja porijekla, kvaliteta, održivosti i potrebne količine ili pred-obrade bio-resursa kako bi se pretvorili u proizvode na tržištu. To uključuje i sustave opskrbe primarnim proizvođačima za aspekte koji utječu na bio-resurse kako se oni kreću dalje u lancu vrijednosti.

Sudjelovanje u pozivu: 15 partnera iz 13 zemalja osiguralo je 11 milijuna eura za ovaj poziv. Sljedeće partnerske zemlje osigurat će sredstva: Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska i Španjolska. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati partneri iz svih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina najmanje tri partnera iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije, a prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem elektroničkog sustava.

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 14. rujna 2020. u 13:00 CET.

Predviđeni vremenski raspored:

8. lipnja: objava poziva
10. lipnja: prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera za prijavu na b2matchu
18. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 1. dio (prezentacija alata za poziv i prijavu, kratko predstavljanje potencijalnih prijavitelja)
25. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 2. dio (sastanci potencijalnih podnositelja zahtjeva 1: 1 putem platforme b2match)
14. rujna: rok za podnošenje projektnih prijava

Poveznica na natječajnu dokumentaciju, na prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera nalaze se na sljedećoj poveznici: https://bluebioeconomy.eu/bluebio-call-announcement/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

 • Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
 • Za prijave:
 • Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost:
  • Jasminka Boljević (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: jasminka@hrzz.hr.

 

Natječaj „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” 

 
Cilj natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.
Istraživačke teme natječaja:

1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
4. Obrazovni aspekti pandemije

Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku putem e-pošte na adresu ip-corona@hrzz.hr.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051 228 690.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni dva puta tjedno u često objavljenim pitanjima na mrežnim stranicama Zaklade. 

TEKST NATJEČAJA (.doc)
CALL FOR PROPOSALS (.doc)
PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)
FINANCIJSKI PLAN (.xls)
Obrazac za istorazinsko vrednovanje (.pdf)

Edit
Edit
16.04.2020.

P: Zanima me imate li informaciju, hoće li doći do pomicanja roka za prijavu na natječaj (IP-CORONA-2020-04).
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

15.04.2020.

P: Zanima me razmatra li se mogućnost produljenja roka natječaja?
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

P: 1. Je li potrebno (elektronski) potpisati prijavni obrazac i financijski plan? Ako da, treba li te dokumente potpisati i čelnik ustanove ili samo vodtelj projekta?
2. Na kraju prijavnog obrasca u C. dijelu je kategorija Reference. Odnosi li se to na reference vezane uz „related work“ projektnog prijedloga ili možda na radove projektnog tima?
O: 1. Od prijavne dokumentacije obrazac Potpora organizacije treba sadržavati potpis i pečat čelnika organizacije voditelja i potpis voditelja. Ako to trenutno nije moguće pribaviti, može se dostaviti i naknadno. Ostalu prijavnu dokumentaciju nije potrebno potpisivati (osim pisma namjere članova istraživačke grupe).
2. U dio „Reference“ potrebno je unijeti popis literature koja se koristila prilikom pripreme projektnog prijedloga.

P: U okviru projekta koji se prijavljuje na natječaj sudjelovala bih kao suradnica, no s obzirom na to da sam relativno nedavno zaposlena kao asistentica još uvijek nemam matični broj znanstvenika. Vidjela sam u prethodnim natječajima da se navedeno polje matičnog broja znanstvenika samo ostavlja praznim ili se upisuje “-“ te se kasnije može nadopuniti profil tim informacijama. Ljubazno bih zamolila za povratnu informaciju vrijedi li navedeno i u okviru ovog natječaja.
O: Profil u EPP sustavu možete ažurirati u svakom trenutku. Prijava projektnog prijedloga na ovaj natječaj podnosi se putem adrese e-pošte ip-corona@hrzz.hr stoga taj dio nije nužan za prijavu.

P: Je li u odjeljku b. “Research methodology (Methodology and plan of work. The respective roles of the co-operating partners in carrying out the proposed research plan.)” i u odjeljku c. “Time schedule of the main activities” prijavnog obrasca potrebno navesti samo istraživačke aktivnosti ili i aktivnosti koje se tiču npr. projektnog menadžmenta i diseminacije? Hoće li biti potrebno podnositi izvješća o statusu projekta?
O: Potrebno je navesti sve aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta kako bi se ostvarili planirani ciljevi. Dio c “Time schedule of the main activities” bi trebao sadržavati jasan i pregledan plan rada na projektu. Ukoliko je diseminacija planirana, onda je to projektna aktivnost koju treba navesti. Za sve HRZZ projekte voditelji su obvezni podnositi izvješće o napretku u skladu s odobrenim radnim i financijskim planom projekta.

14.04.2020. 

P: Kako i gdje se predaju životopisi suradnika? U formularu se navodi samo „Full name of Team Member 1, competencies for the implementation of research“. Da li to znači samo navesti kompetencije s kojima bi sudjelovali u projektu, ili se tu stavlja kratki životopis od 10ak redaka?
O: Životopis članova istraživačke grupe unosi se u dio koji ste naveli (Prijavni obrazac, cjelina C). Ovisno o preferenciji prijavitelja to može biti kratak životopis od 10ak redova no svakako trebaju biti navedene kompetencije suradnika neophodne za provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.
 
09.04.2020.

P: Zanima nas postoji li ograničenje u broju prijava po instituciji?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje u broju prijava na natječaj s jedne organizacije.

06.04.2020.

P: Kada se predmetu istraživanja planira pristupiti multidisciplinarno, mogu li prijavu projekta podnijeti dvije ustanove (fakulteta) kao sunositelji, te mogu li tada biti i dva suvoditelja projekta (svaki za svoje znanstveno područje).
O: Nositelj projekta može biti samo jedna osoba, odnosno organizacija. U slučaju da projektni prijedlog uključuje više znanstvenih područja, važno je da je riječ o području za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je predlagatelj zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.

03.04.2020.

P: 1. Na kojem jeziku se podnosi prijava? Prijavni obrazac je na engleskom, potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Je li moguće imati partnere na projektu? Ako da, koje organizacije su prihvatljivi partneri (udruge, istraživačke organizacije, tvrtke, fakulteti, domaći, međunarodni)?
O: 1. Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Projekti koji će biti financirani u okviru ovog natječaja mogu se provoditi samo na organizaciji voditelja projekta, a prema uvjetima propisanim natječajem. Osobe iz organizacija koje ste naveli mogu u projekt biti uključene u svojstvu suradnika.

P: Je li moguće prijaviti prijedlog projekta, koji bi obuhvatio istraživačke teme za buduće viruse tipa CORONA, npr. COVID-24 ili COVID 27, jer iskreno mislim da su predložene istraživačke teme u ovom natječaju  “out of scope”, jer je kasno razvijati vatrogasna vozila i plan evakuacije, kada se požar dogodio.
O: U okviru ovog natječaja mogu biti financirani projekti koji istražuju korona viruse.

01.04.2020. 

P: Hoće li se prijava podnositi samo na engleskome jeziku ili dvojezično, kao i do sada. Naime, objavljena je samo engleska inačica obrasca. 
O: Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
Edit

15.04.2020.

P: Zanima me mogu li dvije osobe biti voditelji projekta, ili mora je obavezno da samo jedna osoba bude voditelj.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Dostavljaju li se pisma namjere kolega s drugih fakulteta u zemlji na hrvatskom ili engleskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
  
P: S obzirom da će dio realnih mjeriteljskih istraživanja na projektu biti izveden od Vanjske suradne ustanove – male privatne tvrtke, na koji način se troškovi takve usluge prikazuju u Troškovniku: kao usluga koja podliježe provedbi javnih i ostalih natječaja ili kao usluga unaprijed definirnaoj tvrtki jer nema načina da se netko drugi javi s istim certifikatima i mjernom opremom?  Može li takva tvrtka tj njeni radnici (jedan) biti suradnici na projektu?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, a slijedom toga i aktima HRZZ-a. Osobe zaposlene u tvrtki mogu sudjelovati na projektu kao članovi istraživačke grupe ali se tada ne može plaćati njihova usluga.
 
P: Da li za inozemnog suradnika u troškovniku možemo predvidjeti trošak i na koji način ako se on uplaćuje za suradnju Ustanove (u Belgiji), a ne osobe koja surađuje.
O: Za inozemne suradnike moguće je predvidjeti jednake troškove kao i za suradnike iz Republike Hrvatske s napomenom kako se troškovi konferencija za suradnike iz inozemstva mogu pokriti samo za konferencije koje se održavaju u Republici Hrvatskoj. Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Plaćanje svih troškova projekta realizira organizacija voditelja.
 
P: Može li suradnik na projektu biti osoba koja je doktorski student na instituciji izvan Hrvatske, ali nije zaposlena na instituciji koja se bavi znanstveno-istraživačkim readom, već u tvrtki. Ako da, tko sve u tom slučaju potpisuje pismo namjere?
O: Može, a pismo namjere potpisuju suradnik.
 
P: Da li je dovoljno pismo namjere na engleskom, ili treba i na engleskom i na hrvatskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
14.04.2020.
 
P: Da li predlagatelj projektnog prijedloga može biti znanstvenik s doktoratom koji još nije stekao uvjete za znanstveno zvanje?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me da li na projektima u sklopu natjecaja IP-CORONA-2020-04 mogu sudjelovati doktorandi koji su zaposleni na drugim HRZZ projektima.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Vidjela sam da se istraživači mogu prijaviti na više projekata, ako imaju neku posebnu ekspertizu te da će to biti predmet vrednovanja. Da li je isto ako se radi o stranim istraživačima?
O: Navedeno se odnosi i na suradnike iz inozemstva. 
 
10.04.2020.
 
P: Postoji li obrazac za pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu ili se radi o slobodnoj formi. U slučaju da se radi o slobodnoj formi, što se sve očekuje kao sadržaj pisma?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 09. travnja.
 
P: Željela bih uključiti suradnika na projektu koji je zaposlenik privatne tvrtke, a ima iskustvo i doktorat na tematici koju prijavljujem. Obično se u pismu namjere naznaci postotak radnog vremena. Je li moguće da u pismu namjere tvrtka da suglasnost za sudjelovanje na projektu izvan radnog vremena.
O: U pismu namjere za suradnike nije potrebno navoditi postotak radnog vremena, ali mora biti jasno navedeno da će suradnik biti u mogućnosti posvetiti određeni udio radnog vremena radu na projektu, sukladno planiranim projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.
 
P: Ljubazno Vas molim za informaciju vezano uz Pismo namjere, ukoliko je vanjski suradnik iz inozemstva da li je dovoljan samo potpis suradnika ili je potreban i pečat institucije iz inozemstva.
O: Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije potreban pečat, a pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 
09.04.2020.
 
P: Trenutno sam u pripremi projekta vezanog uz tematski natječaj za istraživače projekte IP-CORONA-2020-04 pa bih Vas ljubazno molila pojašnjenje za dva pitanja:
1. U jednom od odgovara 1.04. napisali ste kako članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača, tehničara ili konzultanta. Znači li to da npr. informatičar koji je zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe, posebno jer će obavljati značajan dio posla vezan uz tehničku potporu oko samog projekta. Ako da, može li se tog člana uputiti na radionicu ili konferenciju i pokriti iz troškova projekta, naravno, ako je sve vezano uz potrebe projekta i temu istraživanja?
2. Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? S obzirom da oni nisu zaposleni na organizaciji voditelja, već su studenti, pretpostavljam da i oni trebaju dostaviti pisma namjere? Ali i da za njih vrijede sva pravila i mogućnosti kao i za ostale članove u smislu financiranja konferencija npr. i slično?
O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti. Informatičar zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe kao tehničar te se može uputiti na radionicu. Konzultantima se smatraju osobe koje se jednokratno ili u više navrata angažira za rješavanje specifičnog problema ili pitanja u istraživanju, a za koje voditelj i suradnici nemaju dovoljno iskustva ili znanja. S obzirom na navedeno, za konzultante nije moguće predvidjeti troškove odlazaka na radionicu ili konferenciju.
2. Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.
 
P: Može li se jednu osobu prijaviti kao istraživača na jednom projektu, a kao konzultanta na drugom?
O: U slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Najljepše Vas molim odgovor na pitanje može li ista osoba biti prijavljena kao voditelj jednoga
IP-CORONA-2020-04 projekta i suradnik na drugom IP-CORONA-2020-04 projektu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Može li se u svojstvu suradnika prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija)? Ukoliko može, tko bi trebao potpisati pismo potpore kao čelnik ustanove? 
Isto pitanje (te odgovor) postoji na prethodnom natječaju IP-2020 02 https://hrzz.hr/default.aspx?id=2647 za datum 28. 01. 2020. te me zanima vrijede li ista pravila i na ovom natječaju?
O: Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.).
 
P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi pisma namjere. Potpisuje li pismo namjere samo suradnik na projektu ili i suradnik na projektu i čelnik njegove ustanove? Ukoliko pismo namjere treba potpisati i čelnik ustanove suradnika na projektu, je li prihvatljivo pismo ovjeriti na načine predviđene za Obrazac potpore organizacije (elektronički potpis, faksimil, originalni potpis i pečat organizacije), te pismo dostaviti u roku za prijavu na natječaj kao tekst e-poruke koju upućuje čelnik organizacije i suradnik na projektu na e-adresu ip-corona@hrzz.hr ?
O: Ako je suradnik zaposlen, pismo namjere potpisuju suradnik i čelnik njegove ustanove, a u slučaju da suradnik nije zaposlen, pismo namjere potpisuje samo suradnik. Pismo namjere se sastavlja u slobodnoj formi, a ono što treba sadržavati, ukoliko je moguće, je potpis čelnika ustanove i suradnika te pečat ustanove ako je zaposlen, odnosno samo potpis suradnika (ako suradnik nije zaposlen). Ukoliko nije trenutno moguće, potpis i pečat dostavit će se naknadno.
 
P: Može li  prijavitelj projekta biti konzorcij (tri Sveučilišta) jedan voditelj. Ako da idu li onda tri pisma potpore?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Na natječaj IP-CORONA-2020-04 pripremam projektnu prijavu koja uključuje rad znanstvenika s tri institucije (Klinika za infektivne bolesti, Zavod za transfuzijsku medicine i Sveučilište u Zagrebu). Za realizaciju projekta biti će angažirani ne samo ljudski, nego i infrastrukturni kapaciteti triju institucija.
U natječaju je definiramo da potporu istraživanju mora dati samo institucija prijavitelja. Mogu li potporu istraživanju dati i partnerske organizacije na neki način?
O: Potpora organizacija na kojima su zaposleni suradnici koji će sudjelovati na projektu može biti iskazana kroz pisma namjere suradnika.
 
07.04.2020.
 
P: Molim Vas informaciju koju nisam pronašao unutar seta “pitanja i odgovora”.
Naime, kolega i ja se već pomalo bavimo proučavanjem i istraživanjem novonastale situacije, ali tek smo asistenti na drugim projektima i ovim se bavimo u slobodno vrijeme te smo dobili ponudu za priključenje jednom istraživačkom timu koji će aplicirati na ovaj natječaj.
Zanima nas, postoji li mogućnost simultanog rada na dva projekta HRZZ-a kao asistenti na projektima (doktorandi) s obzirom na činjenicu da smo potpisali ugovor koji obuhvaća 100% radnog vremena na projektima na kojima smo trenutno raspoređeni?
O: To je moguće isključivo ako je dodatna aktivnost dogovorena s mentorom i ukoliko neće utjecati na istraživački rad vezan uz doktorsku disertaciju te sam tijek izrade doktorske disertacije.
 
P: Mogu li privatne tvrtke sudjelovati kao suradnici na projektu? Nadalje me zanima da li se u trošak projekta može staviti njihova usluga obrade nekog skupa podataka metodologijom koja samoj istaživačkoj grupi nije dostupna?
O: Pojedinačne osobe djelatnici privatnih tvrtki mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za obavljene usluge.  Međutim, ukoliko privatna tvrtka čiji djelatnici nisu suradnici na projektu izvrši neku uslugu koja je planirana u financijskom planu moguće je pokriti taj trošak.
 
P: Je li moguće prijaviti dva različita projekta u dvije različite grupe odn. s dvije različite skupine?
O: Jedna osoba može biti voditelj samo jednog projekta prijavljenog na ovaj natječaj, a u slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga te se iznimno može prihvatiti ukoliko ta osoba ima neku posebnu ekspertizu.
 
P: Ima li neki optimalni broj članova koji sudjeluju za sudjelovanju u projektnom timu?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe. Članove samostalno odabire predlagatelj, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti.
 
06.04.2020.

P: Saznao sam da je otvoren natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”, te sa suradnicima razmišljam o prijavi. Međutim već sam suradnik na jednom HRZZ projektu, a i prijavljen sam kao suradnik na drugom HRZZ projektu na natječaju IP-2020-02. Budući da postoji ograničenje sudjelovanja na najviše 2 HRZZ projekta, vrijedi li to i za ove projekte tj. mogu li ja sudjelovati u prijavi na ovaj natječaj?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me mogu li sudjelovati u prijavi projekta ako već sudjelujem u jednom HRZZ projektu te sam prijavljena kao suradnik na drugom koji je trenutno u procesu vrednovanja (ne znam kad će biti rezultati).
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Je li moguće biti voditelj jednog i suradnik na drugom HRZZ projektu i, plus toga, suradnik za projektu IP-CORONA-2020-04.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika.
 
P: Mogu li se na projekt kao suradnici prijaviti osobe koje trenutno nisu zaposlene na domaćem, već na inozemnom, sveučilištu?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
P: Moju ekipu zanima da li voditelj ovog projekta može biti i voditelj budućeg projekta za koji bi aplicirali sljedeće kalendarske godine? U natječaju ne vidimo ograničenje broja istraživača, postoji li ograničenje?
O: Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima. Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe.
 
P: Molim Vas za pomoć u svrhu tumačenja statusa istraživača prilikom prijave projekta IP-CORONA-2020-04. Vrijedi li i kod ovog posebnog poziva ograničenje da se znanstvenik može odazvati pozivu na samo dva HRZZ projektna prijedloga?
O: S obzirom na to da je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku, jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata. Iznimka su suradnici s vrlo uskom ekspertizom ukoliko su uistinu neophodni za dva projekta. Takav slučaj može biti iznimka no nikako pravilo i razmotrit će se prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Trebaju li konzultanti na projektu također dostaviti pisma namjere?
O: Pisma namjere potrebno je dostaviti za sve članove istraživačke grupe koji su zaposleni na organizaciji različitoj od organizacije voditelja.

P: Može li voditelj projekta iz natječaja IP-CORONA-2020-04 biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika koji je zaposlen na sastavnici Sveučilišta, a čija je plaća financirana iz proračuna trenutno aktivnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost?
O: Poslijedoktorand čija se plaća financira sredstvima HRZZ projekta ne može biti voditelj projekta na ovom natječaju.
 
03.04.2020.
 
P: Tko može biti voditelj, a tko suradnici s obzirom na angažmane na drugim HRZZ projektima? Primjerice voditeljica sam aktivnog projekta, te kandidat za suradnika na HRZZ projektu koji je u evaluaciji pa ne znam je li se mogu prijaviti na ovaj natječaj i u kojem svojstvu voditelj/suradnik.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: 1. Na poslijednjem natječajnom roku (02/2020) prijavio sam projekt i ujedno sam suradnik na jednom tekućem istraživačkom projektu HRZZ-a. Smijem li se prijaviti na natječaj IP-CORONA-2020-04 u svojstvu
 voditelja projekta?
2. Projektna istraživanja vezana za coronavirus uključivala bi i suradnju s inozemnim znanstvenicima s izvaneuropskih ustanova. Mogu li ti znanstvenici biti članovi istraživačke grupe? Možete li, molim Vas,
 pojasniti uvjete koje moraju zadovoljavati članovi istraživačke grupe?
O: 1. Na natječaj se mogu prijaviti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
01.04.2020.
 
P: Mogu li se kao prijavitelj i suradnici navesti osobe koje su već prijavljene na 2 HRZZ projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o broju tekućih projekata na kojima su suradnici i/ili voditelji.
 
P: Molim Vas za informaciju tko sve može biti voditelj projekta odnosno suradnik. Naime voditeljica sam projekta koji je u tijeku, a prijavljena sam i kao suradnik na projektu koji je u postupku vrednovanja. Mogu li biti voditelj, odnosno suradnik na projektu na navedenom natječaju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). 
 
P: Da li se mogu prijaviti na IP-CORONA-2020-04 kao voditelj projekta ukoliko sam već na prethodnom UIP projektu prijavljen kao voditelj projekta, a na još jednom UIP kao suradnik?
O: Možete se javiti na ovaj natječaj.
 
P: Može li prijavitelj biti poslijedoktorand kojem ugovor ističe za 2,5 godine?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Da li se na natječaj mogu javiti znanstvenici koji u ovom trenutku imaju aktivan HRZZ projekt? Da li na tom natječaju kao suradnici mogu biti prijavljeni dijelom svojeg radnog vremena postojeći novaci na tim HRZZ projektima?
O: Na natječaj se mogu prijaviti i znanstvenici koji su u trenutku prijave voditelji HRZZ projekta kao i postojeći doktorandi na tim projektima.
 
P: Zanima me minimalan dopušteni broj znanstvenika za prijavu projektnog prijedloga te mogu li znanstvenici na projektu (izuzev voditelja projekta) biti iz inozemstva.
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe, a u grupi mogu sudjelovati i inozemni istraživači. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe koji, prema procjeni predlagatelja, mogu provesti aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.
 
P: Može li jedan te isti istraživač biti predložen kao član tima na više od jednog projekta u ovom natječaju? 
O: Jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata jer je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku.
 
P:  Istraživač sam na jednom projektu, a također sam u prijavi drugog projekta kao istraživač. Da li je moguće da sudjelujem u prijavi ovog projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: Mogu li se prijaviti kao istraživač (suradnik) i sudjelovati na ovom projektu ako već sudjelujem na jednom istraživačkom projektu HRZZ kao suradnik, te sam prijavljena kao suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji još uvijek nije prihvaćen odnosno u postupku je vrednovanja (UIP-2020-02)? Također, hoće li u tom slučaju prijava na ovaj natječaj i sudjelovanje u ovom projektu utjecati na mogućnost sudjelovanja u projektu UIP-2020-02, ako bude odobren (s obzirom na planirani početak i završetak ovog projekta)?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima.
 
P: Da li sudionik na projektu može biti netko tko već radi kao suradnik na dva HRZZ projekta?
O: Osoba koja ima status suradnika istraživača na dva HRZZ projekta, može sudjelovati i na ovom natječaju u statusu suradnika ili voditelja.
 
P: Zanima me postoji li za ovaj natječaj ograničenje za prijavu i sudjelovanje kao u prethodnim natječajima.
Naime, moj mentor je suradnik na tekućem projektu HRZZ-a te je prijavio projekt na natječaju IP-2020-02. Na projektu s natječaja IP-2020-02 sam i ja prijavljena kao suradnik. Zanima me može li moj mentor prijaviti projekt na tekući natječaj i mogu li ja na njemu biti navedena kao suradnik s obzirom na spomenuta sudjelovanja na HRZZ projektima.

O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika. Pritom je svakako potrebno voditi računa o tome da će istraživač koji planira biti angažiran na više projekata HRZZ-a biti u mogućnosti na svakom od tih projekata provesti sve zadane aktivnosti u predviđenim rokovima kako se ne bi ugrozila njihova provedba. 
 
P: Lijepo vas molim informaciju je li moguće u okviru natječaja za korona projekte predvidjeti, osim suradnika, i savjetnike na projektu, dakle, osobe sa savjetničkom/savjetodavnom ulogom.
Na kojem se jeziku dostavljaju pisma namjere suradnika i trebaju li i savjetnici, ako su dopušteni na projektu, također dostaviti pisma namjere. Nadalje, pretpostavljam da se obrazac potpore organizacije dostavlja na jeziku na koje je i sastavljen, dakle samo na hrvatskom. Finalna provjera: tekst projektnog prijedloga pišemo samo na engleskom, zar ne?

O: Članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača,  tehničara ili konzultanta.
Pisma namjere dostavljaju se samo na engleskom jeziku, bez obzira je li riječ o suradnicima s hrvatske ili inozemne ustanove.
Prijavni obrazaci financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
 
P: Imam pitanje administrativne prirode. Naime, može li predlagatelj biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika, a zaposlen na sastavnici Sveučilista?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Mogu li voditelj i suradnici već biti prijavljeni na 2 projekta Zaklade koji su trenutno na vrednovanju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika.
Edit

16.04.2020.

P: U sklopu projekta htjeli bismo izraditi jednu mobilnu aplikaciju koja će biti vezana uz temu projekta (objašnjenje će biti naravno vidljivo u prijavi). S obzirom da na instituciji nemamo osobu koja bi mogla izraditi takvu aplikaciju, je li moguće u projektu angažirati programera koji bi takvu aplikaciju izradio, a što bi se naravno moralo dodatno platiti. Ako je moguće, možete mi molim Vas napisati pod koje troškove stavljamo trošak izrade mobilne aplikacije – možda pod kategoriju 1 – Research costs – podkategorija Services ili postoji neka druga kategorija?
Koji status ta osoba onda ima na projektu – je li to konzultant kojeg ćemo angažirati za rješavanje specifičnog problema ili tu osobu uopće ne navodimo u istraživački tim, nego samo opisujemo uslugu koju će nam pružiti? Zanima me zapravo kako možemo ispravno izradu mobilne aplikacije staviti u projektni obrazac i financijski plan.
O: Planirani trošak možete predvidjeti u stavci Services, međutim osoba kojoj bi bila isplaćena naknada za obavljenu uslugu, ne može sudjelovati na projektu kao dio istraživačke grupe.
 
P: Mi smo privatno trgovačko društvo upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Nismo u sustavu javne nabave. Ako prijavimo troškove materijala i opreme, da li moramo ići kroz javnu nabavu ili možemo materijale/opremu nabaviti od naših standardnih ugovornih dobavljača?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
 
P: 1. Može li se u sklopu projekta financirati studijski boravak (u trajanju od tri mjeseca) člana istraživačkog tima na inozemnoj instituciji?
2. Je li u financijskom planu potrebno dodatno razraditi podkategorije (stavke) ili se samo upisuju okvirni iznosi temeljem postavljenih kategorija i podkategorija?
O: 1. Natječajem IP-CORONA-2020 nije predviđeno pokriće troškova studijskog boravka.
2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. travnja.

15.04.2020.

P: Zanima me koliko detaljno treba napisati financijski plan? Naime u tablici piše da treba pisati samo izose za kategorije i subkategorije, dali je potrebno upisivati i cijene za određene komade opreme koje planiramo kupiti iz projekta? Naime, obzirom na kratkoću vremena teško će biti upisati točne cijene za pojedine predmete, nego samo procijene za ukupne kategorije i subkategorije.
O: Planirane troškove potrebno je prikazati na razini kategorija i stavki u iznosima koji su Vam poznati u vrijeme pripreme prijave projektnog prijedloga.
 
P: Kako ide raspodjela troškova i na čiji račun? Da li prijavitelj dobiva ukupna sredstava, pa onda prijavitelj (Fakultet 1) podmiruje troškove ili dijeli na ostale (npr. Fakultet2, Fakultet 3).
Ako je planirano da vanjski izvođač napravi neku intelektualnu uslugu, da li ta sredstva (već predviđena u financijama) isto dolaze u okviru ukupne sume na Fakultet 1 ili negdje drugdje?
O: Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se isključivo na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Sredstva za provedbu projekta mogu se koristiti samo za troškove navedene u odobrenom Financijskom planu i u skladu s važećim aktima HRZZ-a.
 
P: Postoji li ograničenje koliki postotak traženih sredstava se odnosi na kupovanje laboratorijske opreme (instrumenata)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Molim uputu pod koju stavku u troškovniku pripada računalni program (koji je nadopuna-nadogradnja postojećeg ali može i samostalno funkcionirati), vrlo profesionalan i po cijeni nejeftin (vjerojatno pripada pod javnu nabavu. Smatramo da pripada pod opremu, a ne pod materijal (potrošni).
O: Navedeni trošak računalnog programa možete u Financijskom planu navesti kao opremu.
 
14.04.2020.
 
P: U odgovoru od 7.4. koji se tiču istraživačkih radionica ste naveli da se odnose na zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
Možete li navesti kako će se ti troškovi konkretno pravdati (satnica za sudionike ili neki drugi način)?
O: Troškovi istraživačkih radionica odnose se na troškove smještaja, prijevoza i dnevnica sudionika koji nisu iz mjesta u kojem se održavaju radionice. Moguće je pokriće troškova cateringa bez alkoholnih pića.
 
P: Ljubazno molim za informaciju u vezi neizravnih troškova. Pročitala sam da se oni odnose na struju, vodu i slično. Na koji način će se ti troškovi opravdavati? Računima za struju i vodu? Odnosno, da li je potrebno napraviti specifikaciju neizravnih troškova?
O: Posredne troškove potrebno je specificirati prilikom prijave na natječaj, a prilikom izvještavanja za takve troškove nije potrebno dostaviti račune. 
 
P: Je li moguće u natječaju IP-CORONA-2020-04 predvidjeti punu plaću poslijedoktoranda koji bi radio određeno vrijeme (dio vremena provođenja projekta – određeni broj mjeseci)? Kandidat koji posjeduje potrebna znanja (u slučaju da projekt bude odobren) započeo bi rad kao doktorand, i potom nastavio kao poslijedoktorand, ukoliko je moguća isplata plaće za njegova rad.
O: Ovim natječajem nije predviđeno zapošljavanje mladih istraživača.
 
P: U kojoj se valuti (HRK ili EUR) upisuju troškovi u Finantial plan?
O: U Financijski plan se unose troškovi u eurima, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.
 
P: Može li se dio dobivenih sredstva koristiti za financiranje istraživanja u drugim suradničkim zemljama, npr. za uključenje i obradu pacijenata/zdravstvenih djelatnika iz Italije? Ako da, u kojem iznosu?
O: Natječajem mogu biti financirani projekti za istraživanja koja se provode u Republici Hrvatskoj. Sredstvima projekta nije moguće predvidjeti troškove financiranja istraživanja u drugim zemljama.
 
P: 1 .Imam dogovorenu suradnju s belgijskim istraživačkim institutom koji bi za potrebe provedbe ovog natječaja sukladno natječajnoj dokumentaciji odobrio svojoj suradnici na kao istraživač – suradnik sudjeluje u istraživačkoj grupi. Ako je predviđen teret njenog sudjelovanja 1pers/month da li je moguće to opterećenje navesti pod opravdane troškove i u kojoj stavci troškovnika.
2. Ako član registrirane udruge sudjeluje kao suradnik da li je potrebno definirati i udrugu kao suradnu ustanovu koja pruža uslugu i u kojoj stavci troškovnika.
O: 1. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za provedbu aktivnosti na projektu. 
2. Suradnici mogu biti članovi udruge i nije potrebno definirati udrugu kao suradnu ustanovu.
 
09.04.2020.
 
P: Trebali bismo pojašnjenje za proračunsku stavku Indirect costs: je li pod navedenim prihvatljivo samo izračunati 5% ukupnog iznosa traženih sredstava (kao paušalni iznos) i uvrstiti u proračunsku tablicu? Ukoliko to nije slučaj, molim Vas da nas uputite u način na koji je potrebno izračunati indirektne troškove.
O: Indirektni troškovi računaju se kako ste i naveli, do visine od 5% od ukupnoga iznosa traženih sredstava i kao takve ih upisujete u obrazac Financijski plan.
 
07.04.2020.

P: 1. U okviru Research costs – Services, je li moguće namijeniti sredstva za administrativnu i/ili stručnu pomoć u provedbi projekta, konkretno za honorarni rad? Koliko smo slobodni na tom području,  odn. postoje li neka pravila u vezi s time koja se moraju slijediti. Ako da, molim vas za link odn. dokument.
2. Na što se sve odnose indirektni troškovi?
3. Koliko mogu strani suradnici koristiti sredstva? Ima li nekih ograničenja ili ne? Ako da, molim vas za upute.
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe ili administrativnu pomoć. Troškovi za tehničku pomoć mogu se odobriti samo iznimno ukoliko je to neophodno i ukoliko ta osoba nije zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
2. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti i inozemni suradnici te je za njih moguće predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.
 
P: Ljubazno molim pojašnjenja pojedinih stavki financijskog plana (iz perspektive istraživačke teme 3.):
 1. je li prihvatjivo plaćanje radnog vremena suradnika istraživača u određenom postotku (ako da, pod koju kategoriju financijskog plana se navodi)?
 2. možete li pojasniti prihvatljive troškove za kategoriju “research workshop” (u okviru research costs)
 3. postoje li određeni limiti ili omjeri između različitih stavki financijskog plana
 4. što sve spada pod indirektne troškove u ovom natječaju?
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Istraživačka radionica uključuje zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
3. Natječajem nisu predviđena ograničenja vezano uz visinu troškova pojedinih stavki i kategorija financijskog plana osim za kategoriju posrednih troškova (kategorija 4) gdje je ograničenje 5% ukupnog traženog proračuna. Svi troškovi planirani financijskim planom moraju biti nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja što će biti dio procjene izvedivosti predloženog istraživanja.
4. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
 
P: Kada (barem otprilike u kojem mjesecu) se može očekivati početak korištenja financijskih sredstava za one projekte koji odlukom o financiranju dobiju financijska sredstva?
Također, može li se ovim projektom predvidjeti trošak školarine doktoranda i može li se, ako projekt dobije financijska sredstva voditelj ili suradnik prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ vezan uz projekt s IP-CORONA-2020-04 natječaja?
O: Očekivani početak financiranja projekta je lipanj 2020. godine. Trošak školarine nije predviđen natječajem, kao ni prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
06.04.2020.

P: Molio bih vas da mi svojim odgovorima pomognete oko sljedećih pitanja vezanih za prijavu na natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”.
 1. Mogu li znanstvenici iz organizacije koje se bave istraživanjima, a koje su iz neprofitnog sektora (organizacije civilnog društva) biti službeni suradnici na projektu (primjerice u ulozi suradnika istraživača)? Ukoliko je odgovor da, koji vrste financijskih troškova su opravdane za takve suradnike? Može li se isplaćivati udio u plaći istima za vrijeme trajanje projekta?  Koje vrste financijskih troškova su dozvoljene za konzultante na projektu?
 2. Mogu li se organizacijama civilnog društva plaćati usluge izrade komunikacijsko-vizualno-analitičkih pomagala?
O: 1. Osobe koje ste naveli mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Moguće je predvidjeti troškove koji se uklapaju u jednu od kategorija predviđenih natječajem, a koji su  nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
 
P: Vezano za planiranje troškova mogu li oni biti manji od donjeg limita koji stoji u prijedlogu natječaja, prim za 3 i 4 je 400 000 minimum.
O: Ukupan iznos troškova planiranih projektnim prijedlogom ne može iznositi manje od 400.000,00 kuna.
 
03.04.2020.
 
P: Može li se u sklopu projekta planirati kupovinu informatičke opreme (uzimajući u obzir preporuku socijalnog distanciranja)? Je li omogućena nabavka uredskog materijala (konkretno potrebno za ispis
 anketa)?
O: Natječajem je predviđena nabava opreme koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti planiranih projektom. Za provedbu natječaja očekujemo da je predlagateljima osigurana osnovna računalna oprema kao i ostali materijal koji je potreban za redovan rad na projektu.
Moguća je nabava svih materijala potrebnih za terenska istraživanja no troškovi koje predlagatelji navedu u financijskom planu bit će uzeti u obzir prilikom procjene izvedivosti predloženog istraživanja. 
 
P: 1. Molim vas da nam odgovorite na pitanje vezano uz prihvatljive troškove. Hoće li u prihvatljive troškove spadati usluge provođenja istraživanja na velikim uzorcima građana RH koje provode agencije za istraživanje tržišta? Drugim riječima, hoće li se financirati projektni prijedlozi u kojima u financijskom planu značajan udio troškova predstavlja trošak usluga te postoje li neka ograničenja u tom pogledu?
2. Ako troškovi provođenja istraživanja ne spadaju u prihvatljive troškove, postoje li neka ograničenja vezana uz poticanje sudionika za sudjelovanje u istraživanjima? U dosadašnjim istraživanjima, naknade sudionicima za sudjelovanje u istraživanju u financijskom planu su spadale u indirektne troškove i nisu smjele premašivati vise od 5% godišnjeg budžeta projekta. Vrijedi li to pravilo i za ovaj natječaj?
O: 1. Troškovi usluge provođenja istraživanja koje provode agencije za istraživanje tržišta mogu biti predviđeni kao troškovi u okviru ovog natječaja ako su to troškovi koji su nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
2. U okviru troškova ovog natječaja moguće je predvidjeti i posredne troškove, ali ih je potrebno posebno obrazložiti.
Edit

07.04.2020.

P: Smije li section B (Principal Investigator) biti dulji od 1 stranice?
O: Uvažavajući ograničenje prema kojem Prijavni obrazac ne smije biti dulji od 15 stranica (bez dijela C), dio B može biti dulji od jedne stranice.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)
HRZZ Etička pitanja

 
 
 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)

 
 
 

Edit
Edit
20. 12. 2019.
 
P: Moj projekt uključuje istraživanje na ljudima. Da li je za prijavu projekta dovoljno navesti da je istraživanje predano na ocjenu etičnosti te da će se ista dostaviti do kraja vrednovanja projekta? Vežem se na odgovor od prošle godine (upit za životinje). Nemoguće je do trenutka predavanja projekta dobiti ocjenu od strane Etičkog povjerenstva (u ovom slučaju s nekoliko institucija) zbog kratkog perioda i stanke u prosincu.
O: U prijavnom obrascu potrebno je navesti da je zatražena potvrda Etičkog povjerenstva koja će se dostaviti prije početka financiranja projekta. 
 
P: U natječaju HRZZ koji je obavljen stoji “Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do  1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 do 900.000,00 kuna”
Namjeravam prijavljivati projekt u polju kineziologije, koja je u Hrvatskoj svrstana pod društvene znanosti. Međutim, ako gledamo po panelima HRZZ, kineziologija nije u panelu društvenih i humanističkih znanosti već je svrstana u “Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)”. Ne znam koji financijski okvir trebam pratiti (1-1.5 milijuna ili 600-900 tisuća)?
O: Za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti najveći iznos financiranja je od 600.000,00 do 900.000,00 kn.
 
P: Molim za pojašnjenje točke 3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? (Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020)
Podržat će se projektni prijedlozi iz svih znanstvenih područja koji:
–              ……
–              se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a pri čemu mora biti jasno prikazan razvoj istraživačke teme u odnosu na ciljeve i rezultate ranije provedenog istraživanja; HRZZ neće podržati projekte kojima se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se tome posvetiti posebna pozornost pri vrednovanju projektnoga prijedloga
–              ……
Znači li to da ćete financirati :
a) samo projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a….
Ili
b) se mogu financirati projekti koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a……
O: Zaklada između ostalog financira i projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a. Više informacija o tome koja se vrsta istraživanja financira natječajem dostupne su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.


10. 01. 2020.

P: U EPP sustavu nije dostupno izabrati  vrstu natječaja IP-2020-02 za prijavu, samo za doktorande i bilateralu sa Slovenijom. Hoće li uskoro biti dostupno ?
P: Kada će se otvoriti IP u EPP sustavu?
O: EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Kako smo mi privatna Ustanova koja je započela s radom tek u lipnju 2019 godine a s primarnom znanstvenom djelatnosti po NKD-u (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, brojčana oznaka 72.20), te drugim znanstvenim djelatnostima po sudskom registru, još uvijek nismo upisani u upisnik znanstvenih ustanova pri Ministarstvu znanosti I obrazovanja. Možemo li se prijaviti na natječaj, te po eventualnom odobrenju istog, post festum ishoditi upis u upisnik? Naime, za privatne ustanove je propisano imati tri dr.sc. stalno zaposlena na Ustanovi, o čemu nam itekako ovisi rezultat cijelog natječaja.
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
 
P: U kojem je razdoblju moguće odrediti početak izvođenja projekta? Naime, planiram zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu, a  poslijediplomski studij koji bi pohađao upisivat će studente prve godine na jesen 2020. te 2022. godine. Nisam sigurna je li moguće da doktorand započne studij već ove godine ili da troškove studija planiram u 2. i 3. fazi projekta (od jeseni 2022.).
O: Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga. Okvirni početak projekta istaknut natječajem je studeni 2020. godine. Svi troškovi koji se pokrivaju sredstvima HRZZ projekta dokazuju se računima koji su izdani za trajanja projekta.
 
P: Poštovani, mora li projekt imati svoju mrežnu stranicu (mrežna stranica nije potrebna za provedbu istraživanja) te ako mora da li se aktivnosti/rezultati vezani za njezinu izradu i ažuriranje iskazuju u radnom planu?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama. U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti.


14. 01. 2020.

P1: Ubraja li se suradništvo na prijavi projekata bilateralne suradnje Slovenije i Hrvatske u ograničenje od 2 projekta, na koliko ih neki znanstvenik može biti?
P2: Voditelj sam aktualnog projekta financiranog u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”. Obzirom na obavijest od 20.12.2019. godine (Obavijest za predlagatelje projektnih prijedloga) je li mogu prijaviti projekt na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte IP-2020-02 u statusu voditelja projekta?
O1 i 2: Sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ (20. 12. 2019.) znanstvenici koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” i „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ mogu se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“.
Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.
 
P: Možemo li prijavne obrasce za trenutno otvorene HRZZ natječaje potpisivati elektroničkim certifikatom? Naime, po zakonu je dopušteno takvo potpisivanje svih dokumenata, a mi smo u procesu donošenja odluke o tome koje dokumente ćemo potpisivati na taj način. Molio bih Vas da me u odgovoru na ovaj mail izvijestite o stavu Hrvatske zaklade za znanost na ovu temu.
O: Prijavna dokumentacija predviđa potpis prijavitelja projektnog prijedloga te potpis i pečat čelnika organizacije. Sukladno podacima dostupnima na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH:
Elektronički potpis  podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku pomoću kojih se vrši identifikacija potpisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.
Njegovim korištenjem osigurava se:
AUTENTIČNOST – osigurava da je pošiljatelj stvarno onaj koji tvrdi da on jest
INTEGRITET  –  jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke
Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ukoliko je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se i neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju.
S obzirom da je prijavna dokumentacija u elektronskom obliku te u istoj nije definirano da li se omogućuje isključivo fizičko ovjeravanje pečatom i potpisom, moguće je koristiti elektronički, odnosno napredni elektronički potpis.


17. 01. 2020.

P: Planiramo podnijeti ponovljenu prijavu projektnog prijedloga uz izmjene i obrazloženje i uvažavanje komentara recenzenata (IP-2019-04).
1) Zanima nas ako je u ponovljenoj prijavi potrebno pribaviti nova pisma namjere za sudjelovanje u predloženom projektu za suradnike ili se mogu priložiti pisma namjere iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
2) Treba li kod ponovljene prijave priložiti nove ponude za kupnju opreme ili su dovoljne ponude iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
O: 1. -2. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
 
P: Projektni prijedlog je na prošlome natječaju (IP-2019-04) pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.
Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, treba li na ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2020-02, dostaviti obrazac Ponovljena prijava?
Ako da, treba li u obrascu pojasniti kako su u ponovnu prijavu uključeni komentari panela i/ili recenzenata s obzirom da se radi o pozitivno ocijenjenom projektnome prijedlogu s prošloga natječaja?
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Ukoliko je jedna osoba aktivna već na jednom HRZZ-u, smije li se na ovom callu prijaviti kao potencijalni suradnik na dva IP-2020-02, ali u različitim vremenskim periodima (ne bi bila aktivna tijekom cijelog trajanja projekta, već samo na određenim dijelovima kada bi se provodio određeni tip analiza)? Dakle, na jedan projekt uključila bi se u 2021. g. i do kraja 2021. i završila svoj dio posla na tom projektu, a na drugi 2023. g. i do kraja 2023. g. završila svoj dio posla na tom projektu i doista nikada ne bi istovremeno bila aktivna na više od dva projekta. Osoba inače prima redovnu plaću od MZO-a i ne bi ju se financiralo ni sa jednog HRZZ-a. Je li to dopustivo?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta navedeno nije moguće u trenutku prijave projektnih prijedloga. Međutim, moguće je uključenje suradnika tijekom provedbe projekta.
 
P: Prijavila bih projekt u kojem je pod kategorijom: Troškovi istraživanja, potkategorija: Usluge namijenjen iznos za dio in vivo istraživanja u pokusnim životinjama. Taj dio bi se kao usluga proveo u Fidelti prema postupku koji je odobren od strane Fidelte (Institutional Animal Ethics Committee at Fidelta).
Obzirom da će se navedena istraživanja provoditi u Fidelti kao usluga, trebam li prijavi priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva ili je dovoljno u prijavi napisati da će se taj dio napraviti u Fidelti prema njihovim odobrenim postupcima? Ako trebam dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva, mogu li ga naknadno dostaviti ili odmah pri prijavi projekta?
O: Moguće je naknadno dostaviti sve potrebne etičke potvrde u skladu s pravilima struke i nadležnim propisima.
 
P: Da li se ISTRAŽIVAČKI projekti za temeljna istraživanja prijavljuju na isti način kao i PRIMIJENJENA istraživanja, molim uputu? U Uputama za prijavu se kaže :
3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? 
Natječaji su usmjereni na financiranje temeljnih istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i usmjerena su na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjenih istraživanja usmjerenih na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnih ciljeva. 
O: Istraživački projekti za temeljna istraživanja prijavljuju se na isti način kao i primijenjena istraživanja sukladno uvjetima natječajnog roka.
 
P: Želim se prijaviti na IP 2020: projekt koji predlažem bazira se na istim izvorima projekta koji je bio prijavljen na PZS 2019., projektni prijedlog je ocijenjen pozitivno, ali nije financiran. Voditelj je drugi. Projekt je imao pozitivnu recenziju uz zaključno mišljenje da zadovoljava. Preporuka je bila:
a) predlažemo financiranje projektnog prijedloga, budući da zadovoljava sve postavljene kriterije i ne zahtijeva veće dorade.
Je li potrebno ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.


21. 01. 2020.

P: 1. U EPP sustavu u dijelu koji se odnosi na podatke o obrazovanju postoji mogućnost učitavanja životopisa. Treba li životopis biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku ili je dovoljno staviti samo na jednom jeziku? Ako da, na kojem?
2. Nakon unosa podataka u EPP sustav na hrvatskom jeziku i prelaska na ažuriranje podataka na engleskom jeziku, neki od podataka prikazani su i dalje na hrvatskom jeziku (npr.  dio Obrazovanje – Ustanova stjecanja diplome, slobodan unos i Naziv doktorskog studija; dio Zaposlenje – Odjel/Zavod). Ukoliko ih želim ažurirati, odnosno napisati na engleskom jeziku, onda se nakon spremanja podataka i prelaska na hrvatski jezik podaci u hrvatskom dijelu sustava EPP prikazuju na engleskom jeziku. Na kojem jeziku je potrebno napisati navedene dijelove?
O: 1. Ako se radi o znanstveniku iz Hrvatske potrebno je dostaviti sve podatke na hrvatskom jeziku, ako se radi o suradniku iz inozemstva samo na engleskom jeziku.
2. Ako se radi o polju za slobodan unos, potrebno je prvo upisati podatak na hrvatskom jeziku, zatim znak “ / “ te isti podatak na engleskom jeziku, a kao što je naznačeno u opisu polja. 


24. 01. 2020.

P: Na prošlom natječajnom pozivu UIP 2019-04 prijavio sam uspostavni istraživački projekt koji je bio pozitivno ocijenjen od strane recenzenata uz prijedlog manjih preinaka i dorada a od panela je HRZZ-u predložen za financiranje. Unatoč tome, završio je na rezervnoj listi i u konačnici nije financiran.
Moj prvi upit glasi, da li je moguće taj postojeći projektni prijedlog ponovno prijaviti na ovaj natječajni poziv u obliku ponovljene prijave služeći se pripadajućim obrascem ali sada kao istraživački projekt s obzirom da mi je u medjuvremenu proteklo 7 godina od stjecanja doktorata?
Moj drugi upit glasi, da li je za doktoranda koji se planira zaposliti na istraživačkom projektu u sklopu financijskog plana moguće planirati njegovu bruto II placu uvećanu za božićnicu i prijevoz ili će to biti financirano u sklopu budućeg natječaja “razvoja karijera mladih istraživača”?
O1:  Navedeno je moguće.
O2:  Zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu moguće je jedino u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Troškovi zapošljavanja doktoranda uključuju bruto II plaću te naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla, potpore, nagrade i darove sukladno materijalnim pravima radnika koje su poslodavci temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj i prema njima usklađenih internih akata ustanove dužni isplaćivati.


4. 02. 2020.

P: Postoji li definiran postotak radnog vremena (minimalan i maksimalan) za suradnike na projektu ili to možemo sami odrediti.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.
 
P: Osim što sam zaposlen na Fakultetu (sastavnici Sveučilišta), zaposlen sam i na sveučilišnom Centru (podružnici Sveučilišta).
Želim pridružiti projekt objema institucijama. Je li to dopušteno? Naime, tako bih na raspolaganju za istraživanje imao i opremu Centra i opremu Fakulteta, što bi mi bilo vrlo korisno.
Ako je dopušteno, trebam li u postupku prijave još nešto osim priložiti Potpore organizacije/Institutional Support od Fakulteta i od Centara?
O: Nositelji projekta su voditelj i organizacija na kojoj se projekt provodi te molimo da sukladno tomu prijavite projekt, jer se sredstva isplaćuju isključivo jednoj pravnoj osobi.
Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. U obrascu Potpora organizacije obavezno je navesti svu opremu koja je dostupna za provedbu projekta na organizacijama. U prijavi možete navesti i opremu koju bi koristili na sveučilišnom Centru kako bi vrednovatelji dobili uvid u cjelokupnu opremu koja Vam je na raspolaganju.


7. 02. 2020.

P: 1. Da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije za svoju ustanovu?
2. Da li je dopušteno stavljati hyperlink umjesto poveznice za projekte i članke?
O: 1. Suradne organizacije nisu obavezne ispuniti navedeni obrazac. Obrazac Potpora organizacije ispunjava čelnik organizacije koja je nositelj projekta.
2. Navedeno je moguće.
 
P: Istraživački projekt koji namjeravamo prijaviti je nastavak na istraživanja koja su na tu temu rađena. Profesor koji je provodio navedena istraživanja i ima najviše iskustva na tom polju je sada u mirovini i ugovorom o dijelu je djelatnik fakulteta.
Može li profesor biti suvoditelj na projektu, ukoliko sam ja predlagatelj?
O: Navedeni znanstvenik može biti uključen na projekt kao suradnik. Uloga suvoditelja namijenjena je drugim okolnostima. Više informacija o uvjetima za suvoditelje možete pronaći u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, (str. 7.).
 
P: Možete li mi reći da li je organizacija završne konferencija u sklopu projekta IP-2020-02 obvezna aktivnost ili nije?
O: Natječajem nije propisana obaveza organizacije završne konferencije.


18. 02. 2020.

P: Citiram iz dokumenta TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf):
„Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna… Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.“
„Vrste dopuštenih troškova: …troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna za trajanja projekta)“
Moje pitanje glasi: da li u slučaju financiranja projekta većeg od 1.000.000,00 KN može i oprema prelaziti 500.000,00 KN ili taj limit i dalje ostaje, odn. Projektna prijava neće važiti ako se pređe navedena granica od 5.000.000 kn?
O: Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da u financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna.21. 02. 2020.

P: 1. Je li moguće prijaviti konzultante na projektu? Ukoliko se prijavljuju kako ih prijavljujemo?
2. Projekt planiramo provesti na Zavodu za neurologiju koji je ustrojstvena jedinica Kliničke bolnice Dubrava. U obrascu potpora organizaciji unosimo li KB Dubravu ili možemo unijeti i Zavod za neurologiju?
O1: Uloga konzultanta nije predviđena prema uvjetima natječaja IP-2020-02.
O2: U potpori organizacije navodi se Klinička bolnica Dubrava. Također, svu potrebnu projektnu dokumentaciju potpisuje čelnik Kliničke bolnice Dubrava.
 
P: Prijavili bi se na Istraživački projekt HRZZ 2020.
Da li može u prijavi biti zajednički projekt od (izostavljeni nazivi 2 znanstvene organizacije)?
Ako ne može nego samo jedna ustanova kao voditelj, u kojem statusu je druga ustanova? Da li može druga ustanova biti suvoditelj ili da li može biti voditelj Sveučilište u Splitu?
O: Voditelj projekta može biti isključivo predlagatelj projektnog prijedloga, a ne organizacija/ustanova. Matična organizacija je organizacija u kojoj je predlagatelj projektnog prijedloga stalno zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi te na čiji račun se isplaćuju sredstva. Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Druga ustanova je tada suradna ustanova.
Edit

10. 01. 2020. 

P1: Lijepo Vas molim da mi objasnite što znači: uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa.
P2: Molim vas pojašnjenje rečenice:
“Uz svaku publikaciju voditelj projekta mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena.”
O: Iz poveznice bi trebalo biti vidljivo provodi li se međunarodno istorazinsko vrednovanje (peer review).
 
P: U obrascu ponovljena prijava stoji: “Molimo upišite primjedbe koje su naveli vrednovatelji u obrascu za vrednovanje (navesti o kojem obrascu je riječ), jesu li komentari/primjedbe uvaženi/e i opišite na koji način.” Koji obrazac? Dobili smo elektronskim putem rezultate vrednovanja. Da li mislite na web adresu?
O: Zaključno mišljenje o projektnom prijedlogu kao i preporuke vrednovatelja dostupni su voditeljima u EPP sustavu. Ovisno o tome je li projektni prijedlog negativno vrednovan u prvom ili drugom krugu, to su obrazac za vrednovanje A (prvi krug vrednovanja) ili recenzije i Obrazac za vrednovanje C (drugi krug vrednovanja).
 
P: Molim Vas da mi odgovorite da li postoje ograničenja u dužini teksta koji se unosi u obrazac ponovljena prijava.
O: Ne.
 
P: Molimo Vas komentar vezan na ponovnu prijavu. Želimo ponovno prijaviti projekt u ovom natječajnom roku, međutim uveli smo veće izmjene plana i metodologije rada. Zanima nas tko procjenjuje sličnost projektnih prijava s prošlogodišnjima i postoje li opcije eliminacije istih ukoliko se ove godine prijavimo kao novi projektni prijedlog bez ispunjavanja Obrasca za Ponovljenu prijavu.
O: Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključuje hrvatske i međunarodne stručnjake.
Navedeni obrazac dostupan je za provedbu vrednovanja i HRZZ panelima za vrednovanje i recenzentima. Obrazac za ponovljenu prijavu obvezan je dio prijavne dokumentacije za projektne prijedloge koji na prethodnom natječajnom roku nisu financirani, ali možete pojasniti da ste uveli veće izmjene.


14. 01. 2020.

P: U obrascu radni plan ovaj put se ne navode aktivnosti već samo rezultati. Priroda našeg projekta je takva da će se rezultati sastojati od publikacija, konferencijskih priopćenja i plakata na ljetnim školama. U tim rezultatima vjerojatno će se prezentirati svi dotadašnji rezultati, te će tako u stavku radnog plana biti uključeni svi suradnici i gotovo sve stavke financijskog plana. S obzirom da radni plan treba detaljno prikazati plan provođenja projekta, na koji način da se to postigne u ovom slučaju?
U radnom planu navodi se da treba u najviše 4000 znakova povezati financijska sredstva s radnim planom. Na što se odnosi tih 4000 znakova? Je li 4000 znakova dopušteno po razdoblju, ili po ostvarenom rezultatu?
O: Obrascem Radni plan potrebno je prikazati i rezultate istraživačkih aktivnosti, ne samo rezultate vezane uz publiciranje rezultata. U obrascu Radni plan za svako izvještajno razdoblje također se navode i ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati. Ograničenje od najviše 4000 znakova odnosi se na pojedino izvještajno razdoblje, odnosno prvih 12 mjeseci projekta te potom 18 mjeseci trajanja projekta.
 
P: Što u proširenom sažetku kod postignuća predlagatelja projekta znači “pripadajuće poveznice na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa”? Da li je to web stranica časopisa s “manuscript submission” informacijama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Nastavno na excel tablicu financijskog plana koja je na mrežnoj stranici i sadrži samo 3 razdoblja (a u uputama je prikaz sa 4 razdoblja po godinama), može li se financijski plan kreirati prema godinama – 4, a ne 3 razdoblja?
P: Imam nekoliko upita vezanih oko ispunjavanja prijavne dokumentacije za otvoreni natječaj HRZZ-a.
Naime, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ dani su primjeri ispunjavanja radnog i financijskog plana, no natječajna i prijavna dokumentacija na mrežnim stranicama HRZZ-a se razlikuje. Ponajviše se razlikuje oko razdoblja.
U dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja financijskog plana piše da postoje 4 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-24. mjeseca, 25.-36. mjeseca, 37.-48. mjeseca), a u dokumentu „IP-2020-02_Financijski plan“ postoje 3 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-30. mjeseca, 31.-48. mjeseca).
Isto tako, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja radnog plana piše da postoje 5 razdoblja, bez oznaka vremenskog trajanja, a u dokumentu „IP-2020-02_Obrazac-Radni plan“ postoje 3 razdoblja također bez oznaka vremenskog trajanja.
Molio bih Vas dodatno objašnjenje oko termina „razdoblje“ zbog lakšeg ispunjavanja natječajne dokumentacije.
Također, molim dodatno objašnjenje za 4000 znakova u dokumentu „Radni plan“. Da li se taj broj odnosi na opis pojedinačnog rezultata ili za cijelo razdoblje?
P: Obrazac financijski plan sastoji se od 3 razdoblja. No, u uputama za IP-2020-02 je primjer financijskog plana s 4 razdoblja. Isto tako, u prilogu uputama za IP-2020-02 u Administrativnom obrascu se navode 4 razdoblja (i traže iznosi financiranja za svako od ta 4 razdoblja). Koji način raspodjele razdoblja na projektu je točan?
O: Financijski i radni plan se kod Istraživačkih projekata kreiraju u 3 razdoblja, prvo razdoblje 1-12 mj, drugo razdoblje 13-30 i treće razdoblje 31-48. U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima. U radnome planu ograničenje od 4000 znakova odnosi na pojedino izvještajno razdoblje (1-12, 13-30 i 31-48).
 
P: Može li se predvidjeti školarina za 2 doktoranda u financijskom planu? Za jednog u prvoj godini, a za drugog u drugom razdoblju. Naime, koliko znam, dozvoljeno je natjecati se na natječaj za zapošljavanje jednog doktoranada tijekom trajanja prve godine projekta te još jednom na sljedećem natječaju za zapošljavanje doktoranada, npr. u drugoj godini projekta.
O: Doktorandi se na istraživačkim projektima zapošljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Iz sredstava projekta moguće je planirati školarinu za jednog doktoranda godišnje. (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).
 
P1: U prošlom Natječaju, IP-2019-04, bilo je moguće nabaviti osnovnu računalnu opremu (stolno računalo, monitor) ukoliko je ta oprema namijenjena doktorandu koji se zapošljava projektom. U uputama za ovaj projekt nisam vidjela takvu napomenu. Znači li to da nije moguća nabavka osnovne uredske opreme za doktoranda koji se zapošljava projektom?
P2: S kojom stavkom radnog plana treba povezati troškove školarine doktoranda koji se zapošljava na projektu, s obzirom na to da se zapošljavanje doktoranda ne može navesti kao Rezultat u radnom planu? Isto pitanje vrijedi i za troškove plaće postdoktoranda.
O1: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost str.13 nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
O2: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana. U radnom planu potrebno je obrazložiti tražena sredstva na način da se opišu aktivnosti povezane s rezultatima koji doprinose ostvarivanju glavnih ciljeva. U tom smislu jedna od aktivnosti planiranog rezultata može biti uključivanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na projekt što podrazumijeva troškove  školarine odnosno plaće.
 
P1: Treba li u obrascu Potpora ustanove izričito navoditi rješavanje etičkih pitanja?
P2: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se koristiti, njen link na bazu Šestar i između ostalog navesti održavanje opreme. Kako definirati održavanje opreme? Je li dovoljno navesti u bazi Šestar da je oprema potpuno funkcionalna?
P3: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se nabaviti. Moramo li tu navesti samo novu opremu koju planiramo kupiti ili i upgrade i održavanje?
O1: Potvrda etičkog povjerenstva je zaseban dokument koji je potrebno priložiti neovisno o dokumentu Potpora organizacije.
O2: Održavanje opreme se odnosi na servisna održavanja opreme navedene u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O3: Potpora organizacije mora uključivati svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije također je nužno navesti opremu koja organizacija planira nabaviti kao potpora projektu.
 
P: U prijavnom obrascu je navedena sekcija g. Etička pitanja kako slijedi.
Dio g. Etička pitanja
U uputama za prijavu na natječaj nalazi se tablica u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, molimo da u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju priložite potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnoga prijedloga, može biti dostavljena tijekom vrednovanja projekta.
Možete li mi molim vas reći gdje se točno može pronaći spomenuta tablica u kojoj su navedena etička pitanja, jer je ja ne mogu pronaći u dokumentu, Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 godini, koji sam skinuo s vaših mrežnih stranica.
O: Tablica Etička pitanja nalazi se pod Natječajnoj i prijavnoj dokumentaciji na poveznici https://hrzz.hr/UserDocsImages/UIP%2005-2017/HRZZ_Eticka_pitanja.pdf
 
Poštovani, imam nekoliko pitanja vezano za prijavu na natječaj IP-2020-02:
P1: Navedeno je da je potrebno uz svaki uređaj dati i poveznicu na bazu Šestar. Misli li se pritom na link kojim se dolazi do uređaja, ili identifikacijski broj (ID) toj uređaja u bazi Šestar? Možete li dati primjer kako treba izgledati ta poveznica?
P2: U kojem dijelu obrasca Potpora institucije treba navesti novu opremu koja će se nabaviti projektom?
P3: Ukoliko se neki dio opreme, primjerice set pipeta, nabavlja za upotrebu u laboratoriju na drugoj instituciji (prijavitelj projekta je s PMF-a, a neki suradnici su IRB-a), na koji način se to navodi i navodi li se to uopće u potpori institucije?
O1: Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O2: U obrascu Potpora organizacije pod kategorijom Postojeća oprema koja  će se ustupiti na raspolaganje istraživačkoj grupi navodi se sva oprema koja je za provedbu projekta dostupna na
organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.
O3: Set pipeta ne smatra se opremom već materijalnim troškom istraživanja.


17. 01. 2020.

 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A, Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanj časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Pišu li se životopisi suradnika samo unazad zadnjih 5 godina i da li u striktno istoj formi kao i za predlagatelja projekta, ili može i u nekoj slobodnijoj formi koja uglavnom pokriva rubrike iz popisa postignuća?
Smije li se dio teksta unutar obrasca koji objašnjava kako se nešto mora pisati izbrisati? – npr. smije li se u dole navedenom tekstu izbrisati dio iza zagrade
  2. List of projects (please list projects accepted for funding and project proposals submitted to this or other calls in which yor are the PI or an associate. Please state the source of funding, role within the project (Principal Investigator/ Team member)  requested or received funds, title of the project. Please provide links to the websites of the funded projects
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu. Opisi rubrika u popisu postignuća nije moguće brisatii.
 
P: Da li je potrebno Obrazac za ponovljenu prijavu ispuniti samo na hrvatskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.


21. 01. 2020.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti” 2020. (IP-2020-02), da li je prijavitelj koji je prijavio projekt u sklopu programa Znanstvene suradnje i ostvario vrlo dobre recenzije no projekt nije odobren za financiranje dužan ispuniti  Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ukoliko se radi o istom ili sličnom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U prethodnim natječajima za IP su usavršavanja bila ograničena na 14 dana. U uputama za ovaj natječaj to ne piše, ali i dalje piše u excel formularima za financije. Moje pitanje: je li usavršavanje ograničeno na 14 dana?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom da li je potrebno prevoditi tekstove recenzenata i panela sa engleskog jezika ili je dosta samo objašnjenje, odn. odgovore napisati na hrvatskom?
O: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom jeziku nije potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski jezik, moguće ih je kopirati na engleskom jeziku, a odgovor napisati na hrvatskom jeziku.
 
P: U HR verziji obrasca Prošireni sažetak stoji “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu” dok navedeno ne postoji u ENG verziji. Koja od dvije verzije je ispravna?
Ukoliko u prethodnom pitanju ispravna HR verzija (4 str + naslovnica) što se broji kao naslovnica? Po našem shvaćanju, to je prva stranica nepopunjenog obrasca koji se može naći na stranicama Zaklade (a sadrži pojašnjenja za svaki pojedini dio, naslove i slično), te bi to u stvarnosti značilo da je ukupan dozvoljen broj stranica 4+1=5. Da li je naše razmišljanje ispravno?
Da  li se u prošireni sažetak mogu dodavati reference i da li one ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu, odnosno najviše pet stranica. U obrazac Prošireni sažetak nije potrebno navoditi reference.
 
P: Da li reference u prijavnom obrascu ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Popis referenci ne ulazi u ograničenje broja stranica.
 
P: U dijelu teksta gdje se opisuju životopisi suradnika navedeno je:
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Vezano uz dio “opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta”, treba li tu navoditi opis profila i kompetencije za doktoranda i postdoktaranda koji se namjeravaju zaposliti (ostali suradnici već jesu zaposleni)?  Ako da, koju bi strukturu trebao slijediti taj opis kompetencija? Isto na jednoj strani?
O: Za doktoranda i poslijedoktoranda koji se planiraju zaposliti na projekt potrebno je dostaviti opis profila i kompetencija u slobodnoj formi do najviše jedne stranice.

 

P: Za prijavu istraživačkog projekta na novi natječaj HRZZ traži se potvrda da su publikacije imale istorazinsko vrednovanje. Može li kao potvrda poslužiti web adresa stranica PubMed-a ili Wos-a gdje je naslov publikacije citiran?
O: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: Da li se u Prijavnom obrascu kod životopisa sudionika projekta piše po rubrikama Track record, ali za cijelu karijeru sudionika pošto je voditelj projekta stručnjak na području projekta dok su sudionici često znanstvenici sa iskustvom na određenom području nužnom za provedbu projekta, koje nije nužno stečeno u zadnjih 5 godina?
O: U popisu postignuća suradnika potrebno je navesti radove relevantne za područje istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.
 
P: Vezano za upis opreme koje matična institucija stavlja na raspolaganje projektu u bazu podatak Šestar. Naime, na naslovnoj stranici baze (https://sestar.irb.hr/) je stajalo (a što je koliko sada vidimo uklonjeno) da se tu upisuje oprema vrijednosti veće od 400.000 kuna kao i posebna/specifična oprema manje vrijednosti. Da li je za potrebe ove prijave potrebno unijeti svu opremu (npr. 3D printere, radne stanice, dronove, osciloskope, i slično) koju institucija stavlja na raspolaganje neovisno o njezinoj vrijednosti ili postoji neko ograničenje? Tj. da li postoji neki dogovor portala i HRZZ-a vezano za navedeno?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.


24. 01. 2020.

P: Molim vas objašnjenje o pripremi CVa suradnika na projektu. Piše da Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Molim vas objašnjenje da li treba onda preuzeti isti obrazac CVa kao za voditelja projekta ili se može proizvoljno prirediti dokument koji će sadržavati cjeline: popis radova, popis projekata, sudjelovanja na HRZZ projektima i ostalo. Također me zanima upisuju li se podaci za suradnike isto samo za zadnjih 5 godina ili i više.
P: Poštovani, ispričavam se na ponovnom upitu, međutim jako mi je važno saznati piše li se CV suradnika u identičan obrazac Popis postignuća (track record) cjeline A, najviše zbog suradnika koji nisu iz RH. Ako koristim identičan obrazac onda za vanjske suradnike nigdje nema upisano zaposlenje niti osnovni podatci, a prethodno sudjelovanje na HRZZ projektu na njih se ne odnosi. Zato mi se čini optimalno da prilagodim CV za suradnike, u koji ću dodati osnovne podatke, zaposlenje i obrazovanje, a zatim kao u Track record dodati popis radova, projekata, pozvana predavanja i ostalo.
P: Treba li dokument Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) onda kopirati za svakog suradnika i u njega upisivati podatke iz životopisa za suradnike?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
 
P: U natječajnoj dokumentaciji u Prijavnom obrascu ovaj puta nema (za razliku od natječaja 2019.) naputka da na prvoj stranici Prijavnog obrasca treba stajati sažetak projektnoga prijedloga. Znači li to da ga nije potrebno staviti na početak tog obrasca?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi sažetak projekta.
 
P: U uputama za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije navedeno je da je u obrascu potrebno navesti svu potrebnu opremu koja je dostupna na instituciji te uz svaki uređaj navesti I poveznicu na bazu Šestar. U skladu s uvjetima korištenja baze Šestar, u nju se unosi oprema vrijednosti jednake ili veće od 400 000 kn te oprema manje vrijednosti ukoliko je jedinstvena i/ili rijetka na području RH. Budući da za potrebe projekta namjeravamo koristiti više uređaja dostupnih na našoj instituciji čija je vrijednost manja od 400 000 kn, a nisu specifični niti rijetki, isti nisu uneseni u bazu Šestar (spekreofotometri, centrifuge, pH metri itd.). Je li u tom slučaju dovoljno postaviti poveznicu na katalog opreme na web stranici institucije ili je potrebno svu tu opremu uvesti u bazu Šestar kako bi se mogao ispuniti obrazac Potpora organizacije?
P: Ako Matična institucija posjeduje opremu koju je nabavila, ali još nije stavila u funkciju i nije na šestar, a bitna je za provedbu projekta, kako se to navodi u Potpori institucije?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja kao i nabavljenu opremu koja još nije u funkciji.
U ovom dijelu prijavne dokumentacije vrednovatelji Vašeg projekta će dobiti informacije temeljem kojih će procijeniti infrastrukturne uvjete za provedbu projektnog prijedloga i potporu organizacije.


28. 01. 2020.

P: U prošlom pozivu sam prijavio UIP koji mi nije odobren, te sada planiram prijaviti IP s donekle sličnom tematikom. S obzirom da prelazim iz jedne kategorije projekata u drugu, da li sam dužan ispuniti „obrazac ponovljena prijava“.
 O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Poštovani, da li se životopis suradnika na projektu piše samo unazad zadnjih 5 godina?
P: Pišu li se životopisi suradnika s podatcima unazad zadnjih 5 godina (kao što se traži za voditelja u Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) ili je važno samo prilagoditi fromu CVa prema tim uputama?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi strukturu petogodišnjeg popisa postignuća.
 
P1: Ako nema nikakvih etičkih dvojbi u provedbi projekta, treba li prilagati potvrdu etičkog povjerenstva?
O1: Navedeno nije potrebno.
 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A; Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: U prijavnom obrascu na prvoj stranici je navedeno da se obrazac sastoji od tri cjeline: Cjelina A (stranice 1 – 3), Cjelina B (stranice 4 – 15), Cjelina C i Reference. Prema tome, cjelina C nije uračunata u 15 stranica koje su maksimum za cjelinu A+B. Međutim, na samom kraju obrasca je navedeno “Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Jasno je da reference nisu uračunate u duljinu prijavnog obrasca, no ovdje je sada navedeno da cijeli Prijavni obrazac (A i B i C dio) može biti maksimalo 15 stranica. Da li je to točno? Jer u cjelini C gdje se opisuje istraživačka grupa, u slučaju većeg broja istraživača (a za svakog ide opis uloga i životopis od najviše 1 stranice), broj stranica koje će preostati za sam projektni prijedlog (Cjelina B) će biti neznatan.
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.
 
P: U cjelini C – Istraživačka grupa, u napomeni je navedeno da za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu i dodati postotak planiranog radnog vremena za rad na projektu. Ukoliko već imamo osobu koja svojim kompetencijama odgovara doktorandu kojeg bi zaposlili na projektu, možemo li ovdje navesti ime i prezime te osobe?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu doktoranda.
 
P: Da li je potrebno staviti sažetak na početnu stranicu prijavnog obrasca, kao što je bio slučaj u prethodnom natječaju.
O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.
 
P: Prijavljujem projekt na natječaj IP-2020-02 kao voditelj. Pošto sam unazad zadnjih 5 godina bila 1 godinu na porodiljnom dopustu da li svoj Track Record pišem za zadnjih 6 godina?
O: U prijavnom obrascu (Cjelina A, Dio b: Životopis predlagatelja projektnog prijedloga) u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.
 
P: U obrascu prošireni sažetak navodite sljedeće „2. Popis najvažnijih projekata prihvaćenih za financiranje, (navedite financirane i projektne prijedloge prijavljene na ovaj ili druge izvore financiranja na kojima ste voditelj ili suradnik. Navedite izvor financiranja, uloga na projektu (voditelj/suradnik)  tražena ili dodijeljena sredstva, naslov projekta. Dodajete poveznice na mrežne stranice financiranih projekata.)“. Da li se pod tim misli na projekte koji se trenutno provode i trenutno financiraju od strane HRZZ-a ili nekog drugog izvora financiranja ili općenito na sve projekte na kojima je prijavitelj projekta sudjelovao a već su ranije završili.
O: Misli se na projekte financirane od strane HRZZ-a i/ili drugih izvora financiranja bez obzira jesu li projekti završili ili se još provode.
 
P: U formularu “IP_2020_02 Prijavni obrazac” na numeriranoj stranici 3 se nalazi slijedeća uputa: “Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Kako se Prijavni obrazac sastoji od tri cjeline (vidi naslovnu stranicu obrasca “IP_2020_02 Prijavni obrazac”) te kako je ponuđeno da Cjelina B-Projektni prijedlog može maksimalno biti od stranice 4 do 15, neminovno je kako će Cjelina C  biti izvan upute o broju stranica projektnog prijedloga (ukoliko maksimalno iskoristimo broj stranica za Cjelinu A i Cjelinu B), koja se nalazi na numeriranoj stranici 3. Prema tomu, koliko je ograničenje stranica za Prijavni obrazac (što uključuje sve Cjeline), ukoliko je sugerirano da Cjelina B maksimalno može biti do 15. stranice.
O: Odgovor na pitanje nalazi se na mrežnoj stranici Zaklade od 24. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, molim vas pojašnjenje vezano uz životopis suradnika na projektu (Cjelina C).
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi) 
Ime i prezime Suradnika 1, matični broj znanstvenika[1]: životopis (najviše 1 stranica)
Trebaju li strukturu Popisa postignuća (prema track record za voditelja) pisati isključivo oni koji će se zaposliti na projektu ili svi suradnici na projektu? Ili suradnici pišu životopis u slobodnijoj formi na najviše jednoj stranici?
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu, a moguće je dodatno prilagoditi formu s obzirom na izdvojene kompetencije.
 
P: 1. U Cjelini B prijavnog obrasca se nalazi dio e. Radni plan. Ispod njega se nalaze podstavke označene kao d1. Ciljevi; d2. Očekivani rezultati d3. Opišite potencijalne rizike. Budući se očigledno radi o copy/paste opciji iz Prijavnog obrasca iz prošlog natječaja, bez dodatne recenzije i provjere, to Vas ovim putem pitam mogu li navedene stavke obilježiti logično dakle kao e1., e2., e3., jer način na koji je trenutno to predloženo je kontra svake logike i zdravog uma.
2. Nadalje, pod jednom od tih stavki (d3.) (hic!) se traži opis potencijalnih rizika predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika. Molio bih Vas da dodatna objašnjenja na koje se konkretno rizike misli. Je li se misli na rizike povezane s promjenom broja istraživača na projektu ukoliko se neki od njih u slobodno vrijeme bavi ekstremnim sportovima? Je li se misli na moguća bolovanja i porodiljne dopuste? Je li se misli na rizike koje nose putovanja na kongrese? Je li se misli na rizike vezane za materijalni gubitak (npr. kvar aparature, požari u ustanovi i sl.)?  Je li se misli na pojavu problema unutar samog znanstveno-istraživačkog rada, dakle konkretnih problema koji se mogu riješiti znanstvenim pristupom?
Molio bih Vas za sto konkretniji odgovor na posljednji upit, te Vas komentar na moju primjedbu glede copy/paste pogreške.
O1: Kao što je već ranije odgovoreno u Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O2: Navedeno se odnosi na navođenje potencijalnih rizika u znanstveno-istraživačkom radu odnosno provedbi predloženog znanstvenog istraživanja. Potencijalni rizici su različiti ovisno o području istraživanja, a voditelji bi trebali iskazati na koji način se rizici mogu izbjeći odnosno nadomjestiti kako bi predloženo istraživanje moglo postići predviđene ciljeve .
 
P: Treba li u Application Form, Section C – Research Group, navoditi i voditelja projekta u: tablici, Section a) (Research group – roles) i Section b)?
O: Navedeno nije potrebno s obzirom da se podaci o voditelju navode u Sekciji A u Prijavnom obrascu.
 
P: Možete li mi molim vas reći gdje mogu pronaći dokument, Administrativni obrazac.
Ovaj dokument na hrv. i eng. je u natječaju istraživački projekti, naveden kao obavezni sadržaj prijave, a ja ga ne mogu pronaći na vašoj internetskoj stranici.
O: Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu, a sadrži osnovne podatke o voditelju projekta i matičnoj organizaciji. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.


31. 01. 2020.

P: U slučaju korištenja instrumenta sa druge sastavnice istog Sveučilišta (instrument je upisan u bazu šestar), da li potrebno dostaviti nekakvu izjavu da će se instrument moći koristiti? Ili ga je dovoljno samo navesti?
O: Dio istraživačkih aktivnosti koji će se provesti na drugoj sastavnici Sveučilišta potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dijelu c. Metodologija. Predlažemo pod ostale dokumente priložiti pismo potpore organizacije na kojoj je smješten uređaj.
 
P: Treba li iznose financiranja projekata u Track record a) pisati u EURima u engleskoj verziji Application Form?
O: U engleskoj verziji dokumenta potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Može li se prilikom popunjavanja prijavnog obrasca (IP-2020-02) izbrisati opisni tekst – tekst u zagradi uz npr.
“Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja (opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)” i druge dijelove b, c itd. s obzirom da navedeni tekst u zagradama zauzima dosta mjesta?
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca.
 
P: Da li i suradnici na projektu moraju u svome životopisu stavljati linkove na svojih 5 publikacija?
O: Navedeno nije potrebno.
 
P: Molim Vas za jednu informaciju. Naime, zanima me navode li se u životopisu suradnika postignuća ostvarena ISKLJUČIVO u zadnjih pet godina?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 28. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, koliki maksimalni broj slova može imati akronim za Istraživački projekt?
O: Ne postoji ograničenje broja slova u akronimu projekta.
 
P: Margine u Vašem obrazcu “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak” ne odgovaraju Vašim uputama u istom dokumentu, a koje se odnose na margine stranica. Dakle margine u Vašem ponuđenom obrazcu su 2,5 cm, dok je u dokumentu zamoljeno poštivati margine 2,0 desna i 1,5 donja. Čega se ovdje pridržavati? Hoću li promijeniti postavke margina u “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak”? Ili ostaviti Vaše margine koje ne odgovaraju onima koje molite da se pridržavamo?
O: Potrebno je pridržavati se uputa navedenih na početku obrasca Prošireni sažetak.
 
P: 1. Trebamo li prilikom navođenja aktivnosti koje su potrebne za izvođenje rezultata objašnjavati kako su aktivnosti provedene ili je dovoljno navesti popis aktivnosti koje su dovele do ostvarivanja rezultata?
2: Molim Vas za pojašnjenje između kategorija radionica u kategoriji 1.4. i radionice iz 4.1.
O1: Potrebno je navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bio jasan način na koji će se postići planirani rezultati.
O2: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanjadiseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.
 
P: Možete li mi reći je li u životopis suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02 potrebno napisati podatke iz Prijavnog obrasca, popis postignuća (cjelina A, dio a) ili je potrebno za sve suradnike napisati i dio b iz cjeline A?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi popis postignuća sukladno Cjelini A, dijela a Prijavnog obrasca. Osim navedenog potrebno je navesti ostale relevantne informacije o kompetencijama suradnika nužnim za provođenje istraživačkih aktivnosti u okviru projektnog prijedloga.
 
P: Molim odgovor na sljedeće pitanje vezano za natječaj IP-2020-02. Postoji li ograničenje u duljini ispunjenog obrasca Potpora organizacije? Nadalje, da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije?
O: Nije propisan broj stranica za obrazac Potpora organizacije.
 
P: Svi suradnici trebaju potpisati pisma namjere (potpisana i od voditelja organizacije) na hrvatskom i engleskom, no treba li suradnik iz inozemne ustanove imati i pismo namjere na hrvatskom i engleskom ili je za njega dovoljno na engleskom?
O: Suradnik iz inozemstva treba dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku.
 
P: 1. U Proširenom sažetku i obrascu potpora organizacije piše da Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina  treba imati najviše 1 stranicu, no nemoguće je navesti pet publikacija, sve financirane projekte unazad 5 godina i HRZZ projekte s najvažnijim publikacijama unutar jedne stranice. Je li moguće proširiti taj dio?
2. Da li je potrebno u popisu projekata navoditi i HRZZ projekte koji će biti navedeni u sljedećoj točki: Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate). 3. Da li je za poveznice na mrežne stranice financiranih projekata prihvatljiva poveznica na HRZZ stranicu gdje je predstavljen projekt odnosno na stranicu drugog izvora financiranja gdje se vidi da je projekt financiran jer nemaju svi projekti vlastitu web stranicu.
O: 1. U popisu postignuća potrebno je prikazati najvažnije podatke relevantne za ovaj projektni prijedlog. Umjesto navođenja punih podataka vezanih uz sudjelovanje na HRZZ projektima, predlažemo dodavanje poveznica na mrežne stranice projekata gdje su te informacije vidljive.
2. Navedeno je potrebno.
3. Navedeno je prihvatljivo.
 
P: Ako su dva voditelja (zbog mirovine) i oba imaju 3 stranice za životopis, znači li da se B cjelina može produžiti za 3 stranice?
O: U tom se slučaju dijelovi a i b cjeline A popunjavaju za predlagatelja i za su-voditelja te se obrazac sukladno tomu produžuje za 3 stranice.


4. 02. 2020.

P: Da li se životopisi stranih suradnika moraju prevoditi na hrvatski jezik za hrvatsku verziju prijavnog obrasca istraživačkog projekta ili se može dodati engleski životopis u hrvatsku verziju budući da se radi o stranim suradnicima i to je jedini originalni dokument.
O: U hrvatskoj verziji Prijavnog obrasca životopis suradnika iz inozemstva može biti na engleskom jeziku.  
 
P: Ukoliko se na Istraživački projekt prijavljuje HR i  SLO tim, voditelj HR
Mogu li se u istraživanju koristiti i SLO podatci (retrospektivni podatci o lijekovima)
I treba li u prijavi priložiti i SLO Etičko povjerenstvo
Ili se u samoj prijavi može pisati da će ista biti ishođena naknadno?
O: Rok za prijavu na Istraživački projekti – slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01) završio je 29. siječnja, a idući natječaj za bilateralne projekte raspisat će se potkraj godine. Ukoliko se prijavljujete na natječaj Istraživački projekti IP-2020-02, slovenski istraživači mogu biti suradnici kao i drugi strani istraživači.
 
P: Izdavačka kuća Elsevier izdaje velik broj časopisa iz različitih znanstvenih polja, Pronašla sam link na kojem opisuju svoj peer-review proces.
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 
S obzirom na to da ovaj link nije vezan uz pojedini časopis, je li prihvatljivo da se taj link postavi uz publikacije časopisa koje izdaje Elsevier kao poveznica na postupak istorazniskog vrednovanja? Pritom se iz samog citata uz koji je link naveden ne može vidjeti da ga izdaje Elsevier, ali je ta informacija dostupna ukoliko se pristupi stranicama časopisa.
O: Potrebno je dostaviti poveznicu na kojoj se nalaze informacije o postupku vrednovanja koji provodi časopis u kojem je rad objavljen i iz čega je vidljivo da časopis provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: 1. Molim pojašnjenje oko broja stranica u proširenom sažetku. Naime, u hrvatskoj varijanti piše “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu”, što znači 4+1, dok u engleskoj varijanti piše samo ” four pages maximum” . Koliko je to onda sveukupno strana u engleskoj varijanti “Proširenog sažetka”?
2. Što točno ide, na naslovnu stranicu (tj. prvu od pet stranica) Proširenog sažetka? Samo “Predlagatelj projektnoga prijedloga, Puni naziv projektnoga prijedloga, AKRONIM PROJEKTNOGA PRIJEDLOGA.” ?
A onda druga od pet stranica započinje sa: “Molimo poštovati sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font OpenSans ili Arial, veličina fonta najmanje 10, margine (2.0 desna i lijeva i 1.5 donja), jednostruki prored.” ?
Molim pojašnjenje.
3. Iako sam proučila Vaše dosadašnje odgovore na upit vezano uz “Sažetak projekta” još uvijek mi je nejasno gdje i da li uopće treba priložiti “Sažetak projekta” igdje osim u Administrativnom obrascu? Naime napisali ste da na ovom natječaju ne treba ubaciti Sažetak na prvu stranicu Prijavnog obrasca, kao sto je bilo na prethodnom natječaju. Također, na jedan od upita od 28.1.2020. ponudili ste odgovor:
“O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.”
međutim u Obrascu Prosireni sazetak projekta nigdje nema predviđenog prostora za “Sažetak”. 
4. U primjeru Administrativnog obrasca stoji “Sažetak projektnog prijedloga (HR) (najmanje 100, a najviše 2000 znakova)”.
Da li se “2000 znakova” odnosi na 2000 znakova sa razmakom ili bez razmaka?
O1.: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. siječnja.
2. Prva stranica se ispunjava prema zadanim poljima i tekstu na prvoj stranici.
3. Sažetak projektnog prijedloga je čitav obrazac Prošireni sažetak koji se ispunjava prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.
4. Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.
 
P: U prijavnom obrascu, cjelina A (Predlagatelj projektnoga prijedloga), dio a (Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina), nalazi se popis što je sve potrebno uključiti u popis postignuća. Međutim, taj popis zauzima gotovo pola stranice, a navedeno je da popis postignuća može zauzimati najviše 1 stranicu. Kada se navede 5 publikacija (prva stavka na popisu), više ne ostane mjesta za ostale stavke popisa. Da li se ta uputa može obrisati pa da ostane cijela prva stranica za popis postignuća, ili je moguće da popis postignuća bude djelomično i na drugoj stranici s obzirom da je pola prva stranice već zauzeto uputama? Dodatno, ako popis postignuća zauzme pola druge stranice zbog upute na prvoj stranici, onda životopis (najviše dvije stranice) djelomično zauzme i 4. stranicu.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca. Popis postignuća može prelaziti na drugu stranicu poštujući ograničenje da ukupan tekst nije dulji od jedne stranice. Međutim, za publikacije možete navoditi i poveznice.
 
P: U sklopu prijave za ovogodišnje istraživačke projekte da li dokumentacija mora sadržavati i dozvole čelnika ustanova za sve pojedinačne suradnike?
O: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji treba priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.
 
P: Zanima me da li je u Obrascu ponovljene prijave potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski.
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu. Dakle, opisno je potrebno navesti koje su bile zamjerke odnosno prijedlozi i kako ste to riješili u novoj prijavi.


7. 02. 2020.

P: U obrascu prošireni sažetak postoji sljedeći naputak/kategorija „Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.“
Moje pitanje glasi što se misli pod pojmom „istraživački problemi“ da li su to možda znanstveni ciljevi projekta koji se u proširenom sažetku nigdje izričito ne spominju (ne traži se njihovo navođenje), a prema svemu sudeći su bitni jer u kategoriji „Resursi“ postoji sljedeći naputak  „opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke. Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga“
Ili se možda misli na potencijalne rizike sada nazvane problemima?
Ili se možda radi o „istraživačkim problemima“ opisanima unutar kategorije „Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo“. koje sada treba ponovo preformulirati, kao npr. Resurse: u Prijavnom obrascu (1. puta) u Radnom planu (2.puta) i Proširenom sažetku (3.puta)?
O: Istraživački problemi su specifične teme zbog kojih se provodi istraživanje.


11. 02. 2020.

P: Da li je u Part A – Applicant, Section a: Applicant’s track record in the last 5 years (max. 1 page) (za voditelja!) potrebno zadržati cijelu predloženu strukturu opisa, zajedno s opisom pojedine stavke?
npr.  treba li za stavku 
5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings (201? name of the event and your role /type of event/number of participants/country), international awards, editorial board memberships, longer periods of training courses, international peer review, training courses at international institutions, the most significant scientific collaborations (names of collaborators, topics, organisation, city, country; results application)
navoditi i opis u zagradi, ili je potrebno ssamo navesti: 5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings?
Naime, pojedina dostignuća se ionako raščlanjuju kada se navode.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 31. siječnja i 4. veljače.


14. 02. 2020.

P: Poštovani, u online prijavi u polju istraživačka skupina za projekt IP-2020 – 02 što treba navesti u rubrici uloga za suradnike na projektu?
O: Uloga suradnika na projektu je glavni zadatak koji suradnik obavlja na projektu.
P: U odgovoru od 17.01.2020. piše: “Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.” dok u odgovoru od 04.02.2020. piše “Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.”. Što je točno?
O: Obrasci se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Odgovor na pitanje od 4.02.2020. napisan je u kontekstu pitanja o prevođenju komentara inozemnih recenzenata na hrvatski jezik.
 
P: Je li potrebno, tj. može li se u EPP sustavu pod A2 (Istraživačka skupina) navesti doktoranda i poslijedoktoranda? Njihov identitet mi u ovoj fazi nije poznat, stoga ih ne mogu upisati pomoću IB-a.
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet u fazi prijave nije poznat navodi se u Prijavnom obrascu, cjelina C Istraživačka grupa, kao P i D. U EPP sustav nije ih moguće upisati dok nisu poznata imena osoba koje će se priključiti projektu.


18. 02. 2020.

P: Molila bih pojašnjenje u vezi pisama namjere za suradnike iz inozemstva:
koje elemente moraju pisma namjere sadržavati osim imena suradnika i institucije iz koje dolazi? Pretpostavljam ime projekta i potpis suradnika, ali treba li sadržavati rečenicu kojom se izjavljuje namjera sudjelovanja u projektu ukoliko bude odobreno financiranje?
O: Navedeno je točno.
 
P: Prošle godine smo se prijavili na natječaj za istraživačke projekte pod voditeljstvom (ime i prezime voditelja i naziv projekta su uklonjeni). U svezi s našom potencijalom ovogodišnjom ponovljenom prijavom, imam dva pitanja.
 1. Moramo li novo odobrenje Etičkog povjerenstva i pisma namjere priložiti ove godine ili mogu biti prošlogodišnja ?
 2. Također, bismo li mogli navesti konzultante (radi se od zaposlenicima Veterinarskog Instituta uz potpisanu Izjavu ravnatelja) koji bi nam napravili dio obrade uzoraka na svom uređaju, a da nisu suradnici na projektu budući da svega nekoliko takvih uređaja postoji u RH ili isključivo moraju biti suradnici?
O: 1. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
2. Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva.
 
P1: U prijavnom obrascu na engleskom jeziku navedeno je” Section f. Resources (describe the costs of the proposed project in HRK, including the material resources…”. S obzirom da je u svim ostalim obrascima na engleskom jeziku potrebno navoditi iznose u EUR, treba li ih I u ovom dijelu navesti u EUR ili se držati naputka u obrascu I prikazati troškove u HRK? U slučaju da ih je potrebno navesti u EUR, je li dopušteno ispraviti valutu u tekstu naputka?
P2: Da li u engleskoj verziji financijskoga plana, radnoga plana i poglavlju Resursi (unutar Prijavnog obrasca) troškove treba iskazati u Eurima ili može biti u kunama kao i u hrvatskoj verziji prijave?
O: U engleskoj verziji dokumenata potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Već je bilo pitanja na ovu temu, ali iz Vaših odgovora još je nejasnije kako postupati s obrascem Prošireni sažetak. Dakle, već ste odgovorili da moramo poštovati margine iz upute s početka dokumenta (lijevo i desno po 2 cm) iako ste Vi formatirali dokument s marginama od po 2,5 cm sa svake strane. Kada su Vas zatim pitali, smijemo li onda tablicu proširiti za po tih 0.5 cm na svaku stranu, rekli ste da se ne smijemo. Iz tih odgovora slijedi da moramo promijeniti Vaše formatiranje margina, ali ne i Vaše formatiranje tablice za unos teksta. Kada se to ispoštuje, završimo s tablicom koja ne ide od margine do margine nego je decentrirana na stranici (pomaknuta u lijevo) i istovremeno nije dovoljno velika da se unesu isti traženi podaci koji se unose u 5-year track record u Prijavnom obrascu jer u odnosu na njega, u ovom obrascu nema dovoljno mjesta. Molim odgovorite što točno što se tiče formatiranja trebamo napraviti s dotičnim dokumentom, ili ništa.
O: Obrazac Prošireni sažetak potrebno je ispuniti u formi u kojoj je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ, s marginama od 2,5 cm.


21. 02. 2020.

P: Postoji li engleska verzija dokumenta “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020”?
O: Navedeno ne postoji.
 
P: Obrazac Ponovljena prijava:
Naime dobiveni komentari recenzenata su na engleskom jeziku, a sažetak panela je na hrvatskom. Što daje nekoliko mogućnosti kako popuniti HR i ENG obrazac. Dakle moja pitanja bi bila:
 1. Da li je komentare recenzenata na engleskom jeziku potrebno prevoditi za HR verziju obrasca? Pretpostavljam da nije kada su ih tako i dobili panelisti te iz njih saželi svoje komentare.
 2. Da li je komentare panelista potrebno prevoditi na engleski jezik za ENG verziju obrasca?
 3. Da li je moguće HR komentare panelista ne uključiti u ENG verziju obrasca a uključiti u HR verziju?
O: 1. Navedeno nije potrebno.
2. Navedeno je potrebno.
3. Komentare panela potrebno je uključiti u obje verzije obrasca. Projektne prijave na hrvatskom i engleskom jeziku trebale bi biti istovjetne.
 
P: Molim Vas da mi pojasnite jedan segment kod popunjavanja administrativnog obrasca u EPP sustavu. Jeli se pod kategorijom A2-istraživačka grupa u rubriku Uloga treba upisati detaljno sve što smo naveli u projektnom prijedlogu ili smijemo napisati okvirni opis?
O: U Rubriku „Uloga“ potrebno je napisati grupu aktivnosti za koje je zadužen svaki suradnik.
 
P: Ukoliko odlučimo koristiti font Arial za pisanje projektne prijave, mijenjamo li sve u dokumentima u taj font ili dio koji je već napisan u obrascima koji se tiče uputa za ispunjavanje ostavljamo u fontu Open Sans?
O: Font treba biti usklađen u cijelom dokumentu.
 
P: U predlošku obrasca Radni plan enumeracija rezultata unutar svakog pojedinog razdoblja počinje s D1. Iz toga slijedi da ce unutar projekta biti po tri rezultata označena s ‘D1’, ‘D2’ i t.d., sto donekle otežava jednostavno i jednoznačno povezivanje rezultata s ciljevima, kao i stavkama financijskog plana.
Može li se rezultate radije obrojcati kontinuirano (tako da, primjerice, ukoliko su u prvom razdoblju planirani rezultati D1-D5, prvi rezultat u drugom razdoblju bude označen s ‘D6’)?
O: Navedeno je moguće.
Edit

10. 01. 2020.

P: S obzirom na natječaj Istraživački projekti 2020 (IP-2020-02), zanima me je li prihvatljivi trošak kupnja rabljene opreme veće vrijednosti iz inozemstva? Nabavljali bismo rabljeni stroj iz inozemstva vrijednosti 300.000 – 350.000 kn (PDV uključen). Nabavljalo bi se od ovlaštenih tvrtki i s garancijom, a radi se o tzv. obnovljenom (“refubrished”) stroju.
Nadalje, po zakonu bi taj iznos trebao ići na Javnu nabavu, ali ona u ovom slučaju nije moguća, jer nema hrvatskih poduzeća koja prodaju takvu vrstu strojeva. Na koji način bi se onda organizirala nabava?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave – fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
Upit vezan za proces javne nabave potrebno je provjeriti s matičnom organizacijom.
 
P: Da li je dozvoljeno predvidjeti trošak kompjutora za PhD studenta koji će biti zaposlen preko HRZZ?
O: Da. Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini nabavka računala moguća je za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
 
P: Namjeravamo prijaviti istraživački projekt te imamo dva pitanja u vezi financiranja istraživačkih projekata:
1. Financiranje konferencija – postoji li limit od ukupnih dozvoljenih financijskih sredstava koji se može koristiti za financiranje aktivnog sudjelovanja na domaćim i inostranim konferencijama?
2. Financiranje tehničara – postoji li limit koliko se može potrošiti na financiranje tehničara te mora li potencijalni tehničar zadovoljavati određene kvalifikacije, odnosno stručnu spremu?
O1: U okviru kategorije Diseminacija i suradnja dopušteni su troškovi koji su potrebni za odlaske na konferencije i kongrese. Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci. Planirani troškovi bit će predmet vrednovanja.
O2: Limit iznosa za financiranje tehničara nije određen, no angažman tehničara dozvoljen je jedino za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu. Pritom je uz financijsko izvješće potrebno navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.
 
P: Također me zanima navode li se troškovi oglašavanja natječaja za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda pod posredne troškove u financijskom planu, budući da ta stavka više nije unaprijed zadana u obrascu.
O: Troškovi oglašavanja natječaja nisu dopušteni troškovi te se ne navode u financijskom planu.
 
P: U uputama stoji da iznosi u financijskom planu na engleskome jeziku trebaju biti navedeni u eurima, dok u samome obrascu stoji da trebaju biti navedeni u kunama. Koji je od ta dva podatka točan?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženog financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti  u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.


17. 01. 2020. 

P: U natječaju „Istraživački projekti“ navedeno je da je najveći iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.00,00 Kn. Zanima me postoje li ograničenja vezano uz raspodjelu sredstava po godinama? Npr. je li moguće u prvoj godini imati budžet od 350.000,00 Kn, drugoj 300.000,00 Kn, trećoj 250.000,00 Kn te četvrtoj 100.000,00 Kn? Ili postoji definiran maksimum po godini (250.000,00 Kn godišnje)?
O: Natječajem nije određeno ograničenje traženih troškova po godini, no preporuča se da troškovi budu ravnomjerno raspoređeni po razdobljima. Traženi iznos po godinama potrebno je uskladiti s projektnim aktivnostima.
 
P: Vezano za prijavu istraživačkog projekta zanima me je li u Excel tablici “financijski plan” moguće stupce podijeliti na 4 godine po npr. 1-12mj. 13-24mj, 25-36mj. i 37-48mj.
O: Navedeno nije moguće. Financijski plan se dostavlja u formi obrasca dostupnog na mrežnim stranicama HRZZ-a, a vezan je uz izvještajna razdoblja nakon kojih slijede isplate financijskih sredstava.


21. 01. 2020.

P: Prijavljujem Istraživački projekt za natječaj IP-2020-02 Hrvatske zaklade za znanost koji je raspisan 29.11.2019. godine. Imam jedan upit:
a) u uputama za popunjavanje financijskog plana piše sljedeće  usluge za provođenje istraživanja; trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim natječajem. Za procjenu opravdanosti/prihvatljivosti troškova usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Za prijavljeni istraživački projekt tijekom trajanja od 48 mjeseci na stavke usluge analiza se predlaže sve skupa 51 500, 00 kn za pojedine stavke analiza tj. za prvu godinu 7500,00 kn, za razdoblje (13-30
mjesec) 36000,00 (ukupna vrijednost analiza, nije samo jedna usluga), za razdoblje (31-48 mjesec) 8000,00 kn.
Navedene usluge analiza se provode na različitim Institucijama koje jedine i imaju te Instrumente u RH. Moj upit je da li mogu staviti te iznose za trošak analiza ili ne? Napominjem da je taj iznos za sve 4 godine i da se radi o pojedinim uslugama analiza, a ne o jednoj usluzi analize.
O: Navedene troškove moguće je planirati u potkategoriji usluge. Ako iznos troška pojedine usluge iznosi 35.000,00 kn ili više potrebno je dostaviti tri ponude ili obrazloženje da neke ustanove jedine u Hrvatskoj provode pojedine analize.
 
P: 1. Budući da su iznosi troškova objave u Open access časopisima sa većim faktorom odjeka za samo jedan rad redovito veći od definiranog limita od 10.000 kn (pogotovo budući da se na njih još obračunava i PDV), da li je razliku moguće financirati iz drugih izvora? Ukoliko je odgovor potvrdan, da li to treba negdje posebno u prijavi navoditi?
2. Budući da smo prijavu slali i na prethodni natječaj znamo kako je financijski plan trebalo detaljno ispuniti (za prvu godinu i povezati sa rezultatima). Koliko vidimo sada se to nigdje u uputama eksplicite ne traži, pa je stoga naše pitanje da li postoji razlika između detaljnosti popunjavanja financijskog plana za prvo i svako sljedeće razdoblje i da li treba postojati u financijskom planu veza između stavki i rezultata (vidimo da se sada nešto slično traži u proširenom sažetku)?
O: 1. Navedeno je moguće, u financijskom planu projekta potrebno je prikazati samo iznos koji će pokriti HRZZ, u skladu s uvjetima natječaja.
2. Financijski plan za prvu godinu potrebno je detaljnije razraditi, a za troškove planirane u narednim razdobljima dovoljno je prilikom prijave projektnog prijedloga navesti okvirne iznose prema kategorijama financijskog plana. U proširenom sažetku i Prijavnom obrascu potrebno je povezati tražene resurse za sva razdoblja projekta s planiranim aktivnostima.
 
P: U financijski  plan treba unesti kongrese samo za 1. godinu. Da li je dovoljno za druga 2 projektna razdoblja samo unesti ukupnu svotu koja će se potrošiti na odlaske na kongrese i ako da u koju rubriku ako još nije odlučeno na koje konferencije bi se išlo:
                4.4. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u RH
                4.5. Sudjelovanje na domaćoj znanstvenoj konferenciji
                4.6. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u inozemstvu
O: Troškove planiranih konferencija za prvu godinu projekta potrebno je specificirati zasebno za svaku konferenciju. Za naredna razdoblja troškove konferencija potrebno je prikazati zbirno prema navedenim potkategorijama navodeći broj planiranih konferencija te troškove koje obuhvaćaju.
 
P: Imam dva pitanja vezana za obrazac Financijski plan – kategorija 4. 
Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje:
Za ciljanu konferenciju još nemam točan datum, no održava se svake tri godine i to obično u rujnu ili listopadu. Budući da je trajanje projekta 1.10.2020 – 30.09.2024,  očekivani termini konferencije su na granici između 1. i 2. razdoblja (2021.) ili na samom kraju projekta (2024.).
1. Je li moguće da se,  nakon sto se saznaju pravi datumi, konferencija prebaci u pravo razdoblje (u slučaju da sam je upisala pod krivim razdobljem) – je li moguće prebacivanje u ranije i kasnije razdoblje?
2. Je li moguće otići na konferenciju ako ona bude organizirana nakon kraja projekta (npr. u listopadu 2024.)?
O: 1. Navedeno je moguće te se prilagođava prilikom podnošenja periodičnog izvješća
2. Svi troškovi određenog izvještajnog razdoblja moraju datirati unutar toga izvještajnog razdoblja, te se ne mogu odnositi na troškove nastale nakon razdoblja ili kraja projekta.
 
P: Da li pod troškove usluga mogu ići troškovi za korištenje instrumenta? Iako je instrument prisutan na instituciji na kojoj jedan od suradnika radi institucija naplaćuje korištenje kako bi pokrila održavanje instrumenta.
O: Troškove najma opreme moguće je navesti u potkategoriji usluge te će biti predmet vrednovanja.


24. 01. 2020.

P: Mogu li s projekta kupiti opremu (ne kapitalnu) za drugu HR znanstvenu instituciju?
O: Oprema koja se kupuje sredstvima HRZZ projekta u vlasništvu matičnoj organizaciji voditelja.
 
P: Koliki je godišnji trošak za postdoktoranda?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Napominjemo da Hrvatska zaklada za znanost financira isključivo sredstava koja su u skladu s uvjetima HRZZ natječaja te u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske..
P: U laboratoriju i na institutu postoje aparati čije se korištenje naplaćuje po satu, na njima rade članovi istraživačke grupe (znači ne radi se o trošku usluge za provođenje istraživanja od strane neke treće osobe), a neophodni su za provođenje projekta. Od tih novaca dijelom se plaća popravak kad dodje do nekog kvara, a dio sredstava je namijenjen za kupnju novog aparata u nekom trenu kad popravak više nije isplativ  – dakle neka kombinacija servisa i amortizacije. U kojoj rubrici financijskog plana se prikazuju ti troškovi, odnosno mogu li se prikazati kad je riječ o amortizaciji/servisu? Ako takvi troškovi nisu prihvatljivi unutar financijskog plana, kako da se riješi navedeni problem i osiguraju sredstva za korištenje aparata? Da li se takvi aparati za koje se mora plaćati korištenje navode u potpori institucije s pripadajućom poveznicom na Šestar?
O: Financijskim planom može se prikazati trošak servisa uređaja kojega organizacija stavlja na raspolaganje provedbi projektnog prijedloga te je sukladno tome naveden u Obrascu potpora organizacije ili nabavka novog uređaja. Trošak amortizacije nije prihvatljiv trošak.  
 
P: U uputama za prijavu IP projekata (poglavlja 4, stranica 9) stoji:
“Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada i/ili poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene ”  te (točka 5.1.2., stranica 12):
“U ovoj kategoriji dopušteni su sljedeći troškovi: · plaća (bruto II) – samo za zapošljavanje mladog istraživača. Iznos plaće potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu za radno mjesto asistenta / poslijedoktoranda.”
Iz navedenoga se da zaključiti da se plaća doktoranda koji se zapošljava na projekt treba unijeti izravno u financijski plan projektnog prijedloga. Je li to doista tako, ili za plaće doktoranda treba čekati poziv za Natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Iz financijskih sredstava Istraživačkih projekta moguće je planirati jedino trošak plaće poslijedoktoranda, a doktoranda je moguće zaposliti putem prijave na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.


28. 01. 2020.

P1: Na organizaciji nositelja projekta postoji resurs (aparatura) za izvedbu određenih mjerenja. Kako na organizaciji nositelja projekta postoji samo par osoba koje imaju literaturne reference koje se odnose na rad s tom aparaturom i kako su one već angažirane u punom opsegu u znanstvenom dijelu radnog vremena na drugim projektima, je li moguće navedene osobe angažirati (i za to platiti-poput prekovremenog rada) za rad na postojećoj aparaturi u svrhu realizacije projekta? Osobe ne bi u tom slučaju bile članovi projekta jer i ne mogu s obzirom na popunjenost radnog vremena. Na koji način to obrazložiti i gdje u prijavi?
P2: Ukoliko bih za to angažirao nekoga od članova istraživačkog tima bez referenci za rad na postojećoj aparaturi, koji bi se kroz vrijeme drealizacije projekta obučavao za rad na toj aparaturi, kako bi to utjecalo na vrjednovanje projekta od strane Zaklade (ukoliko recenzent bude imao zamjerku na to, hoće li je Zaklada prihvatiti znajući postojeće stanje)?
Konkretno, radi se o mjerenjima (preporučenom standardnom metodom od strane Europske Komisije) koja bi potvrdila eksperimentalne rezultate metode razvijene kroz projekt.
O1: Plaćanje naknade suradnicima na projektu nije moguće kao niti plaćanje naknade zaposlenicima matične organizacije.
O2: Navedeno je moguće. Prilikom prijave projektnog prijedloga potrebno je obrazložiti koji će član istraživačkog tima provesti mjerenja i na koji način će steći potrebne kompetencije.
 

 

P: Molim Vas informaciju za konverziju kuna u eure, kakav je točno bio srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan 29.11. 2019.
O: Ovu informaciju možete pronaći na  mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke (Tečajna lista).
 
P: Vezano za prijavu projekta (IP-2020-02) imam pitanje koje se odnosi na ispunjavanje obrasca “Financijski plan”. Naime, u tom obrascu stoji pojam “Stavka” koji se do sada odnosio na stavke iz radnog plana. Kako sada u obrascu “Radni plan” ne pisu stavke, je li potrebno u financijskom planu pisati stavke i ako je, na koje cemo se stavke referirati?
O: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.
 
P: 1. Molim Vas da mi pojasnite mogućnost stručnog usavršavanja (14 dana).
Je li moguće usavršavanje jednog doktora 14 dana u svakoj godini u inozemstvu? Je li moguće da svaki suradnik koristi 14 dana usavršavanja, godišnje? Pitanje je odnosi li se 14 dana usavršavanja na sve 4 godine ili može biti u svakoj godini i je li ograničeno samo na jednu osobu?
2. Usavršavanje se može provesti i da suradnik projekta iz inozemstva dođe I nauči ljude novim tehnikama. Prema uputama opravdani su boravci samo od 7 dana, za radionice. Može li se to karakterizirati kao usavršavanje i produžiti? Koliko puta su mogući takvi boravci tijekom projekta?
O1: Trošak usavršavanja moguće je planirati u svim razdobljima projekta za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi.
O2: Navedeno nije moguće planirati u okviru usavršavanja. Troškove dolaska suradnika iz inozemstva moguće je planirati u okviru troškova istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji u trajanju do 7 dana u svim razdobljima trajanja projekta.

 

P: 1. U odgovorima na pitanja od 10.01.2020. stoji da je izrada mrežne  stranice  obaveza VP tijekom prve godine projekta. Može li se u financijskom planu predvidjeti taj trošak (pod primjerice diseminacija i suradnja) odnosno ukoliko ne može, može li se taj trošak pokriti iz posrednih troškova?
2. U odgovoru od 14.1. vezano za zapošljavanje piše da se doktorandi  zapošljavaju na IP  preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Iz Uputa i teksta natječaja za IP 20202-02 to nije jasno i eksplicitno navedeno. Ukoliko projekt razvoja karijera nije odobren za pojedinog IP znači li to da ne može zaposliti doktoranda i planirati plaću za doktoranda iz sredstava IP2020-02 nego da može planirati zaposliti samo poslijedoktorande?
O1: Troškovi informatičkih usluga izrade i održavanja mrežnih stranica nisu prihvatljivi trošak iz sredstava projekta.
O2: Doktorandi se na istraživačkim projektima mogu zaposliti jedino putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da se na istraživačkim projektima mogu zaposliti isključivo poslijedoktorandi stoga je moguće planirati samo sredstva za plaću poslijedoktoranda.
 
P: 1. Je li najveći iznos financiranja projekta 1.000.000 HRK za projekt iz prirodnih i biotehničkih znanosti, a za ići do 1.500.000 HRK treba imati povećane materijalne troškove istraživanja ili nabavku opreme za grupu s većim brojem istraživača?
Ili