Otvoren EPP sustav za prijave na natječaj IP-2024-05

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj „Istraživački projekti” (IP-2024-05) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti dostupno je na stranici Otvoreni natječaji

Sustav će biti otvoren za podnošenje prijava do 10. svibnja 2024. do 13:00 (CET).

NAPOMENA: Korisnici koji žele prijaviti projekt u okviru inicijative WEAVE također odabiru rok IP-2024-05, nakon čega će se pojaviti opcija za odabir bilateralnog ili trilateralnog projekta. Opcija WEAVE-2024 namijenjena je samo za prijave kada HRZZ nije vodeća agencija.