Temeljem odredbi Ugovora, u slučaju da nastupi okolnost koja bi utjecala na izmjenu postojećega radnog i financijskog plana, voditelji projekata obvezni su dostaviti zahtjev za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana s jasnim obrazloženjem predložene izmjene.

Kako bi se voditeljima olakšalo provođenje projekata, omogućeno je odstupanje između kategorija financijskog plana u iznosu do 20% odobrenoga iznosa za redovno izvještajno razdoblje za koje nije potrebno prethodno ishoditi odobrenje Zaklade dok je za svako odstupanje veće od 20% voditelj dužan unaprijed ishoditi suglasnost Zaklade.

Izmjene Radnog i Financijskog plana nisu moguće 30 dana prije kraja izvještajnog razdoblja kao niti 3 mjeseca prije završetka Projekta. Izmjene Radnog i Financijskog plana predlažu se najviše 4 puta u izvještajnom razdoblju i to za idući kvartal i ne mogu se podnositi retroaktivno.

U zahtjevu za izmjene moguće je predvidjeti neku od sljedećih izmjena:

A) izmjena radnog plana
B) izmjena financijskog plana
C) izmjena u sastavu istraživačke grupe
D) izmjena trajanja projekta i/ili trajanja izvještajnih razdoblja
E) izmjena u izvorima financiranja projekta
F) izmjena matične ustanove voditelja projekta
G) izmjena voditelja projekta

Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV ZA IZMJENU RADNOG I FINANCIJSKOG PLANA.