Temeljem odredbi Ugovora, u slučaju da nastupi okolnost koja bi utjecala na izmjenu postojećega radnog i financijskog plana, voditelji projekata obvezni su dostaviti zahtjev za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana s jasnim obrazloženjem predložene izmjene.

U zahtjevu za izmjene moguće je predvidjeti neku od sljedećih izmjena:

A) izmjena radnog plana
B) izmjena financijskog plana
C) izmjena u sastavu istraživačke grupe
D) izmjena trajanja projekta i/ili trajanja izvještajnih razdoblja
E) izmjena u izvorima financiranja projekta
F) izmjena matične ustanove voditelja projekta
G) izmjena voditelja projekta

Obrasci zahtjeva za izmjene:

ZAHTJEV ZA IZMJENAMA (za projekte ugovorene prije 29. srpnja 2023., .doc)
ZAHTJEV ZA IZMJENAMA (za projekte ugovorene nakon 29. srpnja 2023., .doc)

Upute za popunjavanje zahtjeva za izmjene (.pdf)

Ostala dokumentacija:

Izjava o sufinanciranju (.doc)
Obrazac “Potpora ustanove” (.doc)
Obrazac “Podaci za sklapanje ugovora” (.doc)