Temeljem odredbi Ugovora, u slučaju da nastupi okolnost koja bi utjecala na izmjenu postojećega radnog i financijskog plana, voditelji projekata obvezni su dostaviti zahtjev za izmjenu radnoga i/ili financijskoga plana s jasnim obrazloženjem predložene izmjene.

Kako bi se voditeljima olakšalo provođenje projekata, omogućeno je odstupanje između kategorija financijskog plana u iznosu do 20% odobrenoga iznosa za redovno izvještajno razdoblje za koje nije potrebno prethodno ishoditi odobrenje Zaklade dok je za svako odstupanje veće od 20% voditelj dužan unaprijed ishoditi suglasnost Zaklade.

Izmjene Radnog i Financijskog plana nisu moguće 30 dana prije kraja izvještajnog razdoblja kao niti 3 mjeseca prije završetka Projekta. Izmjene Radnog i Financijskog plana predlažu se najviše 4 puta u izvještajnom razdoblju i to za idući kvartal i ne mogu se podnositi retroaktivno.

U zahtjevu za izmjene moguće je predvidjeti neku od sljedećih izmjena:

A) izmjena radnog plana
B) izmjena financijskog plana
C) izmjena u sastavu istraživačke grupe
D) izmjena trajanja projekta i/ili trajanja izvještajnih razdoblja
E) izmjena u izvorima financiranja projekta
F) izmjena matične ustanove voditelja projekta
G) izmjena voditelja projekta

Pojašnjenje vezano uz izmjene financijskog plana pri podnošenju izvješća:

U zahtjevu je pod B) Izmjene financijskoga plana/1. Opis izmjene, potrebno popisati izmjene financijskog plana koje se predlažu u prijedlogu financijskog plana za naredno razdoblje u odnosu na ugovorenu (važeću) verziju financijskog plana za naredno razdoblje koje je predmet ugovaranja, pri čemu izmjene mogu biti unutar ugovorenog iznosa za razdoblje koje je predmet ugovaranja*.

Ukoliko se pored prethodno naznačenih izmjena, želi i prenijeti dio neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u naredno razdoblje tada se to upisuje odvojeno pod B) Izmjene financijskoga plana/2. Zahtjev za prijenos te tada ukupan iznos za naredno razdoblje u prijedlogu financijskog plana može iznositi = planirano za naredno razdoblje + prijenos koji se traži.

Molimo obratiti pozornost na iznos kategorije financijskog plana namijenjene diseminaciji. Detaljnije informacije dostupne na poveznici  https://hrzz.hr/obavijest-voditeljima-projekata-o-procedurama-isplate-i-pracenja-za-projekte/, točka 5.

*Iznimka su troškovi plaće. Postupanje je definirano uputama dostupnima na poveznici https://hrzz.hr/obavijest-voditeljima-projekata-o-procedurama-isplate-i-pracenja-za-projekte/, točka 1.

Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV ZA IZMJENU RADNOG I FINANCIJSKOG PLANA.