Jedan od glavnih ciljeva Hrvatske zaklade za znanost je jačanje kapaciteta u sustavu znanosti u RH, a u skladu s navedenim naglasak se stavlja na poticanje zapošljavanja mladih istraživača, odnosno doktoranada i poslijedoktoranada. Kako bi osigurala i potaknula razvoj novih radnih mjesta za mlade istraživače u znanstvenim organizacijama u Hrvatskoj, HRZZ potiče zapošljavanje putem nekoliko svojim programa odnosno Natječaja te je razvila i poseban program financiranja razvoja karijera mladih istraživača, odnosno „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.“

Voditelji Uspostavnih istraživačkih projekata mogu zaposliti doktoranda u trajanju do četiri godine i poslijedoktoranda (ovisno o Natječaju na koji je projektni prijedlog prijavljen). Voditelji Istraživačkih projekata mogu, u okviru svojih projekata, financirati školarinu za zaposlenog doktoranda u trajanju od najviše tri godine, te financirati zapošljavanje poslijedoktoranda na najviše dvije godine. (ovisno o Natječaju na koji je projektni prijedlog prijavljen). Također, voditelji projekata iz dvaju navedenih programa mogu u okviru svojih projekata uključiti doktoranda zaposlenog u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

Mogućnosti i uvjeti zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranada definiraju se natječajima na koje voditelji projekata prijavljuju svoje projektne prijedloge. Osim u okviru Uspostavnih i Istraživačkih projekata, te putem programa Projekta razvoja karijera mladih istraživača, zapošljavanje je moguće i putem drugih programa HRZZ-a, programa suradnji i bilateralnih programa, ovisno o Uvjetima natječaja.

Kod zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranada na projekte koje (su)financira HRZZ, ugovorna je obveza voditelja projekta obavijestiti Zakladu o zapošljavanju mladih istraživača, pisanim putem, u najkraćem mogućem roku, odnosno zatražiti suglasnost.

Zapošljavanje na projekte Zaklade potrebno je provesti sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede u organizaciji koja zapošljava. Tijekom prijave na raspisani natječaj Hrvatske zaklade za znanost voditelj projekta predlaže profil poslijedoktoranda za provedbu projekta, a kandidat se mora uklapati u kompetencije koje je su opisane (i vrednovane) u prijavnoj dokumentaciji. 

Osobe čija se plaća financira sredstvima projekta moraju biti zaposlene isključivo na organizaciji na kojoj je zaposlen i voditelj projekta, odnosno moraju sklopiti ugovor o radu s tom organizacijom.

Prije sklapanja Ugovora o radu, voditelj je obvezan dostaviti dokumentaciju uz zamolbu za odobrenje zapošljavanja Zakladi.

Ugovor o radu se može sklopiti po primanju pismene potvrde Zaklade.

Ovdje možete pronaći važeće Upute o zapošljavanju asistenata i viših asistenata na projekte Hrvatske zaklade za znanost. Prethodne verzije uputa možete pronaći na stranici Dokumenti.