Europsko istraživačko vijeće (ERC)
dio je programa Horizon Europe (Obzor Europa), glavnog programa Europske unije za financiranje istraživanja i inovacija.

Proračun programa Obzor Europa za razdoblje 2021.-2027. iznosi 95,5 milijarde eura.

ERC dio je tzv. „Pillar 1 (stup 1) – EXCELLENT SCIENCE“ programa Obzor Europe zajedno s Marie Skłodowska-Curie i Research Infrastructure.

ERC predstavlja tzv. pionirska (Frontier) istraživanja najboljih istraživača i njihovih timova, i za navedeno razdoblje 2021.-2027. namijenjen mu je proračun u iznosu 16 milijarde eura.

ERC predstavlja financijsku potporu istraživanjima različitih područja na temelju znanstvene izvrsnosti.

Unutar ERC-a postoji 5 vrsta financijske potpore:

  • Starting Grant: do 1,5 milijuna eura. Trajanje: do 5 godina. Uvjet za voditelja: 2-7 godina iskustva od završetka doktorata.

  • Consolidator Grant: do 2 milijuna eura. Trajanje: do 5 godina. Uvjet za voditelja: 7-12 godina iskustva od završetka doktorata.

  • Advanced Grant: do 2,5 milijuna eura. Trajanje: do 5 godina. Uvjet za voditelja: Priznata znanstvena postignuća u zadnjih 10 godina.

  • Synergy Grant: 2-4 istraživača (jedan može biti i izvan Europe). Do maksimalno 10 milijuna eura za razdoblje od 6 godina.

  • Proof of Concept: dostupno samo onim znanstvenicima koji su već dobili neku od ERC financijskih potpora s ciljem daljnjeg istraživanja ideje koja se razvila tijekom provedbe ERC financijske potpore.


Radni program za ERC za 2024. godinu možete naći na stranicama Europske komisije (EU Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2024/wp_horizon-erc-2024_en.pdf


U sklopu Hrvatske zaklade za znanost djeluje nacionalna kontakt osoba (NCP) za ERC:

Dr.sc. Milan Čanković
Telefon: +385 1 2356 607
E-pošta: milan@hrzz.hr

Edit Content

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača i sadašnjih voditelja projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERC) radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

U okviru ovog Programa do sada je objavljeno pet natječaja (ERC-2017-05, ERC-2017-11, ERC-2018-05, ERC-2019-10, ERC-2021) te su financirani posjeti osam mladih znanstvenika uglednim europskim znanstvenicima. 

Od sredine 2023. godine ovaj natječaj je trajno otvoren (Tekst Natječaja).

Osim ovog programa, dodatne potpore za potencijalne prijavitelje na programe Obzor Europa nudi Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira. Više informacija na: https://www.obzoreuropa.hr/kontakt-podrska/mjere-za-jacanje-nacionalnog-sudjelovanja-u-programima-eu