Dokumenti Zaklade

Temeljni akti:

Normativni akti:

Priručnici:

Prethodne verzije priručnika

Procedure:

GDPR

Arhiva dokumenata:

Financijski izvještaji:

Revizorska izvješća i zapisnici o provedenom nadzoru:

Planirane aktivnosti:

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, moguće je dostaviti on-line komentare, preporuke i prijedloge na usvojeni financijski plan 2023. – 2025. putem priloženog Obrasca, a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026. Obrazac je potrebno poslati na adresu elektroničke pošte: web@hrzz.hr.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna (.doc)

Javna nabava:

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022), Hrvatska zaklada za znanost objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  1. ENOKOL d.o.o., Medvedgradska 50, 10000 Zagreb
  2. NAMBARI, obrt za obradu podataka i ostale usluge, vl. Ozren Polašek, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 10, 10000 Zagreb
  3. VITASANA, obrt za poslovne usluge, vl. Ivana Kolčić, Ružmarinka 17, 10000 Zagreb