Otvoreni natječaji

Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije

Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo. Ove spoznaje trebale bi unaprijediti naše znanje o ublažavanju negativnih društvenih utjecaja pandemije COVID-19 te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Teme Natječaja:

  1. 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
  2. 2. izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
  3. 3. poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
  4. 4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
  5. 5. promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima.

Vremenski okvir natječaja:

– Otvaranje natječaja: 12. travnja 2021.
– Webinari za zainteresirane prijavitelje: travanj/svibanj 2021.
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit): 14. lipnja 2021.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 12. srpnja 2021.
– Očekivani početak projekata: ožujak 2022.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000 EUR.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Intention to Submit) najkasnije do 14. lipnja. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 12. srpnja 2021.

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
Financijski plan hrvatskog partnera
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Službena objava natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se koordinatoru istraživačkih potpora dr. sc. Dariju Lečiću na adresu: dario@hrzz.hr.

Natječaji u najavi

Novi natječaji za programe IP, UIP i POST-DOC bit će najavljeni čim se osiguraju financijska sredstva za njihovo provođenje. Obavijesti o detaljima natječaja bit će dostupni na mrežnim stranicama.