Otvoreni natječaji

Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata
(MOBDOK-2023)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Potprograma „Odlazna mobilnost asistenata“ je pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: Natječaj se provodi u postupku trajno otvorenog poziva s ciklusima u trajanju od najviše tri mjeseca

Datumi zaključivanja ciklusa: 20.06.2023., 20.09.2023., 20.12.2023., 20.03.2024., 20.06.2024., 20.09.2024., 20.12.2024., 20.03.2025., 20.06.2025., 19.09.2025.; 19.12.2025. Rok za prijavu zatvara se na navedene datume u 23:59 (CEST). Konačni rok za podnošenje prijava istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa (npr. na prvi natječajni ciklus s datumom zaključivanja 20.06.2023. mogu se prijaviti samo studijski boravci koji će započeti najkasnije 20.12.2023. itd.)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: znanstvenik zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje kratkoročne mobilnosti: najmanje 31 dan, a najviše 184 dana

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno.  Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti asistenata (MOBDOK).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Organizacija-prijavitelj
 – Potvrda o upisu doktorskog studija za predloženog asistenta ili kopija indeksa.


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen asistent, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave krajnji korisnici (asistenti) dužni su ispuniti početnu anketu koja je dostupna ovdje. Odgovori prikupljeni anketom koristit će se za potrebe vrednovanja rezultata i učinka Programa.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

07.06.2023.

PITANJE: Doktorsko usavršavanje u okviru kratkoročne mobilnosti za neke zemlje zahtijeva veći iznos od isplaćene stipendije 85 EUR-a po danu. Da li je u tim slučajevima dopušteno da se doktorandu npr. plati putna karta iz drugih sredstava koje nam doznačuje Ministarstvo, a da se to u smislu ovog natječaja ne smatra dvostrukim financiranjem?

ODGOVOR: Izbjegavanje dvostrukog financiranja znači da predloženi prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova), niti da će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin). Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja. U svrhu pravdanja iznosa stipendije HRZZ-u prilaže se potvrda organizacije-domaćina o boravku asistenta na organizaciji koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti ako sam upisana na doktorski studij i radim kao istraživač na projektu?

ODGOVOR: Prihvatljivi prijavitelj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta, bez obzira na izvor plaće, na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij.

 

01.06.2023.

PITANJE: Mogu li se na MOBDOK prijaviti kao viši asistent/postdoktorand na projektu. Doktorirao sam prije godinu i pol dana.

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik na natječaju MOBDOK je mladi istraživač koji je upisan na doktorski studij i koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Vi se možete prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata (MOBODL-2023-08).

 

PITANJE: Zaposlena sam kao asistent na Sveučilitu A. Upisana sam na doktorski studij na Sveučilištu B jer Sveučilište A nema doktorski studij iz mog područja. Također na Sveučilištu B (gdje sam upisana na doktorski studij) imam mentora s kojim aktivno radim na svom doktoratu. Zanima me da li Obrazac C – Potpora mentora na Organizaciji-prijavitelju, potpisuje moj stvarni mentor sa Sveučilišta B gdje sam upisana na doktorat ili mentor koji mi je formalno dodijeljen na matičnoj instituciji (Sveučilište A), ali koji nije vezan s područjem moga rada te s istim nije detaljno upoznat?

ODGOVOR: Obrazac C potpisuje mentor na Organizaciji-prijavitelju, a to je organizacija na kojoj ste zaposleni. U navedenom slučaju, možete priložiti i suglasnost u formi obrasca C od mentora na organizaciji na kojoj pohađate doktorski studij.

 

PITANJE: Moje je pitanje hoće li možda na ovom natječaju dodatne bodove imati asistenti koji pokušavaju ostvariti mobilnost u zemljama koje nisu više dio EU, jer se u te suradničke institucije više ne mogu prijaviti kroz uobičajene natječaje ERASMUS + poziva.

ODGOVOR: Obrazac za vrednovanje objavljen je kao dio natječaja, na poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/. Natječajem nije utvrđen kriterij temeljem kojeg bi se vrednovala zemlja odlaska, odnosno država u kojoj se nalazi odabrana institucija na kojoj se ostvaruje mobilnost.

 

PITANJE: Imam pitanje oko mobilnosti vezane za asistente. Vidim da Sjedinjene Američke Države nisu na popisu, no zanima me može li se svejedno nekako otići tamo s ovim projektom i stipendijom?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska./ Upit odgovoren 27. travnja.

 

25.05.2023.

PITANJE: Imam asistenta koji ne govori hrvatski a koji bi se prijavio na taj natječaj, pa bi puno značilo kad bi mogao on pročitati detalje poziva i pripremiti dokumentaciju. Isto tako imam kolegicu koja također ima dva asistenta koji ne govore hrvatski a ona sama hrvatskim vlada ograničeno te bi i njoj puno značilo da može sama pročitati, kao i njeni doktorandi uvjete poziva. U protivnom sav posao spada na mene, što uslijed moje prezauzetosti nam ova značajno ograničava mogućnosti prijave na taj poziv.

ODGOVOR: Uputama za prijavu na natječaj definirano je kako sva prijavna dokumentacija mora biti podnesena na službenim obrascima HRZZ-a na hrvatskom jeziku, osim obrazaca vezanih uz mentora-domaćina (Obrazac D) i Organizaciju-domaćina (Obrazac E), koji se podnose na engleskom jeziku.

 

PITANJE: Želim mobilnost odraditi na Novom Zelandu koji je naveden na zasebnoj listi zemalja za koje vrijede prijelazne odredbe. Kod NZ je specifično navedeno “applicable for Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ as from the Work Programmes 2023 onwards, including for the institutionalised European partnerships” pa nije sasvim jasno je li time pokriven i ovaj program, tj. nalazi li se NZ na listi zemalja u kojima je moguće odraditi mobilnost.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: Asistent sam s ugovorom do 2026. godine na (uklonjen naziv institucije). Obranu doktorskog rada bih trebala imati u listopadu ili studenom 2023. godine. Voljela bih ići na mobilnost od 1.1.2024. godine i pronašla sam i mjesto gdje bih išla, ali me zanima s obzirom na navedeno je li to moguće i s obzirom na to sve do kad bih trebala onda dostaviti dokumentaciju, ako bih išla u tom periodu od 1.1.2023.-1.5.2023. Jer sam vidjela također da je potrebna dokumentacija potvrde upisa na doktorski, posjedujem indeks, ali tad prije odlaska bih doktorski studij završila, a za vrijeme prijave na natječaj još uvijek bi bila na doktorskom studiju. Nadam se da razumijete moj upit. 

ODGOVOR: Uvjet Natječaja Odlazna mobilnost asistenata jest da je asistent upisan na doktorski studij, što se odnosi i na vrijeme trajanja mobilnosti. Naime, natječajna dokumentacija podrazumijeva prijavu sažetka doktorskog istraživanja. Uz navedeno, kriteriji vrednovanja koji su dostupni u objavljenom obrascu za vrednovanje odnose se, između ostalog i na (1.3.) Povezanost Plana znanstveno-istraživačkog usavršavanja s trenutnim istraživačkim aktivnostima asistenta, a u okviru kojeg se ocjenjuje “Može li planirano znanstvenoistraživačko usavršavanje pridonijeti razvoju znanja, kompetencija i vještina u području teme doktorske disertacije asistenta?”. Nakon stjecanja doktorata znanosti, možete se prijaviti na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata za koje će drugi natječajni rok biti objavljen u zadnjem kvartalu 2023.

 

PITANJE: Planiram se prijaviti na Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023)  i samo me zanima do kada će prvi natječajni ciklus, koji se zatvara 20.6.2023. biti obrađen, to jest kada će biti poznati rezultati?

Shodno tomu, ako netko poput mene želi ići već u srpnju na mobilnost u instituciju u inozemstvu jer je ona tada spremna primiti vanjske doktorske studente, da li će isplata stipendije biti moguća već tada?

ODGOVOR: Trajanje vrednovanja prijava je do tri mjeseca. Isplata stipendije je moguća nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava, a koji se sklapa po okončanju postupka vrednovanja i donošenja odluke o dodjeli sredstava. S obzirom na navedeno, nije moguće planirati početak mobilnosti već u srpnju 2023. godine.

 

18.05.2023.

PITANJE: U obrascu životopis asistenta, traži se da se napiše prosjek ocjena, zanima me da li se odnosi na prosjek ocjena na doktorskom studiju?

ODGOVOR: Prosjek ocjena navodi se za svaki stupanj obrazovanja kojeg navodite u životopisu.

 

PITANJE: Trenutno sam student 3. godine postdiplomskog doktorskog studija (UKLONJENO) te radim kao mlađi istraživač na (UKLONJENO) projektu. S obzirom da bih želio dobiti priliku nekoliko mjeseci provesti dio znanstvenog istraživanja na već prethodno obranjenu temu doktorskog rada, na stranom sveučilištu, zainteresirao me ovaj natječaj te imam dva pitanja.

Financiranje na projektima je uobičajeno potpomognuto sredstvima eu fondova te je vrlo teško otići na razmjenu i simulatano obavljati potrebe projekta na matičnom sveučilištu.

Stoga me zanima ukoliko asistent odluči otići na razmjenu da li je primoran primati plaću i na matičnom sveučilištu odnosno što se u tom slučaju događa sa projektom na kojem je asistent radio?

Također me zanima ukoliko osoba započne s razmjenom pred kraj trajanja projekta da li je moguće obaviti razmjenu do kraja predviđenog (odobrenog) perioda neovisno o eventualnom prekidu/završetku projekta na matičnoj ustanovi?

ODGOVOR: Krajnji korisnik na natječaju MOBDOK-2023 može biti asistent koji je zaposlen na Organizaciji-prijavitelju i to tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, neovisno o tome iz kojeg se izvora financira njegova plaća. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

HRZZ ne može davati pojašnjenja o statusu te obvezama istraživača koji se odnose na druge izvore financiranja. 

 

PITANJE: Možete li mi reći što se sve prihvaća kao elektronički potpis u najtečaju MOBDOK? Treba li biti certificiran ili je dovoljno da je samo potpisano unutar nekog programa npr. Adobe Acrobat? Također, ako treba biti certificiran vrijedi li bilo koji certifikat, npr. (UKLONJENO).

ODGOVOR: Svi europski certificirani potpisi su prihvatljivi u RH (popis po državama), sam potpis ne može se provjeravati bez dokumenta – on je dio dokumenta (link za provjeravanje dokumenata). Za prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti prihvatljiva je i preslika/scan potpisanog dokumenta.

 

PITANJE: Naime, ako bih u sklopu mobilnosti išla na Institut koji je jednim dijelom pod Sveučilištem pri kojem imam status studenta, a drugim dijelom nije nego je pod nekakvom npr. agencijom te države, je li ta mobilnost dozvoljena ili ne?

ODGOVOR: Mobilnost nije moguće ostvariti na instituciji na kojoj asistent ima status studenta i na kojoj pohađa doktorski studij.

 

PITANJE: (UKLONJENO). U međuvremenu sam stekla status PhD studenta i na drugoj inozemnoj instituciji na koju moram  odlaziti u periodima od par mjeseci godišnje zbog suradnje na istraživanju (baš ono što je očito cilj ove mobilnosti-suradnja s drugim institucijama i razvoj mladih istraživača). Sve troškove tih odlazaka moram sama pokriti i vi mi sada kažete da se ne mogu prijaviti jer imam status studenta. Moram priznati da ne razumijem što ja to imam od tog statusa da je problematično?

Jedina razlika je da osoba koja nije u mojoj poziciji može i ne mora ići na neku instituciju te mora pronaći što će raditi tu i tko će joj biti domaćin, a ja moram ići određeni broj mjeseci boraviti u drugoj državi na određenoj instituciji, znam što ću tamo raditi i znam tko će biti domaćin i zbog toga se ne mogu prijaviti? 

ODGOVOR: Ovim Natječajem se financiraju projekti mobilnosti asistenata, odnosno kratkoročna usavršavanja asistenata. Cilj natječaja je uspostavljanje novih suradnji, umrežavanje s istraživačima iz inozemstva te osiguravanje podrške koja će se nastaviti nakon povratka s kratkoročne mobilnosti. Natječajem se ne dodjeljuje potpora za ispunjavanje redovnih obveza na (združenom) doktorskom studiju.

 

PITANJE: 1. Isplaćuje li se iznos od 85 eura po danu na račun institucije pa institucija ustupa kandidatu navedeni iznos ili se isplaćuje na račun asistenta kao što to biva sa Erasmus studentskim stipendijama?

2. Isplaćuje li se čitavi ugovoreni iznos prije početka mobilnosti?

3. Možete li mi molim Vas pojasniti natječajne rokove? Postoji li teoretska mogućnost da ukoliko se planiram prijaviti na natječajni rok 20.9.2023. ostanem bez mogućnosti ostvarivanja stipendije ukoliko sva sredstva budu potrošena na roku 20.6.

ODGOVOR: 1. i 2. Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje asistentu (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

3. Konačni rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj istječe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom su utrošena sva raspoloživa financijska sredstva.

11.05.2023.

PITANJE: Mogu li se prijaviti na natječaj mobilnosti asistenta ako sam na dvostrukom doktoratu između hrvatske institucije i inozemne institucije gdje bi se mobilnost i ostvarila? Nemam nikakav oblik financiranja tog doktorata te ne primam stipendiju, jedine prihode koje imam je plaća na hrvatskoj instituciji gdje sam i asistent u nastavi.

ODGOVOR: Asistent ne može ostvariti mobilnost na instituciji na kojoj pohađa doktorski studij, odnosno na kojoj ima status studenta.

 

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju. Također, ukupni iznos stipendije računa se po danu te neće biti moguće dobiti veći iznos od onoga što je navedeno u prijavnoj dokumentaciji.

 

PITANJE: Je li moguće odlaznu mobilnost asistenata ostvariti u Ujedinjenom Kraljevstvu?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Obraćam se s upitom vezanim za natječaj HRZZa Program mobilnosti a koji se odnosi na odlaznu mobilnost asistenata.

Trenutno sam zaposlen kao asistent doktorand na istraživačkom projektu koji financira HRZZ kroz Projekt razvoja karijera mladih istraživača, s obavezom da dovršim disertaciju do listopada 2025. Zainteresiran sam za apliciranje tromjesečnog studijskog boravka u inozemstvu s ciljem širenja metodološkog prstupa u istraživanju odnosno inkorporiranju novih metoda u svom radu. 

Zanima me da li u slučaju odobrenje primjerice tromjesečnog boravka za koji sam zainteresiran, mogu na neki nači “zamrznuti” svoj status doktoranda na ta 3 mjeseca. Naime, u slučaju odlaska, koji bi svakako unaprijedio značaj rada i moje istraživačke kapacitete, boravak u inozemstvu ipak bi utjecao na dinamiku napretka mog istraživanja u sadašnjem radnom planu odnosno iziskivao bi značajnije modifikacije i pritisak pri dovršenju zacrtanih obaveza. Stoga me zanima, postoji li takva mogućnost i pod kojim uvjetima.

ODGOVOR: Navedeno ovisi o ugovornim obvezama prema matičnoj organizaciji i Hrvatskoj zakladi za znanost stoga molimo da se javite Vašem mentoru i službi matične organizacije zadužene za ljudske resurse kao i našem Odjelu za praćenje projekata u provedbi na e-mail doktorandi@hrzz.hr. Ovim putem nismo u mogućnosti odgovoriti na navedeni upit s obzirom na to da se ne tiče uvjeta natječaja MOBDOK-2023.

 

PITANJE: Pitanje vezano za odlaznu mobilnost asistenata: jeli moguća mobilnost u SAD?

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Namjera mi je prijaviti se na program odlazne mobilnosti asistenata MOBDOK-2023. U uputama za prijavitelje navedeno je da prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (asistent) koji se predlaže za mobilnost. Nakon ažuriranja podataka u rubrici “Moj profil” na stranici epp.hrzz.hr htjela sam započeti s prijavom, no pod “Prijavi projekt” nemam ponuđenih mogućnosti za odabrati (navedeno je “molimo odaberite/please choose” i ništa drugo). Je li navedeno greška u sustavu koju namjeravate otkloniti ili se na neki način može otvoriti mogućnost prijave (koji nisam uspjela pronaći u uputama)? 

ODGOVOR: Prijave u EPP sustavu još nisu omogućene za Program mobilnosti. Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav bit će omogućene 15. svibnja 2023., a što će biti objavljeno u rubrici Novosti na službenoj web stranici Zaklade.

04.05.2023.

PITANJE: U sklopu programa MOBDOK-2023 financira se odlazna mobilnost doktoranada. Da li se to odnosi na “ugovor o radu” ili na “titulu”? Naime, kandidat kojeg namjeravamo prijaviti je “doktorand” po pitanju ugovora (zaposlen je u sklopu projekta DOK…), ali je nedavno doktorirao i prima plaću kao poslijedoktorand. 

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti i koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji je doktorirao nije prihvatljiv prijavitelj.

 

PITANJE: Da li je u okviru MOBDOK-2023 natječaja moguće ostvariti boravke u dvije ili više različitih institucija kod različitih mentora u okviru dozvoljenog ukupnog trajanja od 184 dana? To bi bilo prikladno za doktorande da nauče više različitih znanstvenih metodologija što možda nije moguće ostvariti kod jednog mentora odnosno u jednoj instituciji.

Da li je moguće dobiti naknadu za putne troškove npr. prijevoz (avionska karta, vlak i sl.) do institucije u kojoj će doktorand boraviti?

ODGOVOR: Natječajem MOBDOK-2023 se financiraju studijski boravci na organizaciji-domaćinu u inozemstvu na kojem asistent mora imati mentora-domaćina. Jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru Natječaja.

Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

 

PITANJE: U natječaju je navedeno: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR (640 kn) po danu. Jesu li pokriveni i troškovi puta i smještaja tijekom boravka? 

Ako je obrana doktorske disertacije planirana za srpanj 2023., no nakon toga ostajem zaposlena kao asistent na istoj instituciji na kojoj izrađujem doktorat, mogu li se prijaviti na natječaj, unatoč tome što tijekom trajanja mobilnosti više nisam doktorand? 

Prema detaljnom popisu zemalja koje su prihvatljive, nije navedena Australija. Dakle, odlazak u tu zemlju nije moguć? 

ODGOVOR: Natječajem se dodjeljuju potpore u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje. Mogu se financirati samo troškovi vezani uz kratkoročni boravak asistenta na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin) u iznosu od 85 EUR (640 kn) po danu, a čime se pokrivaju troškovi studijskog boravka, što uključuje i troškove puta do Organizacije-domaćina. Pritom, asistent zadržava pravo na isplatu plaće na Organizaciji-prijavitelju tijekom usavršavanja.

Prema uvjetima Natječaja, prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti koji je upisan na doktorski studij. U skladu s navedenim, asistent koji će doktorirati prije početka mobilnosti nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj.

Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska. S obzirom na to da se Australija ne nalazi na popisu s navedene poveznice, nije prihvatljiva zemlja za program mobilnosti u okviru ovog Natječaja.

 

PITANJE: Asistent sam na (IZBRISANO), a u listopadu 2024. postat ću doktorica znanosti.

Zainteresirana sam za objavljeni natječaj i to za opcije: 

1. Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023), 

2. Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)

Svjesna sam da “jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja”, no znači li to i da ukoliko se prijavim sada za “a” opciju, neću više biti u mogućnosti aplicirati za “b” opciju? Odnosno, hoću li imati manje šanse ostvariti mobilnost “b” ukoliko prethodno ostvarim mogućnost mobilnosti “a”

ODGOVOR: Na Natječaju MOBDOK-2023 može se dodijeliti stipendija za studijski boravak asistenta u inozemstvu u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja pri čemu mladi istraživač mora biti zaposlen na radnom mjestu asistenta za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti te treba biti upisan na doktorski studij. 

Na Natječaju MOBODL-2023-08 može se dodijeliti stipendija mladom istraživaču koji je  stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja na Organizaciji-prijavitelju, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Studijski boravci u okviru Natječaja MOBODL-2023-08 moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječajni rok u zadnjem kvartalu 2023. godine. Uvjeti za prijavu bit će jednaki trenutno otvorenom natječaju.

Budući da su natječaji MOBDOK-2023, MOBODL-2023-08 i MOBDOL-2023-08 zasebni natječaji, ista osoba može se prijaviti na dva natječaja u dva različita statusa.

27.4.2023.

PITANJE: Zamolila bih Vas za informaciju o natječaju za odlaznu mobilnost asistenata u okviru Programa mobilnost. U uvjetima natječaja stoji da su prihvatljive zemlje države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa, no da li se to odnosi na zemlje koje prijavljuju mobilnost ili zemlje u kojima se mobilnost provodi? Odnosno, da li je moguće prijaviti mobilnost u Sjedinjene Američke Države?

ODGOVOR: Prijavitelj na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je javna istraživačka Organizacija u Hrvatskoj na kojoj je mladi istraživač zaposlen na radnom mjestu asistenta u , a prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJE:
Šaljem upit vezan uz prijavu na Natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“, natječajni rok: MOBDOK-2023.

Naime, asistentica sam na NAZIV USTANOVE i zanima me akademska mobilnost na Sveučilište NAZIV USTANOVE, USA.

Konkretno, radi se o području primijenjene matematike u personaliziranoj medicini koje je vrlo visoko pozicionirano u svijetu, a posebno je razvijeno na Sveučilištu NAZIV USTANOVE i akademska mobilnost bila bi od velike važnosti ne samo za moj doktorski rad već i za budući razvoj navedenoga područja prirodnih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Kako sam već dobila Pozivno pismo za akademsku mobilnost za jesen 2023. godine sa Sveučilišta NAZIV USTANOVE, zbog visokih financijskih troškova ovaj Natječaj bio bi mi od velike važnosti da navedenu mobilnost i realiziram stoga Vas molim ako mi možete odgovoriti uključuje li program mobilnosti MOBDOK-2023 prijavu i na navedeno Sveučilište.

Zahvaljujem na odgovoru.

ODGOVOR: Za natječaj Odlazna mobilnost asistenata prihvatljive zemlje u kojima se može koristiti stipendija za znanstveno-istraživačko usavršavanje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa. Potpuni popis prihvatljivih država možete pronaći na poveznici u natječaju.

Sjedinjene Američke Države nisu obuhvaćene popisom prihvatljivih zemalja u ovom natječaju.


PITANJA 1.-3.:

1. Ljubazno vas molimo da nam odgovorite jesu li i asistenti koji rade kao doktorandi na projektima prihvatljivi prijavitelji?

2. U ugovoru o radu je njihov status “asistent – u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (radno mjesto I. vrste)”, no na fakultetima su radna mjesta “asistenata” nešto potpuno drugo po definiciji, imaju 6 godina do doktorata i sudjeluju u nastavi.

3. Zanima nas može li se na natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023) prijaviti i asistent/doktorand zaposlen na instituciji preko HRZZ projekta razvoja mladih istraživača?

ODGOVOR 1.-3.: Asistenti koji su zaposleni na projektima prihvatljivi su za prijavu na ovaj natječaj, ukoliko zadovoljavaju sve ostale uvjete propisane natječajem.


PITANJE: I
mam jedno informativno pitanje vezano za mobilnost asistenata (https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-u-okviru-programa-mobilnosti/). Naime, trenutačno sam zaposlen na HRZZ PZZ projektu koji završava 31.svibnja ove godine, ali sam dobio produženje ugovora do 31.01.2024 godine. Stoga me zanima mogu li se ja prijaviti na program kratkoročne mobilnosti?

ODGOVOR: Rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost asistenata je 20. lipanj 2023. nakon čega će se provesti vrednovanje prijava na natječaje. Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije za kratkoročnu mobilnost. Prijaviti se mogu svi znanstvenici koji su zaposleni na radnom mjestu asistenta na prihvatljivoj Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. 


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata, životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijaviteljem za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.


PITANJE:
Vidim da je raspisan natječaj. Zanima me hoće li biti moguće prijaviti se više puta – npr. ako se prijavim sada za ovu godinu i dobijem financiranje, mogu li se prijaviti i za iduću godinu i dobiti financiranje? Zanima me konkretno za potprogram odlazne mobilnosti studenata (MOBDOK).

ODGOVOR: Natječajem Odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK) pod Prihvatljivim korisnicima navedeno je kako jedan asistent može biti financiran samo jednom u okviru ovog Natječaja.


PITANJE:
U Uputama za prijavitelje piše: Ovaj je natječaj financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Mogu li se na ovaj natječaj javiti i asistenti /viši asistenti koji nisu u STEM i ICT područjima, ili je natječaj rezerviran isključivo za istraživanja u tim područjima?

ODGOVOR: U Programu mobilnosti (svi potprogrami) prihvatljive su prijave iz svih znanstvenih područja.

Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata
(MOBODL-2023-08)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj potprograma „Odlazna mobilnost viših asistenata” je olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma za odlaznu mobilnost viših asistenata podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram odlazne mobilnosti viših asistenata (MOBODL).

 

Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mladi istraživač, a prijavu u EPP sustav vrši krajnji korisnik (mladi istraživač) koji se predlaže za mobilnost.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu koja će biti dostupna online od datuma otvaranja natječaja do njegova zatvaranja. Početna anketa dostupna je ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

07.06.2023.

PITANJE: Imate li kakvu dokumentaciju na engleskom jeziku koju bismo mogli poslati potencijalnim mentorima da pročitaju o čemu je riječ?

ODGOVOR: Službeni jezik dokumentacije i prijave svih natječaja u sklopu Nacionalnog programa obnove i oporavka je hrvatski jezik.  Prijavna dokumentacija potprograma MOBODL-2023-08 koju popunjava mentor-domaćin na inozemnoj ustanovi  je na engleskom jeziku.

 

PITANJE: Ako je obrana doktorske disertacije planirana za srpanj 2023., a nakon toga ostajem zaposlena kao asistent na istoj instituciji (ugovor je potpisan na naredne dvije godine, do lipnja 2025.), mogu li se prijaviti na natječaj, unatoč tome što tijekom trajanja mobilnosti nisam zaposlena u zvanju viši asistent? 

U natječaju je navedeno: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 4.000 EUR (30.136 kn) mjesečno. Taj se iznos isplaćuje na račun institucije ili samog korisnika mobilnosti? Za što su predviđena ta sredstva? Postoji li mogućnost primanja dodatnih sredstava ukoliko to zahtjeva istraživački rad (specifično npr. kemikalije, sekvenciranje)? 

ODGOVOR: Možete se prijaviti na predmetni natječaj po stjecanju doktorata znanosti, te je prijavi potrebno priložiti potvrdu o stečenom doktoratu znanosti.

Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje mladom istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstvenoistraživačkog usavršavanja u inozemstvu. Potpora se krajnjem korisniku isplaćuje kao stipendija. Stipendija predstavlja fiksni iznos, a ovim se natječajem ne mogu dodijeliti dodatna sredstva.

 

PITANJE: U natječaju je navedeno da voditelj projekta: mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju, odnosno nadređene osobe (voditelja zavoda, odsjeka ili sl.). Dakle, suglasnost može potpisati i napisati bilo tko? Svejedno je radi li se o predstojniku zavodu ili pročelniku odsjeka?

S obzirom da Organizacija-prijavitelj dobiva novčana sredstva (koja bi, kao što je navedeno u natječaju, trebala biti dostupna krajnjem korisniku), ta će se sredstva isplaćivati na koji način? Kao refundacija nakon svog dostavljenog računa?

ODGOVOR: U slučajevima da krajnji korisnik nema dodijeljenog mentora, suglasnost može potpisati nadređena odgovorna osoba prema organizacijskoj strukturi. Nakon što HRZZ isplati puni iznos stipendije na račun Organizacije-prijavitelja, a uoči početka programa mobilnosti, Organizacija je obvezna staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje krajnjem korisniku. Navedena financijska sredstva su potpora u obliku stipendije za ostvarivanje programa mobilnosti. U svrhu pravdanja iznosa stipendije HRZZ-u prilaže se potvrda organizacije-domaćina o boravku asistenta na organizaciji koju potpisuje mentor-domaćin.

 

PITANJE: Prijavio bih se na natječaj za odlaznu mobilnost viših asistenata. Zanima me je li Velika Britanija na popisu prihvatljivih zemalja? Prošli tjedan sudjelovao sam na vašoj radionici u sklopu koje sam postavio isto pitanje. Kao odgovor na postavljeno pitanje poslali ste mi u chat link na dokument (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf). Međutim, iz teksta dokumenta ne mogu jasno isčitati odgovor nalazi li se Velika Britanija na popisu prihvatljivih zemalja te Vas molim za pomoć.

ODGOVOR: Velika Britanija (United Kingdom) nalazi se na navedenom popisu.

 

01.06.2023.

PITANJE: Istraživač na studijskom boravku zadržava pravo na isplatu plaće na matičnoj Organizaciji tijekom prvih godinu dana ako to pravo nije iskoristio, odnosno razmjeran dio vremena ako je iskoristio dio tog prava. Nije mi jasno što znači ‘ako to pravo nije iskoristio’ odnosno znači li to da ukoliko planiram provesti 13 mjeseci u inozemstvu (npr 01.02.2024.-01.03.2025.), imam pravo primiti plaću poslijedoktoranda za 12 mjeseci od MZO uz 4000,00 eura stipendije mjesečno?

ODGOVOR: Sukladno članku 41. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja mladi istraživač ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 12 mjeseci, a u preostalom dijelu boravka u inozemstvu na usavršavanju mu se priznaje pravo na neplaćeni dopust. Za ostala pojašnjenja vezana uz isplatu Vaše plaće obratite se nadležnom odjelu na matičnoj organizaciji.

 

PITANJE: razmišljam o prijavi na natječaj odlazne mobilnosti viših asistenata. No, budući da mi je ovo posljednja godina prema ugovoru o zaposlenju na (UKLONJENO), a hoću li nastaviti od 2024. raditi na instituciji ostaje zasad neizvjesno, te me stoga zanima mogu li se uopće onda prijaviti na ovaj natječaj?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti. Navedeno potvrđuje i čelnik Organizacije, ovjerom Obrasca A (Prijava Organizacije), u kojem stoji: „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“

 

PITANJE: Je li moguća odlazna mobilnost viših asistenata kraća od 12 mjeseci? 

ODGOVOR: Odlazna mobilnost viših asistenata mora trajati najmanje 12 mjeseci, a može trajati najviše 24 mjeseca.

 

PITANJE: Molim Vas odgovore na sljedeća pitanja.

 1. 1. Moj ugovor višeg asistenta ističe u studenom 2023. godine i moj poslodavac je pokrenuo postupak mojeg izbora u docenta, no ugovor će biti potpisan nakon što prođe cijela procedura natječaja i moje nastupno predavanje. Da li se ja mogu prijaviti na ovaj natječaj i ako da, kakva je točno dokumentacija od mog poslodavca potrebna?
 2. 2. Molim vas objašnjenje i za „vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu“. Pošto se u natječaju ne navodi koje su to institucije već samo zemlje molim vas dodatno pojašnjenje tj. koje institucije spadaju u navedeni opis. Dali postoji neka lista institucija ili kriteriji koje ta institucija mora ispunjavati? Također molim informaciju na temelju čega čete vrednovati institucije i dali će „vrijednost“ te institucije biti najbitniji kriterij za odabir?

ODGOVOR: 1. Čelnik Organizacije, ovjerom Obrasca A (Prijava Organizacije), potvrđuje sljedeću izjavu: „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.“ Novi rok natječaja predviđa se u trećem kvartalu 2023. godine.

2. Od krajnjih korisnika se očekuje da kao inozemne institucije za studijski boravak odaberu one institucije koje se smatraju vrhunskima u području istraživanja korisnika. U skladu s navedenim, jedan od kriterija vrednovanja je „3. VREDNOVANJE UVJETA NA ORGANIZACIJI-DOMAĆINU“, a u okviru kojeg se nalazi potkriterij: „3.2. Relevantnost Organizacije-domaćina u predmetnom području. (…) Procjenjuje se odabir Organizacije-domaćina i organizacijske jedinice (odjel, laboratorij itd.) s obzirom na područje istraživanja krajnjeg korisnika. Ovaj element vrednuje se na temelju informacija koje prijavitelj navede u Obrascu E. Obrazac za vrednovanje objavljen je uz natječajnu dokumentaciju na web stranici Zaklade.

 

PITANJE: Planiram prijavu na HRZZ Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08). Viši asistenti imaju propisanu normu sati nastave koju su tijekom akademske godine obavezni održati. S obzirom da je minimalno vrijeme odlaska prema natječaju 12 mjeseci, zanima me na koji način je dozvoljeno organizirati nastavu tijekom mobilnosti. Drugim riječima, jesu li prema natječaju dozvoljeni povremeni i kratkoročni povratci na matičnu ustanovu zbog održavanja nastave?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstveno-istraživačkog usavršavanja, traje najmanje 12 a najviše 24 mjeseca te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. HRZZ nije nadležna za pitanje organizacije nastavnih obveza te Vas ljubazno molimo da ga uputite nadležnima na Vašoj organizaciji.

 

25.05.2023.

PITANJE: Zanima me može li se na natječaj prijaviti znanstvenik koji je stekao titulu doktora znanosti prije više od 7 godina, ukoliko je koristio porodiljni dopust prije stjecanja doktorata znanosti kao što je bilo u dosadašnjim natječajima.

ODGOVOR: HRZZ će uzeti u obzir mlade istraživače koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Navedeno vrijeme odnosi se na korištenje navedenih dopusta nakon stjecanja doktorata. Detaljnije pojašnjenje nalazi se u tekstu Natječaja, fusnota 1 (str. 4-5).

 

PITANJE: Da li je nužno da poslijedoktorand za vrijeme trajanja mobilnosti ima ugovor na instituciji s koje odlazi ili je moguće da ga prijavi institucija kod koje dolazi?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na prihvatljivoj organizaciji (Organizacija-prijavitelj) tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

18.05.2023.

PITANJE: 1. Mogu li se na natječaj prijaviti mladi znanstvenici iz svih područja, ili samo iz STEM-a? Zbunjuje podatak da je natječaj ostvaren “u okviru investicije C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima” i – ako ne – hoće li znanstvenici iz STEM i ICT područja imati prednost

2. Očekuje li se da korisnik mobilnosti cijelo razdoblje (od 12 mjeseci minimalno, a 24 maksimalno) provede na stranoj instituciji? Je li moguće predložiti radni plan koji bi uključivao barem dio “boravka” na matičnoj instituciji, odnosno kombinirao istraživanja i boravke na matičnoj i inozemnoj instituciji? Naime, kontaktiravši potencijalnu inozemnu ustanovu za mobilnost, dobio sam odgovor da je mobilnost moguće ostvariti isključivo tijekom trajanja akademske godine, od listopada jedne godine od početka srpnja iduće, no ne i tijekom stanke u akademskom kalendaru. Pozitivan odgovor bi omogućio da u natječaju sudjeluju i mladi istraživači koji izvode nastavu i imaju druga zaduženja na institucijama na kojima su zaposleni.

ODGOVOR:  1. Program mobilnosti otvoren je za sva znanstvena područja.

2. Dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja, može trajati između 12 i 24 mjeseci te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu.

 

PITANJE: Kao viši asistent sudjelujem u držanju nastave na fakultetu. Je li fakultet u slučaju pozitivnog ishoda prijave dužan omogućiti višem asistentu održavanje nastave na daljinu tijekom njegova boravka u inozemstvu?

ODGOVOR: Zaklada nije nadležna za navedeno pitanje. Ljubazno Vas molimo da ga uputite nadležnima na Vašoj organizaciji.

 

PITANJE: Moze li se prijaviti osoba koja nema 100% zaposlenje nego je u nepunom radnom vremenu? I moze li se prijaviti osoba koja ima zvanje i radno mjesto znanstvenog suradnika?

ODGOVOR: Mladi istraživač koji se prijavljuje, koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju (imati Ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelju) te biti zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Za ostale uvjete koje krajnji korisnik mora ispunjavati, molimo pogledajte tekst natječaja.

 

PITANJE: Imam pitanje u vezi napomene: “Za krajnje korisnike koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.” Što se točno misli pod “specijalizacijom”? Smatra li se specijalizacijom i obavljeno poslijedoktorsko usavršavanje u inozemstvu?

ODGOVOR: Specijalizacija se odnosi na specijalističko usavršavanje doktora medicine.

 

PITANJE: Što se događa ukoliko viši asistent više nije zaposlen na instituciji prijavitelju (a u trenutku prijave je bio zaposlenik)?

ODGOVOR: Krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju čitavo vrijeme trajanja usavršavanja. U Obrascu A (Prijava Organizacije) potrebno je navesti „Datum početka i završetka ugovora o radu krajnjeg korisnika na matičnoj Organizaciji“. Ovjerom navedenog obrasca „Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja. “ Prije početka projekta mobilnosti, a u slučaju pozitivnog vrednovanja Vaše prijave na natječaj, trebate dokazati da ćete biti zaposleni tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

 

PITANJE: 1. Na koji način se dokazuje boravak u inozemstvu, je li dovoljan ugovor o najmu stana/sobe ili su potrebni i neki drugi dokumenti (prijava boravišta)

2. Postoji li mogućnost da viši asistent na matičnoj instituciji izvodi nastavu u jednom danu tjedna dok je ostale dane na inozemnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti?

ODGOVOR: 1. U svrhu pravdanja iznosa stipendije, tijekom mobilnosti potrebno je priložiti potvrdu organizacije-domaćina o boravku istraživača na organizaciji, koju potpisuje mentor-domaćin. Prvo periodično izvješće o izvršavanju plana usavršavanja podnosi se na polovini studijskog boravka. Nakon završetka studijskog boravka podnosi se završno narativno izvješće, koje sadrži pregled provedenih aktivnosti tijekom razdoblja trajanja mobilnosti. Završno narativno izvješće potpisuju čelnik Organizacije-domaćina, istraživač (krajnji korisnik) i mentor-domaćin te ih podnose HRZZ-u u elektroničkom obliku najkasnije u roku od 15 dana od završetka studijskog boravka. Izvješća su predmet vrednovanja Povjerenstva za Program mobilnosti.

2. Dugoročni studijski boravak krajnjeg korisnika u inozemstvu, u svrhu njegova znanstvenoistraživačkog usavršavanja, može trajati između 12 i 24 mjeseci te ga je potrebno ostvariti u kontinuitetu na organizaciji-domaćinu. Za prava i obveze definirane Ugovorom o radu i drugim važećim aktima, ljubazno molimo da se obratite Vašoj organizaciji.

 

11.05.2023.

PITANJE: Zbog dugogodišnje suradnje i dobrih odnosa s organizacijom, zanima me ako je u sklopu programa mobilnosti (MOBODL-2023-08) moguće prijaviti Harvard Center for Population and Development Studies, Cambridge, MA, USA.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ) te Švicarska.

 

PITANJE: Zanima me mogu li se na program odlazne mobilnosti za više asistente MOBODL-2023-08 prijaviti i osobe koje su već docenti.

ODGOVOR: Krajnji korisnik može biti mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. U skladu s navedenim, ukoliko zadovoljava sve ostale kriterije, krajnji korisnik može biti i docent.

 

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju.

 

PITANJE: Kolegi (UKLONJENO) koji zaposlen na (UKLONJENO) ugovor o radu na mjestu višeg asistenta istječe 31. kolovoza 2024. Molim vas informaciju da li kolegu (UKLONJENO) može prijaviti na natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08) koji je raspisala Zaklada?

ODGOVOR: Prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja. Studijski boravak mora trajati minimalno 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseci.

04.05.2023.

PITANJE: Imam pitanje za MOBODL-2023-08 natječaj naveden na Vašim mrežnim stranicama (Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata). Trenutno sam zaposlena u Organizaciji-prijavitelju, ali će mi ugovor isteći 1.8.2023. (pošto sam zamjena za porodiljni). Je li se svejedno mogu prijaviti na ovaj natječaj (jer u tekstu natječaja piše da mladi istraživač mora biti zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja na Organizaciji-prijavitelju (a meni će u međuvremenu istaći ugovor….)?

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.

 

PITANJE: S obzirom na prethodno ponuđene odgovore na pitanja: ‘Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije u trajanju od 12 do 24 mjeseca’ i ‘Po zatvaranju roka za prijavu, 22. kolovoza 2023. pokreće se vrednovanje čije je očekivano trajanje tri do pet mjeseci’, molim vas da budete precizniji i odgovorite mi na pitanje: s kojim najranijim datumom može početi gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika)? Može li istraživač (krajnji korisnik) započeti gostovanje prije okončanja vrednovanja i sam pokriti troškove nastale prije početka stipendije?

Prema Obrascu A, ‘Čelnik Organizacije-prijavitelja također potvrđuje da istraživač (krajnji korisnik) ima važeći Ugovor o radu tijekom cijelog razdoblja trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja.’ U istom obrascu se traži i ‘Datum početka i završetka ugovora o radu krajnjeg korisnika na matičnoj Organizaciji’. No, na internetskoj stranici ‘Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata’ stoji: ‘Krajnji korisnik: mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave.’ S obzirom na navedeno, molim vas da mi kažete može li Organizacija-prijavitelj prijaviti na Natječaj onog krajnjeg korisnika čiji trenutni ugovor o radu istječe tijekom trajanja znanstveno-istraživačkog usavršavanja, a očekuje se da će biti zaposlen tijekom čitavog vremena trajanja usavršavanja. Također vas molim da mi kažete je li potrebno dokazati utemeljenost spomenutog očekivanja i, ako to je potrebno, na koji način se ono dokazuje. Podsjećam, u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) stoji: ‘Na slobodno radno mjesto na javnom visokom učilištu i javnom znanstvenom institutu nastavnik, znanstvenik i suradnik zapošljava se u postupku pokrenutom javnim natječajem’ (čl. 40, st. 1).

Prema odgovoru Zaklade: ‘Radno mjesto ne uvjetuje prihvatljivost prijave na ovaj natječaj’ možemo zaključiti da se na natječaj za Odlaznu mobilnost viših asistenata može prijaviti i osoba koja nije zaposlena kao viši asistent na Organizaciji-prijavitelju već, ako je titulu doktora znanosti stekla najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, može biti zaposlena na doslovno bilo kojem radnom mjestu na Organizaciji-prijavitelju. Postoje li ograničenja s obzirom na vrstu radnog mjesta na kojem krajnji korisnik može biti zaposlen tijekom trajanja usavršavanja? Mora li krajnji korisnik biti zaposlen na istoj organizaciji tijekom cijelog trajanja usavršavanja?

ODGOVOR: Natječajem je propisano trajanje vrednovanja prijava na natječaj od najdulje 5 mjeseci (str. 3 – Ukratko o natječaju). Sukladno navedenome možete planirati početak mobilnosti. Ovim natječajem mogu se pokriti troškovi koji će nastati nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava s predlagateljima čije će se prijave prihvatiti za financiranje.

Prihvatljivi krajnji korisnik je mladi istraživač zaposlen na Organizaciji-prijavitelju koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen čitavo vrijeme trajanja usavršavanja, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. U skladu s navedenim, ne postoji ograničenje prijave s obzirom na naziv radnog mjesta i krajnji korisnik mora biti zaposlen na istoj organizaciji za čitavo vrijeme trajanja s obzirom na to da je organizacija prijavitelj i da organizacija-prijavitelj potpisuje Ugovor o dodjeli sredstava.

 

PITANJE: Jedan od uvjeta koji mora zadovoljiti krajnji korisnik na natječajima MOBODL i MOBDOL je da je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, te se taj rok može produžiti do najviše 11 godina u slučajevima korištenja rodiljnog/ih dopusta ili dugotrajnih bolesti i liječenja koji su nastupili NAKON stjecanja doktorata.

Postoji li mogućnost izmjene uvjeta na način da se rok produži za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, kao što je to bilo učinjeno u natječaju Razvojne istraživačke potpore, također financiranom iz NPOO-a?

ODGOVOR: (Navedene) uvjete Natječaja nije moguće izmijeniti na ovom natječajnom roku.

 

PITANJE: Je li unaprijed poznat postupak što se događa sa stipendijom ako je iz nepredviđenih razloga potrebno ranije prekinuti boravak istraživača, bilo kod dolazne ili odlazne mobilnosti? Snose li institucije ili istraživači penale, te očekuje li se povrat isplaćene stipendije za odrađeni dio mobilnosti?

ODGOVOR: Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.

27.4.2023.

PITANJE: Od 1. rujna 2022. godine zaposlen sam na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2024. godine, na USTANOVA u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost NASLOV PROJEKTA.

U uputama za prijavu na natječaj ‘Program mobilnosti – odlazna mobilnost viših asistenata (Natječajni rok: MOBODL-2023-08)’, stoji: ‘Gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika) u okviru prvog roka za prijavu na ovaj Natječaja mora početi najkasnije do 31. ožujka 2024.’ S obzirom na to da je posljednji dan mojeg ugovora o radu 31. kolovoza 2024. godine, a ‘predloženi boravak/stipendija mora trajati najmanje 12 mjeseci’ i krajnji korisnik mora biti ‘zaposlen na prihvatljivoj organizaciji (Organizacija-prijavitelj) tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti’, molim vas da mi kažete kada najranije može početi gostovanje istraživača (krajnjeg korisnika)? Postoji li način da ostvarim ovu mobilnost ako mi ugovor na određeno vrijeme istječe 31. kolovoza 2024. godine?

ODGOVOR: Rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost mladih istraživača je 22. kolovoz 2023. nakon čega će se provesti vrednovanje prijava na natječaje. Očekivano trajanje vrednovanja je tri do pet mjeseci nakon čega je moguće planiranje početka korištenja stipendije u trajanju od 12 do 24 mjeseca. 


PITANJE:
Budući da zasigurno imate veliki broj upita, pokušat ću biti što koncizniji u vezi svojih pitanja vezanih uz objavljen natječaj “Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)”.

Prvo nekoliko ključnih informacija o meni i trenutnoj poziciji na fakultetu:

 • U 11 mjesecu prošle godine (2022) stekao sam titulu doktora znanosti iz područja Računarstva na NAZIV USTANOVE. OBRISAN TEKST.
 • Trenutno sam zaposlen kao asistent na NAZIV USTANOVE. Istek ugovora mi je 1.10.2023.
 • OBRISAN TEKST


Zanima me:

 • Budući da trenutno nemam status višeg asistenta i postoji svojevrsni “prekid” u mom zaposlenju (ako se navedeno smatra prekidom), smijem li se prijaviti na natječaj “Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08)”?
 • U dokumentaciji piše da će se raspisivati još jedan natječaj krajem godine. Možete li mi to potvrditi i dati “okviran datum”, odnosno hoće li se natječaj raspisivati nakon 1.10?

ODGOVOR: Na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata može se javiti istraživač koji je titulu doktora znanosti stekao najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji je zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, bez obzira na radno mjesto na kojem je zaposlen u trenutku prijave. Radno mjesto ne uvjetuje prihvatljivost prijave na ovaj natječaj.

Prije početka projekta mobilnosti, a u slučaju pozitivnog vrednovanja Vaše prijave na natječaj, trebate dokazati da ćete biti zaposleni tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Drugi rok za prijavu na natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata planira se u zadnjem kvartalu 2023. godine.

 

PITANJE: Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno. Je li to brutto ili netto iznos?

ODGOVOR: Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) porez na dohodak ne plaća se na:

(St. 21.) primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa

Sukladno članku 6. stavku 12. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 0/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23):

Porez na dohodak ne plaća se, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 21. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.

Zaključno, sredstva isplaćena za dolaznu i odlaznu mobilnost smatraju se neoporezivim primicima.


PITANJE:
Zanima me ostvaruju li pravo na mobilnost u sklopu ovog natječaja i viši asistenti koji su zaposleni na projektima financiranima iz HRZZ sredstava?

Također, zanima me kada su mogući najraniji rezultati natječaja?

Obzirom na to da sam zaposlen kao viši asistent na HRZZ projektu do 30.9.2024.

i uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti moram biti zaposlen na matičnoj instituciji izgleda mi kao da bi s mobilnosti trebao započeti već u rujnu ove (2023. godine).

Je li taj vremenski rok izvediv?

ODGOVOR: Prihvatljivi prijavitelji su mladi istraživači zaposleni na organizaciji-prijavitelj za vrijeme trajanja mobilnosti, koji zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja, bez obzira na izvor financiranja plaće.

Po zatvaranju roka za prijavu, 22. kolovoza 2023. pokreće se vrednovanje čije je očekivano trajanje tri do pet mjeseci.

PITANJE: U tekstu natječaja je navedeno sljedeće: „Mogu se financirati samo troškovi vezani uz dugoročni boravak mladog istraživača na organizaciji u inozemstvu (Organizacija-domaćin).“ Postavlja se pitanje koji su prihvatljivi troškovi za vrijeme trajanja mobilnosti, odnosno jesu li isključivo znanstveno-istraživačke prirode (npr. oprema, terenska istraživanja, instrumenti, konferencije itd.) ili u prihvatljive troškove ulaze i troškovi smještaja, prijevoza, lokalnog prijevoza, dnevni džeparac i sl.?

ODGOVOR: Prihvatljivi troškovi u natječaju Odlazna mobilnost viših asistenata su putni troškovi koji se odnose na odlazak na instituciju domaćin (povratna avionska karta i sl.) te trošak osobne stipendije korisnika sredstava (mladog istraživača). Istraživački troškovi ne pokrivaju se ovim natječajem.


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelj za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.

Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata
(MOBDOL-2023-08)

 

Hrvatska zaklada za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstvene organizacije u Republici Hrvatskoj povezala s mladim istraživačima u inozemstvu koji žele aktivno sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj. Konačni cilj je stvaranje baze mladih znanstvenika koji će nastaviti svoju karijeru u RH.

Cilj potprograma „Dolazna mobilnost viših asistenata” je podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (dalje u tekstu: I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Nova potpora pridonijet će internacionalizaciji hrvatskog I&R sustava kroz suradnju sa stranim znanstvenicima i istraživačkim grupama.

Potpora za dolaznu mobilnost viših asistenata omogućit će istraživačima iz inozemstva da provedu određeno vrijeme u  istraživačko-razvojnim institucijama u Hrvatskoj.


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 20.04.2023.

Rok za prijavu: 22.08.2023. u 13.00 (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Prijavitelj: javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Krajnji korisnik: istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Trajanje mobilnosti: najmanje 12 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. Studijski boravci u okviru ovog Natječaja moraju započeti najkasnije do 31. ožujka 2024. Za studijske boravke planirane nakon ovog datuma bit će otvoren novi natječaj u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Prihvatljive zemlje: države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska

Prihvatljivi troškovi: u okviru Natječaja dodjeljuje se potpora u vidu stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje mladih istraživača iz inozemstva na organizaciji u RH. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: mobilnost_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno. Kod slanja upita, ljubazno molimo u predmetu poruke ili tekstu naznačiti da se isti odnosi na potprogram dolazne mobilnosti viših asistenata (MOBDOL).


Natječaj:

Tekst natječaja (.pdf)
Call for Proposals (unofficial translation, published on 10 May 2023)
Upute za prijavitelje (.pdf)


Prijavna dokumentacija:


Obvezni dio prijavne dokumentacije su i:

 – Statut ili drugi odgovarajući akt iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja Prijavitelj (matična Organizacija)
 – Potvrda o završetku doktorskog studija/diploma o stečenom akademskom stupnju doktora/doktorice znanosti
 – Pismo preporuke za gostujućeg istraživača (pismo mentora, starijeg suradnika, voditelja istraživačkog tima, voditelja ustrojstvene jedinice i sl.)


Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Prijavitelj je Organizacija u kojoj je zaposlen mentor, a prijavu u EPP sustav vrši predloženi mentor.

Upute za korištenje EPP sustava (.pdf) (objavljeno 16.5.2023.)

Prilikom podnošenja prijave organizacije-prijavitelji i krajnji korisnici dužni su ispuniti početnu anketu. Početna anketa za organizacije-prijavitelje dostupna je ovdje, a za gostujuće istraživače ovdje. Odgovori prikupljeni anketom će se koristiti za potrebe vrednovanja Poziva.

U vrednovanje će se uputiti sve prijave koje udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja. Vrednovanje prijava na natječaj provest će Znanstveno-stručno povjerenstvo za Program mobilnosti kojeg putem javnog poziva osniva Upravni odbor HRZZ-a.

Protokol za administrativni pregled prijava (.pdf)

Obrazac za vrednovanje (.pdf)

07.06.2023.

PITANJE: Da li je moguće unutar ovoga poziva prijaviti/dovesti doktorande koji trebaju doktorirati unutar 9 mjeseci (od roka za prijavu) te bi dosli na (UKLONJENO) po stjecanju doktorata, dakle 5/2024. Da li postoje bilo kakva ogranicenja za drzavljanstvo osobe koja bi dosla u RH?

ODGOVOR: Krajnji korisnik predmetnog potprograma može biti istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska.

 

PITANJE: Mozete li mi odgovoriti mogu li se prijaviti na natječaj s obzirom da je datum službenog završetka mog projekta HRZZ 31.12.24.? Postoji naravno mogucnost da se projekt i produzi, ali to sad ne mogu znati.

ODGOVOR: Projekt mentora-domaćina mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti, a što je potrebno potvrditi prilikom prijave.

 

PITANJE: Proučavajući dokumentaciju za MOBDOL-2023-08 program, nisam stopostotno siguran da li se jednako kao i države koje izravno participiraju kao dio asocijacije Horizon Europe mobilnosti, namjerava izravno i u potpunosti financirati države navedene pod: Participants from the following low- to middle-income countries are automatically eligible for funding

Konkretno razmatram, mogućnost dolaska putem kontakata iz Ukrajine, Crne Gore, Irana te Venezuele, Brazila, Čilea i Kolumbije te bih volio kontaktima nedvosmisleno navesti sažetak uvjeta natječaja.

ODGOVOR: Sve zemlje navedene u dokumentu dostupnom na poveznici (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) su prihvatljive. Prilikom ugošćavanja istraživača državljana stranih, a pogotovo trećih zemalja, potrebno je poštivati sve zakone i propise Republike Hrvatske. U okviru predmetnog potprograma sredstva za provedbu projekta isplatit će se na račun Organizacije-prijavitelj uoči dolaska gostujućeg istraživača iz inozemstva na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i  dokumentaciji (potpisani Ugovor).

 

PITANJE: Treba li kandidat posjedovati doktorat u trenutku predaje prijave ili ga treba imati u trenu kada stipendija treba početi? Naime u pitanju je jako dobar kandidat sa snažnim CV-om, ali koji treba doktorirati u jesen, što je nakon roka za prijavu.

ODGOVOR: (kao kod prvog pitanja). Krajnji korisnik predmetnog potprograma je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač).

U zadnjem kvartalu 2023. godine planira se još jedan rok za prijavu na ovaj natječaj, pod istim uvjetima.

 

PITANJE: Budući da u natječaju vezanom uz dolaznu mobilnost viših asistenata (MOBDOL 2023) nema dovoljno jasnih informacija o tome što mjesečni iznos stipendije od 3.625 EUR može pokriti bi se htio informirati:

1) Kakav je status stranog višega asistenta što se tiče zaposlenja i plaće? Da li se navedeni BRUTO iznos podrazumijeva kao plaća svakog zaposlenika Organizacije-prijavitelja sa svim oporezivanjima, doprinosima i putnim troškovima za vrijeme trajanja porjekta?

2) Da li je navedena stipendija podvrgnuta drugačijem oporezivanju?

ODGOVOR: Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za usavršavanje i znanstveno istraživanje u iznosu od 3.625 EUR (27.312,56 kn) mjesečno. Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja.

1) Organizacija-prijavitelj obvezna je voditi računa o studijskome boravku i dokumentaciji krajnjeg korisnika u skladu s važećim zakonskim propisima. Iznos stipendije za krajnjeg korisnika isplatit će se na račun Organizacije uoči dolaska istraživača iz inozemstva na znanstveno-istraživačko usavršavanje temeljem dostavljenih dokaza o planiranom i dogovorenom usavršavanju i  dokumentaciji (potpisani Ugovor). Bitno je za naglasiti kako se radi o stipendiji, ne o iznosu za plaću gostujućeg istraživača.

Ako je gostujući istraživač u radnom odnosu na organizaciji u inozemstvu (matična organizacija), zadržava pravo na isplatu plaće ako je tako regulirano njegovim ugovorom o radu.

2) Za informacije o oporezivosti molimo Vas da se obratite za to nadležnim tijelima odnosno strukturama u Organizaciji-prijavitelju s obzirom na to da navedeno nije u nadležnosti Zaklade.

 

01.06.2023.

U razdoblju od 25.05. do 01.06.2023. nije bilo zaprimljenih upita.

25.05.2023.

PITANJE: I have a question regarding (REDACTED). Does the incoming candidate have to already have obtained the PhD ? 

ODGOVOR: Yes, one of the main conditions is that the candidate is a young researcher who obtained his/her doctoral degree not more than 7 years before the Call deadline and who will be trained at the Host Organization. Please find the unoffical translation of the Call for Inbound Mobility of Senior Research Assistants via the following link: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Call-MOBDOL_EN.pdf

 

PITANJE: Da li je u sklopu natječaja MOBDOL-2023-08 (Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata), poslijedoktorand iz Indije validan za dolaznu mobilnost? Znam da znanstvenici iz Indije jesu validni za prijave MSCA programa, no za ovaj nisam sa 100%-tnom sigurnoscu mogao izdvojiti podatak. Kolega iz Indije je iznimno zainteresiran za nastavak karijere u HR, a vec imamo raspisan projekt.

ODGOVOR: Prihvatljive zemlje su države članice Europske unije i pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarska. Na navedenom popisu ne nalazi se i Indija.

 

PITANJE: Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na pitanje da li postoji mogucnost da se na konkurs za dolaznu mobilnost jave i kandidati koji su boravili i bili zaposleni na Fakultetu u Hrvatskoj u protekle dve godine? U konkursu pise da ne smeju biti prijavljeni da rade i borave u Hrvatskoj u prethodne dve godine. Ima mnogo kandidata koji bi nastavili svoje istrazivanja u Hrvatskoj ali im ta tacka konkursa ne omogucava da konkurisu, a vec imaju uspostavljenu saradnju i bilo bi za njih mnogo korisnije da ostanu i zavrse istrazivanja.

ODGOVOR: Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik može biti istraživač koji nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj. Navedeni uvjet nije moguće promijeniti.

 

18.05.2023.

PITANJE: U opisu prihvatljivih krajnjih korisnika MOBDOL-a (natječaja dolazne mobilnosti viših asistenata) stoje određeni uvjeti za koje nisam u potpunosti siguran da li su primjenjivi na mene, pa bih Vas ljubazno molio da mi potvrdite da li mogu aplicirati, s obzirom na moju specifičnu situaciju. 

Naime, ja sam državljanin Republike Hrvatske (ondje sam rođen, odrastao i pohađao osnovno i srednje obrazovanje), ali posljednjih 12 godina živim i studiram u Sjevernoj Americi (SAD-u i Kanadi) gdje sam pohađao preddiplomske studije, diplomske studije, i poslijediplomske studije (koje trenutno dovršavam na UKLONJENO). Da li je ta kombinacija problem za prijavu? Nadalje, iako je datum prijave (koja zahtijeva završen doktorski studij) 22.08.2023., obrana mog doktorata zakazana je za 28.10. 2023. Da li mogu priložiti neke dokaze ili garancije (od Sveučilišta, odsjeka, i/ili supervizora) da ću doktorirati na vrijeme i aplicirati? 

ODGOVOR: Prihvatljivi su državljani država članica Europske unije i pridruženih članica programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) te Švicarske. Krajnji korisnik na navedenom natječaju može biti istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj.

U zadnjem kvartalu 2023. godine očekuje se raspis novog roka za prijavu na natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata.

 

PITANJE: I am an early career research fellow at the (REDACTED). I am interested in applying for this call with (REDACTED), from (REDACTED).

Can I request you to give more details on the application procedure? I didn’t find any link to the application portal in the call text. I would also need to involve the research support team at the University, and it would be great if you could provide the necessary support.

ODGOVOR: The applications to this Call are submitted by Croatian Research Performing Organizations, i.e. by the Mentors (hosts) employed at the applying organizations. The EPP portal for submitting proposals was opened for applications on 16 May. Instructions on how to submit the proposal through the EPP system are available on HRZZ’s web page: https://hrzz.hr/otvaranje-epp-sustava-za-natjecaje-programa-mobilnosti/ and more details about the Call conditions at https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Call-MOBDOL_EN.pdf. Visiting Researchers will need to register in the EPP system and create a research profile so that they can be added to the application. The registration is done via the following link: https://epp.hrzz.hr/.

 

PITANJE: Zavrsio sam doktorski studij na sveucilistu u Stockholmu 2022. godine i drzavljanin sam RH koji je zadrzao prebivaliste u RH tijekom studija u inozemstvu.

Zanima je li se unatoc tome moguce prijaviti buduci da je jedan od uvjeta za prijavu da krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivaliste/boraviste niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”.

ODGOVOR: Uvjet za prihvatljivost krajnjeg korisnika je da nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: Registrovao sam se kao istraživač sa doktoratom izvan Hrvatske koji bi želeo da konkuriše na otvorene konkurse za rad u javnim istraživačkim organizacijama u Hrvatskoj.

S tim u vezi, imam jedno pitanje. Unapred se izvinjavam ako postavljam pitanje na koje već postoji odgovor u konkursnoj dokumentaciji. Zanima me da li negde postoji spisak otvorenih pozicija ili je potrebno da ja kontaktiram neku od istraživačkih organizacija sa predlogom oko mog angažovanja nakon čega bi oni eventualno konkurisali kod Vas za sredstva?

ODGOVOR: Prijavu na natječaje u okviru Programa mobilnosti podnose Organizacije-prijavitelji, javne istraživačke organizacije osnovane u skladu s odredbama Zakona o visokom
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). Kod Natječaja MOBDOL-2023-08, Organizacija-prijavitelj predlaže Mentora-domaćina koji podnosi prijavu, uključujući plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača. Ovaj Potprogram nudi potpore u vidu stipendije za usavršavanje i znanstveno istraživanje. Pravni odnos s gostujućim istraživačem regulira Organizacija-prijavitelj.

 

11.05.2023.

PITANJE: Može li se u trajanje mobilnosti upisati mjesec kao npr. rujan 2023 – listopad 2023., ili okvirni datum s mogućnosti naknadne korekcije na točan datum. Ako to nije moguće moglo bi doći do problema budući da je za odlazak iz Hrvatske na neko drugo učilište je potrebno organizirati putovanje, a avionske karte nisu dostupne baš svaki dan pa bi se moglo dogoditi se napiše 01.09. odlazak a karta postoji tek za 03.09., ili da se rasproda neki planirani termin.

ODGOVOR: Navedeno je moguće, međutim potrebno je uvažiti rokove u kojima se treba provesti mobilnost koji su navedeni u natječaju.

 

PITANJE: Javljam se s upitom u vezi natjecaja  „Program mobilnosti – dolazna mobilnost visih asistenata”.

Zavrsio sam doktorski studij na sveucilistu u Stockholmu 2022. godine i drzavljanin sam RH koji je zadrzao prebivaliste u RH tijekom studija u inozemstvu.

Zanima je li se unatoc tome moguce prijaviti buduci da je jedan od uvjeta za prijavu da krajnji korisnik “nije imao prijavljeno prebivaliste/boraviste niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj”.

ODGOVOR:  Prema uvjetima Natječaja, krajnji korisnik je istraživač iz inozemstva koji je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj i koji dolazi na studijski boravak u Organizaciju-domaćina (gostujući istraživač), a nije imao prijavljeno prebivalište/boravište niti je bio zaposlen u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

PITANJE: U odgovoru na prethodni upit ustvrdili ste da su “Predlagatelji i suradnici na projektnim prijedlozima prijavljenima na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10) prihvatljivi mentori na ovom natječaju” (odgovori 27.04.2023)
Zanima me kada će prijaviteljima koji su prijavili projekt na natječaj IP-2022-10 biti omogućena prijava na natječaj MOBDOL-2023-08 putem EPP sustava, budući da to trenutno moguće (na dan 9. svibnja 2023.).

ODGOVOR: Prijave u EPP sustavu još nisu omogućene za Program mobilnosti općenito. Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav bit će omogućene 15. svibnja 2023., a što će biti objavljeno u rubrici Novosti na službenoj web stranici Zaklade.

 

PITANJE: 1. Jesu li prihvatljivi korisnici dolazne mobilnosti također hrvatski državljani koji žive i rade van Hrvatske (Njemačka) više od 3 godine i koji su vani stekli doktorat?

2. Je li za prijavu dovoljna pečatirana potvrda sveučilišta o stečenom doktoratu znanosti ili je potrebna preslika diplome? Konkretno, doktorat je stečen prije mjesec dana i diploma će biti izdana od sveučilišta tek kada doktorat bude publiciran, za što je predviđen rok od godine dana.

ODGOVOR: 1. Prihvatljivi krajnji korisnici su državljani jedne od država članica Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske koji nisu imali prijavljeno prebivalište/boravište niti su bili zaposleni u RH u posljednje dvije godine prije datuma roka za podnošenje prijava na natječaj.

2. U slučaju da diploma nije još izdana, prihvatljiva je ovjerena potvrda o obranjenoj doktorskoj disertaciji i stjecanju naziva doktora znanosti.

 

04.05.2023.

PITANJE: My name is (REDACTED) and I am considering applying to the HRZZ fellowship called MOBDOL. Since the call is in Croatian, I am not sure to fully understand the fellowship call. My questions are the following:

– Would I be hired by the Croatian hosting institution or, otherwise, should I be hired by another institution in my origin country? I am thinking of this fellowship as an opportunity to carry out a postdoc in Croatia. In case I am misunderstanding this application call, is there any other HRZZ  call I can benefit from?

– I am supposed to defend my PhD thesis in September 2023, therefore, my question is if I am eligible for the MOBDOL program if I am not a PhD holder at the moment of the fellowship call closing date, even though I will be a PhD holder at the time to start the fellowship.

Thank you for your time and help.

ODGOVOR: The English version of the MOBDOL-2023-08 Call will be made available soon. In summary, this Call is open for Croatian scientific institutions as the Applying Organizations. The institution proposes a mentor, a Visiting Researcher and a program for the Visiting Researcher connected to an ongoing research project. The Visiting Researcher must be a scientist that has obtained a PhD no later than 7 years before the deadline; must be from an EU country or a country-member of the Horizon Europe (see the list of acceptable countries: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-countryparticipation_horizon-euratom_en.pdf) or from Switzerland. The Call defines other requirements as well.

The funds available through the MOBDOL call will be disbursed in the form of a stipend. However, the Host Institution and the Visiting Researcher will have to sign a contract defining their mutual obligations. If the Visiting Researcher is employed at their home country, they retain all their legal rights if it is so defined by their employment contract.

According to the Call conditions, the Visiting Researcher must hold a PhD degree at the time of application to the Call. The MOBDOL programme anticipates two calls – the second one will be launched in late 2023.

 

PITANJE: Jedan od uvjeta koji mora zadovoljiti krajnji korisnik na natječajima MOBODL i MOBDOL je da je stekao titulu doktora znanosti najkasnije 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, te se taj rok može produžiti do najviše 11 godina u slučajevima korištenja rodiljnog/ih dopusta ili dugotrajnih bolesti i liječenja koji su nastupili NAKON stjecanja doktorata.

Postoji li mogućnost izmjene uvjeta na način da se rok produži za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, kao što je to bilo učinjeno u natječaju Razvojne istraživačke potpore, također financiranom iz NPOO-a?

ODGOVOR: (Navedene) uvjete Natječaja nije moguće izmijeniti na ovom natječajnom roku.

 

PITANJE: Je li unaprijed poznat postupak što se događa sa stipendijom ako je iz nepredviđenih razloga potrebno ranije prekinuti boravak istraživača, bilo kod dolazne ili odlazne mobilnosti? Snose li institucije ili istraživači penale, te očekuje li se povrat isplaćene stipendije za odrađeni dio mobilnosti?

ODGOVOR: Ugovorom o dodjeli sredstava za ovaj natječaj definirano je kako će se zatražiti povrat sredstava koji se vrši uplatom na račun Državnog proračuna ukoliko dođe do povrede Ugovora o dodjeli sredstava, odnosno neispunjavanja obveza i prava definiranih natječajem i Ugovorom o dodjeli sredstava.


PITANJE: Jesu li prihvatljivi korisnici dolazne mobilnosti drzavljani trecih zemalja navedeni u dostupnom popisu kao “Other third countries”, gdje je navedeno “Participants from the following low- to middle-income countries are automatically eligible for funding:”? Konkretno, moze li se drzavljan Irana natjecati za stipendiju dolazne mobilnosti?

ODGOVOR: Krajnji korisnici iz zemalja s popisa „Other third countries“ kojeg navodite su prihvatljivi, uz poštivanje uvjeta i mjera koji su navedeni pod EU restrictive measures u istom dokumentu. Pritom, organizacija-prijavitelj je odgovorna za poštivanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na gostujuće predavače iz inozemstva.

27.04.2023.

PITANJA:

1. Molim Vas pojasnjenje vezano uz program MOBDOL-2023-08. Je li navedeni mjesecni iznos stipendije za dolaznog istrazivaca iz inozemstva neoporeziv u Republici Hrvatskoj (tj. jesu li navedeni iznosi neto iznosi koje istrazivac mjesecno prima)?

2. Molila bi Vas informaciju vezanu za natječaj mobilnosti MOBDOL-2023-08. U tekstu je naveden iznos stipendije za dolaznu mobilnost od 3.625 EUR mjesečno. Zanimalo bi me da li je to netto iznos ili se iz tog iznosa plaća porez i svi ostali doprinosi.

ODGOVOR: Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) porez na dohodak ne plaća se na:

21. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa

Sukladno članku 6. stavku 12. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 0/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23 i 3/23):

Porez na dohodak ne plaća se, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 21. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.

Zaključno, sredstva isplaćena za dolaznu i odlaznu mobilnost smatraju se neoporezivim primicima.


PITANJE:
Prijavio sam projekt u sklopu natječaja IP-2022-10 za koje se rezultati prema najavama očekuju na ljeto ove godine. Zanima me jesmo li ja i članovi moje istraživačke skupine prihvatljivi mentori-domaćini u sklopu natječaja Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) s obzirom da nismo angažirani na projektima zaklade koji se trenutno izvode.

ODGOVOR: Prihvatljivi mentori na natječaju Dolazna mobilnosti viših asistenata su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. Projekt mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Predlagatelji i suradnici na projektnim prijedlozima prijavljenima na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10) prihvatljivi su mentori na ovom natječaju.

Projekt u sklopu natječaja Dolazna mobilnost viših asistenata može se u tom slučaju prihvatiti za financiranje samo ako je u trenutku donošenja odluke o financiranju mobilnosti ugovoren i projekt po natječaju IP-2022-10 te ukoliko taj projekt traje za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti.


PITANJE:
Zanima me kakav je točno status znanstvenika koji dolazi u sklopu stipendije. Zapošljava li se znanstvenik na instituciji domaćinu, tj. potpisuje li ugovor o radu? Drugim riječima, je li navedeni iznos od 3625 eura neto iznos kojeg korisnik stipendije dobiva na svoj račun svaki mjesec?

ODGOVOR: HRZZ potpisuje Ugovor o dodjeli sredstava s Organizacijom–prijavitelj te stipendiju isplaćuje na račun Organizacije-prijavitelja. U skladu s Natječajem (dio 5. Financiranje) „Cjelokupni iznos stipendije bit će isplaćen na račun Organizacije-prijavitelja, koja ima obvezu staviti navedena financijska sredstva na raspolaganje gostujućem istraživaču (krajnjem korisniku) tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja u RH.“

Organizacija prijavitelj i krajnji korisnik potpisuju zaseban ugovor u kojem definiraju status, prava i obveze.


PITANJE:
Imam nekoliko pitanja vezano za nove natjecaje mobilnosti.

Opcenito pitanje vezano za sva 3 natjecaja: Da li su prijave moguce na engleskom jeziku (za npr. doktorande i mlade istrazivace koji ne koriste Hrvatski) i ako da gdje je moguce naci natjecajnu dokumentaciju na engleskom?

Pitanje vezano za odlaznu mobilnost viših asistenata: Da li se fiksni iznos od 4000 EUR mjesecno isplacuje organizaciji koja zaposljava mladog istrazivaca i da li taj iznos moze biti temelj za zasnivanje radnog odnosa u trajanju stipendije ili se mora imati drugi, zaseban projekt na kojem je mladi istrazivac zaposlen i s kojeg mu se isplacuje placa?

Pitanje vezano za dolaznu mobilnost viših asistenata: Vezano za uvijet za drzavljanstvo – da li uvijete zadovoljavaju osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo i npr. doktorat su napravile u Argentini i imaju argentinsko te talijansko drzavljanstvo?

ODGOVOR: U okviru Programa mobilnosti prijavitelj je javna istraživačka organizacija osnovana u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i koje zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, članku 2., točki 83. Za natječaje Odlazna mobilnost asistenata i Odlazna mobilnost viših asistenata obrasci za životopis mentora domaćina i pismo potpore organizacije domaćin, kao i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja su na engleskom jeziku. Za natječaj Dolazna mobilnost viših asistenata životopis gostujućeg istraživača i detaljan plan znanstveno-istraživačkog usavršavanja gostujućeg istraživača popunjavaju se na engleskom jeziku te se mogu pronaći na mrežnoj stranici HRZZ-a. Sva ostala prijavna dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

Za natječaj Odlazna mobilnost viših asistenata, iznos stipendije isplaćuje se Organizaciji-prijavitelj stoga mladi istraživač treba imati ugovor o radu s Organizacijom-prijavitelj za vrijeme cijelog trajanja mobilnosti. Stipendija za mobilnost ne može zamijeniti ugovor o radu na matičnoj organizaciji već se koristi za vrijeme boravka na organizaciji domaćinu.

Državljani države članice Europske unije prihvatljivi su krajnji korisnici na natječajima raspisanima u okviru Programa mobilnosti bez obzira na to imaju li i državljanstvo drugih država. Prihvatljivi krajnji korisnik dolazne mobilnosti je državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.


PITANJE:
Molim Vas da mi odgovorite je li moguće za isti međunarodni projekt (PRIMA program) dobiti potporu i za dolaznu mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08) i za Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

ODGOVOR: U okviru jednog znanstveno-istraživačkog projekta moguće je planirati prijavu na program Dolazna mobilnost viših asistenata i Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.


PITANJE:
Htjela bih se raspitati zbog uvjete za prijavljivanje dolazne mobilnosti pod objavljenim natječajem https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata (MOBDOL-2023-08)

Prijavitelj bih bila ja, IME i PREZIME IZBRISANI; Matični broj znanstvenika, zaposlena kao Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju na NAZIV USTANOVE IZBRISAN. 

Članica sam međunarodnog projekta NAZIV USTANOVE, POVEZNICA IZBRISANI.

Kandidat kojeg bih predložila za dolaznu mobilnost je iz Canade te također član spomenutog projekta, IME I PREZIME, koji je ovu godinu doktorirao na sveučilištu u McGillu. Prijavila bih kandidata za dolaznu mobilnost na NAZIV USTANOVE IZBRISAN u trajanju od 12 mjeseci.

Ljubazno Vas molim da mi javite da li moguće prijaviti kandidata za dolaznu mobilnost, odnosno da li su ovim podatcima ispunjeni uvjeti za prijavu.

Za dodatnu informaciju stojim na raspolaganju.

Puno hvala na povratnom javljanju.

ODGOVOR: Hrvatska zaklada za znanost ne može u ovoj fazi postupka dati informaciju o prihvatljivosti prijave na natječaj već se ista utvrđuje po zaključenju natječaja. Za više informacija o prihvatljivosti prijave upućujemo Vas na tekst predmetnog natječaja i Upute za prijavitelje koji se nalaze na mrežnoj stranici HRZZ-a.

Za predmetni natječaj, mentor domaćin treba biti voditelj ili suradnik na znanstvenim projektima HRZZ-a, različitim EU (Obzor 2020/Europa i sl.) i drugim međunarodno kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj gostujućeg istraživača. Projekt mora trajati tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti.

Krajnji korisnik, mladi istraživač, treba biti znanstvenik u ranoj fazi karijere koji je doktorat znanosti stekao najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na natječaj, državljanin države članice Europske unije ili pridružene članice programa Obzor Europa (cjelokupan popis dostupan na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf) ili Švicarske. U tekstu natječaja navedeni su i drugi uvjeti za krajnje korisnike navedenog potprograma koje je potrebno proučiti prije podnošenja prijave.  

Crisis – Perspectives from the Humanities


Tema istraživanja treba se fokusirati na inovativne poglede na fenomene kriza u prošlosti i sadašnjosti. Predloženo istraživanje može se oslanjati na uvide i metodologije iz širokog spektra umjetničkih i humanističkih disciplina. Iako su usmjereni na humanističke znanosti, konzorciji mogu uključiti doprinose iz drugih istraživačkih područja gdje je to prikladno.

Teme: različita shvaćanja kriza, krize i ljudski odgovor, prikaz kriza.

U natječaju sudjeluju organizacije za financiranje istraživanja iz 22 europske zemlje s ukupnim proračunom od oko 15,5 milijuna eura.

Opći uvjeti prihvatljivosti:

 1. 1. Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od najmanje četiri a najviše šest partnera koji su prihvatljivi za financiranje u državama koje sudjeluju u natječaju;
 2. 2. Trajanje projekata je između 24 do 36 mjeseci;
 3. 3. Najviši iznos financiranja iznosi 1,5 milijuna eura po prijedlogu.

Nadalje, svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju ima pravo odrediti dodatne nacionalne kriterije za prijavitelje iz njezine nadležnosti. Dodatni kriteriji koji će se primjenjivati na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentom Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje (Croatia Factsheet.pdf),  a oni su sljedeći:

1) broj projekata koji će se financirati: 1 do 2, ovisno o iznosu financiranja pojedinačnih projekata;

2) kriteriji prihvatljivosti istraživača:

Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika (odnosno su-voditelja) na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik (su-voditelje) na drugome ili kao suradnik na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike (su-voditelje) na HRZZ projektima koji završavaju s 31. listopada 2024. godine.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u, bilateralnim programima i ERA-NET programima.

3) Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi definirani su u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini te odgovaraju prihvatljivim troškovima u programu Istraživački projekti.

Vremenski raspored natječaja:

 • – Objava natječaja: 26. svibnja 2023.
 • – 21. rujna 2023. – rok za podnošenje pretprijava
 • – rujan-listopad 2023. – nacionalna provjera prihvatljivosti prijavitelja
 • – studeni-prosinac 2023. – prvi krug evaluacije (vrednovanje pretprijava)
 • – siječanj 2024. – odabir pretprijava, poziv na podnošenje pune projektne prijave
 • – 29. ožujka 2024. – rok za podnošenje pune projektne prijave
 • – travanj-svibanj 2024. – drugi krug evaluacije (istorazinsko vrednovanje)
 • – lipanj 2024.- faza prigovora
 • – rujan/listopad 2024. – odabir projekata za financiranje
 • – kraj 2024./početak 2025. – početak provedbe projekata


Kako bi se olakšao proces stvaranja transnacionalnih konzorcija, CHANSE je stvorio alat za pronalazak potencijalnih partnera: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/.   

Informativna radionica za natječaj održat će se 14. lipnja s početkom u 10:00. Više informacija bit će dostupno na stranici CHANSE-a.

Tekst natječaja i sva prijavna dokumentacija nalaze se na stranici konzorcija CHANSE.

Enhancing well-being for the future


Temi se može pristupiti iz različitih perspektiva i disciplina u društvenim znanostima. Omogućuje i potiče multidisciplinarnost i pruža mogućnosti za paneuropsko istraživanje koje uključuje istraživače iz različitih regija Europe, te za usporedbe u različitim kontekstima.

Teme: krize, izazovi i blagostanje, ekološki izazovi i dobrobit, dobrobit i mentalno zdravlje, blagostanje, ekonomija i politika.

U natječaju sudjeluje 20 organizacija za financiranje istraživanja iz 18 europskih zemalja s ukupnim proračunom od oko 16 milijuna eura.

Opći uvjeti prihvatljivosti:

 1. 1. Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od najmanje četiri a najviše šest partnera koji su prihvatljivi za financiranje u državama koje sudjeluju u natječaju;
 2. 2. Trajanje projekata je između 24 do 36 mjeseci;
 3. 3. Najviši iznos financiranja iznosi 1,5 milijuna eura po prijedlogu.

Nadalje, svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju ima pravo odrediti dodatne nacionalne kriterije za prijavitelje iz njezine nadležnosti. Dodatni kriteriji koji će se primjenjivati na hrvatske prijavitelje definirani su u dokumentom Posebni uvjeti za hrvatske prijavitelje (Croatia Factsheet.pdf)  a oni su sljedeći:

1) broj projekata koji će se financirati: 1 do 2, ovisno o iznosu financiranja pojedinačnih projekata;

2) kriteriji prihvatljivosti istraživača:

Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika (odnosno su-voditelja) na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik (su-voditelje) na drugome ili kao suradnik na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike (su-voditelje) na HRZZ projektima koji završavaju s 31. listopada 2024. godine.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u, bilateralnim programima i ERA-NET programima.

3) Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi definirani su u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2023. godini te odgovaraju prihvatljivim troškovima u programu Istraživački projekti.

Vremenski raspored natječaja:

  • – Objava natječaja: 26. svibnja 2023.
  • – 21. rujna 2023. – rok za podnošenje pretprijava
  • – rujan-listopad 2023. – nacionalna provjera prihvatljivosti prijavitelja
  • – studeni-prosinac 2023. – prvi krug evaluacije (vrednovanje pretprijava)
  • – siječanj 2024. – odabir pretprijava, poziv na podnošenje pune projektne prijave
  • – 29. ožujka 2024. – rok za podnošenje pune projektne prijave
  • – travanj-svibanj 2024. – drugi krug evaluacije (istorazinsko vrednovanje)
  • – lipanj 2024.- faza prigovora
  • – rujan/listopad 2024. – odabir projekata za financiranje
  • – kraj 2024./početak 2025. – početak provedbe projekata


Kako bi se olakšao proces stvaranja transnacionalnih konzorcija, CHANSE je stvorio alat za pronalazak potencijalnih partnera: https://www2.ncn.gov.pl/partners/chanse/.   

Informativna radionica za natječaj održat će se 16. lipnja s početkom u 10:00. Više informacija bit će dostupno na stranici CHANSE-a.

Tekst natječaja i sva prijavna dokumentacija nalaze se na stranici konzorcija CHANSE.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (ERC)

 

Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, dalje u tekstu: ERC) dalo je podršku Hrvatskoj zakladi za znanost (dalje u tekstu: HRZZ) za pokretanje programa koji će hrvatskim znanstvenicima, potencijalnim prijaviteljima na natječaje ERC programa, financirati studijske posjete voditeljima ERC projekata.

U skladu s time, HRZZ je pokrenuo program „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća” s ciljem poticanja hrvatskih istraživača za prijavu na ERC programe: Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG) i Synergy Grant (SyG).


Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 31. svibnja 2023.

Rok za prijavu: trajno otvoreni postupak s rokovima za prijavu 5. rujna 2023., 5. siječnja 2024., 5. svibnja 2024., 5. rujna 2024., 5. siječnja 2025., 5. svibnja 2025. i 5. rujna 2025.

Gostujući znanstvenik: znanstvenik s međunarodno priznatim postignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Pojedinačan iznos financiranja: 2.000 EUR neto mjesečno i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina (povratna karta)

Trajanje financiranja: 1 do 4 mjeseci

Proračun natječaja za svaku godinu je 26.544,56 EUR. Natječaj je otvoren za prijave iz svih znanstvenih područja.

Okvirno trajanje vrednovanja: 45 dana, a početak korištenja potpore treba biti u istoj godini u kojoj je i rok za prijavu na natječaj. Projektni prijedlozi će se vrednovati do utroška proračuna programa planiranog za tu godinu.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu programi@hrzz.hr.


Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)

Pismo podrške voditelja ERC projekta (.doc, mora sadržavati: opis plana za uključenje gostujućeg istraživača u postojeći ERC projekt tijekom trajanja posjeta)


Kriteriji za vrednovanje (.doc)

U sustavu eNPOO otvoren je poziv „Ciljana znanstvena istraživanja”, u kojem HRZZ ima ulogu Provedbenog tijela. 

Natječaji u najavi

Natječaji financirani u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (2022.)

Ostali natječaji bit će najavljeni čim se osiguraju financijska sredstva za njihovo provođenje.