Otvoreni natječaji

Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije

Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo. Ove spoznaje trebale bi unaprijediti naše znanje o ublažavanju negativnih društvenih utjecaja pandemije COVID-19 te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Teme Natječaja:

 1. 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
 2. 2. izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
 3. 3. poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
 4. 4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
 5. 5. promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima.

Vremenski okvir natječaja:

– Otvaranje natječaja: 12. travnja 2021.
– Webinari za zainteresirane prijavitelje: travanj/svibanj 2021.
– Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere (Intention to Submit): 14. lipnja 2021.
– Rok za podnošenje cjelokupnih prijava: 12. srpnja 2021.
– Očekivani početak projekata: ožujak 2022.


Projektni konzorcij
: mora se sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika. Svaki konzorcij imenuje jednog znanstvenika kao Voditelja konzorcija (Lead PI), koji podnosi prijavu u ime konzorcija i odgovoran je za provedbu projekta na razini konzorcija.

Očekivano trajanje projekata: od 24 do 36 mjeseci.

Proračun natječaja: Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt, već se svaki partner mora držati ograničenja koje je propisala njegova nadležna nacionalna agencija. Maksimalni iznos koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000 EUR.

Cijelim natječajnim postupkom upravlja São Paulo Research Foundation (FAPESP). Prijave na natječaj podnosi Glavni istraživač putem FAPESP-ova sustava SAGe. Upute za registraciju u sustav i prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Voditelj konzorcija mora podnijeti obvezan obrazac namjere (Intention to Submit) najkasnije do 14. lipnja. Obrazac se podnosi u elektroničkom obliku i dostupan je ovdje. Prijedlozi za koje nije podnesen obrazac namjere do navedenog roka neće biti upućeni u vrednovanje, odnosno bit će administrativno odbačeni. Određeni podaci navedeni u obrascu namjere mogu se izmijeniti u konačnoj prijavi (kao što su podaci o projektnom prijedlogu i partneri u konzorciju), no Voditelj konzorcija ne može se mijenjati.

Rok za podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga je 12. srpnja 2021.

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

– Kopiju podnesene projektne prijave
Financijski plan hrvatskog partnera
– Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije
– Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo)
– Pisma namjere za sve suradnike koji nisu zaposleni u organizaciji hrvatskog prijavitelja (u slobodnoj formi)

Službena objava natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Transatlantske platforme.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se koordinatoru istraživačkih potpora dr. sc. Dariju Lečiću na adresu: dario@hrzz.hr.

Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE


Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura.

Teme Natječaja:

1. Kulturna transformacija u digitalnom dobu
2. Digitalizacija i društvena transformacija.

Ukupni proračun Natječaja: 36 milijuna EUR. Preporučeni maksimalni proračun pojedinog projekta iznosi 1,500,000 EUR.

Trajanje projekta: 24 – 36 mjeseci

Projektni konzorcij: mora se sastojati od najmanje četiri voditelja (Principal Investigator), tj. partnera iz četiri ili više zemalja koje sudjeluju u natječaju (pravilo 4-4). Svaki voditelj mora biti prihvatljiv prema uvjetima nacionalne organizacije za čije se financiranje prijavljuje i koji su opisani u dokumentu National/Regional Eligibility Requirements.


Natječajna dokumentacija:

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini
Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje (na engleskom)

Često postavljana pitanja (na engleskom)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama konzorcija CHANSE.


Predviđeni vremenski okvir Natječaja:

- Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 7. svibnja 2021. u 14:00 CET
- Poziv za podnošenje cjelovitih prijedloga: rujan 2021.
- Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga (samo na poziv): 7. prosinca 2021.
- Postupak prigovora: ožujak 2022.
- Rezultati natječaja: svibanj/lipanj 2022.
- Početak financiranih projekata: najranije rujan/listopad 2022.

Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog. Skraćeni projektni prijedlozi podnose se putem elektroničkog sustava EPSS do 7. svibnja 2021. u 14:00 CET.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

 1. 1. Kopiju podnesene projektne prijave
 2. 2. Financijski plan hrvatskog partnera
 3. 3. Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije


Za sva pitanja o ovom Natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.


Edit

14.4.2021.

P: Zanima me da li je moguće da se različiti znanstvenici iz iste institucije prijave kao PI na dvije različite prijave?

Ujedno, da li je moguće biti PI na jednoj prijavi, a suradnik u prijavi na drugoj?

O: Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Mogućnosti koje navodite su prihvatljive.


P: 1. U tekstu natječaja stoji za konzorcij – Composed of at least four Principal Investigators, i.e. partners, eligible to receive funding from the CHANSE Funding Organisations from four or more different countries participating in the call, znači li to da u Hrvatskoj mogu biti 2 PI-a? Pretpostavljam da, ako mogu, da onda konzorcij mora uključivati još najmanje 3 PI-a iz 3 zemlje koje sudjeluju u natječaju?

2. Ako je netko PI na projektnom prijedlogu na ovom natječaju, može li na nekom drugom projektnom prijedlogu sudjelovati kao team member?

O1. U hrvatskom dijelu tima može biti samo jedan PI, ostalo su suradnici. U timu trebaju sudjelovati barem četiri voditelja iz barem 4 različite zemlje.

O2. Može.


P: Molio bih Vas za dva pojašnjenja:

 1. 1. U natječaju je predviđeno da očekivani iznos financiranja po projektu bude oko 1,5 milijun eura (dakle, oko 375.000 Eura po partneru). No u dokumentu Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje stoji da je maksimalni iznos po CHANSE projektu 100.000 eura. Možete li ukratko pojasniti ovo? Ako bi projekt bio prihvaćen, znači li to da smo mi osuđeni na gotovo četiri puta manji iznos financiranja od ostalih partnera (iz Švedske, Norveške i UK)?
 2. 2. Zasad planirani voditelj (principal investigator) hrvatskog partnera u ovom CHANSE projektu sam ja. Također sam predviđen kao suradnik na jednom IP-CORONA-2020-12 projektu za koji se još ne znaju rezultati vrednovanja. Zanima me da li me ova dva angažmana sprječavaju da sudjelujem (kao voditelj ili kao suradnik) u prijavi još jednog HRZZ-ova IP projekta u sljedećem natječajnom ciklusu.

O1. Očekivani iznos po projektu nije 1,500.000,00, to je preporučeni najveći iznos po projektu, s minimalno 4 partnera. Svaka država ima svoje uvjete financiranja.

O2. Prilikom prijave na IP projekt na sljedećem natječajnom ciklusu morat ćete provjeriti uvjete prihvatljvosti.


P: 1) Koliki je maksimalni broj stakeholdera po zemlji sudionici u projektnom prijedlogu?

2) Trebaju li osobe koje imaju savjetničku funkciju na projektu uz pismo namjere poslati i svoj životopis?

3) Prilikom prijave projekta da li pismima namjere (i eventualno životopisi) savjetnika stavljaju pod Cooperation partners (CHANSE Outline Proposal Form str. 4)

O1. Ne postoji ograničenje u broju stakeholdera za hrvatski time, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama. Za druge zemlje potrebno je provjeriti s nacionalnim organizacijama.

O2. Suradnici trebaju podnijeti pismo namjere, ali ne i životopis.

O3. Pisma namjere dostavljate Zakladi nakon prijave.


P: Naše dvije znanstvenice bit će dio projektnog tima koji će se javiti na natječaj CHANSE, jedna od njih je angažirana već na dva projekta koje financira HRZZ i to na Uspostavnom projektu s 30% radnog vremena i na Istraživačkom s 40% radnog vremena, dok je druga na samo na Istraživačkom s 50% radnog vremena. Postoje li za njih sad ograničenja u sudjelovanju na pozivu CHANSE, s obzirom na to da HRZZ ima pravilo o maksimalnom sudjelovanju znanstvenika na dva projekta koje financira Zaklada?

O:  Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika, odnosno voditelja i/ili su-voditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik, odnosno su-voditelj, na drugome ili kao suradnik, odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona- 2020-04, IP Corona-2020-12 i TTP.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja, Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima i projektima na bilateralnim programima.

Očekivan početak projekata je rujan–listopad 2022.

Znanstvenica koja radi samo na jednom projektu može se prijaviti.

Znanstvenica koja radi na dva projekta može se javiti samo ako jedan od ta dva projekta završava do rujna-listopada 2022. godine.


P: Surađujemo s kolegom iz Slovenije. Da li formalno postoji mogućnost da se kolega iz Slovenije “zaposli” na našem sveučilištu za vrijeme trajanja projekta u zakonski dopuštenom okviru? Na 0.8 radnog vremena? Vidite li uopće mogućnost angažmana post-doc kolega iz Europe?

Može li kolega iz Slovenije biti PI (Principal Investigator) u hrvatskom timu, i kakvi su u tom slučaju kriteriji (potrebne referencije, dokazi)?

O: Na projekt se može zaposliti isključivo poslijedoktorand i to osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.  Više o uvjetima zapošljavanja na HRZZ projekte možete pronaći na:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2020/04/Upute_Zapo%C5%A1ljavanje-mladih-istra%C5%BEiva%C4%8Da-na-HRZZ-projekte_FINAL.pdf

Uvjet za voditelja projekta na HRZZ projektima je trajno zaposlenje na hrvatskoj znanstvenoj organizaciji.


P: Molim Vas za objašnjenje sljedećih stavki iz dokumenta National Eligibility Requirements (https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements-updated-26032021.pdf):

 1. 1. Research costs – na što se odnosi ova stavka?
 2. 2. Personnel costs (post-docs only) – ovo znači da je moguće zaposliti postdoktoranda i to je sve što je dozvoljeno?

Naime, mi trenutačno nemamo kandidata za postdoc koji bi ispunjavao uvjete rada na projektu koji se prijavljuje i sve projektne zadatke će izvršavati isključivo tim istraživača s Filozofskog fakulteta. Projekt bismo stoga prijavljivali samo ako su stavkom (1) ili (2) obuhvaćeni dodaci na plaću voditelju projekta i suradnika ili naknade voditelju projekta i suradnicima, kao što je inače običaj kod Obzor i sličnih EU projekata.

O: Na našim web stranicama objavljen je dokument koji definira koji su sve troškovi prihvatljivi za pojedine kategorije: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf.

Moguće je zaposliti samo poslijedoktoranda. Nisu prihvatljivi troškovi dodataka na plaću.


29. 3. 2021.

P: Postoji li ograničenje broja različitih prijava na CHANSE natječaj koje dolaze s iste institucije (fakulteta)? Naime, osim prijave u kojoj ću ja sudjelovati, jedna kolegica također planira prijaviti svoj konzorcij pa bi me zanimalo možemo li se paralelno i neovisno jedan o drugome prijaviti na natječaj? Ili možda postoje kvote po institucijama uslijed ograničenih raspoloživih sredstava samog natječaja?

O: Ne postoji ograničenje broja prijava s iste institucije, ali jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.


P: 1. Što točno znači uloga Principal Investigatora, je li on voditelj projekta naše sastavnice ili se smatra samo suradnikom na tuđem projektu?

2. Mora li nužno tim uključivati i postdoktoranda?

3. Koliko članova može imati naš tim i imaju i eventualni drugi članovi tima pravo na honorar, kao što smo čuli od potencijalnog stranog partnera, ili im se priznaju samo troškovi?

O1: U slučaju hrvatskih prijavitelja, PI je voditelj hrvatskog dijela projekta. Ako vodi cijeli konzorcij , onda je PL (Project Leader)

O2: Ne mora.

O3: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju. Suradnici nemaju pravo na honorar. Više o prihvatljivim troškovima možete pronaći na stranicama 6-11 Uputa za transnacionalne projekte.


P: Što znači uvjet: There may be more than one PI from one country, but there can only be one PI per university or research institution, što znači ovaj uvjet za Hrvatsku- je li moguće da će biti samo jedan projekt sa Zagrebačkog Sveučilišta- to nam se čini jako jako izazovan kriterij.

O: U nekim državama može biti više voditelja projekata (PI), u kojem slučaju je samo jedan PI sa jedne institucije, a drugi PI na drugoj instituciji (u istoj državi). U hrvatskom timu može biti samo jedan voditelj hrvatskog dijela projekta, ostalo su suradnici.


P: 1. S obzirom da su dozvoljeni troškovi zapošljavanja poslijedoktoranda zanima me da li se u financijski plan navodi unaprijed poznata osoba imenom i prezimenom ili se provodi otvoreni javni natječaj u slučaju da projekt bude pozitivno vrednovan?

2. U prihvatljivim troškovima osoblja nalazi se samo informacija o prihvatljivosti troškova školarine za dokoranda. Znači li to da se, u slučaju pozitivno vrednovanog projektnog prijedloga, mogu naknadno javiti na redovite natječaje za doktorande koje provodi HRZZ i iz kojeg bi se onda financirali troškovi plaće potencijalnog doktoranda?

3. Ako sam dobro shvatio upute za prijavitelje, Izjavu o statusu PDV-a te Izjavu o izbjegavanju dvostrukog financiranja nije potrebno slati prilikom prijave natječaja već samo prilikom godišnjeg financijskog izvještavanja projekata kojima je odobreno financiranje?

O1: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2: Možete.

O3: Da.


P: Trenutačno sam voditelj HRZZ istraživačkog projekta koji završava u prosincu 2022., istovremeno sam suradnik na drugom HRZZ istraživačkom projektu koji završava u listopadu 2022. Međutim, moj ključni angažman na ovom drugom projektu završava nekoliko mjeseci ranije. Dakle, moje pitanje HRZZ-u je mogu li se prijaviti na Chanse natječaj ako HRZZ-u priložim izjavu voditeljice projekta na kojem sam suradnik da moj angažman na drugom projektu završava u kolovozu 2022.?

O: Možete se prijaviti na natječaj. Svakako je potrebno priložiti izjavu voditeljice projekta.


P: Da li uz sredstva koja osigurava HRZZ naš tim može povući dodatna sredstva iz CHANSE fonda od 36 milijuna eura? Ako ne može, zbog čega ne može i tko može (informacija koja nam je važna zbog izbora partnera).

O: Hrvatskim istraživačima na raspolaganju je iznos do 100.00 EUR po projektu. Prijavitelji ne mogu povući dodatna sredstva za projekt, osim nacionalnih sredstava.

Iznos do 1500 000 EUR proračuna projekta „pune“ istraživači sredstvima koja im je predvidjela nacionalna agencija.

Svaka agencija osigurava sredstva za prijavitelje iz svoje nadležnosti. Na stranici 15. Teksta natječaja (Call Announcement) navedeni su iznosi koje dodjeljuje svaka agencija svojim istraživačima a u uvjetima svake agencije može i ne mora biti navedeno koji je najviši iznos kojim financiraju svoje partnere.

EU sredstva koriste se prilikom odabira projekata za financiranje, tako da se tim sredstvima dodatno financiraju projekti kako bi se u konačnici financiralo više projekata, ali to nisu sredstva koja „povlače“ sami istraživači.


19. 3. 2021.

P: Postoji li mogućnost da hrvatski istraživački tim prijavi/angažira – na mjestu savjetnice/konzultantice – osobu iz inozemstva?

O: Da, možete prijaviti. Uloga konzultanata je isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti, te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis

Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu.

Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: S obzirom da je u cijeloj grupi samo jedna osoba muškog spola, zanima nas je li zbog rodne ravnoteže na kojoj se inzistira nužno “poraditi” na rodnoj strukturi uključenih osoba?

O: U slučaju podjednakog broja bodova nakon vrednovanja, primijenit će se sljedeći selekcijski kriteriji:

1) Ako je moguće, svaka organizacija će financirati barem jedan projekt;

2) financirat će se projekti iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Luksembourg, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija


P: 1. Maksimalni iznos koji mogu tražiti kao partner iz Hrvatske je 100 000 EURA? Podrazumijeva li to cjelokupni iznos ili pak onaj koji će pokriti Zaklada, a ostatak bi trebalo se pokriti iz EU sredstava. Zbunjuje me taj dio u dokumentaciji koji se odnosi na “financiran od strane HrZZ-a”.

2. Cjelokupno praćenje projekta i administracijski zahtijevi bit će isti kao kod projekata UIP ili IP?

3. Kod troškova, može li se pod opremom pravdati i računalo za PI-a?

4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada, ali ne i doktoranda? Vrijedi li i za te poslijedoktorande ograničenje od 10 godina znanstvenog rada?

5. Pod troškove istraživanja može li se staviti unajmljivanje agencije koja bi provela anketno istraživanje?

6. Overhead institucijski troškovi su 5%? Računaju li se oni automatskim procesom od cjelokupnog iznosa, ili se pak moraju pravdati putem računa ili sličnoga?

O1. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu tražiti je 100 000.

O2. Praćenje projekta i administracijski zahtjevi definirani su natječajem. Koordinatori projekta trebat će podnijeti srednjoročno izvješće i konačno izvješće. HRZZ zadržava pravo da utvrdi posebnu dinamiku podnošenja znanstvenih izvješća za hrvatskog partnera, što će biti definirano u Ugovoru o dodjeli sredstava.

O3. Nabava osnovne informatičke opreme nije dozvoljena. Na stranici 6. Uputa za hrvatske prijavitelje za ERA-NET projekte možete pronaći popis prihvatljivih troškova.

O4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.

O5. Ne.

O6. Overhead troškovi su prihvatljivi jedino ako su dobro obrazloženi i moraju se pravdati računom

Natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih pojava i resursa te primijenjene kvantne znanosti
(QuantERA 2021)


Organizacije-članice konzorcija QuantERA zajednički podupiru multilateralne europske istraživačke projekte koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija kroz suradnju u području napredne višedisciplinarne znanosti i/ili vrhunskog inženjerstva.

Konzorcij QuantERA objavljuje novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije. Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Ukupni proračun natječaja: 40 milijuna EUR

Ukupni proračun za hrvatske prijavitelje: 200.000 EUR

Projektni konzorciji moraju se sastojati od najmanje tri partnera (istraživačke skupine) iz najmanje tri države koje sudjeluju u natječaju (popis u nastavku). Svaki partner u konzorciju mora ispunjavati uvjete koje je propisala nacionalna organizacija iz njegove države i koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

U natječaju uz Hrvatsku sudjeluju: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska.

Konzorciji moraju biti uravnoteženi:

- partneri iz iste države ne mogu potraživati više od 60 % ukupnog proračuna projekta
- proračun jednog partnera ne smije biti veći od 40 % ukupnog proračuna projekta.

Vrednovanje: Projektni prijedlozi vrednovat će se na temelju kriterija programa Europske unije za buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET) – izvrsnost, učinak te kvaliteta i uspješnost provedbe.

Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi (najviše 12 stranica). Ako je taj sažetak odobren, projektni konzorcij će dobiti poziv da podnese cjeloviti projektni prijedlog (najviše 35 stranica).


Vremenski okvir natječaja:

- Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 13. svibnja 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćenju skraćenog prijedloga: srpanj 2021.
- Rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 15. rujna 2021. u 17:00 CET
- Obavijest o prihvaćanju projekta: prosinac 2021.
- Okvirni početak financiranja: početak 2022.


Tekst Natječaja (na engleskom jeziku, .pdf)
Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama QuantERA-e.


Kako bi se olakšao proces formiranja projektnih konzorcija, izrađena je aplikacija za pronalazak potencijalnih partnera, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Za sva pitanja o ovom natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.


Edit

P: “Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja.” Da li se navedeno ograničenje odnosi i na fazu prijave projekata? Odnosno da li je u fazi prijave moguće sudjelovati u dva konzorcija? Ukoliko da, šta se dešava ukoliko oba konzorcija budu izabrana za financiranje od strane QuantERA evaluatora?

O: Možete biti prijavitelj na jednom projektu, a suradnik na drugom.


P: Zanima me kakva su pravila za sufinanciranje projekata Quantere ove godine. Hrvatska opet daje minimalnih 200k EUR. Da li to znači da je ukupni budžet 400k EUR jer EU daje pola? Koliko se najviše može tražiti za projekt na hrvatskoj strani?

O: Najveći mogući iznos za projekt na hrvatskoj strani iznosi 200.000. Top-up EU se koristi za popunjavanje razlika u financiranju da bi se moglo financirati što više projekata na razini cijelog konzorcija, a kada se iscrpi nacionalno financiranje.


22. 3. 2021.

P: 1. S obzirom da na stranicama piše za Hrvatsku „Up to 200k€ per project“ i da mogu biti odobrena 1-2 projekta, to znaci da za projekt može biti odobreno i oko 100 k€. To nam se cini zbilja nedovoljno s obzirom da morate koordinirati iznimno zahtjevni znanstveni rad s minimalno dva strana partnera. Zanima nas jel to onda ukupni iznos projekta koji će se dijeliti da svim partnerima ili je to mozda samo iznos koji ide Hr strani?

2. Drugo pitanje je vezano uz HrZZ pravila. Ja sam trenutno suradnica na dva HrZZ projekta. Zanima me mogu li se prijaviti kao voditelj QuantERA projekta uz izjavu da ću se povuci s nekog od tih projekata ako se odobri Quantera projekt? Jer nezgodno je povuci se odmah s projekata na kojima ste suradnik jer uvijek naravno postoji mogućnost da novi projekt ne dobijete.

O: 1. Najveći mogući iznos koji hrvatski partner može potraživati je 200.000 EUR.

2. EPP sustav ne dozvoljava prijavu ako već imate dvije uloge na HRZZ projektima.


P: I dalje mi je malo nejasno je li 200.000 EUR ukupni iznos za projekt pa se to onda dijeli na HR stranu i ostatak na inozemne partnere ili 200.000 EUR ide samo HR strani a partneri dobivaju dodatna sredstva od svojih zemalja?

O: 200 000 EUR je za hrvatske projekte, partneri dobivaju sredstva od svojih zemalja.

Natječaji u najavi

Transatlantic Platform for Social Sciences and Humanities (travanj 2021.)

IP/UIP-2021 (ljeto 2021.)