Otvoreni natječaji

Edit

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru ovog Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

  1. 1. Zajednički projekt švicarsko-hrvatske istraživačke grupe podnosi švicarski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a do 1. listopada 2020. godine do 17.00 CET
  2. 2. Hrvatski istraživač podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 12.00 CET.
  3. 3. Prijava HRZZ-u sastoji se od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana, potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.
  4. 4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SSNF, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Ukratko o natječaju IPCH-2020-10:

Datum raspisivanja natječaja: 10. srpnja 2020.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

Tekst natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac Potpora organizacije (.doc)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Više informacija o postupku vodeće agencije dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/croatia/Pages/default.aspx.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx.

Edit

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv je usmjeren na sustave opskrbe u plavom biogospodarstvu: logistika i transport – od žetve do prerade.

Opseg poziva je financiranje projekata koji pojednostavljuju prijevoz (tj. logistiku, očuvanje i transport) bio-resursa iz žetve (ulov ili proizvodnja) do prerade kako bi se osiguralo npr. mogućnost utvrđivanja porijekla, kvaliteta, održivosti i potrebne količine ili pred-obrade bio-resursa kako bi se pretvorili u proizvode na tržištu. To uključuje i sustave opskrbe primarnim proizvođačima za aspekte koji utječu na bio-resurse kako se oni kreću dalje u lancu vrijednosti.

Sudjelovanje u pozivu: 15 partnera iz 13 zemalja osiguralo je 11 milijuna eura za ovaj poziv. Sljedeće partnerske zemlje osigurat će sredstva: Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska i Španjolska. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati partneri iz svih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina najmanje tri partnera iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije, a prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem elektroničkog sustava.

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 14. rujna 2020. u 13:00 CET.

Predviđeni vremenski raspored:

8. lipnja: objava poziva
10. lipnja: prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera za prijavu na b2matchu
18. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 1. dio (prezentacija alata za poziv i prijavu, kratko predstavljanje potencijalnih prijavitelja)
25. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 2. dio (sastanci potencijalnih podnositelja zahtjeva 1: 1 putem platforme b2match)
14. rujna: rok za podnošenje projektnih prijava

Poveznica na natječajnu dokumentaciju, na prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera nalaze se na sljedećoj poveznici: https://bluebioeconomy.eu/bluebio-call-announcement/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

  • Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
  • Za prijave:
  • Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost:
    • Jasminka Boljević (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: jasminka@hrzz.hr.

Natječaji u najavi

POSTDOK-2020 (jesen 2020.)

Bilateralni natječaj s Republikom Slovenijom (studeni 2020.)