Otvoreni natječaji

Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)


Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

  • Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
  • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa švicarskim partnerom
  • Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
  • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine
  • Okvirni početak projekta: najranije svibanj 2022. godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ ne snosi odgovornost za moguće razlike.


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija)

Tekst Natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpore organizacije (.doc)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija)

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi dodatni poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Cilj otvorenog natječaja je istraživanjem i inovacijama olakšati održivo i kružno upravljanje i korištenje prirodnih resursa u plavom biogospodarstvu, što uključuje integrirani pristup prehrambenim sustavima kako bi se osigurali integritet i otpornost ekosustava. Opseg planiranog poziva bavit će se tržišnim i socioekonomskim aspektima lanca vrijednosti kako bi se potaknula rješenja za navedena pitanja.

Sudjelovanje u pozivu: U pozivu sudjeluju Belgija, Danska, Estonija, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Malta i Norveška. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati i partneri iz ostalih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od najmanje tri partnera (istraživača/istraživačkih skupina) iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije. Prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 20. rujna 2021. u 13:00 CET.

Poziv za podnošenje konačnih prijedloga: 14. prosinca 2021.

Rok za podnošenje konačnih prijedloga: 21. veljače 2021.

Poveznica na natječajnu dokumentaciju: https://bluebioeconomy.eu/wp-content/uploads/2021/06/BlueBio-2nd-additional-call-document_FINAL.pdf

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge podnosi putem elektroničkog sustava na obrascima koji se nalaze ovdje.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:


Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

  • – Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
  • – Za prijave:
  • – Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost gđi Jasminki Boljević, voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove, e-mail: jasminka@hrzz.hr.

 

Natječaji u najavi

Novi natječaji za programe IP, UIP i POST-DOC bit će najavljeni čim se osiguraju financijska sredstva za njihovo provođenje. Obavijesti o detaljima natječaja bit će dostupni na mrežnim stranicama.