Nacionalni istraživački programi osmišljeni su za potporu naprednih znanstvenih istraživanja prepoznatih na međunarodnoj razini ulaganjem u vrhunske znanstvene ideje i izvrsne istraživače u svim znanstvenim područjima promicanjem međunarodnih mjerila uspješnosti.

Strateški cilj Zaklade je osigurati stabilno financiranje istraživačkih skupina koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom znanstvenom problematikom te koje kroz temeljna, primijenjena ili razvojna istraživanja stvaraju nova i unaprjeđuju postojeća znanja. To u prvom redu uključuje kompetitivne istraživačke projekte, povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme te razvoj znanstvenih kapaciteta, kao i uspostavne istraživačke projekte za uspostavljanje novih istraživačkih skupina mladih znanstvenika koji započinju samostalnu istraživačku karijeru i koji su od svojih ustanova prepoznati kao budući nositelji znanstvenog razvoja.

Edit Content

Programom „Istraživački projekti” financiraju se temeljna istraživanja kojima se stvara novo i unapređuje postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Trajanje financiranja je 4 godine.

U razdoblju od 2013. do danas u okviru ovog Programa objavljeno je sedam natječaja (IP-2013-11, IP-2014-09, IP-2016-06, IP-2018-01IP-2019-04IP-2020-02, IP-2022-10), a financirano je više od 800 projekata.

Edit Content

Cilj je programa „Uspostavni istraživački projekti” potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Programom se omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij. Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije.

Program je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na pojedini natječaj i koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu te postati neovisni istraživači.

U razdoblju od 2013. do danas objavljeno je pet natječaja u okviru ovog Programa (UIP-2013-11, UIP-2014-09, UIP-2017-05, UIP-2019-04, UIP-2020-02), a ukupno je financirano više od 200 projekata.

Edit Content

Cilj je Programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.

Programom se financiraju znanstveno-istraživačke aktivnosti kako bi se lakše suočili s izazovima klimatskih promjena.

Provedbom Programa očekuju se analize i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i prijedlozi za smanjivanje emisija stakleničkih plinova u industriji, poljoprivredi i drugim sektorima. Ujedno, Program bi trebao doprinijeti i učinkovitijem predviđanju i prevenciji posljedica vremenskih nepogoda koje su posljedice klimatskih promjena.

U okviru ovog Programa proveden je jedan natječaj (PKP-06-2016), a za financiranje je prihvaćeno 10 projekata.

Edit Content

U izvanrednim i za sve aspekte društva zahtjevnim okolnostima uzrokovanima pandemijom COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost u okviru svoje misije daje podršku istraživačkim grupama koje mogu doprinijeti rješavanju trenutačno najvećih istraživačkih izazova radi spašavanja ljudskih života te čuvanja zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Tematskim natječajima HRZZ-a financiraju se temeljna i primijenjena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te istraživanja koja istražuju društvene aspekte pandemije i učinak pandemije na obrazovni sustav.

U okviru ovog programa dosad su objavljena dva natječaja:

 – Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04), u okviru kojega se financira 11 projekata

 – Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19 (IP-CORONA-2020-12)