Cilj je Zaklade u okviru programa „Razvoja karijera mladih istraživača” razviti cjelovit i stabilan program financiranja mladih istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini u svim znanstvenim područjima. Ovim se programom financira razvoj znanstvenih karijera mladih istraživača, teži se kontinuiranoj izobrazbi i razmjeni znanja s krajnjim ciljem stvaranja mreže znanstvenika konkurentnih u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.

Edit Content

Natječajima objavljenima u okviru ovog Programa omogućuje se znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Programom je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Programom se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se poboljšava kvaliteta poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

U razdoblju od 2013. do danas u okviru ovog Programa objavljeno je šest natječaja (DOK-2014-06, DOK-2015-10, DOK-2018-01 (financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda), DOK-2018-09, DOK-2020-01, DOK-2021-02), zahvaljujući čemu je više od 1,100 znanstvenika dobilo priliku zaposliti mlade istraživače.