Učinkovito i nezavisno znanstveno vrednovanje koje omogućuje utvrđivanje znanstvene kakvoće i prioriteta projektnih prijedloga u temelju je svih aktivnosti Zaklade. Postupak vrednovanja koji provodi Zaklada u svojoj je osnovi kompetitivan, uključuje usporedbu projekata prijavljenih na pojedini natječaj vodeći računa o uvjetima natječaja i znanstvenoj kakvoći projektnih prijedloga.

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga za natječaje „Istraživački projekti” i „Uspostavni istraživački projekti” opisan je u kratkom videu u nastavku.

Upravni odbor može donijeti odluku da se za neke natječaje neće provoditi opisani, dvostupanjski postupak vrednovanja. U slučaju donošenja takve odluke Upravni odbor dužan je propisati alternativni postupak vrednovanja te ga javno objaviti prije ili na dan raspisivanja natječaja.

Dokumenti:

Paneli za vrednovanje projektnih prijedloga

Panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost osnovao je Upravni odbor 2016. godine na temelju javnog poziva javnim znanstvenim ustanovama. Osnovne zadaće panela jesu procjena o upućivanju projektnih prijedloga u daljnji postupak vrednovanja, utvrđivanje recenzenata te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja u skladu s općim aktima Zaklade. Paneli analiziraju sve dobivene recenzije i donose preporuke za prihvaćanje, odnosno neprihvaćanje projektnih prijedloga. Paneli također osiguravaju provođenje postupka vrednovanja prijava kandidata za mentore doktoranada, rangiranje prijava i davanje preporuka za financiranje doktoranada Upravnom odboru Zaklade.

Paneli su osnovani prema znanstvenim područjima: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti te humanističke znanosti. Ovisno o prijavama projektnih prijedloga na pojedini natječaj osniva se panel za interdisciplinarno područje.

Počevši od natječajnog roka IP-2019-04 odnosno UIP-2019-04, Upravni odbor je donio odluku o okrupnjivanju panela i povezivanju društvenih s humanističkim znanostima te prirodnih s tehničkim znanostima, dok su biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti i biologija povezane u znanosti o životu.

Na taj se način ujednačava postupanje u vrednovanju projektnih prijedloga jer su svi paneli interdisciplinarni, a svi članovi panela vrednuju približno jednak broj projektnih prijedloga.

Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim u tom se slučaju isključuju iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Tihomir Balog

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Janoš Terzić

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Sveučilište u Rijeci

Odjel za biotehnologiju

prof. dr. sc. Jerka Dumić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

doc. dr. sc. Sandra Hudina

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

izv. prof. dr.sc. Dubravka Švob Štrac

Institut Ruđer Bošković

 doc. dr. sc. Jelena Knežević

Institut Ruđer Bošković

dr. sc. Davorka Breljak

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

izv. prof. dr. sc. Snježana Židovec Lepej

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Slaven Abdović

Klinika za dječje bolesti Zagreb

prof. dr. sc. Iva Alajbeg

Sveučilište u Zagrebu

Stomatološki fakultet

izv. prof. dr. sc. Anna Mrzljak

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Igor Prpić

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet / KBC Rijeka

izv. prof. dr. sc. Milan Radoš

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

dr. sc. Dragan Brnić

Hrvatski veterinarski institut

izv. prof. dr. sc. Vladimira Vuletić

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet

doc. dr. sc. Matias Trbušić

KBC Sestre Milosrdnice

prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

prof. dr. sc.  Iva Dekaris

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Jasna Aladrović

Sveučilište u Zagrebu

Veterinarski fakultet

izv. prof. dr. Darko Chudy

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet / KB Dubrava

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Mladen Brnčić

Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić

Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

dr. sc. Igor Lukić

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

prof. dr. sc. Ana Marušić

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Pavle Mikulić

Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković

Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović

Sveučilište u Rijeci

Medicinski Fakultet / KBC Rijeka

izv. prof. dr. sc. Kristina Fišter

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Luka Traven

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Mirela Kopjar

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

dr. sc. Nikolina Udiković Kolić

Institut Ruđer Bošković

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Melita Peharda Uljević

Institut za oceanografiju i ribarstvo

dr. sc. Milan Pernek

Hrvatski šumarski institut

prof. dr. sc. Vlatka Rozman

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Marina Piria

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Voća

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

dr. sc. Igor Isajlović

Institut za oceanografiju i ribarstvo

dr. sc. Tomislav Bituh

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

dr. sc. Vlatka Filipović Marijić

Institut Ruđer Bošković

izv. prof. dr. sc. Ivan Širić

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet 

izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

dr. sc. Lukrecija Butorac

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

izv. prof. dr. sc. Brigita Popović

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Jelena Budak

Ekonomski institut

prof. dr. sc. Maja Ćukušić

Sveučilište u Splitu

Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Markus Schatten

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

Sveučilište u Dubrovniku

prof. dr. sc. Mira Lulić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet

prof. dr. sc. Daniela Garbin Praničević

Sveučilište u Splitu

Ekonomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos

Sveučilište u Rijeci

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

prof. dr. sc. Dominika Crnjac Milić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

izv. prof. dr. sc. Boris Havel

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Branislava Baranović

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Dejana Bouillet

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Zloković

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Iva Šverko

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

prof. dr. sc. Silvija Ručević

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet u Osijeku

prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Hren

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Renato Matić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

Sveučilište Ca’ Foscari, Venecija

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Filozofski fakultet u Puli

dr. sc. Reana Senjković

Institut za etnologiju i folkloristiku

dr. sc. Ljerka Dulibić

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

prof. dr. sc. Ante Uglešić

Sveučilište u Zadru

Odjel za arheologiju

dr. sc. Marica Karakaš Obradov

Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić

Hrvatski institut za povijest

izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

dr. sc. Saša Kovačević

Institut za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Mario Katić

Sveučilište u Zadru

Odjel za etnologiju i antropologiju

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Luca Malatesti

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Nikica Mihaljević

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Predrag Šustar

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Ivan Bodrožić

Sveučilište u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet

prof. dr. sc. Ivan Lupić

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Vladimir Dugalić

Sveučilište u Osijeku

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

prof. dr. sc. Marko Tadić

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet u Osijeku

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Nenad Antonić

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kalinić

Sveučilište u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

prof. dr. sc. Ivica Botički

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević

Sveučilište u Rijeci

Fakultet za matematiku

izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Dražen Balen

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

akademik Mladen Juračić

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

prof. dr. sc. Marijan Herak

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Zenun Skenderi

Sveučilište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Vlasta Ćosović

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

doc. dr. sc. Gordon Gilja

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Tomislav Malvić

Sveučilište u Zagrebu

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc.  Sanja Mahović Poljaček

Sveučilište u Zagrebu

Grafički fakultet

prof. dr. sc. Željko Arbanas

Sveučilište u Rijeci

Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Ivana Racetin

Sveučilište u Splitu

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

prof. dr. sc. Branko Blagojević

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

prof. dr. sc.  Stjepan Stipetić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

izv. prof. dr. sc. Ivica Lukić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

prof. dr. sc. Nastia Degiuli

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Robert Basan

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis

Institut Ruđer Bošković

izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Vibor Jelić

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Blaženka Melić

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Mladen Petravić

Sveučilište u Rijeci

Fakultet za fiziku

izv. prof. dr. sc. Danko Radić

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Ivor Lončarić

Institut Ruđer Bošković

doc. dr. sc. Nikša Krstulović

Institut za fiziku

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Predrag Novak

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Mario Vazdar

University of Chemistry and Technology Prague

Faculty of Chemical Engineering, Department of Mathematics

prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

dr. sc. Marijana Radić Stojković

Institut Ruđer Bošković

izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet

dr. sc Damir Kralj

Institut Ruđer Bošković

dr. sc. Robert Vianello

Institut Ruđer Bošković

Izv. prof. dr. sc. Vilko Mandić

Sveučilište u Zagrebu 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

dr. sc. Marko Rožman

Institut Ruđer Bošković

doc. dr. sc. Ana Amić

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Odjel za kemiju

dr. sc. Zoran Džolić

Institut Ruđer Bošković

Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Tihomir BalogInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje BanfićMedicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ines DrenjančevićMedicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Srećko GajovićMedicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Koraljka Gall TrošeljInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Maja Herak BosnarInstitut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić BaćePrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Astrid KrmpotićMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
dr. sc. Silva Katušić HećimovićInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Zrinka KovarikInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada
izv. prof. dr. sc. Mirela SedićOdjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Slaven AbdovićKlinika za dječje bolesti Zagreb
prof. dr. sc. Iva AlajbegStomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Nicholas J. BradshawSveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Dragan BrnićHrvatski veterinarski institut, Zagreb
prof. dr. sc.  Iva DekarisMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci /  Poliklinika Svjetlost
prof. dr. sc. Marija HefferMedicinski fakultet u Osijeku
prof. dr. sc. Igor PrpićMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci / KBC Rijeka
doc. prim. dr. sc. Vladimira VuletićMedicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Mladen BrnčićPrehrambeno-biotehnološki takultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Daniela Čačić KenjerićPrehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Karin Kovačević GanićPrehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Jasmina LovrićFarmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ana MarušićMedicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Pavle MikulićKineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Kristina PilipovićMedicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci / KBC Rijeka
izv. prof. dr. sc. Jelka PleadinHrvatski veterinarski institut Zagreb
prof. dr. sc. Ivana Radojčić RedovnikovićPrehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
doc. dr. sc. Vilim FilipovićAgronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marilena ldžojtićŠumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Armin MešićInstitut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan (razriješena na vlastiti zahtjev)Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Dario NovoselovićPoljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Igor PaskovićInstitut za poljoprivredu i turizam, Poreč
prof. dr. sc. Melita Peharda UljevićInstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split
prof. dr. sc. Marina PiriaAgronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlatka RozmanFakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u  Osijeku
dr. sc. Branka Salopek SondiInstitut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Anamaria ŠtambukPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Neven VoćaAgronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Goran ZdunićInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Nebojša BlanušaFakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Jelena BudakEkonomski institut, Zagreb
prof. dr. sc. Mirjana ČižmešijaEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Maja ČukušićSveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Edita Čulinović-HercPravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Saša NikšićPravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Dagmar RadinSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Markus SchattenFakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nebojša StojčićSveučilište u Dubrovniku
prof. dr. sc. Hrvoje ŠimovićEkonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Dejana Bouillet Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Hrvatski studiji
prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Irena Benyovsky LatinHrvatski institut za povijest
izv. prof. dr. sc. Jasenka GudeljFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zdenka Janeković RömerHAZU, Zavod za povijesne znanosti Dubrovnik
prof. dr. sc. Robert MatijašićFilozofski fakultet Sveučilišta u Puli
dr. sc. Milan PelcInstitut za povijest umjetnosti
prof. dr. sc. Tihana Petrović LešFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Anita Sujoldžiću mirovini
prof. dr. sc. Mario ŠlausHAZU / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Domagoj TončinićFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Tvrtko ZebecInstitut za etnologiju i folkloristiku
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kristina Štrkalj Despot Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Marko Vučetić Sveučilište u Zadru
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Nenad AntonićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dean CrnkovićSveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Domagoj JakobovićFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Sanja SingerSveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje / PMF
izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-KapovFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ljiljana ŠerićFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ninoslav TruharSveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Zoran VondračekPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Dražen BalenPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlasta ĆosovićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg BulićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordan JelenićGrađevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
akademik Mladen JuračićHrvatska akademija znanosti i umjetnosti
prof. dr. sc. Goran KniewaldInstitut Ruđer Bošković / PMF
izv. prof. dr. sc. Aleksandar LukićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. prof. dr. sc. Igor MajnarićGrafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Ivana MiličevićGrađevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Tatjana RukavinaGrađevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zenun SkenderiTekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kosta UrumovićHrvatski geološki institut
Titula, ime i prezimeUstanova
doc. dr. sc. Neven AlujevićFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marinko BarukčićFakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Neven DuićFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Igor KaršajFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc.  Stjepan StipetićFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Silvestar ŠesnićFakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Mario ŠtorgaFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje PandžićFakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Athanasios ChatzistavrakidisInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven Barišić (razriješen na vlastiti zahtjev)Institut za fiziku
doc. dr. sc. Matko GlunčićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Vibor JelićInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Ivan KokanovićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Mihael MakekPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Blaženka MelićInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Mladen PetravićSveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
izv. prof. dr. sc. Danko RadićPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Denis SunkoPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Irena Ciglenečki-JušićInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Tomica HrenarPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Igor JerkovićKemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Srećko KirinInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Dean MarkovićSveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
prof. dr. sc. Ines PrimožičPrirodoslovno- matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Zoran ŠtefanićInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Vesna TomašićFakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Mario VazdarInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Višnja VrdoljakPrirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

dr. sc. Tihomir Balog

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Ines Drenjančević

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

doc. dr. sc. Željka Krsnik

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

dr. sc. Zrinka Kovarik

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

prof. dr. sc. Felix Wensveen

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Janoš Terzić

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Olga Gornik

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Boris Labar (koordinator panela) Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Prpić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marija Heffer Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Toni Valković Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Dean Konjević Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Asja Čelebić Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
dr. sc. Anđelko Vidović Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb
prof. dr. sc. Zdravko Janicki Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
dr. sc. Relja Beck Hrvatski veterinarski institut

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

Institut za antropologiju

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

doc. dr. sc. Pavle Mikulić

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

prof. dr. sc. Tea Bilušić

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Jurislav Babić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

prof. dr. sc. Vesna Jureša

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Vladimir Mićović

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac

Svečilište u Zagrebu, Prehrambeno–biotehnološki fakultet

dr. sc. Kristina Pilipović

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin

Hrvatski veterinarski institut

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Domagoj Šimić (koordinator panela)

Poljoprivredni institut Osijek

prof. dr. sc. Vlatka Rozman

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek

doc. dr. sc. Vjekoslav Živković

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

dr. sc. Alojzije Lalić

Poljoprivredni institut Osijek

prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan

Institut za oceanografiju i ribarstvo

izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Goran Kušec

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek

prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet

prof. dr. sc. Ivana Maguire

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Neven Voća

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija (koordinator panela)Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša ŠarlijaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Sonja ŠpiranecSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-GrotićSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Branislava BaranovićInstitut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Mira LulićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Josip ArnerićSveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Gordana VilovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Maja ĆukušićSveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Saša BožićSveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
prof. dr. sc. Marko PetrakSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Robert Matijašić (koordinator panela)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Institut za antropologiju

izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

dr. sc. Tvrtko Zebec

Institut za etnologiju i folkloristiku

prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Nadežda Čačinović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Marina Vicelja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Milan Pelc

Institut za povijest umjetnosti

Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški (koordinator panela)Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Renata FrancInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Kornelija MrnjausSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Sanja RoićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Amir KapetanovićInstitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Neven JovanovićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Davor DukićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Ingrid BrdarSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Mladen Jurak (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Ninoslav Truhar

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku

prof. dr. sc. Nenad Antonić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Borka Jadrijević

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Ozren Perše

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Sanja Singer

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-IpšićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Slobodan Ribarić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

dr. sc. Ivica KoprivaInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Sven Lončarić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Miodrag Roić

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

doc. dr. sc. Igor Majnarić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

dr. sc. Josip Terzić

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Zenun Skenderi

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Dražen Balen

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Franjo Šumanovac

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

doc. dr. sc. Damir Modrić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci

prof. dr. sc. Ante Šiljeg

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju

Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Anica Trp (koordinator panela)Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Branko BlagojevićSveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Nenad VulićSveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
izv. prof. dr. sc. Andrej JokićSveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Silvestar ŠesnićSveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

prof. dr. sc. Srete Nikolovski

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

prof. dr. sc. Joško Deur

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Jasna Prpić-OršićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Roberto ŽigulićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Daniel Rolph Schneider

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Andreja Gajović

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Miroslav Požek

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Biljana Lakić

Institut Ruđer Bošković

dr. sc. Osor Slaven Barišić

Institut za fiziku

doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Ticijana Ban

Institut za fiziku

dr. sc. Ivan Kokanović

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Matko Milin

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Mirko Planinić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Denis Sunko

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Darko Koračin

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić (koordinator panela)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

dr. sc. Kata Majerski

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Igor Jerković

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Marina Trgo

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Ines Primožič

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Predrag Novak

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Sanja Tomić

Institut Ruđer Bošković

dr. sc. Borislav Kovačević

Institut Ruđer Bošković

dr. sc. Vesna Tomašić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Marijeta KraljInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje BanfićSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Tihana Lenac RovišSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Antonija Jurak BegonjaSveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Tihomir BalogInstitut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Fran BorovečkiSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Davor ŽelježićInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Olga GornikSveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
doc. dr. sc. Željka KrsnikSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Janoš TerzićSveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Boris Labar Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. lvan Bubić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marko Samardžija Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
doc. dr. sc. Alenka Gagro Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Relja Beck Hrvatski veterinarski institut
prof. dr. sc. Asja Čelebić Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
prof. dr. sc. Igor Prpić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Aurer Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Ines Drenjančević Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marija Heffer Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Darko Duplančić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Vesna Jureša Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Irena Žuntar Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. dr. sc. Ana Marušić Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Mićović Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Jurislav BabićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Mladen BrnčićSveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
dr. sc. Igor LukićInstitut za poljoprivredu i turizam
prof. dr. sc. Dubravka SamaržijaSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
doc. dr. sc. Ivan ŽupanSveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Olivera KoprivnjakSveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Tea BilušićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Goran KušecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka RozmanSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj ŠimićPoljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Vjekoslav ŽivkovićSveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi MaletićSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Gabrijel OndrašekSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Alojzije LalićPoljoprivredni institut Osijek
doc. dr. sc. Ivan ŽupanSveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Darko BakšićSveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Milan MesićSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
dr. sc. Jelena BudakEkonomski institut
prof. dr. sc. Sunčica Oberman PeterkaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša ŠarlijaSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
dr. sc. Goran VukšićInstitut za javne financije
prof. dr. sc. Josip ArnerićSveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Gordana VilovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Zrinjka PeruškoSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Sonja ŠpiranecSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven VrčekSveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
prof. dr. sc. Marija Maja JokićInstitut za društvena istraživanja
izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić RotarSveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Markus SchattenSveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i
informatike
izv. prof. dr. sc. Patrizia PoščićSveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Branislava BaranovićInstitut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Zoran KurelićSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo BiruškiSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Zvjezdan PenezićSveučilište u Zadru
dr. sc. Renata FrancInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Kornelija MrnjausSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Đurđica MiletićSveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
doc. dr. sc. Pavle MikulićSveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Adinda DulčićSUVAG/Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Marko PetrakSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
izv. prof. dr. sc. Mirela ŽupanSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Alan UzelacSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-GrotićSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Mira LulićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir SlakoperSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Amir KapetanovićInstitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Mirjana Polić BobićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Davor DukićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Sanja RoićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven JovanovićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Tatjana Jukić GregorićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Jadranka GrbićSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Irena Martinović KlarićInstitut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Marina ViceljaSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Ante MateljanSveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Nadežda ČačinovičSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Jasenka GudeljSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Davor LaucSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Tvrtko ZebecInstitut za etnologiju i folkloristiku

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Aleksandar Durman

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin

Hrvatski institut za povijest

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Miodrag Roić

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

prof. dr. sc. Jure Margeta

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Marina Franulović

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

prof. dr. sc. Nenad Vulić

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

prof. dr. sc. Branko Blagojević

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Igor Karšaj

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Titula, ime i prezimeUstanova
doc. dr. sc. Igor MajnarićSveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip TerzićHrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Branka AndričićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević MedvidovićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Zenun SkenderiSveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Bruno ZelićSveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Robert CupecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Domagoj JakobovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Srete NikolovskiSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Tihana Galinac GrbacSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Saša SladićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Sandra Martinčić-IpšićSveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
prof. dr. sc. Maja MatijaševićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Tamara GrujićSveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Antonio ŠarolićSveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Silvestar ŠesnićSveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Brankica Mravinac Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Felix Wensveen Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Krešimir KumeričkiSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ MarkićSveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad PavinSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana LakićInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven BarišićInstitut za fiziku
prof. dr. sc. Krešimir PavlovskiSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Slobodan Miko

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Ivan Sondi

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Franjo Šumanovac

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Dražen Balen

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Igor Jerković Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Ninoslav TruharSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen JurakSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka JadrijevićSveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren PeršeSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Sanja SingerSveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Marijeta Kralj

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

dr. sc. Tihomir Balog

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Fran Borovečki

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Olga Gornik

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

doc. dr. sc. Željka Krsnik

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Janoš Terzić

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Boris Labar

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. lvan Bubić

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

doc. dr. sc. Alenka Gagro

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Relja Beck

Hrvatski veterinarski institut

prof. dr. sc. Asja Čelebić

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

prof. dr. sc. Toni Valković

Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Goran Tešović

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Kolaček

Klinika za dječje bolesti Zagreb

prof. dr. sc. Alemka Markotić

Klinika za infektivne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević”

dr. sc. Ivan Gornik

Klinički bolnički centar Zagreb

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Vesna Jureša Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Irena Žuntar Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. dr. sc. Ana Marušić Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Mićović Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
izv. prof. dr. sc. Dean Konjević Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić Institut za antropologiju
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Jurislav Babić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Mladen Brnčić Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
dr. sc. Igor Lukić Institut za poljoprivredu i turizam
prof. dr. sc. Dubravka Samaržija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Prehrambeno-tehnološki fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Goran KušecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka RozmanSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj ŠimićPoljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Vjekoslav ŽivkovićSveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi MaletićSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Gabrijel OndrašekSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Alojzije LalićPoljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Ante IvankovićSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Milan MesićSveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

 

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut
prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša Šarlija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Gordana VilovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Zrinjka PeruškoSveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Sonja ŠpiranecSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven VrčekSveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
prof. dr. sc. Marija Maja JokićInstitut za društvena istraživanja
izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić RotarSveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Markus SchattenSveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i
informatike
izv. prof. dr. sc. Patrizia PoščićSveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Branislava Baranović

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Dagmar Radin

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Ivan Rimac

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu

Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Amir Kapetanović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Neven Jovanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Đurđica Miletić Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
doc. dr. sc. Pavle Mikulić Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Sveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Sanja Roić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Marko PetrakSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
izv. prof. dr. sc. Mirela ŽupanSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Alan UzelacSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-GrotićSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Mira LulićSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir SlakoperSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Amir Kapetanović

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Davor Dukić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Neven Jovanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

prof. dr. sc. Josip Lisac

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Davor Pećnjak Institut za filozofiju
dr. sc. Luca Malatesti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
prof. dr. sc. Ante Mateljan Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Aleksandar Durman

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Zdenka Janeković Roemer

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Marina Vicelja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Institut za antropologiju

dr. sc. Dragan Damjanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Grozdana Marošević

Institut za etnologiju i folkloristiku

dr. sc. Jadranka Grbić

Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Radoslav Tomić

Institut za povijest umjetnosti

dr. sc. Irena Martinović Klarić

Institut za društvena istraživanja

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Srečko Pegan

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Marina Franulović

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

prof. dr. sc. Nenad Vulić

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

prof. dr. sc. Joško Parunov

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Josip Brnić

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Titula, ime i prezimeUstanova
doc. dr. sc. Igor MajnarićSveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip TerzićHrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Branka AndričićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević MedvidovićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Zenun SkenderiSveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Nenad KuzmanićSveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Damir ModrićSveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Robert CupecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Domagoj JakobovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Srete NikolovskiSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Tihana Galinac GrbacSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Saša SladićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Adrijan BarićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Kornelija MrnjausSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Damir ŠljivacSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić SalihovićInstitut za antropologiju
prof. dr. sc. Kristian VlahovičekSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Brankica MravinacInstitut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Sven JelaskaSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Mladen ŠolićInstitut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Zrinka KovarikInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Živana Ninčević GladanInstitut za oceanografiju i ribarstvo
prof. dr. sc. Miranda Mladinić PejatovićSveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
prof. dr. sc. Vlatka ZoldošSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Krešimir KumeričkiSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ MarkićSveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad PavinSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana LakićInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven BarišićInstitut za fiziku
prof. dr. sc. Miroslav PožekSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Andreja GajovićInstitut Ruđer Bošković
dr. sc. Ticijana BanInstitut za fiziku
dr. sc. Vernesa SmolčićSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Mirko Orlić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Slobodan Miko

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Ivan Sondi

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Franjo Šumanovac

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Mladen Juračić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Marijeta Kralj

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

dr. sc. Tihomir Balog

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Fran Borovečki

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Olga Gornik

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

doc. dr. sc. Željka Krsnik

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Davor Želježić

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Boris Labar

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. lvan Bubić

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

doc. dr. sc. Alenka Gagro

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Relja Beck

Hrvatski veterinarski institut

prof. dr. sc. Asja Čelebić

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

prof. dr. sc. Toni Valković

Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Goran Tešović

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak

 

prof. dr. sc. Alemka Markotić

Klinika za infektivne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević”

dr. sc. Ivan Gornik

Klinički bolnički centar Zagreb

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Vesna Jureša

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Irena Žuntar

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

prof. dr. sc. Ana Marušić

Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet

prof. dr. sc. Vladimir Mićović

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

Institut za antropologiju

prof. dr. sc. Biljana Nigović

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Prof. dr. sc. Željan Maleš

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Jurislav Babić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Mladen Brnčić

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

dr. sc. Igor Lukić

Institut za poljoprivredu i turizam

prof. dr. sc. Dubravka Samaržija

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Prehrambeno-tehnološki fakultet

dr. sc. Ivan Župan

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Goran Kušec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj Šimić Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Vjekoslav Živković Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi Maletić Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Ivan Župan Sveučilište u Zadru
dr. sc. Katja Žanić Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
prof. dr. sc. Ante Ivanković Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Jelena Budak

Ekonomski institut

prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu

prof. dr. sc. Ksenija Dumičić

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Gordana Vilović

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Neven Vrček

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

prof. dr. sc. Marija Maja Jokić

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Branislava Baranović

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Dagmar Radin

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Ivan Rimac

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu

Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Amir KapetanovićInstitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Hrvoje BanfićSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Đurđica MiletićSveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Renata FrancInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar
dr. sc. Ivan GornikKlinički bolnički centar Zagreb
prof. dr. sc. Zvjezdan PenezićSveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo BiruškiSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Kornelija MrnjausSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Marko Petrak Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Alan Uzelac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Amir Kapetanović

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Davor Dukić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Neven Jovanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

prof. dr .sc. Josip Lisac

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Davor Pećnjak

Institut za filozofiju

dr. sc. Luca Malatesti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

prof. dr. sc. Ante Mateljan

Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet

prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Aleksandar Durman

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Zdenka Janeković Roemer

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Frano Dulibić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Institut za antropologiju

dr. sc. Dragan Damjanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Grozdana Marošević

Institut za etnologiju i folkloristiku

dr. sc. Jadranka Grbić

Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

dr. sc. Irena Martinović Klarić

Institut za društvena istraživanja

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Srečko Pegan

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Marina Franulović

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

prof. dr. sc. Nenad Vulić

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

prof. dr. sc. Joško Parunov

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Josip Brnić

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

doc. dr. sc. Igor Majnarić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

dr. sc. Josip Terzić

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Damir Modrić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Robert CupecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Domagoj JakobovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Srete NikolovskiSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Tihana Galinac GrbacSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Saša SladićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Adrijan Barić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

prof. dr. sc. Damir Šljivac

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Brankica Mravinac Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Mladen Šolić Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Pavin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Petar Pervan Institut za fiziku
prof. dr. sc. Miroslav Požek Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Andreja Gajović Institut “Ruđer Bošković”
dr. sc. Bojana Hamzić Institut za fiziku
dr. sc. Vernesa Smolčić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Mirko Orlić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Slobodan Miko

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Ivan Sondi

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Mladen Juračić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet