Natječajima objavljenima u okviru „Programa razvoja karijera mladih istraživača” omogućuje se znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Programom je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Programom se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se poboljšava kvaliteta poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

Hodogram natječaja „Program razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

hodogram