Hrvatska zaklada za znanost organizira sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenje sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza za sve projekte koje financira. Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava Zaklade, voditelji su obvezni pridržavati se radnog i financijskog plana projekta, koji su sastavni dio ugovora.

Ovdje možete preuzeti Priručnik za praćenje financiranih projekata koji je važeći od 2. ožujka 2020. godine.

Prijašnje verzije priručnika za praćenje možete pronaći na stranici Dokumenti (u odjeljku Arhiva dokumenata).

Obveza voditelja svih projekata financiranih iz sredstava HRZZ-a je periodično izvještavanje o provedbi projekta i izmjenama projektnoga plana (radnog i financijskog plana). Izvještavanje se provodi pregledom znanstvenih i ostalih projektnih aktivnosti (opisno izvješće) te financijskim izvještavanjem (financijsko izvješće. Nakon završetka projekta voditelji moraju Zakladi podnijeti završno izvješće. Sva izvješća se podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja, izvješća od strane neovisnih vrednovatelja, Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta. Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća koje su na snazi od 2. ožujka 2020. možete pronaći ovdje.

Na 125. sjednici Upravni je odbor donio odluku temeljem koje se mijenja opis ocjena koje vrednovatelji i neovisni stručnjaci dodjeljuju izvješćima HRZZ-ovih projekata. Odluku možete preuzeti ovdje.

Sva periodična, završna i izvanredna izvješća podnose se isključivo putem EPP sustava.

Ovdje možete preuzeti Upute za korištenje sustava za praćenje projekata.