Upravni odbor

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, koji se sastoji od sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz redova vrhunskih hrvatskih znanstvenika, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju predsjednika i zamjenika predsjednika i to većinom glasova.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održanoj 17. lipnja 2021. godine za predsjednika petog saziva Upravnog odbora Zaklade izabran je prof. dr. sc. Nikola Ružinski. Za zamjenike predsjednika Upravnog odbora izabrani su akademik Željko Kaštelan i izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac. Na 56. sjednici održanoj 11. svibnja 2023. Upravni odbor donio je odluku o imenovanju dr. sc. Slavka Perice za novog predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor Zaklade čine:

dr. sc. Slavko Perica

predsjednik Upravnog odbora

akademik Željko Kaštelan

zamjenik predsjednika Upravnog odbora

prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

zamjenica predsjednika Upravnog odbora

dr. sc. Zrinka Kovarik

(od. 14. ožujka 2024.)

znanstvenik emeritus dr. sc. Srećko Kovač

(od 13. svibnja 2021. do 14. ožujka 2024.)

akademik Dario Vretenar, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. sc. Dean Ajduković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč – članica Upravnog odbora

prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

prof. dr. sc. Ljiljana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora

akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - član Upravnog odbora 

Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ilija Živković, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Georg Drezner, Poljoprivredni institut Osijek – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

Dr. sc. Mirjana Maksić, Institut Ruđer Bošković – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ljlijana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Vladimira Vađić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Mirko Zelić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Pero Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – predsjednik Upravnog odbora od lipnja 2003. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine; član upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Zvonko Kusić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od travnja 2004. do lipnja 2007. godine; zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – zamjenica predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Anton Švajger †, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do prosinca 2003. godine

Prof. dr. sc. Ivo Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do svibnja 2005. godine

Prof. dr. sc. Stjepan Marčelja, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do rujna 2005. godine

Prof. dr. sc. Željko Dujić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od svibnja 2005. do svibnja 2009. godine

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – članica Upravnog odbora od veljače 2005. godine do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Mladen Žinić, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od rujna 2005. do studenog 2010. godine

Akademik Daniel Rukavina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora od svibnja 2009. do studenog 2010. godine

1. sjednica (17. lipnja 2021.)

2. sjednica (06. srpnja 2021.)

3. sjednica (20. srpnja 2021.)

4. e-sjednica (28. srpnja 2021.)

5. sjednica (15. rujna 2021.)

6. e-sjednica (27. rujna 2021.)

7. e-sjednica (05. listopada 2021.)

8. e-sjednica (11. listopada 2021.)

9. sjednica (20. listopada 2021.)

10. sjednica (12. studenoga 2021.)

11. e-sjednica (15. studenoga 2021.)

12. sjednica (16. studenoga 2021.)

13. e-sjednica (08. prosinca 2021.)

14. sjednica (21. prosinca 2021.)

15. e-sjednica (30. prosinca 2021.)

16. e-sjednica (14. siječnja 2022.)

17. sjednica (27. siječnja 2022.)

18. sjednica (18. veljače 2022.)

19. sjednica (10. ožujka 2022.)

20. sjednica (25. ožujka 2022.)

21. sjednica (04. travnja 2022.)

22. sjednica (12. travnja 2022.)

23. sjednica (27. travnja 2022.)

24. sjednica (19. svibnja 2022.)

25. sjednica (31. svibnja 2022.)

26. sjednica (15. lipnja 2022.)

27. sjednica (17. lipnja 2022.)

28. sjednica (4. srpnja 2022.)

29. sjednica (15. srpnja 2022.)

30. sjednica (29. srpnja 2022.)

31. sjednica (25. kolovoza 2022.)

32. sjednica (7. rujna 2022.)

33. sjednica (9. rujna 2022.)

34. sjednica (19. rujna 2022.)

35. sjednica (26. rujna 2022.)

36. sjednica (7. listopada 2022.)

37. sjednica (10. listopada 2022.)

38. sjednica (21. listopada 2022.)

39. sjednica (27. listopada 2022.)

40. sjednica (4. studenog 2022.)

41. sjednica (21. studenog 2022.)

42. sjednica (28. studenog 2022.)

43. sjednica (8. prosinca 2022.)

44. sjednica (20. prosinca 2022.)

45. sjednica (28. prosinca 2022.)

46. sjednica (9. siječnja 2023.)

47. sjednica (18. siječnja 2023.)

48. sjednica (6. veljače 2023.)

49. sjednica (16. veljače 2023.)

50. sjednica (2. ožujka 2023.)

51. sjednica (6. ožujka 2023.)

52. sjednica (16. ožujka 2023.)

53. sjednica (31. ožujka 2023.)

54. sjednica (20. travnja 2023.)

55. sjednica (03. svibnja 2023.)

56. sjednica (10. svibnja 2023.)

57. sjednica (26. svibnja 2023.)

58. sjednica (15. lipnja 2023.)

59. sjednica (20. lipnja 2023.)

60. sjednica (28. lipnja 2023.)

61. sjednica (20. srpnja 2023.)

62. sjednica (7. rujna 2023.)

63. sjednica (28. rujna 2023.)

64. sjednica (29. rujna 2023.)

65. sjednica (6. listopada 2023.)

66. sjednica (26. listopada 2023.)

67. sjednica (7. studenoga 2023.)

68. sjednica (10. studenoga 2023.)

69. sjednica (23. studenoga 2023.)

70. sjednica (27. studenoga 2023.)

71. sjednica (8. prosinca 2023.)

Upravitelj Zaklade:

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22) Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade te vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade. Upravitelja Zaklade imenuje Upravni odbor Zaklade na temelju provedenog javnog natječaja na rok od četiri godine. Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 18. siječnja 2023. (Klasa: 120-02/23-02/01, Ur. broj: 400-03/01/01-23-1) za Upravitelja Zaklade imenovan je prof. dr. sc. Ozren Polašek.

prof. dr. sc. Ozren Polašek

Upravitelj Zaklade od 1. veljače 2023.

Ured:

U Zakladi se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz djelokruga rada Zaklade, odnosno nadležnosti ustrojava Ured za obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji čine sljedeće ustrojstvene jedinice u Zagrebu i Opatiji: