Upravni odbor

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, koji se sastoji od sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz redova vrhunskih hrvatskih znanstvenika, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju predsjednika i zamjenika predsjednika i to većinom glasova.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održanoj 8. svibnja 2013. godine za predsjednika Upravnog odbora Zaklade izabran je akademik Dario Vretenar s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabran je prof. dr. sc. Dean Ajduković s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Upravni odbor Zaklade čine:

akademik Dario Vretenar

predsjednik Upravnog odbora

Edit

Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ilija Živković, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Georg Drezner, Poljoprivredni institut Osijek – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

Dr. sc. Mirjana Maksić, Institut Ruđer Bošković – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ljlijana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Vladimira Vađić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Mirko Zelić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – član Upravnog odbora

Edit

Prof. dr. sc. Pero Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – predsjednik Upravnog odbora od lipnja 2003. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine; član upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Zvonko Kusić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od travnja 2004. do lipnja 2007. godine; zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – zamjenica predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Anton Švajger †, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do prosinca 2003. godine

Prof. dr. sc. Ivo Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do svibnja 2005. godine

Prof. dr. sc. Stjepan Marčelja, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do rujna 2005. godine

Prof. dr. sc. Željko Dujić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od svibnja 2005. do svibnja 2009. godine

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – članica Upravnog odbora od veljače 2005. godine do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Mladen Žinić, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od rujna 2005. do studenog 2010. godine

Akademik Daniel Rukavina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora od svibnja 2009. do studenog 2010. godine

Izvršna direktorica:

Administrativnim radom Zaklade upravlja izvršni direktor. Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 78/12), izvršni direktor bira se na temelju javnog natječaja na mandat od pet godina, a imenuje ga i razrješava Upravni odbor.

Odjeli:

Zaklada je organizirana u pet odjela: Odjel za znanstvene projekte i programe, Odjel za mlade istraživače, Odjel za međunarodne programe i fondove, Odjel za financijske poslove te Odjel za opće poslove.

dr. sc. Lovorka Barać Lauc

voditeljica Odjela za mlade istraživače

Barbara Tenčić

voditeljica Odjela za financijske poslove

Sandra Milovanović Soldatić

voditeljica Odjela za znanstvene projekte i programe

Jasminka Boljević

voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove