Upravni odbor

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, koji se sastoji od sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz redova vrhunskih hrvatskih znanstvenika, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju predsjednika i zamjenika predsjednika i to većinom glasova.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održanoj 17. lipnja 2021. godine za predsjednika petog saziva Upravnog odbora Zaklade izabran je prof. dr. sc. Nikola Ružinski. Za zamjenike predsjednika Upravnog odbora izabrani su akademik Željko Kaštelan i izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac.

Upravni odbor Zaklade čine:

prof. dr. sc. Nikola Ružinski

predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

zamjenica predsjednika Upravnog odbora

akademik Željko Kaštelan

zamjenik predsjednika Upravnog odbora

akademik Dario Vretenar, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. sc. Dean Ajduković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč – članica Upravnog odbora

prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

prof. dr. sc. Ljiljana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora

akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - član Upravnog odbora 

Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ilija Živković, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Georg Drezner, Poljoprivredni institut Osijek – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

Dr. sc. Mirjana Maksić, Institut Ruđer Bošković – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ljlijana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Vladimira Vađić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Mirko Zelić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Pero Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – predsjednik Upravnog odbora od lipnja 2003. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2003. do lipnja 2007. godine; član upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Zvonko Kusić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od travnja 2004. do lipnja 2007. godine; zamjenik predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – zamjenica predsjednika Upravnog odbora od lipnja 2007. do studenog 2010. godine

Akademik Anton Švajger †, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do prosinca 2003. godine

Prof. dr. sc. Ivo Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do svibnja 2005. godine

Prof. dr. sc. Stjepan Marčelja, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od lipnja 2003. do rujna 2005. godine

Prof. dr. sc. Željko Dujić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu – član Upravnog odbora od svibnja 2005. do svibnja 2009. godine

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – članica Upravnog odbora od veljače 2005. godine do studenog 2010. godine

Prof. dr. sc. Mladen Žinić, Institut Ruđer Bošković – član Upravnog odbora od rujna 2005. do studenog 2010. godine

Akademik Daniel Rukavina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora od svibnja 2009. do studenog 2010. godine

1. sjednica 17.06.2021.

2. sjednica 06.07.2021.

3. sjednica 20.07.2021.

4. e-sjednica 28.07.2021.

5. sjednica 15.09.2021.

6. e-sjednica 27.09.2021.

7. e-sjednica 05.10.2021.

8. e-sjednica 11.10.2021.

9. sjednica 20.10.2021.

10. sjednica 12.11.2021.

11. e-sjednica 15.11.2021.

12. sjednica 16.11.2021.

13. e-sjednica 08.12.2021.

14. sjednica 21.12.2021.

15. e-sjednica 30.12.2021.

16. e-sjednica 14.01.2022.

17. sjednica 27.01.2022.

18. sjednica 18.02.2022.

19. sjednica 10.03.2022.

20. sjednica 25.03.2022.

21. sjednica 04.04.2022.

22. sjednica 12.04.2022.

23. sjednica 27.04.2022.

24. sjednica (19. svibnja 2022.)

25. sjednica (31. svibnja 2022.)

26. sjednica (15. lipnja 2022.)

27. sjednica (17. lipnja 2022.)

28. sjednica (4. srpnja 2022.)

29. sjednica (15. srpnja 2022.)

30. sjednica (29. srpnja 2022.)

31. sjednica (25. kolovoza 2022.)

Upravitelj Zaklade:

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22) Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade te vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade. Upravitelja Zaklade imenuje Upravni odbor Zaklade na temelju provedenog javnog natječaja na rok od četiri godine. Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 25. svibnja 2022. (Klasa: 120-02/22-02/10, Ur. broj: 63-02/01-22-1) izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić imenovana je vršiteljicom dužnosti Upravitelja Zaklade do imenovanja novog Upravitelja Zaklade.

izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić

vršiteljica dužnosti od 28. svibnja 2019.

Odjeli:

Zaklada je organizirana u pet odjela: Odjel za znanstvene projekte i programe, Odjel za mlade istraživače, Odjel za međunarodne programe i fondove, Odjel za financijske poslove te Odjel za opće poslove.

dr. sc. Lovorka Barać Lauc

voditeljica Odjela za mlade istraživače

Barbara Tenčić

voditeljica Odjela za financijske poslove

Sandra Milovanović Soldatić

voditeljica Odjela za znanstvene projekte i programe

Jasminka Boljević

voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove