Hrvatska zaklada za znanost financira znanstveno-istraživačke projekte koji se provode na znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske te prati napredovanje i ispunjenje projektnih obveza sukladno radnom i financijskom planu te ostalih ugovorom navedenih obveza.

Kako bi se uvjerio u poštivanje ugovorenih obveza, pravilno korištenje odobrenih sredstava te pomogao ustanovama i voditeljima projekata u provođenju pravila i načela koje propisuje HRZZ, Upravni odbor može donijeti odluku o provođenju službenoga posjeta na ustanovama voditelja projekata koje HRZZ financira kao i na partnerske ustanove. Svrha službenoga posjeta je uvid u provođenje projekta koji nije moguće ustvrditi na osnovu periodičnih ili završnih izvješća ili ostale projektne dokumentacije financiranih projekata.

OPIS POSTUPKA SLUŽBENOG POSJETA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Obrasci za provođenje službenog posjeta:

SAMOEVALUACIJA ZA ČELNIKA/CU USTANOVE
SAMOEVALUACIJA ZA VODITELJA/ICU PROJEKTA
IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG POSJETA