Transparentnost proračuna i financijski izvještaji

Člankom 144. Zakona o proračunu propisana je obveza objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Okvirni sadržaj, minimalni skup podataka, način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama te učestalost objave i način masovnog preuzimanja javno objavljenih informacija uređen je Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/23).

Informacije o trošenju sredstava

Financijski izvještaji:

Planirane aktivnosti:

Treća preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela treće preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Druga preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela Druge preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Druge izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .doc)

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .doc)

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg dijela izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Obrazloženje Posebnog dijela izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Financijski plan Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Plan rada za 2023. godinu (.pdf)

Akcijski plan za osiguravanje administrativnih kapaciteta Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja moguće je dostaviti on-line komentare, preporuke i prijedloge na usvojeni financijski plan 2024. – 2026. putem priloženog Obrasca, a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027. Obrazac je potrebno poslati na adresu elektroničke pošte: web@hrzz.hr.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna (.doc)

Revizorska izvješća i zapisnici o provedenom nadzoru: