Transparentnost proračuna i financijski izvještaji

Člankom 144. Zakona o proračunu propisana je obveza objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Okvirni sadržaj, minimalni skup podataka, način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama te učestalost objave i način masovnog preuzimanja javno objavljenih informacija uređen je Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/23).

Informacije o trošenju sredstava

Svibanj 2024. (.pdf, .xls) (objavljeno 7. lipnja 2024.)

Travanj 2024. (.pdf, .xls) (objavljeno 9. svibnja 2024.)

Ožujak 2024. (.pdf, .xls) (objavljeno 4. travnja 2024.)

Veljača 2024. (.pdf, .xls) (objavljeno 11. ožujka 2024.)

Siječanj 2024. (.pdf, .xls) (objavljeno 15. veljače 2024.)

Financijski izvještaji:

Planirane aktivnosti:

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu (.pdf, .xls) (objavljeno 22. ožujka 2024.)

Obrazloženje općeg i posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu (.pdf, .doc) (objavljeno 22. ožujka 2024.)

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu (.pdf, .doc) (objavljeno 22. ožujka 2024.)

Treća preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela treće preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Druga preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela Druge preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Druge izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Preraspodjela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg i Posebnog dijela preraspodjele Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .doc)

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu (.pdf, .doc)

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg dijela izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Obrazloženje Posebnog dijela izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Financijski plan Hrvatske zaklade za znanost za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .xls)

Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (.pdf, .doc)

Plan rada za 2023. godinu (.pdf)

Akcijski plan za osiguravanje administrativnih kapaciteta Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja moguće je dostaviti on-line komentare, preporuke i prijedloge na usvojeni financijski plan 2024. – 2026. putem priloženog Obrasca, a kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027. Obrazac je potrebno poslati na adresu elektroničke pošte: web@hrzz.hr.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna (.doc)

Revizorska izvješća i zapisnici o provedenom nadzoru: