PhD Café

PhD Café je aktivnost namijenjena promociji mladih hrvatskih znanstvenika – doktoranada financiranih u okviru HRZZ-ova „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Na ovim događanjima doktorandi u nešto manje formalnoj atmosferi predstavljaju svoja doktorska istraživanja i dosadašnje rezultate. Za više informacija o ovoj aktivnosti obratite se na dario@hrzz.hr.

Popis dosad održanih PhD Caféova