Najava Zagreb PhD Caféa #10

Serija predavanja doktoranada financiranih u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača” Hrvatske zaklade za znanost – PhD Café došla je i do dvoznamenkastog izdanja. Zagreb PhD Café #10 održan je u petak, 12. studenoga u Booksi. 

Na ovom Caféu predstavili su se sljedeći mladi istraživači, budući doktorandi iz područja društvenih i humanističkih znanosti:

  • Dino Vukušić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) i Andrej Ivan Nuredinović (Filozofski fakultet) – Istraživanje subkultura mladih u suvremenom kontekstu grada Zagreba
  • Maja Gergorić (Fakultet političkih znanosti) – Nastanak antirodnih pokreta u postkomunističkoj Europi
  • Mirela Dakić (Filozofski fakultet) – Žene, književnost i revolucija: avangarda u feminističkoj teoriji.