Održan Zagreb PhD Café #6

U srijedu, 26. svibnja održano je još jedno predstavljanje doktoranada financiranih u okviru HRZZ-ova Projekta razvoja karijera mladih istraživača – Zagreb PhD Café #6. Zbog aktualne epidemiološke situaciji događanje je održano na otvorenom, u parku ispred kluba Booksa u Martićevoj. 

Svoja su istraživanja predstavili sljedeći mladi istraživači, budući doktori kemije:

  • Luka Fotović (Prirodoslovno-matematički fakultet) – Halogenpiridinijevi kvaterni kationi kao donori halogenske veze
  • Mateja Toma (Farmaceutsko-biokemijski fakultet) – Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza
  • Ivana Katarina Ivković (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) – Napredne metode sinteze nanokristaliničnog CeO2 i njihova usporedba
  • Luka Bilić (Institut Ruđer Bošković) – Ireverzibilna inaktivacija B12-ovisne diol dehidrataze substratom glicerolom


Sljedeći Zagreb PhD Café održat će se 23. lipnja. Raspored izlagača bit će objavljen uskoro.