Održan Osijek PhD Café #2

U četvrtak, 24. rujna 2020., u osječkom kafiću Campus održano je drugo izdanje Osijek PhD Caféa, nove aktivnosti HRZZ-a namijenjene promociji doktoranada zaposlenih u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. 

Svoja istraživanja predstavili su sljedeći doktorandi sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: 

  • Karlo Bojčić (Filozofski fakultet Osijek) – Etiologija i fenomenologija fizičkog nasilja djece predškolskog ranog školskog uzrasta
  • Helena Žalac (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) – Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima
  • Marija Kovačević (Odjel za biologiju) – Korištenje organizama tla u procjeni učinaka pesticida i nanočestica
  • Jelena Bijelić (Odjel za kemiju) – Otopinskom kemijom do izrade elektroničkih uređaja

Ovom prilikom najavljujemo sljedeće PhD Caféove, koji će se održati, ako epidemiološka situacija to bude dopuštala, u sljedećim terminima: 

  • Rijeka PhD Café #2 – ponedjeljak, 5. listopada, Klub Bačva, s početkom u 17:00
  • Zagreb PhD Café #4 – srijeda, 7. listopada, Booksa, s početkom u 17:00