Održan Rijeka PhD Café #4

U utorak, 21. ožujka, nakon gotovo godinu dana izbivanja PhD Café ponovno je održan u Rijeci. Četvrto izdanje Rijeka PhD Caféa održano je u Book caffeu Dnevni boravak. Izlaganja su održali sljedeći doktorandi: 

  • Tamara Crnko (Filozofski fakultet u Rijeci) – Samoodređenje, migracije i globalna pravednost
  • Tina Filipović (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) – Položaj i utjecaj SUBNOR-a u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih: primjeri općina Labin i Sisak
  • Ivana Tutić Grokša (Medicinski fakultet u Rijeci) – RaznoRODnost: iskustva interdisciplinarnosti prilikom istraživanja manjinskih skupina
  • Bobana Samardžija (Odjel za biotehnologiju) – Multiverzum agregacije
  • Karlo Mladenić (Medicinski fakultet u Rijeci) – Uloga imunosnog sustava u razvoju nealkoholne masne bolesti jetre