Održan Osijek PhD Café #3

U ponedjeljak, 9. svibnja 2022., nakon gotovo dvije godine ponovno je održan Osijek PhD Café. Kao i u prethodna dva izdanja mjesto radnje bio je Campus Caffe u okviru osječkog Kampusa.

Svoja su istraživanja predstavili budući doktori doktori znanosti zaposleni na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera: 

  • Mia Filipov (Filozofski fakultet Osijek) – Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave
  • Magdalena Matić (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) – Fiziološki odgovor genotipova pšenice ovisno o infekciji Fusarium vrstama i gnojidbi dušikom
  • Silvija Šafranko (Prehrambeno-tehnološki fakultet) – Kora citrusa kao izvor ugljika u tehnologiji ugljikovih kvantnih točaka – ispitivanje biološke aktivnosti i potencijalne primjene u biomedicini
  • Dalibor Tatar (Odjel za kemiju) – Multifunkcionalni visokoentropijski oksidi