Održan Rijeka PhD Café #2

U ponedjeljak, 13. rujna s početkom u 19:00 u Klubu mladih Rijeka održan je Rijeka PhD Café #2. Na ovom Caféu predstavili su se sljedeći doktorandi financirani u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača”:

  • Denis Juraga (Medicinski fakultet u Rijeci) – Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi
  • Kristina Grozić (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč) – Utjecaj ishrane dušikom i borbom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb
  • Marin Grbac (Građevinski fakultet u Rijeci) – Metoda konačnih elemenata: Razvoj novih i učinkovitih plošnih konačnih elemenata
  • Ana Bura (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci) – Megakariociti i trombociti: molekularni mehanizmi sazrijevanja, nastajanja i aktivacije.

Za najave sljedećih izdanja PhD Caféa pratite obavijesti na našim mrežnim stranicama.