Najava Osijek PhD Caféa #4

Četvrto izdanje Osijek PhD Caféa održano je u utorak, 20. lipnja u Campus Caffeu.

Na ovom su izdanju svoja istraživanja predstavili sljedeći doktorandi s osječkih institucija:

  • Lucija Galić (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) – Od tla do zdravlja: Putovanje selena kao jednog od ključnog hranjivog sastojka za ljudski život
  • Ina Ćorković (Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku) – Mikroinkapsulacija soka aronije: utjecaj sastava omotača na zadržavanje polifenola i hlapljivih komponenata
  • Emma Kovačević (Filozofski fakultet Osijek) – Testiranje modela deficita i kontekstualnog modela oklijevanja prema cjepivima
  • Matej Džijan (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) – Podatkovna učinkovitost u detekciji objekata na 3D unutrašnjim scenama
  • Tamara Đerđ (Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku) – Primjena biheviorističkih elemenata kao biomarkera izloženosti gujavica (Lumbricidae) i vodenbuha (Daphniidae) modelnim zagađivalima

 

S ovom aktivnosti nastavljamo na jesen.