Održan Zagreb PhD Café #7

U srijedu, 23. lipnja s početkom u 20:00 u parku ispred kluba Booksa održano je novo predstavljanje doktoranada financiranih u okviru “Projekta razvoja karijera mladih istraživača” Hrvatske zaklade za znanost – Zagreb PhD Café #7.

Svoja su istraživanja predstavili sljedeći mladi istraživači, budući doktori iz područja tehničkih znanosti:

  • Robert Keser (Fakultet strojarstva i brodogradnje) – Numeričko modeliranje višekomponentnih gustih sprejeva
  • Barbara Štimac Tumara (Rudarsko-geološko-naftni fakultet) – Numeričko modeliranje nitrometana
  • Barbara Arbanas (Fakultet elektrotehnike i računarstva) – Distribuirano planiranje misija za kooperativne robotske timove
  • Vedran Stipetić (Fakultet elektrotehnike i računarstva) – Popravljanje slika degradiranih atmosferskim uvjetima


PhD Café odlazi na ljetnu pauzu, a sljedeće događanje planirano je za rujan, ovisno o epidemiološkoj situaciji.