dr. sc. Miljenko Bunjević

dr. sc. Miljenko Bunjević

DR. SC. MILJENKO BUNJEVIĆ Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) običnoga jelena u odnosu na invaziju metiljem Parazitološka pretraga jetre jelena Miljenko Bujanić je kao doktorand istraživao raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) jelena običnoga u odnosu na…

 dr. sc. Iris Žunić

dr. sc. Iris Žunić

DR. SC. IRIS ŽUNIĆ, DR. MED. Korelacija histologije i MR slikovnog prikaza ljudskog mozga Razvoj aksonskih puteva složen je proces koji se događa u određenim prostorno-vremenskim okvirima, točnije u prolaznim fetalnim zonama i segmentima bijele tvari (prema Von Monakowu). Moj…

 dr. sc. Antonela Matana

dr. sc. Antonela Matana

DR. SC. ANTONELA MATANA Identifikacija genetičkih i okolišnih čimbenika uključenih u regulaciju funkcije štitne i doštitne žlijezde Antonela Matana (rođ. Boljat) u siječnju 2015. godine zapošljava se kao doktorand na istraživačkom HRZZ projektu „Identification of new genetic loci implicated in…

 dr. sc. Vlatko Galić

dr. sc. Vlatko Galić

DR. SC. VLATKO GALIĆ Učinci abiotičkog stresa na agronomska svojstva kukuruza Dr. sc. Vlatko Galić bavi se istraživanjem učinaka abiotičkog stresa na agronomska svojstva kukuruza u kontekstu genetike i fiziologije. U svom radu nastoji statističkim modelima odrediti utjecaj fizioloških promjena…

 dr. sc. Sonja Žunar

dr. sc. Sonja Žunar

DR. SC. SONJA ŽUNAR Primjena integralnih kriterija neponištavanja za Poincaréove redove na teoriju modularnih formi Djelovanje Mobiusovih transformacija na gornju kompleksnu poluravninu Jedno je od najplodnijih područja istraživanja u modernoj analitičkoj teoriji brojeva teorija modularnih formi – kompleksnih analitičkih funkcija…