dr. sc. Josip Karuc

dr. sc. Josip Karuc

DR. SC. JOSIP KARUC Kvaliteta obrazaca pokreta u različitih skupina urbanih adolescenata Važnost kvalitete osnovnih obrazaca pokreta u populaciji adolescenata tema je doktorandova istraživanja. Josip se u svojem radu primarno fokusira na utvrđivanju relacija između kvalitete obrazaca pokreta i statusa…

 dr. sc. Ida Linić

dr. sc. Ida Linić

DR. SC. IDA LINIĆ Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres Ida Linić zaposlena je kao HRZZ doktorandica u Laboratoriju za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer Bošković od 2016. god. Radi  na HRZZ projektu IP-2014-09-4359 „Fitohormoni u…

 dr. sc. Monika Vidak

dr. sc. Monika Vidak

DR. SC. MONIKA VIDAK Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta roda Phaseolus, a uz to je i najvažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu…

 dr. sc. Robert Vaser

dr. sc. Robert Vaser

DR. SC. ROBERT VASER Algoritmi za de novo sastavljanje velikih genoma Prikaz grafa korištenog za sastavljanje vinske mušice U tijeku rada na temi svog doktorskoga rada pod naslovom Algorithms for Genome Assembly of Large Genomes Robert Vaser je razvio nekoliko…

 dr. sc. Maja Milošević Carić

dr. sc. Maja Milošević Carić

DR. SC. MAJA MILOŠEVIĆ CARIĆ Umjetnička glazba na otoku Hvaru od 17. do početka 20. stoljeća U ovoj disertaciji iznose se rezultati višegodišnjih (terenskih) istraživanja glazbenih arhivskih zbirki, pohranjenih u crkvenim, privatnim i javnim institucijama dvaju urbanih središta otoka Hvara:…