JELENA HORVATINEC

Učinci biopepela na kemijske značajke kiselih tala, prinos i mineralni sastav poljoprivrednih kultura

Ciljevi istraživanja doktorandice Jelene Horvatinec su utvrditi utjecaj korištenja nusproizvoda iz termoelektrane na biomasu – biopepela, u svrhu unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti poljoprivrednih površina na kiselim i tlima slabije opskrbljenim P, K i drugim makro-/mikro-elementima. Globalne klimatske promjene jedan su od najsloženijih izazova s kojima se suočava čovječanstvo i koje uzrokuju višestruko degradiranje prirodnih resursa. Kao odgovor na navedene pritiske promiče se dekarbonizacija i korištenje obnovljivih izvora energije. U Republici Hrvatskoj biopepeli su značajan alkalan (pH>12) nusproizvod postrojenja na šumsku biomasu, te ih je sukladno postulatima i praksama cirkularne bio-ekonomije potrebno na održiv način zbrinuti. S obzirom na visoki sadržaj hraniva (Ca, Mg, P, K) i izrazito alkalnu (pH>12) reakciju, pretpostavka je da će biopepeo imati značajan melioracijski učinak u kiselim i hranivima siromašnim tlima, kao i na prinos poljoprivrednih kultura. Navedena pretpostavka testirat će se tijekom dvogodišnjih poljskih istraživanja na dvije lokacije koje odlikuju kisela tla. Doktorska disertacija Jelene Horvatinec dat će znanstveno utemeljene rezultate o kompletnom organo-mineralnom sastavu biopepela, utjecaju primjene različitih doza biopepela na kemijske promjene (pH, elektrovodljivost, sadržaj makro/mikroelemenata) istraživanih tala, visinu prinosa i mineralni sastav test kultura te učinkovitijem i održivijem zbrinjavanju potencijalno štetnog nusproizvoda.

Mentor: prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2021-02

Jelena Horvatinec je diplomu magistra inženjera biljnih znanosti stekla na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu s velikom pohvalom (magna cum laude), gdje se odmah nakon studija zaposlila. Trenutno radi na Zavodu za melioracije, odsjek Agroekologija te je doktorand HRZZ-a u sklopu projekta Primjena pepela biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala pod mentorstvom prof. dr. sc. Gabrijela Ondrašeka. Tijekom svoje karijere Jelena Horvatinec uspješno je objavila 8 izvornih znanstvenih radova (A1, Q1), 2 stručna rada,  5 sažetaka u međunarodno priznatim zbornicima, osvojila srebrnu medalju za inovaciju ASH4SOIL na 20. međunarodnoj izložbi inovacija u timu s prof.dr.sc. Gabrijelom Ondrašekom i Filipom Kranjčecom, mag.ing.agr. Usavršavala se na znanstvenim institucijama Universidad de La Frontera, Chile – Center of Plant, Soil Interaction and Natural Resources Biotechnology, Scientific and Tehnological Bioresource Nucleus (BIOREN-UFRO), Faculty of Agricultural Sciences and Environment – Department of Agricultural Production; Vrije Universiteit Amsterdam; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu – Zavod za fizikalnu kemiju, SEM-EDS, FTIR, XRD, DSC-TGA analize; Sveučilišni računski centar Zagreb; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – treninzi u analitičkom laboratoriju Zavoda za melioracije, analitičkom laboratoriju Zavoda za ishranu bilja, analitičkom laboratoriju Zavoda za pedologiju, analitičkom laboratoriju Zavoda za opću proizvodnju bilja, analitičkom laboratoriju Zavoda za kemiju, laboratoriju Zavoda za mikrobiologiju. Suradnik je u nastavi na 5 modula na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet, od kojih je 1 na preddiplomskom studiju, 4 na diplomskom studiju. Sudjelovala je u provedbi 2 radionice Festivala znanosti, CROAGRO i AGRO ARCA međunarodnom sajmu i 27. Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Također, kao voditelj projekata u kulturi napisala je i sudjelovala u provedbi na >20 projekata, autor i urednik 1 monografije, izvršni producent 1 glazbenog albuma te je višestruko istaknuta i odlikovana raznim priznanjima i diplomama za izniman doprinos i uspješan rad u razvijanju i promicanju hrvatske kulture.