IVA KOKOTOVIĆ

Učinci višestrukih okolišnih stresora na metaboličke odgovore slatkovodnih organizama

Slatkovodni ekosustavi su vruće točke bioraznolikosti, a slatkovodne zajednice pružaju važne usluge ekosustava, te su izuzetno važne za kruženje tvari i energije između vodenih i kopnenih staništa. Antropogeni pritisci i klimatske promjene značajno utječu na biološku raznolikost i prirodne resurse. Zbog povećane urbanizacije i ispuštanja otpadnih voda, slatkovodni ekosustavi su kontaminirani različitim onečišćujućim tvarima (farmaceutski aktivni spojevi, endokrini disruptori, mikroplastika) koje se pojavljuju zajedno i međusobno djeluju, mijenjajući način na koji se slatkovodni organizmi nose sa stresom.

Osnovni cilj doktorskog rada je poboljšati razumijevanje učinaka višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava, kao i na povezanost vodenih i kopnenih ekosustava kroz hranidbene mreže. Doktorski rad će biti usmjeren na istraživanje učinaka višestrukih stresora kao što su onečišćivači i povišena temperatura vode (kao posljedica klimatskih promjena) na biološku raznolikost i odgovor bioindikatorskih svojti makroskopskih beskralješnjaka na različitim razinama. Sukladno tome, procijeniti ćemo molekularni odgovor, tj. promjene metaboloma i lipidoma u slatkovodnim beskralješnjacima i makrofitima, kao i promjene u raznolikosti evolucijskih linija slatkovodnih beskralješnjaka. Rezultati ovog istraživanja pružit će multidisciplinarni pogled na učinke višestrukih stresora na funkcije slatkovodnog ekosustava i biološku raznolikost.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ana Previšić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek) / dr. sc. Marko Rožman (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2020-01

Iva Kokotović diplomirala je 2019. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stekla titulu magistre edukacije biologije i kemije. Dobitnica je Dekaničine nagrade studentima za izuzetan uspjeh u studiju. 2020. godine zapošljava se kao asistentica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na HRZZ projektu „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava“ te upisuje poslijediplomski doktorski studij biologije. Članica je Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEk) i Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) te sudjeluje u manifestacijama koje populariziraju znanost poput „Noć Biologije“.