DR. SC. JAN HOMOLAK

Patofiziološke promjene probavnog sustava u životinjskim modelima Alzheimerove i Parkinsonove bolesti

Metabolička disfunkcija trenutačno se istražuje kao jedan od ključnih etiopatogenetskih faktora neurodegeneracije. Periferna inzulinska rezistencija rizični je faktor za nastanak Alzheimerove (AD) i Parkinsonove (PD) bolesti, a studije na mozgovima pacijenata oboljelih od navedenih bolesti ukazuju na promijenjenu inzulinsku signalizaciju. Na temelju sličnosti molekularnih obrazaca inzulinske rezistencije i neurodegenracije, lijekovi originalno razvijeni za liječenje šećerne bolesti danas se istražuju kao moguća terapija neurodegenerativnih bolesti. Posebna pažnja pridaje se mimeticima inkretina, hormona probavnog sustava koji imaju neuroprotektivna, protuupalna i neurotrofna svojstva. Iako su lijekovi koji djeluju na inkretinski sustav trenutno u fazi kliničkih ispitivanja za AD i PD, neuroprotektivni i terapijski potencijal endogenih inkretina još nije poznat. Naša prijašnja istraživanja na streptozotocinom induciranom štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolesti pokazala su da rana terapija oralnom galaktozom sprječava, a odgođena ublažava nastali kognitivni deficit ovisno o vremenu primjene, te da bi učinak mogao biti posredovan lučenjem inkretina, primarno glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1).

Cilj ovog projekta je istražiti potencijal nutrijentima potaknutog lučenja endogenih inkretina te razumijevanje njihovih neuroprotektivnih učinaka u dva štakorska modela neurodegenerativnih bolesti – streptozotocinom induciranom modelu sporadične Alzheimerove bolesti te štakorskom modelu Parkinsonove bolesti temeljenom na intrastrijatalnoj administraciji 6-hidroksidopamina. Specifično, projekt će razjasniti je li neuroprotektivni učinak nutrijenata (u ovom slučaju galaktoze) posredovan isključivo aktivacijom inkretinskog sustava, neposrednim učinkom galaktoze ili kombinacijom. Nadalje planirani eksperimenti ponudit će odgovore na pitanja na koji način apsorpcija galaktoze utječe na opažene neuroprotektivne učinke te postoji li terapijski potencijal oralne galaktoze u drugim modelima neurodegenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Mentor: prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med. (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Natječajni rok: DOK-2018-09