BRUNO KOMAZEC, MAG. BIOL. MOL.

Morfološki, fiziološki i proteomski odgovori slatkovodne alge Chlorella vulgaris na izlaganje nanočesticama srebra, bakra i polistirena

Zbog svojih pozitivnih karakteristika, nanomaterijali su postali tema od velikog interesa, zbog čega je njihova proizvodnja i uporaba sve veća u mnogim granama industrije. Među brojnim nanomaterijalima sve veći značaj dobivaju nanočestice srebra, bakra i plastike, odnosno polistirena. Nanočestice srebra i bakra se zbog svojih iznimnih antibakterijskih i antifungalnih svojstava sve više koriste u agronomiji u obliku pesticida, ali i u medicinskoj i tekstilnoj industriji, dok se nanočestice polistirena, odnosno plastike, koriste od sredine prošlog stoljeća u mnogim komercijalno dostupnim proizvodima kao što su ambalaža za hranu, ali i u agronomiji u svrhu kontroliranog ispuštanja kemikalija. Zbog kontinuiranog porasta proizvodnje i korištenja navedenih nanomaterijala, nanočestice srebra, bakra i polistirena izravno ili neizravno završavaju u raznim vodenim ekosustavima gdje je još uvijek nedovoljno razjašnjen njihov utjecaj. Alge kao proizvođači hrane i pročišćivači voda imaju ključnu ulogu u ekosustavu, pa je potrebno istražiti učinke navedenih nanočestica na alge.

Cilj istraživanja je usporediti učinke toksičnosti nanočestica srebra s dva tipa omotača, nanočestica bakra u dvao ksidacijska stanja i nanočestica polistirena bez i s dvije funkcionalne skupine na morfološke i ultrastrukturne promjene, pojavu oksidacijskog stresa te promjene u fotosintezi i proteomu stanica slatkovodne alge Chlorella vulgaris kako bi se utvrdili mehanizmi toksičnosti pojedinih nanomaterijala. Ispitat će se i učinak ionskog oblika srebra i bakra kako bi se razlučiloje li toksičnost posljedica djelovanja samih nanočestica i/ili iona koji se s njih otpuštaju.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek) 

Natječajni rok: DOK-2020-01

Bruno Komazec je diplomu magistrA molekularne biologije stekao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s velikom pohvalom (magna cum laude), gdje je trenutno i zaposlen kao doktorand HRZZ-a u sklopu projekata „Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava i toksičnosti nanočestica srebra, bakra i plastike kao potencijalno štetnih novih materijala u obalnim vodama“ (IP-2018-01-5351), pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić. Tijekom svoje karijere Bruno Komazec uspješno je objavio četiri izvorna znanstvena rada i prezentirao sedam sažetaka u zbornicima skupova. Od 2020. godine aktivno je uključen u preddiplomski i diplomski studij na PMF-u, te je aktivno je doprinio trima znanstvenim projektima, među kojima je bio voditelj na projektu financiranog od strane Czech BioImaging (LM2018129) i FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology) društva.