Aktivnosti Zaklade

Radionica za natječaj IP-2022-10 u Splitu
Vijećnica Sveučilišta u Splitu, Ruđera Boškovića 31 @ 11:00
6. srpnja 2022.
Radionica za natječaj IP-2022-10 na HKS-u
Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 @ 11:00
rujan 2022.
Split PhD Café #3
točan datum uskoro
jesen 2022.
5. srpnja 2022.
HRZZ info dan na Sveučilištu u Rijeci
Zgrada Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka @ 09:00
13. srpnja 2022.
Zagreb PhD Café #17
točan datum uskoro
rujan 2022.
Rijeka PhD Café #4
točan datum uskoro

Novosti