Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja na području javne i jednostavne nabave te provedbe postupka javne nabave

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja na području javne i jednostavne nabave te provedbe postupka javne nabave, evidencijski broj nabave BN13/2023.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 8. prosinca 2023. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponude BN13-2023 (.pdf)

Prilog 1. – Ponudbeni list BN13-2023 (.doc)

Prilog 2. – Troškovnik BN13-2023 (.xls)

Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena (.doc)

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA
15. prosinca 2023.

U provedenom postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja na području javne i jednostavne nabave te provedbe postupka javne nabave (evidencijski broj nabave BN13/2023) odabire se ponuda ponuditelja Attempt One, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Mateo Pahljina (Vukovarska 3, 51000 Rijeka, OIB: 00891616313), broj ponude 13_23 od 7. prosinca 2023. godine, u iznosu od 4.390,00 eura (bez PDV-a), odnosno u ukupnom iznosu od 4.390,00 eura koji je u skladu s procijenjenom vrijednosti nabave.