Rezultati natječaja "Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti" (IPS-2023-02)

Temeljem Multilateral Lead Agency Sporazuma te Bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), HRZZ je 7. veljače 2023. godine raspisao natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata (IPS-2023-02).

Na natječaj je prijavljeno 37 projektnih prijedloga, od kojih su 34 zadovoljila administrativnu provjeru te su uključena u vrednovanje. Vrednovanje projektnih prijedloga proveo je ARIS kao vodeća agencija (Lead Agency). Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj je 63. sjednici temeljem provedenog vrednovanja odobrio sufinanciranje četiri zajednička slovensko-hrvatska projekta, čiji popis donosimo u nastavku:

 

Znanstveno polje

Naziv projekta

Voditelj projekta (HR)

Organizacija (HR)

Voditelj projekta (SLO)

Organizacija (SLO)

Geologija

Taložna evolucija gornjokrednih dubokomorskih bazena u Dinaridima

Borna Lužar-Oberiter

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Špela Goričan

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Biomedicina i zdravstvo

Endotelna disfunkcija, upala i oksidacijski stres u kardiokirurških bolesnika

Vlatka Sotošek

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci

Marko Zdravković

Univerzitetni klinični center Maribor

Biotehnologija

Valorizacija proizvodnih ostataka iz tvornica ulja bazirana na konceptu biorafinerije

Marina Tišma

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet

Aleksandra Petrovič

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Kulturologija

Memorijske strategije i estetike u popularnoj kulturi: murali, film i popularna glazba kao proizvodnja sjećanja

Vjeran Pavlaković

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Natalija Majsova

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Čestitamo voditeljima i želimo im puno uspjeha u provedbi projekata.