Javni poziv za nominaciju kandidata za sudjelovanje u radu panela natječaja Transatlantske platforme za društvene i humanističke znanosti „Demokracija, upravljanje i povjerenje”

Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za nominaciju za sudjelovanje u radu panela natječaja Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust) koji provodi Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti i u kojemu sudjeluje Hrvatska zaklada za znanost. Na temelju pristiglih prijava Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost predlaže kandidate za sudjelovanje u radu panela navedenog natječaja, dok konačnu odluku o sudjelovanju u radu panela donosi Upravljački odbor Transatlantske platforme. Svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju može predložiti do deset članova panela za natječaj. Više informacija o samom natječaju dostupno je na poveznici https://www.transatlanticplatform.com/activities/democracy-governance-trust/.

Kandidati trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u humanističkim i društvenim znanostima, te posjedovati iskustvo vođenja i vrednovanja međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata. U slučaju da predloženi kandidati budu imenovani od strane konzorcija, isti ne mogu sudjelovati u prijavama na navedenim natječajima.

Prijave se podnose putem obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici. Rok za prijavu je 7 dana od dana objave poziva.