EPP sustav otvoren za prijave na natječaj IPCH-2021-04

EPP sustav otvoren za prijave na natječaj IPCH-2021-04

EPP sustav otvoren za prijave na natječaj IPCH-2021-04 Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj „Istraživački projekti – Hrvatsko-švicarski bilateralni projekti” (IPCH-2021-04) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti…

 EPP sustav otvoren za prijave na natječaj DOK-2021-02

EPP sustav otvoren za prijave na natječaj DOK-2021-02

EPP sustav otvoren za prijave na natječaj DOK-2021-02 Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji…