Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 157. sjednici održanoj 10. siječnja 2020. godine donio odluku kojom se za Natječaj Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01)  prihvatljivima smatraju temeljni i primijenjeni projektni prijedlozi, u skladu s ciljevima koje je za ovaj natječajni rok definirala glavna agencija Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Sukladno odluci Upravnog odbora (Klasa: 120-02/20-02/01, Ur.broj: 63-02/01-20-1), kandidat za mentora treba biti znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 2 godine prije roka za prijavu na natječaj.

Rok za prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača –izobrazba novih doktora znanosti“, DOK-2020-01 je 21. siječnja 2020. godine (13:00 CET).

 
Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj je 155. sjednici održanoj 20.12.2019. godine  donio odluku da se znanstvenicima koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja" i  „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“  odobrava prijava na natječaje „Istraživački projekti“, „Uspostavni istraživački projekti“ te bilateralne i multilateralne natječaje. Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.