Javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/24-02/06, Ur. broj: 410-03-01-24-2) donesenoj na 79. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje


JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost


Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaje koje objavljuje Hrvatska zaklada za znanost. Hrvatska zaklada za znanost osniva panele za vrednovanje povezivanjem različitih znanstvenih područja. 

Kandidati trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u pojedinom znanstvenom području, koji su zaposleni u javnoj znanstvenoj organizaciji u RH. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo s vođenjem međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata. Ostali kriteriji za izbor članova panela propisani su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga.

S obzirom na potpisivanje ugovora o multilateralnoj suradnji temeljem principa vodeće organizacije s vodećim europskim organizacijama koje financiraju kompetitivna znanstvena istraživanja, od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Sastav i broj svakog pojedinog panela utvrđuje Upravni odbor uzimajući u obzir prosječnu zastupljenost projektnih prijedloga na pojedinom natječajnom roku.

Osnovne zadaće panela za vrednovanje su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijedloga u skladu s pravilima i rokovima u daljnji postupak vrednovanja, čijeg detaljniji hodogram i utvrđuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost. Ostale zadaće panela za vrednovanje propisane su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga.

Mandat članova panela za vrednovanje odnosi se na provedbu natječaja Istraživački projekti IP-2024-05, a njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade. Imenovani članovi panela za vrednovanje za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog, ali se tada izuzimaju iz vrednovanja na tom natječajnom roku. Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja pobliže je definirano postupanje u slučaju mogućeg i utvrđenog sukoba interesa članova panela.

Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave (odnosno 19. travnja 2024.).

Odluku o imenovanju članova panela donosi Upravni odbor. Odluka Upravnog odbora bit će objavljena u roku od 15 dana od dana donošenja.

Molimo zainteresirane znanstvenice i znanstvenike da svoju prijavu pošalju na elektroničku adresu antonia@hrzz.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni i potpisani obrazac životopisa.