Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti

Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa mobilnosti u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Cilj Programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača: a) pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije; b) pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da kroz boravke na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere; c) privlačenjem talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti u Hrvatsku.

Program mobilnosti provodi se kroz tri potprograma:

  1. Odlazna mobilnost asistenata
  2. Odlazna mobilnost viših asistenata
  3. Dolazna mobilnost viših asistenata

 

Natječaj „Odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023):

Cilj je ovog Potprograma pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. U okviru Natječaja dodjeljivat će se potpora u vidu stipendije za kratkoročni boravak na organizaciji u inozemstvu u trajanju od najmanje 31 dana, a najviše 184 dana. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 85 EUR po danu. U okviru ovog Potprograma financirat će se oko 38 mobilnosti godišnje.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (asistente) za odlazak na kratkoročnu mobilnost. Asistent mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina).

Natječaj se provodi u modalitetu trajno otvorenog postupka podijeljenog u tromjesečne cikluse. Prvi natječajni ciklus zatvara se 20. lipnja 2023. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa moraju započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja.

 

Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-08):

Cilj je ovog Potprograma olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 4.000 EUR mjesečno.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (mlade istraživače koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) za odlazak na dugoročnu mobilnost. Mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina). Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023. 

 

Natječaj „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08):

Cilj je ovog Potprograma podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji je titulu doktora znanosti stekao prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 3.625 EUR mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine. Rok za prijavu je 22. kolovoza 2023.

 

Natječajna i prijavna dokumentacija za sva tri natječaja dostupna je na stranici Otvoreni natječaji. Sva pitanja o ovim natječajima zaprimamo na adresu mobilnost_NPOO@hrzz.hr.