Damjan Mitić

Damjan Mitić

DAMJAN MITIĆ Regulacija aktivnosti proteina Cas3 u bakteriji Escherichia coli Područje istraživanja mag. Damjana Mitića je adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas kojim se bakterije štite od strane DNA. Sustav CRISPR-Cas se sastoji od 3 faze gdje u posljednjoj…

 Marin Radovčić

Marin Radovčić

MARIN RADOVČIĆ Adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas protiv strane DNA Područje istraživanja mag. Marina Radovčića je bakterijska genetika, preciznije adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas protiv strane DNA. Da bi se bakterija mogla zaštiti od napada istom…

 Matija Horaček

Matija Horaček

MATIJA HORAČEK, DR. MED Karakteristike pacijenata s nefropatijom tankih glomerularnih bazalnih membrana udruženom s fokalnom segmentalnom glomerulosklerozom HRZZ projekt „Genotip-fenotip korelacija u Alportovom sindromu i nefropatiji tankih glomerularnih bazalnih membrana” je multidisciplinarno istraživanje u koje je uključeno devet vodećih nefroloških,…

 Matija Bubalo

Matija Bubalo

MATIJA BUBALO Upravljanje tokovima snaga u mikromrežama Doktorand Matija Bubalo zaposlen je od listopada 2018. kao suradnik na projektu „Sustav vjetar-sunce za optimiziranu proizvodnju električne energije u rezidencijalnim objektima“ voditelja prof. dr. sc. Dinka Vukadinovića. Cilj je ovog projekta razvoj…

 Martina Drventić

Martina Drventić

MARTINA DRVENTIĆ Prekogranična zaštita djeteta u predmetima međunarodne građanskopravne otmice djeteta Doktorandica Martina Drventić istražuje područje prekogranične zaštite ranjivih osoba, prije svega djece, s aspekta međunarodnog privatnog prava. Njezin istraživački plan, uz pohađanje doktorskog studija Europskog prava, uključuje istraživački rad…