Mirela Dakić

Mirela Dakić

MIRELA DAKIĆ Udio avangarde u feminističkoj teoriji Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu „Revolution and Revolutions in Art“, 13. rujna 2019. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani U ožujku 2020. godine Mirela Dakić obranila je temu disertacije pod naslovom „Udio avangarde u…

 Mia Filipov

Mia Filipov

MIA FILIPOV Stručno usavršavanje učitelja matematike i biologije uz primjenu videozapisa nastave Prema rezultatima međunarodnog ispitivanja znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika PISA hrvatski učenici postižu niže rezultate od prosjeka u području čitalačke, prirodoslovne i matematičke pismenosti. Prema meta-analizama australskog znanstvenika…

 Lucija Kanjer

Lucija Kanjer

LUCIJA KANJER Analize raznolikosti cijanobakterija u epizojskom mikrobnom obraštaju morskih kornjača metodama DNA barkodiranja i metabarkodiranja Cijanobakterije su poznate kao primarni kolonizatori ekstremnih staništa te ih nalazimo u širokom rasponu ekosustava. Pelagičke skupine cijanobakterija predstavljaju najznačajnije primarne proizvođače u oligotrofnim…

 Denis Juraga

Denis Juraga

DENIS JURAGA Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi Današnji način života iziskuje razvoj osobnih kompetencija i životnih vještina kojima će se održati mentalno…

 Nikolina Rinčić

Nikolina Rinčić

NIKOLINA RINČIĆ, MAG. BIOL. EXP. Transkripcijski profili proteina GLI1, GLI2 i GLI3 u stanicama melanoma Signalni put Hedgehog-GLI (HH-GLI) predstavlja put prijenosa signala iznimno bitan za pravilan embrionalni razvoj, proliferaciju i održavanje populacije matičnih stanica. Signalni put je iznimno aktivan…