Najda Rudman

Najda Rudman

NADJA RUDMAN N-glikom i genom u razumijevanju dijabetesa tipa 1 Glikozilacija je ubikvitarna enzimatska modifikacija proteina pomoću koje se kompleksne oligosaharidne strukture (glikani) dodaju na protein. Dosada je provedeno nekoliko istraživanja glikozilacijskih promjena plazmatskih proteina u dijabetesu tipa 1, s…

 Corinna Jerkin

Corinna Jerkin

CORINNA JERKIN Odnos pripovjednoga i prevoditeljeva glasa u prijevodnoj dječjoj književnosti Doktorsko je istraživanje posvećeno naratološkomu konceptu glasa u prijevodnoj dječjoj književnosti, a osmišljeno je interdisciplinarno uvažavajući spoznaje teorije pripovijedi (naratologije) i znanosti o prevođenju, kao i rezultate teorijskih pristupa…

 Ante Bubić

Ante Bubić

ANTE BUBIĆ Karakterizacija enzima AdSS iz bakterije Helicobacter pylori računalnim i eksperimentalnim metodama Helicobacter pylori je Gram-negativni mikroaerofilni patogen koji se nastanjuje na sluznici želuca. Ova bakterija je uzročnik raznih bolesti gastrointestinalnog trakta kao što su kronični gastritis, gastroezofagijalna refluksna…

 Ana Babić Perhoč

Ana Babić Perhoč

ANA BABIĆ PERHOČ Terapijski potencijal peroralno primijenjene galaktoze za kognitivne i metaboličke promjene u dvama eksperimentalnim modelima Alzheimerove bolesti Alzheimerova bolest najčešći je neurodegenerativni poremećaj u ljudi povezan s progresivnim gubitkom pamćenja koji pogađa 47 milijuna ljudi u svijetu i…

 Mihaela Marinović Glavić

Mihaela Marinović Glavić

MIHAELA MARINOVIĆ GLAVIĆ Epidemiologija hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj Povišen arterijski tlak (arterijska hipertenzija) glavni je čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti u svijetu, koje često mogu biti spriječene primjenom zdravog životnog stila. U svrhu smanjenja pobola i…