Domina Delač

Domina Delač

DOMINA DELAČ Promjene u tlu i vodi posljedične spaljivanju biomase i post-požarnom malčiranju na Mediteranskom području Određivanje sadržaja nutrijenata u opožarenim uzorcima tla Cilj istraživanja doktorandice Domine Delač je ispitati utjecaj otvorenih požara i spaljivanja biomase na kvalitetu tla i…

 Kristina Host

Kristina Host

KRISTINA HOST Razvoj algoritma za raspoznavanje akcija sportaša u rukometu U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih sadržaja s različitih natjecanja, utakmica ili priprema te postoji velik interes za njihovom analizom kako kod profesionalnih sportaša i trenera tako i…

 Ena Španić

Ena Španić

ENA ŠPANIĆ Utjecaji upalnih procesa u Alzheimerovoj bolesti Ena Španić, magistra eksperimentalne biologije, sudjeluje u istraživanjima koja se provode u Laboratoriju za razvojnu neuropatologiju Zavoda za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iako je poznato…

 Saša Marcinek

Saša Marcinek

SAŠA MARCINEK Kemijska raspodjela bakra i željeza u vertikalnom stupcu stratificiranog estuarija rijeke Krke Cilj istraživanja je procijeniti kemijsku raspodjelu bakra i željeza u vertikalnom stupcu stratificiranog estuarija rijeke Krke te utvrditi sezonske razlike u raspodjeli (ljeto/zima) kao i moguće…

 Nikolina Prtenjača

Nikolina Prtenjača

NIKOLINA PRTENJAČA Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije Projekt „Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije” za cilj ima istražiti dva obilježja prisutna u svim neurodegenerativnim bolestima: upalu i proteinske agregate. Između ova dva procesa postoji kompleksna…