MARIJANA MANDIĆ

Kriza grada i građanske svijesti u suvremenoj prozi

Napredak i razvoj tehnologije te globalni i urbanizacijski procesi oblikuju grad i suočavaju ga s jedne strane s novim mogućnostima, a s druge strane sa zahtjevima koje grad ne uspijeva uvijek adekvatno riješiti. Radovan Mišćević je primijetio da „[g]rad na kraju 20. stoljeća svjedoči o neredu u prostoru i njegovoj zakrčenosti, a napose o izrazitoj socijalnoj nejednakosti“ (Fenomen grada. 2009. str. 213.), a slične krizne elemente možemo primijetiti i u 21. stoljeću. 

Doktorandica Marijana Mandić će u sklopu projekta UIP-2020-02-3695 ASKiNS21 istraživati fenomen krize grada i građanske svijesti u suvremenoj prozi. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom doći će se do informacija koji se gradovi najčešće pojavljuju kao žarišta krize u književnostima hrvatskog, engleskog i njemačkog govornog područja te o kojim se vrstama prisutne krize radi. Osim toga, istraživat će se njezini uzroci (politički, gospodarski, ekološki, socijalni i sl.) te kako likovi u književnosti reagiraju na krizu, razumiju li problem grada i jesu li aktivni ili pasivni u rješavanju krize koju su primijetili.

Kako društvo čini struktura, kultura i identitet koji su međusobno u suodnosu, iznimno je važno proučavati književnost kao kulturni proizvod čijom se konzumacijom ostali aspekti društva (struktura i identitet) mijenjaju. Rezultati analize i istraživanja načina na koji se u književnosti 21. stoljeća prikazuje grad i lokalna zajednica u krizi te promjene u građanskoj svijesti stoga nisu samo odraz realnosti, već sudjeluju u njenom stvaranju i mogu ponuditi moguća rješenja i obrambene mehanizme za različite vrste krize.

Mentor: doc. dr. sc. Sonja Novak (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku)

Natječajni rok: DOK-2021-02

Marijana Mandić diplomirala je Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer, na Filozofskom fakultetu u Osijeku i trenutno je asistentica na Odsjeku za njemački jezik i doktorandica na Poslijediplomskom studiju Književnost i kulturni identitet. Znanstveni interesi usmjereni su joj na teoriju i povijest književnosti, naratologiju prostora te posebno na suvremenu književnost njemačkog govornog područja. Dobitnica je dekanove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. i sudjelovala je na domaćim i stranim konferencijama od kojih se može istaknuti konferencija u Rumunjskoj na kojoj je dobila Prvu nagradu za izlaganje na temu Wortspiel in Jelineks Werk Stecken, Stab und Stangl als Mittel zur Entlarvung der Gesellschaft.