dr. sc. Monika Vidak

dr. sc. Monika Vidak

DR. SC. MONIKA VIDAK Ispitivanja genetskih i morfoloških svojstava hrvatskih tradicijskih kultivara graha U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta roda Phaseolus, a uz to je i najvažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu u…

 dr. sc. Robert Vaser

dr. sc. Robert Vaser

DR. SC. ROBERT VASER Algoritmi za de novo sastavljanje velikih genoma Prikaz grafa korištenog za sastavljanje vinske mušice U tijeku rada na temi svog doktorskoga rada pod naslovom Algorithms for Genome Assembly of Large Genomes Robert Vaser je razvio nekoliko…

 dr. sc. Maja Milošević Carić

dr. sc. Maja Milošević Carić

DR. SC. MAJA MILOŠEVIĆ CARIĆ Umjetnička glazba na otoku Hvaru od 17. do početka 20. stoljeća U ovoj disertaciji iznose se rezultati višegodišnjih (terenskih) istraživanja glazbenih arhivskih zbirki, pohranjenih u crkvenim, privatnim i javnim institucijama dvaju urbanih središta otoka Hvara:…

 dr. sc. Juraj Balić

dr. sc. Juraj Balić

DR. SC. JURAJ BALIĆ Lička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. godine Doktorand Juraj Balić je u sklopu projekta „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” sudjelovao u pripremi i izvođenju…

 dr. sc. Domagoj Nakić

dr. sc. Domagoj Nakić

DR. SC. DOMAGOJ NAKIĆ Primjena muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji Zbrinjavanje mulja koji se kao nusprodukt generira na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aktualan je problem u Hrvatskoj i svijetu jer se radi o…