GORAN TOMAC

Arhezoološka analiza ostataka velikih sisavaca

Tijekom poslijediplomskog studija i rada na projektu „MOPRENS – Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji” Goran Tomac obrađuje faunski materijal s više neolitičkih i eneolitičkih lokaliteta na području Osječko-baranjske županije, a analiza obuhvaća određenje taksonomske pripadnosti životinjskih ostataka, tafonomsku i osteometrijsku analizu te će omogućiti rekonstrukciju načina eksploatacije životinja i proučavanje mogućih dijakronijskih promjena u taksonomskom sastavu faune, kao i promjena u morfologiji unutar samih vrsta. Pojedine kosti šalju se na dodatnu analizu u specijalizirane laboratorije kako bi se utvrdio udio stabilnih izotopa ugljika, dušika i stroncija u kolagenu tih uzoraka. Dobivenim rezultatima pokušat će se uočiti obrasci u strategijama, odnosno načinima ispaše uzgajanih domaćih životinja. Također, u suradnji sa stručnjacima za genetiku, koji će provoditi analizu aDNA najzastupljenijih vrsta, doći će se do iznimno važnih podataka o populacijskom sastavu životinjskih krda u različitim vremenskim periodima na istraživanom području. Suradnja na projektu doktorandu će također omogućiti usavršavanje na inozemnim institucijama kako bi naučio koristiti suvremene i interdisciplinarne metode analize, koje između ostaloga uključuju interpretacije paleookolišnih uvjeta i izradu modela baziranih na agentima, a koje će poslužiti u rekonstrukciji mogućih ekonomskih i društvenih odnosa u neolitiku i eneolitiku Slavonije.

Arheozoologija je kao podgrana arheologije relativno slabo zastupljena u Hrvatskoj, stoga je važnost ovog istraživanja ne samo u pogledu upotpunjavanja slike života populacija koje su  tijekom mlađeg kamenog i bakrenog doba obitavale na prostoru istočne Hrvatske, već i daljnjeg razvoja arheozoologije u Hrvatskoj.

Mentor: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Natječajni rok: DOK-2020-01

Goran Tomac rođen je 1989. g. u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Brinju, a opću gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je 2018. g. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Mezolitički lovci u špilji Žukovici na otoku Korčuli“. Iste godine diplomirao je na Odsjeku za anglistiku s temom „Linguistic Markers of Deception in Computer-Mediated Communication: An Analysis of Politicians’ Tweets“. Upisao je doktorski studij 2020. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Rajne Šošić-Klindžić te se zaposlio na Odsjeku za arheologiju kao asistent u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost (DOK-01-2020). Suradnik je na projektu MOPRENS – Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost (IP-2019-04-5344). U svom znanstvenom radu bavi se arheozoološkom analizom ostataka velikih sisavaca na arheološkim lokalitetima i rekonstrukcijom strategija prehrane, odnosno preživljavanja prapovijesnih populacija.