Ida Linić

Ida Linić

IDA LINIĆ Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres Ida Linić zaposlena je kao HRZZ doktorandica u Laboratoriju za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer Bošković od 2016. god. Radi  na HRZZ projektu IP-2014-09-4359 „Fitohormoni u abiotskom stresu…

 Domina Delač

Domina Delač

DOMINA DELAČ Promjene u tlu i vodi posljedične spaljivanju biomase i post-požarnom malčiranju na Mediteranskom području Određivanje sadržaja nutrijenata u opožarenim uzorcima tla Cilj istraživanja doktorandice Domine Delač je ispitati utjecaj otvorenih požara i spaljivanja biomase na kvalitetu tla i…

 Kristina Host

Kristina Host

KRISTINA HOST Razvoj algoritma za raspoznavanje akcija sportaša u rukometu U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih sadržaja s različitih natjecanja, utakmica ili priprema te postoji velik interes za njihovom analizom kako kod profesionalnih sportaša i trenera tako i…

 Ena Španić

Ena Španić

ENA ŠPANIĆ Utjecaji upalnih procesa u Alzheimerovoj bolesti Ena Španić, magistra eksperimentalne biologije, sudjeluje u istraživanjima koja se provode u Laboratoriju za razvojnu neuropatologiju Zavoda za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iako je poznato…

 Vedran Mužinić

Vedran Mužinić

VEDRAN MUŽINIĆ Genotoksični učinci insekticida i herbicida u uvjetima in vitro i in vivo Binuklearni limfocit s mikronukleusom i nukleoplazmatskim mostom Istraživanja u sklopu izrade doktorskog rada usredotočena su na moguće genotoksične učinke niskih doza često korištenih pesticida na genetički…