Najava natječaja QuantERA 2021

Najava natječaja QuantERA 2021

Najava natječaja QuantERA 2021 QuantERA II (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) je konzorcij koji okuplja organizacije za financiranje istraživanja i koji pruža financijsku potporu za istraživanja u području kvantnih tehnologija u Europi. QuantERA II financirana je u okviru programa Europske…

 Zatvoren natječaj DOK-2021-02

Zatvoren natječaj DOK-2021-02

Zatvoren natječaj DOK-2021-02 Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti”, rok DOK-2021-02 zatvoren je 16. veljače 2021. Ukupno je zaprimljeno 296 prijava, od čega 88 iz područja prirodnih znanosti, 78 iz područja tehničkih znanosti, 38 iz područja…