Najava natječaja QuantERA 2021

Najava natječaja QuantERA 2021

Najava natječaja QuantERA 2021 QuantERA II (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) je konzorcij koji okuplja organizacije za financiranje istraživanja i koji pruža financijsku potporu za istraživanja u području kvantnih tehnologija u Europi. QuantERA II financirana je u okviru programa Europske…

 Zatvoren natječaj DOK-2021-02

Zatvoren natječaj DOK-2021-02

Zatvoren natječaj DOK-2021-02 Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti”, rok DOK-2021-02 zatvoren je 16. veljače 2021. Ukupno je zaprimljeno 296 prijava, od čega 88 iz područja prirodnih znanosti, 78 iz područja tehničkih znanosti, 38 iz područja…

 Otvaranje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02)

Otvaranje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02)

Otvaranje natječaja DOK-2021-02 Hrvatska zaklada za znanost objavljuje novi natječaj u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Natječajima objavljenima u okviru ovog Programa omogućuje se znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom…