Četiri nova članka doc. dr. sc. Vilima Filipovića

Četiri nova članka doc. dr. sc. Vilima Filipovića

Četiri nova članka doc. dr. sc. Vilima Filipovića Znanstvenici s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uključeni u projekt Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane (voditelj projekta: doc. dr. sc. Vilim Filipović), financiranog u okviru programa „Povezivanje…

 Dva nova članka proizašla iz projekta GREENVOLTEX

Dva nova članka proizašla iz projekta GREENVOLTEX

Dva nova članka proizašla iz projekta GREENVOLTEX Znanstvenici okupljeni oko projekta IP-2016-06-1913 „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa ‚zelenim otapalima’ primjenom visokonaponskog pražnjenja – GREENVOLTEX” voditeljice prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u…

 Plodno “korona ljeto” na projektu HRZZ-a ADIOS

Plodno “korona ljeto” na projektu HRZZ-a ADIOS

Plodno „korona ljeto” na projektu HrZZ-a ADIOS Tijekom kolovoza 2020. godine objavljena su čak četiri znanstvena rada u vrhunskim (Q1 i Q2) časopisima u području geoznanosti u okviru istraživačkog projekta IP-2016-06-1955 Jadranske dekadske i međugodišnje oscilacije: opažanja, modeliranje i posljedice…