Tri nove publikacije projekta BiREADI

Nedavno su u vrhunskim znanstvenim časopisima objavljena tri znanstvena rada koja su nastala u okviru IP-2018-01-3105 „BiREADI – Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje voditeljice dr. sc. Sanje Frka Milosavljević, znanstvene savjetnice u Zavodu za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković.

Rad pod naslovom Variabilities of biochemical properties of the sea surface microlayer: Insights to the atmospheric deposition impacts objavljen je u časopisu Science of The Total Environment (IF 10.754). Rad je nastao u suradnji znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković (IRB), Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, te GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.

Rezultati ove studije ukazuju da dušikove soli iz atmosfere, koje se talože na površinske vode srednjeg Jadrana tijekom intenzivnih požara, mogu biti odgovorne za do 11 % primarne proizvodnje u površinskom sloju mora, što može imati snažne posljedice na niz globalnih biogeokemijskih i klimatskih procesa, u supresija izmjene CO2 između mora i atmosfere. Više pročitajte u priopćenju IRB-a.

Također u Science of The Total Environment objavljen je i članak How do open coastal fire episodes’ impact sea surface microlayer neuston communities?, gdje je po prvi puta ispitan odgovor planktonske zajednice površine mora na intenzivne epizode požara u obalnim područjima Jadrana. Više pročitajte ovdje.

Istovremeno je u časopisu Chemosphere (IF 8.943) objavljen rad pod naslovom Interfacial photochemistry of marine diatom lipids: Abiotic production of volatile organic compounds and new particle formation, gdje je po prvi puta dokazano da  je prisutnost biogenog lipidnog materijala fitoplanktonskog podrijetla na granici faza mora i atmosfere dovoljna za stvaranje hlapivih organskih spojeva i novih lebdećih čestica u zraku. Rad je nastao u suradnji znanstvenika IRB-a i Sveučilišta u Lyonu. Više pročitajte u priopćenju IRB-a.

Čestitamo istraživačkom timu projekta BiREADI i ostalim su-autorima te im želimo još mnogo sličnih članaka.