Otvaranje izložbe u okviru projekta IP-CORONA-2020-04-2086

Otvaranje izložbe u okviru projekta IP-CORONA-2020-04-2086

Otvaranje izložbe u sklopu projekta IP-CORONA-2020-04-2086 U okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-2020-04-2086 „Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu (VULNERABILITY)” koji se provodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u…