Završna konferencija projekta GREENVOLTEX, 4. veljače 2021.

Završna konferencija projekta GREENVOLTEX, 4. veljače 2021.

Poziv na završnu konferenciju projekta GREENVOLTEX, 4. veljače 2021. U ime istraživačke grupe projekta IP-2016-06-1913 „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa ‚zelenim otapalima’ primjenom visokonaponskog pražnjenja – GREENVOLTEX” voditeljice prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u…

 Rezultati projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti” preneseni u brojnim medijima

Rezultati projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti” preneseni u brojnim medijima

Rezultati projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti” preneseni u brojnim medijima U posljednjih nekoliko dana brojni portali i tiskovine izvijestili su o rezultatima projekta UIP-2014-09-3134 „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti” voditeljice izv. prof. dr.…